Ipos logo
petak, 27.02.2015.
korisnika on-line: 9
skip to the main content area of this page of this page
Skip Navigation LinksPočetna > Tehnički dio > Pitanja i odgovori u vezi programa (FAQs)

Uputa

Za pretraživanje prikazanih pitanja pritisnite CTRL+F u vašem browseru.Odabir modula

Odaberite module za koje želite vidjeti odgovore

       Pitanja i odgovori

Sveukupno pitanja/odgovora u bazi 851

Grupa: Fiskalizacija HR (41)
P: Molim vas možete mi odgovorit moguli preko vašeg programa instalirat ovaj program za fiksne blagajne. Dobivam razne ponude ali ja bi vam ostala vijerna,ako ne može od vas preporuka? (ID:128720) O: Pitanje je nejasno, vi imate program Pc kasa u maloprodaji što znači da ga možete pokretati na svakom računalu-uređaju koji ima Windows operativni sistem. To može biti klasično računalo, a može biti i neko malo računalo, notebook i sl.
Dodatno na to računalo mora biti priključen pisač, A4, traka format i sl. koji vama odgovara.

Ako ste pod fiksnim blagajnama mislili na klasične Registar blagajne onda ne jer te blagajne imaju svoj vlastiti softver-program za rad i u nju direktno ukucavate artikle cijene i sl.

Ako ste zabunom napisali „fiksne“, a mislili ste na fiskalne blagajne, ta će verzija programa biti dostupna krajem godine kada se donese konačna verzija Zakona o fiskalizaciju u prometu gotovinom.
Kako sada stvari stoje za to nećete trebati novo računalo, pisač i sl., trebat će vam samo nadogradnja programa Ipos knjigovodstvo, stalna internet veza i Fina digitalni certifikat (u obliku datoteke) za potpisivanje kojeg naplaćuju 300,00 kn. (18.10.2012)
P: Kod importa cjenika na lokaciju prestane raditi fiskalizacija računa, naime u poslovnim jedinicama u firmi u koloni fiskaliziran nestane oznaka FIS,
Ponovno je potrebno ući u iste te tipkom Fiskal PP fiskalizirati određenu prodavaonicu.

Molim savjet što da se napravi kako bi određena prodavaonica ostala fiskalizirana i nakon importa cjenika? (ID:129443)
O: Upis poslovnih jedinica kao i njihovo fiskaliziranje se radi na centralnoj lokaciji, kao i ostale važnije stvari kao što je upis artikala, cijena i sl.

Dakle poslovna jedinica se fiskalizira u centru i kada se napravi prijenos podataka iz centra u prodavaonice sve će prodavaonice biti fiskalizirane. (04.01.2013)
P: Pripremamo se za fiskalizaciju i proučavamo smo Vaše upute programu IPOS u vezi toga.
Te upute su odnose na one firme koje su dužne fiskalizirati račune jer rade s gotovinom.

Kako mi ne radimo s gotovinskim plaćanjem, nije nam jasno kako to primjeniti u programu IPOS na naš slučaj;
Mi radimo isključivo VP račune koji su plaćeni isključivo preko transakcijskog računa,
znači ne namjeravamo nabavljati fiskalizacijski uređaj i certifikat od FINE za tu svrhu.

Iz uputa nismo shvatili što u takvom slučaju mi moramo učiniti u programu IPOS
da format prikaza broja računa odgovara zakonskom, s obzirom da naši računi neče imati JIR ili ZKI.
Samo odrediti poslavnu jedinicu i uključiti fisklaizaciju u VP u prekidačima za fiskalizaciju?
Ili u takvom slučaju ostaje sve kao i do sada što se tiče programa IPOS? (ID:129989)
O: Potrebno je u postavkama grupa Fiskalizacija uključiti postavke „Uključena fiskalizacija u maloprodaji i veleprodaji“, samim tim će na računima biti ispisivani datum i vrijeme te će broj računa biti prilagođen propisima.

Za VP račune je dodatno potrebno (isto u postavkama) upisati šifru poslovne jedinice određene za izdavanje računa u VP. (22.01.2013)
P: Ne radi tipka Registriraj u u postavkama fiskalizacije u vezi FiskalizacijaDev komponente (ID:130422) O: Tipka Registriraj ne radi jer se ne pokreće .bat datoteka na nekim računalima, u tom slučaju je potrebno kliknuti na tipku držaći na tastaturi tipku ctrl i u exploreru pokrenuti registracija.bat. (08.02.2013)
P: Danas smo u programu uključili opciju fiskalizacije i sve uredno radi,
Osim što pojedini korisnici u Fakturiranju, veleprodajni računi, tabelarni prikaz vide nove kolone, a pojedini ne. (ID:131300)
O: Razlog zašto u tabelarnom prikazu toga prozora ne vidite sve kolone je taj što je taj korisnik spremio postavke prikaza kolona za taj prikaz.
Problem ćete riješiti na način da obrišete spremljenu postavku i to na način da ćete taj prozor postaviti aktivnim (neka bude jedini otvoren) i zatim odabrati tipku (hint tipke: „Obriši položaj i dimenzije kolona u tabelama aktivnog prozora“) u zaglavlju glavnog prozora. Tipka ima sliku tabalarnog prikaza sa crvenim x-om u donjem desnom kutu, a nalazi se lijevo od tipke Poslovnih partnera.
Nakon toga zatvorite prozor i otvorite ga ponovo kolone će biti resetirane na „tvorničke postavke“. (20.03.2013)
P: Fiskalizacija. Poštovani program nam ne želi ostvariti komunikaciju sa CIS-om...šaljemo Vam u prilogu screenshot u čem je problem, da li je to do postavki naših ili nešto do CIS-a?

Poruka:
"Stanje CIS servisa se ne može provjeriti !

Sistemska poruka
(Tfm0000601Postavke: The underlying connection was closed: Could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure chanel)" (ID:131469)
O: U prozoru postavki programa, grupa Fiskalizacija, čiju sliku ste poslali se jasno vidi da je postavka "Određivanje režima rada fiskalizacije (Testni/Produkcijski)" postavljena na Testni režim rada.

Ako se upotrijebili produkcijski Finin certifikat, kao što jeste, onda za njega morate postaviti i Produkcijski režim rada, vrijedi i obratno. (26.03.2013)
P: Za fiskalizaciju, ovaj sav postupak oko fiskalizacije ja mogu napraviti danas - sutra ili baš 01.04.2013

Ako se napravi fiskalizacija danas - sutra onda su već računi vidljivi na poreznoj ili ne (ID:131487)
O: Za početak ovo pitanje trebate uputiti Poreznoj upravi, ili barem pročitati upute i obavijesti na njihovoj web stranici.

Sve o fiskalizaciji, zakoni, tehničke specifikacije, obavijesti ... možete pronaći na stranicama Ministarstva financija na linku
<http://www.porezna-uprava.hr/fiskalizacija/fiskalizacija.asp>

Možete napraviti i započeti sa fiskalizacijom bilo kada, ali najkasnije 1.4.2013. (27.03.2013)
P: Imam jedno pitanje, jucer smo se fiskalizirali, ali gospodin koji je to radio, radio je samo na glavnoj jedinici. I jutros, kad sam htjela iz jedne radne jedinice uci u veleprodajne racune ili maloprodajne javi mi se obavijest: Nije registrirana komponenta Fiskalizacije Dev.com. Mozete je registrirati u postavkama grupa Fiskalizacija.
Pa mozete li mi reci sta da napravim da se ta Obavijest vise ne ponavlja!? (ID:131505)
O: Neka gospodin koji je registrirao FiskalizacijaDev komponentu isto napravi i na radnoj stanici, u uputama piše da se ta komponenta treba registrirati na svim računalima gdje se pristupa programu. (27.03.2013)
P: u iposu- postavkama programa- fiskalizacija- registracija komponente FiskalizacijaDEV.COM u windowsima kilknem na registriraj i dobijem poruku da je greska kod pokretanja programa register.bat. Probam sa stisnutom tipkom ctrl i klikom na registriraj, otvara obavijest u kojoj objasnjava kaj treba napraviti, kliknem ok otvori explorer sa datotekom i podacima. Kliknem desnim misem na datoteku register otvori prozor u kojem nema opcije run as admin (ID:131527) O: Izvadak iz helpa, obratite pažnju na zadnji odlomak koji se odnosi na Win XP.

3. Registracija komponente FiskalizacijaDEV.COM u Windowsima

Komponenta je freeware tvrtke Raverus, a služi potpisivanju SOAP poruka digitalnim certifikatom i slanje u Centralni informacijski sustav (CIS) Porezne uprave, razvijena je u .NET frameworku i za njen rad je potreban .NET framework minimalno ver 2.0 koji je prisutan na svim novijim računalima.

Ako nemate .NET framework na nekom starijem XP računalu možete ga jednostavno skinuti preko weba sa Microsoftovih stranica i instalirati. Najbolje da to napravi vaš administrator/serviser računala.

Preko tipke "Registriraj" je potrebno izvršiti registraciju COM komponente u Windowsima, ta je radnja neophodna da biste na tom računalu mogli potpisivati i slati XML fiskalne datoteke.

Tipka "Deregistriraj" je obratna radnja i ne morate je raditi osim ako iz nekih razloga želite deregistrirati tu komponentu.

Preko tipke "Provjeri stanje registracije" možete provjeriti da li je uspješno izvršena Registracija/Deregistracija.

Registraciju COM komponente morate izvršiti za svako računalo na kojem se pokreće program, dakle na svakoj stanici. Da bi se mogla izvršiti registracija potrebno je da se na to računalo logirate sa Administratorskim ovlastima jer se kod COM registracije mijenjaju podaci u Registriu računala.

Kao rezervnu varijantu možete mišem odabrati tipku Registriraj držeći na tastaturi tipku CTRL, tada će se otvoriti Windows Explorer u direktoriju c:\FiskalizacijaDEV u kojem možete ručno pokrenuti register.bat datoteku, ali to napravite tako da kliknete desnim klikom miša na nju i u opcijama menia odaberite "Run as Administrator".

Ako ste na Win XP-u možda nećete imati tu opciju, u tom slučaju preko menia Start>All programs>Accessories i pronađite Command prompt kliknite desnim klikom miša i odaberite Run as, odaberite Administratora. Naći ćete se u Command prompt modu, unutar njega se prvo prebacite u direktorij C:\FiskalizacijaDEV (komandama cd .. za viši direktorij, cd FiskalizacijaDEV itd) i pokrenite register.bat datoteku-program. (27.03.2013)
P: Korisnik nije mogao izdavati račune jer je poslovni prostor 1 bio zatvoren nakon fiskalizacije. (ID:131538) O: Kroz izmjenu je maknuta kvačica sa "Zatvoren prostor". (27.03.2013)
P: Program nam ne želi ostvariti komunikaciju sa CIS-om.
"Stanje CIS servisa se ne može provjeriti !

Sistemska poruka
(Tfm0000601Postavke: The underlying connection was closed: Could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure chanel)" (ID:131598)
O: Ova greška se javlja npr. kada u postavkama radite provjeru rada CIS-a, a zbog nedostatka root certifikata na tom računalu nije moguće uspostaviti SSL komunikaciju sa APIS-it.

Vjerojatno vam nedostaje Fina Root certifikat na računalu, uz naravno vaš Aplikativni certifikat.
Pogledajte uputu Kako instalirati Root certifikat Fine (28.03.2013)
P: Kako instalirati Root certifikat Fine (ID:131601) O: Ovaj certifikat je obavezan na svakom računalu radi uspostavljanja SSL sigurnosne komunikacije sa Poreznom upravom. Nakon što ste dobili certifikat u datoteka.cert osim procedure za instalaciju koju ste dobili od Fine možete u slučaju potrebe probati i sljedeću:
- u Start meniu odaberite Run opciju i kao naziv programa upišite MMC
- u novootvorenom prozoru kliknite u meniu File&gt;Add/Remove Snap in ...
- u dijelu Available snap-ins odaberite Cefiticates pa tipku Add
- odaberite Computer account
- local computer pa Finish
- ok
- ispod Cefiticates (Local Computer) preko trokutića otvorite dodatne opcije i odaberite desnim klikom miša - Trusted Root Certification Authorities&gt;All tasks&gt;Import
- Next
- preko tipke Browse pronađite vašu datoteku *.cert od fine, Next
- označite Place all certifcates in the following store, Next
- Finish, zatvorite sve

Ukratko ovo je postupak za iskusnije korisnike računala pa to prepustite osobama koje vam održavaju računalo/windowse. (28.03.2013)
P: Greška: The remote server returned an error (500) Internal server error (ID:131602) O: Ova vrsta greške je općenitog karaktera (generička) i može se javiti kao posljedica raznih stvari, od toga da nešto ne radi kod CIS-a porezne uprave, da je neispravna XML fiskalna datoteka itd. (28.03.2013)
P: Greška kod obrade i slanja dokumenta: The underlying connection was closed: Could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure channel (ID:131603) O: Vjerojatno vam nedostaje Fina Root certifikat na računalu, uz naravno vaš Aplikativni certifikat.

Ova greška se javlja npr. kada u postavkama radite provjeru rada CIS-a, a zbog nedostatka root certifikata na tom računalu nije moguće uspostaviti SSL komunikaciju sa APIS-it.

Drugi razlog greške može biti ako ste u prozoru postavki, grupa Fiskalizacija, a postavka "Određivanje režima rada fiskalizacije (Testni/Produkcijski)" je postavljena na Testni režim rada.

Ako se upotrijebili produkcijski Finin certifikat, kao što jeste, onda za njega morate postaviti i Produkcijski režim rada, vrijedi i obratno. (28.03.2013)
P: Stanje CIS servisa se ne može provjeriti ! The underlying connection was closed: Could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure channel (ID:131604) O: Ova greška se javlja npr. kada u postavkama radite provjeru rada CIS-a, a zbog nedostatka root certifikata na tom računalu nije moguće uspostaviti SSL komunikaciju sa APIS-it.

Vjerojatno vam nedostaje Fina Root certifikat na računalu, uz naravno vaš Aplikativni certifikat.

Drugi razlog greške može biti ako je postavka "Određivanje režima rada fiskalizacije (Testni/Produkcijski)" postavljena na Testni režim rada.

Ako se upotrijebili produkcijski Finin certifikat, kao što jeste, onda za njega morate postaviti i Produkcijski režim rada, vrijedi i obratno. (28.03.2013)
P: Greška kod pokušaja fiskalizacije: Object reference not set to an instance of an object (ID:131605) O: Kada imate ovu grešku kod pokušaja fiskalizacije računa ili poslovnog prostora najvjerojatniji razlog je da u postavkama fiskalizacije niste odredili aplikativni certifikat ili ste ga odredili, ali njega više nema tamo. (28.03.2013)
P: Greška kod pokušaja fiskalizacije: The specified network password is not correct (ID:131606) O: Kod pokušaja fiskalizacije računa ili prostora greška ukazuje da aplikativni certifikat postoji, ali je lozinka (password) neispravna. (28.03.2013)
P: Stanje CIS servisa se ne može provjeriti! Unable to connect to the remote server. (ID:131607) O: Greška se može pojaviti kod provjere statusa rada Centralnog informacijskog Sustava Porezne uprave preko tipke "Provjeri CIS" u prozoru Postavki, grupa Fiskalizacija.

Moguće je da vam na računalu nije otvoren port 8449 koji se koristi za komunikaciju sa CIS-om. Možete u Control panelu/System and Security/Windows Firewall/Advanced Settings/Inbound Rules pa New Rule, Rule Type: Port, TCP pa Specific local ports: upišite 8449. (28.03.2013)
P: Da li novom nadogradnjom nama ostaje mogućnost izdavanja MP Rn iz VP, koji ne podlježu fiskalnoj blagajni (povezivanju s poreznom), već funkcioniraju na istom principu fiskalne obrade kao računi iz VP?
Na poreznoj nam je rečeno da to u principu može tako, jer sve uplate idu preko računa, samo da svi Rn. od 01.04. moraju početi sa startnom numeracijom od broja 1. I veleprodaja i ovi maloprodaja iz veleprodaje. (ID:131614)
O: Fiskaliziranje računa u VP se radi na tipku pa ako ga ne želite fiskalizirati ne morate.
U Pc kasi isto tako možete isključiti fiskaliziranje ako želite.
Međutim čak i da fiskalizirate koji račun plaćen preko transakcijskog računa to nije nikakva greška, možete ih sve fiskalizirati ako želite. (28.03.2013)
P: Mora li na knjižnoj obavijesti koja je fiskalizirana pisati JIR i ZKI, jer kod nas ne piše, a na računima piše? (ID:131701) O: Ako fiskalizirate knjižnu obavijest pisat će i na njoj.
Fiskalizacija zapravo znači upisa JIR- a na dokument, ako ga nema znači da ga niste fiskalizirali. (29.03.2013)
P: Hoću prijaviti poslovnu jedinicu firme Pa mi piše Greška kod kreiranja Fiskalne XML datoteke… Neispravan ili nedostajuči oib obveznika Fiskalizacije (ID:131792) O: Upišite ispravan OIB u šifrarniku Poslovnih partnera za firmu za koju vodite knjige tj. onu koja je u zaglavlju programa. (02.04.2013)
P: K - kartice (31-40). Znači ja više sada na računu nemogu specificirati Banke npr zagrebačka , karlovačka , itd Nego jedinstveno K- kartice (ID:131809) O: Uputa iz sistema pomoći je vrlo jasna, ako kaže da su kartice sa šiframa 31 do 40 onda to znači da možete napisati što god želite npr.
31 - Kartica MasterCard Zagrebačka banka
32 - Kartica American Privredna banka
....
40 - Kartica Maestro ZABA

Sve šifre od 31 do 40 što god pisalo u opisu program će na Poreznu upravu poslati kao kartično plaćanje. (02.04.2013)
P: Kod pokušaja instalacije FiskalizacijaDev komponente (Register.bat) na računalu sa WinXP ver 2003 SP3 javlja se sljeldeća poruka greške: "Unable to find a version of the runtime to run this application".
Na računalu je inače instaliran NET Framework 4.0.

Druga poruka kod neuspjelog pokretanja Register.bat može biti:
RegAsm.exe - Application Error: The application failed to initialize properly (0xc0000135). Click on OK to terminate the application. (ID:131920)
O: COM komponenta FiskalizacijaDev je inače napravljena da radi i na NET Framework 2.0.
Rješenje je da se, bez obzira što postoji NET Framework 4, instalira i NET Framework 2.0 SP2.
Može se skinuti sa linka http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=1639, datoteka NetFx20SP2_x86.exe.
Nakon toga uredno prolazi registracija FiskalizacijaDEV tj. komanda Register.bat (03.04.2013)
P: Prilikom unosa maloprodajnog računa iz PC blagajne greškom sam unijela umjesto kasa br.1 broj kase 7, raćun je fiskaliziran.
Na koji način da ispravim isti? (ID:131992)
O: Nema ispravaka, morate stornirati taj račun na način da unesete isti sa negativnim predznakom stavaka, naravno sa drugim brojem.
Storno možete napraviti preko tipke Kopiraj.

Zatim se storno račun isto fiskalizira i na kraju radite treći ispravan račun. (05.04.2013)
P: Naime, imam potrebu izdati račun za predujam, a iz porezne tvrde da bi takvi računi trebali krenuti od rednog broja 1, te se naplatno mjesto za predujmove na računalo predstaviti kao dodatna blagajna.
Od jutra se konzultiram s nekoliko knjiogovđa i poreznom upravom i ništa nisam riješio, odnosno oni tvrdeda je slijed računa od 1 jedini ispravni način. Možeš li provjeriti, navodno da je tako i po RRIF naputku.

Kako da u IPOS-u postupim u tom slučaju???
Odabirom tipa računa za predujam ništa se ne desi, kako da podesim program da mi predujmove izdaje sa naplatnog mjesta br. 3, recimo (jer već koristim 2 blagajne)? (ID:132005)
O: Po mojem skromnom mišljenju ta priča ne drži vodu iz razloga što ima mali milion dokumenata koji se izdaju u svrhu računa pa bi onda za svaku takvu vrstu dokumenta trebalo imati poseban slijed od 1 do N?, svakako ne.

Nadalje kada se izda krivi račun onda se za njega radi storno, bez obzira o razlozima toga, imamo tri dokumenta (generalno su to sve računi), prvi račun, zatim drugi koji ga stornira, i treći koji radi pravi promet.
I nigdje se ne spominje da storno računi moraju imati svoj slijed, dapače nastavljaju slijed u nizu sa naglaskom da ne smije biti nikakvih „rupa“ u nizu brojeva.

U toj situaciji nema nikakve razlike sa računima za predujam, prvi račun je za primljeni predujam što je zapravo samo privremeni račun koji služi kupcu za odbitak pretporeza i on ne pravi nikakav promet, drugi račun je storno tog računa za predujam, a treći račun je redovan račun koji u knjigovodstvu radi prihod.

Nadalje nigdje na stranicama Porezne uprave nema tumačenja da bi računi za predujam imali svoj slijed, čak niti u njihovoj zadnjoj uputi od 20.03.2013 u vezi brojeva računa od 1.4.2013. tj. 1.7.2013.

U zadnjem RRIF-u broj 4/2013 na stranici 189. ima članak o slučaju primljenog predujma i objašnjava da treba izdati tri računa koji se svi fiskaliziraju ako se radi o gotovini kao što sam gore naveo, ali se nigdje ni slučajno ne spominje da ti računi moraju imati svoj poseban niz.

Što je sasvim logično. (05.04.2013)
P: Kada uključim fiskalizaciju svi prijašnji računi mi se promjene i od prijašnjih godina. Da li postoji način da prijašnje godine zaključam? (ID:132053) O: Ništa vam se ne promjeni, samo se kod ispisa dodaju podaci koje ste namjestili u fiskalizaciji.
Ako baš imate potrebu printati račune iz prijašnjih godina privremeno isključite postavku fiskalizacije. (08.04.2013)
P: Imam problem, mi imamo proizvodnju, pa tako za skoro svaki posao dobivamo avans i u veleprodaji i u maloprodaji. Račune za maloprodaju pišem u PC blagajni- računi iz veleprodaje u maloprodaji. Za avans naravno moram izdati račun za predujam, a nakon konačnog računa i račun storno za predujam, a te opcije nemam u pc blagajni tj. ne mogu u minus. Do sada sam predujmove i storno pred. pisala u Wordu, a od sada bi morala u programu i naravno fiskalizirati ih, gledala sam u podešavanju programa, ali opcije za minus u pc blagajni nema. Molim Vas odgovor dali ikako mogu pisati storna u pc blagajni. (ID:132066) O: Jednostavno u šifrarniku artikala-usluga otvorite dvije nove usluge i nazovite ih Račun za predujam i Storno računa za predujam.
U postavkama grupa PC blagajna uključite postavku „Mogućnost upisa cijene na računu kod maloprodaje iz veleprodaje“.
Kod unosa predujma u polje cijena upišite iznos, a kod unosa storna predujma isti taj iznos, ali sa količinom -1.
Kod klasičnih računa u maloprodaji to neće ići.
Međutim Račune za predujam i Storna računa za predujam možete raditi u Fakturiranju u veleprodaji, njihova funkcija je ionako samo evidentiranje i storniranje uplaćenog iznosa. (08.04.2013)
P: Htjela sam fiskalizirati račun u VP, prijavila posl.jedinicu i uredno je prijavljena, a kada sam htjela rač fiskalizirati, javlja mi da nije prijavljena poslovna jedinica, šta da radim kupac me čeka. (ID:132125) O: Provjerite da li se radi o istim poslovnim jedinicama tj. šiframa istih.

Prva koju ste fiskalizirali u meniu Šifrarnici>Osnovni šifrarnici>Poslovne jedinice u firmi. Provjerite kod koje šifre stoji oznaka FIS u koloni Fiskaliziran.

Nakon toga provjerite u meniu Sistem>Nadzornik>Postavke program, lijevo grupa Fiskalizacija i zatim polje „Šifra poslovne jedinice određene za izdavanje računja u VP“. To je šifra koju program koristi kod izdavanja računa u veleprodaji i ako ta šifra poslovne jedinice nije fiskalizirana u šifrarniku poslovnih jedinica tu je problem.

Možete ili u postavkama upisati poslovnu jedinicu koju ste već fiskalizirali, ili možete u Poslovnim jedinicama po potrebi otvoriti tu šifru jedinice i fiskalizirati je. (11.04.2013)
P: Od 01.04.2013. smo za jednu firmu počeli primjenjivati redne brojeve računa ponovno od broja 1. (Fiskalizacija u veleprodaji)
Zadala sam mu od kojeg broja počinje broj 1 i sve je to u redu i funkcionira.
Ali sada kada želim poslati prijepis ili imam neku izmjenu po računima koji su napraviljeni prije 01.04.2013., progam izadaje račune u minusu odnosno broji od novog broja 1 unazad (npr.Račun br.-67/PJ1/1 2013).
Dali to po postojećem zakonu o fiskalizaciji mora biti tako ili postoji neka opcija gdje se to može regulirati i da mi na računu izlazi broj računa 88/2013 prije fiskalizacije??? (ID:132242)
O: I sama Porezna uprava u svojim pripćenjima navodi da je ovo iznimka da računi u ovoj godini mogu ići dva puta od 1, od sljedeće godine svi idu od 1 i neće biti takvih situacija.

U vašem slučaju kada imate potrebu ispisati arhivske račune sa starim izgledom i brojem jednostavno privremeno u postavkama grupa Fiskalizacija isključite postavku Uključena fiskalizacija u veleprodaji, ispišite željeni račun i uključite je ponovo. (18.04.2013)
P: U našem dućanu radimo i prodaju ulaznica za koncerte drugih organizatora / tvrtki, a zbog fiskalizacije bi sada za svaku kupljenu ulaznicu trebali izdati račun. Prema naputku iz Porezne taj proces bi trebao izgledati tako da prilikom izdavanja računa za kupljenu ulaznicu mi dajemo račun s digitalnim certifikatom tvrtke koja je organizator koncerta, a ne našim certifikatom jer mi radimo uslugu trgovačkog zastupanja i to radimo za tuđe ime i za tuđi račun. Zanima nas kako je to moguće izvesti u Ipos programu jer nigdje to nismo mogli pronaći. (ID:132439) O: U uobičajenoj situaciji vaši partneri bi vama fakturirali ulaznice kao veleprodaja, a koje bi vi onda prodavali dalje kao maloprodaja, a u ovom slučaju radite kao komisiona prodaja.

Dok nije bilo fiskalizacije bilo je dovoljno otvoriti novu prodavonicu (jedinicu) unutar vaše matične firme i izdavati račune sa svake prodavonice posebno, na taj način ste imali kompletan izvještaj prema komisionaru koliko ste u kojem razdoblju prodali kako bi mogli napraviti izvještaj i obračun prema njemu.
Ova varijanta prolazi ako na svim računima mogu stajati vaši podaci, ako račun mora izgledati kao da ga je izdao komisionar onda morate primjeniti metodu dodatnih matičnih firmi kao što je niže opisan slučaj.

Za vas je vrlo nezgodno da PU traži da svaki račun fiskalizirate sa certifikatom vašeg komisionara tj. tvrtke organizatora koncerta.

U prozoru postavki Fakturiranje>Postavke programa, grupa Fiskalizacija se određuje aplikativni digitalni certifikat za fiskaliziranje računa. Postavka je na nivou matične firme (partnera), a sam certifikat se fizički onda nalazi u direktoriju „...Ipos knjgovodstvo\Data\PartnerX“.

Za svakog organizatora koncerta biste morali imati posebnu matičnu firmu kako bi joj mogli pridružiti certifikat i izdavati i fiskalizirati račune sa tim certifikatom.
Unutar programa se možete prebacivati između matičnih firmi.

U slučaju da biste u istovremeno ili u kratko vremenu morali izdavati račune za više različitih organizatora logično bi bilo da imate istovremeno otvoreno više instanci programa (za svakog komisionara), a što u tom slučaju zahtijeva i mrežne licence za istovremeni rad u programu. (08.05.2013)
P: Pokušali smo prijaviti prostor u PU. Greška koja se javlja je "Greška kod kreiranja fiskalne datoteke. Neispravan ili nedostajuć OIB obveznika fiskalizacije. (ID:132697) O: U prozoru Poslovnih partnera (tipka F5) pronađite svoju firmu-obrt i u polju OIB upišite isti podatak.
Isto tako provjerite prije fiskaliziranja računa da li ste svim operaterima koji izdaju račune upisali OIB u meniu Sistem>Nadzornik>Korisnici programa. (07.06.2013)
P: Jucer je pisana MP faktira I prozorcic gdje treba upisati KASA greskom je utipkan br.2 umjesto 1(a mi jedino imamo jednu kasu i racuni idu s kase 1), i fiskaliziran uredno.
E sad, taj nam racun uvijek ostaje zadnji u nizu, bez obzira sto je jucer napravljen.
Postoji li kakva mogucnost da se oznaka za kasu izmijeni ili da se faktura obrise ili nemam pojma sto?!? (ID:132840)
O: Račun u svakom slučaju ne možete obrisati iz razloga što je poslan u Poreznu upravu (fiskaliziran).
Možete jedino napraviti storno (preko tipke Kopiraj), ako to morate napraviti.

Što se tiče toga da vam sada taj račun stoji uvijek kao zadnji u tabelarnom prikazu to je iz razloga redoslijeda: skladište / kasa / broj.
Međutim to za sam rad nema nikakve veze jer kada prvi puta uđete u prozor za izradu računa tada će program tražiti da upišete broj kase (inicijalno neće biti upisano ništa), kada upišete broj kase 1 kod svakog sljedećeg računa će vam automatski pisati broj kase 1, na taj način možete imati i 100 kasa i sasvim je svejedno da li postoje u tabelarnom prikazu i računi sa drugih kasa, ali na ovoj vašoj će se uvijek nuditi broj 1. (19.06.2013)
P: Morali smo traziti ponovno postavljanje pin kod za preuzimanje certifikata kod FINE. Pitanje je kako sada uskladiti ipos program sa novim kljucem?? (ID:132841) O: Ako ste promjenili lozinku za certifikat tj. i sam certifikat potrebno je:
- prvo datoteku certifikata je potrebno spremiti u direktorij partnera matične firme npr. "...Ipos knjigovodstvo\Data\Partner2", preko stare datoteke,datoteku zatim pozivate u Sistem>Nadzornik>Postavke programa, grupa fiskalizacija
- drugo potrebno je upisati novu lozinku za certifikat u sljedeće polje (19.06.2013)
P: Nakon nadogradnje...na računima na kojima je način plaćanja Transakcijski račun pojavljuju se uskličnici u polju fiskaliziranje, a trebalo bi biti prazno jer nemamo gotovinske račune i nismo obveznici fiskalizacije.

Treba li negdje promjeniti još nekakvu postavku možda? (ID:132909)
O: Transakcijski račun kao način plaćanja program tretira samo šifre načina plaćanja od 11 do 20, bez obzira kako ih vi zvali.
Sve detaljno piše u helpu u dijelu za fiskalizaciiju
Sadržaj: PC blagajna - Fakturiranje u maloprodaji > Fiskalizacija u Hrvatskoj

Kod vas to očito nije bio slučaj. (26.06.2013)
P: Korisnik prijavljuje da nakon update-a na Windows 8.1 više ne može fiskalizirati račune u programu Ipos knjigovodstvo tj. ne može se spojiti na server PU. (ID:134509) O: Korisnik je javio da je otkrio u čemu je bio problem ....
Bili ste u pravu, nije bila greška ni do Windows-a ni do programa Ipos knjigovodsto nego je problem bio sa Java update-om i nakon update-a Jave veza je uspostavljena.
Dakle taj update Windowsa je u svezi sa update-om Jave stvarao problem kod spajanja jer se nismo mogli spojiti ni na e-banku i to smo otkrili slučajno. (22.10.2013)
P: Kod fiskalizacije računa dobila sam samo ZKI broj, vjerojatno zbog prekida internet veze, da li mogu ponoviti isti račun slanjem na tipku "fiskal"? (ID:134498) O: Prema uputama PU račun koji ima samo ZKI (zaštitni kod izdavatalja) tj. nije dobio JIR (jedinstveni identifikator računa) od PU je potrebno fiskalizirati u roku 2 dana, dakle trebate ponoviti postupak fiskalizacije računa odabirom iste tipke „Fiskal Rn“ u prozoru Veleprodajnih računa. (21.10.2013)
P: U programu IPOS kod Računi u veleprodaji - pomoćni šifrarnici - način plaćanja - dodali smo novu šifru “Transakcijski račun”.

Nakon toga napravili smo 2 veleprodajna računa sa tom novom šifrom i kod tabelarnog prikaza veleprodajnih računa u koloni fiskalizacija pojavili su se crveni uskličnici za ta 2 računa.

Molim Vas hitan odgovor da li smo nešto krivo odradili i zašto su se uopće pojavili uskličnici? (ID:134829)
O: Za početak detaljno pročitajte u helpu upute za fiskalizaciju
<http://www.ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm#01_Rad_s_programom/ID920000127 Fiskalizacija HRV.htm>

A u uputama između ostalog piše i:

Ako je za tekući račun već evidentiran JIR (jedinstveni identifikator računa) kojeg smo dobili od PU tada program neće fiskalizirati račun, tu informaciju vizualno možemo vidjeti i u samom tabelarnom prikazu računa u koloni "Fiskaliziran" će pisati:
· JIR ako je račun fiskaliziran
· ZKI ako račun nije fiskaliziran, ali ima upisan ZKI (zaštitini kod izdavatelja)
· ! ! ! ako je način plaćanja različit od transakcijskog računa, a račun nema JIR ili ZKI
· polje će ostati prazno ako račun nema JIR ili ZKI, i za njega nije obavezna fiskalizacija (17.12.2013)
P: Imamo problem kod izdavanja računa javalja nam grešku kod fiskalizacije. I računi nam nemaju JIR.
Što da radimo? Internet veza postoji tako da nije do toga.
Danas imamo veliko događanje i veliku fluktuaciju ljudi pa Vas odgovor što hitnije. (ID:136335)
O: Prva pomoć u toj situaciji je da otvorite prozor Sistem>Nadzornik>Postavke programa (ili pri vrhu ekrana ikona postavki Zupčanik).
U lijevom dijelu grupa Fiskalizacija i onda u desnom dijelu pronađite naslov „Razne provjere statusa za fiskalizaciju“, odaberite tipku „Provjeri SVE“ i dobit ćete inforamaciju što sve radi, a što ne.

Provjerili smo kod nas tu provjeru i poruka je „Stanje CIS servera se ne može provjeriti!“, zatim smo otišli na stranice Porezne uprave <http://www.porezna-uprava.hr/> , ali stranice su nedostupne.

Čini se da ih je netko „nagazio“ jer sumnjam da bi radili neke sistemske nadogradnje u petak u 13h.
Isto tako ne rade niti stranice ePorezne (<https://e-porezna.porezna-uprava.hr/Prijava.aspx>) (07.03.2014)
P: Imam jedan račun koji nije fiskaliziran, a zatim je taj isti račun napravljen ponovo na šifru drugog blagajnika i sve je u redu. Sada me zanima što da radim sa ovim krivo unesenim računom? Znaći on nije fiskaliziran, mogu li ga izbrisat bez posljedica? Brine me redni broj računa. Taj pogrešan račun je pod rednim brojem 7, a ispravan račun je pod rednim brojem računa 8. Da li je bitan redoslijed računa i ima li kakvih posljedica? (ID:136437) O: Ovakva pitanja trebate uputiti Poreznoj upravi, vjerojatno na njihovim stranicama pod razna pitanja već postoji odgovor na takvo pitanje.

Po nama, ako je neki račun napravljen zabunom ili je kupac odustao od kupovine i sl. trebalo bi ga stornirati, međutim i sam račun i storno računa treba fiskalizirati kako bi se zadovoljio slijed računa.

Tehnički račun možete obrisati/mijenjati samo ako nije fiskaliziran, u protivnom imate samo opciju storniranja računa i fiskalizaciju istog.

Koje su posljedice u računima koji su fiskalizirani i poslani u PU nedostaje neki redni broj morat ćete pitati PU, a možda vas i sami kontaktiraju ako primjete da vam računi nisu po rednim brojevima. (22.03.2014)
P: Ne radimo sa gotovinom, a rukovodeći se vašim pitanjima i odgovorima, no, kad je to sve obavljeno, i dalje kad kliknem na fakturiranje, pojavljuje se ovo: 'Nije registrirana komponenta FiskalizacijaDEV.COM! Možete je registrirati u postavkama grupa Fiskalizacija.'
Što to znači, ako mi nismo obveznici fiskalizacije? (ID:136494)
O: (31.03.2014)
P: Zvali su me iz porezne uprave Vrbovec (gdje imam drugu firmu koja nije u sustavu PDV-a) da prilikom fiskalizacije računa u njihovom sistemu se prikazuje da sam u sustavu PDV-a, a nisam. Molim Vas uputu kako da ispravim tu grešku. (ID:137363) O: U šifrarniku Poslovnih partnera pronađite vašu drugu firmu i kroz tipku Izmjena promjenite polje „Porezni obveznik prema PDV-u“ u šifru 3 NIJE obveznik PDV-a. (15.07.2014)
Grupa: Sistem (194)
P: Nemogućnost prikazivanja Helpa (knjiga.chm) u mrežnom okruženju, "The page cannot be displayed" - 1. rješenje (ID:88084) O: Iz sigurnosnih razloga Windowsi restriktivno sprječavaju pokretanje CHM datoteka sa HTML helpom u mrežnom radu. Potrebno je za takve datoteke promjeniti razinu sigurnosti kroz Registry.
Rad sa Registry-em savjetujemo isključivo iskusnim korisnicima, na vlastitu odgovornost, jer pogreške mogu dovesti do nemogućnosti pokretanja Windowsa, poželjno je prije promjena napraviti backup Registriy-a. Ako niste sigurni da to možete odraditi, tu radnju povjerite informatičkom servisu.

1. U Windowsima odaberite Start, kliknite Run, upišite regedit, i odaberite OK.
2. U strukturi stabla pronađite slijedeću putanju:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions

Napomena: Ako navedena putanja ne postoji kreirajte je na sljedeći način:
a. U Edit meniu, kliknite na New, nakon toga kliknite Key.
b. Upišite ItssRestrictions, i pritisnite Enter.

3. Desnim klikom odaberite ItssRestrictions podgrupu, kliknite na New, nakon toga kliknite na String Value.
4. Upišite MaxAllowedZone, nakon toga odaberite Enter.
5. Desni klik na MaxAllowedZone value, i kliknite Modify.
6. U Value data polje, upišite 1, i odaberite OK.

Ako ovo nije rješilo problem (npr. ako imate Win 7 64 bit) napravite dodatno i sljedeće:
1. U strukturi stabla Registrya pronađite slijedeću putanju:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions

Napomena: Ako navedena putanja ne postoji kreirajte je na sljedeći način:
a. U Edit meniu, kliknite na New, nakon toga kliknite Key.
b. Upišite ItssRestrictions, i pritisnite Enter.

2. Desnim klikom odaberite ItssRestrictions podgrupu, kliknite na New, nakon toga kliknite na String Value.
3. Upišite MaxAllowedZone, nakon toga odaberite Enter.
4. Desni klik na MaxAllowedZone value, i kliknite Modify.
5. U Value data polje, upišite 2, i odaberite OK.

Automatizacije za ostala računa je da ponovite sve isto ili da exportirate pojedini branch iz regedit
editora u datototeku i onda ga importirate na svakom računalu. (01.07.2012) (01.07.2012)
P: Nemogućnost prikazivanja Helpa (knjiga.chm) u mrežnom okruženju,"The page cannot be displayed" 2. rješenje (ID:88086) O: To nije greška Ipos-a, nego Microsofta !!!!

Problems viewing MS HTML Help (.chm) files over a network
Author: productdocumentation, Created on: Aug 3, 2006 12:47 PM

In response to increasing security problems involving Microsoft HTML Help files (.chm
extension), Microsoft introduced Security Update 896358 (see http://support.microsoft.com/kb/896054).
The security update prevents CHM files from opening unless those files reside locally
on the user's hard drive. After the update is installed, users who access OpenEdge
from a server or network location will not be able to open the Help and will receive
the messages "Action canceled" or "The page cannot be displayed." This security update
affects all CHM files.

Fixes:
To alleviate this issue, please refer to Microsoft Knowledge Base ID 896054 http://support.microsoft.com/kb/896054.
We recommend that you use Method 1: Modify the ItssRestrictions registry entry to
enable a specific Web application, which is located under the Consumers and non-enterprise
customers section of the article.

1. Click Start, click Run, type regedit, and then click OK.
2. Locate and then click the following subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions
Note: If this registry subkey does not exist, create it. To do this, follow these
steps:
a. On the Edit menu, point to New, and then click Key.
b. Type ItssRestrictions, and then press Enter.
3. Right-click the ItssRestrictions subkey, point to New, and then click String Value.
4. Type UrlAllowList, and then press Enter.
5. Right-click the UrlAllowList value, and then click Modify.
6. In the Value data box, type the path to the application that you want to enable,
and then click OK. Add two entries corresponding to the UNC path, using the following
syntax: (Server je ime vašeg servera, Ipos je direktorij gdje je Ipos knjigovodstvo)
\\Server\Ipos\;file://\\Server\Ipos

Automatizacije za ostala računa je na način da se exportira sam taj branch iz regedit
editora u datototeku i onda se importira na svakom računalu. (04.05.2007)
P: Nemogućnost pokretanja dvije instance programa u mreži (ID:95971) O: Prvu stvar koju treba provjeriti je da li je u prvo pokrenutom programu program u modu Single exe ili Remote server.
Najčešće je u Single exe.
Treba ući u program i u meniu "Sistem>Mreža>Upisivanje podataka u Ipos.ini za mrežni rad" pokrenuti tu opciju da program da program ponovo upiše podatke u ipos.ini.
Nakon toga je najčešće riješen problem, ako nije onda treba tražiti dalje. (02.01.2008)
P: Iz nekog razloga ne mogu pokrenuti program? (ID:102223) O: Jedan od razloga može biti i krivo podešene postavke naših znakova u Control panel>Regional Settings u windowsima. (10.11.2008)
P: Problem sa fontovima
Svježe računalo Win XP
Sitni nepoznati fontovi: Poslovni partneri sve dobro osim u polju naziv, Robno kartice artikala svi fontovi loši i sitni (Tipke, tabelarni prikaz ...), Prozor Cekaj itd. U nekim dijelovima je ok. (ID:102556)
O: problem je bio u tome da je u tim dijelovima programa korište font Arial CE, a u ostalim dijelovima Arial.
Vjerojatno gđa nije imala instaliran Arial CE pa su ti dijelovi loše prikazani. (02.12.2008)
P: Problem kod blokiranja programa u mrežnom radu. U log datoteci nxServera je poruka ...
Exception: EAssertionFailed
Message: Assertion failure (D:\Delphi\3p\NexusDB2\nxseRecordEngineStatic.pas, line 233) (ID:106433)
O: RJEŠENJE: pokrenuti Popravak datoteka (02.06.2009)
P: Imamo otvorena dva poduzeća u programu , od kojih jedno ne koristimo i željeli bismo ga izbrisati , te početi koristiti novo. Pri pokušaju brisanja sistem nam javlja poruku "Ne može se ekskluzivno preuzeti nadzor nad programom ". Molimo uputu kako da ga izbrišemo ! (ID:110505) O: U prozoru matičnih firmi tipka F6 točno provjerite koja je šifra jedne i druge firme.
U direktoriju ... Ipos knjigovodstvo\Data\PartnerX tj. PartnerY (gdje su X i Y šifre firmi) se nalaze podaci.

Kroz Windows explorere možete obrisati PartnerX tj. Y.

Ako je firma koju želite obrisati npr. broj Y tada se u programu prebacite na firmu X i stavite je kao stalnu promjenu kod ulaza u program.
Dalje svi moraju izaći iz programa, srušite nxServer i onda obrišite direktorij PartnerY.

Prije toga napravite kopiju direktorija Ipos knjigovodstvo. (22.09.2009)
P: Ukoliko budem prisiljen promijeniti računalo, hoće li biti problema sa prebacivanjem podataka.
Unaprijed zahvaljujem (ID:113581)
O: Ako trebate reinstalirati program ili napraviti premještaj na drugo računalo uputu pogledajte na linku:
<http://www.ipos.hr/Pages/TehnickeUpute/Reinstalacija.aspx> (23.11.2009)
P: Kako se mogu odlogirati (odjaviti) sa vase web stranice? (ID:116934) O: Možete ići ponovo na dio u meniu za prijavu korisnika, ako ste prijavljeni bit će dostupna tipka za Odjavu. (03.03.2010)
P: Rješenje problema u Windows 7, a vezan je očito uz regional settings problem se manifestira na način da kada se npr. u saldakonti dobavljača, ulazni računi klikne na unos program se ne prebaci iz tabelarnog prikaza u pojedinačni, slično u ostalim prozorima. (ID:117067) O: Rješenje koje je do sada pomoglo je da se u Control panelu>Clock, Language, and Region>Region and Language> Aditional Settings, tab Date klikne dolje desno na tipku "Reset" tj. "Postavi izvorno" za hrvatske windowse.
Nakon toga problem je u većem broju slučajeva riješen. (12.03.2010)
P: Rješenje problema kod simulacije unosa tastature za polja u kojima ne radi CTRL+V tj. paste (ID:117129) O: "Pozicionirao sam tab na unos kako je pokazano na slici 1 te unio datoteku preko Simulacija unosa tipkovnice iz datoteke slika 2, nakon unosa dobio sam poruku da je automatski unos završen slika 3, ali ćelija sa brojem konta je ostala prazna kako je pokazano na slici 4, umjesto da se upiše broj konta 22211 (zadnji unos iz notepad-ovog dokumenta), te bih trebao objašnjenje na koji ću način unijeti broj konta, koji se očito ne može unijeti copy/paste opcijom.

[enter];1;[tab];01.01.2009;[tab];1;[tab];5545;[tab]; 01.01.2009;[tab];1;[tab];obveza prema dobavljaču;[tab];1000,00;[tab];0;[tab];1000,00;[tab];[tab];[tab];[tab];[tab];[tab];[enter];22211"

U neka polja se ne mogu unositi slovne oznake kao što je npr. polje za unos konta i neka druga numerička polja, koja su to polja je jednostavno vidjeti kada pokušate ručnu upisati nešto preko CTRL-V, kako je V slovo to neće ići.

Pokušajte drugim trikom, a to je da ga natjerate da ne upisuje konto sa Paste nego znak po znak tako što ćete podatak prije upisati [*].
U vašem primjeru:

[enter];1;[tab];01.01.2009;[tab];1;[tab];5545;[tab]; 01.01.2009;[tab];1;[tab];obveza prema dobavljaču;[tab];1000,00;[tab];0;[tab];1000,00;[tab];[tab];[tab];[tab];[tab];[tab];[enter];[*];22211 (18.03.2010)
P: Poštovani instalirao sam novu verziju programa 8.9.1 te me zanima kako kod prikaza zaglavlja vlastite firme na raĉunu pod podacima firme upisati vlastiti OIB broj tj. kako OIB dodati u zaglavlje? (ID:117151) O: U postavkama programa grupa Program postavite način generiranja adrese pošiljaoca program generira i upišite oib u poslovnim partnerima za svoju firmu.
U postavkama grupa Sistem postavite sistem korištenja poreznog broja: Novi sistem: OIB (22.03.2010)
P: Kako mogu 2009. godinu zaključati (da se ne može ništa raditi u toj godini osim pregledati i poslati na printer) (ID:117229) O: Ne možete zaključati pojedinu poslovnu godinu, jedino možete zabraniti pojedinim korisnicima promjenu tekuće poslovne godine, u Sistem>Nadzornik>Ovlaštenja za rad sa programom. (01.04.2010)
P: kod pisanja fakture nedozvoljava nam pisanje uz obrazloženje da je smo u probnoj verziji za navedeni modul te da je ograničen broj dokumenata koji se mogu otvoriti u ovoj godini.Naš kupljeni modul fakturiranja nema ograničenja u broju dokumenata pa vas molim za pomoć. (ID:117251) O: Niste napravili otključavanje, u uputi za doregistraciju piše da nakon što se program doregistrira (sa datotekom koju ste dobili) da se mora i otključati, a mail sa osobnim imenom i lozinkom za pristup stranici ste dobili i sa njim možete sami bilo kada generirati ključeve za program i za nadogradnju (po potrebi). (06.04.2010)
P: Pojavio nam se problem u ispisu ulazne kalkulacije.
Prvo je upisana primka a zatim kalkulacija po istom računu dobavljača. Izlist primke na ekran prikazuje 3 stranice, dok kod kalkulacije samo prvu stanicu sa prvih 12 stavaka. Isto je i kod ispisa na printer. Obrisali smo i ponovo upisali i primku i kalkulaciju no ispis kalkulacije je isti. (ID:117306)
O: Najvjerojatnije imate problem sa oštećenjem neke od datoteka (uslijed nestanka struje, nasilnog gašenja računala i sl.).

U novijim verzijama unutar programa postoji rutina za pokušaj oporavka, u vašoj verziji 6.8 iz 2004. možete pokušati sa indeksiranjem i pakiranjem u meniu Sistem>Nadzornik>Indeksiranje - popravak indeksnih datoteka.
Pokrenite to za sve datoteke, probajte i sa uključenom opcijom pakiranje.

- ako ta rutina neuspješno završi možete jedino vratiti neku ispravnu arhivu
- ako ta rutina uspješno završi provjerite da li ima kakvih pozitivnih promjena, ako nema vratite zadnju ispravnu arhivu (14.04.2010)
P: Nas nteresira kako da kopiramo podake iz jednog kompjutera na novi jer nam stari stvara probleme pa se stalno gasi i pali,probali smo sa eksternim diskom kopirali arhivu ali je ne možemo poslije otvoriti,a ttamo su nam i podaci za 2009 koje moramo spremiti za predati do kraja ovog mjeseca.Pa nas interesira kako da te podatke kopiramo i prebacimo na drugi kompjuter,i dali se to uopće može napraviti. (ID:117403) O: Ako trebate reinstalirati program ili napraviti premještaj na drugo računalo uputu pogledajte na linku:
<http://www.ipos.hr/Pages/TehnickeUpute/Reinstalacija.aspx>

Pojednostavljeno, kopiranje direktorija Ipos knjigovodstvo na na drugo računalo i otključavanje.
Osobnu lozinku za otključavanje ste dobili mailom. (21.04.2010)
P: Testiranjem rada Ipos aplikacije preko VPN-a smo došli do slijedećih rezultata: nakon dužeg čekanja da se aplikacija pokrene, pojavljuje se informativni prozor o startu i nakon toga se javlja greška da nxserver nije moguće pronaći. Imate li kakvu ideju u čemu bi mogao biti problem? Ostale aplikacije (npr. Outlook) se uredno spajaju na server i rade bez poteškoća. (ID:117417) O: Kao prvo zaboraviti na rad sa brzinama interneta, ovo nije web aplikacija.
Koristite se raznim remoteDesktop rješenjima.

Nadalje u ipos.ini trebate staviti parametar npr.
remoteServerName=NexusDb@192.168.2.2

NexusDb je ime nexus servera kako ste ga već nazvali, 192.168.2.2 je npr. ip adresa računala gdje se nxServer nalazi.
No ponavljam, po meni to nisu dovoljne brzine za praktičan rad, možete probati. (22.04.2010)
P: Poštovani, već sam vam prije objasnila da imam dial up modem i da skidanje traje cijelu vječnost, a ja zaista moram napraviti fakture! Da li postoji mogućnost da se ova instalirana verzija "popravi"!!!??? (ID:117435) O: Vezija 8.9.0 nije za registrirane korisnike, radi samo u probnom modu.
Idite kod susjeda i skinite si tu datoteku za 3 minute ili kupite mobile internet karticu ili neka vam to naprave u servisu.
Ne možete raditi sa programom bez normalne internet veze. (23.04.2010)
P: Kolega vas je već kontaktirao po pitanju ključa testne verzije, pa bi Vas molili ako bi nam je mogli poslati prije početka praznika. Naime trebali bi je jednokratno (u trajanju 24 sata) kako bi na tu testnu verziju stavili naše backup podatke na odredjeni datum, kako bi mogli usporediti sa današnjim stanjem i locirati promjenu koju tražimo. (ID:117518) O: Neznam da li znate da bilo koji backup direktorij (dakle kopiju direktorija Ipos knjigovodstvo) možete legalno koristiti za pregledavanje podataka. Npr. možete za sebe doma napraviti kopiju direktorija Ipos knjigovodstvo, kada pokrenete izvršni program knjigovodstvo.exe on će normalno raditi u probnom modu, a što je za vas sasvim dovoljno da možete izlistavati sve izvještaje, pregledavati sve tabele i sl., jedino što ne možete je unositi nove podatke, a što nije niti potrebno jer nema smisla unositi podatke na dva mjesta istovremeno.

Dakle da se ne biste zbunili otvorite poseban direktorij npr. Backup 30.04.2010 i u njega kopirajte arhvski Ipos knjigovodstvo i od tuda ga možete pokrenuti, napomena: jedino prije pokretanja obrišite ipos.ini datoteku. (30.04.2010)
P: Kompjuter na kojem se nalazi Vaš program nije iz sigurnosnih razloga spojen na internet.
Trebao bi osobu koja mi može napraviti potrebno, moj nivo znanja nije dovoljan. (ID:117533)
O: Nitko od naših djelatnika ne izlazi na teren, korisnike suportiramo po cijeloj Hrvatskoj i BiH, ali osnovni uvjet za to je da imat adsl vezu na internet ili neki mobilni internet.
Nadogradnju možete napraviti i na računalu koje nema vezu na internet, ali morate imati mogućost prijenosa podataka između tog i računala koje ima vezu na internet.
Nadalje ako nemate vezu na internet, a nemate osobu koja samo treba slijediti upute za nadogradnju tada trebate angažirati računalni servis da vam to odradi. (03.05.2010)
P: Registrirani sam korisnik programa Ipos knjigovodstvo. Budući da studiram na fakultetu koji koristi također vaš program, trebala bih za kolegij Revizija koristiti probnu verziju programa na koju ću preuzeti datoteku koja će nam biti dana od strane profesora.
Zanima me da li na istom kompjuteru na kojem koristim registriranu verziju mogu preuzeti i probnu verziju bez mogućnosti da se desi neki tehnički problem. (ID:117547)
O: Pazite na to da točno znate u kojem direktoriju vam je registrirana verzija, a u koji direktorij ćete staviti probnu verziju.

Dakle, možete sa nekog drugog računala preuzeti kompletan direktorij Ipos knjigovodstvo i staviti ga u neki poseban direktorij gdje ćete onda pokrenuti izvršnu datoteku knjigovodstvo.exe.

Naravno uvijek je dobro imati kopiju svojeg direktorija Ipos knjigovodstvo na nekom vanjskom mediju. (04.05.2010)
P: Prilikom prebacivanja dokumenta u PDF format na ispisu nedostaje tekst na donjem dijelu.Kako da to riješim? (ID:117565) O: Poigrajte se malo sa setup-om kod exporta pdfa.
U printpreview-u prozoru imate tipku (Otvori Explorer, Otvori dokument, Kopi u clipboard, Otvori Setup, Nikakva akcija), odaberite Otvori setup kod exporta ćete dobiti setup, probajte uključiti TrueType fonts Full ili nešto slično. (05.05.2010)
P: Neki dan sam imao čudnu situaciju na serveru baze. Nod32 Antivirus je izvršni file Knjigovodstvo stavio u karantenu. Nije mi jasno kako se to dogodilo. Iako u antivirusu stoji added by user nisam ga sigurno ručno stavio u karantenu. U biti sam prije toga pokrenuo restart servera (Win2003
R2 SP2) zbog update windowsa I kada se system ponovno učitao jednostavno više nije bilo izvršne datoteke u njenom direktoriju. Neznam jeste li do sada imali sličnih situacija. Pada mi jedino na pamet da je možda zbog tog što sam nedavno radio upgrade antivirusa na novu verziju. U biti sve radi normalno osim te čudne situacije koja se desila samo jednom do sada. (ID:117587)
O: U pravilu to nema veze sa knjigovodstvo.exe osim ako korisnik stavlja novu podverziju npr. umjesto 8.9.10 stavlja 8.9.12 jer se mijenja checksum datoteke pa antivirus misli da je zaražena. (06.05.2010)
P: Dali postoji mogućnost da nam se program instalira na računalo u uredu i laptop pa u slučaju ako se nalazimo udaljeno od ureda više tjedana dali se podaci mogu seliti sa računala na računalo. To nije mrežni rad nego izbor rada na računalu, no podrazumijeva da mi moramo činiti sinhronizaciju podataka. Nadam se da ste nas razumijeli. (ID:117617) O: Što se vašeg problema tiče savjetujem instalirati program na notebook, a u uredu notebook priključite na monitor i tastaturu u uredu.
Druga varijanta je instalirati program na računalo u uredu pa se preko interneta (remoteDesktop) spajati na računalo u uredu.
Seljenje programa sa jednog računala na drugo ne preporučujemo. (10.05.2010)
P: Trebali bi razdvojiti računalnu mrežu radi sigurnosnih razloga.
Program IPOS KASA (2. instalacija) treba funkionirati bez server-a u knjigovotstvu (1.instalacija), naime u 2.instalaciji bi drugo računalo preuzelo ulogu server-a.
Kako? (ID:117632)
O: Svaka instalacija je priča za sebe i nemaju veze jedna sa drugom.

Slijedite proceduru instalacije mrežne verzije za 2. instalaciju kao što ste i za 1. instalaciju.
Radi sigurnosti fizičke odvojite mrežu 1. i 2. instalacije pa program u 2. instalaciji neće moći pronaći nxServer iz 1. instalacije.

Detaljne upute za instalaciju programa jednokorisnička/mrežna verzija se nalaze na linku:
http://www.ipos.hr/Pages/TehnickeUpute/Instalacija.aspx (11.05.2010)
P: Imamo licencu za Ipos fakturiranje. Trebamo li nadopatiti da bi program radio na na dva PC-ja. Jedan bi bio server, a jedan radna stanica. Kako to radimo? (ID:117650) O: Program može raditi kao singleExe tj. tako da omogućava ulaz u program samo jednom korisniku istovremeno, to je trenutno vaš status.
A može raditi kao mrežna verzija gdje možete imati istovremeni pristup 2, 3 ...ili više korisnika istovremeno.
Broj računala ne diktira broj mrežnih licenci tj. možete imati i 100 računala u mreži, ali ako imate samo 2 mrežne licence (minimum) to znači da npr. 34. i 75 korisnik može biti u programu i npr. 50. ne može ući dok jedan od prethodna dva ne izađe.

Detaljne upute za instalaciju programa jednokorisnička/mrežna verzija se nalaze na linku:
http://www.ipos.hr/Pages/TehnickeUpute/Instalacija.aspx
Ako imate specifičnih tehničkih problema sa radom programa (problemi sa radom u mreži i sl.) pogledajte na linku:
http://www.ipos.hr/Pages/TehnickeUpute/RjesavanjeProblema.aspx (12.05.2010)
P: Jučer smo ostali bez struje te je jedna naša kolegica ostala bez Ipos-a , tj ima samo 2005 godinu. 2006 godinu kao i sve iza nje nije moguće vidjeti i prebaciti se na njih.
Zvali smo svog komjuteraša a on nam je savjetovao da na nam Vi na njezin mail pošaljete shorcut od Iposa. (ID:117657)
O: Iskreno, nemam pojma o čemu govori vaš „kompjuteraš“.

Ako su vam se oštetile datoteke prilikom nestanka struje, uđite u program i u meniu Sistem-Nadzornik pokrenite popravak svih datoteka.
Ako to ne uspije tada morate vratiti zadnju arhivu programa koju ste napravili. (13.05.2010)
P: Dali IPOS knjigovodstvo može biti prerađeno da koristi MS SQL server kao bazu podataka? (ID:117665) O: Ipos ne radi na ms sql bazi i to vjerojatno nećemo raditi. (13.05.2010)
P: Kako i dali postoji mogucnost iskljuciti zvukove tokom koristenja programa. (ID:117841) O: Zvukovi u programu se mogu isključiti u Postavkama programa, grupa Sistem. (01.06.2010)
P: Na tržištu postoje ADSL ruteri kao Siemens SX763 koji imaju USB proširenje za HDD ili USB stick i imaju funkciju FTP, FILE, i WEB servera predlažem da se aplikacija Iposa instalira na matično računalo a baza podataka na taj ADSL ruter na USB hdd aktiviran kao server sa pristupom na bazu podataka dinamičkom IP adresom kao DYNDNS ili slično iz bilo kojeg mjesta preko weba. (ID:117854) O: Nije problem samo u pokretanju izvršnog programa, problem je i u dohvaćanju podataka u bazi.
Prave web aplikacije (npr. internet bankarstvo zaba, rba i sl.) su prilično jednostavne aplikacije, sa vrlo ograničenim prikazom, obično samo prikazom jednog prozora. Za razliku od web aplikacija desktop aplikacije su bogate raznim opcijama i prikazima jer su napravljene za rad na većim brzinama mreža.

Na osnovu svega toga vaš prijedlog tehnički nije provediv, ALI ono što možete je staviti program i bazu na jedno računalo i tom računalu pristupati tzv. RemoteDesktop programima tj. programima sa kojima preko interneta možete preuzimati nadzor nad udaljenim računalima. Na taj način čak i kod sporije veze je rad moguć jer preko interneta putuju samo tipkovničke kratice i slike ekrana. (02.06.2010)
P: NAPRAVILI SMO KOPIJU PROGRAMA U C:\ARHIVA\KNJIGOVOTSTVO.
I NAKON BRISANJA GODINA U C:\IPOS\ VIŠE NEMAMO PODATKE U ARHIVI.
ZAŠTO? (ID:117867)
O: Vjerojatno ne shvaćate nelogičnost te tvrdnje, dakle ništa ne može biti na dva mjesta istovremeno.

Problem je uvijek u shortcut-ima je u imenu shortcuta (kratice) ne piše u koji direktorij gleda pa neki puta kada mislite da ste pokrenuli program u direktoriju X zapravo ste ga pokrenuli u direktoriju Y.

Dok ste u programu pozicionirajte se mišem iznad naziva matične firme (ikona kućica sa plavim krovom) i u donjem statusnom redu ćete vidjeti gdje se zapravo nalaze podaci programa u kojem se nalazite.

Obzirom na smanjenu količinu informacija mogu pretpostaviti da ste u C:\Ipos programu, a mislite da ste u C:\Arhiva\Knjigovodstvo ili jeste u Arhivi, ali ste umjesto u c:\Ipos obrisali stare poslovne godine u u Arhivi.

U svakom slučaju to je posao za vašeg administratora ili servisera. (04.06.2010)
P: Molim vas kako da promijenim disk za arhiviranje...odnosno kako se dodaje disk? hvala (ID:117884) O: Pitanje je „s neba pa u rebra“, ja ne vidim vaš ekran tj. ono što vi vidite.

Ako mislite na prozor Arhiviranje - backup baze podataka u programu tada vjerovatno vidite polje „Disk za arhiviranje“ u koje samo treba kliknuti i odabrati neki drugi disk od ponuđenih.

Naravno da su ponuđeni samo diskovi koji su trenutno prijavljeni u windowsima i to vam je odgovor kako se dodaje disk za arhiviranje.
Inače možete otvoriti Windows Explorer i kopirati cijeli direktorij Ipos knjigovodstvo na disk koji želite. (07.06.2010)
P: Problem sa unosom!
Sistemska poruka Tfm 2500300RacuniVP: 08/06/2010 is not a valid date (ID:117905)
O: Problem nije u programu nego u podešavanju formata datuma u Windowsima>Regional settings>Date, time, or number format.
Ako u firmi nemate osobu koja to zna riješiti onda morate potražiti pomoć nekog administratora ili servisera.
Ispravan format datuma:
- short date: d.M.yyyy.
- long date: d.MMMM yyyy.
- short time: H:mm
- long time: H.MM:ss (08.06.2010)
P: Koliko vidim nemate nekakve preporuke za minimalnu količinu memorije i brzine procesora kao minimalne uvjete za pokretanje Vašeg programa. (ID:117960) O: Svako novo računalo koje kupite je dovoljno dobro, a ako nije novo onda na njemu za par minuta možete isprobati da li program radi ili ne, bez da ga prije toga kupite. Vrijedi i za nadogradnje. (15.06.2010)
P: Imamo problema sa registracijom modula PC blagajna za Caffe bar „X-Y“ . Nakon unosa ključa za otključavanje ne aktivira se tipka „Pokreni provjeru“ a u sistemskim podacima stoji da je računalo otključano i program registriran iako ne dozvoljava itradu novih računa a u programu i dalje stoji „Public testing“. (ID:118028) O: Problem je u “Public testing“, mora pisati „Public Registered“ tj. verzija vam je 8.9.0, a treba biti 8.9.12.
Skinite prema uputi za instalaciju zadnji knjigovodstvo.exe i stavite ga umjesto postojećeg i bit će sve u redu. (23.06.2010)
P: Zbog reinstalacije windows operativnog sistema moram reinstalirati program ipos knjigovodstvo. Problem je u tome što na instalacijskom CD-u imam verziju 7.11, a treba mi verzija 8.0 (ID:118038) O: Da biste reinstalirali program ne treba vam originalni CD, samo presnimite kompletan direktorij Ipos knjigovodstvo sa starog diska na novi ili sa nekog arhivskom medija vratite direktorij natrag na stari disk nakon reinstalacije windowsa.
Ako program bude zaključan ponovo ga otključajte preko weba na našim stranicama.
Inače uputa za reinstalaciju je na linku <http://www.ipos.hr/Pages/TehnickeUpute/Reinstalacija.aspx>. (24.06.2010)
P: Jedna mala pomoć, svojevremeno ste mi spominjali da je arhiviranje podataka bolje raditi preko explorera nego onako iz programa. Može mala uputa na koji način, obzirom da u zadnje vrijeme imam problem kod arhiviranja podataka. (ID:118068) O: Sve što je potrebno je da u windows exploreru kopirate direktorij „Ipos knjigovodstvo“ u kojem se nalazi program i svi vaši podaci. Kopirate ga u neki drugi direktorij, na drugo računalo i sl.
Gdje se nalazi vaš direktorij „Ipos knjigovodstvo“ ćete najlakše naći da vidite gdje gleda vaš shortcut preko kojeg pokrećete program, sam program „knjigovodstvo.exe“ se nalazi u samom direktoriju Ipos knjigovodstvo. (28.06.2010)
P: Pokušala sam izvršiti nadogradnju na verziju 8.10.1.
Nakon svih izvršenih radnji prema uputama, javljena je poruka:
"Neuspjelo ažuriranje datoteka, broj grešaka 2.
Obrišite ažurirani direktorij Ipos knjigovodstvo i vratite arhivu koju ste prethodno napravili."

Ušla sam u program, prihvaćena je verzija 8.10.1 ali u donjem desnom uglu stoji napomena: NIJE ZA KOMERCIJANU UPOTREBU.
Kako da postupim dalje? (ID:118140)
O: Pretpostavljam da niste ugasili nxServer.exe, provjerite u direktoriju gdje je knjigovodstvo.exe postoji datoteka „Nadogradnja_2010.07.01 ....“ i u njoj lista što se radilo kod nadogradnje, pošaljite tu datoteku. (01.07.2010)
P: Molimo Vas malu pomoć, htjeli smo napraviti nadogradnju programa ali smo prvo skinuli dodatke i podverzije 8.10.1 ali kada smo uvidjeli grešku pokrenuli smo nadogradnju iposupdatezip.exe 8.10.1. Dobili smo i ključ ali kada ga upišemo program neće pokrenuti ažuriranje.
A kada pokušamo otvoriti već postojeći program ipos knjigovodstvo u prozorčiću piše verzija 8.10 ne odgovara verziji podataka 8.9
Dali se problem može nekako riješiti? (ID:118141)
O: Vratite natrag knjigovodstvo.exe verzije 8.9.X koji je bio prije i slijedite upute za nadogradnju koje ste dobili mailom. (01.07.2010)
P: Nekoliko puta bezuspješno pokušavamo skinuti nadogradnju uz istu pogrešku. (ID:118147) O: Upravo provjereno i uredno radi, pokušajte ponovo ili sa nekog drugog računala.
Antivirusni programi znaju obrisati ili staviti u karantenu datoteke sa .exe i sličnim nastavcima. (01.07.2010)
P: Izgubili smo boje(sve se pojavljuje kao negativ) u windowsima i nemoguće je pročitati slova.
Ne znam kako da Vam bolje objasnim, sve se dogodilo neposredno nakon instaliranja updatea. (ID:118311)
O: Možda da probate ponovo „uštekati“ kabel od monitora u računalo? (02.07.2010)
P: Nakon nadogradnje na verziju 8.10.1 prilikom pokušaja izdavanja izlaznih računa, program je javio sljedeće: „Prekoračili ste ograničenje PROBNE VERZIJE za ovaj modul“. Obzirom da nam je ta opcija potrebna za daljnji rad, molimo Vas da nam ukažete na naše moguće pogreške ili nerazumijevanje registracije pojedinih modula programa, te nas uputite na rješenje u što kraćem roku. (ID:118312) O: Najkraće rješenje je ponovo pročitati upute za nadogradnju u kojima piše da je nakon nadogradnje potrebno otključati program. (02.07.2010)
P: Da, stanica(na kojoj je nxserver) gubi vezu sa ipos folderom, ali samo pri restartanju. Ostale stanice rade uredno i ne javljaju grešku pri restartu, kao da se na serveru prvo odspoje mrežni resursi a tek onda zgasi nxserver service - kad bi nekako mogao flushat sve promjene prije nego windowsi odspoje mrežu? (ID:118754) O: Imate nxServer, upute i sl.
Možete probati u opcijama nxServera pod Database Settings>Server engine uključiti Close Inactive Folders i Close Inactive Tables. (19.07.2010)
P: Pozdrav imam problem kad stisnem na ikonicu od programa da otvorim program ,pojavljuje se upozorenje

Nemoze se pronaci ili konektirati na nxServer

Provjerite dali je porenut nxServer

Sistemska poruka

(tfm 1010002 Data server :win 32 Error in Temporary Storage Manager Code 112
There is not enough space on the disk) (ID:118793)
O: Kako vi nemate mrežnu verziju programa kao prvi korak onemogućite pokretanje programa u mrežnom radu, to ćete napraviti tako da ćete u direktoriju gdje se nalazi izvršni program "... Ipos knjigovodstvo\knjigovodstvo.exe" obrisati datoteku ipos.ini.

U drugom koraku provjerite stanje slobodnog prostora na vašem disku kako to sugerira poruka greške. (22.07.2010)
P: Molim Vas pomoć. Kupila sam novi lap, i sve radi, jedino što kod kupaca i dobavljača ne znam podesiti program da mi kada npr. kliknem na kartice kupaca budu „kućice“prazne. Naime, kada kliknem na kartice kupaca ili dob. u kućicama je tekst tipa: edDoKarticeKnjizenje i sl. vjerojatno negdje nešto treba isključiti ili uključiti u postavkama, a ja ne znam gdje. Molim Vas, ako biste mi mogli pomoći, da ne moram stalno brisati tekst i ukucavati ono što mi treba.
Imam Windowse 2007. (ID:118828)
O: Netočno je da sve radi.

Molim da uvijek navodite točnu putanju u meniu do polja o kojima govorite.

Problem o kojem govorite nema veze sa podešavanjem programa jer program očito ne radi.

Windowsi 2007 ne postoje.

Kod uključenja novog računala u mrežu za rad sa programom morate proveti proceduru predviđenu za to.
Nakon što se računalo fizički uključi u mrežu potrebno je sa tog računala kroz mrežu u windows exploreru doći do programa knjigovodstvo.exe na glavnom računalu (server) i povući shortcut na desktop novog računala.
Nakon pokretanja programa i ulaska u njega pozicionirajte se mišem na matičnu firmu i godinu pri vrhu ekrana, u zadnjem statustnom redu mora pisati „Lokacija podataka „ i iza toga točna putanja do programa na serveru. Ta putanja mora biti ista na svim računalima sa kojih pokrećete program. (27.07.2010)
P: Na računalu korisnika XY d.o.o. knjigovotstveni program javlja sljedeću grešku

„The application failed to initialize properly (0xc0000005). Click on OK to terminate the application.“

molimo da nam javite ako postoji kakv način da se greška ukloni ili se možda možete daljinski spojiti na računalo kako bi pogledali.
Pokušali smo iz arhive prekopirati .exe datoteku i pokušali sa tom kopijom, ali se greška ponavlja.

Računalo je čisto od virusa i sve ostale aplikacije uredno rade. (ID:119006)
O: Zamjenom knjigovodstvo.exe izvršne datoteke ste otklonili sumnju da je sama izvršna datoteka oštećena ili inficirana od virusa.

Kako vi imate mrežnu verziju uvijek je dobro prvo napraviti sljedeći test:
- ugasite sva računala u firmi
- upalite samo računalo na kojem je program
- ugasite/srušite program nxServer.exe ako je automatski pokrenut
- u direktoriju gdje je knjigovodstvo.exe privremeno maknite ili preimenujte ipos.ini
- pokrenite program knjigovodstvo.exe, podignut će se u single exe (jednokorisnički rad) modu

Ako tu program normalno radi imate neki problem sa mrežom te ponovo provjerite postupak instalacije mrežne verzije na internetu, a i tehnička uputstva za rješenje problema na mreži.
http://www.ipos.hr/Pages/TehnickeUpute/Instalacija.aspx
http://www.ipos.hr/Pages/TehnickeUpute/RjesavanjeProblema.aspx

Ako tu program ne radi, još uvijek je moguće da je nešto sa računalom/windowsima što spriječava rad programa, ali je veća vjerojatnost da nešto nije u radu sa podacima.

Pokušajte to isto (u single exe), ali sa nekom prethodnom arihivom koja je prije radila.
Ako sa prethodnim arhivama radi u single exe tada ste detektirali da nešto nije u radu sa bazom tj. datotekama sa podacima.

U samom programu se nalazi rutina za popravak datoteka, međutim ako ne možete pokrenuti sam program tada vam preostaje jedino vraćanje zadnje ispravne arhive. (13.08.2010)
P: Imam problem , u prilogu je print scren te ako je moguće molim pomoć
"Tha alias references a directory that doas not exist". (ID:119015)
O: Poruka greške koju imate na ekranu ukazuje da u nekom diretktoriju nemate traženih datoteka.
Provjerite u direktorijima
- "...Ipos\Ipos knjigovodstvo\Data\PartnerX\GodinaY"
- "...Ipos\Ipos knjigovodstvo\Data\PartnerX\SkupnePar"
- "...Ipos\Ipos knjigovodstvo\Data\Skupne"

X je šifra partnera iz baze partnera, Y je poslovna godina (2010 i sl.).

Ako neki od direktorija nema datoteka onda se javlja greška kada u programu prebacite na tu matičnu firmu i/ili poslovnu godinu.
Obrišite u Windows exploreru tu poslovnu godinu ili kompletnog partnera - "...Ipos\Ipos knjigovodstvo\Data\PartnerX " (15.08.2010)
P: Prije nekoliko dana nastali su problemi s napajanjem računala gdje je instalirana glavna knjiga, obračun plaća i kadrovska evidencija. S obzirom da mijenjamo računalo, molimo Vas da nas informirate na koji način prebaciti sve te module u novo računalo. (ID:119038) O: Upute za reinstalaciju na linku
http://www.ipos.hr/Pages/TehnickeUpute/Reinstalacija.aspx (16.08.2010)
P: Jučer smo radili update programa na novu verziju i nakon što je ažuriranje završilo antivirus je stavio knjigovodstvo.exe u karantenu. program smo vratili iz karantene ali više ne možemo pokrenuti nxServer.exe, ne znamo da li je to povezano, javlja da servis nije instaliran i da li ga želimo sada instalirati? Nakon toga traži korisničko ime i lozinku koju mi ne znamo. (ID:119056) O: Ako nxServer.exe ne želite pokrenuti kao servis onda ga morate pokrenuti sa parametrom INTERACTIVE.
To ćete napraviti tako da napravite shortcut na nxServer.exe i u Properties uz naziv programa dodate „/interactive“. (17.08.2010)
P: Uspješno smo napravili nadogradnju u knjigovodstvenom uredu sa verzije 8.9.9 na 9.0.1.

Ostale poslovnice koriste verziju 8.9.1, te bi i na njih trebali staviti 9.0.1.
Pitanje: dali se mogu preskočiti nadogradnje između 8.9.1. i 9.0.1 ili se sve nadogradnje moraju instalrati po redu? (ID:119168)
O: Nadogradnje su samo sa prva dva broja 8.9 i 9.0, treći brojevi su samo podverzije i nemaju veze sa nadogradnjom.

Dakle nadogradnju možete raditi sa 8.9 (8.9.1, 8.9.2, 8.9.3 ...) na 9.0.

Isto tako nadogradnju možete raditi sa 8.8, 8.7, 8.6 ... do 7.0. Verzije manje od 7.0 imaju poseban postupak. (23.08.2010)
P: Izvršili smo nadogradnju IPOS Knjigovodstva na verziju 9.0.3. te smo nakon toga pokrenuli indeksiranje. Na 6% ukupnog izvršenja indeksiranja pojavljuje se sistemska poruka „indeksiranje nije uspjelo! Tfm0002500Indeksi:NexusDB: ta TemKup: Object cannot be opened for exclusive use.“ (ID:119360) O: Korisnici koji imaju problema sa indeksiranjem nakon nadogradnje neka stave podverziju 9.0.3 knjigovodstvo.exe, zatim treba kreirati shortcut na knjigovodstvo.exe i u shortcutu staviti parametar /indeksiranje.
To će pokrenuti program sa parametrom indeksiranje što će pokrenuti direktno indeksiranje bez pokretanja programa.
Nakon indeksiranja neka normalno uđu u program.

Kod nekih korisnika se problem može riješiti i restartanjem računala pa onda pokretanjem normalnog indeksiranja.

Postupak kreiranja shortcuta na program sa parameterom indeksiranje:
- pronađite datoteku knjigovodstvo.exe u direktoriju ...Ipos knjigovodstvo
- desni klik mišem na tu datoteku pa iz menia odaberite lijevim klikom miša "Create shortuct"
- kreirat će se nova datoteka npr. "Knjigovodstvo.exe - Shortcut"
- desni klik na taj novi shortucut-datoteku pa lijevi klik mišem na Properties u meniu
- otvorit će se prozor i u njemu pronađite tab Shortcut ako nije već selektiran
- kliknite u polje Target i dođte kursorom na kraj teksta, dodajte jedan razmak i upišite /indeksiranje
- kliknite na tipku OK da se spreme promjene i zatvori prozor

Pokretanjem ovog shortcuta ćete pokrenuti program i direktno ući u indeksiranje.
Ovaj shortcut naravno ne koristite kod regularnog ulaska u program. (31.08.2010)
P: U verziji 9.0 Prilikom exporta ID obrasca u Word iza slova č,ć,ž,š pojavljuju se brojke npr. "plać63i".
Kako ukloniti taj nedostatak? (ID:119565)
O: Trenutno nikako, piše u promjenama programa da export u RTF nema naše znakove do daljnjega. (07.09.2010)
P: Ovako, kad eksportiram bilo što iz IPOS-a, javlja mi se greška da nemože otvoriti tu datoteku, kad otvaram stare datoteke koje nisu exportirane is IPOS-a normalno otvara
Imam novo računalo, sa starim računalom je sve bilo u redu, staro računalo je imalo: OS- winXP, office2003, novo OS-win7 pro, office 2007. (ID:119612)
O: Što se tiče exporta tu je stvar vrlo jasna, radi se o dodatku firme Gnostice iz Indije, mi ga samo koristimo i nemamo nikakvog utjecaja na njegov rad.

Jedino što možete je utjecati na programe sa kojima otvarate te exporte i eventualno u programu u PrintPreview prozoru upotrijebiti opciju Otvori setup na tipki koja ima mogućnosti: „Otvori Explorer, Otvori dokument, Kopi u Clipboard, Otvori setup, Nikakva akcija“.

Ako tvrdite da su ti exporti radili u istoj verziji ranije, ali sada kada ste promjenili verziju MS Office-a onda je to promjena koja je to uzrokovala.
Naime sasvim je logično da tu mora postojati veza ako program generira dokumente za Office, a koji se svakako razlikuju od verzije do verzije Office-a.

Probajte u posebnom direktoriju staviti za probu verziju 9.0 koja ima i zadnju verziju Gnostice exporta pa vidite da se ti exporti normalno otvaraju, logično je da novija verzija exporta radi sa novijim verzijama Office-a.
Ako je u toj verziji u redu onda nadogradite Ipos knjigovodstvo na ver 9.0. (10.09.2010)
P: Ne znam kako i zašto se prozor za datum kod unosa u dnevnik gl.knjige nalazi više od polovice izvan ekrana,tako da ga svaki puta moram prvo dovući unutar ekrana i tek tada mogu izabrati i zatvoriti prozor. (ID:119613) O: U program otvorite sporni prozor glavne knjige, nakon toga kliknite na tipku-ikonu koja izgleda kao prozor i ima u donjem desnom kutu crveni križić, to je ikona pri vrhu programa druga po redu desno od naziva matične firme, kada dođete na nju mišem prikaže se hint "Obriši položaj i dimenzije tekućeg prozora".
Naime inicijalne dimenzije i položaji prozora se mogu spremiti. (10.09.2010)
P: Koristimo Vaš program Ipos knjigovodstvo. Trenutno imamo verziju 8.10. Pošto nam je računalo na kojem je program već jako nepouzdano odlučili smo ga prebaciti na novo računalo. Vidim u uputama za prebacivanje programa na drugo računalo da na novom računalu treba napraviti instalaciju sa originalnog CD-a i da mora biti ista verzija koju trenutno koristimo. Mi na CD-u imamo instalaciju ali to je dosta starija verzija pa me zanima gdje mogu pronači novu verziju instalacije (verziju 8.10). Vidim na vašim stranicama da ima za skinuti zadnja verzija 8.9. (ID:119683) O: Uputa za reinstalacija je na linku <http://www.ipos.hr/Pages/TehnickeUpute/Reinstalacija.aspx>.

Obratite pažnju na tekst sa zelenom podlogom gdje piše da:
Pojednostavljeno postupak reinstalacije možete svesti na jednostavno kopiranje direktorija "Ipos knjigovodstva" sa jednog računala na drugo računalo, otključate program i sve radi. Tj. možete i preskočiti točke 3 i 4 ako vam nije bitno da program kreira Shortcut-e (kratice) u Start meniu i na desktopu.

Dakle ne morate imati instalaciju, samo kopirajte direktorij na novo računalo i otključajte ga preko naše web stranice.
Za otključavanje potražite mail koji ste dobili sa korisničkim imenom i lozinkom. (14.09.2010)
P: Ukoliko je jedna temeljnica (salda konti kupaca ili dobavljaca ili blagajna) prenesena u glavnu knjigu, a zatim i obrisana iz glavne knjige, da li se ista (sa malim izmjenama u knjiženju) može ponovo prenijeti u glavnu knjigu ? (ID:119688) O: Postupak koji ste naveli možete ponavljati koliko želite, bitno je da shvatite da postupkom prijenosa program samo vrši upis temeljnice u glavnu knjigu umjesto vas uz prethodnu provjeru da li ta temeljnica već postoji u glavnoj knjizi, ako ne postoji tada će je program prenijeti, a ako postoji dat će upozorenje o tome i neće je prenijeti.

Napominjem da postoji firma Testiranje doo koja inicijalno ima šifru 1 u partnerima u koju se možete prebaciti i onda isprobati sve te varijante za koje niste sigurni kako se manifestiraju u knjigama pa probajte tamo kreirati i brisati temeljnice da se uvjerite kako to praktično funkcionira.

Moguće su i druge kombinacije npr. ako se radi samo o promjeni kupca ili dobavljača u saldakontiju tada to možete promjeniti u saldakontiju, a to neće imati nikakvog utjecaja na već prenesenu temeljnicu jer se na njoj ne nalaze podaci o partnerima.
Ili npr. ako treba promjeniti jedan konto na temeljnici na nakom računu u saldakontiju tada to možete napraviti, ali onda možete i jednostavno ući u izmjenu te temeljnice u glavnoj knjizi i na tom kontu smanjiti/povećati iznos za koji ste promjenili u saldakontiju i dodati/smanjiti ga na drugom kontu ili jednostavnije rečeno uskladiti temljenicu u glavnoj knjizi sa promjenom koju ste napravili u saldakontiju.

Ukratko, u programu možete raditi kao i da radite na papiru sa olovkom i gumicom.
Ako vam je nadzornik programa (netko iz vaše firme) zabranio radnje izmjene i brisanja tada to nećete moći i za takve radnje ćete morati pitati odobrenje nadzornika.

Usput, svaka izmjena, brisanje, unos .... i dr. se evidentiraju u dnevniku aktivnosti (u meniu Sistem) gdje je zabilježeno tko je, kada i što napravio u programu. (15.09.2010)
P: Prebacili smo program IPOS knjigovodstvo sa starog računala na novo i otključali program. Na starom je bila verzija 8.10. Nakon što smo ga otključali na novom išli smo na nadogradnju na novu verziju 9.0.1. Nadogradnja je prošla uspješno, ali sada mi javlja sljedeću poruku pri pokušaju otključavanja verzije 9.0.1: "Neispravni podaci ... -> Sljedeće otključavanje za ovu instalaciju možete napraviti nakon 18.9.2010 14:47:16!"
Nije mi jasno koji su podaci nesipravni sve smo upisali kao i svaki puta do sada.
Molim vas daljnje upute kako da sada otključamo program. (ID:119699)
O: Niste trebali otključavati program prije nadogradnje nego samo nakon nadogradnje.

Na webu iz sigurnosnih razloga nije dozvoljeno ponovno otključavanje unutar tri dana.

Pošaljite ID računala pa ćemo vam mi na webu kreirati ključ i poslati. (16.09.2010)
P: Dali će mi se u iposu prestat pojavljivat upozorenje o arhiviranju (ID:119722) O: Ako se ne želi raditi arhiviranje iz programa, a istodobno se ne želi da program upozorava da je prošlo X dana od zadnjeg arhiviranja (što se može odrediti u postavkama) može se zaobići arhiviranje na način da se u Postavkama>Sistem>Automatski podsjetnik za arhiviranje podataka nakon određenog broja dana (zadnja arhiva: datum) napravi dvostruki klik na datum zadnje arhive i program će bez pokretanja arhive staviti današnji datum kao da je arhiva i napravljena.
Dakle staviti broj dana na 90 i svaka 3 mjeseca samo dvostruki klik na datum. (17.09.2010)
P: Imamo problema s registracijom Iposa kod kupca.
On je računalo preuzeo prije desetak dana i sve je bilo ok, međutim sad je došao do 51 stavke u fakturiranju i iz nekog razloga program mu javlja da nije za komercijalnu upotrebu, iako i dalje piše da je OTKLJUČAN i REGISTRIRAN bez ograničenja.

Možeš mi se provjeriti te savjetovati što da radim. Probao sam ponovno registrirati i otključati program no bez promjena. (ID:119732)
O: Na slici u prilogu se jasno vidi da se radi o verziji 9.0.0., a u uputama za instalaciju piše da se nakon instaliranja programa mora staviti drugi knjigovodstvo.exe 9.0.1 ili noviji ako u tom trenutku postoji.
Verzije X.Y.0 su probne verzije i uvijek su u probnom modu. (20.09.2010)
P: Imamo problema sa instalacijom nove verzije programa.

Kod procesa otključavanja programa za nadogradnju i generiranja ključa za otključavanje nove verzije, na vašoj web stranici javlja se poruka:

Neispravni podaci ... -> Broj izdvojenih lokacija 10 je veći od registriranog broja!

Molimo vas za upute kako riješiti taj problem. (ID:119898)
O: Pogledajte u meniu tipka desno gore Program>Registracijski podaci pa ćete vjerojatno vidjeti da program uopće nije registriran na Milgrad i vjerojatno se radi o nekoj probnoj verziji koja nije registrirana.
Nadalje provjerite u npr. Glavoj knjizi pa ćete vidjeti da uopće nema vaših podataka nego su neki probni podaci.

Rješenje:
Morate pronaći na disku vašu pravu instalaciju i nju nadograditi, a ne tu probnu verziju. (04.10.2010)
P: Nakon što sam se logirao sa novom lozinkom koju sam dobio nakon uplate, ne uspijevam skinuti file za upgrade.
Pokušao sam više puta i uvijek dobio ovu poruku "Internet Explorer cannot download Ipos_update_zip.exe from www.ipos.hr. The connection with the server was reset." (ID:120002)
O: Imate neki problem sa pojačanim sigurnosnim postavkama na tom računalu jer istovremeno drugi korisnici uredno downloadaju tu datoteku.
Pokušajte sa nekog drugog, bilo kojeg računala, od doma i sl., bitno je samo da se logirate sa korisničkim imenom i lozinkom, a onda datoteku kopirajte na ovo računalo i napravite nadogradnju. (15.10.2010)
P: Slučajno smo pobrisali početno stanje po inventuri 1/2010 od 01.01.2010, pa Vas molimo ukoliko je moguće, a s obzirom da imamo arhivirano, da nas uputite kako da najbrže to stanje vratimo. (ID:120027) O: je.
(18.10.2010)
P: Dali se može i ako je to moguće ostvarivo, da se osoba koja će raditi na novoj poslovnoj jedinici voditi samo robno materijalno da joj se zaključa prilaz kadrovskoj, blagajni, pdv i ostalim podacima u kojima ne postoji direktna veza sa robno materijalnim knjigovodstvom. (ID:120052) O: Korisnik sa brojem 1, nadzornik, upisuje sve ostale korisnike u program i istovremeno im u meniu: Sistem>Nadzornik>Ovlaštenja za rad sa programom može zabraniti određene radnje kao što su ulazak u određene module, brisanje, izmjene, pregledavanja i sl. (20.10.2010)
P: Molimo Vas za pomoć jer nemožemo ući uopće u program iposa.Kaže da pogledamo da li je pokrenut nxServer, win 32 eror, code 112 , not enough space on disc.
Moramo izdati račune, a nemožemo se uopće spojiti. (ID:120102)
O: Obrišite datoteku ipos.ini i povećajte slobodan prostor na disku, kao što kaže poruka. (25.10.2010)
P: Problem kod unosa u " poslovni partneri i firme" ( žuta knjigica -ikona) prihvača sva slova osim č i ć tj, kad se piše ok,al nakon "spremi" sam prebaci u " c" što je nezgodno jer se radi o imenima i adresama. (ID:120175) O: Ako nemate naša slova unutar programa u prozorima za unos onda to morate rješavati u windowsima u control panelu Regional settings.
Različit je pristup u zavisnosti od verzije windowsa: Win 98, WinXP, Win Vista, Win 7.

U starijim verzijama to čak nije moguće promjeniti nego treba reinstalirati windowse.

Dakle da ponovim, neimanje naših znakova u samom programu u prozorima za unos se ne rješava u programu nego u windows operativnom sistemu. (03.11.2010)
P: Trebam nekoliko informacija sa back up-a, ali ne mogu podići IPOS, jer nemam nx server na novom laptopu. Kada odem na nx server, prilikom instalacije traži me korisničko ime i lozinku. Molim pomoć. (ID:120401) O: Program Ipos knjigovodstvo iz backup-a je najbolje pokretati u jednokorisničkom modu.
Da biste to napravili obrišite datoteku ipos.ini koja se nalazi u istom direktoriju gdje i izvršni knjigovdstvo.exe, nakon toga ćete jednostavno pokrenuti program za uvid u podatke u arhivi. (26.11.2010)
P: Primjetili smo problem sa radom programa koji se odnosi na automatsko arhiviranje datoteka koje je podešeno na određeni vremenski interval. Kod potvrđivanja automatskog arhiviranja koje se nudi kod pokretanja programa ne dozvoljava isto iz poruku “ne može se ekskluzivno preuzeti nadzor nad programom” kao kada nisi odlogirani svi korisnici. (ID:120769) O: Problemi sa arhiviranjem su uvijek vezani na sigurnosne postavke, korisnička prava i sl. na mreži, ali zaboravite na arhiviranje iz programa to je opcija koja je uvedena samo za korisnike koji uopće ne rade sa windows explorerom tj. manje firme, najčešće bez mreže.
Ta rutina ne radi ništa drugo nego samo kopira direktorij Ipos knjigovodstvo u neki drugi direktorij (IposArhiva).

Savjetujem vam da sami radite kopiji direktorija „Ipos knjigovodstvo“ na druga računala i na neki vanjski medij, čak štoviše najidealnije je da koristite neki program tipa Acronisa <http://www.acronis.eu/> , on se jednom podesi (dnevno, tjedno, pon, sri i sl. ) i radi kopije bilo kojeg direktorija kojeg odredite, a možete odrediti i cijeli disk, i to radi u bilo koje vrijeme tj. čak i za vrijeme dok radite u programu. Možete ga kupiti već za 67 eura (Acronis Backup & Recoveri 10 Workstation). (13.12.2010)
P: Pokušavam objasniti da nam pokazuje uvijek jednog korisnika na mrežio više nego što je stvarno logirano. (ID:120805) O: Broj korisnika na mreži se očitava u Sistem-Mreža-Broj korisnika na mreži, i nigdje drugdje.

Izvan programa možete tražiti u nxServeru Server configuration, Statistics, TCP/IPv4 Trasport pod Open Sessions, tu se vidi stvaran broj konektiranih korisnika na bazu.

Isto tako možete provjeriti u Task Manageru da nemate zaostalih procesa Knjigovodstvo.exe. (14.12.2010)
P: Molim vas da nam odgovorite zašto ne možemo otvoriti niti jedan izvještaj, a kod ispisa bruto bilance nam se otvara poruka da je nemoguće kopiranje kontnog plana.
Podaci se mogu unositi, ali se ne otvara niti jedan izvještaj. (ID:120915)
O: Pokušajte sa neke radne stanice otvoriti direktorij Ipos knjigovodstvo koji se nalazi na serveru i u tom direktoriju kreirati neki tekst dokument npr. Test.txt, ako to ne uspijete onda nemate dovoljna prava na disku pa iz istog razloga program ne može kopirati kontni plan kod izvještaja Brutto bilanca. (20.12.2010)
P: Problem kada se u glavnom izborniku programa sa lijeve strane ne vide zadnji moduli: Sistem, Šifrarnici, Pomoćni programi ... (ID:121233) O: Najčešći i najvjerojatniji uzrok tome je kada korisnik u windowsima mijenja veličinu fonta, potrebno je vratiti veličinu fonta na Normal tj. 100%.
Ako se ne vidi samo stavka Sistem moguće je da niste ušli u program kao korisnik sa brojem 1 (koji je uvijek nadzornik bez obzira kako ste ga nazvali), ostali korisnici ne vide stavku Sistem. (10.01.2011)
P: Kod nadogradnje u porozoru ažuriranje podataka polje id kljuća je zatamnjeno i ne mogu zatražiti ključ,u čemu je problem? (ID:121407) O: Kod pokretanja nadogradnje program inicijalno traži izvršn program Knjigovodstvo.exe u nekom tekućem direktoriju npr. C:\Ipos\Ipos knjigovodstvo i sl., ako ne nađe takve direktorije, jer korisnici mogu instalirati program bilo gdje, tada polje sa identifikacijskom brojem ostavlja prazno, a korisnik mora sam pronaći knjigovodstvo.exe tamo gdje ga je stavio, tek tada program iz knjigovodstvo.exe može očitati identifikacijski broj. (18.01.2011)
P: Kada se spajam na korisnicke stranice onda se tu nude razne datoteke za nadogradnju. Zanima me da li ima nekakvih redovitih nadogradnji koje ispravljaju poznate greske, a za koje pretpostavljam nije potrebno plaćati download. Gdje se nalaze takve datoteke ? (ID:121409) O: Radi se o podverzijama programa u slučaju vaše verzije 8.9 to su 8.9.2, 8.9.3 ...itd. zadnja je 8.9.12 i skidate je sa linka <http://www.ipos.hr/PagesUser/DownloadUser.aspx> naravno uz upisivanje korisničkog imena i lozinke. (18.01.2011)
P: Problem: prilikom pokretanja programa u mreži javlja se poruka "licenca za broj korisnika na mreži je prekoračena". (ID:122185) O: Moguće rješenje: zna se dogoditi da su datoteke u direktoriju ...Data\Sistem\ _lockNet.nx1 i netUser.nx1 oštećene pa ih je potrebno zamijeniti sa istima iz iste verzije programa.
One ne sadrže korisničke podatke pa se to može bez problema napraviti. (09.02.2011)
P: Prebacujem arhive sa starog compa na novi pa me interesira da li je potrebno čuvati sve arhive (slika u prilogu) jer je baza velika 45GB,
Ili je dovoljno par zadnjih arhiva čuvati cirka max 1GB. (ID:122241)
O: Koliko vi smatrate da je potrebno, dovoljno je par zadnjih, ali ne po redu za slučaj da ste arhivirali npr. zaražene datoteke boje je da između njih ima vremenskog razmaka. (14.02.2011)
P: Imamo ograničenje unosa podataka u bazu, iako imamo sve registrirano i otključano, u dnu ekrana piše probna verzija.
Verzija koju koristimo je 10.1.0 prethodno smo skinuli verziju 10.0 ali zbog podešavanja prava na serveru smo ponovno instalirali i registrirali novu verziju s istim registracijskim datotekama koje ste poslali u e-mailu. (ID:122244)
O: Bez obzira što vam piše da je računalo otključano, sve verzije koje imaju 0 kao treći broj u verziji nisu za komercijalnu nego samo za probnu upotrebu, dakle zadnji broju verziji mora biti najmanje 1 ili veći ako je izdana neka nova podverzija kao što je sada 10.1.3. (14.02.2011)
P: Korisniku XY d.o.o. je otvorena nova godina 2011 u Iposu, međutim stranka je prilikom prebacivanja automatskih stanja prekinula proces i cijene 70% artikala se nisu prebacile u 2011 godinu.

Molim Vas da kažete na koji je način moguće obrisati 2011 godinu s obzirom da kroz aplikaciju nismo mogli. Vidjeli smo da je eventualno moguće obrisati kroz Windows explorer, ali želimo biti sigurni te da li će nakon brisanja godine kroz windows explorer i ponovnog otvaranja 2011 biti moguće napraviti prebacivanje stanja. (ID:122330)
O: Samo u Maloprodaja / Skladišni dokumenti / početna inventura obrišite inventure koje su se kreirale.

A inače za brisanje izvan programa se morate prebaciti u 2010. i postaviti je kao stalnu promjenu kod ulaska u program, izaći iz programa i nakon toga možete u windows exploreru obrisati direktorij „....Ipos knjigovodstvo\Data\PartnerX\Godina2011“ te je unutar programa ponovo otvoriti.
X je šifra matične firme iz šifrarnika partnera. (17.02.2011)
P: Htjeli znati zašto je do zaključavanja programa uopće došlo.
Da li je to zbog reformatiranja diska odnosno da li je to zbog reformatiranja particija na disku na kojem je instaliran vaš program. (ID:122403)
O: Program se kod otključavanja veže za određeno računalo (njegove komponente), ako se seli na drugo računalo ili se mijenjaju komponente kombinacija serijskih brojeva više ne daje kod koji program provjerava svaki puta kod pokretanja. (24.02.2011)
P: Kod pokušaja ispisa bilo kojeg izvještaja iz modula fakturiranje-izvještaji, program mi javlja da nemam ovlaštenje za tu radnju i da se obratimo nadzorniku? (ID:122496) O: Korisnik sa rednim brojem 1 je uvijek Nadzornik bez obzira kako se zvao on ili drugi korisnici. U vašem slučaju ste ušli kao korisnik sa rednim brojem 2 ili većim, a u meniu Sistem / Nadzornik / Ovlaštenja za rad sa programom je tom korisniku uključena zabrana “Fakturiranje u veleprodaji - pregledi podataka” ili neka slična.
Uđite u program kao nadzornik (sa rednim brojem 1) i maknite zabranu za tog korisnika. (02.03.2011)
P: Ipos program je prebacen sa starog harda na novi.
Nakon toga mi pise da imam max 50 unosa i da je to probna verzija.
Vi ste mi poslali nakon toga "Predmet: Dostava osobnog korisničkog imena i lozinke za program “IPOS knjigovodstvo”"

Ja kad odem na vas link iz te poruke(kreirati potrebne kljuceve za otkljucavanje programa) trazi me da upisem neke podatke. Sve popunim al neznam sta da upisem pod Identifikacijski broj i kod za potvrdu e-maila. Neznam sta ide u te 2 rubrike. (ID:122541)
O: U programu Ipos knjigovodstvo u gornjem desnom kutu imate tipku „Program“, kada se otvori meni odaberite „Otključavanje programa“, dobijete prozor u kojem u gornjem polju piše identifikacijski broj, a u donje polje trebate upisati šifru za otključavanje računala.

(sve to piše u uputama za otključavanje programa !!!!)

Na web stranici u polje „Kod za potvrdu e-maila“ piše da ćete na svoj mail dobiti numerički potvrdni kod kojeg ćete upisati ovdje i ponovo odabrati tipku „Kreiraj ključ“.
Kada prvi puta pritisnete „Kreiraj ključ“ ne zatvarajte stranicu nego provjerite mail i iz njega prepišite kod u to polje pa ponovo pritisnite Kreiraj ključ. (04.03.2011)
P: Imam problemčić na kojega do sada nisam naišao. Skinuo sam dodatak 10.1.4 i ne mogu ga otvoriti. Ne znam o čemu je tu riječ-do sada je sve uvijek glatko išlo. Je li problem u računalu ili je nešto drugo u pitanju? Molim savjet! (ID:122642) O: Pretpostavljam da imate neki antivirusni program koji je obrisao knjigovodstvo.exe kad se raspakirao. Probajte isključiti antivirusni program i onda raspakirati datoteku. (14.03.2011)
P: Zašto ne mogu kada otvaram IPOS iz „back up-a“ otvoriti, odnosno ne mogu ući u podatke kao što sam uvijek prije mogla. Radi se o kopjuteru koji nije „server“ nego radna jedinica. Npr. trebala sam podatak iz knjigovodstva kod kuće, imam napravljen back up, ali nisam uspjela ući u program. (ID:122689) O: 1. provjerite da li postoji datoteka knjigovodstvo.exe, da nije preimenovana u knjigovodstvo_exe
2. obrišite ipos.ini datoteku koja se nalazi isto gdje i knjigovodstvo.exe (16.03.2011)
P: Kod otvaranja programa dobijem poruku "Ne može s pronaći ili konektirati na nxServer ....".
Ne znam ima li to veze sa IPOS programom ili sa mojim računalom. (ID:122897)
O: Pokušavate pokrenuti program kao mrežnu verziju.
Obrišite datoteku ipos.ini koja se nalazi gdje i izvršni program knjigovodstvo.exe. (30.03.2011)
P: Sada sam prije upgradea napravio ručno arhiviranje (kopirao sam cijeli folder na drugo mjesto na HDD), ali i dalje iskače podsjetnik da nije napravljeno arhiviranje. Kad se pokuša napraviti arhiviranje, najprije javi poruku kako se na C disk ne mogu upisivati podaci (jer je zaključan, nedostupan, pun...) - v. prilog 1.png - a zatim otvori dijalog gdje uredno vidi C: disk i na njemu 250+ GB slobodno - v. prilog 2.png (ID:123003) O: Problem arhiviranja iz programa je najčešće vezan uz neke postavke u windowsima na diskovima, međutim arhiviranje ne radi ništa drugo nego kopiju direktorija Ipos knjigovodstvo, a koju možete i sami napraviti iz windows explorera.

Dapače na tržištu postoji puno programa koji to mogu raditi automatski na zadane datume i vrijeme npr. Acronis (www.acronis.com <http://www.acronis.com>), a mislim da imaju i neku besplatnu verziju.

Možete probati i sa nekim drugim diskom iako preporučujem automatsko arhiviranje preko nekog od vanjskih programa specijaliziranih za tu namjenu.

U postavkama u grupi Sistem pronađite postavku „Automatski podsjetnik za arhiviranje podataka nakon određenog broja dana“ u produžetku je datum zadnje arhive, samo napravite dvostruki klik mišem na taj datum i program će bez arhiviranja promjeniti taj datum u današnji. (05.04.2011)
P: Može li se maknuti zatamnjenje zaglavlja kalkulacije? (ID:123719) O: Može se maknuti zatamnjenje u svim izvještajima u programu, u gornjem lijevom kutu programa ispod menia i datuma, druga ikona s lijeva (kist za crtanje), isključite ga tipkom miša i neće biti sjenčanja na svim izvještajima. (21.06.2011)
P: Nakon izlaza iz programa Knjigovodstvo, Nexus baza još uvijek drži neke fajlove otvorene.
To pravi probleme prilikom back-upa diska (tako sam to i primjetio). Napominjem da je Nexus instaliran kao "service" (ID:123745)
O: To je način rada nxServera radi ubrzanja rada sa datotekama (obzirom da je disk najsporiji dio u računalu).

Možete deaktivirati nxServer service prije backupa ili možete koristiti backup tipa Acronis (www.acronis.com <http://www.acronis.com>) sa kojim možete backupirati što god želite na računalu i dok svi programi rade, bilo pojedine direktorije ili cijeli disk. (27.06.2011)
P: Prošli tjedan nam se srušio server i trenutno je na servisu.
Imamo back-up i izvučene kompletne fajlove sa servera koji su vezani za ipos knjigovodstvo.
Da li je moguće privremeno izvršiti instalaciju na jednom računalu ( inače radnoj stanici)?
Te na koji način? (ID:123747)
O: Uzmite kompletan direktorij „Ipos knjigovodstvo“ i stavite ga negdje na npr. D disk.
Uđite u direktorij Ipos knjigovodstvo i u njemu preimenujte datoteku ipos.ini u npr. iposX.ini ili je jednostavno prebacite negdje drugdje.
Pokrenite knjigovodstvo.exe i to je to.

Ako će vam server biti duže vrijeme nedostupan, možete i otključati tu instalaciju kako bi unosili podatke (ovako možete samo pregledavati), ali onda morate taj isti direktorij vratiti na server. (27.06.2011)
P: Rješenje problema na Windows 7 OS-u kod exporta izvještaja u PDF, RTF i dr. formate (ID:123894) O: Ako je kod exporta izvještaja sadržaj izvještaja pomaknut u desno izvan okvira stranice A4 tada možete provjeriti da li je u windows diplay opcijama veličina fonta preko custom size namještena na neku veću veličinu npr. 125% i sl. U tom slučaju je vratite na tekuću vrijednost 100% (14.07.2011)
P: Kad proslijedim sve id i rsm obrasce dal mogu isprazniti taj temp do kraja, tamo ima nekih stvarčića kao npr TMPRadna2121.nx1 i nešto slično tome ili to mora stalno stajati tu.dosta mi je nepregledno. (ID:124409) O: Sadržaj ...Data\Temp direktorija se može obrisati (ne direktorij), inače ga briše sam program ako se napravi indeksiranje.
Neke datoteke se mogu obrisati tek kad se izađe iz programa. (30.09.2011)
P: imam jedan problem vezan za Ipos a to je da na novom racunalu bez ikakvih programa,ESET,firewall i drugih programa se Ipos ponasa neobicno, naime, uspjesno prodje prijava u Ipos ali u nekim obrascima krene otvarati odredjeni prozor i stane,ne otvori ga dok kursor vrti kruzic. Inace speficikacije racunala su: win 7 x86. Problem je dosta neobican buduci da na drugom starijem racunalu koje isto ima Win 7 x86 radi normalno. (ID:124547) O: Savjetujemo vam da na Win7 računalu prebacite program sa C diska na npr. D disk u direktorij D:\Ipos\Ipos knjigovodstvo i da obratite pažnju na sharing i securiti na tom disku-direktoriju.
Provjerite možete li sa udaljenog računala npr. kreirati neku txt datoteku u direktoriju gdje se trenutno nalazi program. (18.10.2011)
P: 1. Ukoliko radim arhiviranje programa svaki ponedjeljak na lokalnom računalu (potpuno arhiviranje) dali smijem obrisati arhivu programa od prošle godine na lokalnom računalu (arhivu staru 52 tjedana) ? Hoću li moći ukoliko zatreba vratiti se u stanje od 53 tjedna ?

2. Ukoliko radim increment arhivu na lokalnom računalu (dakle arhiviram samo dijelove koji su se izmijenili) dogodi mi se nešto s programom, hoću li moći vratiti program na početno stanje u trenutku nezgode ? Ili ću morati vraćati dio po dio programa sve do trenutka željenog stanja ?

Napominjem da arhiviranje potpuno i incrementalno radimo na lokalnom računalu dok se svi podaci nalaze na serveru gdje se nalazi i program koji pokrećemo. (ID:124874)
O: Za početak niste naveli da li radite arhiviranje unutar ili izvan programa, ali nije bitno.

Zaboravite potpuno i incrementalno arhiviranje, jedina ispravna arhiva je potpuna kopija cijelog direktorija Ipos knjigovodstvo.
Ne postoji način da vratite samo dijelove koji su se izmijenili jer i najsitinija promjena u bilo kojem dijelu programa može promjeniti podatke u ostalim dijelovima.

Da li smijete obrisati neku arhivu ili ne nije pitanje za nas jer mi ne odgovaramo za podatke na vašem računalu.
Ako obrišete neku arhivu logično je da je više ne možete vratiti, jer ste je obrisali, zar ne.

Arhiviranje unutar programa je predviđeno za manje iskusne korisnike, pretežito jednokorisničke verzije.
Na tržištu postoji niz programa za arhiviranje diskova, particija, direktorija i sl. kao što je npr. Acronis.
Takvi programi mogu raditi arhive u zadano vrijeme i u zadanim intervalima, pa čak i dok se radi u programu.
Dakle savjet je da direktorij Ipos knjigovodstvo arhivirate (kopirate) sa takvim vanjskim programima i da imate određeni broj arhiva unatrag, koliki će to biti broj ne ovisi o programu Ipos knjigovodstvu nego o samoj firmi i koliko su joj važni podaci.

Ako imate ispravnu arhivu od prije tjedan dana nema potrebe posezati za arhivom od prije 52 tjedna jer se i u zadnjoj arhivi nalaze podaci iz arhive od 52. tjedna, osim ako niste brisali stare poslovne godine.

Dodatno možete otvoriti link <http://www.ipos.hr/Pages/Pitanja_odgovori.aspx> i sa CTRL+F pretražiti ključnu riječ npr. „arhiviranje“ pa ćete dobiti odgovore na neka pitanja korisnika u vezi arhiviranja. (06.12.2011)
P: Kod pokretanja programa javlja se poruka "Neuspjela prijava na mrežu" i ne može se ući u program. (ID:124892) O: Izađite iz programa na svim računalima, nakon toga slijedite sljedeće korake:

1. Provjerite da li možete u direktoriju ...Ipos knjigovodstvo\Data\Sistem\ obrisati datoteku nxTrans.cfg.
Ako ne možete obrisati nxTrans.cfg tada restartajte sva računala u mreži.
Ako nakon toga možete ući u program to znači da je neki proces držao zaključan datoteku nxTrans.cfg.
Ako i dalje ne možete ući u program idite na sljedeći korak ...

2. Pokušajte u direktoriju ...Ipos knjigovodstvo premenovati datoteku ipos.ini u npr. iposX.ini pa vidite da li tada možete ući u program.
Ako nakon toga možete ući u program problem je u krivim postavkama ipos.ini, pogledajte upute za instalaciju mrežne verzije, ako nemate mrežnu verziju tada vam ipos.ini niti ne treba, obrišite je.
Ako ne možete ući u program nakon što ste preimenovali ipos.ini idite na sljedeći korak ...

3. Ako imate mrežnu verziju i u program ne možete ući na stanicama, a na serveru možete.
Vjerovatno je razlog što u datoteci ipos.ini (nalazi se u direktoriju ... Ipos knjigovodstvo\) u redu gdje piše "putPodaci=" piše lokalna putanja do podataka, a treba pisati UNC naziv putanje tj. nešto kao \\IME SERVERA\D\Ipos knjigovodstvo. Za detalje pogledajte upute za instalaciju mrežne verzije.
Ako i dalje ne možete ući u program idite na sljedeći korak ...

4. Na serveru u opcijama Firewalla, "Control Panel - System and Security - Windows Firewall - Allow a program through Windows Firewall" dodajte nxServer.exe i knjigovodstvo.exe u popis dozvoljenih programa.
Ako i dalje ne možete ući u program idite na sljedeći korak ...

5. Na stanici u opcijama Firewalla, "Control Panel - System and Security - Windows Firewall - Allow a program through Windows Firewall" dodajte nxServer.exe i knjigovodstvo.exe u popis dozvoljenih programa.
Ako i dalje ne možete ući u program idite na sljedeći korak ...

6. Ako ste neposredno prije toga radili doregistraciju ili nadogradnju programa moguće je da je oštećena sistemska datoteka sistem.prog
Pošaljite mail na ipos@ipos.hr sa detaljnim opisom poruka iz programa što se događa i što ste napravili od gore navedenih koraka. (08.12.2011)
P: Greškom smo izbrisali aktivnog partnera.
Da li postoji mogućnost ponovnog otvaranja i što je bitnije da se njegov dosadašnji promet u ovoj godini ponovo „polinka“ , tj. da bude ponovo vidljiv.
Kolegice su, naime , probale otvoriti ga kao novog partnera ali ne postoji mogućnost vidjeti njegov promet
Naknadnom kontrolom ustanovili smo da je partner izbrisan 21.11, a zadnje arhiviranje IPOS aplikacije napravljeno je 2.12 kada je partner već bio izbrisan (ID:124975)
O: Kada kažete izbrisali aktivnog partnera može se pretpostaviti dvije stvari, prvo da mislite na firmu iz šifrarnika partnera (tipka F5), drugo na brisanje knjigovodstvenih podataka u prozoru Matičnih firmi i poslovnih godina (tipka F6).

Ako ste ga obrisali u Matičnim firmama i poslovnim godinama tada ste zapravo obrisali sve knjigovodstvene podatke za njega, a ako ste ga obrisali u šifrarniku poslovnih partnera tada ste obrisali samo podatke o partneru (šifra, naziv, telefon itd.).

U slučaju brisanja u Matičnim firmama i poslovnim godinama nema više povrata unutar programa nego jedino što možete je vratiti najsvježiju arhivu kompletno (uputa na webu <http://www.ipos.hr/Pages/TehnickeUpute/Reinstalacija.aspx>).

U slučaju kod brisanja u šifrarniku partnera je dovoljno samo ponovo upisati partnera u šifrarnik, ALI pod istom šifrom kako je bio i ranije upisan.

Napominjem da „miksanje“ podataka iz raznih arhiva (iste verzije) nije pouzdano, moguće su kasnije anomalije u podacima zbog toga što se podaci zapisuju paralelno i u datoteke partnera i u skupne datoteke nivoa programa. Dakle u vašem slučaju možete vratiti neku arhivu od prije 21.11. kada su podaci za partnera još postojali i onda morate dopisati sve od tog datuma do danas.

Ako se želite upustiti u „miksanje“ podataka možete napraviti sljedeće, recimo da se radi o partneru sa šifrom 1001.
U tekućem direktoriju „Ipos knjigovodstvo\Data“ trenutno ne postoji direktorij „Partner1001“ jer ste ga obrisali, ali zato postoji u arhivi od npr. 20.11.2011., kopirajte iz arhive direktorij „...Data\Partner1001“ u tekuću instalaciju u direktorij „...Ipos knjigovodstvo\Data\Partner1001“, kopiranje naravno radite kroz Windows Explorer.
Po potrebi ako ne postoji partner sa šifrom 1001 u šifrarniku partnera upišite ga.
Nakon toga napravite indeksiranje svih datoteka. (16.12.2011)
P: Prilikom otvaranja nove poslovne godine, klikom tipke otvori novu poslovnu godinu pojavljuje mi se sljedeća napomena: NE MOŽE SE EXKLUZIVNO PREUZETI NADZOR NAD PROGRAMOM. (ID:125107) O: Prilikom te operacije nitko od drugih korisnika ne smije biti u programu. (02.01.2012)
P: Poštovanje, kod otvaranja 2012 poslovne godine odnosno kod prijenosa automatskog početnog stanja iz 2011 godine došlo je do prekida prijenosa podataka te nisu bili prenešeni svi podaci, te sam htio ponoviti postupak ispočetka tako da izbrišem te prenesene podatke odnosno da izbrišem 2012 godinu .
Uglavnom stanje je slijedeće, poslovna godina 2012 već je evidentirana te su izbrisani svi podaci u svim modulima poslovne godine 2012 i imam obavijest greška kod otvaranja.
Što moram napraviti da bih mogao ponovno otvoriti i početi sa radom u 2012 godini. (ID:125113)
O: U svojem objašnjenju ste preskočili puno koraka-informacija, niti ste naveli koji ste prijenos radili, što znači došlo je do prekida, kako ste obrisali podatke itd. da ne nabrajam dalje.

Greška kod otvaranja može ukazivati da nedostaju neke datoteke, pretpostavljam u 2012 godini ako ste u njoj.
Možete se trajno prebaciti u 2011. godinu, izaći iz programa i onda kroz Windows explorer obrisati direktorij ....Ipos knjigovodstvo\Data\PartnerXY\Godina2012, pa ga onda kroz program otvoriti ponovo. (02.01.2012)
P: Prilikom pokušaja korištenja programa , program javlja da je lozinka neispravna, pa vas molim da nam pomognete kako možemo to premostiti odnosno promjeniti lozinku.
Program je zadnji put korišten u petak bez problema s istom lozinkom. (ID:125127)
O: Provjerite velika i mala slova kod upisa lozinke.
Probajte sa drugim korisnikom.
Korisnik sa šifrom 1 može mijenjati lozinku drugim korisnicima. (03.01.2012)
P: Verzija 8.8.1, na lokaciji gdje je modul pc blagajna, u izborniku Računi iz veleprodaje, padajući izbornik Računi u maloprodaji iz veleprodaje, kad se klikne tipka Unos pojavi se prozor Obavijest!
Sistemska poruka (Tfm2700100RacuniMP:ta2lrnm: Cannot modify a read-only dataset)

Javilo se prvi put danas.
Jučer normalno rađen unos računa i export podataka.
Na računalu OS XP PRO SP3 (ID:125246)
O: Ta greška ne bi trebala imati veze sa programom jer se read-only attributi na datotekama postavljaju u windowsima.

Jedan od načina kako se to može dogoditi je ako se direktorij Ipos knjigovodstvo kopira sa CD-a (DVD-a) na disk, a nakon toga se ne maknu zaostali Read-only atributi.

Drugi razlog može biti ako je instalacija Ipos knjigovodstvo na nekom Share-anom disku ili direktoriju, a Share opcija je postavljena na Read-only.

Probajte za početak napraviti indeksiranje svih datoteka u meniu Sistem.
Drugu stvar koju možete probati je napraviti kopiju direktorija pa onda probati brisati direktoriju da vidite da li ćete uspjeti.

Na kraju netko tko vam servisira računalo i windowse bi vam trebao maknuti te Read-only atribute. (05.01.2012)
P: Nakon što sam skinuo najnoviju verziju i kada ju pokrenem, program ne vidi identifikacijski broj računala i ne nudi nastavak. (ID:125369) O: Program se ne mora uvijek nalaziti u direktoriju gdje ga program inače očekuje.
Jedino vi kao korisnik znate točno gdje vam je direktorij Ipos knjigovodstvo sa važećom instalacijom.
Dakle imate tipku sa tri točkice, kada na nju kliknete otvorit će se Windows explorer i pronađite vašu instalaciju na disku pa unutar nje odaberite knjigovodstvo.exe izvršnu datoteku, nakon toga ćete dobiti i ID broj. (11.01.2012)
P: Zašto ne mogu ući u 2012.godinu, a mogu u prijašnje i 2013.godinu.
Zapravo 2012. godinu sam otvorila prije godinu dana, ali u njoj ništa ne mogu raditi.

Pc blagajna - Račun u maloprodaji - Nexus DB: ta 1Irnm: Table does not exist ($2728/10024) - ok -ta 1 Irnm: Cannot perform this operation on a closed dataset - ok - unos - ta 3Irnm: Cannot perform this operation on a closed dataset (ID:125442)
O: Poruka koju ste naveli indicira da godina 2012. nije ispravno otvorena, ili je ispravno otvorena, ali je neispravno obrisana.
U svakom sluačaju program je ima evidentiranu, ali u njoj nedostaju datoteke.

Pokušajte u prozoru Matične firme i poslovne godine (tipka F6), dok ste u nekoj drugoj godini, obrisati godinu 2012. i nakon toga je otvoriti ponovo.

Ako brisanje iz tog prozora ne uspije, tada se prebacite u neku drugu poslovnu godinu (tipka Stalna promjena), zapamtite koja je šifra matične firme (poslovnog partnera) za kojeg vodite knjige, izađite iz programa i u Windows exploreru obrišite direktorij "... Ipos knjigovodstvo\Data\PartnerX\Godina2012" te ponovo uđite u program i otvorite godinu 2012.
(U nazivu PartnerX, X je šifra matične firme za koju vodite knjige). (16.01.2012)
P: Hrvatski znakovi, naša slova. U Windowsima 7, Hrvatska verzija nema naših slova npr. u prozoru Poslovnih partnera, npr. Šimić d.o.o. se upiše i kada se spremi piše Simiia d.o.o. i sl. (ID:125464) O: Rješenje je da se u Control panelu>Clock, Language, and Region>Region and Language> Aditional Settings, tab klikne dolje desno na tipku "Reset" tj. "Postavi izvorno" za hrvatske windowse. (16.01.2012)
P: Ne mogu se pronaći ili konektirati na nx Server (ID:125496) O: U direktoriju gdje se nalazi izvršni program knjigovodstvo.exe obrišite datoteku ipos.ini, nakon toga ćete normalno ući u program u single exe modu tj. kao jednokorisnički rad. (19.01.2012)
P: Kod stavljanja verzije 10.4.3. da li trebam proći cijeli postupak instalacije nadogradnje ili može ići nekim bržim načinom? (ID:125502) O: Ide načinom koji ne može biti brži, skinite podverziju 10.4.3 u obliku datoteke „Knjigovodstvo_10.4.3.exe“ , stavite je u neki temp direktorij i raspakirajte tako što ćete je pokrenuti dvostrukim klikom miša, nakon raspakiravanja će nastati nova knjigovodstvo.exe izvršna datoteka, nakon toga tu datoteku, verzije 10.4.3 jednostavno prekopirajte preko postojeće knjigovodstvo.exe datoteke u direktoriju Ipos knjigovodstvo. (19.01.2012)
P: Gdje mogu pronaći IDENTIFIKACIJSKI BROJ, koji mi je potreban kako bi dobila ključ za otključavanje. (ID:125601) O: U programu gore desno tipka „Program“ pa Otključavanje programa. (25.01.2012)
P: Malo smo povećali font slova na Windowsima i promjena je evidentna i u IPOS-u. Jedino u cjeniku, cijene su iskazane sa manjim slovima(vidi sliku). Da li je moguće to nekako uskladiti? (ID:125996) O: Vratite font natrag na 100% veličinu jer u raznim dijelovima programa nećete vidjeti sav tekst i tipke.
Alternativa je da kupite veći monitor. (22.02.2012)
P: Mrežni rad. Probali smo sve iz uputa za pokretanje programa u mrežnom radu, ali i dalje neće ... (ID:126012) O: (23.02.2012)
P: Što je potrebno učiniti da se osigura razdvojemost dva Ipos servera na istoj mreži? (ID:126021) O: Kada pokrenete izvršni program "knjigovodstvo.exe" on prvo gleda da li u istom direktoriju postoji "ipos.ini"
a)
Ako ipos.ini ne postoji program će se pokrenuti u single exe modu.
To je dobar test da se vidi da eventualni problemi sa pokretanjem nisu u samom programu ili podacima.
Ovdje samo treba pripaziti da se sruši eventualno nxServer koji možda još uvijek drži lock datoteke nxTrans.cfg koje se nalaze u svakom direktoriju sa podacima, to se lako provjeri ako pokušate obrisati neku od njih i ne možete.

b)
Ako ipos.ini postoji program će iz njega pročitati točnu putanju do podataka (putPodaci), prekidač za mrežni rad (remoteServer). Ako je to sve program će na mreži pronaći bilo koji pokrenuti nxServer, a uobičajeno je da je samo jedan.

U slučaju više pokrenutih nxServera poželjno ih je razdvojiti tj. da svaki program pokreće svoj.
U tom slučaju se u ipos.ini upisuje dodatni podatak RemoteServerName= npr. NexusDB@192.168.1.5 <mailto:NexusDB@192.168.1.5> pri čemu je NexusDB inicijalni naziv koji se može u nxServer konfiguraciji i promjeniti a ostatak je tcp adresa računala koja isto tako piše u nxServer konfiguraciji.
RemoteServerName je poželjan i u situacijama gdje program iz nekog razloga ne pronalazi nxServer.

Detalji se nalaze u helpu u sadržaju Instalacija i nadogradnja>Dodatak>Instalacija programa za naprednije. (23.02.2012)
P: U 2011. godini se ne može ispisati izvještaj Brutto bilanca, ispiše izvještaj bez podataka, neke kriterije ispisa izvještaja ne prikaže umjesto toga piše lbKriterijDevizna, lbKriterijJedinice. Isti izvješta se ispisuje u 2012. godini. (ID:126023) O: Program inicijalno ograničava SQL odgovor na upit na 5000 milisekundi, a kod iznimno velikih količina podataka to nije dovoljno.
U helpu u sadržaju Instalacija i nadogradnja-Dodatak-Instalacija programa za naprednije, postoji dodatna opcija koja se upisuje u ipos.ini, a zove se ClientTimeOut, ona je povećana na 30000 milisekundi što bi trebalo biti dovoljno za ovu količinu podataka. (23.02.2012)
P: Radili smo nadogradnju za XY d.o.o. na ver.10.5.1 sa ver. 10.3.1 na prvoj instalaciji i proces je zaustzavljen radi dx servera koji ne postoji jer je ovo jednokorisnička verzija. (ID:126284) O: Bez obzira što je jednokorisnička verzija, netko od vas je pokrenuo nxServer.exe pa ga morate srušiti, zaustaviti prije nadogradnje.

I ne morate ga više pokretati, možda je u Startupu u direktoriju gdje se automatski pokreću programi kod pokretanja windodwsa. (01.03.2012)
P: Juče sam u postavkama PDV-a promjenio sa 23 na 25 % al jutros nemogu pokrenut program i javlja mi poruku za potrebom pokretanja nekog nxServera? (ID:126286) O: Vi imate jednokorisničku verziju.
Ugasite računalo i ponovo ga upalite.
U direktoriju gdje je izvršni program knjigovodstvo.exe obrišite datoteku ipos.ini
Pokrenite program. (01.03.2012)
P: Nakon nadogradnje IPOS-a za pokretanje NexusDB 3.08000 traži me username i paassword. (ID:126350) O: U helpu u sadržaju Instalacija i nadogradnja> Dodatak > Instalacija Nexus Servisa
imate detaljnu uputu kako pokrenuti nxServer. (01.03.2012)
P: Program je strašno usporen kod pokretanja u mreži (ID:126485) O: Pa za pretpostaviti je bilo da ste antivirus prvo provjerili i da imate neki drugi problem, a ne taj očigledan da vam Kasperski antivirus usporava. (02.03.2012)
P: Ako se ostavi kopija arhiviranih foldera unutar foldera data/partner, u zip/rar formatu sa istim nazivom nekih od foldera sa godinom koji tamo stoje, program ocito vidi gresku i kao rezultat ne ucita godine prilikom startanja. Ako se arhiva obrise, sve radi kako treba. (ID:126486) O: U direktoriju Ipos knjigovodstvo NE SMIJE biti ništa osim onoga što program sa kreira, u protivnom čudo je da program uopće radi, a najgora varijanta je da izgleda kao da ispravno radi, a zapravo je u problemima kad mu se podmetne nešto što tamo ne spada. (02.03.2012)
P: Problem: nemogućnost pristupa dva korisnika u program u mrežnom radu. Poruka 'Licenca za broj korisnika na mreži, 1, je prekoračena! (ID:126791) O: Uzrok:
1. Na serveru u Properties shortcut-a knjigovodstvo.exe nije bio upisan UNC name nego lokalna adresa
2. U samom programu u Sistem - Mreža - Uključivanje/isključivanje mrežnog rada nije bio uključen mrežni rad. (08.03.2012)
P: Nakon nadogradnje ver. 10,5 koju sam izvršio nisam uspio otključati računalo,jer ne mogu izbrisati stari identifikacijski broj da bi upisao ovaj Vaš novi, a novi ključ ne otključava kad je stari identifikacijski broj. Kako da otključam računalo ? (ID:127136) O: Program za nadogradnju ima svoj indentifikacijski broj, a program u kojem radite Ipos knjigovodstvo (knjigovodstvo.exe) ima drugačiji identifikacijski broj.

I jedan i drugi program se otključavaju na webu, dakle kao što ste na webu otključali program za nadogradnju u meniu Korisnici>Otključavanje programa za nadogradnju tako ćete i program za knjigovodstvo otključati na webu u meniu Korisnici>Otključavanje programa Ipos knjigovodstvo. (22.03.2012)
P: Unosim novog kupca i kada kucam slovo Č ispiše mi slovo E. Meni u kucanju pokazuje da je napisano slovo Č, no međutim, kada pišem fakturu i uđem u partnera nije Č nego E. (ID:127366) O: Nemate dobro podešene naše znakove u Control panelu Windowsa, kako god bilo rješenje vašeg problema je tamo.
Ako to ne znate sami rješiti onda je potrebno angažirati vašu informatičku podršku za računalo/windowse.

U Windowsima 7:
Control panel>Clock, Language, and Region>Region and Language (06.04.2012)
P: Imam jedan upit, vezano za IPOS knjigovodstveni program, kupljen za firmu XY d.o.o. Program je instaliran i čini mi se da je sve prošlo kako treba ali mi dolje na dnu prozora piše: Probna verzija - nije za komercijalnu upotrebu, tako da me zanima da li je onda nešto krivo napravljeno ili postoji neki probni period kod kojeg treba tako pisati? (ID:127505) O: Ako vam piše probna verzija moguća su dva razloga:
1. Nešto ste mijenjali na disku/računalu pa se program zaključao jer je vezan za računalo
2. Imate podverziju 10.5.0 koja je uvijek probna, treći broj mora biti 1 ili veći

Rješenja:
1. Otključajte program na webu kao što ste napravili 12.04.2012.
2. Zamijenite izvršnu datoteku knjigovodstvo.exe podverzije 10.5.0 sa tekućom 10.5.4 koju možete skinuti na webu
<http://www.ipos.hr/PagesUser/DownloadUser.aspx> (17.04.2012)
P: Nakon sto sam napravio nadogradnju programa na verziju 10.5.4, ocito se nesto desilo sa programom te je on sada u PROBNOJ VERZIJI. Molim vas upute sto sada napraviti. (ID:127648) O: Ako pročitate još jednom upute za nadogradnju vidjet ćete da piše da je program nakon nadogradnje u probnoj verziji i da ga treba otključati, to ćete napraviti na webu isto kao što ste otključali program za nadogradnju.

U mailu u kojem ste dobili korisničko ime i lozinku piše da korisnik sam kreira ključeva za nadogradnju i klljuč za otključavanje programa te su priloženi linkovi na webu za to. (25.04.2012)
P: Molim Vas da li IPOS program podržava Windovs 7 64 bit? (ID:127768) O: Bez obzira što Ipos knjigovodstvo nije 64 bitna aplikacija on kao i sve ostale 32 bitne aplikacije normalno radi na takvom 64 bitnom operativnom sistemu u 32bitnom modu. (10.05.2012)
P: Povremeno u programu dobijemo poruku "Stanica je izgubila komunikaciju sa nxServerom", "Lost communication with network server.[$2C0C/11276]" i nakon toga moramo zatvoriti program, imamo mrežnu verziju (ID:128098) O: 1. Kod pokretanja nxServer.exe programa u TCP/IP protokolu se koristi IP adresa npr. 192.168.16.5, u nekim slučajevima DHCP server, npr. vaš router, iz nekog razloga promjeni IP adresu računala i u tom slučaju nxServer više nema pristup bazi podataka.
Ako ste npr. još u ipos.ini upisali trajnu IP adresu tada više nećete moći ući u program dok tu IP adresu na promjenite u ipos.ini (vidi u helpu kako se popunjava ipos.ini) na onu koju sada ima vaše računalo.
Ako vam se to često događa savjetujemo da u vašem DHCP serveru upišete trajnu IP adresu povezanu sa fizičkom adresom mrežne kartice.

2. Ako imate bežičnu (wireless) mrežu, u konfiguraciji bežičnih protokola i adaptera je možda namješteno da se iskopčavaju nakon nekog vremena rada idle stanju.

3. Ako ste na bilo kojem računalu u lokalnoj mreži pokrenuli još jedna nxServer, bilo kao program ili kao servis što se ne vidi na desktopu, tada se mogu pojavljivati ovakvi problemi. NxServer se ne mora pokretati samo ručno, može se pokrenuti i autoamtski kod pokretanja nekog računala. U takvim slučajevima se program slučajno spaja na bilo koji nxServer što uzrokuje probleme. (04.07.2012)
P: Molim Vas da mi objasnite kako da dodam novog korisnika programa?

Prilikom paljenja programa sada vec imam popis od 13 korisnika od kojih
je 5 otislo u penziju ili vise ne radi kod nas a novi zaposlenici bi trebali imati
svoje sifre.

Molim Vas objasnjenje jer nigdje u programu nemogu pronaci tu opciju
kada se logiram kao Nadzornik. (ID:128164)
O: U glavnom izborniku sa lijeve strane Sistem pa u gornjem meniu Nadzornik>Korisnici programa. (25.07.2012)
P: Logiram se kao Korisnik broj 1, Nadzornik i ja nigdje ne vidim s lijeve strane SISTEM. (ID:128165) O: Na svojem računalu ste u windowsima povećali veličinu fonta, da biste vidjeli dodatne opcije u vertikalnom meniu morate vratiti veličinu fonta na normalnih 100%.

U međuvremenu tipku Sistem sa lijeve strane iako se ne vidi možete odabrati kraticom CTRL+T, da ste to uspješno napravili vidjet ćete po tome da u gornjem horizontalnom meniu piše prva riječ Nadzornik. (25.07.2012)
P: Korisnik sam Vašeg programa za knjigovodstvo i imam ograničenu verziju A. Kod ulaznih računa došla sam do broja 170. Program mi nedopušta daljnju unošenje računa zanima me dali je to granica unošenja ili je kod registracije nešto pogrešno instalirano. (ID:128203) O: Saldakonti dobavljača A su ograničeni na 500 dokumenata, u taj broj ulaze računi, OK-ovi, storna, uplate. Drugim riječima ograničenje je u dnevniku knjiženja dobavljača.
Unutar programa u gornjem desnom kutu imate meni tipku Program>Registracijski podaci, u tom prozoru imate popis modula i ograničenje za svaki modul kao i trenutno upisani broj podataka.

Dakle podatak koji ste naveli o 170 upisanih računa nije dovoljan za odgovor pa provjerite molim prem gornjoj uputi. (07.08.2012)
P: Program mi je pohranjen na vanjskom disku zadnja arhiva je napravljena 14.08.2012 te nakon toga izdana su još 2 računa. Danas mi se program ne zali otvorit
vać kad se otvori daje grešku u doljnjem desnom kutu . u prilogu je print scrn.
knjigovodstvo.exe - corrupt file !!!!!! (ID:128279)
O: Poruka je iz Windowsa i glasi da je datoteka .....IrnvSt.nx1 (corrupt and unreadable) oštećena i nečitljiva te da pokrenete Chkdsk pomoćni program.

Dakle netko tko vam pruža informatičku podršku za vaše računalo bi trebao to pokrenuti ako ne znate sami, a prije toga probajte pokrenuti unutar samog programa u meniu Sistem>Nadzornik>Popravak datoteka sa podacima, opcija sve datoteke u svim matičnim firmama.

Kao što piše crvenim slovima obavezno prije toga napravite kopiju cijelog direktorija.

Ako popravak ne uspije morat ćete vratiti zadnju ispravnu arhivu. (20.08.2012)
P: Nakon nadogradnje programa Ipos na novu verziju 11.01 imamo veliki problem. Kako se na stroj na kojem je program instaliran (Win XP) preko Remote Desktpoa spaja naš knjigovodstveni servis (koji radi na Win 7), kod svakog takvog spajanja program zahtjeva indeksiranje s pakiranjem, a isto tako kada mi zelimo koristiti program nakon njihove seanse, program zahtjeva indeksiranje.
Ova praksa nam oduzima puno vremena i ometa nas u radu. (ID:128368)
O: Prenosim vam tekst iz popisa promjena verzije 11.0

„Napomena: tabele sadrže National Language Support (NLS) Locale Identifiers, tj. sadrže informacije o country/region kodovima, a koji su drugačiji na svakom operativnom sistemu (WinXP, Win Vista, Win 7 i dr.) pa je kod prijenosa programa na drugo računalo obavezno napraviti Pakiranje svih datoteka kako bi se datoteke prilagodile tekućem NLS-u, ako program primjeti da je NLS drugačiji sve će datoteke biti read-only tj. samo za čitanje dok se ne napravi pakiranje datoteka“

Izgleda da radom preko RemoteDesktopa njihov Windows 7 radi kao da je cijeli program kod njih tj. kao da su oni vaš disk prijavili kao jedan od svojih diskova, iz tog razloga je to tehnički kao da se program vrti na njihovom računalu, a ne na vašem.
Kako vi imate Windows XP svaka promjena na bazi u Win 7 stavlja drugi NLS što kad se vratite na Win XP traži pakiranje datoteka kako bi se NLS uskladio.

Ukratko imate dve rješenja:
1. Da vidite s njima da se nekako drugačije spoje npr. da oni preuzmu nadzor nad vašim računalom i da rade kao na Win XP

2. Da uskladite operativne sisteme tj. ili oba račnala Win XP ili oba računala Win 7.

Tehnički mi ne možemo tu ništa učiniti jer je problem u samim windowsima, možete vidjeti tehnički opis problema na
<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd464640(VS.85).aspx> (28.08.2012)
P: Uočen je problem na IPOSu prilikom naizmjeničnog rada s OS-a WIN7 i WINXP.... program traži svaki put prilikom pokretanja na drugom OS-u ponovno indeksiranje baze....
u Vašim uputama sam naišao na opis problema i moguća rješenja ali bih ipak molio da mi potvrdite
prije nego idem na reinstalaciju, naime skinuo bih WIN7 i instalirao WINXP na računalu na kojem u biti nije sam program.... (ID:128549)
O: Kada radite u mrežnom radu problem različitih windows operativnih sistema ne postoji jer se nxServer.exe program nalazi samo na server računalu. Dakle tamo gdje je predviđen rad na više različitih računala to radi normalno.

Jednokorisničke verzije programa nisu predviđene da rade na više različitih računala.

Ako razmišljate o tome da postavite isti Operativni sistem onda je logičnije da idete na noviji, a ne stariji OS. (21.09.2012)
P: Zadnja stvar koju sam ustanovio kod pokretanja nxservera u interactive modu je da se TCP/IPv4 Transport modul ne može pokrenuti na default TCP portu 16000 iz za sad nepoznatog razloga, dok na drugim portovima (npr. 16001, 16002, itd.) radi bez problema. Je li moguće podesiti aplikaciju da nxserver traži na nekom drugom portu? (ID:128763) O: Sve piše u helpu, otvorite sadržaj: Instalacija i nadogradnja > Dodatak > Instalacija programa za naprednije
Dakle u ipos.ini možete definirati port. (29.10.2012)
P: Budući da mi je prije tjedan dana ponovno crknuo kompjuter star manje od dvije godine, a na njemu je bio raid? Sačuvani su podaci i sada sve opet radi , vidim da to nije rješenje jer sam onda nekoliko dana bez mogućnosti rada na programu Ipos, molim rješenje kako Ipos staviti i na drugo računalo pa da mogu imati isto na dva i ako jedan crkne da nastavim raditi na drugom. (ID:128889) O: Rješenje je krajnje jednostavno, periodično radite kopiju direktorija Ipos knjigovodstvo na neki drugi disk, da li samostalan ili u nekom drugom računalu nebitno je, možete raditi kopije i na dva diska.
Da li ćete to raditi svakodnevno, svakih par dana ..., odluka je vaša. Dovoljno je čuvati samo zadnju ili zadnje dvije kopije.
Pametno je jednu kopiju držati na disku koji se nalazi na drugoj fizičkoj lokaciji-adresi.

U slučaju da se bilo što dogodi sa glavnim računalom (kvar, požar, krađa ...) vi imate kopiju direktorija Ipos knjigovodstvo sa svim podacima i registracijom.

Postupak da se program osposobi za rad može trajati 5 minuta .... stavite arhiviranu kopiju direktorija Ipos knjigovodstvo na novo računalo i otključajte ga preko interneta od 0-24h. Možete nastaviti raditi gdje ste stali. (20.11.2012)
P: Ja bih htio imati mogućnost da kada sam na putu sa laptopa mogu isto raditi. Onda kada se vratim prekopiram promjene na kućno računalo i radim na njemu i opet to skopiram na laptop. Tako mogu raditi i slati ponude ili drugo i dok sam na putu. (ID:128890) O: Pa niste valjda ostavili laptop na putu i došli doma, on je došao doma zajedno sa vama.

Kada dođete doma na laptop priključite vanjski monitor i tastaturu (ako su vam ekran i/ili tastatura premali) i radite kao da radite na normalnom desktop računalu koje inače stoji ispod stola.

Druga varijanta je da se udaljeno sa laptopa spajate na kućno računalo. To je varijanta da je program uvijek samo na kućnom računalu. Imate za to razne varijante npr. TeamViewer kao besplatno rješenje.

Da konstatno kopirate podatke i licencu sa računala na računalo nećete moći. (20.11.2012)
P: Molim vas možemo li od vas dobiti ODBC NEXUSDB driver....

[NexusDB1 DriverPack 108.exe] 1.08 ODBC driver za NexusDb bazu. Ne radi sa zadnjom verzijom .

[NexusDB1 DriverPack 108.exe] 1.08 ODBC driver za NexusDb bazu. Ne radi sa zadnjom verzijom.
Postoji download problem na svim linkovima ...
<http://www.nexusdb.com/support/files/NexusDB_V2_ODBC_build96_test.zip>
<http://www.nexusdb.com/support/files/NexusDB_V3.08_ODBC_build96_test.zip>
<http://www.nexusdb.com/support/files/NexusDB_V3.09_ODBC_build96_test.zip> (ID:129046)
O: Verzije ODBC drivera koje su na našoj internet stranici su one koje su se jednom davno mogle besplatno skinuti sa stranica proizvođača.
Novije verzije je potrebno kupovati, a što nema veze sa nama jer to nije naš proizvod.

Dakle navedene programe-drivere biste trebali kupiti od Nexus Database Systems firme. (12.12.2012)
P: Problem: nemogućnost pokretanja programa u mrežnom okruženju na radnoj stanici, na serveru se program uredno pokreće. Poruka greške: "Ne moze se pronaci ili konektirati na nxServer.Provjerite dali je pokrenut nxServer". (ID:129091) O: Uzrok: blokiranje nxServer.exe programa od strane firewalla na serveru
Rješenje: Je da na serveru u opcijama Firewalla, "Control Panel - System and Security - Windows Firewall - Allow a program through Windows Firewall" dodate u nxServer.exe u popis dozvoljenih programa. Neće škoditi ako to napravite i na radnoj stanici. (17.12.2012)
P: U prilogu je screenshot greške koja se na trenutak pojavljuje:
Windows was unable to save all the data for the file \Ipos\Ipos knjigovodstvo\Data\Skupne\nxTrans.cfg. The data has been lost. This erro may by caused by failure of your computer hardware or network connection. Please try to save this file elsewhere.
prilikom isključenja računara (ID:129126)
O: Poruka nije iz programa Ipos knjigovodstvo nego iz Windowsa i prevedeno znači da je neka greška sa računalom ili sa mrežom (kartice, kablovi ...), a može biti i klasika sa Firewallom ili antivirusnim programom.

Eventualno vaš administrator može probati u nxServer programu probati privremeno promjeniti opciju Server Engine>Engine Options>Force FailSafe

Force Failsafe makes the server work in failsafe mode only. Please note that this slows down the server significantly, but in certain circumstances and environment, data safety and consistency is essential. If the option is enabled the server engine writes a journal for every transaction and only if the transaction is successfully completed and the journal committed the actual transaction is considered successful. Otherwise the engine automatically applies the action set in the Failsafe mode setting. (20.12.2012)
P: Dobili smo novu verziju i nadogradili.
Sada piše da je računalo zaključano, dole piše da je probna verzija a u padajućem izborniku nudi sve.
Ispisao sam prvi račun i program radi.
Zanima me zašto piše da je računalo zaključano i da je probna verzija? (ID:129265)
O: Zato što u uputama za nadogradnju piše da će program nakon nadogradnje biti zaključan i da ga je potrebno otključati, kao što ste otključali i program na nadogradnju. (02.01.2013)
P: Nadogradio sam IPOS na verziju 11.1.1
Tijekom nadogradnje na računalo se instalirao još jeda IPOS porgram.
Da li je moguće taj drugi IPOS izbrisati. Ili da ga ostavim
Da li se to može izbrisati kao folder ili je potrebno ići na add/remove programs?
IPOS koji koristim je na C: \ Ipos
IPOS koji mi nije potreban je C: \ Program files\Ipos (ID:129406)
O: Kao kreator programa mogu pouzdano reći da to nije istina.

Jedino što je moguće je da ste dodatnom instalacijom instalirali još jedan program Ipos knjigovodstvo, a program za nadogradnju ga sigurno nije mogao instalirati jer to nije njegova svrha.

Na vama je da uđete u jedan i u drugi program, da ustanovite koji ima verziju 11.1.1 i da njega ostavite, a drugi program da obrišete brisanjem kompletnog direktorija Ipos knjigovodstvo iz Windows Explorera.

Ako su oba u verziji 11.1.1 tada provjerite u kojem se nalaze vaši podaci, a u kojem tih podataka nema i potonjeg obrišite. (03.01.2013)
P: U programu sve radi super, molim Vas samo kako da isključim sitan tekst copyright na dnu računa? (ID:129535) O: Pa tko bi to htio isključiti :)
- otvorite prozor postavki
- grupa Sistem
- na dnu pronađite tekst „Copyright (C) Ipos“
- držite tipku Ctrl i napravite dvostruki klik mišem na taj tekst
- tekst će promjeniti boju u sivu
- kliknite na tipku „Spremi“ da se spremi promjena (08.01.2013)
P: Program kod svakog ulaska javlja poruku bez obzira na traženo izvršeno pakiranje, poruka glasi:
'Baza podataka ima drugačiji NLS od tekućeg na ovom operativnom sistemu-računalu! Prije daljnjeg rada je potrebno uskladiti NLS tako što ćete pokrenuti pakiranje svih datoteka u sljedećem prozoru!
Razlog promjene NLS je ako ste bazu premjestili sa nekog drugog računala (NLS-National Language Sistem)!'
Kako riješiti taj problem? (ID:129688)
O: Razlog što program i nakon pakiranja javlja o drugačijem NLS-u prilikom pokušaja ulaska u program je što su vam u direktoriju "...Ipos knjigovodstvo\Data" ostale backup datoteke pa npr. datoteka "Partneri.nx1" ima svoj duplikat "Partneri_Backup.nx1" ili je prisutna samo "Partneri_Backup.nx1".
U tom slučaju je potrebno napraviti sljedeće:
- ako postoje datoteke npr. „Datoteka_Backup.nx1“ i „Datoteka.nx1“ vjerojatno su istog datuma i veličine tada obrišite „Datoteka_Backup.nx1“ datoteku
- ako postoji samo „Datoteka_Backup.nx1“ bez „Datoteka.nx1“ tada je ne brišite nego preimenujte u „Datoteka.nx1“.
Za brisanje/preimenovanje ćete morati srušiti nxServer ako imate mrežnu verziju.
(kod pakiranja se ne pakiraju *_backup datoteke, ali se kod provjere NLS-a radi kontrola i na njima i od tuda taj problem. (10.01.2013)
P: Zašto mi kad kog želim ući u program (drugu licencu) stalno traži pakiranje datoteka. U programu radim ja i kolegica, naravno ne istovremeno. Kad to napravim ja nakon toga kolegica ne može ući na svom računalu dok se ne napravi pakiranje. Možemo li to kako otkloniti? (ID:130088) O: Zato što u drugoj instalaciji nemate mrežnu verziju.
U novijim verzijama programa se respektira NLS (national language sistem) od Microsofta, očigledno kolegica pristupa programu kroz mrežu sa drugog računala, ili obratno.
Ili ćete morati ulaziti u tu instalaciju na istom računalu ili ćete morati instalirati mrežnu verziju da bi NLS bio isti tj. da ne traži pakiranje datoteka kod promjene korisnika. (25.01.2013)
P: Nakon kopiranja nove podverzije izvršne datoteke knjigovodstvo.exe ne može se u mrežnom radu pokrenuti program sa radnih stanica (ID:130122) O: Kada ste prvi puta instalirali program i podešavali mrežni rad disku ili direktoriju gdje se nalazi program Ipos knjigovodstvo ste odredili Sharing and security prava za pristup sa drugih računala u mreži. Najčešće Everyone korisniku ste dodijelili Read/Write prava ili Full access.Kada ste naknadno kopirali novu podverziju knjigovodstvo.exe umjesto postojeće ta prava na nekim računalima više na vrijede za tu novu knjigovodstvo.exe datoteku pa je potrebno desnim klikom miša na knjigovodstvo.exe pozvati meni, odabrati Properties pa tab Security i ponovo dodijeliti prava pristupa. (26.01.2013)
P: Poruka "Neuspjela prijava na mrežu. Licenca za broj korisnika, 1, je prekoračena" (ID:130124) O: Najvjerojatnije nemate uključen mrežni rad, uključite ga u meniu Sistem&gt;Mreža&gt;Uključivanje/isključivanje mrežnog rada. (26.01.2013)
P: Problem u mrežnom radu na serveru se uredno uđe u program, a na stanici se ne može ući u program, program javlja gresku: ne moze se pronaci ili konektirati na nxserver! Provjerite da li je pokrenut nxserver!
Sistemska poruka:
tfm1010002dataserver:nexusdb: nxwinsocktransport: Cannot locate or connect to network server [$2c0e/11278] (ID:130396)
O: U ovom slučaju prvi uzrok je bio što je u ipos.ini bila upisana lokalna putanja do knjigovodstvo.exe umjesto potrebnog UNC name formata.
Drugi problem je bio što je u Windows firewall bio omogućen rad sa C:\Server\nxServer, a pokrenut je c:\Ipos\Ipos knjigovodstvo\Server\nxServer. (06.02.2013)
P: Da li postoji mogućnost prebacivanja podataka iz mojih šifrarnika u programu u kojem vodim knjigovodstvo za više firmi, u šifrarnike mojeg klijenta koji je kupio program posebno da ga vodi kod sebe? (ID:130497) O: To je dosta komplicirano, ali napravite to u sljedećim koracima:
- otvorite u programu u partnerima šifru za vašeg klijenta, zapamtite mu šifru X
- otvorite za njega prazne poslovne knjige za 2013. godinu
- kopirajte cijeli vaš direktorij Ipos knjigovodstvo u neki temp direktorij
- sada možete u svojem originalnom direktoriju obrisati njega kao matičnu firmu
- u novokopiranom Ipos knjigovodstvo u Data direktoriju obrišite sve partnere osim PartnerX tj. njega
- uđite u program klijenta i reigistrirajte ga sa njegovom registracijskom datotekom, upute na webu i helpu
- prebacite cijeli njegov direktorij Ipos knjigovodstvo na na njegovo računalo
- otključajte program na webu

Svaki drugačiji put može rezultirati nekonzistentnošću podataka. (12.02.2013)
P: Računi i ostali dokumetni nam se ne prinataju sa crtama (ID:130551) O: Ponovo uključite ikonu/tipku u gornjem lijevom uglu programa sa slikom Kista. (14.02.2013)
P: NexusDB Server can't be activated on it's default port ... (ID:130754) O: We've had the following error report some time ago:

A customer has the nxServer running as a service with TCP/IP transport on at port 16000. Upon restarting the application could not connect to the server. Looking in nxServer the transport was not active with port 16000 and we were not able to activate it. We tried DOS command: 'Netstat -a -n' the port 16000 was not in the list(s). So we assume it should be available. We tried another port not in the list f.i. 16002 and we were able to activate the TC/IP transport. Is nxServer not releasing the port as it should when the server went down? Is the service run at an improper time? Any ideas?

This left us wondering and we were thinking firewalls, other programs on that port, etc. All the things we could think of didn't go anywhere. Now another customer (thanks Kick Martens!) pointed out the following:

We also had this problem, after some investigation it seems that on restart (after update) windows starts some services using a random port in a specified range ( 4000-65000 or something ). To prevent windows from using a portnumber in the nexusdb range you can add a registry entry:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

there probably already is an entry "ReservedPorts" otherwise you have to make it (of type REG_MULTI_SZ) add 16000-16000 to the value.

We have not had this problem since so we think this is the solution.

We're not sure yet whether this solves the problem of the original customer, but I think this information is of high interest for everyone dealing with random looking issues on activating NexusDB Server (or any application on a certain port). (25.02.2013)
P: Ports that must be open in Windows firewall (ID:130755) O: In order for the NexusDB Server to be accessible across a network, there are some ports that must not be blocked by any firewall. If you change any of the default port numbers in the server configuration, then the port numbers below change accordingly.

- To use the TCP Transport, port 16000 must be open in TCP mode
- To automatically find the server with the TCP Transport using broadcasts, port 16001 must be open in UDP mode
- To use the Blowfish Secured TCP Transport, port 17000 must be open in TCP mode
- To automatically find the server with the Blowfish Secured TCP Transport using broadcasts, port 17001 must be open in UDP mode
- To be able to connect to the Server Administration web interface, port 10088 must be open in TCP mode

Failure to open the needed ports will result in problems when connecting to the server.
Please note that all mentioned ports above are the default settings for NexusDB database servers. If you change any of these default settings to other values, the firewall settings need to be adjusted accordingly. (25.02.2013)
P: Dali bilo koja verzija vašeg može da radi u bilo kom linuxu ili slično a da su bar približno funkcionalne aplikacije (ID:130856) O: Program Ipos knjigovodstvo je isključivo Microsoft Windows aplikacija.

Jedini način da takve aplikacije rade na Linuxu je preko Wine simulacije, nešto takvo smo čak i isprobavali, ali u konačnici previše je tu sitnih detalja i problema, kao posljedica razičitosti operativnih sistema, da bi se tome mogla dati prolazna ocjena. (04.03.2013)
P: Prolazim oko sat vremena menie, ali nigdje ne mogu da uočim meni SISTEM? (ID:130956) O: Nalazi se u vertikalnom meniu lijevo.
Morate u program ući kao Nadzornik, redni broj 1.
U Windowsima veličina fonta mora biti na 100%, ako je povećana veličina fonta nećete vidjeti taj dio.
Rezolucija ekrana barem 1152x864. (07.03.2013)
P: Ulazimo u program-identifikacija korisnika-Nepoznati korisnik (šifra mi je 1)Upisujem šifru 1, te mi se pojavljuje poruka "neispravna lozinka"pokušajte ponovo" (ID:131148) O: Da li je možda slučaj da broj 1 upisujete na numeričkom dijelu tastature, a da je istovremeno isključen NumLock?
Ako to nije slučaj, da nije netko mijenjao šifru korisnika?

Da li ste i u ver 10.0 imali taj naziv korisnika na rednom broju 1, ako niste tada pokrećete neku drugu instalaciju, a ne vašu jer program nakon nadogradnje ne mijenja korisnike za rad s programom niti njihove lozinke. (14.03.2013)
P: Danas smo u programu uključili opciju fiskalizacije i sve uredno radi,
Osim što pojedini korisnici u Fakturiranju, veleprodajni računi, tabelarni prikaz vide nove kolone, a pojedini ne. (ID:131300)
O: Razlog zašto u tabelarnom prikazu toga prozora ne vidite sve kolone je taj što je taj korisnik spremio postavke prikaza kolona za taj prikaz.
Problem ćete riješiti na način da obrišete spremljenu postavku i to na način da ćete taj prozor postaviti aktivnim (neka bude jedini otvoren) i zatim odabrati tipku (hint tipke: „Obriši položaj i dimenzije kolona u tabelama aktivnog prozora“) u zaglavlju glavnog prozora. Tipka ima sliku tabalarnog prikaza sa crvenim x-om u donjem desnom kutu, a nalazi se lijevo od tipke Poslovnih partnera.
Nakon toga zatvorite prozor i otvorite ga ponovo kolone će biti resetirane na „tvorničke postavke“. (20.03.2013)
P: Molila bih Vas informaciju - zašto su određene kučice označene crveno? (ID:131483) O: U Windowsima postoje opcije za promjenu sučelja, npr. u Control Panel\Appearance and Personalization\Personalization.
Na taj način možete promjeniti standardni izgled svih aplikacija u windowsima.

U tom dijelu se može namjestiti da umjesto te crvene boje bude i zelena, ugodnija je za oči. (26.03.2013)
P: Kod ispisa HUB 3 naloga ne ispisuju se zarezi prije decimala. Banka mi vraća nalage. Da li se to može ispraviti. (ID:132043) O: Taj problem je stvar podešavanja u windowsima, Control panel>Clock, Language, and Region>Change the date, time, or number format>Additional settings. (08.04.2013)
P: Imam problem sa kasom u maloprodaji. Cure nemogu uči u unos računa., a program javlja Prekoračili ste ograničenje probme verzije za ovaj modul. (ID:132122) O: Kako vi imate neograničen unos za taj modul moguće je sljedeće:

1) U donjem lijevom kutu programa piše "Računalo je ZAKLJUČANO", u tom slučaju ga otključajte na webu.

2) U donjem desnom kutu piše verzija 11.1.0, u tom slučaju skinite zadnju podverziju programa 11.1.10 sa weba i po potrebi otključajte program.

3) Provjerite da li imate neki nepodmireni nalog zbog kojeg se program zaključao, u tom slučaju podmirite nalog što prije i pošaljite kopiju uplate kako bi što prije nastavili sa radom. (11.04.2013)
P: Arhiviranje radimo kompletno zajedno s programom na isti tvrdi disk (C) na kojem je i aplikacija.... kako bi htjeli imati i dodatni backup podataka iste te arhivske mape kopiramo dodatno na vanjski USB disk... međutim kada pokrenemo program iz arhivske mape na vanjskom disku u statusnoj traci pise PROBNA VERZIJA - NIJE ZA KOMERCIJALNU UPOTREBU. Ukoliko istu arhivu pokrenemo s diska C na statusnoj traci pise sve u redu, dakle verzija koju koristimo....

Brine nas da li bi arhivu s vanjskog diska mogli iskoristiti u slucaju havarije diska C i da li cemo na toj arhivi na USB disku moci obavljati ispravke gresaka na dokumentaciji, printanje itd... (ID:132280)
O: Kada pokrenete program na nekom drugom računalu ili disku on je automatski zaključan jer imate licencu za samo jednu instalaciju.
Svrha arhive je da imate sigurnosnu kopiju u slučaju potrebe.

Arhivu je moguće pokrenuti na drugom računalu, ali će ona biti u probnom modu što znači da ćete moći pregledavati sve podatke na ekranu, ispisivati ih na pisač i sl., nećete moći raditi novi unos podataka.

Ako se nešto dogodi u glavnoj instalaciji uzet ćete vaš arhivski direktorij, vratiti ga na isto ili neko drugo računalo, otključati program na webu i nastaviti raditi. (22.04.2013)
P: Program proizvodi mnoštvo TMP... datoteka u TEMP direktoriju koje se ne brišu nego TMP direktorij stalno raste? (ID:132289) O: Možete povremeno u prozoru Sistem>Nadzornik>Indeksiranje - popravak indeksnih datoteka pokrenuti tipku Pakiraj.
To će obrisati sve tmp datoteke u temp direktoriju. (23.04.2013)
P: Problem sa Virtualnim direktorijima. (Virtual Folders, Virtual Directory, Virtulani direktorij)
Korisnik ima npr. instaliran program u C:\Program Files\Ipos\Ipos knjigovodstvo i od tamo pokreće program knjigovodstvo.exe, direktno ili preko shortcut-a.
To je direktorij koji se vidi u Windows Exploreru i sve izgleda kao da se pokreće na toj fizičkoj lokaciji, ali zapravo na nivou operativnog sistema Windows se pristupa podacima u Virtualnom direktoriju, jedan primjer takvog direktorija je npr. C:\Users\user\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Ipos\IPOS knjigovodstvo\.

Prevaru je neki puta vrlo teško otkriti jer se program pokreće u direktoriju koji vidimo u Windows Exploreru i kada uđemo u program svi su podaci tu koje smo zadnje unijeli.
Dodatni problem je i u tome što kada se arhiviraju uvijek isti podaci u fiktivnom direktoriju, a ne oni stvarni koje smo unosili i mijenjali.

Problem se najčešće otkrije u trenutku kada korisnik želi napraviti nadogradnju pri čemu program za nadogradnju ne vidi virtulani direktorij sa stvarnim podacima nego onaj fiktivni iz Windows Explorera, kada se pokušava kreirati ključ za nadogradnju onda on najčešće ne odgovara stvarnom stanju.
Drugi trenutak je kada korisnik prebaci program sa direktorijem Ipos knjigovodstvo na drugo računalo, tamo ga pokrene i onda vidi da unutra nisu podaci koje je unosio nego neki podaci možda i nekoliko godina stari, to je zapravo dobar test da se detektira problem. (ID:132539)
O: Rješenje je da se na disku pronađe lokacija virtualnog direktorija gdje se zapravo fizički nalaze podaci, da se ti podaci zatim kopiraju u novi direktorij npr. D:\Ipos\Ipos knjigovodstvo, nakon toga se virtulani i fiktivni direktoriji obrišu. Virtualni direktorij nije jednostavno pronaći.

Možete se poslužiti programima Process Monitoringa, jedan od njih, Proces monitor v3.0.4 možete skinuti na adresi:
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896645.aspx.
Radi na Win XP SP2 i novijim OS-ima. Nakon što se downloada datoteka u ZIP formatu i raspakira pokrene se izvršni program Procmon.exe.
Možete u meniu Filter-Filter pokrenuti filter, zatim u prvom polju odabrati "Process Name", u drugom polju "is", i u trećem polju "knjigovodstvo.exe" te tipka OK.
Nakon toga pronađite red sa knjigovodstvo.exe u kojem se nalazi putuanja virtualnog direktorija. (20.05.2013)
P: Imam knjigovodstveni servis za 100 firmi, nehotice sam izbrisala firmu iz IPOS 1 - pod šifrom 5274 meganet doo.....može li se to vratiti? (ID:132562) O: Nije jasno da li je firma obrisana samo u šifrarniku poslovnih partnera ili su obrisane poslovne knjige u matičnim firmama.

U prvom slučaju je dovoljno ponovo upisati tog partnera u šifrarnik sa istom šifrom.

Drugi slučaj je puno kompliciraniji jer treba vraćati direktorije te matične firme iz arhive, gube se svi podaci od današnjeg datuma unatrag do datuma koji ima arhiva, postoji i mala mogućnost nekompatibilnosti podataka kada se miješaju datoteke različitih datuma tj. postojeće datoteke na nivou programa i datoteke iz arhive koji su na nivou partnera i poslovnih godina jer one koriste neke šifrarnike iz podataka nivoa programa.
Potrebno je vratiti kompletan direktorij ...Ipos knjigovodstvo\Data\PartnerX sa svim poddirektorijima.

Moguće je isto tako vratiti i kompletnu arhivu samo se tada gube svi podaci u svim matičnim firmama od datuma arhive do danas. (23.05.2013)
P: Moje pitanje je dali zajedno s otključavanjem modula program ujedno i "kupi" zadnju verziju programa ver 11.1.13 rel 16.05.2013. ili to moram posebno registrirati. (ID:132609) O: Podverzije programa instalirate posebno.

Postupak instaliranja dodatka-podverzije:
- pokrenite web stranicu <http://www.ipos.hr/PagesUser/DownloadUser.aspx>
- u posebnom mailu ste dobili osobno korisničko ime (username) i lozinku (password) za pristup korisničkim stranicama
- kad se stranica otvori potražite tipku “Knjigovodstvo_11.1.X.exe” preko koje ćete pokrenuti skidanje (download) datoteke
- datoteku za skidanje spremite u neki Temp direktorij na vašem računalu
- pokrenite datoteku (dvostruki klik miša) i raspakirat će se u novu datoteku Knjigovodstvo.exe
- tu datoteku kopirajte u vaš direktorij sa programom “Ipos knjigovodstvo” preko stare datoteke Knjigovodstvo.exe (nitko ne smije biti u programu)
- to je sve (27.05.2013)
P: Problem kod nadogradnje na 12.0 u vezi NLS-a. Svi koji su verziju 11.1, koja nije predviđena za Windows 8, pokretali na Windows 8 na način da su knjigovodstvo.exe pokretali u kompatibiliti modu za Win 7 ili XP neće moći napraviti nadogradnju na ver 12.0 koja podržava Windows 8.

Kada pokrenu nadogradnju program će javiti da baza ima drugačiji NLS tj. onaj za Win 7 i da je potrebno pokrenuti program i napraviti pakiranje datoteka. Međutim kada se to napravi NLS se nije promjenio jer je potrebno pakiranje napraviti u Windowsima 8 bez kompatibiliti moda, a program se bez kompatibilit moda ne može pokrenuti na Win 8. (ID:132934)
O: Potrebno je program prebaciti na Win 7 ili XP i tamo napraviti nadogradnju (nije potrebno otključati program prije nadogradnje). Nakon nadogradnje program se može vratiti na Windows 8 i tamo pokrenuti pakiranje i otključavanje.

Drugo rješenje bi bilo pokrenuti i program za nadogradnju u kompatibilnom modu, napraviti nadogradnju i nakon toga ver 12.0 pokrenuti u normalnom modu za Windows 8 i napraviti indeksiranje i pakiranje. (28.06.2013)
P: Moram prilagoditi našu internu CRM aplikaciju da možemo preko nje importirati podatke u IPOS (za naše računovodstvo). Imate li negdje dokumentaciju za strukturu importa možda? (ID:134076) O: Podatke u Ipos knjigovodstvo ne možete importirati izvan programa, dakle isključivo kroz sam program.

Npr. u meniu Kupci>Dokumenti>Izlazni računi u prozoru je tipka Import. U meniu Dobavljači>Dokumenti>Ulazni računi je tipka Import itd.

U prozorima gdje tipka Import postoji tu je omogućen import tj. tamo gdje je nema nema importa.

Možete se eventualno poslužiti i Simulacijom unosa tipkovnice iz datoteke, tipka sa slikom tipkovnice u glavnom prozoru. (23.08.2013)
P: Nemogućnost pokretanja pojedinih izvještaja (Rekapitulacije poduzeća u plaćama, Prihodi i troškovi za menadžere), poruka Neuspjelo kopiranje kontnog plana i dr. (ID:134120) O: Ne postojanje direktorija Temp u direktoriju ...Ipos knjigovodstvo\Data. Kreirajte ručno taj direktorij. (29.08.2013)
P: Korisnik prijavljuje problem sa porukom "Neuspjela prijava na mrežu. Broj stanica 1 je prekoračen". (ID:134125) O: U programu u meniu Sistem>Mreža>Uključivanje/isključivanje mrežnog rada je isključen mrežni rad jer korisnik nema registriranu mrežu.
Istodobno je program bio u direktoriju C:\Program files\Ipos ...., a što je putanja za x64 bitne programe.
Program je premješten u direktorij D:\Ipos\.... (30.08.2013)
P: Kako doći do identifikacijskog broja radi otključavanja? (ID:134159) O: Unutar programa Ipos knjigovodstvo (ne programa za Nadogradnju) u gornjem desnom kutu je tipka Program koja otvara podmeni i u njemu odaberete opciju Otključavanje programa.
U novootvorenom prozoru su dva polja, u gornjem je identifikacijski broj sa kojim generirate ključ na webu (na linku www.ipos.hr <http://www.ipos.hr> u meniu Korisnici>Otključavanje programa Ipos knjigovodstvo), a u donje polje upisujete generirani ključ.

Na kraju odabirete tipku Pokreni provjeru.
Podverzija programa tj. treći broj u verziji mora biti različit od nule inače se ne može otključati progam! (04.09.2013)
P: U postupku nadogradnje sistema, na verziju 12xx, program stalno javlja grešku da nema ekskluzivni nadzor, unatoč tome što nitko drugi ne koristi program, niti je program na računalu otvoren. Što može biti uzrok te greške? (ID:134252) O: Morate zaustaviti nxServer program, ako je pokrenut kao servis onda ga trebate i deinstalirati.

Savjetujem vam da ugasite sva računala na mreži, zatim upalite samo računalo gdje je fizički instaliran program, zaustaavite i deinstalirajte nxServer i onda pokrenite program za nadogradnju.

Ključ za nadogradnju koji ste generirali na webu mora biti isti kao i prvi, ali morate nadogradnju pokrenuti na istom mjestu i na istim podacima. (12.09.2013)
P: Zanima nas šta znači "srušiti" nxServer service prilikom nadogradnje programa? Da li to znači deinstalirati? (ID:134264) O: Najsigurnije ga je deinstalirati. (16.09.2013)
P: Kako srušiti nx server zbog nadogradnje? (ID:134473) O: Mrežni program NexusDB Server (tj. izvršna datoteka nxServer.exe) se u novijim verzijama može pokrenuti na dva načina, kao klasičan "program" ili kao windows "servis".

--- NexusDB Server kao PROGRAM ---
Ako je pokrenut kao "program" tada je vidljiv kao i svi trenutno pokrenuti programi u statusnom redu ili u system trayu kao ikonica, potrebno je otvoriti prozor programa i u meniu Server>Exit zatvoriti prozor tj. program.

--- NexusDB Server kao SERVICE ---
Ako je pokrenut kao windows service nećete ga moći vidjeti kao ostale pokrenute programe u statusnom redu. Možete ga zaustaviti na dva načina:

1) Prvi način je da ponovo pokrenete program NexusDB Server (nxServer.exe) pa će se njegova ikonica pojaviti u system trayu (tj. Notification Area dolje desno), kliknite desnim klikom miša na ikonicu nxServera i u izborniku koji će se pojaviti odaberite opciju "Stop" (odabirom opcije "Exit" nećete zaustaviti service!!!).
Dobit ćete obavijest: "The service has been stopped" (service je zaustavljen), a ikonica će dobiti mali crveni kvadratić.

Za ponovno pokretanje servica opet pozovite meni desnim klikom miša i odaberite "Start".

Ako želite potpuno deinstalirati nxServer service nakon desnog klika mišem odaberite opciju "Uninstall", dobit ćete poruku "Service uninstalled successfully" (service je uspješno deinstaliran). U pravilu je kod nadogradnje dovoljno samo zausaviti service.

2. Način je da pozovete u Start Meniu windowsa Control Panel>System and Security>Administrative Tools>Services, u novootvorenom prozoru popisu servisa pronađite NexusDB Server i u opcijama odaberite "Stop"

Brži način pozivanja prozora servisa je da npr. kod Windosa 7 nakon odabira Start menia u kučicu "Search programs and files" upišete riječ "Services" i u pronađenim rezultatima odaberete "Services". (17.10.2013)
P: Imam problem prilikom spremanja, arhiviranja kompletnog programa na eksterni hard (vrtbatim 2TB, spojen na komp preko usb2.0),
Arhiviranje na hard u kompu prođe OK traje cca 10ak minuta, (imam uneseno 31231 artikl i od toga u C/program files/ipos/ipos knjigovodstvo/dana/partner 35/slike/artikli ima 22845 slika 1,08GB, cijeli IPOS mi je težak 1,74GB, 32999 files)
Ali ne mogu spremiti na eksterni hard, spremanje traje cca 3 sata i nakon nekog vremena stane slika u prilogu
Pokušao sam nekoliko puta prenositi datoteku po datoteku, sve ide OK, ali kad počinjem prenositi artikle nakon unosa od 15956 slika ISPIŠE MI PORUKU Cannot coppy ART22222_knjiga : The directory or fle cannot be created
Otvorio sam u C/program files/ipos/ipos knjigovodstvo/dana/partner 35/slike/novu datoteku 15956 slika 920MB
u koju se normalno prebacuju sve slike koje se ne mogu prebaciti u …/artikli 6889 slika 450MB

inače htio bi imati ipos na prenosnom disku tako da mogu radit i na terenu, a i kako bi mogao fiskalizirat račune

imate li kakav prijedlog ili rješenje (ID:134720)
O: Arhiviranje unutar programa nije ništa drugo nego kopiranje sa jednog u drugi direktorij i namijenjeno je korisnicima koji se ne snalaze u Windows Exploreru.
Arhiviranje unutar programa ne radi na nekim računalima iz razloga nekih sigurnosnih ograničenja na računalu.

Arhiviranje izvan programa možete napraviti na način da kopirate cijeli direktorij ... Ipos knjigovodstvo na željeno mjesto, najbolje drugi disk, poželjno vanjski.
Ako i opciju kopiranja izvan programa želite automatizirati na tržištu postoje brojni programi za automatsko arhiviranje npr. Acronis koji ima i svoju besplatnu verziju sasvim funkcionalnu, a koja omogućava arhiviranje čak i dok radite u programu, a može se podesiti da se arhiva radi automatski u određene datume i vrijeme.

Uputa za reinstalaciju programa na drugi disk je na linku:
<http://www.ipos.hr/Pages/TehnickeUpute/Reinstalacija.aspx> (02.12.2013)
P: Otvorila sam 2014. godinu.
Napravila sam automatsko početno stanje.

Kad sam napravila još jednom pregled, vidjela sam da mi je jedan artikl na skladištu koji ne Bi trebao biti tamo, te sam htjela to ispraviti, međutim sam si pobrisala cijelo početno stanje.

Probala sam vratiti ali nisam uspjela.
Probala sam pobrisati 2014. godinu ali mi nije program dozvolio.

Uglavnom sada više ne mogu ništa u 2014 jer se javljaju greške, a ako otvorim
Automatsko početno stanje, nemam niti jednu godinu na izbor, pa tako ne mogu ni napraviti prijenos. (ID:135001)
O: U programu se prebacite u 2013. godinu kao STALNU GODINU, izađite iz programa i u Windows Exploreru obrišite direktorij sa podacima 2014 godine:

.. Ipos\Ipos knjigovodstvo\Data\PartnerX\Godina2014.

Pa onda dalje redovno. (02.01.2014)
P: Problem kada se kod nadogradnje programa sa novom verzijom uzastopno javlja poruka niže i nakon što je provedeno pakiranje datoteka.
"NLS baze podataka je različit od NLS-a operativnog sistema.
Zatvorite program za nadogradnju, na ovom računalu uđite u program Ipos knjigovodstvo i pokrenite pakiranje svih datoteka kako bi uskladili NLS baze i OS-a!!" (ID:135265)
O: Ova situacija se javlja većinom onda kada je korisnik npr. neku stariju verziju, koja nije predviđena za rad na novijoj verziji windowsa npr. Windows 8, pokretao na način da je izvršnu datoteku pokretao u tzv. Compatibility modu npr. za Windows 7.

Ako to nije slučaj tada može pomoći ako se i direktorij Ipos knjigovodstvo i Ipos update premjeste u neki drugi direktorij npr. koji nije u rootu diska, nakon toga se poruka najčešće ne javlja. (09.01.2014)
P: Dakle, nakon upisa šifre/ključa za otključavanje i pokretanja ažuriranja, otvori se prozor sa porukom:
Ne može se eksluzivno preuzeti nadzor nad programom!
Provjerite da li imate pokrenut program na ovom računalu ili na bilo kojoj drugoj radnoj stanici u mreži!

i nakon toga ponovno se otvori novi prozor sa sljedećom porukom:
Cannot create file “C:\PROGRAM FILES\IPOS\IPOS KNJIGOVODSTVO\Nadogradnja_2014.01.14.20h19m08s utorak.rtf”.
Access is denied.

A u prozoru Ipos knjigovodstvo - ažuriranje nove verzije programa daje mi sljedeće poruke:

Prebrojavanje datoteka za nadogradnju...
-----------Konvertiranje direktorija skupine...___________OK
-----------Provjera eksluzivnog preuzimanja nadzora programa..._____________???????NEUSPJEŠNO...?????? (ID:135432)
O: Poruka je jasna, u Windowsima imate postrožene kriterije pisanja u taj direktorij, vjerojatno samo administratori i sl.

Ako imate D: disk na računalu onda u njemu kreirajte direktorij D:\Ipos i u njega prebacite cijeli direktorij „Ipos knjigovodstvo“ (koji se trenutno nalazi u c:\Program files).

Ako nemate D: disk onda to napravite na C: disku.

Kreirajte i D:\IposTEMP i u njega prebacite program za nadogradnju.

Nakon toga pokrenite program za nadogradnju, kada se otvori, u lijevom dijelu prozora preko tipke sa tri točkice pronađite datoteku d:\Ipos\Ipos knjigovodstvo\knjigovodstvo.exe i napravite nadogradnju.

Na internetu smo vam resetirali podatke tako da možete ponovo napraviti nadogradnju. (15.01.2014)
P: Problem: kod otvaranja programa Ipos knjigovodstvo program se otvori, što se vidi u Taskbaru, međutim glavni prozor programa nije vidljiv na desktopu. (ID:135844) O: Uzrok: program se ne vidi jer u programu postoji mogućnost spremanja koordinata otvaranja ostalih, ali i glavnog prozora. Kada se to spremanje napravi npr. kod rada sa više monitora ili na nekom drugačijem monitoru-rezoluciji tada se u programu zapamte te koordinate, ali te koordinate nisu točne kada se radi na nekomo drugom monitoru ili rezoluciji.

Rješenje: potrebno je naručiti intervenciju udaljenim pristupom.
Ili ako je mooguće ponovo pokrenuti program u istom okruženju i odabrati tpku pri vrhu ekrana za brisanje položaja tekućeg prozora dok je otvoren samo program bez dodatnih prozora kako bi se obrisale koordinate samog programa koje se pozivaju kod pokretanja programa. (03.02.2014)
P: Problem: nemogućnost indeksiranja, koje se najčešće pokreće nakon nadogradnje, sa porukom:
"Problem nakon pakiranja/indeksa, ne može se obrisati datoteka: C:\IPOS\data\Partner1\godina2006\kalkst_backup.nx1" i druge datoteke. (ID:136028)
O: Rješenje: Antivirusni program. Nakon isključivanja Realtime zaštite indeksiranje i pakiranje prolazi uredno. (11.02.2014)
P: Imamo upit vezano za zaštitu podataka , naime kako da nadzornik u N____u d.o.o. onemogući da radnici M______a d.o.o. tj. druge poslovne jedinice ulaze u poslovnu jedinicu N____s d.o.o. (ID:136040) O: Probajte djelatnicima M____a doo u Sitem>Nadzornik>Ovlaštenja za rad s programom, zabraniti sve akcije vezane u Matične firme i poslovne godine.

Na njihovoj radnoj stanici kreirajte shortcut na knjigovodstvo.exe i u Shortcutu u Properties u polju Target iza knjigovodstvo.exe dodajte /par:X /god:Y. Umjesto X upišite šifru M____a iz baze partnera, a umjesto Y upišite poslovnu godinu npr. 2014.
Na taj način će oni uvijek ulaziti u M____m, a kad uđu neće moći promjeniti matičnu firmu.

Ako shvate trik moći će mijenjati parametar za ulaz.

Ako želite 100% zaštitu onda ćete morati izdvojiti njihovo knjigovodstvu u posebnu instalaciju, a za knjigovodstvo N___a im nemojte dati šifre za ulaz. Za izdvajanje u posebnu instalaciju morate tražiti promjenu registracije. (11.02.2014)
P: Na drugom računalu su ograničena prava za taj modul (kadrovska evidencija je zasivljena)-kako dozvoliti useru, da može koristiti taj modul? (ID:136311) O: Meni Sistem>Nadzornik>Ovlaštenja za rad sa programom.

Vjerojatno je nekom korisniku Nadzornik zabranio uvid u taj modul. (05.03.2014)
P: Jučer u toku dana nam se blokirao IPOS knjigovodstvo na jednom client računalu (mrežna verzija IPOS-a na serveru) i nakon toga kod pokušaja pokretanja dobivamo slijedeću poruku:
"IPOS knjigovodstvo has encountered a problem and needs to close. We are sorry... If you were in the middle of something, the information you were working on might be lost"

Ako se ulogiram na to isto računalo kao administrator - IPOS se normalno podiže. (ID:136378)
O: "(Applicationname.exe) has encountered a problem and needs to close. ..." je generička poruka Windows operativnog sistema i ne govori mnogo o samom uzroku nastalog problema osim što upućuje na program kod čijeg pokretanja je nastao problem.

Ako u internet tražilici potražite tu rečenicu na internetu vidjet ćete da postoji cijeli niz takvih prijava za raznorazne programe i da su rješenja svakojaka, a sve u zavisnosti od stvarnog uzroka problema: da nema dovoljno mjesta na C disku, da antivirus blokira program bez upozorenja, da DEP (Data Execution Prevention) blokira program iz sigurnosnih razloga, negdje je problem vezan uz grafičku karticu, firewall, itd.

U vašem slučaju vi ste napravili prvi dijagnostički korak time što ste pokrenuli program kao user Administrator u Windowsima i tada nije bilo problema kod pokretanja programa, a što automatski upućuje da se radi o tome da windowsi blokiraju pokretanje programa kod usera sa manjim ovlastima.

Prvo rješenje je dakle da se logirate kao Administrator prilikom ulaska u Windowse (što ne preporučujemo).

Drugo rješenje je da napravite desni klik na Shortcut programa, zatim odaberete Properties, zatim tab Compatibility i na dnu označite u dijelu "Privilege level" opciju "Run this program as an administrator", i OK.

Treće rješenje je da u Windows Firewallu podesite opcije za "nxServer.exe" i "knjigovodstvo.exe" programe te tako tim aplikacijama omogućite komunikaciju kroz Windows Firewall:
- logirajte se kao Administrator u Windowsima
- otvorite Windows Firewall prozor (Control Panel>System and Security>Allow an app through Windows Firewall
- u popisu aplikacija obrišite sve redove u vezi programa nxServer.exe i knjigovodstvo.exe
- ponovo dodajte programe nxServer.exe i knjigovodstvo.exe na popis programa kojima se dopušta komunikacija kroz windows firewall (pronađite ih na mrežnom disku servera) (13.03.2014)
P: Zbog kvara na računalu nestali su nam svi glavni i programi podrške. Backup Iposa postoji, no treba nam instalacija.

Imamo instalacijski CD, sa verzijom 7.11. (ID:136439)
O: Vaše trenutno registrirana verzija je 12.0.

Svi podaci o registraciji se nalaze u vašem direktoriju „....\Ipos knjigovodstvo“ i dovoljno je samo vratiti taj direktorij na novo računalo ili disk i ponovo otključati program.
Dakle, ne treba vam vaš originalni instalacijski CD, ne treba vam registracijska datoteka i sl., treba vam samo vaša arhivska kopija direktorija Ipos knjigovodstvo sa vašim podacima.

<http://www.ipos.hr/Pages/TehnickeUpute/Reinstalacija.aspx> (24.03.2014)
P: U zadnje vrijeme sam primijetio da mi se sporo podiže 'ipos' treba mu 15-20 sekundi da se otvori.
To se dešava samo kad prvi put pokrećem 'ipos' a kasnije se normalno otvara. (ID:136489)
O: Možete preliminarno pokrenuti "Sistem > Nadzornik > Indeksiranje - popravak indeksnih datoteka" opcija Indeksiranje i nakon toga i Pakiranje, da isključite mogućnost problema u podacima.

Ako se tu ništa ne promjeni onda je nešto na vašem računalu, npr. antivirusni program možda svaki puta kod pokretanja Ipos knjigovodstva radi provjeru ili nešto sa Firewallom i sl.

Nadalje može biti i u vezi sa nekim problemima na disku.

Definitivno nema nikakve veze sa količinom podataka. (31.03.2014)
P: Nakon instalacije verzije 13.0.1 u meniju dokumenata robno materijalnog nema opcije za unos novog dokumenta. Slika u prilogu. (ID:136682) O: U prozorima dokumenata modula Robno-materijalnog, npr. Primke, nemate tipke Unos, Izmjena, Brisanje, Storniraj jer ste u program ušli kao korisnik kojemu je Nadzornik programa (korisnik sa rednim brojem 1) u "Sistem > Nadzornik > Ovlaštenja za rad s programom" zabranio izmjenu dokumenata Robno-materijalnog ili nekom općom zabranom izmjenu svih dokumenata.

Dakle, morate u program ući kao korisnik sa rednim brojem 1, Nadzornik, i u navedenom meniu maknuti zabranu za pojedine korisnike. (16.04.2014)
P: Koristimo IPOS i uskoro ćemo proširiti module, a i u procesu smo kupovine novog PC-a pa Vas molim da nam odgovorite da li IPOS može raditi na linuxima? (ID:136838) O: Ipos knjigovodstvo radi samo na OS-u Microsoft Windows.

Bilo je razmišljanja da se proširi na platforme MacOS i Linux, ali je baza korisnika premala i razvoj/održavanje ne bi bio isplativ. (28.04.2014)
P: Neki dan su mi se kolege iz računovodstva žalili kako demo verzija koju sam im postavio (radi nekakvoga testiranja) radi znatno brže nego "standardna" instalacija koju svakodnevno koriste. Brzina se primijeti prilikom ispisa bruto-bilance gdje se u standardnoj instalaciji radi sto po sto, dok demo leti po tisuće.

Nakon malo istraživanja shvatio sam da kada je uključen mrežni mod rada, IPOS jednostavno radi tom brzinom. Kada je ugašen, onda ide višestruko većom brzinom.
Sva testiranja su odrađena lokalno na računalu na kojem je instaliran IPOS (ne preko mreže). Također na tom stroju nema antivirusa ili sl.
softvera koje bi usporilo računalo.

Sad je moje pitanje, da li je moguće kako napravit da mrežni način rada radi većom brzinom? (ID:136853)
O: Naravno da jednokorisnička verzija radi brže nego mrežna verzija jer se u mrežnoj podaci dohvaćaju u 2 koraka, prvo aplikacija postavi zahtjev prema nxServeru, onda nxServer dohvaća podatke i vraća programu, sve kroz mrežne kablove, switch itd., često i razni sigurnosni programi rade provjere tog prometa.

Kod jednokorisničke verzije sve se radi unutar jednog pokrenutog programa, i to je tako. (02.05.2014)
P: Prilikom prijave za rad u programu ipos javlja mi se poruka VERZIJA PROGRAMA 12.1. NE ODGOVARA VERZIJI PODATAKA 13.0. (ID:136884) O: Vašu verziju 12.1 ne možete nadograditi na verziju 13.0 jednostavnom zamjenom programske datoteke "knjigovodstvo.exe", a to je ono što ste vi napravili. Vaši podaci su ostali u veziji 12.1, a stavili ste knjigovodstvo.exe iz verzije 13.0 i zbog toga ne odgovara verzija podataka i verzija programa.

Zamjena samo knjigovodstvo.exe datoteke je moguća samo kod podverzija npr. sa 12.1.1 na 12.1.2, 12.1.3 itd., to jest kod promjene trećeg broja u verziji.

Kad se radi o promjeni u prva dva broja tada se radi kompletna nadogradnja prema uputama za nadogradnje koje možete pronaći na linku
<http://www.ipos.hr/Pages/TehnickeUpute/Nadogradnja.aspx>

Dakle, vratite natrag vaš knjigovodstvo.exe iz verzije 12.1 na njegovo staro mjesto i zatim napravite regularnu kompletnu nadogradnju.

Knjigovodstvo.exe ver 12.1 ćete pronaći u nekoj svojoj arhivi, a u krajnjoj nuždi može se eventualno skinuti sa weba ako se ne radi o starijoj verziji. (07.05.2014)
P: Nakon nadogradnje na ver 13.0 program ne možemo pokrenuti u mrežnom radu na radnim stanicama, ide samo na serveru.

U ipos.ini smo podesili putanju do programa.
Na serveru i radnim stanicama u Windows Firewallu su uključeni nxServer.exe i knjigovodstvo.exe. (ID:136904)
O: Pretpostavimo da niste ništa mijenjali u lokaciji gdje je program.
Pretpostavimo da niste ništa mijenjali u ipos.ini (putanja mora biti UNC \\path, a ne lokalna putanja c:\Path).

U tom slučaju u Windows firewallu na serveru i jednoj stanici, obrišite sve opcije u vezi nxServer.exe i knjigovodstvo.exe, zatim ih ponovo upišite tj. propustite kroz firewall.

!!! privremeno isključite antivirusni program na radnoj stanici.

Nakon toga ponovo probajte na toj konkretnoj radnoj stanici.

Bez obzira što su ostali isti nazivi programa tj. exe datoteka, Windows firewall zna da su nove datoteke.

p.s. Firewall je riješio problem pokretanja programa na radnoj stanici. (08.05.2014)
P: Da li namjeravate integrirati mogućnost slanja e-računa u Ipos? Ili sam nešto propustio vezano za to, pa već postoji mogućnost? (ID:136978) O: Projekt elektroničkih računa je potrebno je razdvojiti u sljedeće grupe:

a) Potpisivanje dokumenata/računa FINA-inim elektroničkim potpisom
b) Slanje i primanje računa preko nekog web servisa tzv. eRačuna
c) Slanje i primanje strukturiranih računa prema unaprijed zadanoj specifikaciji

a) Potpisivanje dokumenata/računa FINA-inim elektroničkim potpisom
Samo potpisivanje računa može se več i sada ostvariti sa Fina karticom i na njoj digitalnim certifikatom za potpisivanje. Potpisivanje se može ostvariti raznim programima, a između ostaloga i sa Adobe Acrobatom (nije besplatan) tako što se iz programa exportira račun u PDF formatu, otvorimo ga u Adobe Acrobatu i izvršimo potpisiavanje digitalnim potpisom (opcija iz menia), naravno certifikat se mora prije toga instalirati u windowsima.

Takav račun se može poslati kupcu mailom ili bilo kojim drugim digitalnim kanalom jer je on digitalno zaštićen i nepromjenjiv.

b) Slanje i primanje računa preko nekog web servisa tzv. eRačuna
Ovdje se pojavljuju razni igrači od kojih su najveći Fina i servis Moj eRačun. Svi bi željeli da se računi šalju preko njihovog web servisa za slanje i primanje računa jer se takvo slanje računa naplaćuje.
Ti servisi automatikom digitalno potpisuju račune korisničkim certifikatom i vode brigu o isporuci i primitku računa.

Mana ovog sustava je što ipak košta, a čini se u nekim sustavima sve stranke u sustavu slanja/primanja pojedinog servisa moraju biti registrirane kao korisnici toga sustava.

c) Slanje i primanje strukturiranih računa prema unaprijed zadanoj specifikaciji
Ovo je proširena b) varijanta jer se sami računi kod kreiranja moraju raditi prema unaprijed definiranoj specifikaciji.
To se može ostvariti na dva načina:

1) Da korisnik direktno na web servisu izrađuje čitav račun sa zaglavljem (kupac, dobavljač, datum, dospijeće, isporuka itd.), stavkama (artikl, cijena, količina ...) i svim ostalim dijelovima računa, dakle praktično kao modul za fakturiranje na webu.

2) Da korisnik ima vlastitu aplikaciju koja je prilagođena konkretnom web servisu te nakon izrade računa u aplikaciji preko SSL protokola i certifikata šalje račun direktno web servisu. Dakle nešto slično kao što funkcionira i Fiskalizacija računa.

Prednosti ovakvog slanja/primanja računa čiji su podaci strukturirani u XML formatu su da se takvi računi mogu dalje obrađivati, npr. račun koji se primi se može učitati u računovodstveni program i na osnovu njega se može npr. napraviti primka i sl.

Zaključak:
Varijanta a) je odmah dostupna svim korisnicima računovodstvenih programa.
Varijanta b) se može koristiti tako da se sklopi ugovor sa nekim servisom koji podržava jednostavno slanje računa kao PDF datoteke, a dalje posao oko potpisivanja i slanja radi web servis.
Varijanta c) trenutno nije dostupna jer za nju treba preraditi sam knjigovodstveni program da može exportirati i importirati račune u konkretnom formatu, a kao što sam rekao u igri je više „igrača. Na ovome se tretnutno radi!!

Dodatne tehničke detalje možete pogledati npr. na Fina
<http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=1355>

Ili na stranici Elektronički računi d.o.o.
<https://www.moj-eracun.hr/> (14.05.2014)
P: Kao pretplatnik, koristeći šifru korisnika i zaporku, klikom na ponuđenu zadnju podverziju skinuli smo istu na naš folder Downloads kojeg smo otvorili i pozicionirali na datoteku Knjigovodstvo_13.0.5 kojeg smo opcijom Run otvorili, stisnuli OK nakon poruke: Pokretanjem ovog programa……, čini se da napravi operacije a nema datoteke Knjigovodstvo.exe koju bismo kopirali na mjesto stare (ID:137033) O: Ako u tom direktoriju postoji barem datoteka „Knjigovodstvo“ bez nastavka „exe“ to samo znači da vam se ne prikazuje ekstenzija, ali datoteka knjigovodstvo.exe je tu.

Ako nema nikakve datoteke nakon raspakiravanja najvjerojatniji slučaj je da vam je nakon raspakiravanja Antivirusni program obrisao datoteku knjigovodstvo.exe ili ju je stavio u karantenu tj. u neki poseban direktorij gdje se ne može pokrenuti zato jer sumnja na virus.

U tom slučaju biste trebali možda privremeno isključiti antivirusni program i onda ponovo raspakirati datoteku. (25.05.2014)
P: Nismo u mogućnosti na ekranu ispisati izvještaje ni u kojem modulu niti bilo koje firme koje kao knjigovodstveni servis vodimo. Nakon komande ispis pojavi se poruka Pričekajte…… Priprema izvještaja … i vrtnja male lupe. U čemu je problem? (ID:137089) O: Pretpostavljam da se radi o novom računalu na kojem još niste instalirali pisač. Pod instalacijom mislim da je u windowsima instaliran dirver za pisač i da je postavljen kao tekući pisač.

U Windowsima u Devices and Printers mora biti prisutan pisač i na njemu kvačica da je označen kao tekući (default).
Ne mora čak biti niti fizički prisutan pisač bitno da je napravljena instalacija pisača, može i virtualni PDF pisač.

U samom programu u "Sistem > Nadzornik > Postavke programa" grupa Program provjerite u podnaslovu Izvještaji, pregled i ispis, što je vam piše za „Tekući pisač u windowsima.“ (03.06.2014)
P: Budući da nam treba knjiga URA i IRA za jedni firmu koja je izbrisana iz matičnih podataka da li je moguće iz arhive povući te podatke u PDF obliku?
Iz arhive su svi podaci u nekom obliku koji nam je neprepoznatljiv pa Vas molimo kako da izvučemo podatke za Poreznu upravu? (ID:137163)
O: Obrisali ste podatke za jednu matičnu firmu za koju vodite poslovne knjige, a imate arhivu direktorija Ipos knjigovodstvo.

Ne možete više vraćati podatke iz arhive u trenutno aktivan direktorij jer ti podaci više ne odgovaraju drugim datotekama.

Ono što možete napraviti je sljedeće, uzmite cijeli arhivski direktorij bilo da se zove Arhiva..., ili Ipos knjigovodstvo, kopirajte ga u neki privremeni direktorij, u njemu pronađite izvršnu datoteku knjigovodstvo.exe, ako se u istom direktoriju nalazi i datoteka ipos.ini obrišite je.

Zatim jednostavno pokrenite knjigovodstvo.exe datoteku, u programu pronađite željene podatke/izvještaj i ispišite ih ili exportirajte u PDF.
Za tu operaciju nije potrebno da je program otključan jer nećete unositi nove podatke nego samo raditi pregled ili ispis. (11.06.2014)
P: U uputama i FAQ na stranicama iposa nisam našao informaciju dali je moguuće u Iposu u dijelu Kupci/Izvještaji/Kartice dobiti izvještaj koji ne sadrži podatak Ispisano: datum i vrijeme na izvještaju. (ID:137192) O: Ne postoji mogućnosti isključivanja podatka o datumu i vremenu ispisa na izvještajima. (18.06.2014)
P: O čemu ovisi veličina datoteke koja se eksportira (export) iz PrintPreview prozora pregleda izvještaja u PDF format, konkretno izlazni račun iz modula fakturiranje? (ID:137240) O: Ta veličina ovisi o više faktora, jedan od njih se regulira postavkom u grupi "Program-Izvještaji, pregled i ispis" postavka "Kod exporta izvještaja u PDF da li su uključeni TTF fontovi (nivo korisnika)", moguće vrijednosti su (nisu, djelomično, kompletno).

Preporučujemo da ovu postavku postavite na "djelomično" jer će vam veličina PDF dokumenta na taj način biti značajnije manja nego kod kompletnog uključivanja. Na primjeru jednog računa na 1 stranici sa grafičkim zaglavljem odnos je otprilike: nisu uključeni 104 KB : djelomično 220 KB : kompletno 1752 KB (1,7MB). (28.06.2014)
P: U vezi vašeg problema pokretanja programa i nemogućnosti indeksiranja ili pakiranja kod ulaska u program, a nakon nadogradnje na ver 13.0 i premještanja programa na novo računalo sa Win8. (ID:137247) O: 1. Stavili ste direktorij Ipos knjigovodstvo u c:\Program files.
To je direktorij za 64 bitne aplikacije, trebate koristiti direktorij za 32 bitne je c:\Program files (x86).
I na kraju, rečeno je da ga stavite u root C ili D diska u npr. D ili C:\Ipos\Ipos knjigovodstvo

2. Vaš antivirusni program BLOKIRA rad programa, mi smo ga privremeno deaktivirali na rok od 15 minuta.
Morate to riješiti sa vašim servisom koji vam održava windowse i koji su vam instalirali taj antivirusni program, potrebno je direktorij c:\Ipos isključiti iz skeniranja (30.06.2014)
P: Imamo određenih problema sa aplikacijom, u prilogu je slika greške generičke poruke koja se događa "Exception EAccessViolation in module Knjigovodstvo.exe ...".
To se dogodi prilikom prvog pokretanja aplikacije nakon paljenja računala.
Drugi pokušaj ulaska u aplikaciju prođe u redu i tada sve radi.
Na serveru se to ne događa nego samo na radnim stanicama. (ID:137272)
O: Problem je riješen deinstalacijom Security essentials antivirusa i instalacijom druge antivirusne aplikacije.
Naime dotični antivirus blokira aplikaciju pri prvom pokretanju, a postavljanje Knjigovodstvo.exe i nxServer.exe u iznimke ne rješava problem.
Čak niti postavljenje cijele mrežne lokacije u iznimke nije pomoglo. (03.07.2014)
P: Prijavio bih bug koji sam otkrio nakon instalacije nove verzije 13.
Nakon instalacije je prebačeno sa defaultne na smokey quartz kamri temu.

Naime, kod unosa iz šifrarnika, npr dobavljača kod primki kada se počne upisivati tekstualno naziv dobavljača, prije je program otvorio šifrarnik i pronašao lokaciju dobavljača prema upisanim znakovima, dok sada, kada se upisuje prvo upisano slovo unese naknadno, odnosno napravi inverziju unosa.

Primjer na aktualnom unosu:
Radio sam primku, gdje je dobavljač firma SHB.
Kada sam pod polje dobavljač krenuo upisivati slova s, h, b, otvorio se prozor sa šifrarnikom dobavljača na kojem je pisalo pod tražiliciom - hb, te se to izbrisalo i naknadno upisalo samo slovo - s.
Dakle od unosa s - h - b je bio unos h-b, pa preko toga s.

Sličan slučaj se dešava kod izdatnica, kada se upisuju artikli pa program nakon nekoliko unesenih slova otvori karticu artikla kao da se išlo na izmjenu, umjesto da samo pretražuje.

Grešku sam pronašao na nekoliko radnih stanica.

Da li imate soluciju? (ID:137548)
O: Kod upotrebe stilova programa (tema) program mora grafički iscrtavati teme, windows tema je standardna, a sve ostale se kod samog izvođenja programa iscrtavaju, mogli ste primjetiti da je program kod uključenih stilova usporeniji.

Problem koji navodite je posledica dodatnog grafičkog iscrtavanja elemenata prozora i možete ga izbjeći na način da kod pozivanja šifrarnika unesete samo prvo slovo traženog naziva partnera, a kada se otvori ekran onda nastavite sa ostalim slovima.

Šifrarnik možete otvoriti i sa kombinacijom CTRL+Enter. (13.08.2014)
P: Imam verziju 13.0.10. Od kada sam instalirala tu verziju na ispisu dokumenta (temeljnice) na ekran i na pisaču nema više crta koje odjeljuju brojeve, naslove i dr. Što je potrebno da učinim kako bi se ponovo pojavile? (ID:137830) O: Pretpostavimo da nemate horizontalne linije niti na drugim dokumentima, u tom slučaju ste vjerojatno slučajno kliknuli na tipku u gornjem lijevom kutu programa ispod datuma sa slikom kista, a koja služi uključivanju/isključivanju linije kod ispisa, a u svrhu npr. slanja izvještaja faxom kada se te linije loše ispisuju. (18.10.2014)
P: Molim informaciju kako podesiti da program eksportira u PDF svim korisnicima jednako.
Naime, nadzornik kada eksportira u PDF fileovi su razumne veličine 50-70 KB, dok kada bilo koji drugi korisnik eksportira su fileovi apsurdno veliki - preko 2 MB za isti dokument. (ID:137841)
O: "Tipka Postavke > Programske postavke" grupa „Izvještaji, pregled i ispis“.

Kod exporta izvještaja u PDF da li su uključeni TTF fontovi (NIVO KORISNIKA), postavite na nisu ili djelomično.

Kako je postavka na nivou korisnika potrebno je ući kao određeni korisnik u program i onda podesiti postavku. (21.10.2014)
P: Molim informaciju da li i kako je moguće voditi određene artikle na čirilici.
Imamo novi posao s Rusijom i moramo imati artikle dvojezično. (ID:138015)
O: Obzirom da u šifrarniku artikala ne postoji mogućnost dvostrukih naziva morali bi ići na varijantu da imate posebno unesene artikle za tržište Rusije, a to onda znači da zalihe moraju biti posebno za te artikle.

Eventualno možete ruske nazive upisati pod Dugi opis artikla i onda ga u ispisu računa po potrebi uključiti pa će se prikazivati i hrvatski i čirilićni nazivi.

Na kraju, ako nemate predugačke nazive artikala čirilićne nazive možete dodati u naziv artikla zajedno sa hrvatskim nazivom.

Što se tiče čirilićnih znakova to bi trebali u Windowsima omogućiti kroz Language bar, kao što je npr. slučaj sa Engleskim i Njemačkim, Language bar onda stoji u Taskbaru u dnu ekrana i možete ga uključiti/isključiti za određeni jezik po potrebi, radi se samo o tome da se uključivanjem drugog jezika mijenjaju znakovi koje možete koristiti na tastaturi.

Isprobajte navedeno pa ćete vidjeti da li vam odgovara. (20.11.2014)
P: U modulu Fakturiranje prilikomk pokušaja storniranja predračuna javlja nam se greška kako stoji u isječku u privitku. Molimo pomoć kako to ispraviti i gdje je problem.

Greška:
Problem sa unosom
Sistemska poruka
(Tfm2500300RacuniVP:NexusDB: ta2Irnv: DataSet not in editing mode [no error code]) (ID:138090)
O: Za početak izađite iz programa i ponovo pokrenite program.

Ako se greška i dalje pojavljuje pokrenite "Sistem > Nadzornik > Indeksiranje - popravak indeksnih datoteka".

Ako se greška i dalje pojavljuje imate oštećenu neku datoteku na disku, zatražite intervenciju udaljenim pristupom. (05.12.2014)
P: Poštovani, već neko vrijeme kod indeksiranja mi se pojavljuje ova poruka.

„Problem nakon pakiranja/indeksa, ne postoji datoteka C:\Ipos\Ipos knjigovodstvo\data\partner240\godina2011\dnegk.nx1!“

molim pomoć ili daljnje instrukcije (ID:138103)
O: Poruka je jasna, u poslovnom partneru-matičnoj firmi pod šifrom 240, za godinu 2011 ne postoji datoteka dnekg.nx1 (datoteka dnevnika glavne knjige).

Rješenja:

1. Ako je partner 240 neka test firma ili firma koju više ne koristite onda je najjednostavnije kroz windows explorer obrisati direktorij c:\Ipos\Ipos knjigovodstvo\data\partner240.

2. Ako je partner 240 vaša trenutno aktivna firma onda možete ili vratiti ispravnu arhivu koju ste nedavno napravili, ili ako takvu arhivu nemate onda ćete morati obrisati podatke za 2011. godinu tako što ćete kroz windows explorer obrisati direktorij c:\Ipos\Ipos knjigovodstvo\data\partner240\godina2011.

Napomena:
Prije bilo kakvih radnji uvijek napravite kopiju direktorija Ipos knjigovodstvo na nekom drugom disku/direktoriju. (09.12.2014)
P: Program imamo instaliran na serveru sa operativnim sistemom Windows Server 2012 i svaki put kad trebamo napraviti nadogradnju izgubimo pola dana na taj posao jer:

- nadogradnju pokrećemo sa radne stanice (Windows 7) i kad trebamo početi samu nadogradnju javlja se poruka
„ NLS baze podataka je različit od NLS-a operativnog sistema“.

Kad kopiram Program na radnu stanicu pojavi se novi identifikacijski broj i normalno onda nadogradnju ne možeš više taj dan napraviti.

Molim točne upute kako obaviti nadogradnju u što kraćem vremenu bez tih problema. (ID:138438)
O: U pravilu se nadogradnja radi na računalu na kojem se fizički nalazi instalacija tj. direktorij Ipos knjigovodstvo i onda navedene poruke neće biti.

Ako pak nadogradnju želite napraviti na nekom drugom računalu tada:
1. Kopirate cijeli direktorij Ipos knjigovodstvo u neki Temp direktorij na drugom računalu
2. Pokrenete program za nadogradnju na tom računalu
3. Očitate identifikacijski broj nadogradnje i generirate ključ na internetu
4. Vratite cijeli direktorij Ipos knjigovodstvo natrag na prvotno računalo
5. Tek sada otključate finalno program koji se zaključa nakon nadogradnje

Poruka „ NLS baze podataka je različit od NLS-a operativnog sistema“ će se javiti svaki puta kada pristupate bazi na drugom operativnom sistemu i nakon toga je potrebno napraviti Pakirane datoteka.

Ako program za nadogradnju pokrenete na računalu A i generirati identifikacijski broj i ključ i ne krenete sa samom nadogradnjom nego premjestite instalaciju na računalo B i tamo nastavite nadogradnju logično je da ključ neće odgovarati. (08.01.2015)
P: Imam jedno pitanje vezano uz arhiviranje - kod arhiviranja nije nam otvorena mogućnost odabira da li želimo samo arhivirati podatke ili cjelokupni program već je zaključana opcija da moramo uvijek arhivirati cjelokupni program. Kako otkuljučati ovu opciju da možemo imati mogućnost izbora? (ID:138528) O: Ta opcija se više neće koristiti jer na ovaj način je arhiva integralna tj. po potrebi se može staviti bilo gdje i radi sama za sebe.
Veličine diskova su danas takve da to malo megabajta količinski ne igra ulogu, a dobiva se to da svaka arhiva može raditi kao pojedinačni program.
Nadalje, manje informatički obrazovani korisnici nisu znali osposobiti arhivu tj. spojiti je sa programom kad je to trebalo. (12.01.2015)
Grupa: Općenito (86)
P: Pokušavam u properties-ima shortcuta kojim moji djelatnici dižu program sa servera definirati kojem korisniku da se otvori koji partner i to bez ukucavanja lozinke.
Tako sam slijedeći upute za korisnika br. 8 upisao lozinku "sanjin" i program automatski kod pokretanja logira se pod njegovim imenom bez ukucavanja lozinke.
Međutim, kad želim da mi otvara određenog partnera koji u našem šifraniku ima broj 2380, program to ne prihvaća nego uvijek otvara partnera koji je postavljen po defaultu (stalna promena).
Evo što sam upisao: "R:\IPOS knjigovodstvo\Knjigovodstvo.exe" /ide:8 /loz:sanjin /par:2380 (ID:102619)
O: Ako upišete šifru partnera onda morate i poslovnu godinu u koju želite ući, jedno bez drugog ne radi. (05.12.2008)
P: U vezi exporta u rtf, javlja se greška kada se export radi u root npr. D diska (ID:103280) O: Ali kad sam exportirao u d.\Temp onda je uredno spremlljeno (16.01.2009)
P: Poštovanje. Ja se ispričavam ,ali jednostavno o čemu se radi neznam, naime jučer navečer pojavio se drugi problem. naime nemogu pisati, nemogu upisati ni lozinku da udjem uopče u program. Mislila sam da je nešto s tipkovnicom medjutim ona dalje radi, a kod unosa podataka u ipos knj. ne. S toga molim vas pomozite! (ID:106737) O: Problem sam riješila tako da sam otključala Num Lock. Oprostite! (01.07.2009)
P: Poštovani, da li možete objasniti kako korigirati tekuću nabavnu cijenu. Jer u postavi programa ostale su neke cijene od početnih primjera. (ID:106745) O: Za početak otvorite svoju firmi Pxxxxx nyyyyyyy, a ostavite Testiranje doo da bude za testiranje, kako ...

1.
u poslovnim partnerima (tipka F5) firmu sa šifrom1 Testiranje d.o.o. ostavite, pod šifrom 2 izmjenite naziv i upišite Prozirni namještaj sa svim podacima.
Ostale šifre 3, 4, ... po potrebi izmijenite sa nekim svojim firmama, a nakon toga dodajte nove.

2.
zatim u matičnim firmama (tipka F6, firme za koje vodite poslovne knjige), otvorite, uz firmu 1 Testiranje doo, prazne poslovne knjige za firmu 2 Prozirni namještaj.

Na taj način ćete imati Testiranje doo za testiranje raznih situacija i kasnije, a otvorit ćete prazne poslovne knjige za firmu Prozirni namještaj.

(ako ste možda promjenili u partnerima Testiranje doo u Prozirni namještaj možete to ponovo preimenovati i napraviti kao gore). (01.07.2009)
P: Registrirali smo tvrtku za računovodstvene usluge te smo se odlučili za kupnju Vašeg programa. Interesira me konkretno s obzirom da će u početku u mrežnom radu biti dvije radne jedinice dali nakon odabira i kupnje određenih modula mogu naknadno kupiti za pojedinu licencu ili radnu jedinicu dodatni modul ili više njih ukoliko će mi se ukazati potreba za njima?
Nadalje, interesira me ukoliko želim raditi na programu naprimjer od kuće kada nisam u uredu na koji način se mogu spojiti na računalo u uredu odnosno kako se logiram u program. Dali je dovoljna samo internet veza ili? (ID:111120)
O: Kada kupite mrežnu verziju program se i dalje instalira samo na jednom računalu kompletno.
Mrežne licence znače da npr. dva korisnika istovremeno mogu raditi u programu, nebitno je koliko imate umreženih računala u uredu ili eventualno na drugoj lokaciji, program samo kontrolira broj istovremenih korisnika. Ako su ušli 3. i 7. korisnik, korisnik na 8. računalu ne može ući dok jedan od prva dva korisnika ne izađe.

Module možete kupovati pojedinačno, a kasnije možete dokupljivati i dodatne module po potrebi. Mreža vrijedi na nivou cijelog programa tj. kad korisnik uđe u program u koje module će moći ulaziti određujete sami za svakog djelatnika posebno.

Ako želite po potrebi raditi od kuće to nema veze sa samim programom Ipos knjigovodstvo jer se možete spojiti tzv. udaljenim pristupom (remote desktop, teamViewer, logMeIn i sl.), to je princip da vi preko interneta preuzimate nadzor nad nakim račnunalom u firmi i onda radite kao da ste i u firmi, program niti nezna da vi ne sjedite u uredu. (14.10.2009)
P: Danas sam primjetila da se u bruto bilanci , u totalnom zbroju ne zbraja konto 0. Zadnji ispis Bilance , kada je sve stimalo bio je 16.02.2010.. Ne znam sto se dogodilo do danas. Nismo imali gubitak struje, a niti nista neobicni se nije dogodilo sa programom ili samim PC-em. Verzija kojom se sluzimo je 8.9.6. iako nije problem u verzijo. Ona je instalirana vec mjesec dana ili duze i radi sasvim normalno. Molim vas da me uputite sto nam je dalje za uraditi. (ID:116745) O: Ne bi bilo loše da konto 0 umjesto analitike proglasite sintetikom kao i ostale klase od 1 do 9. (18.02.2010)
P: Prvi put koristimo program kod prijenosa P.S. u 2010. g Koristili smo opciju automatskog prijenosa u salda konti kupaca i dobavljača.
Uvidom smo ustanovili da na pojedinim partnerima nije prenesen točan saldo. Kako da postupimo? Mogu li se zatvorene stavke otvarati ili brisati ??? (ID:117250)
O: Za program je sasvim nebitno da li je početno stanje preneseno ručno ili automatski tj. sve što je preneseno možete mijenjati/brisati. (06.04.2010)
P: U programu ne mogu uopće ući u novo otvorenu, tekuću godinu 2010. A ne dopušta mi ni prijenos početnih stanja iz 2009 u 2010. godinu kao ni knjiženja. Javlja mi grešku:
NexusDB:ta3DneGk:Table does not exist ($2728/10024). (ID:117252)
O: Očito niste dobro otvorili 2010. godinu ...
- prebacite se u 2009. godinu i pokušajte unutar programa obrisati 20100. godinu i onda je ponovo otvoriti
- ako ne ide iz programa onda pronađite direktorij Ipos knjigovodstvo i u njemu obrišite direktorij sa 2010. godinom

Prije bilo čega uvijek napravite kopiju cijelog direktorija Ipos knjigovodstvo. (06.04.2010)
P: Ponude nam odgovaraju te ćemo uplatu izvršiti tijekom današnjeg dana.
Molim samo da mi objasnite način preuzimanja programa. (ID:117283)
O: Nakon uplate dobit ćete osobno korisničko ime i lozinku sa kojom ćete na web stranici moći pristupiti dijelu gdje se preuzimaju sve datoteke (program, nadogradnja i dr.), a isto tako ćete moći sami na webu generirati ključeve za nadogradnju, program. (12.04.2010)
P: Dobila sam ponudu mailom ,da li mogu već uplatiti ponudu, uplatila bi je putem interneta i zanima me koliko vremenski moram čekat da mi program stigne.i da li mogu naknadno nešto naručit iz programa odnosno nadogradit, ukoliko mi bude potrebno.
Ne znam zašto ali navašojh internet adresi su tako mala slova da nije čitljivo za sve informacije koje me zanimaju. (ID:117284)
O: Mala slova na webu: ako koristite Windows Internet Explorer onda u meniu View>Text size povećajte veličinu slova jer trenutno imate premala slova.

Program je modularan dakle sve dodatne module možete tokom vremena dokupljivati.

Sve se distribuira preko interneta, ako vam se žuri nakon uplate pošaljite mailom potvrdu uplate i dobit ćete sve linkove za skidanje programa odmah. (12.04.2010)
P: Kako smo mijenjali kompjuter, imamo problem, naime ušli smo u program ali ne možemo naći svoje podatke iz prethodne godine. Poslali ste nam mail za poćetak rada, ali ne možemo doći do prošlogodišnjih podataka, te samog naziva poduzeća.
Molimo Vas za pomoć , te nam objasnite ili ako je moguće da nam prošlogodišnje podatke iz 2008 prebacite u 2009. (ID:117400)
O: Nažalost mi nismo mađioničari, ako vaših podataka nema mi ih ne možemo stvoriti.

Čest je slučaj da korisnici rade kopije direktorija Ipos knijgovodstvo i onda pokreću programe u tim kopijama, a koje budu iz različitih razdoblja, godina ...
Najbolje da otvorite neki dnevnik npr. glavne knjige ili sl. i provjerite koji je zadnji datum knjižen, na taj način ćete utvrditi od kada je ta kopija u kojoj radite.

E sada da li ste sa starog računala prenijeli ispravnu kopiju ili neku pogrešnu, ili na novom računalu pokrećete neku pogrešnu kopiju to možete utvrditi jedino vi.

Spominjete prebacivanje prošlogodišnjih podataka iz 2008. u 2009., podsjećavam vas da je sada 4. mjesec 2010.
Što se tiče početnih inventura upućujem vas na video i pisane upute u kojima je opisana procedura otvaranja početnih stanja, svaki modul u programu ima svoj meni i u njemu dio za automatsko početno stanje.

Da bi dobili konkretniji odgovor morate postaviti konkretnije pitanje. (21.04.2010)
P: Koji link vodi kroz unos podataka npr. unos kupaca ili dobavljača, kojim
redosljedom treba početi s početnim korištenjem programa. (ID:117402)
O: U programu u helpu u sadržaju pronađite: Rad sa programom>Postupak kod uvođenja programa u rad.

Na webu u video uputama <http://www.ipos.hr/Pages/Video_upute.aspx#Saldakonti_kupaca_i_dobavljača>
odgledajte video u vezi kupaca i dobavljača. (21.04.2010)
P: Prilikom unosa fakture javlja mi se obavijest: PREKORAČILI STE OGRANIČENJE PROBNE VERZIJE ZA OVAJ MODUL, a kada idem u pregled registracijskih podataka, piše :RAČUNALO JE OTKLJUČANO, FAKTURIRANJE U VELEPRODAJI - BEZ OGRANIČENJA??!! (ID:117413) O: Probajte u postavkama grupa Porezne evidencije isključiti sve postavke za automatski prijenos kupce, pdv i sl. (22.04.2010)
P: Nisam koristio program od prosle godine pa sad imam problem sa pdv neznam promjenit na 23% dali moram skidati neki program ili sta trebam napravit hvala . (ID:117416) O: Tekuće aktualnosti u vezi programa pogledajte na linku <http://www.ipos.hr/Pages/Tekuce_aktualnosti.aspx>. (22.04.2010)
P: Moje pitanje je sljedeće: mogućnost vaše edukacije naših djelatnika, edukacija na terenu ili kod vas u vašim prostorima ( preferirali bi bez obzira na cijenu dolaska naš prostor ), cijena sata i cijena eventualnog dolaska. (ID:117455) O: Obuka-prezentacije je snimljena i nalazi se na linku <http://www.ipos.hr/Pages/Video_upute.aspx>

Za dodatne nejasnoće morate poslati pitanje mailom.
Ne radimo direktnu obuku i prezentaciju. (26.04.2010)
P: Molim da netko od Vaših servisera dođe i posloži program, budući da ja zaista nemam vremena za to. Molim da me obavijestite o prvom slobodnom terminu. (ID:117477) O: Ne želite angažirati neki računalni servis.
Ne želite stvoriti tehnički preduvjet (adsl) pa da možete kod nas naručiti plaćenu intervenciju udaljenim pristupom.
Morat ćete se onda snaći sami, ne izlazimo na lokacije, naša je podrška vezana isključivo na softver zato se i ne bavimo hardverom. (27.04.2010)
P: Molim da mi pomognete odgonetnuti nešto u vezi upisa poslovnog partnera. Naime, kada upisujem poslovnog partnera kasnije u prozoru za događaje vidim da su automatski ubačeni nekakvi događaji koje ja nisam upisao. Kao da svaki upis poslovnog partnera dobije i nekakve demo predloške događaja. Kako to isključiti da se više ne upisuje. (ID:117479) O: Ako se radi o partnerima do rednog broja 100 tada su to valjda zaostali događaji, možete ih obrisati. (27.04.2010)
P: Poštovani molimo vas da nam pomognete oko jedne stavke u vezi programa.
kako promijeniti ime na fakturama (tko je izradio dokument) i u otvaranju lozinke za ulaz u program. (ID:117520)
O: Pozovite postavke programa grupa Fakturiranje>Ispis računa/predračuna tamo imate neke mogućnosti koje možete uključiti.

Popis samih korisnika programa je u meniu Sistem>Nadzornik>Korisnici programa. (02.05.2010)
P: Prilikom printanja bilo kojih izvješća nam više ne izlaze crte koje inače odvajaju retke (npr. u bruto bilanci) pa su nam sada izvješća puno nepreglednija.
Molio bih Vas uputu kako ovaj problem riješiti. (ID:117523)
O: U gornjem lijevom uglu je ikona koja to regulira (bojanje kistom). (03.05.2010)
P: Da li nam možete dati prema vani artikle i partnere, u bilo kojem formatu ? (ID:117531) O: U programu u šifrarniku Poslovnih partnera (tipka F5), pozovete tipku izvještaji, u panelu za ispis imate mogućnost exporta partnera u CSV ili XML.

Šifrarnik artikala: Fakturiranje>Izvještaji>Cjenik artikala-usluga uključite kvačicu kod opcije „Istovremeno exportiraj podatke u tekstualnu datoteku ...“. (03.05.2010)
P: Planiramo uvesti uvođenje novog kontnog plana za 2010 godinu.
Problem nastaje u tome što kada izmijenimo neki konto (damo mu drugi naziv) da se to odnosi i na izvješća iz prethodnih godina, pa tako nastaje prava zbrka.
Zanima nas na koji način bi "zaledili" stanje u poslovnim knjigama do 31. 12. 2009., te da bi za sve poslovne knjige od 01. 01. 2010 primjenjivali novi kontni plan (koji ne bi imao uticaja na stare podatke). (ID:117540)
O: Napravite arhivu direktorija Ipos knjigovodstvo u koju ćete po potrebi moći ući radi uvida u podatke starih godina, arhiva će biti u probnom modu, ali to je u redu za potrebe pregledavanja podataka.

U stvarnoj instalaciji obrišite stare poslovne godine i promjenite kontni plan kako želite.

Istodobno pročitajte dodatnu uputu u helpu u sadržaju: Glavna knjiga>Zamjena postojećih konta novima i provjera upisanih konta. (04.05.2010)
P: Ugostiteljski obrt Pxxxx je promjenio sjedište firme, više nije Vxxxxxxx 16, Kxxxxx već je: Sxxx, Vinogradska 12, 10312 Kxxxxxxx. Da li bih ja sama mogla promjeniti sjedište ili to morate Vi. (ID:117746) O: Promjenite podatke o vašoj firmi u šifrarniku poslovnih partnera. (25.05.2010)
P: Da li je moguće dokupiti npr saldakonti kupaca, dobavljaca itd, ako se ikad odlucim za kupnju, pošto smo mala tvrtka koja izdaje 30-40 računa godišnje? (ID:117821) O: Sve module možete naknadno dokupljivati, ako su neki moduli kupljeni po A cjeniku (sa ograničenjem) kada dosegnete ograničenje jednostavno doplatite razliku do B cjenika.
Napomena: ograničenja u npr. fakturiranju su na bazi godine dakle od sljedeće godine brojčanik opet ide od nule. (31.05.2010)
P: Poštovani, trebali bi rasteretiti program na način da izvadimo baze podataka od 2006,2007,2008 godine iz aktivnog programa i stavimo ih u „pasivni“ način rada.
A da u aktivnom programu ostane 2009 i 2010, kako to napraviti? (ID:117822)
O: Napravite kopiju cijelog direktorija Ipos knjigovodstvo na neko drugo mjesto na disku npr. u direktorij Arhivska kopija.
Nakon toga unutar programa pozovite prozor matičnih firmi sa F6 i obrišite stare poslovne godine. (31.05.2010)
P: Jedno pitanje: nismo dobili nadogradnju za 4-6 a platili ju?Kakava je situacija po tom pitanju? (ID:117858) O: U razdoblju 4-6.2010. nije izašla nikakva nadogradnja pa ne znam na koju mislite da niste dobili jer trenutno imate instaliranu zadnju verziju 8.9 ?
Pretplata je kao neka vrsta osiguranja, plaćate 1% mjesečno pretplatu zato da ne morate kupovati nadogradnje koje budu izlazile tokom godine, gdje jedna košta 10% vrijednosti programa. (02.06.2010)
P: poslali ste nam datoteku za registriranje programa, no tu datoteku računalo ne želi otvoriti, odnosno ne možemo ju pronaći iako smo je stavili na desktop (ID:117891) O: To nije datoteka za pisanje pa da se otvara i sl. nego datoteka za registraciju, molim da pročitate uputu za registraciju i navedete točno korak koji nije jasan ili kod kojeg ste zapeli.
Ako niste vični običnim operacijama sa kopiranjem datoteke onda morate potražiti pomoć administratora računala ili servisera. (08.06.2010)
P: Zainteresiran sam za vaš program za vođenje knjigovodstva. Obrtnik sam i neznam ništa o vođenju knjigovodstva. Molim Vas dali mogu sam voditi knjigovodstvo pomoču Vašeg programa? Nemam zaposlenih znaći samo vlasnik, i radim samo preko računa. Koliko košta komplet programa za obrt. (ID:118026) O: Ne bih vam htio davati lažne nade, ali da biste mogli voditi knjigovodstvo ipak nešto morate znati, a to nema veze sa bilo kojim programom.
Niti jedan program ne vodi knjigovodstvo, to uvijek radi čovjek, program je tu da se u njega upisuju podaci, a on ih samo zbraja, ispisuje itd.

Koji moduli čini komplet program za obrt? U pravilu jedina razlika između obrta i firme su moduli Glavna knjiga (firme) i Poslovanje obrtnika (obrti).

Svi ostali moduli zavise od potreba poduzetnika npr.
- saldakonti kupaca i saldakonti dobavljača služe praćenju evidencija plaćanja tj. neplaćanja, kada netko treba platiti, koliko sredstava bi trebalo dospijeti sljedeći mjesec i sl.
- blagajničko poslovanje sa putnim nalozima i loko vožnjom mogu biti i za firme i obrte
- pdv evidencije također
- vođenje zaliha u robno-materijalnom kao veleprodaja, maloprodajne zalihe kao MP, izrade računa u fakturiranju i pc kasi sve zavisi što poduzetnik radi i što želi imati od evidencija na računalu
- proizvodnja i servis ako to poduzetnik ima
- osnovna sredstva ako ima više sredstava i želi ih voditi preko računala
- obračuna plaća i dohodaka sa kadrovskom isto tako po želji poduzetnika

Dakle jedini modul koji vam sigurno treba je Poslovanje obrtnika koji sadrži knjige KPI i KPR, svi ostali moduli su opcija te vam preporučujem da malo pogledate u programu izvještaje i evidencije koje nude ostali moduli kako bi mogli odlučiti što vam treba. Ako nešto sada i zaboravite lako to možete kupiti i kasnije. (23.06.2010)
P: Kako isprobati Vaš program. Probao sam ga skinuti ali nisam uspio vjerojatno trebam kod. (ID:118027) O: Na našoj web stranici u meniu pri vrhu O programu>Preuzimanje datoteka ispunite sve podatke osim „Koda za potvrdu e-maila“ kada kliknete na tipku „Pošalji informacije“ web program će vam na mail koji ste upisali poslati jedan numerički kod koji ćete onda upisati u polje „Kod za potvrdu e-maila“. Nakon toga možete u donjem dijelu odabrati skidanje programa na tipke „Ipos_knjigovodstvo.exe“ ili „Ipos_knjigovodstvo_zip.exe. (23.06.2010)
P: Zahvaljujem se na ponudi, ali ja sam za I-III mj.2010.platio nadogradnju i imam verziju 8.9.11.od datuma 18.03.2010.
Mislim da ova ponuda br.799/2010 trebala bi biti manja za ulatu od I-III mj.ove godine. (ID:118106)
O: Upravo ste ukazali na glavne prednosti pretplate na nadogradnje, u godini dana maksimalni iznos koji možete platiti je 12% od vrijednosti programa.
Ako kupujete nadogradnje gdje svaka košta 10% od vrijednosti programa možete proći sa 10%, ali možete proći i sa 60% ako ih bude 6.

Plaćenjem pretplate za određeno razdoblje dobivate nadogradnje koje izađu u tom razdoblju te ste tako i dobili nadogradnju 8.9. Nadogradnje koje izađu u razdobljima nakon toga nisu u nikakvoj vezi sa prethodnim pretplatama.

Dodatno pojašnjenje, cijena svake nadogradnje je 10%, a ne cijena svih nadogradnji u godini dana. (30.06.2010)
P: Zanima me da li IPOS program ima automatsko prebacivanje stavki iz knjige URA u financijsko knjigovodstvo? Isto me zanima i za druge module. (ID:119700) O: U programu Ipos knjigovodstvo je podržan klasičan rad sa temeljnicama kao što je u ručnom knjigovodstvu. Pokušava se slijediti logika ručnog rada gdje program omogućava korisniku da sam odluči koji dio toka operacija želi odraditi sam ručno, a gdje želi koristiti automatiku.
Isto tako korisnik može odraditi neku operaciju automatski, a nakon toga je može ručno doraditi zbog nekih specifičnosti.
Npr. nakon prijenosa neke temeljnice korisnik nad njom može izvršiti neke ručne dorade.

U svakom slučaju logika rada je kao rad sa običnom olovkom i gumicom na papiru, s tim da korisnik nadzornik može određene radnje (pregled, izmjena, brisanje, ispis ...) zabraniti drugim korisnicima, a isto tako se za svaku od tih radnji bilježi datum, vrijeme, opis radnje i osoba koja je radnju izvršila.

Vaše pitanje je postavljeno dosta općenito pa vas upućujem na dio helpa npr. na webu na linku <http://www.ipos.hr/Pages/Pisane_upute.aspx>
kada se otvori web stranica u sadržaju pomoći odaberite: Rad s programom>Objašnjenje relacija analitika, sintetika - temeljnice, ovdje imate grafički prikaz veza sintetika i analitika.

Primjer:
Ako u modulu Fakturiranje napravite ponudu/predračun za novog kupca.
- podaci o tom kupcu se koriste u svim modulima programa
- ponuda se može automatski prenijeti u račun
- računi iz modula Fakturiranje se mogu automatski prenijeti u modul Saldakonti kupaca gdje sjedaju na karticu kupca, dnevnik kupaca, na temeljenicu izlaznih računa, a isto tako su upisani i u poreznu knjigu IR-a
- na kraju mjeseca (15 dana, 10 dana proizvoljno) se temeljnica može automatski prebaciti u glavnu knjigu (financijsko knjigovodstvo) na dnevnik i kartice
- na kraju mjeseca se iz kreiranih poreznih knjiga IR-a i UR-a automatski može kreirati PDV obrazac

Svaki ovaj korak se može napraviti i ručno ili se dio koraka može napraviti ručno, a dio automatski, a svaki automatski upis se naknadno može mijenjati ili npr. obrisati pa napraviti ponovo.

p.s.
Analitička evidencija plaća nema temeljnice za glavnu knjigu obzirom da se radi o dosta specifičnim radnjama, a i sam posao se radi jednom mjesečno kao upis desetak iznosa sa kontima. (16.09.2010)
P: Postoji li mogućnost importiranja podataka u IPOS, npr. Importiranje novih artikala u IPOS iz excela ili worda? (ID:119749) O: Direktni import artikala iz vanjske datoteke u šifrarnik unutar programa ne postoji, ali postoji univerzalni automatski unos u program kao Simulacija unosa tipkovnice iz datoteke.

Dakle moguće je kreirati datoteku u kojoj će se nalaziti npr. podaci o artiklima, ali i podaci o tome kada prijeći u drugo polje, kada odabrati tipku spremi itd.
Detaljnije u helpu u sadržaju: Rad s programom>Ostalo>Simulacija unosa tipkovnice iz datoteke. (21.09.2010)
P: Vrlo mi je nejasno zašto program obračunava 2% krizni porez i šta moram napraviti da to više ne radi (kao i šta da radim sljedeći mjesec u vezi 4%) (ID:119765) O: U takvim situacijama je najbolje malo pogledati web stranicu proizvođača i provjeriti što se sa programom događalo od 16.07.2010. od kada je vaša verzija 8.9.

Možete pogledati na linku <http://www.ipos.hr/Pages/Promjene.aspx>
A dio i na samoj naslovnici www.ipos.hr <http://www.ipos.hr> gdje se nalaze tekuće obavijesti. (22.09.2010)
P: Molim Vas za informaciju, budući da je od 01.07.2010 došlo do spajanja određenih bolnica, da li je moguće u poslovnim partnerima maknuti zabranu ponavljanja naziva partnera, oib-a, mb i drugo. (ID:119958) O: Nije moguće.
Ako želite upisati dva partnera istog naziva morat ćete jednom dodati npr. neki space (prazan znak) unutar naziva ili nešto slično.
OIB-i moraju biti različiti, ali lijevo pored polja za OIB imate jedan check box, kada ga uključite program kod spremanja partnera neće kontrolirati OIB. (12.10.2010)
P: Kada printam izvještaj dobijem valutu sa upitnikom.
Dobavljači-saldakonti dobavljača-dnevnik dobavljača, nakon toga izvještaj kod printanja! dobavljača navodi se "izvještaj u domačoj ili stranoj valuti?"
odaberem cijeli izvještaj u jednoj stranoj valuti. (ID:120153)
O: Otvorite šifrarnik poslovnih partnera (tipka F5), pronađite svoju matičnu firmu i popunite polja Tečajna lista i Valuta, to je sve. (02.11.2010)
P: Kad radim predračun ili račun želim staviti svoj tekst u rubriku TEKST IZA STAVAKA, da ostane i za ostale predračune ili račune, dakle kao stalni tekst. Kako? (ID:120278) O: Meni Šifrarnici-Tekstovi-Tekstovi na računima, predračunima, otpremnicama. (15.11.2010)
P: Prilikom otvaranje nove poslovne godine program mi nije prebacio sve podatke iz prošle godine. Kada sam kliknula tipku otvori novu poslovnu godinu nisam imala mogućnost da prenesem salda konti, dugovanja kupaca i dugovanja prema dobavljačima, te promete artikala po karticama, i stanje robe na skladištima.
Sada kada želim izbrisati 2011. godinu program mi ne da, kaže da nemogu brisati tekuću godinu. Kada odem u 2010-u i pokušam obrisati 2011, isto mi neda , kaže da je brisanje neuspjelo.
Da li mi možete pomoći, kako da obrišem krivo otvorenu 2011 i ponovno ju otovorim sa prebačenim svim podacima iz 2010? (ID:121103)
O: Početna stanja pojedinih modula se ne događaju otvaranjem nove poslovne godine, rutine za početna stanja se nalaze pojedinim modulima u meniu, kod modula gdje postoje.
Za detalje u vezi početnih stanja molimo pogledajte u pisanim i video uputama.

Da bi obrisali 2011. godinu, iako ne vidim zašto, morate imati stalnu poslovnu godinu 2010. ili neku drugu.
Ako se javi poruka da ne možete obrisati neku godinu tada izađite iz programa i uđite ponovo pa ponovite postupak. (03.01.2011)
P: jutros sam izbrisal sva stara konta ali kad sam kliknula na unos ( kako bi unijela nova konta) pojavio mi se I"s not a valid integer value" zanima me šta treba uraditi kako bi mi dozvolio unos novih konmta (ID:121389) O: Vratite stari kontni plan i ponovo obrišite konta, ALI ne sva, ostavite glavne razrede 0,1,2, ....9.
Kada je kontni plan bez ijednog reda tada vam kod unosa javlja tu grešku u ver 7.11, nove verzije nemaju taj problem. (18.01.2011)
P: Prilikom ispisa npr.računa na ekran postoji mogućnost za export podataka u formate HTM;RTF;XLS;TXT.. Kad kliknem na tu opciju ne desi se apsolutno ništa, ne napravi export niti daje izbor u koji format želim exportirati. Molim da mi kažete što moram napraviti kako bi ta opcija proradila (ID:122199) O: Kao prvo niste naveli na koju ste točno tipku kliknuli, pretpostavima da je to tipka "Export" u PrintPreview prozoru.
Ovako je nemoguće odgovoriti na pitanje, može biti da je nešto krivo u vašim korisničkim podacima, a isto tako vjerojatnije da je nešto na vašem računalu tj. OS-u.

Probajte skinuti probnu verziju sa interneta i pokrenuti je u nekom temp direktoriju, ako radi problem je u vašim podacima, ako ne radi probajte tu probnu verziju pokrenuti na nekom drugom računalu, ako radi problem je na vašem računalu. (10.02.2011)
P: Da li postoji u programu da se godina npr 2010. "zaključa" kad sve završi da se više ništa nemože po njoj raditi samo gledati? (ID:122633) O: Ne, jedino možete pojedinim korisnicima zabraniti da prelaze u druge godine iz tekuće godine i na taj način to ograničiti samo na neke korisnike, a ujedno svi korisnici mogu npr. iz šifrarnika partnera dobiti ispis Izlaznih računa, kartica kupaca, kartice dobavljača i za protekle godine jer se u tim izvještajima i iz tekuće godine može pozvati izvještaj za prošle godine. (11.03.2011)
P: Kada kliknemo na izvještaj na ekranu nam se prikazuje da izvještaj ima 94 stranice, odemo na 94. stranicu i na ekranu vidimo 94.stranicu ali kada kliknemo printanje 94.stranice isprinta nam se 93.stranica i nemamo mogućnost printanja 95.stranice(koja bi u ovom slučaju bila naša 94.stranica). Kako da isprintamo 94.stranicu, a da ne printamo svih 94 stranica? (ID:123220) O: Exportirajte izvještaj u RTF ili PDF format pa onda ispišite željenu stranicu. (26.04.2011)
P: Kako postaviti grafički logo u program. (ID:123438) O: Uputa u helpu Rad s programom>Ostalo>Grafičko logo na memorandumu. (19.05.2011)
P: Kod exporta popisa poslovnih partnera u CSV datoteku nisu uključeni podaci iz zabilješke partnera unatoč uključenoj opciji kod ispisa (prijenosa). (ID:124096) O: Kod ispisa poslovnih partnera checkbox-ovi kojim se uključuju Popis zaposlenih, zabilješke i dr. se odnose samo na ispis na izvještaju, u exportu se nalaze posebni podaci, u helpu su navedeni koji su to:
„Podaci koji se exportiraju su: Šifra, Naziv, Pošta, Mjesto, Ulica, Zemlja, Telefon, Matični_broj, Žiro_račun1, Prezime_osobe, Ime_osobe, Titula, Funkcija, Filter.“ (05.09.2011)
P: Da li se broj zapisa ograničenih na 1500 ili 3000 mjenja odnosno povećava za isti iznos ako kupim ažuriranje programa tj nadogradnju ili trebam kupiti najnoviju verziju sa postavkama ograničenja za novog korisnika? (ID:124242) O: Nisam razumio pitanje, ali ...
- nadogradnjom programa sa vaše verzije 7.9 na zadnju verziju 10.3 se ništa ne mijenja po pitanju ograničenja
- ograničenja se resetiraju na nulu otvaranjem nove poslovne godine tj. svaka godina ide od nule
- jedini način da u tekućoj godini maknete ograničenje u nekom modulu je da dokupite razliku u cijeni sa A na B cjenik za taj modul (16.09.2011)
P: Kada radimo konverziju nekog dokumenta u PDF on postane poprilično velik cca 1 Mb.
Ako radimo ispis preko PDF Creator-a isti dokument bude veličine cca 50 - 60 Kb.
Da li je moguće napraviti i da kod konverzije dokumenata (to nam je malo spretnije za ispis) dokumenti budu manji cca 100 Kb ? (ID:124426)
O: U verziji 10.3 je export u PDF klasičnog računa cca 190 KB, a vi trenutno imate instaliranu verziju 9.0. (03.10.2011)
P: Molim Vas za informaciju da li je moguće povezati klijente IPOS-a na izdvojenim lokacijama putem ADSL-a, i ako je to moguće koji su tehnički preduvjeti za povezivanje?
Postoji li druga mogućnost povezivanja na pr. Terminal server? (ID:124808)
O: Brzine lokalne mreže su reda veličine 1.000 Mbps, a ADSL-a 10 Mbps tako da priča povezivanja udaljenih lokacija u neku VPN mrežu kao simulaciju lokalne mreže ne može proći.

Aplikacija mora biti napisana i optimizirana za internet brzine, a to onda nisu bogate desktop aplikacije sa puno opcija nego internet aplikacije. Primjer takvih aplikacija su npr. Internet bankarstva gdje se u jednom trenutku radi sa jako malo podataka na ekranu tj. SQL upitima se na udaljenom database serveru izdvajaju mali setovi podataka koji se onda šalju klijentskoj aplikaciji.

Kao što možete vidjeti aplikacija Ipos knjigovodstvo je zamišljena kao bogata desktop aplikacija za lokalnu mrežu gdje u jednom trenutku možete imati otvoren neograničeni broj prozora sa puno tabela u svakom, a to internet brzine ne mogu podnijeti.

Međutim za povezivanje udaljenih lokacija imamo i druga rješenja.
A) Prijenos podataka u PC kasi (off line)
Prvo rješenje je inicijalno integrirano u maloprodaji za firme koje imaju dislocirane prodavaonice sa pc kasom. U toj varijanti se u prodavaonice preko proizvoljnog medija šalju podaci o artiklima i cijenama, a iz prodavaonica se dobivaju podaci o prometu.
Svi podaci se na kraju kumuliraju u centru. Detaljnije u helpu u sadržaju: PC blagajna>Prijenos podataka u maloprodaji.

B) Rutina izdvojenih lokacija (off line)
Skraćeno objašnjenje rada s izdvojenim lokacijama, firma ima poslovanje preko računala koja su fizički udaljena tako da nisu u stalnoj vezi.
Postoji:
1) centar
2) prodajne lokacije i eventualno
3) knjigovodstvo

Ako se u centru nalazi i knjigovodstvena služba tada se tu rade sva knjiženja, ako ne tada se u centru rade poslovi veleprodaje i maloprodaje,a u lokaciji knjigovodstva se rade klasična knjiženja.

U prodajnim lokacijama se radi veleprodaja i/ili maloprodaja.

Periodično se iz centra u prodajne lokacije automatikom unose podaci koje inače određuje centar (artikli, cjenici i sl.), a iz prodajnih lokacija se u centar automatikom prenose svi podaci koje je prodajna lokacija napravila (računi, skladišta ...).

Podaci se mogu miješati jer se u svakoj lokaciji uključuje raspon brojeva koji se unose npr. lokacija 3 od 3 miliona na dalje, lokacija 5 od 5 miliona na dalje, lokacija 0 od 1 do 999 9999.

Periodično se iz centra svi ti podaci automatikom prenose u lokaciju knjigovodstva, a iz lokacije knjigovodstva se u centar prenose knjigovodstveni podaci.

Dakle u određenom trenutku je situacija u centralnoj lokaciji kao da su svi podaci (i iz lokacija i iz knjigovodstva) uneseni na jednom mjestu.
Detaljnije u helpu u sadržaju: Rad s programom > Rad s izdvojenim lokacijama

C) Remote desktop (on line)
Dodatni način je i tzv. Remote desktop gdje se na udaljenom računalu preko interneta koristi tipkovnica i monitor, a sve ostalo procesiranje se radi na udaljenom računalu. Ovdje brzine povezivanja mogu biti i niže jer internetom putuju samo kodovi tipkovnice sa klijenta na server i slike ekrana sa servera na klijent.
Tehnologija kojom se to ostvaruje (Terminal server, TeamViewer, LogMeIn i sl.) je nebitna, svaki pristup u program se računa kao jedna mrežna licenca. (24.11.2011)
P: Zanima me da li Vaš program ima opciju da se na kraju dokumenta pojavljuje zadani tekst? Tekst bi se trebao nalaziti na samom kraju dokumenta, tj u podnožju stranice? (ID:124856) O: Zadani tekst se ne može nalaziti u podnožju stranice nego npr. na računu između stavaka i potpisa dokumenta.
Svaki dokument u programu je priča za sebe, ali gotovo svi imaju neku opciju "tekst prije stavaka" i "tekst iza stavaka" gdje obično tekst sa šifrom 1 i 2 su automatski za nove dokumente, a ostali tekstovi se mogu dodati ili mijenjati na samom dokumentu. (30.11.2011)
P: U Ipos programu radimo već 10g. u tom vremenu šifrarnici poslovnih partnera ,materijala i ostalog jako su se povećali,a i na kontnom planu bi trbala izvršiti veće preinake zamjene konta.

Stoga Vas pitam dali je moguće da ovih 10g. pospremim negdje na računalu tako da stare podatke mogu gledat odvojeno, a sa 2012g. bi počela nova baza kao da se počinje od početka radit.

Nakupilo se puno sada meni za slijedeću godinu nepotrbnih podataka,naime imamo 5% stalnih partnera ,a sve ostalo po završetku posla više nije aktualno. (ID:124864)
O: Napravite kopiju direktorija Ipos knjigovodstvo u neki drugi direktorij, zatim je preimenujte u npr. „Ipos knjigovodstvo 2001-2011“, unutar njega obrišite datoteku ipos.ini. Kada želite uvid u te podatke jednostavno pokrenite knjigovodstvo.exe unutar tog direktorija. Za pregledavanje podataka program NE MORA biti otključan.

U originalnom direktoriju tada možete obrisati poslovne godine 2001, 2002, ... 2010.
Početna stanja u 2012. možete unijeti automatski po modulima ili ručno.
Nakon što unesete početna stanja u 2012. možete obrisati i 2011. ako želite.

Što se tiče šifrarnika partnera, artikala, konta i dr. možete ih brisati/mijenjati, ali morate paziti da se ti podaci ne nalaze u početnom stanju.

Osobno ne vidim koji je problem što imate 50.000 partnera u bazi kad se u prikazu ionako vidi samo njih dvadesetak, a tražite ih po nazivu, telefonu, OIB-u i sl., isto vrijedi za ostale šifrarnike.

Dodatno pogledajte upute u helpu u sadržaju:
- Glavna knjiga > Zamjena postojećih konta novima i provjera upisanih konta
- Osnovni podaci - šifrarnici > Popis artikala i usluga, podnaslov Nivo šifrarnika artikala i usluga (02.12.2011)
P: Gdje trebam upisati podatke o firmi (temeljni kapital, MBS) DA SE TO VIDI NA FAKTURAMA. (ID:124876) O: U postavkama grupa Program>Adresa na izlaznim dokumentima: „Način generiranja adrese pošiljaoca na dokumentima“ se može podesiti osnovni način ispisa adrese pošiljaoca.

Ako je podešeno Program generira onda su to osnovni podaci koji se povlače iz šifrarnika partnera.
Korisnikov tekst 1 i korisnikov tekst 2 su fiskni tekstovi koje korisnik može sam upisati u meniu Šifrarnici>Tekstovi>Tekst adrese pošiljaoca na dokumentima. Radi se o postavki na nivou programa tj. to onda vrijedi za sve matične firme (što znači da to nije praktično ako je više matičnih firmi), ali se npr. kod ispisa računa/predračuna može privremeno promjeniti za neki ispis.

Kod knjigovodstvenih servisa se podrazumijeva da račune u fakturiranju rade sami korisnici u svojim programima, ako je slučaj da knjigovodstveni servis ispisuje račune za svoje klijente onda se može koristiti samo Program generira ili Grafički logo jer grafički logo može biti poseban za svaku matičnu firmu. Detaljnije u helpu (F1 iz prozora postavki). (06.12.2011)
P: Dana 16.11.2011 smo pogreškom obrisali šifru jednog partnera koji nam je i kupac i dobavljač.
Tako su nam se obrisala i sva knjiženja vezana za njega. Postoji li mogućnost povrata podataka? (ID:124969)
O: U šifrarniku poslovnih partnera upišite ponovo tu firmu, obavezno sa istom šifrom. Šifru možete vidjeti na ispisima izvještaja u kupcima i dobavljačima. (16.12.2011)
P: Gdje se nalaze uputstva kako poslati dokumente u e-Porezna i e-Fina iz programa (ID:125741) O: Upute kako koristiti e-Porezna usluge se nalaze na stranicama Porezne uprave na linku
<http://www.porezna-uprava.hr/e-Porezna/>

Upute za korištenje e-Fina se nalaze na stranicama Regosa i Fine na sljedećim linkovima
<http://www.regos.hr/default.aspx?id=296>
<http://www.fina.hr/Default.aspx>
<https://eregos.fina.hr/>

Napominjem da za sve usluge prvo morate sklopiti ugovor sa Finom o e-Kartici.

Uz svaki izvještaj u programu Ipos knjigovodstvo gdje postoji mogućnost exporta u neki format za slanje (pretežno XML) je to navedeno. (01.02.2012)
P: Kako exportirati ID obrazac u e-Porezna aplikaciju? (ID:125755) O: U programu pozovete „ObrDohotka>Izvještaji>Obrazac ID (važeći od 1.1.2011) ...“.
Otvorit će se prozor sa parametrima za izvještaj, u njegovom donjem dijelu je CheckBox „Export podatka u XML obrazac za PU“, označite ga i popunite kontakt podatke ispod njega.

Obratite pažnju na naglašeni tekst plavom bojom: „Kreirat će se datoteka u direktoriju ... Ipos knjigovodstvo\Data\Temp“.

Dalje kliknite normalno na tipku „Ispis“ da ispišete izvještaj na ekranu, a istodobno će se kreirati XML datoteka u gore navedenom direktoriju.

Sa tom datotekom dalje postupate zavisno od toga da li ćete je osobno predavati u PU ili ćete je upload-ati (automatski upisati) na stranicama e-Porezna aplikacije.
Upute kako koristiti e-Porezna usluge se nalaze na stranicama Porezne uprave na linku
<http://www.porezna-uprava.hr/e-Porezna/>

Analogno postupate i sa ostalim izvještajima koji imaju mogućnost exporta u XML datoteku prilagođenu za PU i Regos. (02.02.2012)
P: Gdje možemo pronaći Obrazac DU - izvješće o isplaćenim dividendama i udjelima u dobiti u mjesecu koje je obvezno od siječnja 2012. godine? (ID:125903) O: Obrazac DU se može skinuti sa stranica Porezne uprave i NN u pdf formatu, a možete ga skinuti sa naših web stranica u Word formatu za popunjavanje na računalu na linku http://www.ipos.hr/Pages/Download.aspx tj. u meniu O programu-Preuzimanje datoteka (15.02.2012)
P: Molimo uputu kako u programu da promijenimo lokaciju ispisa podataka poslovnog partnera na Izvodima otvorenih stavaka kupaca / dobavljača, kao i na Izlaznim računima koje ćemo početi koristiti. Sada nam program podatke ispisuje lijevo, a nama bi više odgovaralo da ispisuje desno (kao kod Vaših Izlaznih računa). (ID:125913) O: Otvorite postavke programa (npr. u meniu Financijsko>Postavke programa), u postavkama lijevo grupa Program i desno pronađite postavku "Položaj adrese primaoca na koverti". (16.02.2012)
P: Prilikom unošenja novog korisnika pod ŠIFRANICI - OSNOVNI ŠIFRANICI - POSLOVNI PARTNERI pojavljuje mi se više korisnika sa istim OIB-om, te mi ne dozvoljava unos.
Npr. Preko upravitelja zgrada imam više objekata (stambenih/poslovnih zgrada) kojima izdajem račun na isti OIB. (ID:126865)
O: U istom prozoru, lijevo od polja OIB imate mali check box kojeg označite i neće se provoditi kontrola OIB prilikom spremanja partnera. (12.03.2012)
P: Da li je moguće slati izvještaje u poreznu upravu i regos putem e maila iz programa, i da li se to što dodatno naplaćuje? (ID:127330) O: Iako se radi o samo jednoj državi i jednoj državnoj upravi podaci se šalju na različita mjesta, što je žalosno.
Dakle e-Porezna (ID, PDV i dr.) je posebna aplikacija koja se instalira na računalo, e-Regos (RSm) je opet priča za sebe.
Postupak je da iz programa Ipos knjigovodstvo kreirate datoteke koje se onda mogu elektronski učitati u navedene programe, ALI to možete samo ako imate FINA karticu koja služi kao elektronski potpis.
Ili možete navedene datoteke ručno odnijeti na elektronskom mediju u Fininu poslovnicu.
Plaćate mjesečnu uslugu Fini za Fina karticu (Fina je državna firma). (04.04.2012)
P: Imao bih pitanje u vezi importa bankovnih izvadaka RBA banke - od 4.6.2012. izvatci u FINA formatu se neuspješno importiraju, tj. program javlja grešku. Import XML formata radi bez greške. Da li znate o ćemu je problem? (ID:127971) O: Vaš problem je u tome što importirate novi format izvatka koji je od 4.6.2012.
Novi format izvatka će biti dostupan u verziji Ipos knjigovodstva 11.0

Do 31.12.2012. je prijelazni period u kojem su Fina i sve poslovne banke obavezne poslovati prema starom i novom formatu izvadaka i dr., dakle zatražite stari format izvatka. (11.06.2012)
P: Trebam obrisati jedan storno dokumenta. Program javlja da je ta opcija isključena u prekidačima ali tu opciju nisam nigdje uspio pronaći. (ID:127985) O: U prozoru postavki programa grupa Temeljnice>Dopušteno brisanje i izmjena dokumenata analitika koji su preneseni u glavnu knjigu. (13.06.2012)
P: Molim Vas da mi javite kako mogu dobiti ispisani izvještaj sa vidljivim Naslovom.
U privitku Vam šaljem kako mi izlazi ispis. Htjela bih da mi je vidjljiv naslov i da su mi vidljive boje, a ovo je toliko sitno da ne znam kako bih to mogla ikome predati kao izvještaj. (ID:128756)
O: Kao prvo ispis koji ste poslali nije izvještaj nego ispis slike grafikona iz prozora.

Što se boja tiče pretpostavljam da će biti dovoljno da upotrijebiti pisač u boji umjesto crno bijelog.

U verziji 11.0 više nema ispisa grafikona na pisač nego umjesto toga export u .emf grafičku datoteku, u prilogu imate jedan primjer takvog exporta koji izgleda sasvim normalno pa preporučujem da instalirate nadogradnju na ver 11.0 na koju imate pravo kao pretplanik na nadogradnje. (26.10.2012)
P: Kako se riješiti podataka koji su ostali prije našeg korištenja, tj kako resetirati program da ga počnem koristiti od nule. (ID:128843) O: Ne koristite firmu pod šifrom 1, nego svoju firmu koristite pod šifrom 2 u poslovnim partnerima.
Detaljnije o nivoima podataka pogledajte u helpu Rad s programom > Hijerarhija datoteka - objašnjenje.
Ne postoji tipka za Reset podataka, otvaranjem nove firme dobivate prazne podatke za nivo godine i skupne za partnera, podaci na nivou programa su opći šifrarnici. (12.11.2012)
P: Molim Vas recite mi gjde unosim nove artikle i njihove šifre (ID:128926) O: Do šifrarnika artikala-usluga možete doći sa više mjesta, jedno od njih je Fakturiranje>Šifrarnici>Artikli i usluge.

Jednako tako na kojem god mjestu u programu trebate unijeti neki artikl možete pozvati prozor šifrarnika artikala kako bi odabrali artikl, ali isto tako u istom tom prozoru možete unijeti novi artikl. (28.11.2012)
P: Kupila sam za svoju tvrku XY 2009 vaš program.
Tvrtka je zatvorena . Željela bi prodati vaš program za povoljnu cijenu pa imam sljedeča pitanja:
Kako mogu prenesti program na kupca? (ID:129011)
O: Vaša tvrtka je vlasnik licence za korištenje programa Ipos knjigovodstvo, sam program je u vlasništvu IPOS d.o.o.

Program možete ustupiti drugoj firmi uz naknadu, pri tome sve tri strane Ipos, ustupitelj i primatelj trebaju potpisati

IZJAVU o ustupanju programa „Ipos knjigovodstvo“ koju dobivate od IPOS-a, a koja ima trenutno sljedeći sadržaj:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Predmet ustupanja je programski knjigovodstveni paket (software) "Ipos knjigovodstvo" firme IPOS.

Ustupitelj programske licence je dosadašnji korisnik programa koji je program kupio od Iposa ili od licenciranog distributera.

Primatelj programske licence je budući korisnik programa koji prima licencu od ustupitelja licence.

Ustupitelj izjavljuje da je:
· deinstalirao sve instalacije programa Ipos knjigovodstvo i ne koristi dalje program
· predao primatelju kopiju(e) računa od Ipos-a u vezi programa Ipos knjigovodstvo na kojima se vidi koje module programa Ipos knjigovodstvo je ustupitelj posjedovao

Ustupitelj može primatelju ustupiti isključivo sve module programa Ipos knjigovodstvo, ne može se ustupiti samo dio programa npr. samo neki moduli, a druge zadržati.

Ipos će u svojoj evidenciji evidentirati primatelja kao novog korisnika programa umjesto ustupitelja, nakon čega primatelj ima sva prava kao legalni korisnik programa Ipos knjigovodstvo.

Trošak prijenosa licence sa ustupitelja na primatelja snosi primatelj. Trošak prijenosa primatelj plaća Ipos-u prema ispostavljenom nalogu za plaćanje. Cijena prijenosa je 10% od vrijednosti programa koji su predmet ustupanja, po trenutnom cjeniku, ali ne manje od 500,0 kn, cijena prijenosa se uvećava za pripadajući PDV.

Po primitku potpisanog primjerka ove izjave od strane ustupitelja i primatelja, uplate primatelja za troškove promjene vlasnika programa, Ipos će primatelju
· izdati račun za troškove prijenosa na kojem će između ostalog biti navedeni moduli koje je preuzeo
· dati registracijsku datoteku s kojom će registrirati program
· ključ za otključavanje programa na primateljevom računalu

Predmet ove izjave o ustupanju nisu: razlozi ustupanja programa, eventualna naknada primatelja ustupitelju, plaćanje eventualnog PDV-a vezano uz promjenu vlasništva i dr.
Taj dio će ustupitelj i primatelj riješiti međusobno.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (07.12.2012)
P: Kliknula sam: financijsko - financjsji kalkulator- izračun kamata za kredit-kopiraj - kopirano u clipboard, ne mogu nigdje naći tu kopiju niti znam gdje je clipboard. (ID:129117) O: Otvorite Notepad, Wordpad, MS Word i sl., kliknite na površinu kao da želite nešto napisati, zatim pritisnite CTRL+V na tastaturi i kopirat će se vaš obračun iz Clipboarda. (19.12.2012)
P: Kako su tvrtke X i Y otišle u stečaj i likvidiraju se, trebamo savjet za:
1.- kako arhivirati podatke odvojeno za svaku tvrtku posebno a da se nevide podatci od drugih tvrtki za koje se vodi knjigovodstvo u programu Ipos?
2.- dali se smiju isključiti ove tvrtke iz matičnih tvrtki kako bi uključili druge tvrtke za vođenje knjigovodstva pričuve stambenih zgrada? (ID:129433)
O: 1.
a) Napravite dvije kopije direktorija Ipos knjigovodstvo
b) U svakoj kopiji obrišite datoteku ipos.ini
c) Uđite u program u svakoj kopiji pojedinačno i u Matičnim firmama (tipka F6) obrišite firme koje neće biti u toj arhivi
d) Ove arhive se dalje mogu samo pregledavati tj. nema novih unosa, one su u probnom modu

2.
a) Uđite u svoj regularni program
b) U matičnim firmama obrišite firme koje ne želite više imati te otvorite umjesto njih nove, koje ste naravno prije toga dodali u poslovne partnere (04.01.2013)
P: U jednom korisniku moja djelatnica je slučajno u fakturiranju obrisala račun broj 86 koji je glasio na Kupce građane. Takav račun radimo samo interno za potrebe proizvodnje tako da ga nemam isprintanog. Obzirom sam sinoć radila arhiviranje da li postoji mogućnost vratiti podatke samo za tu firmu ili možda da se nekako iz arhive izvuče samo taj račun (na papir ili na neki medij pa ćemo ga mi ručno unijeti). (ID:129736) O: - pronađite direktorij ...IposArhiva i u njemu direktorij sa tom arhivom koji ima naziv Arhiva 2013.01.011 ....
- uđite u taj direktorij i obrišite datoteku ipos.ini
- nakon toga pokrenite u tom direktoriju izvršni progam knjigovodstvo.exe
- pronađite i ispišite željeni račun

Ako arhive niste radili iz programa tada pronađite arhivu koju ste napravili i nastavite od drugog koraka. (12.01.2013)
P: Molim vas pomoć u vezi etiketa.
Za etiketu šifra 4730 pojavljuje mi se problem kod ispisa, jer na stvarnoj šemi naljepnica između stupaca postoji razmak od 2,54 mm koji nije upisan u Šifrarniku - Tekstovi - Šifrarnik dimenzija etiketa

Pišu ove stavke:

RepColumns =10
RepRows =27
RepTopMargin =13,5
RepRightMargin =16
RepBottomMargin =13,5
RepLeftMargin =16
TekstMargine =5

Sve se dimenzije daju lijepo prilagoditi promjenom brojeva, međutim što da upišem u šifrarnik kako bi se dobio razmak između stupaca? Znači, redovi su spojeni i to je u redu, ali stupci bi trebali biti razmaknuti (ID:130060)
O: 2,54 mm je jako mali razmak.

Povećajte širinu kolona za pola od tog razmaka tj. za 1,27 mm.
Zatim pogledajte da li vam ispis izlazi iz naljepnice, ako da korigirajte ga povećanjem TekstMargine unutar naljepnice.

Na kraju uvijek možete i nabavite naljepnice bez razmaka kolona, ako već redovi nemaju razmaka zašto bi kolone morale imati razmak. (24.01.2013)
P: Imam pitanje u svezi kreiranja zaglavlja izlaznih računa, a odnosi se na izmjenu podataka o žiro računu, tj. unos IBAN-a našega žiro računa. Kako ćemo unijeti taj podatak? (ID:130226) O: Podatak o žiro-računu unosite u šifrarniku poslovnih partnera, točnije u partneru za kojeg vodite poslovne knjige.

U zavisnosti na koji način ste odredili način ispisivanja zaglavlja na računima (program generira, korisnikov tekst 1, korisnikov tekst 2 za memorandum, grafički logo), a koja postavka se nalazi u prozoru postavki grupa Program, na taj način ćete mijenjati podatke zaglavlja kod ispisa računa.
Detaljnije upute pogledajte u helpu
<http://www.ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm#92_Prekidaci/ID920010002 Programski prekidaci.htm> (30.01.2013)
P: Korisnik prijavljuje problem da mu od jučer ne radi export izvještaja u RTF i Excel format, a koji je do jučer normalno radio. (ID:130519) O: Nakon spajanja i određivanja novog direktorija sve uredno radi. Pretpostavka je da je direktorij spremanja tih exporta bio neki u koji windowsi nisu dozvoljavali kreiranje datoteka.
Nakon isprobavanja na radnoj stanici (drugo računalo) isti problem. I tam je kreiran direktorij D:\Temp u koji su spremani exporti.
Bitno je naglasiti da kreirani D:\Temp na serveru, znači i da na radnoj stanici treba kreirati takav direktorij jer se radi o lokalnom spremanju datoteka. (13.02.2013)
P: Zabunom sam obrisala podatke o evidenciji radnog vremena, da li postoji mogućnost povratka istih ? (ID:131422) O: Nažalost, ne.

Jedino što možete je vratiti kopmletnu kopiju direktorija Ipos knjigovodstvo, ako je imate prije brisanja. (25.03.2013)
P: Zašto mi nakon brisanja partnera moj firma dolazi na br.40 pa moji partneri kreću od 40. pa na dalje . Kako to riješiti (ID:131724) O: Nije bilo potrebe obrisati postojeće partnere 1 do 39, mogli ste ih samo izmijeniti.

Program uvijek nudi sljedeći veći broj šifre, dok ne popunite brojeve 1 do 40 kod novog unosa partnera ručno promjenite šifru koju je program ponudio tako da popunite prazninu koju ste obrisali, ako vam to smeta. (29.03.2013)
P: Imamo pitanje vezano za Šifrarnik u Vašem programu. Naime, u Iposu imamo otvorenu podršku za poduzeće i obrt koji kao bazu imaju isto poslovanje, pa tako i iste artikle. Naše pitanje je, obzirom da imamo puno artikala (i stalno novodolazeće artikle), postoji li mogućnost u programu da kada se artikl ukuca u bazu npr. poduzeća, taj isti artikl bude automatski prenesen i u bazu drugog pravnog subjekta? Za sada imamo praksu da se artikl mora unositi 2 puta - prvo u poduzeće, a zatim i u obrt. Obzirom da nam to uzima puno vremena, molimo Vas za pojašnjenje. (ID:132160) O: Nažalost takva mogućnost ne postoji.

Detaljnije informacije možete pronaći i u uputama u sadržaju: Rad s programom>Hijerarhija datoteka. (12.04.2013)
P: Dva poslovna partnera, dvije škole, registrirane su na istoj poslovnoj adresi i imaju isti OIB.
Kako unijeti u sustav oib kada pri unosu druge škole(partnera), sustav jav lja „OIB je već evidentiran kod poslovnog partnera ...XY“ premda je to u redu? (ID:132521)
O: Ispred polja o kojem govorite (OIB) stoji mali Checkbox kada ga označite program neće kod spremanja raditi kontrolu da li je OIB već upisan kod nekog partnera. (16.05.2013)
P: Prilikom tiskanja IOS-A ne izlaze nam podaci o našoj firmi. Kod štampanja pojavljuej se kučica slijedećeg naziva Knjigovodstvo/data/Partnerxxx GDJE JE XXX šifra matične firme u datotweci partnera kreirati grafičku šifru logo. Molim Vas gdje to da kreiram? (ID:132660) O: Možete upotrijebiti isto zaglavlje kao kod ispisa računa u modulu Fakturiranje u veleprodaji.

Moguće opcije su: program generira, korisnikov tekst 1, korisnikov tekst 2, grafički logo.
U prozoru postavki možete pogledati u grupi Program, postavka Način generiranja adrese pošiljaoca na dokumentima.

Ako pretpostavimo da ste u meniu: Kupci>Izvještaji>Izvod otvorenih stavaka za ispis izvještaja, na samom dnu imate opciju „Način generiranja adrese pošiljaoca na dokumentima“, vama trenutno stoji „grafički logo“.

Ovdje jednostavno upotrijebite istu opciju kao kod ispisa veleprodajnih računa.

Inače uputa za kreiranje datoteke sa grafičkim logom, a koju možete isto tako upotrijebiti kao zaglavlje se nalazi na linku:
<http://www.ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm#01_Rad_s_programom/ID920000112 Graficki logo na memorandumu.htm>

tj. u helpu u sadržaju:
Rad s programom > Ostalo > Grafički logo na memorandumu (04.06.2013)
P: Nisam svjesna gdje trebam upisati ili dodati podatke da mi zaglavlje računa približno bude kao vaše. (ID:134196) O: U prozoru postavki Sistem>Nazdornik>Postavke programa, grupa Program, podgrupa Adresa na izlaznim dokumentima.
Odaberite Korisnikov tekst 1 i zatim kliknite na tipku ispod Unos korisničkih tekstova adresa, sve što upišete u toj kučici će se prikazati na zaglavlju računa.
Možete napraviti kompletan tekst u npr. Wordu i onda ga sa copy/paste unijeti u polje za unos. (08.09.2013)
P: Dali može na ispisu računa da OIB i telefon kupca budu u kučici desno zajedno sa ostalim podacima o adresi kupca. (ID:134597) O: Nemože, a razlog je što je to prostor za adresu npr. kod koverti sa prozorčićem, pošta ne dozvoljava u adresi druge podatke osim naziva, mjesta i ulice. (08.11.2013)
P: Uspjeli smo namjestiti grafičkil Logo ali nam se sad pri ispisu podataka o kupcu isti ne generiraju u dobrom rasporedu.
OIB i Tel kupca se generiraju lijevo a ne desno u kućicu gdje bi trebali...

Molio bih Vas informaciju kako to ispraviti? (ID:135116)
O: U kučicu sa adresom ide samo adresa, a OIB, telefon i sl. to nisu. (05.01.2014)
P: Molim za uputu je li za reinstalaciju Iposa potrebno backupirati Ipos arhivu (pitam zato što je ogromna)? (ID:135601) O: Arhive morate inače raditi svaki tjedan, osim ako vam podaci nisu važni ili ako ste ih spremni ponovo unositi u sljučaju da vam otkaže disk. (23.01.2014)
P: Ubacila sam grafički logo u program, al mi javlja da datoteka nije ispravna. Ubačena je kao LOGO.WMF. (ID:136502) O: Zato što to nije wmf nego bmp datoteka.

Preimenujte je u logo.bmp i proći će, isprobano kod nas.

Međutim ako želite bolju kvalitetu tada je kreirajte izvorno kao WMF jer takva slika ne gubi na kvalitete kada se razvlači. (31.03.2014)
P: Na koji način se unosi inozemnom partneru porezni broj na uzglavlje računa ? (ID:136593) O: U „Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovni partneri - poduzeća“ morate upisati podatke u polja „VAT identifikacijski broj“ i „Tip PDV partnera“. (12.04.2014)
P: Molim Vašu pomoć oko exporta izvještaja u rtf format. Na računalu imam instaliran Windows 7 i Office 2013.
Kao što vidite iz priloga na exportiranom izvještaju se ne vidi jedan dio - kako bih to mogla ispraviti. (ID:137519)
O: Kao što možete vidjeti u prilogu kod nas export iz ver 13.0 (kao vaša) izgleda uredno.
Dakle nešto je kod vas ili na računalu ili ima veze sa verzijom Offica, mi imamo MS Office365 Small Bussines Premium.

Ako vam taj export treba samo radi arhive ili slanja tada je svakako pogodniji PDF koji izgleda vrlo slično ispisu, ako koristite RTF export radi dorade samog izvještaja tada vam ne mogu ništa posebno sugerirati jer taj export zavisi od vašeg instaliranog Offica. (08.08.2014)
P: Imamo jedno pitanje za kontni plan.

Knjigovodstveni smo servis i imamo upit klijenta da koristimo određeni kontni plan (različit od onog kojeg imamo za ostale klijente).

Zanima nas da li postoji u IPOSU neka mogučnost da unutar onog što imamo - imamo još jedan kontni plan, ili se to može napraviti na neki drugi način (kao drugi konto ili sl.)? (ID:137575)
O: Neznam što točno znači „različiti“ kontni plan. U kontni plan možete upisati neograničeni broj konta, a kod ispisa izvještaja npr. u glavnoj knjizi ispisivati će se samo ona konta koja su imala knjiženja što znači da kontni plan može imati i 1.000.000 konta.

Kada formirate kontni plan tada pokušajte osnovnu strukturu napraviti općenito, a onda u nižim granama možete dodavati specifična konta za pojedine klijente.

Na taj način možete pokriti zahtjeve različitih firmi u istom kontnom planu jer konta firme A se ne moraju vidjeti u izvještajima firme B, a opet i mogu ako su zajedničkog karaktera.

Inače izbjegavajte u kontnom planu upisivanje nekih naziva kojima je inače mjesto u analitičkim evidencijama kao što su imena i prezimena ljudi u vezi plaća i sl.

Ako je različitost baš takvog karaktera da to nije moguće ostvariti u jednom kontnom planu onda je jedino rješenje da za tog klijenta pribavite posebnu instalaciju programa (može bez problema biti i na istom računalu) u kojoj ćete onda moći doraditi kontni plan samo za njega. Naravno to je i financijski izdatak. (20.08.2014)
P: Imam verziju 13.0.10. Od kada sam instalirala tu verziju na ispisu dokumenta (temeljnice) na ekran i na pisaču nema više crta koje odjeljuju brojeve, naslove i dr. Što je potrebno da učinim kako bi se ponovo pojavile? (ID:137830) O: Pretpostavimo da nemate horizontalne linije niti na drugim dokumentima, u tom slučaju ste vjerojatno slučajno kliknuli na tipku u gornjem lijevom kutu programa ispod datuma sa slikom kista, a koja služi uključivanju/isključivanju linije kod ispisa, a u svrhu npr. slanja izvještaja faxom kada se te linije loše ispisuju. (18.10.2014)
P: Korisnici smo Vašeg programa dugi niz godina I trebali bi Vašu pomoć oko eračuna.
Sve veći broj kupaca/dobavljača (pa čak I Ipos) nas traže ili bi nam poslali elektronske račune.
Nas zanima da li je moguće izdavati I primati takve račune u Ipos knjigovodstvenom program (verzija 13.0.10)?
Ili ako nemože da nas uputite kako da realiziramo ovu mogućnost (ID:137999)
O: Elektronski račun je račun u digitalnom obliku tj. u vidu PDF datoteke, ali koji je potpisan Fina digitalnim certifikatom.

Trenutno u Ipos knjigovodstvu ver 13.0 vi možete izdavati račune u PDF formatu, ali ga ne možete u programu potpisivati digitalnim certifikatom, ta opcija će biti moguća u sljedećoj verziji koja će izaći početkom 2015. godine.

Inače, bilo koji PDF dokument, pa tako i račun u PDF-u exportiran iz Ipos knjigovodstva možete, ako ste ishodili Fina digitalni certifikat, potpisati i u nekom vanjskom programu npr. Adobe Acrobat i poslati ga kupcu mailom.

Ovdje govorimo isključivo o eRačunima koji su samo digitalno potpisani tj. ne govorimo o eRačunima u posebnom UBL XML formatu iz kojih se mogu i čitati podaci, to je kompliciranija varijanta i za sada se ne planira. (18.11.2014)
P: Ulazeći u primku inventure umjesto izmjeni sam zabunom izbrisala primku naših proizvoda. Nakon toga nisam ništa radila. Molila bih Vas za info ima li mogućnosti da se povrati dokument (ID:138665) O: Nema. (19.01.2015)
P: Zbog promjene u plaćanju PDV (plaćanje PDV nakon dobijene uplate) moram na izlaznom računu izmjeniti R-1 u R-2

Na koji način i gdje to u postavkama programa mogu izmjeniti? (ID:138676)
O: Što se programa tiče nije poanta u oznakama R-1/R-2 koje ionako više nisu obavezne, nego je stvar u tome da u programu trebate omogućiti evidenciju poreza prema naplaćenim računima (za razliku od izdanih računa).

U slučaju kada imate samo modul Fakturiranje u veleprodaji to onda nije bitno.

Oznaka se mijenja u Poslovnim partnerima, izmjenom podataka vaše matične firme. (20.01.2015)
P: Predmet: problem kod importa dokumenata u glavnu knjigu tj. upisa u polje konto preko rutine "Simulacija unosa tipkovnice iz datoteke" tj. simulacija unosa preko tastature. (ID:138898) O: Uzrok: u polju konto ne radi tipka Ctrl-V kada se to pokuša napraviti ručno preko tastature.

Rješenje: ispred podatka o kontu potrebno je dodati dodatni podatak [*]; kako bi program upisivao konto znak po znak kao tekst, a ne kao CTRL-V paste.
Npr. [*];1200;Povrat uplate itd.
Link na help http://www.ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm#01_Rad_s_programom/ID920000123 Simulacija unosa tipkovnice iz datoteke.htm (13.02.2015)
P: Kako dobiti izvještaj Brutto bilanca exportiran u Microsoft Excelu u prihvatljivoj formi za daljnje kalkulacije? (ID:138918) O: 1. Otvorite prozor za ispis izvještaja "Financijsko > Izvještaji > Bruto bilanca"
2. Odaberite kriterije za ispis i uključite opciju „Istodobno sa kreiranjem izvještaja kopiraj datoteke u analognu SIMULATOR DATOTEKU“
3. Nakon ispisa izvještaja i kreiranja simulator datoteke (dobijete poruku o tome) otvorite prozor "Financijsko > Simulacija i analiza poslovanja > SIMULACIJA brutto bilance"
4. Uključite opciju „Prikaz samo redova sa iznosima“
5. Kliknite negdje u desnu tabelu sa iznosima
6. Zatim u zaglavlju glavnog prozora mišem kliknite na tipku „Export aktivnog tabelarnog prikaza u XML datoteku u Temp direktoriju“ (slika prazan papir i u donjem desnom kutu oznaka „<x“)
7. U prikazanoj obavijesti kliknite na Kreiranje
8. Nakon kreiranja u obavijesti kliknite na Otvori i otvorit će vam se direktorij gdje je exportirana XML datoteka.
9. Otvorite Excel (provjereno radi u Excel 2013) i idite na otvaranje dokumenta, pronađite na disku exportiranu datoteku Tabela_Simulator Brutto bilance ....XML
10. U upitu za Import XML... odaberite opciju „Open the file with the following stylesheet applied (select one):“, u opciji izbora je <http://www.ipos.hr/Download/tabele.xsl>“, odaberite OK
11. Ako dobijete poruku sa upitom „The file format and extension of „Tabela_Simulator Burtto bilance....“ don't match. The file could be corrupted or unsafe. Unless you trust its source, don't open it. Do you want to open it anyway?“, odaberite Yes.
12. Kao rezultat ćete dobiti u excelu kompletnu tabelu Simulatora brutto bilance sa zaglavljem i kolonama. (17.02.2015)
Grupa: Glavna knjiga (40)
P: Problem sa glavnom knjigom kod knjiženja izvoda (ID:104239) O: Imali su problem kada se u glavnoj knjizi kod knijženja izvoda klikne na tipku Promet program počne generirati tisuće stavaka prometa, kao da je netko blokirao tu tipku.

Uzrok: u dokumentima glavne knijge je umjesto 1000;žiro račun bilo upisano 1000,žiro račun tj. umjesto znaka ; je upisan znak , i to je generiralo masu stavaka.
Program je tada potrebno srušiti u windowsima. (17.02.2009)
P: U ranijim verzijama programa, prilikom knjiženja stavaka u dnevnik glavne knjige prilikom prelaska na knjiženje slijedeće stavke u polju "Opis" se kopirao tekst iz prethodnog knjiženja. U verziji koju sada koristimo to polje je prazno. Kako nam se često ponavaljaju tekstovi za više stavaka knjiženja, molim Vas da mi odgovorite što u programu treba podesiti kako bi se ponovno tekst kopirao u slijedeću stavku knjiženja. (ID:114176) O: U gornjem desnom uglu imate ikonu koja to regulira. (14.12.2009)
P: Kad se završi knjiženje izvoda, odabere Promet i prenese što je bilo u Saldakonti, na kartici 1000 u glavnoj knjizi ne dogodi se ništa, dakle saldo se niti poveća niti smanji ovisno o dugovnim ili potražnim knjiženjima na izvodu:primjer - ako je saldo na kartici 1000 100.000,00Kn, a proknjižen je izvod na kojem je plaćeno dobavljaču 20.000,00 nakon knjiženja saldo je na kartici i dalje 100.000,00 iako je odabrana opcija Promet i nakon toga Saldakonti. (ID:116418) O: U popisu dokumenata glavne knjige pronađite dokument sa šifrom dokumenta izvoda kojeg koristite i provjerite da li u polju konto imate upisan konto koji trebate tj. 1000. (01.02.2010)
P: Danas sam primjetila da se u bruto bilanci , u totalnom zbroju ne zbraja konto 0. Zadnji ispis Bilance , kada je sve stimalo bio je 16.02.2010.. Ne znam sto se dogodilo do danas. Nismo imali gubitak struje, a niti nista neobicni se nije dogodilo sa programom ili samim PC-em. Verzija kojom se sluzimo je 8.9.6. iako nije problem u verzijo. Ona je instalirana vec mjesec dana ili duze i radi sasvim normalno. Molim vas da me uputite sto nam je dalje za uraditi. (ID:116745) O: Ne bi bilo loše da konto 0 umjesto analitike proglasite sintetikom kao i ostale klase od 1 do 9. (18.02.2010)
P: Kod prijenosa početnog stanja (fin.knjigov.) ne prenose se devizni iznosi. Ako pokušam ručno editirati početno stanje, tipka "Izlaz" je "disabled" i jedina pomoć je Task Manager... (ID:116994) O: Što se tiče ručnog editiranja, prije pozivanja prozora Dnevnika glavne knjige u postavkama grupa Glavna knjiga uključite zadnju postavku i onda editirajte početno stanje.
Otvorite prozor Financijsko>Postavke programa>Postavke glavne knjige, uključite zadnju postavku „U prozorima Dnevnik glavne knjige i Kartice glavne knjige prikaz i unos izosa na više od dvije decimale“ i zatvorite prozor postavki.(Ovo će vam omogućiti unos na više od 2 decimale i izlazak iz knjiženja bez ravnoteže D=P).

Što se tiče tipke Izlaz, nešto vam nije izjednačeno u staroj godini, ispravite to u staroj ili novoj godini.

Za upis deviznog početnog stanje kroz izmjenu dokumenta Početno stanje dodajte devizne iznose uz kunske na sljedeći način:
u „Financijsko>Financijsko knjigovodstvo>Knjiženje dnevnika glavne knjige“ prvo u gornjem desnom kutu prozora mišem uključite tipku sa tri valute (dolar, eur i funta) tako da vam se uz kunske kučice za unos pokažu i devizne kučice, pozicionirajte se na dokument početnog stanja u tabelarnom prikazu i odaberite tipku Izmjena, Spremite glavu i doći ćete do stavaka, pozicionirajte se na stavku kojoj želite dodati devizni iznos i upišite ga u kučicu ispod kunskog iznosa.

Na taj način ste kao početno stanje uz kunski iznos od 760,00 kn dodali i devizni iznos od 100 EUR
. (08.03.2010)
P: Kada treba da unesem pocetno stanje za kupce i dobavljace, ne mogu nikako da shvatim kako to da prenesem u glavnu knjigu. Po Vasem uputstvu za unos pocetnog stanja rucno jer nemam nikakvih podataka iz proslih godina da bih uradio automatsko pocetno stanje. (ID:117081) O: Početno stanje analitika se ne unosi u glavnu knjigu jer se ono već nalazi u početnom stanju glavne knjige, to je knjigovodstveno pravilo i nema veze sa programom kao takvim. (15.03.2010)
P: Obzirom na zurnost predaje financijskih izvjestaja za 31.03.2010. molim Vas savjet na koji način (kojim redom i kako unositi podatke) da mozemo imati gotove izvjestaje do 15.04.2010.
Knjiženo je robno materijalno i blagajna, dok ulazni racuni, kojih je 200 i izlazni računi, njih 50-ak nije knjiženo, kao ni izvodi. Cekam od racunovodstvenog servisa brutto bilancu 31.12.2010. iz koje
bi počela unositi početna stanja. Da li nam netko iz Iposa moze dati instrukcije koji je najbrži put do kreiranja izvjestaja u ovoj situaciji. (ID:117264)
O: Za početak, izvještaje kreirane iz raznih knjigovodstvenih programa ne možete predavati u Finu,
na fininim web stranicama <http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=915> možet skinuti financijske izvještaje u PDF-u ili u Excelu (preporučeno).
Svakako je bolje u excelu jer se ti izvještaji onda mogu ispunjavati u excelu i kao takvi predati na magnetnom mediju ili preko interneta, detaljnije pogledajte na stranicama fine.

Što se Iposa tiče, u Ipos knjigovodstvu imate sa jedne strane generičke izvještaje koji ne ovise o kontnom planu pojedine firme (glavna knjiga: dnevnik, kartice, brutto bilanca, izvod iz knjigovodstva), sa druge strane postoje korisnički izvještaji koje formira sam korisnik, a koji zavise od njegovog kontnog plana.

Jednom kada formirate kontni plan i kada kreirate korisničke izvještaje (bilanca stanja, račun dobiti i gubitka, tromjesečni izvještaj i dr.) moći ćete na tipku dobiti te podatke u vidu izvještaja, a koje će onda biti jedostavno upisati u Finine excel financijske izvještaje.

Rok za predaju tromjesečnog izvještaja je 20.4.

Najbrži put do kreiranja izvještaja?

Da biste otvorili 2010. godinu ne treba vam završni za 2009. godinu jer u glavnoj knjizi početna stanja možete unijeti bilo kada bitno je da ga unesete pod dokumentom 1 Početno stanje i datumom 1.1.
Logično je da proknjižite sve izvode i temeljnice analitika u glavnu knjigu, ako imate vremena logično je da upišete ulazne i izlazne račune u saldakonti i da temeljnice prenesete u glavnu knjigu.
Sve što se automatski prenosi u glavnu knjigu za program je svejedno da li je upisano automatski ili ručno dakle sve možete u glavnoj knjizi i korigirati.
Upućujem vas na video i pisane upute, nadalje ovo je krivo vrijeme da u istom trenutku učite rad sa programom i radite takve poslove. (08.04.2010)
P: Molim Vas da mi hitno pomognete ne mogu izići iz temeljnice u fincijskom iako je u ravnoteži. Automatizmom sam zatvorila konto četvorke i kad upišem isti iznos na protukonto temeljnica je u ravnoteži ali ne mogu izići na gumbić izlaz. (ID:117322) O: Držite tipku CTRL i mišem odaberite tipku Kraj i izađite iz programa.

Kod sljedećeg ulaska provjerite zadnju postavku glavne knjige koja vam omogućava uvid iznosa na 6 decimala u glavnoj knjizi, tu vam je problem. (15.04.2010)
P: Problem je u financijskom knjigovodstvu: program ne zbraja razred 0, te mi zbog toga ne štima bilanca. (ID:117418) O: Provjerite kontni plan, da li imate 0 kao sintetiku. (22.04.2010)
P: Da li moguće odrediti broj podrazreda na koji želimo odredjeni konto da se prikaže;
npr. 4 i da se ne prikazuju konta koja imaju više od 4 znamenke (ID:117468)
O: U klasičnim izvještajima ne, ali u korisničkim izvještajima u glavnoj knjizi možete sami odrediti kako želite prikaz. (26.04.2010)
P: Primjetili smo grešku u programu kod zbrajanja. U prilogu šaljem kopiju da vidite o čemu se radi.
Ako probate ručno zbrojiti lijevu i desnu stranu vidjet ćete da je sve OK, ali program ispisuje 0,01 lipu manje. Koji je uzrok i postoji li rješenje? (ID:117752)
O: Vjerojatno neki od deviznih isplata ima iznos na više od 2 decimale, a što se u prikazu ne može vidjeti, ali se potvrđuje prema zbroju.

Jedino što možete je u glavnoj knjizi:
- prvo u postavkama glavne knjige uključiti prikaz i unos iznosa na više od dvije decimale
- upisati jedan fiktivni izvod sa dugovnim iznosom za tog dobavljača npr. 0,005 kn
- prenijeti ga u saldaktonti i zatim obrisati izvod

Na taj način ćete korigirati ukupan zbroj za tog partnera.
Ili možete ostaviti kako je jer su iznosi reda veličine lipa tolerantni, npr. na PDV obrascu porezna uprava tolerira do 2 kn. (26.05.2010)
P: (ID:117963) O: U postavkama programa, grupa Glavna knjiga, uključite postavku za Poslovne jedinice. (15.06.2010)
P: Molim za malu pomoć...Kada iz modula dobavljača ispišem sebi kto 1400 za jedan mjesec; taj isti iznos na 1400 bi trebao biti i na temeljnici dobavljača glavne knjige? Jel tako?
Ako da, -kod mene to nije tako. Why? (nedostaje mi 20,00kn). (ID:118099)
O: Program samo zbraja podatke koje imate upisane. Ako imate neku razliku odgovor na pitanje odakle razlika se može pronaći jedino traženjem upisanih iznosa u dobavljačima i glavnoj knjizi.

Na kraju uvijek možete ući u glavnu knjigu i upisati iznos za koji smatrate da tamo treba biti. (30.06.2010)
P: Imamo problem na izvještaju bruto balance. Na zadnjoj stranici na kraju gdje je rekapitulacija na razredima 2 i 3 je ostao saldo na potražnoj strani 0,01. Knjigovođa mi kaže da to nesmije biti. Pojedinačne stavke za te razrede su sve na nuli ali zbirno ostaje saldo 0,01. (ID:118786) O: Očigledno je u nekom knjiženju iznos na više od dvije decimale, ali se ne može vidjeti.
Uključite postavku iz opisa niže dolje pa, ili pronađte to knjiženje ili jednostavno upišite dodatno knjiženje sa 0,006 ili sličnim iznosom da biste izjednačili stvar.

ver 8.6.1 rel 31.07.2009.
Glavna knjiga
U glavnoj knjizi je dodana nova postavka kojom se može u prozorima Dnevnik glavne knjige i Kartice glavne knjige prikaz i unos iznosa dobiti na više od dvije decimale. Postavka se ne sprema trajno u bazu nego vrijedi samo do trenutka izlaska iz programa, kod ponovnog ulaska u program postavka se isključuje, istovremeno moguće je iz knjiženja dnevnika izaći iako nisu jednake dugovna i potražna strana svih stavaka. Ova mogućnost služi da se u određenim slučajevima neslaganja dugovne i potražne strane na nekim kontima ili bilanci to može uskladiti. (07.07.2009) (22.07.2010)
P: KNJIŽIM U FIN.KNJIGOVODSTVU IZVODE BANKE
NEMOGU ZATVORITI PROZOR ODNOSNO IMAM SAMO MOGUĆNOST
IZVJEŠTAJI I KARTICE, ŠTO SAM POGREŠNO URADIO (ID:119100)
O: Da bi vam se oslobodila tipka Izlaz, dugovna i potražna strana moraju biti jednake.
To je osnovna logika knjiženja u knjigovodstvu koju ovdje program slijedi.

Nadalje iz vašeg pitanja vidim da niste pogledali video upute/pisane upute u kojima je to jasno naglašeno.
Video upute na linku http://www.ipos.hr/Pages/Video_upute.aspx. (18.08.2010)
P: Ukoliko je jedna temeljnica (salda konti kupaca ili dobavljaca ili blagajna) prenesena u glavnu knjigu, a zatim i obrisana iz glavne knjige, da li se ista (sa malim izmjenama u knjiženju) može ponovo prenijeti u glavnu knjigu ? (ID:119688) O: Postupak koji ste naveli možete ponavljati koliko želite, bitno je da shvatite da postupkom prijenosa program samo vrši upis temeljnice u glavnu knjigu umjesto vas uz prethodnu provjeru da li ta temeljnica već postoji u glavnoj knjizi, ako ne postoji tada će je program prenijeti, a ako postoji dat će upozorenje o tome i neće je prenijeti.

Napominjem da postoji firma Testiranje doo koja inicijalno ima šifru 1 u partnerima u koju se možete prebaciti i onda isprobati sve te varijante za koje niste sigurni kako se manifestiraju u knjigama pa probajte tamo kreirati i brisati temeljnice da se uvjerite kako to praktično funkcionira.

Moguće su i druge kombinacije npr. ako se radi samo o promjeni kupca ili dobavljača u saldakontiju tada to možete promjeniti u saldakontiju, a to neće imati nikakvog utjecaja na već prenesenu temeljnicu jer se na njoj ne nalaze podaci o partnerima.
Ili npr. ako treba promjeniti jedan konto na temeljnici na nakom računu u saldakontiju tada to možete napraviti, ali onda možete i jednostavno ući u izmjenu te temeljnice u glavnoj knjizi i na tom kontu smanjiti/povećati iznos za koji ste promjenili u saldakontiju i dodati/smanjiti ga na drugom kontu ili jednostavnije rečeno uskladiti temljenicu u glavnoj knjizi sa promjenom koju ste napravili u saldakontiju.

Ukratko, u programu možete raditi kao i da radite na papiru sa olovkom i gumicom.
Ako vam je nadzornik programa (netko iz vaše firme) zabranio radnje izmjene i brisanja tada to nećete moći i za takve radnje ćete morati pitati odobrenje nadzornika.

Usput, svaka izmjena, brisanje, unos .... i dr. se evidentiraju u dnevniku aktivnosti (u meniu Sistem) gdje je zabilježeno tko je, kada i što napravio u programu. (15.09.2010)
P: Kako da napravimo da kada se knjiže ulazni i izlazni računi ,da se konta automatski prenašaju u glavnu knjigu i ja mogu kada vučem karticu npr.određenog troška vidjeti od početka godine do sada vidjeti sve ulaze tog troška . To znači da ne moram raditi" automatsku temeljnicu ulaznih računa"za određene mjesece nego kada proknjižim da to odmah stoji u glavnoj knjigi u financijskom. Problem mi predstavlja i što nemožemo kontinuirano knjižiti račune ,kronološki, npr.ne mogu knjižiti račune 10-tog mjeseca jer mi daje temeljnicu br.9 tj. račune desetog mjeseca ubacuje u deveti. (ID:120083) O: Jedini način automatskog prijenosa podataka iz saldakonti kupaca i dobavljača u glavnu knjigu je preko temeljnica ulaznih tj. izlaznih računa.
Uobičajeno je da se te temeljnice prenose u glavnu knjigu jednom mjesečno, ali korisnik može odlučiti i drugačije.

Broj temeljnice ne određuje razdoblje za koje se odnosi podaci u njoj, ali ako ste iz nekog razloga izgubili broj možete npr. u glavnoj knjizi upisati ručno dokument temeljnicu sa brojem 9 (stavke ne morate upisivati samo glavu) pa će vam program kod sljedećeg pokušaja automatskog prijenosa nuditi redni broj 10 te iste temeljnice jer će vidjeti da broj devet već postoji u glavnoj knjizi.

Obzirom na prirodu vašeg pitanja preporučio bih vam da malo pogledate help u vezi temeljnica u sadržaju Glavna knjiga>Objašnjenja relacija analitka - sintetika. (22.10.2010)
P: Zanima me kako usporedno knjižiti ulazne račune 9-tog i 10-tog mjeseca. Znači dolaze nam npr. do 15.10. računi iz 9-tog i 10-tog mjeseca a mi ih moramo ažurno odmah sve unijeti u program ,ne možemo čekati 15 dana pa onda knjižiti račune 10 tog mjeseca (ID:120091) O: Za početak jasno vam je da će vam neka neodgovorna firma račun za 9. mjesec poslati i u 11. mjesecu pa što ćete onda, a već ste poslali PDV obrazac i platili pdv. Jednostavno taj ćete račun proknjižiti u razdoblju 10. ili 11. mjeseca i on će ući u PDV knjige tog razdoblja.

U ovom konkretnom slučaju sami odlučujete kada ćete zaključiti temeljnicu saladkontija za 9. mjesec tj. zaključiti PDV obrazac za 9. mjesec.
To možete napraviti u razdoblju od 1. do 31.10.
Ako to napravite npr. 20.10. tada računi koji dođu iza tog datuma, a odnose se na 9. mjesec ulaze u PDV za 10. mjesec i trebate im dati datum 1.10. u dnevniku iako je originalni datum npr. 15.9. jer se u PDV knjigama računi razvrstavaju prema datumima.

Što se temeljnica tiče program kod svakog knjiženja računa gleda u glavnu knjigu i provjerava koji je zadnji broj temeljnice npr. saldakonti dobavljača i onda račun u dobavljačima zapisuje na temeljnicu sa prvim sljedećim brojem (jer vidi da je prethodna temeljnica već prenesena u glavnu knjigu).

Npr.
Ako je danas 25.10.2010.
Preporuka je da se temeljnica za 9. mjesec prenese u glavnu knjigu odmah 1.10. (u normalnim okolnostima to je temeljnica broj 9 iako je za program svejedno koji je broj).
Tokom 10. mjeseca dolazit će većinom računi koji se i odnose na 10. mjesec, ali će doći i manji broj računa koji se odnose na 9. mjesec.
Sami ćete odabrati krajnji datum kada ćete zaključiti PDV obrazac za 9. mjesec, a to bi trebao biti i trenutak kada nećete više raditi promjene na temeljnici za 9. mjesec u saldakontiju. Recimo da je to 28.10.2010.
Sve račune koje ste dobivali od trenutka kada ste prebacili temeljnicu 9 u glavnu knjigu (1.10) ćete automatski knjižiti na temeljnicu 10, međutim račune za koje želite da budu na temeljnici 9. ćete ručno prebaciti na temeljnicu 9 na sljedeći način, u meniu Dobavljači>Saldakonti dobavljača>Dnevnik dobavljača otvorit ćete prozor Saldakonti dobavljača - pregled dnevnika, u drugoj koloni za svaki račun piše broj temeljnice na koju je upisan, za naše račune koji imaju datum iz 9. mjeseca, a nalaze se na temeljnici 10 napravite sljedeće ... pozicionirajte se na jedan takav račun, u gornjem dijelu prozora imate tipku „Promjeni broj temeljnice“ i desno od nje polje za unos u koje upišite 9, nakon što pritisnete navedenu tipku vidjet ćete da će se u tabelaranom prikazu promjeniti broj temeljnice tekuće označenog računa iz 10 u 9.
Na taj način možete svim računima koje dobivate u 10. mjesecu koji se odnose na 9. mjesec, a upisani su na temeljnicu za 10. mjesec promjeniti broj temeljnice.
!!! Račune koje dobijete u 10. mjesecu ili kasnije, a odnose se na 9. mjesec, a za koje želite da se odnose na 10.mjesec istodobno upišite sa datumom 1.10. i ostavite ih na temeljnici za 10. mjesec. Ovo je bitno da bi imali iste iznose za 9. tj. 10. mjesec i na PDV obrascu i na obračunu PDV-a u glavnoj knjizi preko konta.
Dalje, samim tim što ste račun primljen u 10. mjesecu proknjižili na temeljnicu 9. u saldakontiju on nije promjenio temeljnicu 9. u glavnoj knjizi, to ćete morati napraviti na kraju kada odlučite da više nećete mijenjati temeljnicu broj 9.
Imate dvije mogućnosti: 1. da obrišete temeljnicu broj 9. u glavnoj knjizi i ponovo je prenesete kao što ste to napravili i prvi puta (datum stavite 30.9.), 2. način je da ručno uđete u izmjenu knjiženja temeljnice broj 9 u glavnoj knjizi i prema ispisu temeljnice 9 iz saldakontija korigirate iznose konta.

Drugi pristup, možete do kraja 10. mjeseca ne prenositi temeljnicu 9 u glavnu knjigu i sve dolazne račune za 10. mjesec knjižiti na temeljnicu 9, a onda ih kroz dnevnik saldakontija prebacivati na temeljnicu 10, u tom slučaju na kraju samo prebacite temeljnicu 9. u glavnu knjigu.
Međutim mislim da je prva varijanta bolja jer je za očekivati da će u 10. mjesecu biti puno više računa za 10. mjesec nego za 9. (25.10.2010)
P: Osim jednog žiro računa, kako otvoriti (napraviti) drugi ili sljedeći žiro račun. (ID:122225) O: Pogledajte u helpu sadržaj: Glavna knjiga/Rad s bankovnim izvodima.
A pogledajte i u šifrarniku dokumenata glavne knjige kako je upisan sadašnji izvod, pa otvorite novi sa sličnim opcijama. (11.02.2011)
P: Kada možemo očekivati novu formu i sadržaj obrazaca BILANCA i RDG ? (ID:122637) O: Neznam na što točno mislite, ali bilanca i rdg su u programu korisnički izvještaji i korisnici ih sami mijenjaju.
Da i hoćemo ne možemo to raditi jer ti izvještaji zavise od kontnog plana svakog pojedinog korisnika.
Korisnik može dodati i izmijeniti svaki red i za njega definirati i naziv i koja konta ili skupine konta sudjeluju u njegovom iznosu.

Pogledajte u helpu u sadržaju: Glavna knjiga>Korisnički izjveštaji, obrasci završnog obračuna kako se kreriraju ti izvještaji. (11.03.2011)
P: Kako je moguće imati samo jedan saldo (u rekapitulaciji po razredima ) ,kojeg bi možda bilo dobro dodati, Ili ja čitavo vrijeme radim krivo ?! (ID:125486) O: Svaki analitički konto (red) u brutto bilanci ima ili samo dugovni ili samo potražni saldo.
Druga je priča sa sintetičkim kontima, oni mogu imati istodobno i dugovni i potražni saldo u zavisnosti koja salda imaju analitička konta, drugačije ne bi bilo ispravno. (18.01.2012)
P: Gdje mogu izlistati i predati bilancu, račun dobiti i gubitka, pd obrazac, obrazac turističke članarine, hgk, spomeničku rentu, šume i mislim da je to sve, gdje to mogu izlistati u vašem programu i odnjeti na poreznu upravu (ID:125833) O: Svi navedeni izvještaji se mogu skinuti sa interneta sa pripadajućih web stranica (Porezna Uprava, Šume, Turistička zajednica ili npr. RRIF-ove stranice) u EXCEL formi tj. mogu se popuniti na računalu i kao takvi ispisati na pisač ili exportirati u datoteku i poslati internetom i sl.
Linkove za navedeno potražite kod navedenih institucija.

Podatke za unos tih izvještaja možete izlistati u programu u modulu Financijsko-glavna knjiga.
Možete koristiti Financijsko>Izvještaji>Bruto bilancu, Izvod iz knjigovodstva i sl., a možete i kreirati korisničke izvještaje koji daju podatke za navedene izvještaje.
Kako korisnički izvještaji zavise od kontnog plana, a koji je kod svakog korisnika drugačiji to je logično da svaki korisnik sam kreira podlogu za korisničke izvještaje.

Svi detalji se nalaze u helpu. (09.02.2012)
P: Kad izlistam karticu konta 0391 Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme, zbroj na potražnoj strani je pogrešan za jednu lipu.
A taj iznos u bruto bilanci se ne slaže sa inventurom.

141.337,60
24.362,91
7.189,81
6.966,64

Očito je da bi zbroj trebao iznositi 179.856,96 (1 + 1 + 4 = 6 a ne 5) a ne
179.856,95 koliko iznosi na kartici. (ID:125894)
O: Program kod prikaza na ekranu prikazuje samo 2 decimale iako je u bazi možda i 6 decimala.
Dakle
0,005 + 0,005 + 0,035 = 0,05
0,01 + 0,01 + 0,04 = 0,06

Takve korekcije je korisno napraviti na početku ili na kraju godine.
U Financijsko>Postavke programa>Postavke glavne knjige, uključite postavku "U prozorima glavne knjige i kartice glavne knjige prikaz i unos iznosa na više od dvije decimale".

Nakon toga uđite u knjiženja dnevnika glavne knjige, vidjet ćete da su svi iznosi na 6 decimala i mogu se mijenjati sve decimale, istodobno možete na D ili P stranu upisati neki korektivni iznos i izaći iz knjiženja bez obzira da li je D = P tj. trenutno je isključena ta kontrola. Postavka se sama isključuje kada izađete i ponovno uđete u program. (14.02.2012)
P: Dali postoji mogućnost da se nešto isparavi, u 01/2012 knjiženo je nekoliko izvoda sa datumom iz 12/2011.g. no greškom je ostala godina 2012 a trebala je bit 2011; naravno to je uočeno nakon što je stisnut gumb saldokonti tako da su prometi po izvodu na karticu stigli s dobrim datumom ali krivom godinom. Znaći trebalo biti 30.12.2011. a knjiženo s 30.12.2012. Ima li ikakve šanse da se to nekako ispravi i na kartici? Na izvodima je naknadno ispravljen datum ali program ne dozvoljava novo saldokontiranje po tom ispravljenom izvodu. No tu nije kraj 02.03.2012. napravljeno je automatsko početno stanje saldokonti dobavljača tako da je cjeli problem povučen i u tekuću godinu, početno stanje u dokumenti- ulazni računi danas su ručno izbrisani ali na kartici su ostale uplate s krivim datumom koje će se duplirati ako se ponovno napravi automatsko početno stanje. Ima li nade da se ovo može ispravit? (ID:126886) O: Obrišite sve uplate u saldakontima i sve isplate u dobavljačima i nakon toga u glavnoj knjizi uđite u izmjenu pojedinih spornih izvoda te u stavkama kliknite na tipku „Auto upis“ da se ponovo upišu plaćanja, ali ovoga puta sa ispravnim datumima.

Tipka „Auto upis“ će vam biti dostupna čim program detektira da ne postoji niti jedna uplata/isplata u saldakontima vezane uz taj izvod. (12.03.2012)
P: Da li postoji opcija kontnog plana na engleskom jeziku u iposu. (ID:127478) O: U šifrarniku kontnog plana imate Naziv konta i Naziv konta 2, u drugi naziv možete upisati naziv na engleskom i onda npr. u Bruto bilanci označiti opciju ispisa naziva konta 2. (16.04.2012)
P: Imamo problema sa importom izvoda iz PBZ banke. Dobili smo informaciju iz PBZ banke da su izvodi poslani u starom formatu. Primjer izvoda šaljem u prilogu. (ID:128044) O: Evidentne su dvije stvari, u print Screen poruci koju ste poslali u mailu piše da je „Problem kod importa izvoda iz XML datoteke“, a datoteka koju ste poslali na uvid je TXT.

U prozoru Postavki grupa Glavna knjiga promjenite postavku „U automatskim izvodima tip datoteka za import“ iz XML u TXT Fina. (28.06.2012)
P: Ne mogu importirati datoteku sa bankovnim izvodom u program (ID:128148) O: Datoteka bankovnog izvoda koju ste poslali sadrži 12 izvoda.
U program možete importirati samo datoteke koje sadrže po jedan izvod, u glavi knjiženja je samo jedan broj i datum izvoda. (19.07.2012)
P: Radi se o knjiženju izvoda banke (Zagrebačka banka). Kod isplate plaća ne mogu podesiti polje u kontnom planu da se stavka izvoda automatski knjiži prema pozivu na broj.

Konkretno, prilikom auto-upisa izvoda, na ekranu polje "Zatvaranje, PBO" izgleda ovako:
HR68 2003-26928300431-1122 (u TXT datoteci izvoda piše HR682003-26928300431-1122)

Želim da se ta stavka knjiži na konto 2742 i u polju "Transakcijski račun ili dio teksta..." tog konta sam pokušavao upisati sve, od cijelog teksta doslovno, pa bez razmaka, djelomično no ništa ne uspijeva - funkcionira samo ako upišem broj transakcijskog računa? (ID:128923)
O: Za početak je bitno da proučite detaljno opisan algoritam kako program radi u helpu u sadržaju: Glavna knjiga > Rad s bankovnim izvodima.

Da bi program u vašem konkretnom slučaju automatski kontirao navedenu stavku dovoljno će biti da u kontom planu u polju Transakcijski račun ili dio teksta iz poziva na broj odobrenja upišete tekst: HR68 2003 (28.11.2012)
P: Polje poziva na broj primatelja kod različitih banaka
ima različiti sadržaj (to se odnosi isključivo na isplate plaća putem tekućeg računa). Npr.

Zagrebačka banka koristi model HR17 a u polje poziva na broj se upisuje broj tek.računa pa -50
Privredna banka koristi model HR69 a u polje poziva na broj se upisuje 40002-OIB firme
Hypo banka koristi model HR00 a u polje poziva na broj se upisuje broj tek.računa

Dakle, tri banke nemaju niti jedan element koji je zajednički, pa se izvod sa takve tri isplate ne
može automatski kontirati na konto neto plaće pretragom samo po polju "poziv na broj primatelja". (ID:129264)
O: Probajte sljedeće, oformite dodatna analitička konta za netto plaće ....
4201, 4202, 4203 .... zavisno koliko imate različitih banaka, zatim za svaki taj konto u zadnjem polju „Transakcijski račun ili dio teksta ...“ upišite transakcijski račun te banke.
Kada će program raditi automatsko kontiranje sa izvoda će imati podatak o transakcijskom računu banke tj. računu primatelja, taj račun će pronaći u određenim kontima kontnoga plana i prema tome svaku takvu stavku izvoda kontirati sa pripadnim kontom iz kontnog plana.
U ovom slučaju ćete imati neto plaću za svaku banku na posebnom kontu, ali je to kranje nebitno jer se sve to ionako automatski zbraja u kontu 420. (02.01.2013)
P: Kako možemo uključiti opciju da nam se kod unosa izvoda banke tekst unosa prethodne stavke ispiše automatski, te da ga ne moramo svaki puta ponovo upisivati. (ID:130386) O: U tom prozoru ne postoji polje naziva „Tekst unosa“, ali postoji „Opis stavke“ ako ste na to mislili.
Imate u gornjem desnom kutu tipku sa sva dokumenta koju je potrebno uključiti. (06.02.2013)
P: Kako da otklonim razliku od 0,01 kn na kartici glavne knjige? (ID:131146) O: U prozoru postavki, grupa Glavna knjiga, je postavka „U prozorima Dnevnik glavne knjige i Kartice glavne knjige prikaz i unos iznosa na više od dvije decimale“ koja se može uključiti prije otvaranja Dnevnika glavne knjige.

Istodobno je moguće iz knjiženja dnevnika izaći i ako nisu jednake dugovna i potražna strana svih stavaka.

Dakle, prikazom na više decimala je moguće vidjeti koja je to stavka ili stavke zaokružena na dvije decimale, a zbranjanje sa sličnim stavkama u konačnici uzrokoje razlike 0,01 kn nakon zaokruživanja pa se može recimo ta stavka korigirati.

Ili se može upisati jedno općenito knjiženje gdje će se na D ili P strani problematičnog konta upisati 0,01 kn i izaći iz knjiženja bez upisa protustavke što će na kraju rezultirati ispravnim saldom kartice. (14.03.2013)
P: Uspoređujemo analitičke i sintetičke podatke za karticu konta 1200. Temeljem sintetičkih podataka ispada da je vrijednost konta 1200 - 10.790.875 HRK, dok analitički vrijednost konta 1200 ispada - 9.309.706 HRK, što predstavlja razliku od 1.481 tisuću kuna.

Primijetili smo također da je dio knjiženja proveden samo na sintetičkoj osnovi, te da se nije povukao u analitičke evidencije, pa Vas lijepo molimo da potvrdite da li su analitička i sintetička evidencija elektronski povezane, te kako možemo isto potvrditi.

Također Vas molim informaciju ukoliko trenutno u sistemu analitička i sintetička evidnecija nisu povezane, da nam napišete da li postoji način kako da ih povežemo. (ID:132091)
O: Općenitu uputu i objašnjenje sintetika i analitika možete pronaći u uputama lokalno u programu u sadržaju: Rad s programom>Objašnjenje relacija analitika - sintetika, temeljnice. Kao i na webu na linku
http://www.ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm#20_Glavna_knjiga/ID200000002 Objasnjenje relacija analitika - sintetika, temeljnice.htm

Pitanje koje ste postavili o elektronskoj povezanosti je previše općenito postavljeno.
Npr. analitka kupaca i glavna knjiga mogu biti povezane i ne moraju, ovisi o korisniku kako je postavio postavke u programu.

Ako su u postavkama uključene temeljnice, u meniu Sistem>Nadzornik>Postavke programa, grupa Temeljnice, postavka Rad sa temeljnicama u saldakontiju kupaca. Imate i postavku „Dopušteno brisanje i izmjena dokumenata koji su preneseni u glavnu knjigu“.

Isto tako korisnik sa rednim brojem 1 Nadzornik može bilo kojem korisniku zabraniti određene radnje kao što su unosi, izmjene i brisanja bilo pojedinih dokumenata ili kompletnih modula/analitika.

Jednako tako postoji u meniu Sistem i Dnevnik aktivnosti u koji program zapisuje sve važnije radnje (unos/izmjena/brisanje) za svakog korisnika po datumu i vremenu. Ta opcija može se također regulirati u postavkama.

Ako je postavka temeljnica za saldakonti kupaca uključena kod unosa računa ćete imati dodatne podatke za upis kontiranja na temeljnicu. Materija je preopširna da vam sada objašnjavam načine rada i dr., uostalom postoje upute i nema smisla da ih kopiram jer imaju 1000 stranica.

Uglavnom sve je na korisniku kako je odlučio kontirati pojedine račune, kako ih je odlučio prenositi u glavnu knjigu.

Dakle ne upisuju se stavke protukonta u glavnu knjigu kod unosa svakog računa nego prijenosom temeljnice, uobičajeno mjesečne, u glavnu knjigu.
Uobičajeno je da knjigovodstvo svaki mjesec kontrolira usklađenost analitika i sintetika tako da na kraju godine nema iznenađenja nego se eventualna neusklađenost može pojaviti samo u zadnjem mjesecu.

Ne mora se uvijek koristiti konto 1200 kod temeljnica računa, to ovisi o računovodstvu što će kontirati, program nema veze sa tim tj. ništa nije predefinirano u programu.
Nakon što je temeljnica prenesena u glavnu knjigu knjigovođa i dalje ima mogućnost izmjene i dokumenta u analitici i dokumenta temeljenice koji je prenesen u glavnu knjigu.

To su vaši podaci i vaša odluka da li ih želite u određenim situacijama mijenjati ili ne, a možete i kao što sam ranije naveo zabraniti izmjenu i brisanje pa sve raditi preko storna.

Dakle program omogućava da se automatski prenesu mjesečne temeljnice u glavnu knjigu, ali je na korisniku odgovornost da li je temeljnicu ispravno unio, da li je možda mijenjao dokument u glavnoj knjizi ili podatke u kupcima.

Isto tako kada već spominjete konto 1200, to je konto kao i svaki drugi i može se koristiti u glavnoj knjizi i u drugim dokumentima, a ne samo u temeljnici kupaca pa samim tim iznos računa u analitici kupaca ne mora odgovarati prometu konta 1200 u glavnoj knjizi.

Nadalje kod upisa izvoda u glavnu knjigu može se raditi automatski prijenos uplata kupaca u analitiku kupaca.

Sve to može automatski, može i ručno, a može i miješano dio automatski, dio ručno, ili automatski pa kroz izmjenu neka korekcija.

Najkraće rečeno program je kao Excel za knjigovodstvo gdje korisnik može sve što hoće, a može i sam sebi biti policajac pa većinu toga zabraniti.
Zabrane se definiraju u meniu Sistem>Nadzornik>Ovlaštenja za rad s programom.

Dnevnik aktivnosti, ako je uključen, se nalazi u Sistem>Nadzornik>Dnevnik aktivnosti korisnika u programu.

Ponovo naglašavam, upisom nekog podatka u saldakonti kupaca on nije automatski upisan i u glavnu knjigu nego taj prijenos inicira korisnik za određeni period tj. prijenos je automatski, ali na korisnikov zahtjev.

Upućujem vas na izvještaje u meniu Kupci>Izvještaji:
- Specifikacija temeljnice računa po kontima
- Specifikacija temeljnice računa po knjiženju
- Specifikacija dokumenata po kontima

U glavnoj knjizi Financijsko>Izvještaji>Kartice glavne knjige.

Napominjem da nema čarobnog štapića koji rješava probleme koji se nisu tokom vremena kontrolirali, stvari se mogu odgoditi, ali se na kraju moraju napraviti, a u ovom slučaju ako želite naći gdje je razlika morat ćete je tražiti.

Imate mogućnost upisa/izmjene/brisanja bilo kojih podataka u programu dakle ne trebate našu pomoć ako želite nešto uskladiti ili ispraviti.

Dodatno, napominjem i da je ovdje u igri još i treća evidencija porezne knjige IRa i URa koje je isto tako potrebno periodično provjeravati što se tiče usklađenosti. (09.04.2013)
P: Možete mi reći na koji način da se upiše ili prenese početni saldo za devizni izvod u eurima? Naime PS u kunama je prebačeno u 2014. ali u eurima nije pa mi PS ne štima! (ID:136359) O: Ako imate slučaj da je npr. u početnom stanju glavne knjige kto 1030 iznosa 760,00 kn, a trebate dodati još i devizno ps od 100 EUR.

U „Financijsko>Financijsko knjigovodstvo>Knjiženje dnevnika glavne knjige“ prvo u gornjem desnom kutu prozora mišem uključite tipku sa tri valute (dolar, eur i funta) tako da vam se uz kunske kučice za unos pokažu i devizne kučice, pozicionirajte se na dokument početnog stanja u tabelarnom prikazu i odaberite tipku Izmjena, Spremite glavu i doći ćete do stavaka, pozicionirajte se na stavku kojoj želite dodati devizni iznos i upišite ga u kučicu ispod kunskog iznosa.

Na taj način ste kao početno stanje uz kunski iznos od 760,00 kn dodali i devizni iznos od 100 EUR. (10.03.2014)
P: Na demo verziji 12.2 u financijskom pod kreiranje predefiniranih izvještaja imate razrađen izvještaj o novčanom tijeku.
Moja nadogradnja 12.2 taj izvještaj nema tj. ima prazan test.
Program javlja da izvještaj sa šifrom 1051 nije upisan u popis izvještaja.

Pitanje:
Kako ga mogu najbrže iskopirati sa demo verzije da ne moram ručno prepisivati pozicije. (ID:136471)
O: U meniu "Financijsko > Financijsko knjigovodstvo > Kreiranje korisničkih izvještaja-obrazaca", u tabelarnom prikazu bi trebali imati Predložak sa šifrom 51 Izvještaj o novčanom tijeku.
Pozicionirajte se na taj red i kliknite na tipku Kopiranje u zaglavlju prozora, nakon toga u novom upitu upišite šifru i naziv izvještaja koji će se kreirati kopiranjem tog predloška.

Obratite pažnju da se u svim tim izvještajima redovi kreiraju na osnovu povlačenja podataka prema upisanim kontima, a kontni plan je drugačiji u svakoj firmi što znači da izvještaj morate doraditi prema svojem kontnom planu, na sreću samo jednom. (26.03.2014)
P: U opisu stavke vise ne postoji mogucnost da jednom unešen tekst ostane dok se temeljnica ne završi, naime, sada treba svaki put upisivati opis umjesto da se pamti jednom unešen tekst koliko gos konta bilo... ZAŠTO?
Primjerice, za saldiranje pdv-a bi za prvo knjiženje upisala u opis stavke saldiranje pdv-a a sada treba za sva konta upisivati posebno dok ne svedem temeljnicu na 0...
Ako predlažete soluciju ctrl c pa ctrl v, nije mi draga. (ID:137843)
O: U prozoru "Financijsko > Financijsko knjigovodstvo > Knjiženje dnevnika glavne knjige" u gornjem desnom kutu uključite opciju "Da li da se kod unosa stavaka opis stavke ostavlja za sljedeću stavku". (21.10.2014)
P: Može li se program uskladiti s kontima za sastavljanje obrazaca za TI-POD, GFI-POD i Porez na dobit jer ne vuće konta u AOP-e kako bi trebao prema RRIF-u. Ja sam pokušala vući obrasce i pobrka prihode, troškove i imovinu pa ne daje točne podatke. Mi bismo dali spisak konta koja idu u koje AOP-e za određenu vrstu izvješća. (ID:137850) O: Prema vašem pitanju vidim da niste shvatili osnovni smisao tih izvještaja koji se inače zovu „Korisnički izvještaji obrasci“ ili „Izvještaji-obrasci koje korisnik kreira“.

Ukratko, radi se o izvještajima kod kojih korisnik kreira svaki red izvještaja i za njega određuje tip (naslov, suma drugih redova pozicija, suma konta iz dnevnika glavne knjige, iznos, umnožak drugih redova pozicija), tip algoritma (saldo, dugovni promet, potražni promet, dugovni saldo, potražni saldo), opis reda, popis konta ili pozicija i još neke dodatne opcije za svaki red.
Broj redova nije ničim ograničen, kao ni broj i vrsta izjveštaja koje možete napraviti.

Detalje o tome pogledajte u helpu na linku
<http://www.ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm#15_Sifrarnici/ID150070000 Prozor korisnickih izvjestaja obrazaca.htm>

Korisnički izvještaji koje ste dobili sa instalacijom programa su napravljeni prema primjeru kontnog plana koji je bio upisan tog trenutka, logično je da svaki korisnik ima neki svoj izmjenjeni kontni plan bez obzira što je osnovni kontni plan preuzeo iz RRIF-a, RIF-a i sl.

U korisničkim izvještajima su upisana konta iz kontnog plana na osnovu kojih se povlače podaci i tu sada dolazimo do biti stvari, korisnik sam treba upisati u pojedini red konta za koja želi da sudjeluju u izračunavanju toga reda izvještaja.

Odgovor na vaše pitanje glasi, ne usklađuje se program sa kontima za sastavljanje tih obrazaca (jer onda to ne bi bili korisnički izvještaji) nego korisnik usklađuje popis konta u izvještaju sa kontima iz svojeg kontnog plana.
Kako se to točno radi opisano je u helpu na gore navedenom linku. (23.10.2014)
P: Poštovani prilikom knjižena izvoda RBA i ZABA imamo problema sa učitavanjem xml datoteka te vas molimo za pomoć. U privitku Vam šaljem prikaz greške.

"Problem kod importa izvoda iz XML datoteke
Sistemska poruka
(Tfm2000100Dnegk:''is not valid integer value) (ID:138765)
O: RBA trenutno ima TXT Fina izvadak i XML izvadak HUB3 koji su podržani u našem programu.

Ovo je njihov novi XML izvadak koji je dostupan kroz novu iDirekt aplikaciju i taj tip izvatka još nije podržan.

Savjetujemo da koristite univerzalni HUB3 TXT Fina izvadak kojeg podržavaju sve banke, rezultat unosa u program će biti identičan. (27.01.2015)
P: Bez problema preuzimam izvode iz RBA banke i Erste benke
Imam problema sa preuzimanjem izvoda Croatia banke , Zagrebačke i Privredne.

U prilogu izvodi
RBA sa kojim nemam problema
Izvod Croatia banke
Izvod PBZ
Izvod zaba
Možda nisam preuzela dobre i formate ? (ID:138804)
O: U postavkama glavne knjige je moguće odabrati XML ili TXT format izvatka tako da bez promjene te postavke ne možete miješati ta dva formata izvatka koje importirate.
Može vam se dogoditi da skinete izvadak u formatu html, jpeg i sl. to nisu dobri formati, ili je datoteka možda i dobra, a nije u redu samo nastavak-ekstenzija, jedini ispravni nastavci su dakle XML i TXT, a za koje morate podesiti postavku u glavnoj knjizi "Financijsko > Postavke programa > Postavke glavne knjige".

Naš savjet je da koristitte Univerzalni format izvatka na elektronskom mediju (MN izvadak) u TXT formatu (FINA TXT format).

To je izvadak kao što su izvadci koje ste poslali:
- CROBAnet_izvod_novi__[1].txt
- NoviMNIzvadak3012015155527[1].txt
- 01753860000_003_20150116.txt

Moguće je koristiti i XML kao što ste poslali u prilogu za RBA banku, samo što onda morate svaki puta mijenjati postavku, a RBA kao i sve druge banke ima FINA TXT format.

Ovi izvadci su u starom formatu:
- CROBAnet_izvod__[1].txt

Dokument od Hrvatske udruge banaka, FORMAT ZA DOSTAVU IZVADAKA KLIJENTIMA NA ELEKTRONSKOM MEDIJU, sa opisom formata za Univerzalni format izvatka možete skinuti na linkovima raznih banaka, link na Finu
<http://www.fina.hr/fgs.axd?id=13412>

Laički taj format je obična tekstualna datoteka TXT extenzije koju možete otvoriti u Notepadu, a da se radi o ispravnom formatu prepoznat ćete po tome što na kraju redova trebaju biti oznake:
900 za prvi red
903
905 ovih redova ima koliko ima transakcija u izvodu
905
....
907
909
999 kao zadnji red (02.02.2015)
P: Kako dobiti izvještaj Brutto bilanca exportiran u Microsoft Excelu u prihvatljivoj formi za daljnje kalkulacije? (ID:138918) O: 1. Otvorite prozor za ispis izvještaja "Financijsko > Izvještaji > Bruto bilanca"
2. Odaberite kriterije za ispis i uključite opciju „Istodobno sa kreiranjem izvještaja kopiraj datoteke u analognu SIMULATOR DATOTEKU“
3. Nakon ispisa izvještaja i kreiranja simulator datoteke (dobijete poruku o tome) otvorite prozor "Financijsko > Simulacija i analiza poslovanja > SIMULACIJA brutto bilance"
4. Uključite opciju „Prikaz samo redova sa iznosima“
5. Kliknite negdje u desnu tabelu sa iznosima
6. Zatim u zaglavlju glavnog prozora mišem kliknite na tipku „Export aktivnog tabelarnog prikaza u XML datoteku u Temp direktoriju“ (slika prazan papir i u donjem desnom kutu oznaka „<x“)
7. U prikazanoj obavijesti kliknite na Kreiranje
8. Nakon kreiranja u obavijesti kliknite na Otvori i otvorit će vam se direktorij gdje je exportirana XML datoteka.
9. Otvorite Excel (provjereno radi u Excel 2013) i idite na otvaranje dokumenta, pronađite na disku exportiranu datoteku Tabela_Simulator Brutto bilance ....XML
10. U upitu za Import XML... odaberite opciju „Open the file with the following stylesheet applied (select one):“, u opciji izbora je <http://www.ipos.hr/Download/tabele.xsl>“, odaberite OK
11. Ako dobijete poruku sa upitom „The file format and extension of „Tabela_Simulator Burtto bilance....“ don't match. The file could be corrupted or unsafe. Unless you trust its source, don't open it. Do you want to open it anyway?“, odaberite Yes.
12. Kao rezultat ćete dobiti u excelu kompletnu tabelu Simulatora brutto bilance sa zaglavljem i kolonama. (17.02.2015)
P: Molim vas ako mi možete hitno odgovoriti da li se može u programu kreirati Izvještaj „NOVČANI TIJEK“? (ID:138930) O: Možete pogledati sami po meniu u programu (imate čak i tragač menia) ili možete naručiti plaćenu intervenciju udaljenim pristupom pa ga možemo zajedno tražiti. (18.02.2015)
Grupa: Saldakonti kupaca (17)
P: Pitanje kako izlistati koji su devizni računi u saldakonti kupaca i dobavljača (ID:103195) O: Najbolje preko izvještaja specifikacija dokumenata po kontima jer će se preko konta 2210 inozemni dobavljači dobiti popis svih inozemnih računa. (14.01.2009)
P: Molimo Vas instrukcije u vezi zatvaranja salda-konti kartica kupaca u jednoj specifičnoj situaciji, kada smo kroz zaključna knjiženja donijeli korekciju konta na istoj strani sa negativnim predznakom.

Isto zaključno knjiženje nije bilo moguće preko temeljnice, pod šifrom 13 - KNJIŽENJE ISPRAVAKA, knjižiti u pozitivnom iznosu na suprotnoj strani i sada se desila situacija da nam je iznos duga i ispravak istog duga na istoj strani u meniju zatvaranja salda - konti kartica.

Mi bismo htjeli , kroz opciju zatvaranja , zatvoriti dug i ispravak duga, koji su u istom iznosu, na dugovnoj strani i imaju različite predznake, a njihovo sravnjenje bi u konačnici bilo nula. (ID:117224)
O: Ako npr. imate dvije uplate kupca od 100,00 i -100,00 kn koje međusobno daju nula, ali se ne daju zatvoriti.

A)
Možete pustiti slobodno da se obje prenesu u 2010. godinu i onda ih tamo jednostavno obrisati iz popisa uplata

B)
Ako taj kupac ima evidentiran barem jedan račun, onda u ručnom zatvaranju zatvorite taj račun (nije bitno ako je već zatvoren) sa uplatom od -100,00 kn, nakon toga će račun biti otvoren 100,00 kn i taj ostatak zatvorite sa uplatom od 100,00 kn. (01.04.2010)
P: Prvi put koristimo program kod prijenosa P.S. u 2010. g Koristili smo opciju automatskog prijenosa u salda konti kupaca i dobavljača.
Uvidom smo ustanovili da na pojedinim partnerima nije prenesen točan saldo. Kako da postupimo? Mogu li se zatvorene stavke otvarati ili brisati ??? (ID:117250)
O: Za program je sasvim nebitno da li je početno stanje preneseno ručno ili automatski tj. sve što je preneseno možete mijenjati/brisati. (06.04.2010)
P: Molili bi Vas Vašu pomoć kako najjednostavnije uplatu kupca u blagajnu prenijeti na saldakonti njegove kartice.

S dobavljačem to rješavamo jednostavno da na ulaznom računu kliknemo da je isplaćen gotovinom, ali kod kupca te mogućnosti nema, pa smo primorani ručno upisivati uplatu u blagajnu uplate kupaca što sigurno nije najsretnije rješenje. (ID:117586)
O: Te mogućnosti nema. (06.05.2010)
P: Imam klijente kojima šaljem fakture u EUR-ima. Znam da imam opciju vođenja salda-konti kartica u valuti. Međutim, kada se računi prebace u salda-konti, to nisu isti iznosi u EUR-ima kao što su na računu. Kao da program uzme neki tečaj po kojem to prebaci.
Da li je moguće i kako da mi Kartica ima iste iznose kao i računi, jesam li nešto previdjela? (ID:117936)
O: Svi iznosi koji se upisuju su u domicilnoj valuti (kn) i u modulu Fakturiranje i u modul Saldakonti kupaca.
Kada kreirate devizni račun u Fakturiranju imate polja Tečajna lista, Valuta i Datum na osnovu kojih program ispisuje fakturu ili u domaćoj valuti ili u valuti koju ste odredili, a prema tečajnoj listi prema upisanom datumu.

Kada se račun prebaci u saldakonti kupaca on je i dalje u domaćoj valuti, ali kada se zatraži ispis npr. izvještaja kartice zatvaranja i kada odredite da želite ispis u nekoj valuti tada program iznose u domaćoj valuti preračunava u stranu valutu.
Kako?, imat izbor svi partneri u jednoj valuti ili svaki u svojoj, to određujete u šifrarniku partnera.
Ako odredite svi partneri u jednoj valuti onda program uzima podatak o valuti i tečajnoj listi iz matične firme-partnera, ako je svaki u svojoj valuti onda se uzima tečaj i lista od svakog partnera posebne, ako kod partnera to nije definirano onda se za njega uzimaju podaci iz matične firme.
Nakon toga program uzima iznos u domaćoj valuti i u tečajnoj listi traži određenu valutu i njen tečaj PREMA DATUMU RAČUNA, ako je datum računa u kupcima isti kao i datum tečajne liste na računu u fakturiranju onda bi ti iznosi trebali biti isti. (11.06.2010)
P: Mislim da bi bilo korisno imati mogučnost pregleda/ispisa kartice kupca/dobavljača kroz poslovne godine,a ne da se za svaku godinu,za određenog kupca/dobavljača mora ići u željenu poslovnu godinu.
Kada bi se promet mogao prikazati i u grafičkom izgledu,kao i ostalim izvještajima bilo bi krasno.
Možda je prijedlog preambiciozan - onda možda u neko drugo vrijeme. (ID:119856)
O: Umjesto kartice kupca/dobavljača kao klasičnog prikaza dokumenata upotrijebiti izvještaj "Kartice zatvaranja" koja prikazuje to isto, ali na način da grupira dokumente prema logici zatvaranja dakle račune sa OK-ovima i njihovim pripadajućim plaćanjima.
Dakle taj izvještaj ima tipku na kojoj birate poslovnu godinu za koju želite ispis (2010, 2009, ...) bez da se morate prebacivati u drugu poslovnu godinu na nivou programa.
Ovaj izvješta je isto tako dostupan i u prozoru/šifrarniku Poslovnih partnera preko tipke Ispiši možete direktno pozvati ispis tog izvještaja upravo za partnera na kojem se nalazite.

Što se grafikona tiče i kupci i dobavljači imaju:
- grafikon ostvarenog prometa, gdje za sve kupce/dobavljače zajedno ili samo za određenog kupca/dobavljača možete po mjesecima, tjednima ili danima dobiti grafički prikaz računa i plaćanja i to kao bar graf, linija graf, prosjek i/ili postotak, sve to na određeni datum i za bilo koju računovodstvenu godinu u jednom prozoru
- grafikon ostvarenog prometa pita graf, ....
- grafikon N najvećih kupaca, ....
- usporedni promet kupaca i dobavljača, ... (30.09.2010)
P: Svim kupcima, pa i onima kojima je stanje potraživanja 0,00 kn na 31.12.2010. godina šaljemo Izvode otvorenih stavaka kako bi nam potvrdili da se stanje naših i njihovih poslovnih knjiga poklapa. Problem je što nam u navedenom izvještaju izbacuje samo kupce koji imaju određeni saldo na 31.12.2010., ali ne i one kojima je saldo 0,00 kn. (ID:122400) O: Jedini način da natjerate program da ispiše Izvod otvorenih stavaka sa nekim stavkama (računi, plaćanja) na kojem bi se vidjelo da je stanje nula je da u Kupci / Saldakonti kupaca / Pregled zatvaranja otvorite neki račun ili uplatu, saldo će i dalje biti nula, ali će za te stavke za program biti nezatvorene pa će ih ispisati na izvještaju.

Bit ću slobodan dodati svoj komentar ovome, neke firme imaju tisuće kupaca, često i sa malim prometom sa njima, u normalnim okolnostima je 90% tih kartica na nuli, osobno ne vidim nekog smisla da u tom razdoblju godine sve firme šalju jedni drugima desetke tisuće pisama da bi se složili da su im kartice na nuli tj. oko nečega što je samo po sebi jasno.

Npr. ako naše dvije firme i jedna i druga kupac i dobavljač imaju kartice na nuli, čemu onda slanje posebnih pisama prvo u jednom smjeru, a onda u drugom da bismo potvrdili ono što već je. Logično bi bilo da pismo potvrde šalje samo ona strana koja ima otvoreni saldo pa neka druga strana to potvrdi ili opovrgne.
Dakle ako je saldo kod mene prema vama nula ja vam ništa ne šaljem, ako isto tako od vas ne dobijem ništa onda pretpostavljam da je i kod vas nula, a to znam po tome što mi niste poslali izvod.

Zamislite koliko novaca, papira i vremena bi ova jednostavna logika uštedjela. (24.02.2011)
P: Prilikom pregleda izvještaja Prometi i salda kartica kupaca 2011. u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. god. primjetili smo da u izvještaju nije uvršteno početno stanje pa podaci nisu u potpunosti točni.

Početno stanje smo dobili tako da smo izvršili automatski prijenos svih otvorenih dokumenata iz 2010. godine samo sa otvorenim iznosom - prema 2. načinu iz Vaših uputa ( za one dokumente koji su preneseni u novu godinu sa manjim iznosom koji je otvoren je dodan tekst izvorno - gdje je iznos dokumenta njegov izvorni iznos ).

Problem je vjerojatno u tome što su automatski preneseni otvoreni računi kao početno stanje ali je datum ostao iz prošle godine.
Da li ručno trebamo promjenitii datum početnih stanja odnosno otvorenih računa na 01.01.2011. god.

Imam još jedno pitanje vezano uz zatvaranje računa iz prošle 2011 godine i uplata koje su vršene u 2012 godini.
Da li zatvaram uplate sa računima iz prošle godine ( koji su preneseni kao početna stanja ) u ovoj 2012. godini ili moram ići i u prošlu 2011. godinu. (ID:125191)
O: Izvještaj Promete i salda kartica vam je dao upravo ono što ste tražili, a to su dokumenti sa datumima iz tekuće 2011. godine, da ste htjeli i početna stanja onda ste trebali početni datum staviti npr. 1.1.2000. godine pa bi dobili i njih, dokumenti koji čine početno stanje su dokumenti iz prošlih godina i logično je da imaju svoje izvorne datume.

Kod prijenosa iz stare u novu godinu datumi dokumenata ne igraju ulogu već samo to da li su dokumenti otvoreni ili zatvoreni.
Isto vrijedi i kod zatvaranja u novoj godini, ako je uplata izvršena u novoj godini sa njom se normalno može zatvoriti i dokument sa datumom od prije nekoliko godina. (04.01.2012)
P: Gdje možemo isključiti rad sa kontima (ID:125914) O: Otvorite prozor Postavki programa (npr. u Financijsko>Postavke programa), sa lijeve strane grupa postavki Temeljnice i sa desne strane postavke „Rad sa temeljnicama u saldakontiju kupaca“ tj. dobavljača. (16.02.2012)
P: (ID:127741) O: U šifrarniku Šifrarnici>Tekstovi>Tekstovi na izvodu otvorenih stavaka saldakontia uđite u izmjenu reda 1 Tekst izvoda kupaca prije stavaka.
Dođite sa kursorom na zadnji red i obrišite sve nevidljive redove (CR LF) koji se tamo nalaze kako vam ne bi popunjavali cijelu prvu stranicu prazninama. (08.05.2012)
P: Kada smo prebacili salda-konti u 2013, na IOS više ne vidimo način plaćanja (npr. PL: virman).

U 2012 normalno ispisuje, također ispisuje u 2013 za nova terećenja koja su nastala u 2013, problem je znači samo sa onima prebačenima iz 2012. Kako da ovo riješimo? (ID:129708)
O: Na izvještaju Kupci>Izvještaji>Izvod otvorenih stavaka u koloni „Opis knjiženja“ se upisuju sljedeći podaci:
- sadržaj polja „Opis računa“ iz prozora računa saldakonti kupaca
- način plaćanja, a koji program pronalazi tako da po godini i broju računa u saldakonti kupaca pronalazi isti taj račun u modulu Fakturiranje u veleprodaji i iz njega čita šifru načina plaćanja te upisuje njen naziv iz pripadajućeg šifrarnika
- sadržaj polja „Oznaka zatvaranja“ iz prozora računa saldakonti kupaca

Razlog zašto kod prenesenih podataka nemate način plaćanja je taj što u 2013. nema računa iz kojih bi program mogao isčitati način plaćanja. (11.01.2013)
P: Uspoređujemo analitičke i sintetičke podatke za karticu konta 1200. Temeljem sintetičkih podataka ispada da je vrijednost konta 1200 - 10.790.875 HRK, dok analitički vrijednost konta 1200 ispada - 9.309.706 HRK, što predstavlja razliku od 1.481 tisuću kuna.

Primijetili smo također da je dio knjiženja proveden samo na sintetičkoj osnovi, te da se nije povukao u analitičke evidencije, pa Vas lijepo molimo da potvrdite da li su analitička i sintetička evidencija elektronski povezane, te kako možemo isto potvrditi.

Također Vas molim informaciju ukoliko trenutno u sistemu analitička i sintetička evidnecija nisu povezane, da nam napišete da li postoji način kako da ih povežemo. (ID:132091)
O: Općenitu uputu i objašnjenje sintetika i analitika možete pronaći u uputama lokalno u programu u sadržaju: Rad s programom>Objašnjenje relacija analitika - sintetika, temeljnice. Kao i na webu na linku
http://www.ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm#20_Glavna_knjiga/ID200000002 Objasnjenje relacija analitika - sintetika, temeljnice.htm

Pitanje koje ste postavili o elektronskoj povezanosti je previše općenito postavljeno.
Npr. analitka kupaca i glavna knjiga mogu biti povezane i ne moraju, ovisi o korisniku kako je postavio postavke u programu.

Ako su u postavkama uključene temeljnice, u meniu Sistem>Nadzornik>Postavke programa, grupa Temeljnice, postavka Rad sa temeljnicama u saldakontiju kupaca. Imate i postavku „Dopušteno brisanje i izmjena dokumenata koji su preneseni u glavnu knjigu“.

Isto tako korisnik sa rednim brojem 1 Nadzornik može bilo kojem korisniku zabraniti određene radnje kao što su unosi, izmjene i brisanja bilo pojedinih dokumenata ili kompletnih modula/analitika.

Jednako tako postoji u meniu Sistem i Dnevnik aktivnosti u koji program zapisuje sve važnije radnje (unos/izmjena/brisanje) za svakog korisnika po datumu i vremenu. Ta opcija može se također regulirati u postavkama.

Ako je postavka temeljnica za saldakonti kupaca uključena kod unosa računa ćete imati dodatne podatke za upis kontiranja na temeljnicu. Materija je preopširna da vam sada objašnjavam načine rada i dr., uostalom postoje upute i nema smisla da ih kopiram jer imaju 1000 stranica.

Uglavnom sve je na korisniku kako je odlučio kontirati pojedine račune, kako ih je odlučio prenositi u glavnu knjigu.

Dakle ne upisuju se stavke protukonta u glavnu knjigu kod unosa svakog računa nego prijenosom temeljnice, uobičajeno mjesečne, u glavnu knjigu.
Uobičajeno je da knjigovodstvo svaki mjesec kontrolira usklađenost analitika i sintetika tako da na kraju godine nema iznenađenja nego se eventualna neusklađenost može pojaviti samo u zadnjem mjesecu.

Ne mora se uvijek koristiti konto 1200 kod temeljnica računa, to ovisi o računovodstvu što će kontirati, program nema veze sa tim tj. ništa nije predefinirano u programu.
Nakon što je temeljnica prenesena u glavnu knjigu knjigovođa i dalje ima mogućnost izmjene i dokumenta u analitici i dokumenta temeljenice koji je prenesen u glavnu knjigu.

To su vaši podaci i vaša odluka da li ih želite u određenim situacijama mijenjati ili ne, a možete i kao što sam ranije naveo zabraniti izmjenu i brisanje pa sve raditi preko storna.

Dakle program omogućava da se automatski prenesu mjesečne temeljnice u glavnu knjigu, ali je na korisniku odgovornost da li je temeljnicu ispravno unio, da li je možda mijenjao dokument u glavnoj knjizi ili podatke u kupcima.

Isto tako kada već spominjete konto 1200, to je konto kao i svaki drugi i može se koristiti u glavnoj knjizi i u drugim dokumentima, a ne samo u temeljnici kupaca pa samim tim iznos računa u analitici kupaca ne mora odgovarati prometu konta 1200 u glavnoj knjizi.

Nadalje kod upisa izvoda u glavnu knjigu može se raditi automatski prijenos uplata kupaca u analitiku kupaca.

Sve to može automatski, može i ručno, a može i miješano dio automatski, dio ručno, ili automatski pa kroz izmjenu neka korekcija.

Najkraće rečeno program je kao Excel za knjigovodstvo gdje korisnik može sve što hoće, a može i sam sebi biti policajac pa većinu toga zabraniti.
Zabrane se definiraju u meniu Sistem>Nadzornik>Ovlaštenja za rad s programom.

Dnevnik aktivnosti, ako je uključen, se nalazi u Sistem>Nadzornik>Dnevnik aktivnosti korisnika u programu.

Ponovo naglašavam, upisom nekog podatka u saldakonti kupaca on nije automatski upisan i u glavnu knjigu nego taj prijenos inicira korisnik za određeni period tj. prijenos je automatski, ali na korisnikov zahtjev.

Upućujem vas na izvještaje u meniu Kupci>Izvještaji:
- Specifikacija temeljnice računa po kontima
- Specifikacija temeljnice računa po knjiženju
- Specifikacija dokumenata po kontima

U glavnoj knjizi Financijsko>Izvještaji>Kartice glavne knjige.

Napominjem da nema čarobnog štapića koji rješava probleme koji se nisu tokom vremena kontrolirali, stvari se mogu odgoditi, ali se na kraju moraju napraviti, a u ovom slučaju ako želite naći gdje je razlika morat ćete je tražiti.

Imate mogućnost upisa/izmjene/brisanja bilo kojih podataka u programu dakle ne trebate našu pomoć ako želite nešto uskladiti ili ispraviti.

Dodatno, napominjem i da je ovdje u igri još i treća evidencija porezne knjige IRa i URa koje je isto tako potrebno periodično provjeravati što se tiče usklađenosti. (09.04.2013)
P: Da li postoji u programu mogućnost da obrišem početni saldo kupaca i dobavljača u 2013 a iz 2012 i ponovno unesem,samo kod jednog klijenta.
Mislim kompletno brisanje a ne u smislu pojedinačnog brisanja stavku po stavku (ID:132115)
O: Ne postoji takvo brisanje u komadu. Imate dvije mogućnosti, prvo da obrišete kompletnu poslovnu godinu sa svim podacima i u svim modulima i drugo da ručno obrišete samo redove koji se tiču početnog stanja.

I jedno i drugo možete sami. (10.04.2013)
P: Prilikom prenošenja kartica salda konti dobavljača i kupaca u novu godinu,
kako se postigne prijenos samo otvorenih stavaka, a ne prijenos svog prometa unazad ? (ID:135812)
O: Potrebno je prvo zatvoriti račune i uplate i nakon toga provjeriti u npr. Dobavljači>Izvještaji>Kartice zatvaranja koje su otvorene stavke.

Zatvaranja radite u Dobavljači>Saldakonti dobavljača>Automatska zatvaranja.
Za detalje pogledajte u helpu. (01.02.2014)
P: 1. Na izvještajima u saldakonti kupaca gdje je omogućena opcija ispisa izvještaja u stranoj valuti kao npr. Kupci > Izvještaji > Kartice zatvaranja, piše samo val ? i iznosi su u kunama.
2. Na računima stranih partnera piše OIB, a oib se ne ispisuje. (ID:137087)
O: Svakom inozemnom partneru se mora u "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovni partneri - poduzeća" u polju „Tip PDV partnera“ upisati šifra 2 EU partner (države članice) ili 3 Inozemni partner (treće zemlje).

Zatim se za istog partnera trebaju upisati polja „Tečajna lista“ i „Valuta“.

Istodobno se za matičnu firmu (firma za koju se vode poslovne knjige) treba upisati Tečajna lista i valuta, kada se odabere opcija Jedna valuta tada program uzima tu valutu, za opciju svaki partner u posebnoj valuti gleda se tečajna lista i valuta od pojedinačnog partnera, ako je nema gleda se u matinu firmu.

Nadalje za navedenu tečajnu listu i valutu treba ažurirati tečaj u "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Tečajne liste".

Vezano uz OIB
Za svakog stranog partnera je kao što je gore navedeno potrebno označiti da je to strani partner, a njegov porezni broj je potrebno upisati u polje“VAT identifikacijski broj“ u šifrarniku partnera. (02.06.2014)
P: U dijelu Kupci\Saldakonti kupaca\Dnevnik kupaca u Tabelarnom prikazu postoji stupac sa nazivom "Knjiženje"; dali je moguće renumerirati stupac Knjiženje?

Drugo pitanje bilo bi, dali je moguće generirati pojedine izvještaje bez informacije "Knjiženje"?
Konkretno U dijelu Kupci\Izvještaji\Kartice kupaca ovaj izvještaj sadržava informaciju knjiženje. Postoji li neka opcija da se ta informacija ne prikazuje na navedenom izvještaju? (ID:137636)
O: Nije moguće mijenjati redni broj knjiženja dnevnika saldakonti kupaca tj. raditi renumeraciju. Takvom akcijom bi se izgubile sve veze na druge dijelove programa.

Opcija isključivanja prikaza rednog broja knjiženja od strane korisnika na pojedinim izvještajima ne postoji. (29.08.2014)
P: Napravili smo automatsko početno stanje za 2015. godinu za saldo konti, skladište itd.
Uspoređivanjem kartica sa kupcem smo uvidjeli da smo upisali nekoliko nepostojećih uplate od kupca u 2014 godini.
Izmijenili smo ih u 2014 godini nakon što smo uvidjeli pogrešku. Sada je 2014. godina ispravna.
Nas sada interesira ukoliko ponovno pokrenemo automatsko početno stanje za 2015. iz 2014. za saldo konti.
Da li će program duplirati podatke ili će izbrisati postojeće i upisati samo novo prebačene? (ID:138675)
O: Program vam neće dozvoliti akciju automatskog početnog stanja u novoj godini ako primjeti da početno stanje već postoji tj. ako postoji i jedan dokument u dnevniku kupaca tipa PS.

Možete ili brisati sva početna stanja u novoj godini i prenijeti ih ponovo automatski ili što je jednostavnije, jednostavno pronaći za predmetnog kupca početno stanje i kroz izmjenu uskladiti iznose sa prošlom godinom.

Isto tako pogledajte ostala pitanja odgovore na tu temu. (20.01.2015)
Grupa: Saldakonti dobavljača (18)
P: Pitanje kako izlistati koji su devizni računi u saldakonti kupaca i dobavljača (ID:103195) O: Najbolje preko izvještaja specifikacija dokumenata po kontima jer će se preko konta 2210 inozemni dobavljači dobiti popis svih inozemnih računa. (14.01.2009)
P: Napravila sam automatsko početno stanje dobavljača, međutim zbog nekih pogrešaka sam ga obrisala, poslije popravka grešaka pokušala sam ponovo međutim program ne
dozvoljava (u tekućoj godini je već bilo knjiženja početnog stanja). (ID:116077)
O: Otvorite pregled prozora dnevnika i provjerite da li postoji knjiženje-temeljnica tipa PS početno stanje, vjerojatno postoji i morate je obrisati. (21.01.2010)
P: Prilikom ispisa IOS-a kupaca na dnu papira se ispisuje tekst o povratu ios-a akos e kupac slaže, a kod IOS-a dobavljača ne, da li je potrebno nešto uključiti da bi se i tamo tekst ispisivao ? (ID:116091) O: Šifrarnici>Tekstovi>Tekstovi na izvodu otvorenih stavaka saldakontia (22.01.2010)
P: Radi se o sljedećem slučaju: financijsko > financijsko knjigovodstvo > knjiženje dnevnika glavne knjige > unos deviznog izvoda > proknjižim izvod i to je OK.

dobavljači > saldakonti dobavljača > pregled zatvaranja > nađem partnera i
ulazni rn i zatvorim ga sa uplatom koju sam proknjižila preko deviznog
izvoda zbog tečajnih razlika ne poklapa mi se iznos URE sa uplatom i zbog toga rn
ostaje otvoren (razlika npr.50 kn).

financijsko > financijsko knjigovodstvo > knjiženje dnevnika glavne knjige >
unos opće temeljnice > PROBLEM: kod unosa temeljnice nemam opciju pozvati
šifru partnera kako bi tečajne razlike ograničila baš na tog partnera i kako
bi mogla zatvoriti rn koji zbog tih tečajnih razlika ostaje otvoren

pitanje: kako da tih 50 kn "dovedem" do partnera radi zatvaranja URE? (ID:117713)
O: U dobavljači>dokumenti>knjižne obavijesti unesite novi dokument vezano na predmetni račun.
Upišite iznos koji trebate da se račun zatvori, a sve što upišete pod konta će temeljnicom doći u glavnu knjigu. (20.05.2010)
P: Molim za malu pomoć...Kada iz modula dobavljača ispišem sebi kto 1400 za jedan mjesec; taj isti iznos na 1400 bi trebao biti i na temeljnici dobavljača glavne knjige? Jel tako?
Ako da, -kod mene to nije tako. Why? (nedostaje mi 20,00kn). (ID:118099)
O: Program samo zbraja podatke koje imate upisane. Ako imate neku razliku odgovor na pitanje odakle razlika se može pronaći jedino traženjem upisanih iznosa u dobavljačima i glavnoj knjizi.

Na kraju uvijek možete ući u glavnu knjigu i upisati iznos za koji smatrate da tamo treba biti. (30.06.2010)
P: Naša knjigovotkinja je jedan te isti ulazni račun dva puta proknjižila.
Ona se opravdava da IPOS program nema ugrađeno automatsko upozoravanje da je taj dokument već jednom proknjižen.
Da li je to istina?
Može li se to nekako ubuduće izbjeći? (ID:119592)
O: Svaki knjigovođa zna da se na ulazni račun nakon knjiženja upisuje interni broj pod kojim je zaveden, neki na njega upisuju i konta za kontiranje.
Takav račun se onda odlaže u knjigu ulaznih računa.
Taj jednostavan postupak garantira da se takav račun ne može još jednom proknjižiti jer već ima zaveden interni broj koji evidentno na njemu piše.
Isto vrijedi i za ulaznu poštu i sl. dokumente.
Ako se slučajno i dogodi da se unesu dva ista računa to je vrlo lako otkriti kontrolama koje se rade nekon svakog unosa izvoda i sl.
Broj računa od dobavljača nije podatak na osnovu kojeg se mogu razlikovati ulazni računi jer je logično da možete dobiti 3 ulazna računa sa brojem 100, naravno od 3 različita dobavljača.
Kako se to može ubuduće izbjeći?
Tako da se sa više pažnje obavlja posao. (09.09.2010)
P: Mislim da bi bilo korisno imati mogučnost pregleda/ispisa kartice kupca/dobavljača kroz poslovne godine,a ne da se za svaku godinu,za određenog kupca/dobavljača mora ići u željenu poslovnu godinu.
Kada bi se promet mogao prikazati i u grafičkom izgledu,kao i ostalim izvještajima bilo bi krasno.
Možda je prijedlog preambiciozan - onda možda u neko drugo vrijeme. (ID:119856)
O: Umjesto kartice kupca/dobavljača kao klasičnog prikaza dokumenata upotrijebiti izvještaj "Kartice zatvaranja" koja prikazuje to isto, ali na način da grupira dokumente prema logici zatvaranja dakle račune sa OK-ovima i njihovim pripadajućim plaćanjima.
Dakle taj izvještaj ima tipku na kojoj birate poslovnu godinu za koju želite ispis (2010, 2009, ...) bez da se morate prebacivati u drugu poslovnu godinu na nivou programa.
Ovaj izvješta je isto tako dostupan i u prozoru/šifrarniku Poslovnih partnera preko tipke Ispiši možete direktno pozvati ispis tog izvještaja upravo za partnera na kojem se nalazite.

Što se grafikona tiče i kupci i dobavljači imaju:
- grafikon ostvarenog prometa, gdje za sve kupce/dobavljače zajedno ili samo za određenog kupca/dobavljača možete po mjesecima, tjednima ili danima dobiti grafički prikaz računa i plaćanja i to kao bar graf, linija graf, prosjek i/ili postotak, sve to na određeni datum i za bilo koju računovodstvenu godinu u jednom prozoru
- grafikon ostvarenog prometa pita graf, ....
- grafikon N najvećih kupaca, ....
- usporedni promet kupaca i dobavljača, ... (30.09.2010)
P: Zanima me kako usporedno knjižiti ulazne račune 9-tog i 10-tog mjeseca. Znači dolaze nam npr. do 15.10. računi iz 9-tog i 10-tog mjeseca a mi ih moramo ažurno odmah sve unijeti u program ,ne možemo čekati 15 dana pa onda knjižiti račune 10 tog mjeseca (ID:120091) O: Za početak jasno vam je da će vam neka neodgovorna firma račun za 9. mjesec poslati i u 11. mjesecu pa što ćete onda, a već ste poslali PDV obrazac i platili pdv. Jednostavno taj ćete račun proknjižiti u razdoblju 10. ili 11. mjeseca i on će ući u PDV knjige tog razdoblja.

U ovom konkretnom slučaju sami odlučujete kada ćete zaključiti temeljnicu saladkontija za 9. mjesec tj. zaključiti PDV obrazac za 9. mjesec.
To možete napraviti u razdoblju od 1. do 31.10.
Ako to napravite npr. 20.10. tada računi koji dođu iza tog datuma, a odnose se na 9. mjesec ulaze u PDV za 10. mjesec i trebate im dati datum 1.10. u dnevniku iako je originalni datum npr. 15.9. jer se u PDV knjigama računi razvrstavaju prema datumima.

Što se temeljnica tiče program kod svakog knjiženja računa gleda u glavnu knjigu i provjerava koji je zadnji broj temeljnice npr. saldakonti dobavljača i onda račun u dobavljačima zapisuje na temeljnicu sa prvim sljedećim brojem (jer vidi da je prethodna temeljnica već prenesena u glavnu knjigu).

Npr.
Ako je danas 25.10.2010.
Preporuka je da se temeljnica za 9. mjesec prenese u glavnu knjigu odmah 1.10. (u normalnim okolnostima to je temeljnica broj 9 iako je za program svejedno koji je broj).
Tokom 10. mjeseca dolazit će većinom računi koji se i odnose na 10. mjesec, ali će doći i manji broj računa koji se odnose na 9. mjesec.
Sami ćete odabrati krajnji datum kada ćete zaključiti PDV obrazac za 9. mjesec, a to bi trebao biti i trenutak kada nećete više raditi promjene na temeljnici za 9. mjesec u saldakontiju. Recimo da je to 28.10.2010.
Sve račune koje ste dobivali od trenutka kada ste prebacili temeljnicu 9 u glavnu knjigu (1.10) ćete automatski knjižiti na temeljnicu 10, međutim račune za koje želite da budu na temeljnici 9. ćete ručno prebaciti na temeljnicu 9 na sljedeći način, u meniu Dobavljači>Saldakonti dobavljača>Dnevnik dobavljača otvorit ćete prozor Saldakonti dobavljača - pregled dnevnika, u drugoj koloni za svaki račun piše broj temeljnice na koju je upisan, za naše račune koji imaju datum iz 9. mjeseca, a nalaze se na temeljnici 10 napravite sljedeće ... pozicionirajte se na jedan takav račun, u gornjem dijelu prozora imate tipku „Promjeni broj temeljnice“ i desno od nje polje za unos u koje upišite 9, nakon što pritisnete navedenu tipku vidjet ćete da će se u tabelaranom prikazu promjeniti broj temeljnice tekuće označenog računa iz 10 u 9.
Na taj način možete svim računima koje dobivate u 10. mjesecu koji se odnose na 9. mjesec, a upisani su na temeljnicu za 10. mjesec promjeniti broj temeljnice.
!!! Račune koje dobijete u 10. mjesecu ili kasnije, a odnose se na 9. mjesec, a za koje želite da se odnose na 10.mjesec istodobno upišite sa datumom 1.10. i ostavite ih na temeljnici za 10. mjesec. Ovo je bitno da bi imali iste iznose za 9. tj. 10. mjesec i na PDV obrascu i na obračunu PDV-a u glavnoj knjizi preko konta.
Dalje, samim tim što ste račun primljen u 10. mjesecu proknjižili na temeljnicu 9. u saldakontiju on nije promjenio temeljnicu 9. u glavnoj knjizi, to ćete morati napraviti na kraju kada odlučite da više nećete mijenjati temeljnicu broj 9.
Imate dvije mogućnosti: 1. da obrišete temeljnicu broj 9. u glavnoj knjizi i ponovo je prenesete kao što ste to napravili i prvi puta (datum stavite 30.9.), 2. način je da ručno uđete u izmjenu knjiženja temeljnice broj 9 u glavnoj knjizi i prema ispisu temeljnice 9 iz saldakontija korigirate iznose konta.

Drugi pristup, možete do kraja 10. mjeseca ne prenositi temeljnicu 9 u glavnu knjigu i sve dolazne račune za 10. mjesec knjižiti na temeljnicu 9, a onda ih kroz dnevnik saldakontija prebacivati na temeljnicu 10, u tom slučaju na kraju samo prebacite temeljnicu 9. u glavnu knjigu.
Međutim mislim da je prva varijanta bolja jer je za očekivati da će u 10. mjesecu biti puno više računa za 10. mjesec nego za 9. (25.10.2010)
P: Na koji način se u saldakontima
dobavljača unose računi ino dabavljača u devizama. (ID:122594)
O: Računi su upisuju u kunama kako bi se na dnevniku i ostalim izvještajima mogli zbrajati sa ostalim iznosima u kunama, ali zato na određenim izvještajima možete zatražiti preračunavanje u devize, naravno morate imati aktualne tečajne liste u programu.

Help .... Saldakonti kupaca i dobavljača>Ispis izvještaja u raznim valutama (09.03.2011)
P: Gdje možemo isključiti rad sa kontima (ID:125914) O: Otvorite prozor Postavki programa (npr. u Financijsko>Postavke programa), sa lijeve strane grupa postavki Temeljnice i sa desne strane postavke „Rad sa temeljnicama u saldakontiju kupaca“ tj. dobavljača. (16.02.2012)
P: Napravili smo prijenos početnog stanja dobavljača u saldakontima, pošto imamo naknadno primljenih dokumenata iz prošle godine, kako da napravimo ponovni prijenos ispravnog salda u početno stanje tekuće godine. (ID:127056) O: Automatsko početno stanje možete ponoviti jedino ako obrišete sva početna stanja dobavljača u tekućoj godini.

Druga varijanta je da jednostavno kroz unos unesete svaki dokument iz prošle godine pojedinačno, ako ih nema previše.
Bitno je da u zaglavlju prozora za unos označite opciju 'Unos kao početno stanje'. (19.03.2012)
P: Trebao bih unijeti račun u saldakonte dobavljača koji ima stavke, a isto tako i u URA (zbog PDV-a).
Radi se o GS1 (barkodovi):
700kn + PDV 0kn - članarina za 2012. g
1200kn + PDV 276kn - naknada za upotrabu EAN kodova
Ukupno: 2176.00kn

Ista stvar je i kod računa gdje su iskazane zatezne kamate i/ili troškovi opomene. (ID:127277)
O: U prozoru za unos Ulaznih računa Pojedinačni prikaz glava računa imate tipku UR, odabirom te tipke program će upisati u porezne knjige UR jedan red, prije toga namjestite iznose (iznos s porezom, porez, osnovica za oporezivanje) i namjestite Tip knjige U-RA i Tip unosa u knjigu UR-a.

Svaku pojedinačnu situaciju na računu upišite odabirom tipke UR tako da ćete u poreznoj knjizi UR-a imati onoliko redova koliko je raznih situacija za unos.

Na kraju upišite ukupan iznos računa s porezom, ukupan porez i ukupnu osnovicu i spremite glavu računa.

Pozovite i pomoć sa F1. (02.04.2012)
P: Zanima nas kako postupati kada dobijemo račun za dani avans.? Naime, mi ga knjižimo u saldakonti dobavljača, i stavimo napomenu da je to račun za dani predujam, i račun nam se kao takav prebacuje u UR-a danih predujmova.
Kada dalje ubacujemo ulazne račune, saldakonti dobavljača nam nudi sljedeći redni broj, ta se dalje računi prebacuju u UR-a za dobra i usluge.
Tada u knjizi UR-a nedostaje redni broj onoga računa koji je prebačen u UR-a za primljene predujomove.
Naše pitanje je sljedeće zbog lakšeg snalaženje htjeli bi da brojevi saldakontija dobavljača (radni brojevi) poklapaju sa brojevima knjige UR-a. (ID:128025)
O: Za početak imate krivu predodžbu o brojevima računa, a za koje vi smatrate da moraju biti isključivo redni brojevi i to po redu. Pogledajte malo brojeve računa nekih komunalnih poduzeća, to su „kobasice“ sastavljene od brojeva i slova tzv. govoreće šifre, dakle brojevi račune uopće ne moraju biti redni brojevi.

Nadalje, zašto bi redni brojevi neke knjige UR-a morali biti isti kao i interni brojevi računa, pogotovo kad u knjizi postoji posebno polje za redni broj knjige i posebno polje za broj računa.

Što se tiče evidentiranja računa za predujam to ovisi o vama, možete dodatno pogledati u sadržaju u helpu neke dijelove koji govore o predujmovima.

Fakturiranje u veleprodaji > Izlazni računi > Računi za predujam
Fakturiranje u veleprodaji > Prijenosi računa u IR-a, kupce
Fakturiranje u veleprodaji > Izlazni računi > Izlazni računi
Fakturiranje u veleprodaji > Izlazni računi > Prijenos računa u saldakonti kupaca (21.06.2012)
P: Budući da prije nismo radili blagajnu, zanima me da li postoji način da se uplate određenih računa, koji su isplaćeni kroz blagajnu i redovito su knjiženi u saldakontima dobavljača, prebace nekako u plaćanje dobavljača ili to treba ručno ubaciti? (ID:128076) O: U prozoru Dobavljači>Dokumenti>Ulazni računi imate prilično vidljivu tipku GOT sa sličicom novca, pritiskom na nju program će evidentirati plaćanje na kartici dobavljača i upisati isplatu u modulu Blagajna sa podacima o računu. (03.07.2012)
P: Saldokonti dobavljača - ulazni računi - pitanje, imam rn ulazni i ima stavke sa 0% pdv i sa 25%pdv znači sve na jednom RN.

Meni sada u Saldokonti dobavljača - ulazni računi--- ne nudi da mogu unesti znači i tu 0%pdv i porez od nje i pravi porez 25% (ID:131583)
O: Upišite prvu kombinaciju iznosa i poreza i tipkom „UR“ iza polja Osnovica za porez upišite podatke u porezne knjige, isto to napravite za drugu kombinaciju poreza.

Nakon toga upišite ukupni iznos računa i spremite glavu te po potrebi prijeđite na stavke za kontiranje ako su vam uključene. (27.03.2013)
P: Da li postoji u programu mogućnost da obrišem početni saldo kupaca i dobavljača u 2013 a iz 2012 i ponovno unesem,samo kod jednog klijenta.
Mislim kompletno brisanje a ne u smislu pojedinačnog brisanja stavku po stavku (ID:132115)
O: Ne postoji takvo brisanje u komadu. Imate dvije mogućnosti, prvo da obrišete kompletnu poslovnu godinu sa svim podacima i u svim modulima i drugo da ručno obrišete samo redove koji se tiču početnog stanja.

I jedno i drugo možete sami. (10.04.2013)
P: Prilikom prenošenja kartica salda konti dobavljača i kupaca u novu godinu,
kako se postigne prijenos samo otvorenih stavaka, a ne prijenos svog prometa unazad ? (ID:135812)
O: Potrebno je prvo zatvoriti račune i uplate i nakon toga provjeriti u npr. Dobavljači>Izvještaji>Kartice zatvaranja koje su otvorene stavke.

Zatvaranja radite u Dobavljači>Saldakonti dobavljača>Automatska zatvaranja.
Za detalje pogledajte u helpu. (01.02.2014)
P: Imam upit vezano za ulazne račune, naime kod knjiženja računa bi željeli da postoji mogućnost da se unese mjesto troška
pa da kasnije izvlačimo različite izvještaje npr. izvještaj za mjesto troška pr. Bravarija od 01.05.-31.05. otišlo je konta 4003 toliko, pa 4005 toliko,
da se vidi i broj URE i naziv dobavljača i sl. Može li se to programski uvesti, znam da postoji preko radnih naloga ali može li se urediti i preko ulaznih računa (ID:137152)
O: Izvještaje po poslovnim jedinicama možete pregledavati preko opcije prikaza Poslovne jedinice u dijelu kontiranja protustavaka temeljnica.
Potrebno je u Postavkama, grupa Financijsko uključiti opciju Upisivanje poslovnih jedinica glavne knjige i analitika (kupci, dobavljači, plaće ...).
Rezultat je da će se u glavnoj knjizi temeljnice knjižiti na način da će se pojedini konto dodatno razvrstavati po poslovnim jedinicama.
Kako je glavna knjiga sintetika, u noj se ne vide pojedini računi ili stavke računa nego mjesečni iznosi. (09.06.2014)
Grupa: Blagajna (2)
P: Budući da prije nismo radili blagajnu, zanima me da li postoji način da se uplate određenih računa, koji su isplaćeni kroz blagajnu i redovito su knjiženi u saldakontima dobavljača, prebace nekako u plaćanje dobavljača ili to treba ručno ubaciti? (ID:128076) O: U prozoru Dobavljači>Dokumenti>Ulazni računi imate prilično vidljivu tipku GOT sa sličicom novca, pritiskom na nju program će evidentirati plaćanje na kartici dobavljača i upisati isplatu u modulu Blagajna sa podacima o računu. (03.07.2012)
P: Modul blagajna_blagajnički dnevnici_izvještaji nam je program krivo upisao/prenio saldo i to:
1. blagajnički dnevnik 1 - novi saldo iznos 2.138,35 kn
2. blagajnički dnevnik 2 - prethodni saldo iznos 3.870,35
a iznosi bi trebali biti isti.
Molim pojašnjenje i način kako da isto riješimo. Blagajnički dnevnik 1 i 2 šaljem u privitku. (ID:138605)
O: U "Blagajna > Blagajničko poslovanje > Blagajnički dnevnik - uplatnice i isplatnice" kliknite na tipku „Usklađivanje prometa“ za 1. i za 2. Dnevnik pa nakon toga provjerite ispis. (14.01.2015)
Grupa: PDV evidencije (49)
P: U vezi zaokruživanja u pdvu. (ID:105742) O: Napravili smo simulaciju unosa na osnovu primjera vaša tri računa.
Problem zaokruživanja kod ispisa knjige UR-a nastaje radi toga što kod unosa ulaznih računa u saldakonti dobavljača kada upišete iznos računa program izračuna pdv i osnovicu, ali ti iznosi nikad nisu cjelobrojni na 2 decimale nego desetak decimala, a vi u prikazu vidite samo 2.
Kada se takav račun automatski prebaci u knjigu UR-a u PDV modulu tada se on prenese sa svim decimalama jer u sudjelovanju sa drugim računima, a može ih biti na tisuće bi se stvorila velika razlika kada bi se na svakom računu „ukralo“ po koju lipu, na ovaj način ta razlika uvijek teži nuli, ali naravno često nije nula nego po par lipa razlika.
Zato se vama čini kada ručno zbrajate iznose u ispisu knjige UR-a pdv modula da zbroj nije točan, ali zapravo je jer se silne decimale ne vidi (ne smiju se prikazati).
Kada bismo opet porez na svakom računu zaokruživali na 2 decimale i samo takav koristili tada bi se dogodilo da kada netko uzme ukupan iznos svih računa i iz njega ide izračunavati porez da bi tu bila puno veća razlika pogotovo kod većeg broja računa.

Napominjem da je ovdje najbitniji pdv obrazac i njegovo usklađenje sa kontima glavne knjige i kpi knjigom, ako imate razliku korigirajte u knjizi UR-a koliko je moguće, porezna uprava na pdv obrascu tolelira razliku do 2,00 kn.

Ako pak želite možete izbjeći cijelu priču na način da kod upisa računa u saldakonti dobavljača nakon što program izračuna iznos pdva i osnovicu obrišete ta dva iznosa i sami upišete iznos, na taj način program neće pamtiti nevidljive decimale 3, 4, 5 .... (21.04.2009)
P: Prilikom upisa nekih oib brojeva dobivenih od kupaca i provjerenih na stranicama sudskog registra ipos ga ne sprema i pokazuje poruku " OIB nije prošao kontrolu broja po normi:ISO 7064, MOD11,10! . (ID:114656) O: Pratite promjene na web stranici, morate staviti podverziju 8.8.2. (30.12.2009)
P: Prilikom predaje RS obrasca u Fini snimljeno na disketu javlja grešku /identifikator obrasca (I.1) nije odgovarajuće dužine i/ili oblika/ . Na stranici A RS-ma ispisuje ident broj 1200, iako u programu stoji 9012
nadograđena je verzija9.8.6 (ID:116284)
O: Pogledajte uputu na linku <http://www.ipos.hr/Pages/Tekuce_aktualnosti.aspx#20100112_ident_rsma_2010> (27.01.2010)
P: Da li mi mozete reci zasto mi program ne zeli prilikom prijenosa fakture u kupce ne prenese istu u knjigu IRA? Hvala na pomoci (ID:117228) O: Provjerite postavke programa, grupa Porezne evidencije, uključite prve dvije, a isključite treću. (01.04.2010)
P: Ako mi možete pomoći da promijenim u naslovu umjesto PDV broja u ID broj!
Da piše ID? (ID:117240)
O: U prekidačima grupa PDV-program provjerite da li je navedena Hrvatska ili Bosna i Hercegovina pa to korigirajte. (06.04.2010)
P: Uvidjeli smo da kod knjiženja PDV postoji kod ulaznih računa vlastita potrošnja. Program nam ne povlači dobro osnovicu za PDV i PDV kad koristimo tu knjigu vlastite potrošnje. Molimo da nam pošaljete objašnjenje i kako da to riješimo. Unaprijed zahvaljujemo. Dajete li dodatne edukacije osim na Vašim web stranicama. (ID:117247) O: 1. molimo vas da uvijek navodite točnu putanju u meniu da svakog prozora i polja o kojem govorite
2. pogledajte u helpu što piše u vezi tog modula
3. sve što program povlači u pdv obrazac korisnik sam regulira u meniu PDV>PDV obrazac>Veze kolona knjiga ura, ira sa poljima u pdv obrascu (06.04.2010)
P: S obzirom na izmjene i dopune Zakona o PDV-u (NN 87/09) i donošenje novog Pravilnika o PDV-u (NN 149/09), koji su stupili na snagu 1. siječnja 2010. god., došlo je i do određenih izmjena u evidentiranju reprezentacije i troškova osobnog automobila. Naime. od 1. siječnja ukida se knjiga vlastite potrošnje, tako da automatska kniženja (3070 i 70/30) kod saldakonti dobavljača nisu više ispravna jer se 30% kod knjiženja troškova osobnih automobila prebacuje u knjigu vlastite potrošnje koja nije više u uporabi, a trebalo bi biti kao sastavni dio knjige ulaznih računa redovnih isporuka - ptretporez se ne može odbiti, a tako i kod reprezentacije 70% - ptretporez se ne može odbiti. Isto tako u PDV obrascu kod točke II (oporezive isporuke) i točke III. (pretporez u primljenim računima) bi trebao biti zbroj samo onih računa koji su oporezivi i oni po kojima je priznat pretporez. (ID:117382) O: Knjiga vlastite potrošnje je uvjetno ukinuta, točnije rečene ne postoji obveza njenog vođenja čisto zbog novog tehničkog načina obračuna 30/70 i 70/30 tipova troškova.

U svim zakonima i pravilnicima se uvijek napominje da poduzetnici mogu svoje evidencije prilagoditi svojem načinu rada, čak dapače uopće ne postoji zakonska obveza vođenja knjiga IR-a i UR-a ako poduzetnik u svojem računovovodstvu osigurava potrebne podatke za ispunjavanje i kontrolu podataka u PDV obrascu.

Smisao promjene od 1.1.2010. u vezi 30/70 je da se već kod samog evidentiranja računa mora razdvojiti dio pdv-a koji se priznaje i dio koji se ne priznaje.
Neprijeporno je da se npr. u polju pdv obrasca III.3. Osnovica i pdv za primljene isporuke unosi samo dio osnovice i poreza koji se priznaje (70% kod automobila i 30% kod reprezentacije), na koji način će se doći do tog podatka je samo stvar tehnike.

Jedan način je da se koristi samo Knjiga UR-a za primljena dobra i usluge u kojoj bi se evidentiralo (uzet ćemo samo 23% radi jednostavnijeg prikaza):
- porezna osnovica 23%
- iznos računa sa porezom
- ukupno pretporez
- pdv koji se može odbiti 23%
- pdv koji se ne može odbiti 23%
U ovom načinu bi se dakle evidentirao ukupni iznos računa sa pdvom, ukupni pdv i njegova podjela na dio koji se može i koji se ne može odbiti. Polje u koje se upisuje osnovica za pdv 23% se može upisati na način da se upiše ukupna osnovica ili da se upiše samo osnovica onog dijela poreza koji se može odbiti.
Ako upišemo osnovicu ukupnog poreza onda nemamo osnovicu onog dijela koji se može odbiti, a što nam je bitan podatak kod automatskog unosa u pdv obrazac u koji se unosi samo osnovica pdva koji se može odbiti.
Drugi način je da se osnovica upiše samo u dijelu koji se odnosi na dio pdva koji se može odbiti te bi na taj način to polje moglo automatski puniti osnovicu u pdv obrascu.

Smatramo da je i dosadašnji način tehnički ispravan tj. da se i dalje koristi Knjiga UR-a za vlastitu potrošnju kao pomoćna knjiga za račune tj. pdv koji se ne može odbiti. Na taj način bismo imali detaljniju evidenciju o svim računima gdje se nije mogao odbiti pdv, koji su iznosi osnovica i pdva. (19.04.2010)
P: Prilikom prebacivanja računa za održavanje automobila nam ispravno prebaci 70 % kao priznati trošak, a 30 % kao nepriznati u knjige URA, ali nam prilikom izrade PDV obrasca, prebaci cijelu osnovicu (što ne bi trebao, već samo 70 % nje), i 70 % PDV (što je u redu), pa PDV obrazac nije ispravan.
Molili bi Vas pojašnjenje ove situacije. (ID:117669)
O: Pogledajte uputu na webu na linku:
<http://www.ipos.hr/Pages/Tekuce_aktualnosti.aspx#20100420_Podjela_pretporeza_2010> (14.05.2010)
P: Imam pitanje vezano za ispunjavanje PDV obrasca. Želim ga ručno ispuniti i nakon što sam ispunila sve kolone i upisala razdoblje, piše da datum već postoji a ako ne upišem ništa, logično, kaže da se ispune rubrike. (ID:118878) O: Provjerite u tabelarnom prikazu koje sve datume početka PDV obrasca imate.
Ako već postoji obrazac sa datumom npr. 1.7.2010. onda ne možete ići na unos nego na izmjenu tog obrasca pa dopunite podatke ručno kako ste htjeli. (02.08.2010)
P: Poštovani potrebna mi je pomoć oko generiranja PDV obrasca, pretporez i osnovica. Kako imamo pretporez koji se može i koji se ne može odbiti, a program kao osnovicu uzima cjelokupni iznos pretporeza, može li se i gdje postaviti da se osnovica generira samo za onaj dio pretporeza koji se može odbiti. Knjiga URA se uredno generira.

Postavke primjer :
Osnovica 23% 200kn
Pretporez 23% 46kn
Može se odbiti 23kn
Ne može se odbiti 23kn
Ukupno sa porezom 246kn

Primjer kako sada radi :
Pdv obrazac :
Osnovica 200kn
Pretporez 23kn

Primjer kako bi trebalo :
Pdv obrazac :
Osnovica 100kn
Pretporez 23 kn

Molim Vas uputu ili mišljenje. (ID:119011)
O: Možete prvo pročitati uputu na linku
http://www.ipos.hr/Pages/Tekuce_aktualnosti.aspx#20100420_Podjela_pretporeza_2010

Nadalje, program naravno ne može znati koji dio poreza se odbija, a koji ne u nekim specifičnim situacijama.
Zato imate tipku UR u prozoru za unos ulaznih računa u saldakotni dobavljača preko koje možete upisati jedan ulazni račun više puta u knjigu UR-a sa različitim iznosima, pored te tipke imate i mogućnost upisa stope u vašem slučaju 50% i 50%
Pozovite pomoć sa F1.

Namjestite tip knjige i tip unosa u UR-a odaberite tipku UR i onda to isto za drugi dio računa.

Druga je priča iz kojih polja knjiga UR-a se puni PDV obrazac, za to imate u PDV>PDV obrazac>Veze kolona knjiga UR, IR sa poljima PDV obrasca. (13.08.2010)
P: Radi se o izvještaju kod pdv - knjiga izlaznih računa - za isporučena dobara i usluge
od do datuma, nije ispravan OIB. (ID:119128)
O: Pa dobro zašto ih ne ispravite u knjizi IR-a tamo gdje je greška.
Kod punjenja knjige IR-a automatski program uzima podatak koji je tada dostupan, a u tom trenutku očito nije bio upisan OIB. (19.08.2010)
P: Dali je moguće nekako u pdv obrascu namjestiti da mi ispisuje ispostavu porezne uprave te podatke o osobi koja je sastavila obračun ako da molim vas objasnite kako (ID:122414) O: U šifrarniku partnera upišite općinu u istoimeno polje, kada otvorite šifrarnik općina (Šifrarnici / Šifrarnici plaća / Popis općina) vidjet ćete u pojedinačnom prikazu da ima i polje za Poreznu ispostavu, taj podatak se prikazuje na PDV obrascu kod ispisa.

Podatke o osobi ćete morati upisati na papir, a možete koristiti i XML export u datoteku pa sve ide elektronski bez potpisivanja. (25.02.2011)
P: Da li postoji mogućnost da se prilikom unosa podataka u knjigu URA unesu podaci posebo za datum obračunskog razdoblja za PDV , a posebno datum računa . Radi se konkretno o računima koji su naknadno knjiženi , a već je zaključeno to obračunsko razdoblje. (ID:123672) O: Ne. Ako unosite račun koji ima npr. datum 15.4., a sada je trenutno 20.6. i razdoblje za 5. mjesec je zaključeno tada morate unijeti račun sa datumom 1.6. da bi bio ispravno obračunat u razdoblju 1.6. - 30.6.
Ako je razlika datuma bitna za taj račun unesite u opis knjiženja stvaran datum. (13.06.2011)
P: Popis grešaka kod kreiranja XML ....
Šifre poreznih ispostava moraju imati 4 znamenke
To je poruka kad pokušam poslati pdv obrazac u folder da ga pošaljem preko e porezna
Pogledala sam u šifrarnik i svi mi imaju 4 znameneke osim dva grada bjelovar i čazma koji počinju sa 0 npr 0623 a spremi se u šifrarnik samo 623. (ID:123873)
O: Treba otvoriti XML datoteku, to je inače obična tekst datoteka, i pronaći dio teksta u kojem piše <Ispostava>623</Ispostava>, nakon toga ispred 623 upisati 0 i spremiti datoteku i sve će biti u redu.

U sljedećoj verziji 10.3 će se kod kreiranja XML datoteke programski dodati 0 ispred takvih šifri. (13.07.2011)
P: Znam da sam možda dosadna , ali upravo pokušavam poslati pdv obrazac u formu da ga predam u e-porezna pa mi javlja da ga ne može isporučiti jer šifra općina mora imati 4 znamenke.ne znam kako da to popravim? (ID:124249) O: Ne radi se o šifri općine na PDV obrascu nego o Poreznoj ispostavi.
- otvoriti šifrarnik poslovnih partnera
- pronaći partnera matičnu firmu za koje se vode knjige
- ući u izmjenu i pronaći polje Općina
- kliknuti na tipku sa tri točkice da se pozove šifrarnik Općina
- kada se otvori šifrarnik općina pronaći onu koja je upisana za tog partnera i ući u izmjenu
- u polju Porezna ispostava upisati ispravnu šifru, ako je šifra sa tri znamenke npr. 123 program će kod exporta u XML obrazac upisati 0123 jer moraju biti četiri znamenke (ovo vrijedi od verzije 10.3.1) (16.09.2011)
P: Otkud program uzima podatke za popunjavanje zaglavlja Pdv obrasca „nadležna ispostava porezne uprave“? Da li u matičnim podacima firme ili ?? U modulu šifrarnika/ispostave porezne uprave je sve uredno upisano a ja na obrascu ne dobivam točne podatke, pogrešan je export u xml. (ID:125715) O: U matičnim podacima firme upisujete šifru općine, a u Šifrarnici>Šifrarnici plaća>Popis općina za upisanu općinu kroz izmjenu upisujete podatak Porezna ispostava koji mora imate 4 znamenke. To je podatak koji se prikazuje na PDV obrascu. (31.01.2012)
P: Imali smo slučaj povrata poreza strancu za kupljnu robu. Pokušavamo to evidentirati u knjizi IRA I PDV obrascu.
Trebalo bi da se povrat evidentira u PDV obrascu u koloni I.1 Isporuke koje ne podliježu isporezivanju ( osnovica), dok povrat treba evidentirati u koloni II.4 naknadn oslobođenje izvoza u okviru osobnog putničkog prometa, ( osnovica + iznos PDV-a u minusu).

Na koji način se to može evidentirati u knjizi izlaznih računa da bude vidljivo na PDV obrascu???? (ID:128708)
O: U ovom slučaju možete (npr. 100,00 + 25,00 kn) evidentirati u knjizi PDV>Knjige izlaznih računa>... prvo 100,00 kn u polju Ne podliježe oporezivanju, a zatim u posebnom redu u poljima Oporezive isporuke Osnovica -100,00 Porez -25,00.

ILI možete upisati u koja god polja smatrate da treba jer su to jedina polja koja postoje u službenom IR-a obrascu.

Što se tiče PDV>PDV obrazac>PDV obrazac prozora on se može puniti automatski preko tipke Automatski unos pri čemu to program radi onako kako je korisnik uredio u "PDV>PDV obrazac>Veze kolona knjiga UR-a, IR-a sa poljima u PDV obrascu" prozoru. U tom prozoru se nalazi tabela gdje korisnik određuje koja polja iz IR-a i UR-a će se puniti u koja polja PDV obrasca.

Da pojasnim, u knjizi IR-a u programu postoje sva službena polja, isto tako i u PDV obrascu, isto tako imate mogućnost podesiti da se automatski određuje punjenje polja, ALI ako zakonodavac nešto npr. nije predvidio tada uvijek ostaje mogućnost da ručno kroz izmjenu dopunite PDV obrazac prije ispisa. (17.10.2012)
P: Imam upit vezano za pdv obrazac, naime imamo 11.1.7 verziju i ne povlaći nam PDV pri uvozu niti PDV na ino usluge u PDV obrazac. (ID:130749) O: Podesite u meniu PDV>PDV obrazac>Veze kolona knjiga UR-a, IR-a sa poljima u PDV obrascu, onako kako bi htjeli da bude. (25.02.2013)
P: Instalirala sam novu podverziju 11.1.8 i povukla automatsko punjenje pdv-obrasca za 01/2013. I osnovicu i pdv iz knjige ulaznih računa za uvezena dobra mi je povuklo u pdv obrazac u rubriku pretporez u primljenim računima a ne pod plaćeni pretporez pri uvozu, kao što je bilo do sad. Da li znate o čemu se tu radi? (ID:130825) O: Korigirajte veze u sljedećoj tabeli kako želite da budu PDV>PDV obrazac>Veze kolona knjiga UR-a, IR-a sa poljima u PDV obrascu. (28.02.2013)
P: Obrazac PDV ne odgovara knjizi ura. Zašto? (ID:130827) O: Korisnik u programu Ipos knjigovodstvo i puni PDV obrazac i određuje na koji način se puni PDV obrazac iz knjiga IR-a i UR-a.
Određivanje koja polja iz knjiga UR-a i IR-a će se automatski puniti u koja polja PDV obrasca određujete u tabeli PDV>PDV obrazac>Veze kolona knjiga UR-a, IR-a sa poljima PDV obrasca. Ovo nije predefinirano iz razloga što je rad neki knjigovođe imaju različit način rada sa vlastitom potrošnjom, uvozo i dr. pa si ovdje svatko može kreirati svoj sistem.

Ovdje je vjerojatno razlog zašto vam ne odovaraju podaci knjiga UR-a sa PDV obrascem.
Isto tako je potrebno kod nekog problema uvijek provjeriti da li imate zadnju podverziju programa x.y.Z. (01.03.2013)
P: Unosom izlaznih računa u modulu „Fakturiranje“ nemam istovremeno unešene račune (elemente izlaznog računa, osnovicu i pdv) u knjizi IRA. Da li se taj prijenos podtaka odnosno upis u knjigu IRA događa kada se temeljnica izlaznih računa prenosi u salda konti i onda u glavnu knjigu? (ID:132589) O: Otvorite prozor Postavke programa, grupa Porezne evidencije, naslov Kontrola automatskih prijenosa.
Za detaljnije objašnjenje svake postavke odaberite tipku F1 Pomoć. (24.05.2013)
P: Unosim ulazne račune u najnovijoj verziji 12.0.1 i u Tip unosa u knjigu UR-a ne postoji stopa poreza 0% ili oslobođeno poreza, a ne mogu sama unijeti novu stopu. Što da radim sa tim računima gdje je porezna osnovica 0 (osiguranje, banka, HRT,...)? (ID:133108) O: To smo se i mi pitali, što da kažem, zakonodavac je propisao knjigu UR-a takvu kakva je, bez polja za osnovicu bez poreza.

Porezne knjige IR-a i UR-a inače služe prvenstveno kao dodatna evidencija, nisu obavezne, kako bi se iz njih mogao puniti PDV obrazac. Kod ulaznih računa se se pune polja pod III. PDV obrasca u vezi obračunanog pretporeza kako bi se mogla izračunati porezna obveza. Kako kod računa bez poreza nema porezne obveze podaci o tim računima se ne upisuju u PDV obrazac.

Uputa:
U Dobavljači>Dokumenti>Ulazni računi u polje „Iznos s porezom“ upišite podatak iznos računa s porezom, a polja „Porez“ i „Osnovica za oporezivanje“ ostavite prazno tj. možete upisati i nula.
„Tip knjige UR-a“ upišite u kojoj knjizi želite da se pojavi taj podatak, „Tip unosa u knjigu UR-a“ sasvim je svejedno što ćete upisati jer poreza ionako nema, ali nešto mora biti upisano radi programa.

Dakle, sam račun neće puniti nikakva polja u PDV obrascu jer na njemu ne postoje polja za osnovice sa 0% i oslobođenja u vezi ulaznih računa.

Ovo se čini jedino logično jer poreza nema, a da se račun ipak evidentira u poreznim knjigama.

U podverziji 12.0.2, koja je besplatna za sve korisnike verzije 12.0, su ponovo dodane kolone vezane uz osnovicu 0% tj. neoporezivu osnovicu, to se odnosi na saldakonti kupaca i dobavljača i porezne knjige IR-a i UR-a. (02.07.2013)
P: S obzirom da samo poćeli tek jućer raditi u modelu za fakturianje, molim vas za malu pomoć. :)
Sve smo si posložili jedino nemogu nikako prenjeti izlazne fakture u knjigu Ira i Pdv.
Naime, kad je račun napravljen kraj njega odmah piše da je prenešen i to sa crvenim DA. (ID:133579)
O: Kako ste Saldakonti kupaca imali od prije, a Fakturiranje ste kupili naknadno za pretpostaviti je da ste u kupcima već unosili neke fakture.

U koloni Prenesen u prozoru Fakturiranje>Fakturiranje u veleprodaji>Izlazni računi stoji crveno DA samo u slučaju ako program taj broj račun pronađe u modulu Saldakonti kupaca, bez obzira kako je račun u saldakonti kupaca upisan. Dakle ako upišete račun u fakturiranju, a taj broj već postoji u kupcima oznaka će biti automatski DA.

Što se tiče prijenosa između fakturiranja i knjiga ira pogledajte u postavkama grupa Porezne evidencije. (22.07.2013)
P: Ne kreira mi se datoteka u direktoriju/Ipos knjigovodstvo/Data/Temp/ kada želim poslati PDV obrazac za 06 mjesec u Poreznu upravu.? (ID:133741) O: Dakle, pokušavate kreirati PDV obrazac za 6. mjesec, a uključena vam je postavka za PDV obrazac za 7. mjesec.
Shema za XML datoteku za novi PDV obrazac u vrijeme izlaska verzije 12.0 još nije bila kreirana od strane PU i bit će u verziji 12.0.1. (31.07.2013)
P: Kako se povezuju polja knjiga UR-a i IR-a sa poljima PDV obrasca, čemu služi polje PDV2? (ID:133842) O: U programu u meniu PDV>PDV obrazac>Veze kolona knjiga URa, IRa s poljima u PDV Obrascu se nalazi tabela veza koja određuje način automatskog punjenja kao što naslov kaže pojedinih polja knjiga URa i IRa sa poljima u PDV obrascu.

U tabelarnom prikazu se u drugoj koloni nalazi popis svih polja iz pojedinih pojedinačnih knjiga URa i IRa za koje korisnik treba pojedinačno odlučiti kako će se puniti u PDV obrazac, moguće kombinaciju su:
1. Podatak iz tog polja se ne upisuje u PDV obrazac
2. Podatak iz tog polja se puni u samo jedno polje PDV obrasca, u tom slučaju je potrebno upisati šifru (iz šifrarnika) polja PDV obrasca u koje će se puniti. Drugo polje se ostavlja prazno.
3. Podatak iz tog polja će se puniti u dva različita polja PDV obrasca, potrebno je upisati dvije šifre PDV obrasca

Dakle u slučaju gdje se jedan podatak knjige UR-a ili IR-a puni u samo jedno polje PDV obrasca koristimo samo jedno polje PDV obrasca, a kada se isti podatak treba istovremeno puniti u dva polja PDV obrasca tj. na dva mjesta tada koristimo i polje PDV2.

To je slučaj npr. kada imamo stjecanje dobara iz EU koji se provodi samo obračunski na način da u PDV obrascu npr. pod III.3. upisujemo porez i osnovicu, a istovremeno te iznose upisujemo i pod npr. II.7. kako bi poništili taj porez. Dakle podatke o ulaznom računu iz UR-e ćemo automatskim punjenjem PDV obrasca upisati pod II. (PDV) i pod III. (PDV2).

Koje polje poreznih knjiga će puniti koje polje pdv obrasca je isključivo stvar knjigovođe, a sam postupak je krajnje jednostavan jer su sva polja poreznih knjiga URa i IRa već upisana, a polja PDV obrasca se jednostavno biraju iz već gotovog šifrarnika.

Za to kako se povezuju pojedina polja treba pogledati u Pravilniku o PDV-u i po potrebi konzultirati računovodstvene savjetnike. (10.08.2013)
P: Po sudskom sporazumu trebamo našem kupcu dati notu odobrenja. U vrijeme kada smo tom kupcu izdali račun PDV stopa bila je 23%, pa i odobrenje treba imati stopu od 23%. Izdali smo odobrenje, ali prilikom knjiženja ulaznih računa, nema opcije za PDV od 23%.Što napraviti? (ID:134271) O: Govorite o kupcima pa onda spominjete knjiženje ulaznih računa (dobavljači), pretpostavimo da se radi o knjiženju izlaznih računa tj. knjižnog odobrenja u saldakonti kupaca.

Novi pdv obrazac i knjige ura i ira nemaju polja za stopu 23%, ali u pravilniku o pdvu piše da se u polje za 25% upisuju i prošle stope od 22 i 23%.

Dakle, koristite polje 25%, program će podatke upisati u određenu knjigu i polje od 25%, a nakon toga možete kroz izmjenu porezne knjige IR-a ispraviti pojedine podatke ako treba, radi se ipak o rijeđim slučajevima. (17.09.2013)
P: Kod knjiženja ulaznih računa za stjecanje dobaa iz EU, za tuzemni prijenos porezne obveze gdje sami obračunavamo PDV imamo formirane knjige URA , ali knjige IRA za iste nemamo . Na koji način mogu formirati knjigu IRA za stjecanje dobara i usluge iz EU i za tuzemni prijenos porezne obveze za PDV koji sami obračunavamo jer nam se sada ne slažu knjige IRA odnosno porezne evidencije s PDV obrascem i knjigovodstvenim evidencijama . (ID:134346) O: Već smo više puta naglašavali da kada god govorite o programu uvijek morate navesti TOČNU putanju u meniu do prozora u koji gledate i o kome govorite, kao i eventualni naziv polja i dr.

U poreznu knjigu knjigu IR-a se ne upisuju ulazni računi, to je logično i ne treba posebno objašnjavati zašto.

Iz poreznih knjiga UR-a se automatikom može u PDV obrazac za jedan ulazni račun upisati osnovica i porez u redove pod brojem II. i u redove pod brojem III.
Pogledajte u "PDV>PDV obrazac>Veze kolona knjiga UR-a i IRa sa PDV obrascem" gdje se za jednu kolonu porezne knjige UR-a mogu odrediti dva polja PDV obrasca za automatski unos. (27.09.2013)
P: Kod tuzemnog prijenosa porezne obveze kod primljenih računa u programu Ipos koristimo knjigu 7 (za primljene isporuke u RH za koje PDV obračunava primatelj). Međutim ista knjiga nema iskazanu obvezu PDV.
Recite da li je navedena evidencija u pripremi ili sami moramo formirati takvu evidenciju, ako da kakve postavke da stavimo u program. (ID:134633)
O: Porezne knjige u meniu PDV>Knjiga ulaznih računa>.... služe za evidentiranje samo ulaznih računa.
Osnovni smisao poreznih knjiga je da služe kao pomoćna evidencija za punjenje PDV obrasca na kraju obračunskog poreznog razdoblja.

Slučaj koji navodite je gdje se PDV obračunava samo obračunski kroz obvezu i kao pretporez na PDV obrascu.

U meniu „PDV>PDV obrazac>Veze kolona knjiga UR-a i IR-a s poljima u PDV obrascu“ u prve dvije kolone (Šifra, Naziv kolone iz IR-a i UR-a) imate popis svih polja iz svih poreznih knjiga.
U toj tabeli za svako pojedino polje poreznih knjiga (UR-a i IR-a) možete definirati dva polja iz PDV obrasca u koje će se puniti podaci kod pokretanja tipke „Automatski unos“ (u prozoru PDV obrasci).

Dakle u konkretnom slučaju ćete pronaći redove koji počinju sa šifrom 160701 do 160711 i za konkretni red (tj. polje) ćete definirati dva polja pdv obrasca u koje će se puniti podaci, a to bi trebala biti polja iz PDV obrasca II.4. Primljene isporuke u RH za koje PDV obračunava primatelj, tuzemni prijenos porezne obveze i III.2. Pretporez od primljenih isporuka u RH za koje pdv obračunava primatelj.

Ukratko, iz jednog reda knjige UR-a će se u pdv obrazac puniti i obveza i pretporez, nema nikakve potrebe da se jedan ulazni račun upisuje u dvije porezne knjige. (19.11.2013)
P: Pošto tražimo veliki povrat PDV-a da mi pomognete kako mogu vidjeti koje su mi ulazni računi ušli u obračun PDV-a
u obračun mi se svrstavaju računi po datumu, ali gdje mogu vidjeti pojedinačno koje je račune automatski povukao u pdv-e obrazac. (ID:134757)
O: Kod automatskog punjenja PDV obrasca preko tipke /Automatski unos/ u PDV prozoru program povlači podatke iz poreznih knjiga UR-a i IR-a, a sve prema vezama koje ste definirali u PDV/PDV obrazac/Veze kolona knjiga UR-a, IR-a s poljima u pdv obrascu.

Dakle u poreznim knjigama, a kriterij je datum početka i kraja razdoblja pdv obrasca (09.12.2013)
P: Nadalje, primjetili smo da kod kniženja ulaznih računa kroz saldakonte dobavljača, kada je datum isporuke, različiti od datuma izdavanja računa u knjigama ulaznih računa porezni datum prikazuje datum izdavanja računa koji je upisan u saldakontima dobavljača. Porezni datum u knjigi ulaznih račuuna trebao bi biti datum isporuke, da li ima opcija za to namjestiti na taj način? (ID:134811) O: Kod unosa računa u saldakonti dobavljača i prijenosa istog automatikom u porezne knjige UR-a, u polje Porezni datum u knjigama UR-a će biti upisan jedan od datuma iz prozora ulaznih računa dobavljača tj. Datum računa ili Datum isporuke. U poreznim propisima je to uređeno na način da se kao Porezni datum tretira kasniji datum tj. ako je Datum računa kasniji od Datuma isporuke tada je Porezni datum Datum računa i obratno. (16.12.2013)
P: Imamo problem sa slanjem PDV-S obrasca na ePoreznu, poruka je "Obrazac nije valjan po XML shemi". (ID:135552) O: Pregledom XML datoteke obrPDVS2013-12-01_Par17.xml ustanovili smo jedino da telefon i fax nisu ispravno upisani.
Telefon umjesto +0038532337422 bi trebalo stajati +38532337422
Fax umjesto + upišite npr. kao kod telefona +38532337422

Kada ste exportirali PDV-S obrazac u XML datoteku program vam je javio poruku „Popis grešaka kod kreiranja XML-a ... Faks mora početi sa + mora biti minimalno 8, a max 13 znamenaka“.
Tu poruku ste morali vidjeti jer niste mogli dalje dok niste odabrali OK. (21.01.2014)
P: ePorezna javlja grešku kod slanja PDV-S obrasca. (ID:135569) O: Na rednom broju 6 ste upotrijebili kod države CH, a taj kod ne postoji u EU po „ISO 3166-1 alpha-2 kod država EU“.

Švicarska CH NIJE članica EU.

Možete koristiti link <http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2>

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK (22.01.2014)
P: Kako da u godinu 2014 prenesem neplaćeni račun iz 2013. Ako u 2013 stisnem da je plaćen datuma 7.2. 2014. to ode u knjigu za 2013. a trebalo bi mi otići u kjigu za 2014. (ID:135965) O: Potrebno je prvo u 2014. u meniu PDV->Početni saldo>Donos neplaćenih računa iz prošle godine, izvršiti prijenos početnog stanja iz 2013. tj. sve dalje radite u 2014. (07.02.2014)
P: Imamo situaciju da su se 01/07/2013 promijenile pdv knjige i pdv obrazac - te da nakon što smo podigli taj upgrade - sve pdv knjige iz period prije 01/07/2013 koje smo naknadno prinitali su u novom obliku prema novom zakonu (više se ne mogu isprintati stare pdv knjige). (ID:136167) O: To nije točno, u postavkama grupa Porezne evidencije imate „Postavka načina rada u 2013. u HR preko koje se može prebacivati iz novog u stari obrazac“.
U poslovnim godinama gdje nije bilo promjena obrazaca u toku godine program sam prebacuje obrasce i možete ispisati stare obrasce. (20.02.2014)
P: instalirali smo ver 12.2.1 za poslovanje obrtnika. Nemamo ikonu za prebacivanje iz URE i IRE u KPI. Kako da je dobijemo na ekranu? (ID:136243) O: U šifrarniku Poslovnih partnera (F5) pronađite matičnu firmu za koju ste otvorili poslovne knjige, uđite u Izmjenu i u polju "Porezni obveznik prema pdv-u" upišite šifru 2 Porezni obveznik R-2. (25.02.2014)
P: Gdje upisujemo šifru porezne ispostave, kako bi mogli napraviti ispravni export u xml, npr. za ZP prijavu, ili bilo koji obrazac? (ID:136409) O: Konkretno vezano uz ZP (Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice EU).

U „Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovni partneri - poduzeća“ se nalazi podatak o općini, a u „Šifrarnici > Šifrarnici plaća > Popis općina“ je šifrarnik općina.

Unutar šifrarnika općina se nalazi podatak o Poreznoj ispostavi. (19.03.2014)
P: Imam pitanje u vezi sa knjiženjem računa od prije 3 godine. Račune nismo uspjeli naplatiti, pa smo pokrenuli postupak ovhe i sad su kune počele polako stizati. PDV je onda bio 23%, a sad ne postoji takva kolona gdje bih to mogao proknjižiti. Moje je pitanje kako to provesti pošto smo obrt? (obračun PDV-a po naplati računa) (ID:136991) O: Pitanja u vezi knjigovodstva trebate postavljati vašem knjigovodstvenom servisu i/ili Poreznoj upravi.

Odgovori na takva pitanja tj. primjena određenih radnji mogu izazvati materijalne posljedice ako odgovori nisu točni, zato knjigovodstveni servisi imaju veliku odgovornost u takvim situacijama, a ta se odgovornost i naplaćuje.

Za mnoga pitanja, da bi se dao ispravan odgovor, je potrebno istražiti cijelu pozadinu priče, provjeriti kakvi su bili propisi u to vrijeme i sl.

Dakle neslužbeno, iako u PDV obrascu za 2014. godinu pod rimsko II. Oporezive transakcije nema polja u kojem piše stopa 23% ona se prema Pravilniku o PDV-u upisuje u polje II.3. Isporuke po stopi 25% tj. u to polje se upisuju: isporuke 25% + predujmovi + marža kod posebnih postupaka + vlastita potrošnja (auti do 31.12.2009.) + isporuke 22% + isporuke 23% (19.05.2014)
P: Moram upisati iznova ira i nešto usporediti.
Ovu staru ne želim izbrisati.
Da li je to moguće? (ID:137396)
O: Ne možete otvoriti novu praznu knjigu IR-a u 2013. godini, osim na način da obrišete cijelu 2013. godinu i otvorite je ponovo, a time biste obrisali sve podatke u svim modulima.

Jedino što možete je upisivati, mijenjati ili brisati pojedine redove u postojećoj knjizi u 2013. godini. (17.07.2014)
P: Fakturiramo u modulu fakturiranje-izlazni računi i nakon toga zadajemo prijenos računa u salda-konte i to se ostvari. Do određenog rednog broja smo takve prijenose imali i u knjizi IR-a za isporučene dobra i usluge a sada to ne postižemo. Pitanje je kako prenijeti te račune u knjigu IR-a, gdje je mogući problem i kako ga riješiti. (ID:137679) O: U meniu "PDV > Postavke programa > Postavke poreznih evidencija". (06.09.2014)
P: Molim te , Da li će biti u iposu na raspolaganju obrazac PPO za 2013 i 2014 da ga mogu predati do 31.10.2014 (ID:137764) O: Vjerujemo da će biti, samo što XML struktura datoteke još nije objavljena, a i na stranicama PU piše da će slanje tog obrasca na ePoreznu biti omogućeno tek 15.10.2014. (30.09.2014)
P: Šaljem vam poruku koju sam dobila na stranici e porezna pri pokušaju slanja PDV obrasca iz datoteke u Temp, a sve je učinjeno kao i prošlih mjeseci kada nije bilo problema.što se desilo?

Obrazac nije u skladu s propisanom XML strukturom. Tehnički detalji The 'http://e-porezna.porezna-uprava.hr/sheme/zahtjevi/ObrazacPDV/v8-0:OIB' element is invalid - The value '' is invalid according to its datatype 'http://e-porezna.porezna-uprava.hr/sheme/TemeljniTipovi/v2-1:tOIB' - The Pattern constraint failed. (ID:137917)
O: Poruka je jasna, provjerite OIB.

Kako ste vi knjigovodstveni servis sa 50 firmi, lako je moguće da u nekoj firmi za ovaj mjesec nisu ispravni podaci o OIB-u. (04.11.2014)
P: Šaljem vam poruku koju sam dobila na stranici e porezna pri pokušaju slanja PDV obrasca iz datoteke u Temp, a sve je učinjeno kao i prošlih mjeseci kada nije bilo problema.što se desilo?

Šaljem Vam primjer datoteke koju šaljem u Poreznu upravu, svi OIB- i su provjereni i točni a niti za jednog klijenta ne mogu poslati PDV izvještaj jer dobijam istu poruku.Indeksiranje i popravak datoteka sam napravila.
Šaljem isti izvještaj u PDF formatu.

Obrazac nije u skladu s propisanom XML strukturom. Tehnički detalji The 'http://e-porezna.porezna-uprava.hr/sheme/zahtjevi/ObrazacPDV/v8-0:OIB' element is invalid - The value '' is invalid according to its datatype 'http://e-porezna.porezna-uprava.hr/sheme/TemeljniTipovi/v2-1:tOIB' - The Pattern constraint failed. (ID:137971)
O: Da li primjećujete da vam na ispisu PDV obrasca (PDF format) u kučici „POREZNI ZASTUPNIK“ piše „RAZNI KUPCI U MALOPRODAJI“ i da u kučici ispod „PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ / OIB“ ne piše ništa?

Radi se o polju „Porezni zastupnik“ u šifrarniku Poslovnih partnera za tu matičnu firmu u koje trebate ili upisati ispravnog poslovnog partnera (poreznog zastupnika sa njegovim oibom) ili trebate obrisati podatak o poreznom zastupniku.

Ako vam je polje poreznog zastupnika prazno to je isto kao i da je upisana šifra 0, što upućuje da vjerojatno imate upisanog poslovnog partnera sa šifrom 0 Razni kupci u maloprodaji, morate obrisati takvog partnera. (12.11.2014)
P: Imamo upit vezan za popunjavanje PDV obrasca.
Nakon što završimo unos svih podataka, imamo opciju „izvještaji“.
Zanima nas da li se podaci pod „obračun sastavio“ mogu unijeti da se automatski prikažu svaki mjesec (za svaku firmu)? (ID:137994)
O: U meniu "Tipka Postavke > Programske postavke", naslov „Podaci o osobi koja je sastavila obrazac (razni obrasci za PU) (nivo Partnera)“. (17.11.2014)
P: U vezi problema ne ePorezna aplikaciji, a u vezi slanja XML datoteke PDV obrasca gdje se u poruci greške Tehnički detalji itd. spominje OIB element is invalid i sl., a istodobno na samom ispisu PDV obrasca imate upisan naziv Poreznog zastupnika kojeg inače niste evidentirali kod te matične firme. (ID:138008) O: Problem je u tome što u poslovnim partnerima vjerojatno imate upisanog partnera sa šifrom 0, a čiji se naziv prikazuje u nazivu Poreznog zastupnika.
Program kod neupisane šifre poreznog zastupnika to tretira kao šifru 0 i pronalazi vašeg partnera sa šiform nula i upisuje ga u PDV obrazac kao poreznog zastupnika.

Rješenje, obrišite partnera sa šifrom 0 iz šifrarnika poslovnih partnera. (19.11.2014)
P: Kod fakturiranja često nam je datum isporuke različiti od datuma računa, koji često prelazi u drugi mjesec. Tada se naime u knjigi Ira u porezni datum upisuje datum isporuke, a ne datum računa, šta po novim mišljenjima porezne uprave nije ispravno. Naravno, tada nam je Pdv obrazac neispravan!
Molim Vas da nam pomognete ako ima negdje u postavkama da se može isto mjenjati (ID:138043)
O: Propisi nalažu da se kod izlaznih računa kao porezni datum uzima raniji datum tj. ili datum izdavanja računa ili datum isporuke, zavisi što je bilo ranije.

Uvijek možete ući u izmjenu pojedinog reda porezne knjige IR-a i promjeniti polje porezni datum u što god želite.

ps
Kada govorite o nekom mišljenju Porezne uprave molim da se uvijek referencirate na njega navodeći link na webu gdje se može pročitati. (25.11.2014)
P: Kako kreirati PDV-S obrazac (Zbirna prijava za stjecanje iz EU)? (ID:138881) O: Kod samog ispisa izvještaja PDV-S program će prema kriteriju datuma povući sve račune iz knjiga UR-a:
- Za stjecanje dobara unutar EU
- Za primljene uslugeiz EU

Uz napomenu da u poslovnim partnerima mora biti upisan i VAT broj dobavljača i namjestiti polje Tip PDV partnera. (11.02.2015)
P: Kako kreirati obrazac ZP (Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice Europske unije)? (ID:138882) O: Program će kod samo ispisa ZP obrasca povlačiti podatke iz knjiga UR-a i konkretno za svaku pojedinu kolonu ZP obrasca na sljedeći način:
- (11) povlače se podaci računa iz polja IR-a "Isporuke dobara unutar EU"
- (12) povlače se podaci računa iz polja IR-a "Isporuke dobara unutar EU", ali koji u polju napomena imaju upisan tekst #ZP12#
- (13) povlače se podaci računa iz polja IR-a "Isporuke dobara unutar EU", ali koji u polju napomena imaju upisan tekst #ZP13#
- (14) povlače se podaci računa iz polja IR-a "Obavljene usluge unutar EU"

Uz napomenu da u poslovnim partnerima morate upisati VAT broj kupca i namjestiti polje Tip PDV partnera (11.02.2015)
P: Molim malu pomoć, gdje pročitati uputu o sastavljanju obrasca pdv k za 2014 godinu. (ID:138911) O: PDV-K obrazac se ispisuje kao i svaki drugi mjesečni PDV obrazac samo se nekim dodatnim podacima.

U prozoru "PDV > Izvještaji > PDV obrazac (XML export)" odaberete:
- kriterij za ispis: ispis svih poreznih prijava
- označite opciju „Ispis samo jedne prijave kao kumulativ svih podataka iz navedenog razdoblja PDV-K“
- popunite dodatne podatke „Dodatni podaci za pis na PDV-K obrazac (2013 i 2014)
- za export u XML za ePoreznu označite „Export podataka u XML obrazac za PU“

Ako su vam svi pojedinačni mjesečni PDV obrasci u redu, tada će vam biti u redu i PDV-K jer je on samo zbroj svih pojedinačnih obrazaca.

Napomena
Ako trebate napraviti bilo kakve izmjene u poreznim evidencijama na godišnjem nivou (ispravke, zaostali računi i sl.) ne radite promjene na npr. pdv obrascu za 12. mjesec (1.12. - 31.12) nego unesite novi trinaesti obrazac za razdoblje 31.12. - 31.12. i u njemu evidentirajte razlike koje želite, kod ispisa odredite razdoblje 1.1. - 31.12. (kriterij za ispis su datumi početka obrazaca). (17.02.2015)
P: Primijetili smo da kod izrade PDV obrasca automatskim unosom u IPOSu za tvrtke koje su u sustavu plaćanja PDV po naplati, ipos pod stavku:
„Transakcije koje ne podliježu oporezivanju i oslobođene I.4. Obavljene usluge unutar EU ( članak 17. Stavak 1. Zakona)“
Ne upisuje sve transakcije nastale u tekućem mjesecu (ire), već samo one Ire koje su naplaćene u tekućem mjesecu. (ID:138962)
O: Kada se koristi sustav obračuna PDV-a prema naplaćenim računima automatsko punjenje PDV obrasca iz knjiga IR-a i UR-a povlači samo one redove knjiga kojima je datum plaćanja unutar razdoblja mjesečnog (tromjesečnog) PDV obrasca.

Trenutak nastanka porezne obveze prema obračunu pdv-a po naplati računa ne primjenjuje se na:
a) isporuke dobara unutar EU,
b) stjecanje dobara unutar EU,
c) isporuke i premještanje dobara iz čl. 30. st. 8. i 9. Zakona o PDV-u,
d) usluge iz čl. 17. st. 1. Zakona o PDV-u (usluge B2B),
e) za isporuke dobara za koje je primatelj obvezan platiti PDV prema čl. 75. st. 1. t. 6. i čl. 75. st. 2 i. 3. Zakona o PDV-u (za prijenos porezne obveze),
f) isporuke u okviru posebnog postupka oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici.

To znači da će u navedenim opisanim poreznim situacijama za obveznike prema naplati računa, porezna obveza nastati neovisno o plaćanju računa.

Zbog kompleksnosti propisa za račune koji prema propisima ne podliježu obračunu PDV-a prema naplaćenim naknadama nego prema Izdanim računima potrebno je u Knjizi IR-a za takve račune pojedinačno upisati „Datum uplate“ (postoji automatska tipka za unos datuma) koji treba biti u mjesecu kada se želi da račun ulazi u automatski unos PDV obrasca.

Porezni datum uplate u knjizi IR-a je samo podatak kojim se određuje u koje obračunsko razdoblje PDV-a ulazi račun, a ne stvarni datum uplate. (20.02.2015)
Grupa: Fakturiranje u VP (82)
P: Kada se u fakturiranju u šifrarniku artikala upiše podjedinica mjere npr. 1 Komad javlja se greška (ID:76086) O: Ne javlja se greška kada se upiše podjedinica mjere 1 Komad, može se upisati bilo koja podjedinica mjere, ALI
ako se uz podjedinicu mjere NE UPIŠE i količina podjedinice mjere onda se javlja greška jer se ne može dijeliti s nulom. (20.07.2006)
P: Da li je moguće promijeniti stopu PDV-a na 23%, a da se pri tome cijene iz veleprodajnog i maloprodajnog cjenika ostanu nepromjenjene? (ID:107016) O: Da li ste pročitali uputu na linku <http://www.ipos.hr/Pages/Tekuce_aktualnosti.aspx> ? (27.07.2009)
P: Specifičnost naše branše nakladničko / knjižarskih odnosa i komisijske prodaje knjiga. Naime od nas knjižari prilikom isporuke robe traže da im naznačimo rabat na dokumentu a taj je dokument međuskladišnica, s obzirom da zapravo mi sve komisijske partnere i njihova prodajna mjesta (knjižare) vodimo kao naša skladišta jer oni robu nisu kupili već je drže u zajedničkoj prodaji. (ID:115701) O: Možete formirati poseban cjenik za komisije i poslati im ga mailom za sve artikle.
Ako treba možete imati više različitih cjenika za grupe komisija, a možete imati i cjenik za svaku komisiju ako su baš svi različiti. (14.01.2010)
P: Trenutni oblik ispisa broja računa kod nas je:
Račun br.605/2009
Da li je moguće promijeniti u oblik npr.
Račun br. 2009-605
ili neki drugi koji bi nam više odgovarao? (ID:115802)
O: To nije moguće promjeniti. (15.01.2010)
P: Prilikom namještanja u Sistemu, fakturiranje, model plaćanja, namjestili smo na opciju dokument-godina, međutim kod izrade fakture u pozivu modela na plaćanje generira se dokument-godina-neki broj (npr. 123-201026). Molimo obavijest kako ukloniti znamenke iza godine. Napomena koristimo verziju 8.8.3. (ID:116240) O: Prvi broj iza godine označava da li se radi o broju predračuna 1, ili o broju računa 2.
Drugi broj iza godine je kontrolni broj ako ste već uzeli model 01.
Model 00 nema kontrolnog broja. (26.01.2010)
P: Molio bih Vas da mi ukratko objasnite kako se izrađuje deklaracija u Ipos programu, te da li je potrebna nadogradnja Iposa zbog deklaracija i sa kojim aparatom za deklaracije je Ipos kompatibilan. (ID:116791) O: Ispis različitih naljepnica se vrši na pisače koji su prijavljeni u winodowsima, veličine i sadržaj definirate sami.
Pozovite help i u Search upišite etikete pa onda List topics. (22.02.2010)
P: Da li mi mozete reci zasto mi program ne zeli prilikom prijenosa fakture u kupce ne prenese istu u knjigu IRA? Hvala na pomoci (ID:117228) O: Provjerite postavke programa, grupa Porezne evidencije, uključite prve dvije, a isključite treću. (01.04.2010)
P: Da li postoji ikakav način da iPOS knjigovodstvo importira narudžbu (ili otpremnicu ili neki drugi rob) putemafajla u nekom formatu (flat txt, ccv, xlm ili nešto drugo) u kojem bi bili jednostavno datum, šifra partnera, i po stavkama šifra i količina artikla ? (ID:117535) O: Automatski upis stavaka iz vanjske datoteke
U određenim dokumentima postoji mogućnost importiranja tj. automatskog upisa stavaka iz vanjske datoteke, to su sljedeći dokumenti:

pripremne inventure
predračuni veleprodaji
računi u veleprodaji
prijenosnica u robnom
izdatnica u robnom
otpremnica u robnom (03.05.2010)
P: Korisnici smo programa IPOS knjigovodstvo ver.8.8.2.
Molimo ,objasnite nam kako možemo stornirati (ne brisati) izlazni račun. (ID:117561)
O: Unesite novi račun sa istim stavkama u minus količine, možete označiti Tip računa kao „knjižna obavijest“. (05.05.2010)
P: Kako smo od naših poslovnih partnera saznali, oni odbijaju CASSA SCONTO prije dodavanja 23% PDV-a, te stoga NE MORAJU NAKNADNO IZDAVATI KNJIŽNU OBAVIJEST kao što to mi sada moramo raditi za svaki račun plaćen u označeno vrijeme za cassu..

Molim Vas najljepše da i nama formulu prebacite tako da se % casse skonta računa od neto iznosa (prije dodavanja PDV-a), pa tek onda na dobiveni iznos se doda ukupni PDV.
Npr. prema našem računu u privitku:

UKUPNO RAčUN BEZ POPUSTA 1.650,41
UKUPNO POPUST -495,12
UKUPNO RAčUN 1.155,29 (neto)
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 23,00% na 1.155,29 265,72
SVEUKUPNO RAčUN = 1.421,01

Za plaćanje do 12.04.2010 (3 dana) odobravamo vam naknadni popust 3% u iznosu 42,63 34,66 (od neto iznosa) kn, iznos koji trebate platiti je 1.378,38 1.386,35 (s PDV-om od 265,72) kn
Na taj način bi kupac uplatio iznos smanjen za postotek csse od neto iznosa , ali s punim iznosom PDV-a, te im ne bismo morali slati naknadno knjižne obavijesti kao do sada.
Nikoga ne boli to što kupac uplati 5 ili 10 kn više PDV-a, kad se taj PDV ionako vraća, a knjigovodstveni troškovi za izdavanje i zatvaranje knjižnioh obavijesti su veći od iznosa razlike u PDV-u. (ID:117604)
O: Ne može se obveza naknadnog izdavanja Knjižne obavijesti vezivati uz matematiku obračuna popusta, kriterij je da li je popust izražen u iznosu računa tj. na računu kada nema te obveze, ili popust nije uključen u iznos računa i nastaje kasnije nekom radnjom kupca kao što je uplata u roku te je tada potrebno dodatnim dokumentom korigirati račun tj. pdv.

To što vaši partneri rade je samo obmanjivanje kupaca da imaju veći popust nego što imaju.

Dodatno tih "5 ili 10 kn" može i te kako zaboljeti onoga tko izdaje takav račun i razliku ukupnog iznosa računa i smanjene uplate kupca ne pokrije dodatnim dokumentom, da ne govorim o krivim osnovicama pdv-a i sl. (07.05.2010)
P: Imam klijente kojima šaljem fakture u EUR-ima. Znam da imam opciju vođenja salda-konti kartica u valuti. Međutim, kada se računi prebace u salda-konti, to nisu isti iznosi u EUR-ima kao što su na računu. Kao da program uzme neki tečaj po kojem to prebaci.
Da li je moguće i kako da mi Kartica ima iste iznose kao i računi, jesam li nešto previdjela? (ID:117936)
O: Svi iznosi koji se upisuju su u domicilnoj valuti (kn) i u modulu Fakturiranje i u modul Saldakonti kupaca.
Kada kreirate devizni račun u Fakturiranju imate polja Tečajna lista, Valuta i Datum na osnovu kojih program ispisuje fakturu ili u domaćoj valuti ili u valuti koju ste odredili, a prema tečajnoj listi prema upisanom datumu.

Kada se račun prebaci u saldakonti kupaca on je i dalje u domaćoj valuti, ali kada se zatraži ispis npr. izvještaja kartice zatvaranja i kada odredite da želite ispis u nekoj valuti tada program iznose u domaćoj valuti preračunava u stranu valutu.
Kako?, imat izbor svi partneri u jednoj valuti ili svaki u svojoj, to određujete u šifrarniku partnera.
Ako odredite svi partneri u jednoj valuti onda program uzima podatak o valuti i tečajnoj listi iz matične firme-partnera, ako je svaki u svojoj valuti onda se uzima tečaj i lista od svakog partnera posebne, ako kod partnera to nije definirano onda se za njega uzimaju podaci iz matične firme.
Nakon toga program uzima iznos u domaćoj valuti i u tečajnoj listi traži određenu valutu i njen tečaj PREMA DATUMU RAČUNA, ako je datum računa u kupcima isti kao i datum tečajne liste na računu u fakturiranju onda bi ti iznosi trebali biti isti. (11.06.2010)
P: Bilo bi dobro da ispravite slijedeću stvar (grešku?) u programu: kod pisanja računa i predračuna kada NEMA unešene cijene u Cjenik, program vuče NABAVNU cijenu, što nam je upravo rezultiralo prodajom ispod nabavne cijene, a da ne spominjemo gubitak marže! Možete li prilagoditi da program nudi 0 u tom slučaju, pa bi se cijene upisivala ručno iz važećih papirnatih cjenika? (ID:117937) O: Ako je program povukao nabavnu cijenu onda prodaja nije bila ispod nabave nego po nabavnoj cijeni.
Smisao programa je da se cijene vode i kreriaju u programu kao ishodišnom mjestu, a ne u papirnatim cjenicima.
Isto tako imate check polje „Vidljiva nabavna cijena i marža“ preko kojeg možete uključiti prikaz tih podataka kod kreiranja ponuda/računa osim ako je to isključeno zbog politike zaštite podataka.

Napravit ćemo kompromis na način da će program u slučajevima kada je marža nula ili negativna cijeli red Prodajne cijene biti u crvenom i pisat će „Prodajna cijena <= NC“ što će biti dovoljan pokazatelj onome tko radi ponudu/ili račun.
Ima slučajeva kada korisnici namjerno upisuju prodajnu cijenu nula ili manju od nabavne, a i cijeli sistem radi kao excel jer se promjenom bilo kojeg podatka (nc, marža, stopa marže, prodajna cijena, rabat stopa, rabat iznos, porez tarifa, prodajna cijena s porezom) mijenjaju svi ostali podaci pa je komplicirano apriori stavljati neko polje nula. (11.06.2010)
P: Pišem u ime našeg klijenta, Vašeg korisnika XY kojem radimo web stranice. Interesira nas može li se iz aplikacije raditi export podataka o artiklima i ako može u kojem formatu se podaci mogu dobiti? Nama bi najviše odgovarao XML. (ID:118501) O: U programu Fakturiranje>Izvještaji>Cjenik artikala-usluga, prije ispisa označite check box „Istovremeno exportiraj podatke u tekstualnu datoteku u '...Data\Temp' direktoriju“.
Pogledajte i help sa F1. (07.07.2010)
P: Fakturiranje, izvještaji, ispis računa kalkulacija, ispis od - do datuma,
ispis,
pojavi se popis rn. kalkulacija, u gornjoj traci (siva) pod stupcem jedinica
stoji 0 (samo za račune koji su plačeni po predračunu i koji se povlače iz
predračuna ) - fakturiranje u veleprodaji, predračuni, prijenos u račun... (ID:118835)
O: Podatak se povlači iz polja Poslovna jedinica iz podataka glave izlaznog računa u Fakturiranje>Fakturiranje u veleprodaji>Izlazni računi, to je zadnje polje glave računa.

Ako se to polje ne vidi u prikazu onda treba uključiti postavku grupa Glavna knjiga>Poslovne jedinice: Upisivanje poslovnih jedinica kod knjižeja dnevnika glavne knjige i analitika.

Ako u to polje nije upisana poslovna jedinica onda se prikaže nula i sl. (27.07.2010)
P: Molim vas ako u programu postoji mogoćnost ispisa deklaracija trgovačke robe da nam pošaljet upute gdje se nalzi i kako ih koristiti koristiti. (ID:118945) O: Na našoj web stranici otvorite help u meniu „O programu>Pisane upute“ ili na linku <http://www.ipos.hr/Pages/Pisane_upute.aspx>.

Sa lijeve strane pronađite i kliknite tipku Search, u otvoreno polje upišite npr. „etiketa“ i kliknite na Search ...
otvorite će se nazivi barem 7 prozora helpa koji imaju veze sa ispisom etiketa, odaberite neke od njih. (11.08.2010)
P: Ne znam koliko ste upoznati sa našim Zakonom o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini, ali želim Vas obavijestiti da je izašao novi, koji zahtijeva formiranje cijena zaokruženih u iznosu apoena koji su opticaju.
Interesuje me na koji način smijem i mogu mijenjati postojeće veleprodajne cijene, jer iste ne odgovaraju uvjetima propisanim zakonom ? (ID:119852)
O: U modulu Fakturiranje u veleprodaji, koji vi imate, cijene se formiraju u Fakturiranje>Fakturiranje u veleprodaji>Cjenici artikala i usluga.
Možete direktno upisati ili cijenu bez poreza ili cijenu sa porezom tj. zaokružiti cijenu na željeni apoen.

Cijene koje se nalaze u Robno-materijalnom tj. skladištima su vaše nabavne cijene. (29.09.2010)
P: Kupci me traže da na računu-otpremnici mora biti prikazan datum isporuke robe.
Kako to riješiti jer nevidim rubriku datum isporuke pri popunjavanju računa. (ID:119984)
O: Nije uvijek moguće jednim datumom zadovoljiti tu formu, neki računi se odnose na više otpremnica tj. datuma isporuke.
Povežite račune koje radite u fakturiranju sa otpremnicama u robnom (za svaku otpremnicu se može odrediti račun u robnom) i na ispisu računa će vam se prikazati svi brojevi otpremnica sa njihovim datumima tj. datumima otpreme.

Ako to ne možete onda morate datum isporuke upisati u tekst prije stavaka npr. "Datum isporuke: 25.09.2010". (13.10.2010)
P: Koristila sam Vaša uputstva i napravila popis artikala. cjenik, skladišne primke pa ulazne kalkulacije, ali kad radim predračun pa aktiviram tipku OTPREMNICA, onda dobivam odgovor da nemam dovoljne zalihe artikala (a iste sam već upisala i u primkama i u ulaz. kalkulacijama). Pokušala sam pomoću računa ali opet isto ( kad uključim tipku OTPREMNICA dobivam prazninu jer tamo nema popisa). Što da učinim? (ID:120277) O: U vezi otpremnica, logično je da se rade po računu. U postavkama programa u grupi Fakturiranje, podnaslov Automatske otpremnice (nivo partnera) uključite postavku „U fakturiranju automatska izrada otpremnice iz računa s kontrolom zaliha“.
Nakon toga svaki puta kada budete završavali spremanje računa program će vam ponuditi izradu otpremnice po tom računu.
Provjerite da li je skladište na kojem su artikli isto kao i ono na računu. (15.11.2010)
P: Nikako ne uspijevam iz ponude ,za koju nije izvršena nikakva uplata,napraviti račun,na kojem stoji "ostaje za platiti". Potreban iznos,nego stoji ostaje za platiti 0,00 kn(što je krivo) -što se vidi iz priloženog. (ID:122814) O: U glavi računa pronađite polja
Predračun / avans: Godina i Broj, Datum, Iznos
obrišite sve što se nalazi u tim poljima i bit će u redu.

Ponuda/predračun je besmislena ako po njoj nije predviđeno da se išta uplaćuje, logičnije je da odmah napravite račun. (24.03.2011)
P: Kod ispisa računa na fiskalni pisač javlja se poruka greške:
ErrorCode: 106
ErrorOPOS: OPOS_E_ILLEGAL
ErrorDescription: OPOS_E_ILLEGAL
(PrintRecItem): An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter was used. (ID:123695)
O: - potrebno je otvoriti CommTool program (pomoćni program za Tremol pisač)
- daktivirati printer
- u tabu Programiranje tipkom Učitavanje (Snimanje na PC) napraviti učitavanje baze artikala na PC
- ponovo aktivirati printer (17.06.2011)
P: Kako rješavati probleme na računima kod stavaka sa malom cijenom i velikom količinom uz prisustvo popusta? (ID:123881) O: Jedan od vrlo efikasnih načina rješavanja situacija velikih količina i malih cijena uz izračunavanje rabata je otvoranje novog artikla-usluge npr. Veleprodajni rabat na količinu, Veleprodajni rabat mjesečna akcija itd. pa onda nakon što se napravi cijeli račun i vidi ukupan iznos jednostavno pozove taj artikl-usluga (to je svakako usluga).
Može se unaprijed definirati stopa u nazivu, ali se može i mijenjati tako da se klikne dvostrukim klikom na polje iznad i program će prepisati tekst, dakle sada se može ostaviti stopa ili se može promjeniti (u nazivu usluge), ALI ako sada dok smo u tom tekstu klikne mišem na tipku Rabat program će sam izračunati iznos rabata za stopu rabata koja je upisana u tekstu i spremiti stavku.
Ovo je ok dok je ista stopa rabata za sve stavke. (13.07.2011)
P: Da li je moguće na neki način, npr. vanjskim programom, pristupiti bazi IPOS-a koja sadrži stanje skladišta u robnom knjigovodstvu i tako automatski ažurirati stanje skladišta (dostupnost artikala) koji se prikazuju na internet trgovini? (ID:124069) O: U meniu Fakturiranje>Izvještaji>Cjenik artikala-usluga pozovite prozor za uvjete izvještaja.
Odaberite kriterije za ispis podataka (skladište, artikle itd.) koji će se pojavljivati na ispisu.

Uključite opciju (checkbox) "Istovremeno exportiraj podatke u tekstualnu datoteku u ... Data\Temp direktoriju".
Dobit ćete CSV tekstualnu datoteku koju možete importirati u word, excel i sl. ili koristiti za programirani import u neki drugi program. (30.08.2011)
P: Kod fakturiranja na izlaznom racunu tip prihoda ima 4 opcije, od cega dvije se ne knjize na dobra konta kod automatskog knjizenja.
1. ROBA - se knjizi na 7520, a trebalo bi na 7600
2. PROIZVODI IZVOZ - se knjizi na 7510 a trebalo bi na 7520
Da li se to moze negdje podesiti ili se mora na programerskom nivou? (ID:124334)
O: U programu meni: Šifrarnici>Automatska kontiranja>Konta za automatsko kontiranje. (23.09.2011)
P: Možeš li osmisliti jednu inovaciju tj da li je moguće dodati još jednu rabatnu stopu poslije redovnog rabata?
Npr.Akcijski rabat ili poseban stimulativni rabat na količinu,akcijski-objektni rabat za veća pakovanja za kupce koji to zaslužuju
Izgledalo bi kao Rabat 1 i poslije njega Rabat 2. (ID:124393)
O: Predlažem da se unutar šifrarnika artikala i usluga formira stavka: Rabat na količinu, Rabat akcijski i sl., a koje stavke se mogu proizvoljno onda dodavati na kraju računa nakon svih stavaka.
Stavke se definiraju kao usluge tako da im se može proizvoljno mijenjati tekst npr. Rabat na količinu 20%, nakon što se upiše takva stavka prije nego se spremi može se kliknuti na tipku Rabat i program će automatski izračunati iznos za tih 20% rabata i upisati stavku. (29.09.2011)
P: U programu Fakturiranje - Fakturiranje u veleprodaji - Izlazni računi da li je moguće namjestiti program da radi sa dvije decimale? U cijeniku artikal košta 1049,00 ( zadano u kalkulaciji ) kod fakturiranja Prodajnia cijena s porezom 1048,99999 (ID:124483) O: U programu Fakturiranje>Izvještaji>Ispis računa u panelu prije ispisa imate opciju „cijena zaokružena na 6 decimala“, jednostavno je isključite. (07.10.2011)
P: Obraćam Vam se sa jednom molbom. Izuzetno bi nam bio koristan report iz baze IPOSa koji bi uspoređivao cijenu sa fakture i nabavnu cijenu materijala na pripadajućoj otpremnici, sa prikazom razlike istih u apsolutnom i postotnom obliku. Na taj bi način mogli po svakoj fakturi imati točan RUC za istu. (ID:124545) O: Usporedni prikaz nabavne cijene, marže (postotna razlika) i prodajne cijene na nivou pojedine stavke, na nivou računa i na nivou izvještaja za proizvoljno razdoblje, skladište, kupca, lokacije isporuke, komercijaliste, poslovne jedinice, načina plaćanja, filtera partnera (korisnički filter), po tipovima računa itd. možete vidjeti u izvještaju:
Fakturiranje>Izvještaji>Ispis računa-kalkulacija. (18.10.2011)
P: Udjem u prozor FAKTURIRANJE, CJENICI ARTIKLA I USLUGA, dobijem sve artikle kod nekih mi je unešena nabavna cjena, a kod nekih ne. Označim artikal koji nema nabavnu, stisnem pojedinačni prikaz, otvori mi se kartica i stisnem izmjena i pokušam izmjeniti tj unjeti podatak i sad nastaje problem jer mi kod tog artikla to program nedozvoljava. To mi je potrebno jer nemogu ispisati interne izdatnice jer kad nemam nabavnu cjenu ne želi upisati u izdatnicu , sama nemogu jer mi opet program neda. kako da to ispravim da bi mogla napraviti izdatnice. (ID:124684) O: Fakturiranje>Fakturiranje u veleprodaji>Cjenici artikala i usluga se ne upisuju nabavne cijene.
Kod artikala koji u tom prozoru imaju nabavnu cijenu ih je program povukao iz modula Robno-materijalno, a gdje ih nema znači da ih nema u robno-materijalnom.

Nabavne cijene je moguće upisati jedino u modulu Robno-materijalno>Skladišni dokumenti ... i to zaprimanjem artikala na zalihu nekim ulaznim skladišnim dokumentom (primka, inventura ...).

Ne možete ispisati internu izdatnicu za artikl kojeg nemate na zalihi. (09.11.2011)
P: Pregledao sam u uputama kako napraviti reklamirani račun ali nigdje nisma našao. (ID:124855) O: U glavi računa (mp i vp) su tri polja:
BF - broj fiskalnog računa
RF - broj reklamiranog fiskalnog računa (reklamirani računi imaju svoj poseban niz)
RBF - broj fiskalnog računa kojeg reklamiramo

Slobodno je za upis jedino polje RBF tj. polje u koje kod unosa novog računa upisujemo broj već postojećeg fisklanog računa (BF) kojeg želimo reklamirati.
Kada zadamo ispis tog računa na fiskalni pisač program će kao potvrdu ispravnog ispisa reklamiranog fiskalnog računa u polje RF upisati broj reklamiranog fiskalnog računa kojeg je kreirao u fiskalnog pisaču, ako iz nekog razloga fiskalni pisač nije upisao reklamirani fiskalni račun tada će to tome javiti poruku, a polje RF će ostati prazno.

Dakle polja BF i RF automatski puni program Ipos knjigovodstvo kada dobije povratnu potvrdnu inforamciju od Fiskalnog pisača da je ispisan fiskalni račun BF tj. ispisan reklamirani fiskalni račun RF. (30.11.2011)
P: Molim Vas da mi odgovorite, da li postoji u dijelu fakturiranja, izlazni računi, opcija kada kupac plaća u ratama.
Odnosno sljedeće: Račun iznosi 3000,00 kn
Prva rata 1000,00 kn dospijeva 01.10.2011.
Druga rata 1000,00 kn dospijeva 01.11.2011.
Treća rata 1000,00 kn dospijeva 01.12.2011.
Iznosi rata i dospijeće trebalo bi biti vidljivo na računu, te isto tako kada se printa obrazac
Rokovi dospijeća plaćanja da su rate i dospijeće vidljivi.
Znam da se može ručno upisati da bude vidljivo na računu, ali se onda to ne prikazuje u izvještajima kao valuta plaćanja. (ID:124957)
O: Pojedini račun može imati samo po jedan datum:
- datum izdavanja
- datum isporuke/obavljene usluge
- datum dospijeća

Ako tekstualno na računu iskažete rate sa njiovim iznosima i rokovima dospijeća tada se datumi dospijeća neće uzimati u obzir kod zatvaranja stavaka u saldakonti kupaca i ostalim izvještajima jer se radi samo o običnom tekstualnom opisu.

Jedini način je da svaka rata ima svoj račun, tada svaki račun može imati i svoj rok dospijeća, u tom slučaju morate nekako robu/usluge rasporediti na više računa.

Inače od 1.1.2012. zaboravite na odgode plaćanja duže od 30 tj. 60 dana jer je to zakonom zabranjeno. (14.12.2011)
P: Dolaze nam 3 artikla različita od dobavljača i mi ih pakujemo zajedno sa telefonima za komisionu prodaju.
Postoji li ikakva mogućnost da nam u programu sve to bude jedan proizvod npr paket plus? (ID:125069)
O: U šifrarniku artikala otvorite novi artikl npr. „Paket plus“.
U istom prozoru imate tipku Normativi, u tom prozoru za artikl „Paket plus“ definirajte od kojih se sve elemenata, tj. drugih artikala, sastoji.
Kada fakturirate navodite na računu artikl „Paket plus“ i njegovu cijenu, ali kod ispisa računa uključite opciju „Prikaz elemenata složenog artikla. Na ispisu računa će biti naveden složeni artikl sa cijenom, količinom, rabatom i td., ali će ispod njega biti navedeni svi artikli sa količinama koje ste odredili da su sastavni dijelovi tog složenog artikla. (28.12.2011)
P: Počeli smo raditi online prodaju i imamo instaliran program preko kojeg se radi prodaja,
zanima me radi smanjivanja količine kad se proda neki telefon jeli se oni mogu povezat sa IPOS programom? (ID:125485)
O: U Fakturiranju, Pc kasi, otpremnicama u Robnom imate tipku Auto upis, u dijelu za upis artikala, koja može povući podatke iz vanjske tekstualne datotke, detaljnu specifikaciju ćete dobiti kada u tim prozorim pozovete pomoć sa F1.

Dakle u tom vanjskom programu je potrebno automatski ili na zahtjev korisnika generirati datoteku sa prodanim artiklima u specificiranom formatu (šifra može biti ili šifra ili EAN kod)

šifra; količina
šifra; količina
...
npr.
34; 45
23; 500,345
4675345875432; 123,46
456; 0
...

Takvu datoteku onda možete učitati u Fakturiranju, Pc kasi, otpremnicama u Robnom. (18.01.2012)
P: Poštovanje, postavljeno mi je pitanje kod jedne izlazne fakture koju smo ispostavili. Jedinična cijena stavke je konkretno 2,95kn i na to smo odobrili 10% rabata. Kod kolone Ispis na količinu od 1400 brojka koja se prikazuje je 3724,00 a kako je to jedina stavka konačan iznos je 3717,00. Matematika mi je jasna kod obje varijante ali mislim da je ispravna matematika "jedinična cijena" - "rabat" pa nakon toga se množi sa "količinom". Da li je to moguće ispraviti? (ID:125834) O: Prije samog ispisa računa imate opciju "Cijena zaokružena na 6 decimala", kada je uključite dobit ćete ispravan iznos.
Logično je da kod velikih količina, a malih cijena zaokruživanje igra veliku ulogu pa je potrebno više do dvije decimale da bi takvi iznosi bili prikazani korektno. (09.02.2012)
P: Dosadašnjim radom uvidio sam da ponekad kataloški broj je duži od predviđenog prostora na izlaznom računu pa se isti ne prikazuje u cijelosti. Mislim da bi mogučnost variranja širine polja kod ispisa računa riješila taj problem (ID:125835) O: Na ispisu računa/predračuna ima previše kolona, a zbog preglednosti svaka stavka mora biti u jednom redu i to u portret formi papira.
Korisnik u Fakturiranje>Postavke programa>Postavke fakturiranja u veleprodaji može samostalno ukjučiti i isključiti pojedine kolone (rbr, šifra, kataloški broj, naziv, jmj, količina, popust, cijena-popust, iznos, porez%, porez jedinični, porez iznos, iznos stavke) uz dodatne opcije i sve to sa mogućnošću određivanja naslova kolona.

Kolona za kataloški broj je sasvim dovoljno dugačka za upis kataloškog broja koji je zapravo dodatna šifra, ne opis artikla.
Kada bi se ta kolona povećala morale bi se smanjiti druge bitne kolone.

Ako imate dugačke kataloške brojeve koje želite da se vide na računu uključite opciju u postavkama Fakturiranje>Postavke programa>Postavke fakturiranja u veleprodaji>Fakturiranje>Ispis računa/predračuna "Prikaz kataloškog broja uz naziv u ispisima fakturiranja i robnog". Tako će vam se kataloški broj prikazati zajedno sa nazivom, a ako bude duži prebacit će se u sljedeći red.
Naravno kolonu kataloški broj onda isključite. (09.02.2012)
P: Osim promjene pdv u maloprodaji dižemo cijene za 8%
Kako da to provedemo automatikom, da ne moramo sve upisivati ručno
u Zapisnik o promjeni cijena?? (ID:126259)
O: Vi imate Fakturiranje u veleprodaji, a to je jednostavno napraviti, u Fakturiranje>Fakturiranje u veleprodaji>Cjenici artikala i usluga imate tipku „Povećanje“ i uputu u novootvorenom prozoru. (29.02.2012)
P: Po nadogradnji Vašeg sustava, dogodila se previd, samo nisam uspio dokučiti - da li kod mene kod ispisa ili negdje unutar programa.
Zbog toga Vam u prilogu šaljem dva cjenika - jedan napravljen na starom programu ( sennheiser 2011 ), dok je drugi na novom ( cjenik senn 2012 ).
Kao što možete primjetiti na novom ispisu cjenika, naveden je samo NAZIV ( SENNHEISER ), ali ne i artikl. (ID:127042)
O: Kod nadogradnje sa starijih verzija kao što je bio slučaj kod vas uvijek bude nekih većih sistemskih izmjena, u ovom slučaju u dijelu sa postavkama programa (bivši prekidači).

Otvorite prozor sa postavkama npr. Sistem>Nadzornik>Postavke programa, unutar prozora odaberite sa lijeve strane grupu Fakturiranje>Ispis računa/predračuna i na desnoj strani uključite postavku Prikaz kataloškog broja artikla uz naziv u ispisima fakturiranja i robnog. (16.03.2012)
P: Iznos na fiskalnom računu mi se ne slaže sa iznosom na računu iz programa Ipos knjigovodstvo, u privitku šaljem primjer. Kako da rješim ovaj problem? (ID:127108) O: Bit problema je u tome da se u fiskalnim kasama nije predvidjelo da postoje veleprodajni i maloprodajni računi tj. predvidjeli su samo maloprodajnu cijenu i to sa SAMO 2 decimale .

U konkretnom primjeru u programu je VP cijena 7,15 kako sve 4 stavke imaju istu cijenu možemo uzeti ukupnu količinu za cijeli račun radi jednostavnosti tj. 783 komada * 7,15 * porez 1,17% = 6.550,19
Kako u fiskalni račun možemo upisati samo MP cijenu (7,15 * 1,17% = 8,3655 = 8,37) sa dvije decimale to je 783 * 8,37 = 6.553,17
Na kraju u ovom konkretnom primjeru dolazi do razlike fiskalnog i računovodstvenog računa 6.553,17 - 6.550,19 = 3,52.

U računovodstvenim računima je situacija daleko kompliciranija nego su je zamislili u fiskalnom računu jer se elementi računa prikazuju na razne načine, postoje raznorazni popusti, kasa-sconta, ispisi u drugim valutama itd.

Na taj način je u mnogim slučajevima “nemoguća misija” u veleprodaji dobiti isti iznos na računu iz računovodstvenog programa i na fiskalnom računu.
Na raznim forumima na internetu se može vidjeti da je to prilično raširen problem kod firmi koje imaju artikle sa malim cijenama.

Porezna uprava je upoznata sa tim problemima te je davala razne sugestije kako umanjiti te probleme.

Jedan od savjeta je bio da se kod takvih situacija sa puno artikala i malih cijena gdje se ne slažu iznosi na fiskalnom računu iskaže samo ukupni promet sa količinom 1 i iznosom poreza, međutim tu dolazi do komplikacija kada ima više poreznih tarifa, pa popusta i dr.

Sljedeći savjet je da se jedinične cijene takvih artikala ne iskazuju za 1 komad nego za 100 ili 1000 komada.
To je provedivo iz razloga što se količina na fiskalnom računu može iskazati na 3 decimale.

U konkretnom primjeru bi cijena na fiskalnom računu bila prikazana za pakovanje od 1000 komada tj.
7150,00 * 0,783 pakiranja * porez 1,17% = 6.550,19 što je isti iznos kao i na računovodstvenom računu.

Navedeno rješenje bi trebalo primjeniti u svakoj situaciji kada se kalkulacijom ne može podesiti da cijena bude zaokružena na drugu decimalu. (20.03.2012)
P: Kod fakturiranja mi se u programu ne vidi četvrta decimala kod cijene, npr. fakturiram 30.000 kom x 0,055 kn i kad isprintam vidi se 0,06 kn a obračunato je 0,055 kn...
Naravno, vrlo mi je bitno a kupcima još i više da se vidi točna cijena na računu pa Vas molim što prije za pomoć kako da to riješim... (ID:127123)
O: Meni Fakturiranje>Izvještaji>Ipsis računa, opcija Cijena zaokružena na 6 decimala. Cijena će se prikazivati na do 6 decimala (22.03.2012)
P: Ispisali smo 3 ista fiskalna računa (sa istim satvakam drugim brojem fiskalnog računa) prvi je ispravan druga dva nisu. (ID:127154) O: Recimo da su brojevi fiskalnih računa F1, F2 i F3, a redovnih računa R1, R2 i R3.

Trebate napraviti kopije računa R2 i R3 tako da su stavke sa negativnim predznakom količina, to neka budu R4 i R5.

Zatim u R4 upisati u polje RBF upisati broj F2, a u R5 u polje RBF upisati broj F3.

Ispisati R4 i R5 na fiskalni pisač, izaći će kao reklamirani fiskalni računi po kojima se reklamiraju fiskalni računi F2 i F3. (23.03.2012)
P: Pri unosu novih artikala tj pri radu sa šifriranjem artkala: Maloprodaja/Šifrarnici artikala na predlošku je polje za unos Kataloški broj, ja taj podatak do sada nisam koristio niti mi treba i u buduće pa me zanima kako taj podatak mogu zanemariti ili kako se to formira jer za moje potrebe je dosta oznaka komad jer se radi samo o artiklima iz maloprodaje tekstila. (ID:127195) O: Idete kao mačka oko vruće kaše, a ne navedete koji je vaš konkretan problem pa moram pretpostaviti, jer t niste naveli, da vam program kod spremanja artikla traži upis kataloškog broja.

Otvorite prozor Postavki programa i u grupi Fakturiranje imate prve tri postavke kojima se to regulira. (27.03.2012)
P: U prilogu je račun za jednog našeg kupca, milim Vas da obratite pažnju na obračun poreza kod stavke br.1, ispravno bi bilo 435,00 kn,a kod ispisa računa prikazuje 438,00 kn (ID:127700) O: U prozoru prije samog ispisa računa uključite opciju "Cijena zaokružena na 6 decimala" (02.05.2012)
P: Molimo Vas da nam kažete da li postoji mogućnost prijenosa šifrarnika artikala i usluga iz jedne firme u drugu, i ako može kako ćemo to učiniti. (ID:127901) O: Odgovor je i DA i NE.

Ako imate npr. matične firme 1 Prva d.o.o. i 2 Druga d.o.o., u svakoj firmi koristite poseban šifrarnik artikala jer je on na nivou matične firme. (Matična firma je partner iz šifrarnika partnera za kojeg vodite poslovne knjige)

Za svaki artiklu-uslugu postoje polja kao šifra, naziv, kataloški broj, jedinica mjere itd. Kada neki artikl koristimo u knjigovodstvu u računima, predračunima, primkama, otpremnicama itd. u tim dijelovima programa se zapisuje samo šifra artikla, a naziv, jedinica mjere i dr. podaci se ne pamte jer se oni nalaze u šifrarniku artikala te matične firme.

Pri tome je logično da čak i da se u obje matične firme Prva i Druga koristi sličan asortiman artikala, pa čak i isti nazivi, ali je definitivno da su šifre pojedinih artikala sigurno različite.

Što bi se dogodilo kada bi širarnika artikala iz Prva doo kopirali u Druga doo?
Prvo što bi se dogodilo je da u nekim dijelovima programa artikli ne bi imali svoj naziv ako je u Prvoj firmi bilo upisani npr. 10.000 artikala, a drugoj 11.000
Ono što ne bi bilo vidljivo na prvi pogled, ali bi bilo totalno pogrešno je da bi npr. u nekom računu artikl 500 Pisaći stol sada možda bio artikl 500 Tehnička olovka.

Stvar bi donekle funkcionirala kada bi šifrarnik artikala kopirali na početku godine npr. 2013. prije nego bi artikle koristili bilo gdje u programu u 2013. godini.
Što je sa 2012., 2011. i prethodnim godinama?, u tim godinama bi trebali šifrarnik artikala spustiti na nivo poslovne godine, detalje o tome pogledajte u helpu u sadržaju Osnovni podaci - šifrarnici > Popis artikala i usluga.

Dakle u Druga doo u 2013. godini bi imali novi šifrarnik artikala (kopiran iz Prva doo firme) i bio bi na nivou matične firme, a u prethodnim godinama bi šifrarnik bio na nivou poslovne godine.
Ovo treba dodatno uzeti sa oprezom zbog možda nekih pomoćnih šifrarnika koji su se koristili kod artikala u Prva d.o.o.

Kopiranje šifrarnika artikala je kopiranje datoteke roba.nx1 iz direktorija ... Ipos knjigovodstvo\Data\Partner1\SkupnePar\Roba.nx1 u direktorij ... Ipos knjigovodstvo\Data\Partner2\SkupnePar\
Pri tome morate izaći iz programa i srušiti nxServer u mrežnoj verziji.

Procedura je malo komplicirana i može se pogriješiti, pa je uvijek savjet upisati artikle direknot u Druga d.o.o., ali ako idete u proceduru radite u svakom koraku kopiju kompletnog direktorija Ipos knjigovodstvo kako bi se mogli vratiti natrag u slučaju problema. (31.05.2012)
P: Zanima nas kako postupati kada dobijemo račun za dani avans.? Naime, mi ga knjižimo u saldakonti dobavljača, i stavimo napomenu da je to račun za dani predujam, i račun nam se kao takav prebacuje u UR-a danih predujmova.
Kada dalje ubacujemo ulazne račune, saldakonti dobavljača nam nudi sljedeći redni broj, ta se dalje računi prebacuju u UR-a za dobra i usluge.
Tada u knjizi UR-a nedostaje redni broj onoga računa koji je prebačen u UR-a za primljene predujomove.
Naše pitanje je sljedeće zbog lakšeg snalaženje htjeli bi da brojevi saldakontija dobavljača (radni brojevi) poklapaju sa brojevima knjige UR-a. (ID:128025)
O: Za početak imate krivu predodžbu o brojevima računa, a za koje vi smatrate da moraju biti isključivo redni brojevi i to po redu. Pogledajte malo brojeve računa nekih komunalnih poduzeća, to su „kobasice“ sastavljene od brojeva i slova tzv. govoreće šifre, dakle brojevi račune uopće ne moraju biti redni brojevi.

Nadalje, zašto bi redni brojevi neke knjige UR-a morali biti isti kao i interni brojevi računa, pogotovo kad u knjizi postoji posebno polje za redni broj knjige i posebno polje za broj računa.

Što se tiče evidentiranja računa za predujam to ovisi o vama, možete dodatno pogledati u sadržaju u helpu neke dijelove koji govore o predujmovima.

Fakturiranje u veleprodaji > Izlazni računi > Računi za predujam
Fakturiranje u veleprodaji > Prijenosi računa u IR-a, kupce
Fakturiranje u veleprodaji > Izlazni računi > Izlazni računi
Fakturiranje u veleprodaji > Izlazni računi > Prijenos računa u saldakonti kupaca (21.06.2012)
P: Unazad par dana primjetili smo da kod unosa predračuna i računa za partnere koji nemaju odgodu plaćanja program automatski nudi 60 umjesto nula dana (koji imaju unešeno npr.30 dana ostaje 30). Znate li što je u pitanju i kako to riješiti osim stalnim ručnim ispravkama pri unosu? (ID:128180) O: Za partnere koji nemaju ništa uneseno u polje odgode plaćanja program uzima postavku iz partnera-matične firme tj. vaše firme. (30.07.2012)
P: Moj partner iz Rijeke, inače progamerska kuća, se žali da kod plaćanja računa prema nama ne prolazi poziv na broj odobrenja koji IPOS generira: 01 šifra partnera-broj računa-godina sa još dva dodatna broja, uvijek drugačija, pa ga moraju ručno mijenjati, te su zamolili da provjerite zašto se to događa i da li je isti sukladan pravilima Fine. (ID:128197) O: Za očekivati je da prvo provjerite što piše u Helpu (u sadržaju Fakturiranje u veleprodaji > Postavke fakturiranja u veleprodaji, Fakturiranje u veleprodaji> Izlazni računi) pa da tek onda pošaljete prigovor ili pitanje.

Prema vašoj rečenici bi se dalo zaključiti da se žalba vašeg partnera odnosi na to što mu je poziv na broj na svakom računu drugačiji. Već iz ove rečenice se vidi da uopće ne razumije što znači model 01 prije poziva na broj, naime on znači da se na kraju poziva na broj nalazi kontrolni broj, a koji je matematički generiran na osnovu svih prethodnih brojeva pa već iz toga on ne može biti isti.

Isti broj naravno ne može biti i zato što se u pozivu na broj nalazi i broj dokumenta, koji je za svaki dokument drugačiji.

Dalje se čak implicira da li je broj sukladan pravilima Fine, ako ga to zanima dovoljno je da plaćanje izvrši preko internet bankarstva i ako broj nije ispravan po modelu 01 banka ga ne bi smjela prihvatiti.

Ako ipak želite udovoljiti svojem partneru namjestite u postavkama, grupa Fakturiranje, broj modela bez kontrolnog broja i odaberite podatke koje želite da se prikazuju u pozivu na broj, između ostalo i bez ikakvih podataka. (03.08.2012)
P: Malo smo gledali Rekapitulaciju prodanje artikala po kupcima , kod nekih artikala Marzu nam vuce u minu, ispada da robu prodajemo za manju cijenu nego sto je nabavna ( pregledali smo racune i to nije tako).
Dal je stvar u tome, recimo nama dobavljac doveze robu i taj dan mi radimo otpremnice za dovezenu robu kupcu, ali mi fakturu od dobavljaca dobijemo tek nakon nekoliko dana i tek onda robu unesemo na skladiste. Kad se pravi otpremnica recimo na stanju pise -400 vreca, znaci roba ide u minus jer nema skladisne primke, posto je roba u minusu dal program sebi automatski formira neku drugu cijenu? (ID:128809)
O: Pretpostavljam da govorite o modulu Fakturiranje u veleprodaji.

Program prilikom izrade računa u posebno polje zapisuje i tekuću prosječnu nabavnu cijenu za taj artikl sa skladišta, polje nabavne cijene je vidljivo iznad polja marže (ako se ne vidi uključite ga opcijom Vidljiva nabavna cijena i marža).

Dakle nabavne cijene se ne povlače u trenutku ispisa izvještaja nego u trenutku izrade računa.
U prozoru Veleprodajnih računa imate i tipku „Upis NC“ kojom možete naknadno upisati nedostajeće nabavne cijene, pogledajte help.

Kako program reagira o određenim situacijama možete i sami vidjeti preko polja nabavne cijene koje sam spomenuo (07.11.2012)
P: Pripremamo se za fiskalizaciju i proučavamo smo Vaše upute programu IPOS u vezi toga.
Te upute su odnose na one firme koje su dužne fiskalizirati račune jer rade s gotovinom.

Kako mi ne radimo s gotovinskim plaćanjem, nije nam jasno kako to primjeniti u programu IPOS na naš slučaj;
Mi radimo isključivo VP račune koji su plaćeni isključivo preko transakcijskog računa,
znači ne namjeravamo nabavljati fiskalizacijski uređaj i certifikat od FINE za tu svrhu.

Iz uputa nismo shvatili što u takvom slučaju mi moramo učiniti u programu IPOS
da format prikaza broja računa odgovara zakonskom, s obzirom da naši računi neče imati JIR ili ZKI.
Samo odrediti poslavnu jedinicu i uključiti fisklaizaciju u VP u prekidačima za fiskalizaciju?
Ili u takvom slučaju ostaje sve kao i do sada što se tiče programa IPOS? (ID:129989)
O: Potrebno je u postavkama grupa Fiskalizacija uključiti postavke „Uključena fiskalizacija u maloprodaji i veleprodaji“, samim tim će na računima biti ispisivani datum i vrijeme te će broj računa biti prilagođen propisima.

Za VP račune je dodatno potrebno (isto u postavkama) upisati šifru poslovne jedinice određene za izdavanje računa u VP. (22.01.2013)
P: Ne vidi se Ean-kod prilikom fakturiranja u veleprodaji, gdje se to podešava (ID:131158) O: - prvo što je logično je da se otvori prozor postavki
- zatim logika nalaže da se ide u grupu Fakturiranje jer je to ipak taj modul
- e sad kad smo u toj grupi vidi se da ima i podgrupa Ispis računa/predračuna
- sad dakle kliknemo na tu podgrupu i odmah uočavamo već u drugoj postavci velikim slovima riječ EAN

dakle to je ta postavka. (14.03.2013)
P: U izbornicima Sistem-Nadzornik-Postavke Programa-Fakturiranje (Općenite postavke, Kolone u ispisu računa, Kolone u ispisu predračuna, Ispis računa/predračuna), kao i u izbornicima Fakturiranje-Fakturiranje u veleprodaji-Izlazni računi-Izvještaji-Ispis računa, uključili smo opcije „Prikaz kataloškog broja artikla“ svugdje gdje su se takve opcija nudile. No, sustav nam pri ispisu računa ispiše samo dio napisanog pod oznakom kataloški broj u Šifrarniku (Artikli i usluge), a drugi dio ne ispiše.

Npr., ako imamo upisano u sustavu sljedeće:

Šifra: 663
Naziv: Senzori za odrasle
Kataloški broj: 192-0107 LOT.BR. A77854X,

Tada nam se kod ispisa računa prikaže sve gore navedeno osim dijela koji je označen podebljano i podcrtano. Dakle, prvi dio „teksta“ pod oznakom „Kataloški broj“ se ispiše, a drugi dio ne.
U samom programu Ipos i kod Tabelarnog i kod Pojedinačnog prikaza računa, svi podaci su napisani kako treba (dakle piše: 192-0107 LOT.BR. A77854X).

Možete li nam dati savjet što da napravimo da i kod ispisa računa svi podaci budu vidljivi? (ID:131887)
O: Kataloški broj je nešto kao druga šifra, a vi ste ga upotrijebili više kao drugi naziv artikla.

Kolona Kataloški broj koja se može uključiti kod ispisa računa u postavkama ima konkretnu širinu (desetak znakova) i nije tako dugačka da primi vaš kataloški broj.

U vašem slučaju možete isključiti tu kolonu, a upotrijebiti u grupi Fakturiranje>Ispis računa/predračuna postavku Prikaz kataloškog broja artikla uz naziv u ispisima fakturiranja i robnog.
U tom slučaju kako god kataloški broj bio velik ugurat će se u kolonu naziva artikla, pa ako treba i u dva reda. (03.04.2013)
P: Molio bih Vas način na koji možemo podesiti prozor kupca u desno i kako ovaj OIB i tel Izvući dolje jer imam ovih memeoranduma (2000 kom.) (ID:132190) O: Iz vašeg maila se može zaključiti da govorite o računima u veleprodaji, da koristite u postavkama grupa Program>Način generiranja adrese pošiljaoca na dokumentima: Korisnikov tekst 2 (memorandum).

U meniu Šifrarnici>Tekstovi>Teksta adrese pošiljaoca na dokumentima, šifra 2. Kao tekst su upisani prazni redovi kako bi program ispisivao prazne redove preko vašeg memoranduma, jednostavno dodajte još koji prazan red ako želite spustiti adresu primaoca niže. Što se tiče širine ona je do margine i dalje ne ide. (15.04.2013)
P: Možete li mi dati točne upute kako napraviti storno računa s ozbirom da ne mogu unijeti negativnu cijenu artikla/usluge koja se fakturira? (ID:132412) O: Kada radite storno računa jednostavno koristite tipku Kopiraj u zaglavlju prozora za unos računa.

Nadalje ne morate upisivati negativnu cijenu nego količinu -1.

I na kraju u prozoru postavki, grupa Fakturiranje, naslov Postavke kod unosa računa i predračuna, postoji postavka koja se zove „Omogućen upis stavaka na računu i predračunu s cijenom manjom i jednakom nula“. (07.05.2013)
P: Kako možemo exportirati bazu artikala u datoteku koja je pogodna za import u druge programe kako bi mogli dalje obraditi podatke, npr. za web stranice i sl. (export artikala, eksport artikala, artikli export) (ID:132437) O: U prozoru Fakturiranje>Izvještaji>Cjenik artikala usluga pronađite Checkbox „Istovremeno exportiraj podatke u tekstualnu datoteku u '... Data\Temp' direktoriju, tip exporta može biti XML ili CSV, a koja datoteka se vrlo lako može učitati u bilo koji drugi program. (08.05.2013)
P: Problem u slučaju kad je korisnik unio u šifrarnik artikala šifre artikala veće od 7 numerika (ID:132520) O: U šifrarniku artikala su za šifre predviđene vrijednosti do 7 decimala, što je sasvim dovoljno koliko god artikala korisnik ima. Sve šifre veće od 7 decimala kod unosa program tretira kao da se unosi EAN kod i po tome ih dalje traži.
Korisnici koji su zabunom unijeli veće šifre imaju problem koji mogu donekle riješiti na način da šifru veću od 7 znamenaka istodobno unesu u polje za EAN kod u šifrarniku artikala pa će program kod unosa npr. u račun program i te artikle pronaći po EAN kodu. Dakle program do 7. znamenke traži artikl po šifri, a nakon toga po EAN kodu. (16.05.2013)
P: Kada u postavkama programa želim da mi na računu budu stavke: jedinica, količina, popust, cijena-popust, porez i iznos stavke ako u računu imam rabat tada iznos stavke ne izračuna dobro.
1kom, cijena 1200, popust 10%, porez 25%, iznos stavke 1470,00 kn

Moram podesiti program tako da na računu vidim iznos poreza. Evo pogledajte sami u attachmentu vam šaljem primjer kada želim da mi bude iznos stavke. I ispravno kada pokaže samo iznos poreza. (ID:132610)
O: U prozoru postavki grupa Fakturiranja>Ispis računa/predračuna podesite postavke:
- Na ispisu računa i predračuna u iznos stavke je uključen popust
- Na ispisu računa i predračuna u iznos stavke je uključen porez

Ako želite da vam iznos prve stavke umjesto 1470,00 kn prikazuje 1350,00 kn tada uključite obje postavke. (27.05.2013)
P: Jedan mi klijent ima sjedište u Londonu te fakturu ispisujem na način da piše Invoice i naziv usluge je na engleskom.
Da li postoji mogućnost da se „datum obavljene usluge/isporuke:“ prikazuje na engleskom? (ID:132616)
O: U prozoru postavki grupa Fakturiranje>Ispis računa/predračuna imate postavku „Tekst Datum isporuke/usluge na računu“.
Međutim mijenja se trajno pa bi za tog klijenta morali privremeno promjeniti tekst i onda ga vratiti. (28.05.2013)
P: Da li možda postoji nekakvo rješenje za nas (knjigovodstvene servise) da nam na računima, za svakog pojedinačnog klijenta, prikazuje skenirani potpis na bezgotovinskim računima? Ili logo u zaglavlju računa? (ID:132907) O: Upute možete pronaći u help sistemu u sadržaju:

Rad s programom > Ostalo > Grafički logo na memorandumu
Rad s programom > Ostalo > Slika potpisa i/ili pečata na računima, predračunima, narudžbama (26.06.2013)
P: Računi u graditeljstvu gdje se primjenjuje Prijenos porezne obveze na investitora (ID:133628) O: Potrebno je otvoriti novu šifru tarife pdva, stopa je 0%, opis tarife "Prijenos porezne obveze - Reverse Charge" i tu tarifu primjeniti na predmetne građevinske usluge.
Ako unutar teksta opisa tarife upišete tekst #*# program neće upisati 0% nego će ostaviti prazan tekst. (vrijedi od ver 12.0.5)
Na samom računu staviti dodatni tekst:
Napomena: Porezna obveza prenosi se na naručitelja sukladno čl. 75. st. 3. a) i čl. 79. st. 9. Zakona o PDV-u
U glavi računa postoje polja za Tekst prije stavaka i Tekst iza stavaka u koja se može unijeti proizvoljni tekst, dakle i ovaj.
Polja za unos tih tekstova se inicijalno pune iz šifrarnika tekstova i to šifre 1 i 2, ako te tekstove želite samo povremeno na nekim računima onda tekst upišite pod nekom drugom šifrom pa ga pozovite kod takvih računa. (24.07.2013)
P: Na koji način se na računu za isporuku robe ili usluge može navesti storno računa za predujam s obzirom da se više ne izdaje zaseban račun za storno predujma. (ID:133766) O: Dosadašnji niz dokumenata je bio: račun za predujam, storno računa za predujam, konačan račun.

U propisima od 1.7.2013. više ne postoji obveza ispostavljanja posebnog dokumenta Storno računa za predujam nego je moguće na konačnom računu kroz posebnu stavku stornirati iznos sa Računa za predujam.

To možete jednostavno napraviti tako da u šifrarniku Artikala-usluga otvorite novu uslugu naziva npr. Storno računa za predujam, bitno je da kao Tip označite „usluga“, a ne „artikl“, jedinica mjere npr. PRED, tarifnu skupinu stavite 25%.

Da bi program tu stavku prepoznao kao storno računa za predujam potrebno je u polje kataloški broj dodati tekst #storpred#. Program će kod prisustva te stavke na računu napraviti posebnu rekapitulaciju konačnog računa, storna i razlike.

Na konačnom računu nakon što navedete sve stavke regularnog računa pozovete kao zadnju stavku novootvorenu uslugu „Storno računa za predujam“, upišete iznos predujma koji stornirate, automatski će se upisati porez, a možete upisati i iznos sa porezom pa će program izračunati neto iznos.

U polje iznad naziva usluge možete upisati promjenjeni tekst tako što ćete dodati i broj storna računa za predujam kojeg stornirate.
(Dvostruki klik miša na to prazno polje će upisati originalni naziv usluge kojeg onda možete mijenjati). (02.08.2013)
P: Ako zelimo izraditi FAKTURU koja je iz organizacijske jedinice, dakle ne uzima u obzir nikakvo skladiste jer se nikakva roba ne prodaje vec usluga (npr SMJESTAJ) kako i da li je to moguce iz opcije FAKTURIRANJA? (ID:134060) O: Stavite kod izrade predračuna/računa bilo koje skladište.
Kod ispisa imate opciju "Prikaz skladišta na ispisu" koju isključite. (22.08.2013)
P: Molim informacije u procesu smo nabavljanja barcode čitača pa nas zanima imate li kakvih iskustava ili prijedloga. (ID:134131) O: Bar kode (barcode) čitač je periferni uređaj za unos podataka isto kao i tastatura što znači da nema puno veze sa samim programom.
Kada ste u polju gdje treba unijeti barcode sasvim je svejedno za program da li ćete ga unijeti preko tastature, preko barcode čitača ili sa kopi/paste.

Ali kao što je to uvijek u životu skuplje je bolje, neki barcode čitači imaju mogućnost programiranja pa možete odrediti npr. da se nakon unosa barcode kode automatski upiše i dodatni kod za Enter i sl.

Sugestiju o nekom posebnom modelu nemamo. (30.08.2013)
P: Nisam svjesna gdje trebam upisati ili dodati podatke da mi zaglavlje računa približno bude kao vaše. (ID:134196) O: U prozoru postavki Sistem>Nazdornik>Postavke programa, grupa Program, podgrupa Adresa na izlaznim dokumentima.
Odaberite Korisnikov tekst 1 i zatim kliknite na tipku ispod Unos korisničkih tekstova adresa, sve što upišete u toj kučici će se prikazati na zaglavlju računa.
Možete napraviti kompletan tekst u npr. Wordu i onda ga sa copy/paste unijeti u polje za unos. (08.09.2013)
P: Prilikom ispisa otpremnice ili računa sa samo jednom stavkom artikla, obavezno mi ide na 2 lista ... (ID:134200) O: U nekom od tekstova na računu i/ili otpremnici imate dodatne nevidljive redove (blank).
Provjerite sve takve tekstove na način da uđete u njihovu izmjenu i dođete cursorom na zadnji red, zatim sa Backspace obrišite višak praznih redova.
Meni ŠIfrarnici>Tekstovi. (09.09.2013)
P: Pošto smo obrt moramo izdavati r2 račune , kako da to promjenimo u postavkama da umjesto r1 piše r2 (ID:134237) O: To se mijenja u šifrarniku poslovnih partnera u redu gdje je vaša firma. (11.09.2013)
P: Uočili smo da u ipos programu u stavki predračun/ponue da gdje se upisuje pod opisom stavke fali jedan prozorčić pod nazivom dugi opis stavke gdje mi upisujemo detaljno odnosno prošireno što mi radimo (ID:134292) O: Dodatni opis stavke na predračunu/računu koji ostaje kao takav samo za taj konkretni račun je moguće upisati samo za stavke koje su u „Fakturiranje>Šifrarnici>Artikli i usluge“ označeni kao Tip: Usluga.
Kod stavaka koje su označene kao Tip: Artikl nije moguće upisivati dodatni opis.

Potpuno je nebitno što je upisano u polju Naziv, polje Tip određuje kako će program tretirati stavku, kao artikl ili kao uslugu.
Usluge se ne mogu voditi na zalihama za razliku od artikala. (20.09.2013)
P: Na računu je potrebno iskazati vrijednost u kunama ali i u eurima da li je to moguće npr.kupac je iz slovenije plaća karticom i treba račun na kojem je iznos u kunama ali i preračunat u eurima (ID:134574) O: Na računu ima velik broj iznosa od cijena, popusta, poreza, jediničnih iznosa i iznosa stavke, rekapitulacija, iznosa plaćanja, cassa sconta itd.

Kada bi se dio tih iznosa ispisao i u kunama i u eurima uvijek bi se našao netko tko bi želio još i ostale iznose, pa onda slijedi priča o tekstovima, što znači iznos u eurima kada nije razumljiv opis što taj iznos znači itd itd ... na kraju je račun umjesto na jednoj na dvije strane ili više.

Da ne govorim o tome kako bi se to zapravo trebalo posložiti, jedno pored drugog, jedno ispod drugog, kombinacija .... pogotovo kada korisnik ima mogućnost birati koje kolone želi na računu.

Isprintajte jedan primjerak u eurima i jedan u kunama. (05.11.2013)
P: U fakturiranju kod pozivanja na broj odobrenja imamo postavljeno KUPAC-DOKUMENT-GODINA ali program upisuje krivi broj dokumenta, npr na računu 404 piše /HR01/(127-401-201312).
Kupac je ispravno upisan ali broj dokumenta nije. Gledao sam unatrag i račun br. 390 je dobro napisan, ostali ne. Od početka godine sam malo proučavao i neki su točni a večina je krivo napisana.
Kako da to riješimo? (ID:134729)
O: Iz poziva na broj „HR01 127-401-201312“ se vidi:
- HR01 da je uključen kontrolni broj, zadnja znamenka 2
- 127 je broj kupca
- 401 je broj predračuna
- 2013 je godina
- 1 je oznaka da se radi o broju predračuna, za račune je broj 2
- 2 je kontrolni broj

Dakle na računu broj 404 može, ali i ne mora biti broj dokumenta 404. To će biti isti brojevi ako vam je broj predračuna i broj računa isti. (03.12.2013)
P: Kako dobiti izvještaj - rekapitulaciju prodaje (u veleprodaji) - na kojem su i podaci o nabavnoj cijeni?
Naime, mi 90% prometa ostvarujemo maloprodajom, pa imamo samo maloprodajno skladište. Ipak, imamo potrebu i za izdavanjem računa u veleprodaji, pa smo stoga kupili i modul fakturiranje. Dakle, veleprodajni račun napravimo u modulu fakturiranje, a kako bismo razdužili zalihe koje se vode u maloprodaji, u modulu maloprodaja_skladišni dokumenti_otpremnice kupcima napravimo otpremnicu za tog partnera. I na kraju mjeseca radimo obračunska knjiženja i ne možemo naći trošak nabave za te izdane račune u veleprodaji, tj.modulu fakturiranje (ID:135120)
O: Fakturiranje / Izvještaji / Ispis računa-kalkulacija, Rekapitulacija prodaje po artiklima itd.

Kada radite račun uključite u zaglavlju prozora opciju „Vidljiva nabavna cijena i marža“ i kod upisa računa upišite nabavnu cijenu uz prodajnu, inače na izvještajima nećete imati nabavnu cijenu.

Kada vodite modul Robno-materijalno tada se nabavna cijena automatski upisuje u to polje, ali ne i kada vodite zalihe u maloprodaji. (05.01.2014)
P: Molio bih Vas da mi objasnite kako ubaciti slike proizvoda za pojedine artikle ???? (ID:136149) O: Jeste li gledali u helpu u sadržaju: Fakturiranje u veleprodaji > Kako prikazati fotografije u programu.

Direktan link na web help (potrebno je kopirati cijeli link u web browser)
http://www.ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm#01_Rad_s_programom/ID920000117 Kako prikazati fotografije u programu.htm (19.02.2014)
P: U zadnje vrijeme nam se sve češće dešava da se ne vidi zaglavlje na dokumentima (RB, OPIS, JM, KOL, CIJENA,....)
evo za informaciju - pronašli smo gdje je problem: ako je TEKST ISPRED STAVAKA pisan u fontu većem od 8 onda se to reflektira u tekst u zaglavlju računa ( RB, OPIS, JM, KOL, CIJENA, ….) i taj tekst se također promijeni. S obzirom na veličinu fonta, tekst ode “gore negdje” i više se ne vidi (ID:136379)
O: Probajte tekst prije stavaka ostaviti većim fontom koji vam odgovara, ali neka u tekstu zadnji znak (može biti i space) označite normalnim fontom kao što je i zaglavlje stavaka računa. (13.03.2014)
P: Da li postoji način da programski storniram izdani račun? (ID:136981) O: U "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Izlazni računi" imate u zaglavlju tipku "Kopiraj", nakon toga na sljedeće pitanje odaberite opciju "Storno". (15.05.2014)
P: Unijeli smo kalkulaciju i skladišnu primku (roba je na skladištu i vidimo ju na kartici artikla), međutim prilikom izrade fakture (odnosno kada se ista završi) softver nas iz nekog razloga ne pita za izradu otpremnice (prije je to bio slučaj, da nas je softver pitao za izradu otpremnice... (ID:137017) O: Provjerite u prozoru "Fakturiranje > Postavke programa > Postavke fakturiranja u veleprodaji" postavke u vezi automatske izrade otpremnica.

I naravno, na računu mora biti neki artikl, a ne samo usluga. (21.05.2014)
P: Kod fakturiranja smo na jednom računu pogriješili kod jedinične cijene, odnosno fakturirali smo manji iznos nego što je trebalo.

Kupac ne želi da mu ispravimo račun(uvećamo iznos jedinične cijene), nego nas traži terećenje po tom računu.

Molimo Vas informaciju da li je takvo terećenje moguće odraditi u IPOS-u i na koji način. (ID:137030)
O: Sve isto kao i kad radite klasičan račun u "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Izlazni računi" samo u podatku „Tip računa“ označite „knjižna obavijest“, a u polju „Godina i broj računa na kojeg se veže knjižna obavijest“ upišite broj računa.

U dijelu sa stavkama upišite jednu stavku koja je usluga pa ćete za tu stavku moći upisati proizvoljan tekst.
U šifrarniku artikala/usluga možete kao naziv stavke upisati konkretan tekst npr. Naknadno terećenje po izdanom računu ili možete upisati neki generički tekst pa ga onda mijenjati zavisno od situacije.
Količina 1, iznos koji želite.

Kod ispisa te Knjižne obavijesti ispod broja će pisati i broj računa na koji se odnosi odobrenje. (23.05.2014)
P: Imamo verziju 13.0.5. Problem je:

1. Fakturiranje u velepodaji
2. Prijenos računa u saldakonti kupaca
3. Pojavljuje se obavijest - konto primljenih predujmova u tuzemstvu u šifrarniku "Tip izlaznog računa" ne postoji u kontnom planu. i ne mogu se prenijeti računi u saldakonti kupaca. (ID:137090)
O: Kod prijenosa računa iz Fakturiranja u Saldakonti kupaca automatski se radi i kontiranje računa na temeljnice izlaznih računa.

U tu svrhu program koristi predefinirana konta koja su upisana u "Šifrarnici > Automatska kontiranja > Konta za automatsko kontiranje" i "Šifrarnici > Automatska kontiranja > Tipovi izlaznog računa za kontiranje prihoda".
Na tim mjestima provjerite koja su konta upisana, možete ih i promjeniti, ALI isto tako ta konta moraju postojati u "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Kontni plan". (03.06.2014)
P: Napravila sam devizni račun, ali kod ispisa računa ( koji bi trebao biti na engleskom ) samo mi valutu prikazuje, a sve ostale stavke su na hrvatskom jeziku.

Kako ga ispitati na engleskom, pretraživala sam po uputama, ali nisam to nigdi našla (ID:137137)
O: Kada krenete po računu od vrha prema dolje ....
- podaci o vašoj adresi, u potpunosti ih vi upisujete
- podaci o kupcu, vi ih upisujete
- mjesto, datum, vrijeme se ne prevode
- naziv računa, određujete sami kod ispisa
- slobodan tekst prije stavaka, upisujete sami
- nazivi kolona u stavkama, možete ih promjeniti u postavkama grupa fakturiranje
- podaci o stavkama, upisujete ih sami, trenutno je moguće upisati samo jedan naziv stavke-artikla, ali se možete poslužiti Dugim opisom artikla-usluge pa prije samog ispisa možete uključiti taj dugi opis na račun, tada će biti i hrvatski i strani jezik
- tekst dospjeća, tekst izradio, odgovorna osoba, mjesto i datum izdavanja, datum isporuke: možete sami promjeniti u postavkama
- slobodan tekst iza stavaka određujete sami

Program neće automatski prevoditi sa računa rečenice na hrvatskom. (06.06.2014)
P: U privitku je račun koji smo generirali za našeg ino kupca, ali bez obzira što smo u njegovoj kartici unijeli njegov europski "jedinstveni VAT number" isti nije prikazan na računu, a to je obaveza.

Molim Vas da nam žurno pojasnite kako da se to ispiše na računu jer sutra u jutro roba ide u izvoz. (ID:137216)
O: Odgovor je u prozoru "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovni partneri - poduzeća " i polju „Tip PDV partnera“ gdje kod vas piše 1 Domaći partner (tuzemstvo RH), a trebalo bi 2 EU partner ili 3 Inozemni partner (treće zemlje). (26.06.2014)
P: Molim pojašnjenje programa oko mogućnosti i veze između poslovnih jedinica i skladišnih dokumenata i to:

Maloprodaja_skladišni dokumenti_međuskladišnice
Malprodaja_skladišni dokumenti_prijenosnice

I kod jednog i kod drugog dokumenta navodimo putanju robe "sa poslovne jedinice - skladište, prodavaonica itd." na poslovnu jedinicu.

Pitanje glasi da li možemo kod međuskladišnica i prijenosnica robu "prenositi" među svim postojećim poslovnim jedinicama? Npr.iz prodavaonice u skladište, iz skladišta na upravu i administraciju itd. (ID:137270)
O: U programu imamo dva modula u kojima se vode zalihe (robe, materijala, proizvoda):
1. Robno-materijalno knjigovodstvo (dalje Robno)
2. Maloprodajne zalihe (dalje Maloprodaja)

Osnovna razlika među njima je što se u Robnom zalihe vode po nabavnoj cijeni, a u Maloprodaji po maloprodajnoj cijeni sa uključenim PDV-om.

Sve poslovne jedinice firme se nalaze u jednom šifrarniku, ali se međusobno razlikuju po tipu. Tip poslovne jedinice određuje gdje će se u programu koristiti ta poslovna jedinica.

Poslovne jedinice mogu biti četiri tipa:
- organizacijska (organizacijskog karaktera, nije ni radna ni skladište)
- radna (pogoni, radne jedinice, gradilišta i sl.)
- skladište (veleprodajna skladišta, skladišta materijala i sl.)
- prodavaonica (koriste se isključivo u maloprodaji)

Skladišnu jedinicu koristimo kada želimo otvoriti skladište artikala, materijala, proizvoda i dr. u robno-materijalnom knijgovodstvu.
Namjena ove jedinice je dakle vođenje zaliha po nabavnim cijenama.

Jedinica tipa prodavaonica predstavlja kao što i njen naziv kaže prodavaonicu u maloprodaji. Ovaj tip jedinice koristimo isključivo za otvaranje prodavaonica. U prodavaonicama vodimo zalihe po maloprodajnim cijenama.

Kod Međuskladišnica je moguće prenositi artikle samo između sljedećih poslovnih jedinica:
- iz skladišta u skladište
- iz prodavaonice u prodavaonicu
Istovremeno se radi i razduženje i zaduženje.

Izradom Prijenosnice će se artikli samo skinuti sa zalihe (storno sa negativnim ulazom) na izlaznoj jedinici, ali se za razliku od Međuskladišnice neće automatski unijeti na zalihu na jedinicu koju smo odredili.
To je iz razloga što Prijenosnice služe prijenosu artikala između jedinica koje se ne nalaze u istom programu ili se nalaze jedna u Maloprodaji, a druga u Robnom.

Unos artikala prijenosnice (kao druga faza) u ciljanu jedinicu se može napraviti ručno ili se za prijenosnicu može napraviti export stavaka koje se onda mogu importirati na nakoj drugoj lokaciji ili unutar istog programa, npr. Robnom ako je export bio iz Maloprodaje.

Kod Prijenosnice (za razliku od Međuskladišnice) kao ciljanu jedinicu možete navesti bilo koju od 4 tipa poslovne jedinice, logično je odabrati radnu, skladište ili maloprodaju. Organizacijska je ostavljena kao priprema nove mogućnosti. (03.07.2014)
P: Htjela sam u VP napraviti izmjenu i obrisati stavku računa, ali sam uspjela brzopleto izbrisati cijeli račun. Kako ga mogu vratiti?
Radi se o računu koji sam napravila 9.9.14. i primijetila sam da sam napravila grešku u jednoj stavci.
Kako sam poslije tog računa radila i ispostavila već druge račune kako mogu napisati račun sa tim brojem. (ID:137742)
O: Obrisani račun više ne možete vratiti, može se vratiti samo cijeli direktorij Ipos knjigovodstvo napravljen kao arhiva na određeni datum.

Kada idete na unos novog računa program će vam u glavi ponuditi inicijalni broj računa, a koji možete ručno promjeniti prije prelaska na stavke. (25.09.2014)
P: U našoj firmi je u tijeku porezni nadzor od strane PU Slavonski Brod . Prilikom kontrole izlaznih računa inspektorica je ukazala na nepravilni ispis naziva tarifne skupine.
Konkretno kod isporuka u članice EU koje su oslobođene PDV-a prema čl. 41 st 1. zakona o PDV-u : Oslobođeno poreza po članku.41.st.1 zakona od PDV-u 0,00% na iznos računa. Na računu se ne bi smjela vidjeti stopa 0,00%.

U modulu šifarnici tarifne skupine PDV pokušala sam izbrisati 0,00% u polju Stope , ali mi ne dozvoljava.

Da li postoji opcija da se to polje ne prikazuje na računu jer to nisu isporuke po 0,00% stopi poreza već su oporezive u drugoj državi članici ili smo mi pogrešno postavili postavke. (ID:137761)
O: Dovoljno bi bilo da ste u šifrarniku tarifnih skupine pozvali pomoć sa F1 i dobili bi odgovor na vaše pitanje.

Isto tako bi rješenje za vaš problem pronašli i u pregledu promjena programa.

U prozoru "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Tarifne skupine poreza na promet" u polju „Naziv“ dodajte na kraj tekst #*# i na računima se neće ispisivati stopa 0%, bez obzira u koju svrhu to bilo. (30.09.2014)
P: Dobili smo obavijest od PU gdje tvrde da se ne vide navedeni podaci, iako je sve uredno unešeno u Ipos i na računima kase se nalaze svi podaci i fiskalizacija uredno prolazi.
Obavijest PU: u našoj bazi fiskalizacije nisu iskazani slijedeći podaci:
- iznos osnovice PDV-a,
- iznos PDV-a,
- iznos koji ne podliježe oporezivanju,
- iznos oslobođenja,
- iznos koji ne podliježe oporezivanju i iznos oslobođenja.
Budući je XY j.d.o.o. u sustavu PDV-a, naprijed navedeni podaci bi trebali biti iskazani. Molim Vas dostavu očitovanja i datum kad je programska greška otklonjena. Unaprijed hvala… Lp! (ID:137765)
O: To što se svi porezi (osnovica, iznos poreza, stopa poreza, naziv) jasno vide na računu nije dovoljno jer PU uprava traži da se kod fiskalizacije (tj. slanja računa na server PU) dodatno grupiraju porezi u 5 kategorija (PDV, PP, ostali, oslobođenja, ne podliježe oporezivanju).

Korisnik samostalno formira šifrarnik tarifnih skupina poreza, a da bi program znao u koju od 5 grupa treba svrstati pojedini porez to treba posebno odrediti u skraćenom nazivu prema niže navedenoj uputi, program to ne može znati prema opisnom nazivu poreza ili stopi poreza.

Navodima vam izvadak iz uputa programa Ipos knjigvodostvo u vezi fiskalizacije:

Kako program razvrstava poreze kod slanja u PU

U Šifrarnici>Osnovni šifrarnici>Tarifne skupine poreza na promet je potrebno u polju Skraćeni naziv odrediti prva dva slova po kojima će program razvrstati poreze pdv, PP, luksuz i dr. i to na način da su prva dva slova:

1- PD..., porez na dodanu vrijednost (npr. PDV)
2- PP..., porez na potrošnju (npr. PPVina, PPŽest, PPPiva, PPBeza)
3- ....., kategorizira se u ostale poreze (porez na luksuz itd.)

Imamo 5 kategorija poreza koje treba razdvojiti:
1. Porez na dodanu vrijednost
Ako je oznaka PD... i (porez <> 0)

2. Porez na potrošnju
Ako je oznaka PP...

3. Ostali porezi
Ako oznaka nije PD..., nije PP... i (porez <> 0)

4. Oslobođeno od poreza na dodanu vrijednost
Ako je oznaka PD... i (porez = 0)

5. Iznos koji ne podliježe oporezivanju
Ako oznaka nije PD..., nije PP... i (iznos = 0)

Kompletnu uputu u vezi fiskalizacije možete pogledati na linku
http://www.ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm#01_Rad_s_programom/ID920000127 Fiskalizacija HRV.htm

Pozitivno je to što je evidencija fiskaliziranih računa u PU samo fiskalna kontrola poduzetnika, izdani računi su valjani prema svim propisima, a porez je plaćen prema izvještajima iz programa prema tarifnim skupinama koje korisnik samostalno kreira. (30.09.2014)
P: Molila bih Vas malu pomoć.
Budući da smo zaposlili komercijalista, direktori žele vidjeti maržu i promet po određenom djelatniku/komercijalisti.
Kad idemo na karticu: Kupci-Izvještaj-Promet i salda kupaca-Dole na dnu stavi s kvačuca za izvještaj za određenog komercijalista. I izlista se kartica, njegovih kupaca, Računi-Uplate-Saldo...-to je ok
Kad idemo na karticu: Fakturiranje-Izvještaji-Ispis računa-kalkulacija-Popunimo kućice(određeni datum-skladište ako treba i komercijalistu za kojeg želimo pogledati izvještaj) . I kad se izlista izvještaj, na kraju izvještaja piše ime određenog komercijaliste i iznos Nabave-Marže-Prodaje-Rabat..itd (taj nam izvještaj nije točan, nije stvarni iznos jer na fakturama stoji da sam ja fakturirala, moje ime-kao što i jesam).

Dali program u gore navedeni izvještaj povlači samo fakture na kojim stoji ime osobe koja je fakturirala?
Dali postoji drugi način da se vidi Nabava-Marža-Prodaja po određenom komercijalisti, njegove kupce, iako recimo na fakturama piše moje ime Fakturirao: M. B. ili na fakturama mora stajati ime osobe čiji je kupac da bi izvještaj bio točan, npr.Fakturirao: D. K.? (ID:137969)
O: Rekapitulacija po komercijalistima na kraju izvještaja se odnosi na polje „Fakturirao“ u glavi računa, ne postoji drugo polje po kojem bi program znao koji komercijalist je izradio taj račun.

Međutim, i u ovoj situaciji kada ste već napravili veći broj računa tome možete doskočiti na sljedeći način, ako nemate puno komerijalista možete u Poslovnim partnerima oformiti filtere npr. kom_1, kom_2 ili kom_marko, kom_ana i sl.

Zatim za svakog kupca u poslovnim partnerima upišete filter kom_? i na taj način odredite koji komercijalist ima kojeg kupca, zatim u izvještaju "Fakturiranje > Izvještaji > Ispis računa-kalkulacija" u polje „Uključi samo partnere koji zadovoljavaju filter“ upišete željenog komercijalistu tj. njegov filter i dobit ćete samo račune koji su vezani uz njega.

Taj sistem ne prikazuje račune (artikle) koje je netko fakturirao nego prema unaprijed definiranom dogovoru tko je čiji kupac. (12.11.2014)
P: Na koji način mogu upisati na dnu stranice računa ,podatke o registraciji firme te osnivačkom kapitalu i odgovornoj osobi? (ID:138107) O: "Sistem > Nadzornik > Postavke programa"
Naslovi: Adresa na izlaznim dokumentima, Tekstovi adresa pošiljaoca na dokumentima.

Odaberete opciju Podnožje (footer) na VP računima i predračunima: (sa podnožjem 1, sa podnožjem 2).

Upišete tekst podnožja.

Napomena: podnožje se neće ispisivati sa samom dnu računa nego na kraju, iza zadnjeg teksta računa što može biti na dnu, a može biti i negdje unutar stranice ili na drugoj stranici zavisno od količine stavaka na računu. (09.12.2014)
P: U modulu fakturiranje u prozoru predračuna, kod prijenosa predračuna u račun javlja se greška "Neuspješan ili djelomičan prijenos". Greška se javlja u ver 13.0 i ranijim. (ID:138116) O: Potrebno je u postavkama, grupa Fiskalizacija, uključiti postavku postavku „Uključena fiskalizacija u veleprodaji" te ponovo otvoriti prozor Predračuna i prijenos će raditi. (09.12.2014)
P: Računi u veleprodaji za kupca u Njemačkoj i iskazivanje iznosa u KN i EUR-ima, kako? (ID:138876) O: Postavite stvar ovako, prvo račun kao dokument sam po sebi ne mora biti na jednoj stranici, dapače zna biti i na 10 stranica zavisno od broja stavaka.
U tim slučajevima se obično na svakoj strani ponavljaju neki općeniti podaci, kao što je i broj računa.

Ako želite nekome dati račun koji ima iznose u domaćoj i stranoj valuti.

1. Varijanta
Kn i Eur miješano unutar svake stavke.
Takav račun je izrazito nepregledan, da ne govorim da sve kolone ne stanu u širinu stranice.

2. Varijanta
Račun koji inače ima npr. 2 stranice, ispišete u Eur i u Kn (dakle 2 primjerka u svakoj valuti posebno) i šaljete ga kao jedan račun koji ima 4 stranice.
U ovom slučaju su svi podaci vidljivi, račun je pregledniji i ne morate razmišljati koji podaci nedostaju ili ne, višak podataka nikad neće biti prekršaj. (11.02.2015)
Grupa: Robno-materijalno (49)
P: Prijavljen je problem da više artikala dobije na popisu kada ide skladište po skladište, nego što ih dobije kada uključi opciju prikaza sva skladišta. (ID:89595) O: Izvještaj radi na taj način da ako na skaldištu 1. imamo artikal 1. koji je ispod minimalne zalihe,
a na skladištu 2. također artikal 1. koji je na tom skladištu ispod minimalnih zaliha, kada se uključi prikaz za sva skladišta taj artikal zbrojen po skladištima može doči uznad minimalne zalihe i zbog toga neče biti prikazan u kriteriju ispisa po svim skladištima. (21.06.2007)
P: Problem kod odabira tipke Unos u robnom (ID:102142) O: Može biti i zato što u windowsima nisu bili podešeni naši znakovi. (04.11.2008)
P: Da li je moguće promijeniti stopu PDV-a na 23%, a da se pri tome cijene iz veleprodajnog i maloprodajnog cjenika ostanu nepromjenjene? (ID:107016) O: Da li ste pročitali uputu na linku <http://www.ipos.hr/Pages/Tekuce_aktualnosti.aspx> ? (27.07.2009)
P: Specifičnost naše branše nakladničko / knjižarskih odnosa i komisijske prodaje knjiga. Naime od nas knjižari prilikom isporuke robe traže da im naznačimo rabat na dokumentu a taj je dokument međuskladišnica, s obzirom da zapravo mi sve komisijske partnere i njihova prodajna mjesta (knjižare) vodimo kao naša skladišta jer oni robu nisu kupili već je drže u zajedničkoj prodaji. (ID:115701) O: Možete formirati poseban cjenik za komisije i poslati im ga mailom za sve artikle.
Ako treba možete imati više različitih cjenika za grupe komisija, a možete imati i cjenik za svaku komisiju ako su baš svi različiti. (14.01.2010)
P: Molimo Vas pojašnjenje za korištenje automatske temeljnice knjiženja iz ROBNOG u FINANCIJSKO, za razduženje skladišta:

1. Skladišta npr.2 / rezervni dijelovi/
2. Skladišta npr.6 / roba /

Do sada smo , u meniu robnog, kreirali otpremnice, točno po skladištima, te sada ne znamo što još trebamo odraditi, u kojem meniu, da možemo provesti automatsko razduženje u financijskom, na kontima 3100,3600,3620 i 6600.

Postoji li koja opcija u meniu : robno - otpremnica, da se svaki puta kod izrade otpremnice svaka za sebe prebaci u financijsko, sa time da se negdje u postavkama vežu skladišta za pripadajući im kontima u financijskom??

Isto tako, molimo za savjet, kako odraditi prijenos iz skladišta u skladište, sa međuskladišnicom?? (ID:117249)
O: Odmah na početku napomena, ne preporučuje se rad sa temeljnicama u robnom knjigovodstvu zbog toga što je za svaki skladišni dokument potrebno napraviti i temeljnicu za glavnu knjigu, a to znači i da svaka izmjena tog skladišnog dokumenta traži izmjenu temeljnice i općenito takav rad nije jednostavan.
Daleko je jednostavnije na kraju mjeseca na osnovu rekapitulacije-izvještaja proknjižiti temeljnicu ručno direktno u glavnu knjigu na način da unutar 66.. otvorite analitike za svako skladište, a u robnom možete dobiti izvještaje za svako skladište posebno.

Nadalje, ako i želite raditi sa temeljnicama potrebno je to uključiti u postavkama grupa Temeljnice.
Nakon toga za svaki dokument osim glave i stavaka imate i dodatak za kontiranje tog dokumenta u koji možete upisati proizvoljna konta i iznose kao što bi to napravili i na papirnatim karticama.
Takva knjiženja se onda kumuliraju te se na kraju mjeseca prenosi samo kumulativ po istim kontima u glavnu knjigu.

Smisao sintetike i analitike nije da se svaki analitički dokument (račun, otpremnica, prima i dr) prenosi u glavnu knjigu tj. sintetiku, smisao je da se upisuju samo mjesečni kumulativi.

Iz vašeg pitanja o međuskladišnici isčitavam priličnu nesigurnost ... ako za nešto niste sigurni prebacite se u firmu Testiranje doo i tamo isprobajte ono što niste sigurni pa ćete vidjeti rezultat bez bojazni da ćete nešto poremetiti u vašim podacima. (06.04.2010)
P: Uništili smo dijelove sa jednog lagera i sad bismo ga trebali maknuti iz evidencije u robnom.
Postoji li u Iposu opcija za to?Dakle,taj lager više neće postojati. (ID:117263)
O: U robnom postoje skladišni dokumenti ulaza i izlaza artikala, dakle odaberite bilo koji dokument izlaza koji će vam najbolje odgovarati za tu svrhu.
Logično bi bilo da odaberete izdatnicu ili inventurni manjak. (08.04.2010)
P: Molimo Vas da nam pojasnite kako je rijesen u programu ulaz i izlaz gratis robe, kako u robno-materijalnom tako i u financijskom.
Npr. imamo situaciju da imamo gratis uvoz 1050 kg proizvoda po negdje nabavnoj cijeni od 2 kn. Istu tu robu trebanmo dati gratis kupcu.
Da li radimo neku „gratis otpremnicu“ kao i racun koji bi imao prodajnu vrijednost 0,00 kn ili kako se to rijesava. Napominjemo, da i knjigovodja mora znati koliki je iznos gratis otpremljene robe na ciju nabavnu vrijednost bi morali platiti PDV. (ID:117582)
O: Ako ne radite račun tada jednostavno u robnom napravite otpremnicu za tu količinu, u robnom su ionako samo nabavne cijene.
Knjigovođa može ručno u knjizi ira upisati što god želi.

Ako pak želite napraviti račun tada fakturirajte taj artikl i na kraju stavaka preko tipke Rabat upišite ukupan iznos rabata kao što je iznos računa bez pdv-a pa će račun biti u iznosu nula. (06.05.2010)
P: Primjetili smo da se u izjveštaju veleprodaje popis računa-kalkulacija ne prikazuje nabava u pojedinim slučajevima.

Primjer: robu isporučimo otpremnicom (skidamo kompletnu zalihu s lagera), kupac potpiše primitak robe i izrađujemo račun. Ako u datom trenutku nakon isporuke robe više nema te vrste robe na lageru, sistem ne povlači nabavu u navedeni izvještaj.

Pitanje je iz kojeg razloga se to dešava i da li je to moguće promjeniti? Naime, nama je taj izvještaj jako bitan, sa svim relevantnim podatcima. (ID:117666)
O: U programu su moguće sve kombinacije, 1 račun više otpremnica, 1 otpremnica više računa, 1 na 1.
Kada se radi račun program uz prodajnu cijenu informativno upisuje (za internu upotrebu) i nabavnu cijenu, ali ako nema zalihe ili cijene tada je ne upiše.

U prozoru sa računima imate tipku „Upis NC“ to će vam pomoći. (13.05.2010)
P: molim vas odgovore !
1. Kada robu skinemo sa npr. nekog vp skladišta i nismo je još fakturirali, gdje se ta roba nalazi? Nije više na lageru ali nije ni kod kupca. Možemo li negdje vidjeti tu robu?
2. Slično pitanje je i kod prebacivanja robe npr. iz vp skladišta na mp skladište. Kada smo napravili internu izdatnicu, a još nismo napravili skladišnu primku na mp skladište, opet se roba nalazi „negdje“. Više nije na veleprodaji, ali nije ni u maloprodaji. (ID:117791)
O: 1. Kada robu skinete sa nekim izlaznim dokumentom (izdatnica, otpremnica i sl.) roba više nije u papirnatoj evidenciji tog skladišta.
Gdje je?, tamo gdje piše na izlaznom dokumentu ili na putu do tamo.
Izuzetak je međuskladišnica gdje je roba istovremeno sa razduženjem jednog skladišta zadužena na drugo skladište.

Ako vas zanima količina te robe možete je vidjeti na ispisima tih izlaznih dokumenata ili na njihovim rekapitulacijama u raznim izjveštajima u robnom.

2. Isti odgovor kao pod 1. (27.05.2010)
P: Imamo problem s unosom ulazne kalkulacije, Povlači mi krivi tečaj.
Kad uđem u ispravak ulazne kalkulacije, kako bi izmjenila tečaj, program mi sam stavlja ispravan današnji tečaj,
No kad izađem i idem na prikaz dokumenta stavlja krivi tečaj i dokument obrađuje po tom krivom tečaju.
Pokušala sam ga mjenjati. Izbrisala sam i ponovo unosila kalkulaciju. Ali svaki puta se događa isto. (ID:118887)
O: Otvorite tečajnu listu u Šifrarnici>Osnovni šifrarnici>Tečajne liste, pronađite tečajnu listu i valutu koju ste odredili u ulaznoj kalkulaciji, kliknite na unos i unesite novi tečaj za datum koji je na kalkulaciji.

Kod ispisa kalkulacije program stavlja tečaj iz tečajne liste prema datumu kalkulacije, tečaj se ne sprema u unosu/izmjeni kalkulacije već program uvijek prema datumu kalkulacije traži tečaj, jedino se u kalkulaciji određuje tečajna lista i valuta. (03.08.2010)
P: Molim vas ako u programu postoji mogoćnost ispisa deklaracija trgovačke robe da nam pošaljet upute gdje se nalzi i kako ih koristiti koristiti. (ID:118945) O: Na našoj web stranici otvorite help u meniu „O programu>Pisane upute“ ili na linku <http://www.ipos.hr/Pages/Pisane_upute.aspx>.

Sa lijeve strane pronađite i kliknite tipku Search, u otvoreno polje upišite npr. „etiketa“ i kliknite na Search ...
otvorite će se nazivi barem 7 prozora helpa koji imaju veze sa ispisom etiketa, odaberite neke od njih. (11.08.2010)
P: Postoji li mogućnost vođenja komisionog skladišta u IPOSu? Ako da, je li ta opcija već aktivna u našoj verziji programa ili se treba nadograđivati? (ID:119456) O: Komisiona roba je roba u vašem skladištu, ali u tuđem vlasništu, i obratno tj. roba u vašem vlasništvu se nalazi u tuđem skladištu.
U oba slučaja morate voditi posebnu evidenciju za svaku komisiju.

Kako u programu možete otvoriti proizvoljan broj skladišta znači da možete otvoriti za svaku komisiju posebno skladište i na njemu voditi tu robu. (03.09.2010)
P: Može li se cijena ispraviti u novoj godini tj. može li se otvaranjem nove poslovne godine unijeti ispravna cijena? (ID:120058) O: Program Ipos knjigovodstvo ima jednu, po meni, vrlo bitnu karakteristiku, a to je da on radi kao program tj. automatizirano, ali da istovremeno omogućava korisniku da intervenira nad podacima u programu kao što bi se to npr. moglo olovkom i gumicom u nekom ručnom vođenju knjiga na papiru.

Recimo da je to 90% tako jer ipak treba poštivati i neke zakonitosti rada npr. ako ste u robno-materijalnom knjižili 10 mjeseci ulaze i izlaze za jedan artikl ne možete sada jednostavno obrisati neki ulaz tj. primku iz siječnja i očekivati da podaci u listopadu budu svi u redu jer se na osnovu te primke iz siječnja formirala zaliha, ali i sve druge cijene na skladištu za taj artikl po metodi prosječnih cijena.

Program ide čak do tih granica da npr. u meniu „Sistem>Program>Robno-materijalno direktni upis podataka izvan programa“ omogućava korisniku da zaobiđe sve kontrole programa i da upiše/promjeni/obriše bilo koji podatak na bilo kojem dokumentu.
Naravno da za ovakve zahvate korisnik mora znati što točno radi i kako će se te promjene odraziti na ostali dio podataka.

Ovo je bio malo duži odgovor na vaše pitanje može li se u novoj godini ispraviti cijena.
Kraći odgovor bi bio: početno stanje robno-materijalnih skladišta u novoj 2011. godini možete unijeti na nekoliko načina:
1- možete pokrenuti automatsko početno stanje gdje će program za svaki pojedinačni artikl (na određenom skladištu) formirati jednu količinu i jednu cijenu i taj podatak unijeti na dokument početnu inventuru
2- možete kompletno ručno u 2011. unijeti početno stanje za svaki artikl
3- možete napraviti korak u točki 1.,a onda ručno intervenirati nad bilo kojim artiklom i promjeniti bilo cijenu ili količinu, ili dodati neki novi artikl ili neki obrisati

Bitno je da sve potrebne izmjene nad početnom inventurom napravite prije nego se za određeni artikl kreiraju novi dokumenti (primke, otpremnice, izdatnice i dr.) jer metoda prosječnih cijena uzima u obzir kompletno stanje zaliha i svaka izmjena unatrag se odražava na trenutnu cijenu.
Ako primjetite neku nelogičnost nakon takvih zahvata poželjno je u meniu Robno-materijalno>Automatska stanja>Usklađivanje evidencije stanja sa stanjem na karticama pokrenuti rutinu koja će ponovo proći kroz sve skladišne dokumente i ponovo kreirati automatsku evidenciju zaliha, to su podaci gdje program za svaki artikl pamti trenutnu zalihu i trenutnu prosječnu nabavnu cijenu za svaki artikl da to ne mora raditi svaki puta. (21.10.2010)
P: Kod robnog materijalnog knjigovodstva - pregled automatskog stanja zaliha artikala stisnula sam brisanje evidencije te su mi se izbrisala stanja i nabavne cijene svih artikala.
Dali postoji mogućnost da ih vratim? Zadnja arhiva mi je 27.09.2010. (ID:120070)
O: Iznad tipke "Brisanje evidencije" imate tipku "Usklađivanje stanja" koja će opet proći kroz sve dokumente i upisati nova automatska stanja zaliha artikala. (21.10.2010)
P: Postoji li neka mogućnost promjene broja temeljnice u dnevniku robnog knjigovodstva. U dnevniku kupaca i dobavljača je moguće a u robnom ne. (ID:122230) O: Sistem / Program / Robno-materijalno direktni upis podataka ..., tipka Zaglavlja robnih dokumenata, polje BrojTemeljnice.

Iako gotovo da nitko ne koristi temeljnice u robnom jer su česte izmjene u dokumentima pa se to onda komplicira sa temeljnicama i kontima.
Na kraju mjeseca se za 2 minute proknijži temeljnica u glavnoj knjizi na osnovu izvještaja iz robnog. (11.02.2011)
P: Početkom 2011 god. u modulu robno knjigovodstva otvorili smo novo skladište ( šifru ) i proknjižili znatan broj artikala (početna inventura ,sitan inventar u upotrebi -što nije bitno ). Danas je kolegica ( napokon ) htjela automatski prenjeti početno stanje skladišta materijala koje postoji od uvijek.Program kaže da to nije moguće učiniti jer je u ovom modulu već bilo knjiženja ( to je je točno - početna inventura novog skladišta ).
Pitanje da li ima načina da se ipak otvori početno stanje za staro skladište automatski a da se pri tome ne moraju bristai ranije uneseni podaci za 2011 .Izvan programa ili nekako drugačije. (ID:122477)
O: Poruka nije bila da je već bilo knjiženja nego da je knjiženo početno stanje, dakle ako ste u novoj godini u bilo kojem skladištu upisali dokument Početno stanje (ručno ili automatski) nećete moći koristiti automatski prijenos početnog stanja.

Trebate izlistati stanje iz prošle godine i ručno upisati početnu inventuru za to skladište. (02.03.2011)
P: Trebao bih promijeniti broj temeljnice u robno-materijalnom. Konkretno broj temeljnice otpremnica.Želio bih da mi svaka temeljnica sadrži knjiženja iz određenog mjeseca, ali ušla su i iz drugih mjeseci.
Pokušao sam primjeniti radnju kao kod URA i IRA, Kupci/Dobavljači-saldakonti-dnevnik dobavljača, ali u robno-materijalnom nemam opciju mijenjanja broja temeljnice. Molim vas, uputite me? (ID:122579)
O: Meni: Sistem / Program / Robno-materijalno direktni upis podataka izvan programa.
Tab Zaglavlja robnih dokumenata, kolona Broj temeljnice.

UPOZORENJE
Sve izmjene koje radite u ovom prozoru se rade direktno u datotekama
bez ikakvih kontrola. Ne koristite ovu mogućnost bez prijeke potrebe.
Sve izmjene radite isključivo na vlastitu odgovornost. (07.03.2011)
P: Dali je moguće IPOS prilagoditi na način da se prilikom izrade otpremnice ili kalkulacije u polje „Artikl“ upisuje „Katloški broj“ proizvoda a ne „Šifra proizvoda“. Naime svi ulazni dokumenti naših dobavljača sadrže njihove kataloške brojeve, a isto tako svi naši cjenici i ponude (ponude se ne rade u IPOSU) prema kupcima sadrže također proizvođačke kataloške brojeve, dakle kod pisanja otpremnice ili kalkulacije puno bi bilo brže upisivati kataloške brojeve nego IPOS-ove šifre proizvoda, odnosno, što je sada slučaj, prebacivanje u prozor „Artikli i usluge“, pa upisivanje kataloškog broja i klik na „Prijenos“ za povratak na otpremnicu, gdje se ponekad desi da odabranog artikla tog proizvođača nema na skladištu (kod pozivanja prozora „Artikli i usluge“ iz prozora izrade otpremnice, ne vidi se stanje zalihe), pa se je potrebno opet vratiti na „Artikle i usluge“ i pokušati sa kataloškim brojem drugog proizvođača od kojeg nabavljamo isti proizvod ali je pod istim kataloškim brojem kojem je dodano slovo A,B iliC, stoga bi bila prednost da kod upisa kataloškog broja (dobar dio ih znamo i napamet) odmah vidimo i stanje artikla na skladištu (kao što to sada vidimo ako upišemo šifru proizvoda, ako je znamo, a obično to nije slučaj jer šifre uopće ne koristimo, već kataloške brojeve). Sve u svemu bi se posao oko izrade otpremnice ili kalkulacije smanjio za najmanje 3 klika puta broj artikala. (ID:123145) O: U polje pod nazivom „Artikl“ možete upisati: šifru proizvoda iz programa, naziv proizvoda ili kataloški broj.
Ako počnete upisivati sa znamenkom (brojem) program podrazumijeva da upisujete šifru i odmah prikazuje naziv artikla, ako počnete upis sa slovom tada će program prvo provjeriti u postavkama (grupa Fakturiranje, postavka „Po čemu je inicijalno pretraživanje kod datoteke artikala i usluga“ <po nazivu, po kataloškom broju>) po čemu je inicijalno pretraživanje.
Ako tu postavku postavite na kataloški broj tada će program pretraživati po kataloškom broju.

Kada prebacite artikl u otpremnicu vidjet ćete i stanje.

Nadalje brzine radi možete u gornjem lijevom kutu programa kliknuti na ikonu sa crvenom strelicom na dole koja će se onda pretvoriti u zelenu strelicu na gore što znači da se prozor izbornika neće zatvarati nakon odabira nego će ostati na istom redu gdje ste bili kod zadnjeg odabira. (14.04.2011)
P: Kako se može dobiti vrijednost skladišta sa određenim datumom, npr. 31.01.2011 (ID:123192) O: Ispisom bilo kojeg izvještaja koji ima mogućnost ispisa od do datuma i na kraju ima financijsko stanje. (20.04.2011)
P: Kod pokretanja Usklađivanja evidencije stanja sa stanjem na karticama u Robnom i Maloprodaji javlja se poruka o neuspjelom usklađivanju? (ID:123336) O: Poruku o neuspjelom usklađivanju stanja na karticama možete izbjeći tako da prije samog usklađivanja zatvorite sve ostale prozore u programu, osim ako se uz tu poruku ne javlja još neka koja ukazuje na neki drugi problem (10.05.2011)
P: Postoji li u Vašem programu izrada reversa kojim se skida roba sa skladišta i kad se revers stornira da se roba vraća na skladište? (ID:123518) O: Otvorite novo skladište i nazovite ga Reversi, otvarate posebno skladište za svakog kupca i u nazivu skladišta navodite njegovo ime.
Kada netko iz nekog skladišta uzima robu na revers napravite Međuskladišnicu sa tog skladišta na skladište Reversa tog kupca.
Kada se roba vraća vratite je natrag Međuskladišnicom sa skladišta reversa na skladišta sa kojeg je uzeta

U meniu Šifrarnici>Popis dokumenata>Robno poslovanje možete dokumentu Međuskladišnica promjeniti naziv u Međuskladišnica-Revers iako mislim da dokument može imati naziv Međuskladišnica, a u nazivu skladišta možete upisati npr. „Skladište reversa, Konzum d.o.o.“ pa će se i tako vidjeti da se radi o reversu.

ps
Ne možete otvarati nove dokumente nego samo koristiti postojeće skladišne dokumente, eventualno im možete mijenjati nazive kao što je gore navedeno.
. (25.05.2011)
P: Kako voditi skladište u vinarijama gdje se vino prodaje u rinfuzi, buteljama ... gdje se miješanjem prave nova vina? (ID:123968) O: Neki artikli u toku poslovnih procesa mogu mijenjati svoj oblik i/ili jedinicu mjere po kojoj se dalje vode na zalihama, prodaju i sl.
U slučaju vinarija čest je slučaj da se vino zaprima u litrama i to kao neka određena vrsta vina.
Moguće je da je na računu dobavljača jedinica mjere litra, ali i npr. bačva od 2000 litara, u slučaju da je na ulaznom računu bačva 2000 litara potrebno je kod ulaza artikla na skladište preračunati cijenu bačve 2000 litara u cijenu 1 litre vina kako bismo kasnije lakše manipulirali sa tim artiklom.

Zaprimljena količina jedne vrste vina u litrama se kasnije može prodavati kao ista vrsta vina u litrama, ali i drugačije.
Kod promjene oblika tj. jedinice mjere iz litre u npr. butelje od 0.75 L potrebno je količinu vina kojoj mijenjamo oblik tj. jedinicu mjere prvo razdužiti sa skladišta dokumentom Izdatnica, a zatim zaprimiti Primkom (dobavljač je vlastita firma) na isto ili neko drugo skladište (nebitno za ovu priču) po novoj jedinici mjere i naravno cijeni.

Sve različite oblike bilo po sastavu kao novo vino ili samo kao nova jedinica mjere (litra, butelja ...) je potrebno zavesti u šifrarnik artikala kao novi artikl.

Moguća je varijanta da se artiklu ne mijenja oblik tj. jedinica mjere nego se samo (kao u nekoj vrsti proizvodnje) mijenja u neki drugi proizvod, to može biti promjena jedne vrste vina u drugo vino, ili miješanje dvije vrste vina da se dobije novo vino.
U svakom slučaju potrebno je izdatnicom razdužiti svu količinu i vrstu artikala koji su u toj proizvodnji potrošeni da bi se dobila nova vrsta vina (artikl), a zatim primkom zaprimiti novi artikl-vrsta vina sa istom ili novom jedinicom mjere i cijenom.

Da li će se prilikom tih transformacija koristiti samo jedno skladište ili više njih ovisi o željama korisnika. U nekim specifičnim situacijama je moguće npr. otvoriti posebno skladište za neku bačvu od 3000 litara ako za to ima posebnih razloga.
Jest da je u teoriji moguće otvoriti do 32000 skladišta, ali pri tome treba biti oprezan da se stvari ne zakompliciraju sa prevelikim brojem skladišta pa da umjesto pregledne evidencija postane nepregledna.

Ako kod stvaranja novog artikla (proizvodnje) sudjeluje više različitih podartikala npr. u stvaranju jedne butelje vina možemo se kod izdatnica poslužiti i normativima. Dakle unaprijed se u normativima (vidi proizvodnju) definira složeni proizvod i njegovi sastojci (razne vrste vina, dodataka, boca, čep, deklaracija i sl.), kad se događa stvarni proces proizvodnje tada se utrošene i nove količine prate papirnato u skladištu tako da se npr. zada u Izdatnici izlaz npr. 100 butelja određenog vina, a program može na osnovu normativa razdužiti pojedinačne elemente. (02.08.2011)
P: Možete li u nekoj od narednih verzija programa u šifrarniku artikala dodati polje „Masa neto“. Trenutno imate polje samo masa koje koristim za unos bruto mase artikla međutim često su mi je potrebna i neto masa artikla. Naravno, ovaj podatak bi trebao biti povezan sa „Tovarnim listom“.
Ovo mi je potrebno pošto često radimo izvoze prema našoj zagrebačkoj firmi, a tu u Hrvatskoj je prilikom uvoza / carinjenja robe osim bruta potreban i neto artikla zbog obračuna naknade za ambalažni otpad. (ID:124457)
O: Sve tri jedinice mjere u šifrarniku artikala su samo inicijalno upisane (Volumen, Masa, Paleta), a korisnik može promjeniti bilo koju od njih. Dakle možete npr. umjesto Volumena ili Palete upisati Masa netto i dobijete željeno.
Šifrarnik se nalazi u Šifrarnici>Pomoćno šifrarnici>Tovarne jedinice mjera. (05.10.2011)
P: Udjem u prozor FAKTURIRANJE, CJENICI ARTIKLA I USLUGA, dobijem sve artikle kod nekih mi je unešena nabavna cjena, a kod nekih ne. Označim artikal koji nema nabavnu, stisnem pojedinačni prikaz, otvori mi se kartica i stisnem izmjena i pokušam izmjeniti tj unjeti podatak i sad nastaje problem jer mi kod tog artikla to program nedozvoljava. To mi je potrebno jer nemogu ispisati interne izdatnice jer kad nemam nabavnu cjenu ne želi upisati u izdatnicu , sama nemogu jer mi opet program neda. kako da to ispravim da bi mogla napraviti izdatnice. (ID:124684) O: Fakturiranje>Fakturiranje u veleprodaji>Cjenici artikala i usluga se ne upisuju nabavne cijene.
Kod artikala koji u tom prozoru imaju nabavnu cijenu ih je program povukao iz modula Robno-materijalno, a gdje ih nema znači da ih nema u robno-materijalnom.

Nabavne cijene je moguće upisati jedino u modulu Robno-materijalno>Skladišni dokumenti ... i to zaprimanjem artikala na zalihu nekim ulaznim skladišnim dokumentom (primka, inventura ...).

Ne možete ispisati internu izdatnicu za artikl kojeg nemate na zalihi. (09.11.2011)
P: Da li ima u iposu nei dokument sa kojim bi se moglo napraviti razdvajanje jednog artikla na tri artikla. naime postoji jedan set elektronike koji bi htjeli razdvojiti na sastavne dijelove. Po meni bi se to moglo možda napraviti putem interne izdatnice i interne povratnice ali mi je problem jer u tim dokumentima nemam mogućnost upisa nabavne cijene, a meni bi zbir cijena tih dijelova trebao biti isti kao nc cijelog seta. (ID:124698) O: U šifrarniku artikala uz artikl set upišite i dodatne artikle njegove dijelove.
U robno-materijalnom dokumentom izdatnica razdužite artikl set.
Dokumentom primka zadužite sastavne dijelove seta, cijene dijelova odredite tako da zajedno čine nabavnu cijenu seta. (11.11.2011)
P: Kod prijenosa automatskog početnog stanja dogodila mi se razlika između završnog 2011 i početnog 2012. Jedan lager mi je imao završno stanje 0,a početno -604,13.
Pojavila su mi se dva artila u minusu. Da li je moguće i što će se dogoditi ako na tom lageru izbrišemo dokument početna inventura ili imate nekakvo bolje rješenje?
Također imam lager koji je krajem 2010 godine razdužen skroz i sad mi se opet pojavilo nekakvo početno stanje,a po lageru nije bilo prometa u 2011. godini. (ID:125226)
O: U 2012. godini možete, prije knjiženja drugih dokumenata (primke, otpremnice), ući u izmjenu dokumenta Robno-mat>Skladišni dokumenti>Početna inventura kojeg ste kreirali automatski i po potrebi dodatni neku novu stavku, obrisati neku stavku, izmijeniti neku postojeću stavku ... dakle korigirati početno stanje prema stvarnom stanju u skladištu.
A možete ako želite to napraviti transparentnije pa te izmjene napraviti kroz kreiranje novih dokumenata Inventurni višak tj. manjak. (05.01.2012)
P: Zaključio sam prošlu godinu i automatskim početnim stanjem prenio završno stanje 2011. u 2012. godinu.Nakon toga dobio sam zahtjev od kupca da otpremnicu koju sam napravio u 2012. godini napravim kao zadnju u 2011.,a u 2012. isti taj dokument storniram.Tim činom mijenja se završno stanje u 2011.,ali automatizmom se ne mijenja početno stanje.Postoji li način da se nakon izvršenih promjena izjednači početno stanje sa završnim stanjem bez brisanja svih dokumenata napravljenih u 2012. godini. (ID:125368) O: Nitko vam ne brani da u 2012. godini čak i obrišete otpremnicu koju ste kreirali i nakon toga je upišete u 2011. godinu.
Nakon toga možete ući u 2012. godinu u dokument Početna inventura i promjeniti (kroz izmjenu) stanje koje ste upisali automatskim prijenosom tj. smanjiti količinu ili obrisati artikle sa sporne otpremnice. (11.01.2012)
P: Da li je moguće da nam program omogući da na posebnom skladištu (novootvorenom u programu) napravimo ulaznu kalkulaciju s artklima po određenim nabavnim cijenama.

npr. neka je to artikl "bačva" po ulaznoj cijeni od 10,00 kn.

Kad prodajemo taj artikl sa tog novog skladišta zašto nam program uprosjećuje nabavnu cijenu (u odnosu na stara skladišta na kojima također imamo artikl "bačva") ?

Da li je moguće da novo skladište funkcionira kao zasebna jedinica unutar veleprodaje, tj. da vuče nabavnu cijenu od 10,00 kn i da ju kao takvu prikazuje kroz maržu ? (ID:125474)
O: Kod svakog „ulaza“ artikla na određeno skladište program računa novu prosječnu nabavnu cijenu, ako nakon toga radite „izlaz“ artikla tada će se taj artikl razdužiti po toj prosječnoj nabavnoj cijeni i to vrijedi samo za to konkretno skladište. (18.01.2012)
P: Počeli smo raditi online prodaju i imamo instaliran program preko kojeg se radi prodaja,
zanima me radi smanjivanja količine kad se proda neki telefon jeli se oni mogu povezat sa IPOS programom? (ID:125485)
O: U Fakturiranju, Pc kasi, otpremnicama u Robnom imate tipku Auto upis, u dijelu za upis artikala, koja može povući podatke iz vanjske tekstualne datotke, detaljnu specifikaciju ćete dobiti kada u tim prozorim pozovete pomoć sa F1.

Dakle u tom vanjskom programu je potrebno automatski ili na zahtjev korisnika generirati datoteku sa prodanim artiklima u specificiranom formatu (šifra može biti ili šifra ili EAN kod)

šifra; količina
šifra; količina
...
npr.
34; 45
23; 500,345
4675345875432; 123,46
456; 0
...

Takvu datoteku onda možete učitati u Fakturiranju, Pc kasi, otpremnicama u Robnom. (18.01.2012)
P: Greškom smo obrisali inventuru jedne poslovnice, molimo Vas za pomoć i objašnjenje koju datoteku vratiti iz arhive kako bismo povratili izgubljene podatke. (ID:127578) O: Ne možete ubacivati u bazu pojedinačne datoteke.
Savjetujem vam da iz određene arhive pokrenete izvršni program knjigovodstvo.exe, prije toga obavezno obrišite ipos.ini koji se nalazi u istom direktoriju.

Kada uđete u program izlistajte inventuru koju ste obrisali i onda je upišite ponovo u regularni program. (19.04.2012)
P: Molimo Vas da nam kažete da li postoji mogućnost prijenosa šifrarnika artikala i usluga iz jedne firme u drugu, i ako može kako ćemo to učiniti. (ID:127901) O: Odgovor je i DA i NE.

Ako imate npr. matične firme 1 Prva d.o.o. i 2 Druga d.o.o., u svakoj firmi koristite poseban šifrarnik artikala jer je on na nivou matične firme. (Matična firma je partner iz šifrarnika partnera za kojeg vodite poslovne knjige)

Za svaki artiklu-uslugu postoje polja kao šifra, naziv, kataloški broj, jedinica mjere itd. Kada neki artikl koristimo u knjigovodstvu u računima, predračunima, primkama, otpremnicama itd. u tim dijelovima programa se zapisuje samo šifra artikla, a naziv, jedinica mjere i dr. podaci se ne pamte jer se oni nalaze u šifrarniku artikala te matične firme.

Pri tome je logično da čak i da se u obje matične firme Prva i Druga koristi sličan asortiman artikala, pa čak i isti nazivi, ali je definitivno da su šifre pojedinih artikala sigurno različite.

Što bi se dogodilo kada bi širarnika artikala iz Prva doo kopirali u Druga doo?
Prvo što bi se dogodilo je da u nekim dijelovima programa artikli ne bi imali svoj naziv ako je u Prvoj firmi bilo upisani npr. 10.000 artikala, a drugoj 11.000
Ono što ne bi bilo vidljivo na prvi pogled, ali bi bilo totalno pogrešno je da bi npr. u nekom računu artikl 500 Pisaći stol sada možda bio artikl 500 Tehnička olovka.

Stvar bi donekle funkcionirala kada bi šifrarnik artikala kopirali na početku godine npr. 2013. prije nego bi artikle koristili bilo gdje u programu u 2013. godini.
Što je sa 2012., 2011. i prethodnim godinama?, u tim godinama bi trebali šifrarnik artikala spustiti na nivo poslovne godine, detalje o tome pogledajte u helpu u sadržaju Osnovni podaci - šifrarnici > Popis artikala i usluga.

Dakle u Druga doo u 2013. godini bi imali novi šifrarnik artikala (kopiran iz Prva doo firme) i bio bi na nivou matične firme, a u prethodnim godinama bi šifrarnik bio na nivou poslovne godine.
Ovo treba dodatno uzeti sa oprezom zbog možda nekih pomoćnih šifrarnika koji su se koristili kod artikala u Prva d.o.o.

Kopiranje šifrarnika artikala je kopiranje datoteke roba.nx1 iz direktorija ... Ipos knjigovodstvo\Data\Partner1\SkupnePar\Roba.nx1 u direktorij ... Ipos knjigovodstvo\Data\Partner2\SkupnePar\
Pri tome morate izaći iz programa i srušiti nxServer u mrežnoj verziji.

Procedura je malo komplicirana i može se pogriješiti, pa je uvijek savjet upisati artikle direknot u Druga d.o.o., ali ako idete u proceduru radite u svakom koraku kopiju kompletnog direktorija Ipos knjigovodstvo kako bi se mogli vratiti natrag u slučaju problema. (31.05.2012)
P: Kod izrade povratnice, nemoguće je promjeniti cijenu artikla nego je cijena uvijek zadana (prosječna, iako je u postavkama odabrana ručna metoda). (ID:128702) O: Napravite dvostruki klik mišem na riječ "Cijena" iznad polja kojeg želite mijenjati i moći ćete promjeniti cijenu. (16.10.2012)
P: Napravjene su otpremnice kupcima u robnom knjigovodstvu i u njima nije ispravna izlazna cijena, a na otpremnici nije omogučeno ručno mijenjanje cijena, pa moje pitanje glasi: može li se automatski ponoviti knjiženje tih otpremnica za period od 01.10.-31.10.2012. s time da provjerava ulaznu cijenu, kako bi štimala izlazna cijena. (ID:128834) O: Ne možete automatski ponoviti knjiženje već napravljenih dokumenata.
Cijene možete mijenjati na nekoliko načina:

1. Način
Cijene u Robno-materijalnom u Otpremnicama možete promjeniti tako da uđete kroz izmjenu dokumenta, dođete na stavke, zatim napravite dvostruki klik na riječ Cijena, nakon toga polje za unos cijene više neće biti zasivljeno i moći ćete promjeniti cijenu.

NAPOMENA: kako program radi po metodi prosječnih cijena, svaki sljedeći dokument zavisi od podataka prethodnog, dakle ovim načinom promjene možete poremetiti cijeli niz dokumenata.

2. Način
U nekim situacijama možete primjeniti dokument Revalorizacije nabavnih cijena.

3. Način
U meniu Sistem>Program>Robno-materijalno direktni upis podataka izvan programa.
U tom prozoru možete direktno mijenjati sve podatke na svim skladišnim dokumentima kao u Excelu.
Za to je potrebno ući u program kao korisnik 1 Nadzornik.

NAPOMENA: kako program radi po metodi prosječnih cijena, svaki sljedeći dokument zavisi od podataka prethodnog, dakle ovim načinom promjene možete poremetiti cijeli niz dokumenata. (08.11.2012)
P: Imamo upit vezano za automatski prijenos stanja robnih zaliha iz 2012. Naime, prilikom prenošenja stanja došlo je do prekida, tako da se cjelokupne zalihe nisu prebacile. Kada smo pokušali napraviti ponovni prijenos stanja, program javlja da je prijenos već napravljen u ovoj godini.
Obzirom da smo u 2013. g. već imali dosta knjiženja, molimo da nam pojasnite kako da napravimo prijenos stanja bez da brišemo cijelu godinu (ako je izvedivo). Inače radimo tjedno arhiviranje podataka, pa ne znam da li bi to bilo od pomoći? (ID:129972)
O: Obrišite dokument Početna inventura na kojem vam je zapeo prijenos stanja pa ćete moći ponovo raditi prijenos. (21.01.2013)
P: Prilikom printanja bilo kojeg izvještaja u Iposu (npr. Interne izdatnice, skladišne primke...), nije mi vidljiv kataloški broj artikla. Predpostavljala sam da je u pitanju neka opcija koja je možda isključena ali ne mogu da je nađem. (ID:132420) O: U prozoru postavki, grupa Fakturiranje, podgrupa Ispis računa/predračuna, postavka Prikaz kataloškog broja artikla uz naziv u ispisima fakturiranja i robnog. (07.05.2013)
P: Zašto nemam više opciju da u robnom knjigovodstvu unosim skladišne primke. Imam cjenik A ali nisam dostigla maksimalni unos stavki. Kao i u prošloj godini, ne mogu ih ni brisati, ni unositi ni mijenjati? (ID:133600) O: Sami ste sebi zabranili unos i izmjenu podataka u robnom, Sistem>Nadzornik>Ovlaštenja (23.07.2013)
P: Prema prometima i saldima robnog knjigovodstva izlaz robe nam je u 7 mjesecu 136701,49 kn, dok nam je po popisu otpremnica izlaz robe 108234,46 kn. Da li nešto osim otpremnica ulazi u izlaz robe. Nema međuskladišnica i ostalih dokumenata. (ID:134162) O: To je presložena stvar da bi se moglo samo tako uspoređivati te podatke, postoje razni dokumenti i ulaza i izlaza, postoje razna skladišta, rasponi datuma, storna, zatim su tu povratni dokumenti koji se knjiže kao storno izlaza i druge stvari zbog kojih ta dva izvještaja moga davati različite iznose.

U izvještaju Prometi i salda kartica modula Robno-materijalnog knjigovodstva imate pri dnu opciju „U izjveštaj uključi samo navedeni dokument“ pa probajte ispis npr. samo za otpremnice, zatim možete probati ostale ispise za pojedine izlazne dokumente pa ćete doći do nekog zaključka da li je razlika stvarna ili je bila samo pogreška u usporedbi podataka. (04.09.2013)
P: Željeli bi da nam otpremnice sadrže kataloški broj artikala.
Da li je to moguće podesiti u programu.
Na računima se prikazuju. (ID:134275)
O: U prozoru Sistem>Nadzornik>Postavke programa, grupa Fakturiranje>Ispis računa/predračuna, Prikaz kataloškog broja artikla uz naziv u ispisima fakturiranja i robnog.

Kod računa je moguće dodatno uključiti/isključiti pojedine kolone. (17.09.2013)
P: Nakon instalacije nadogradnje na v. 12.0.6 program mi ne omogućava unos željene cijene.
Molim uputu kako upisati cijenu kod povratnice dobavljača kod verzije 12.0.6. - da li su postavke u pitanju ili? (ID:134569)
O: Morate ući u program kao korisnik pod rednim brojem 1. (04.11.2013)
P: Imamo nelogičnu situaciju. Prijenosnice iz VP u MP nam rade povlačenje nelogične cijene artikala. (ID:134696) O: Trenutne prosječne nabavne cijene artikala možete pogledati na Robno-mat.>Automatska stanja>Pregled automatskih stanja zaliha robe.

Eventualno usklađenje možete napraviti u Robno-mat.>Automatska stanja>Usklađivanje evidencije stanja sa stanjem na karticama, iako to može popraviti samo neke probleme.

Ne upisuje program količine sa kojima idete u minus nego korisnik, kada radite prijenosnicu ispod polja za unos količine piše trenutno tekuće stanje, minus ili plus.
Pokušajte zamisliti kako radi metoda prosječnih cijena sa negativnim stanjima.

Kako ćete riješiti problem.

Prvo sve artikle koji su u minusu stavite u plus tako što ćete im upisati dodatnu količinu ili kroz primku ili kroz dokument inventurni višak, negativni količinski saldo može biti samo privremen ako recimo niste stigli zaprimiti robu, a morali ste je izdati.

Nakon toga za artikle kojima želite promjeniti tekuću cijenu koja se povlači na izlaznim dokumentima (izdatnicima, otpremnica, prijenosnica) napravite dokument Revalorizacija nabavnih cijena (možete navesti sve artikle na jednom dokumentu) i to tako da za svaki artikl upišete novu željenu prosječnu nabavnu cijenu. Za to artikl mora imati količinu veću od nule.

Ako želite prijaviti neku nelogičnost u radu programa tada uzmite primjer jednog artikla i napravite nekoliko ulaza i izlaza sa skladišta sa malim iznosima radi lakšeg praćenja. U mailu navedite točno redom korake gdje i što ste unijeli kako bismo i mi mogli napraviiti istu simulaciju unosa.
Zatim navedite što nije u redu sa tim unosom. (28.11.2013)
P: Pitanje je vezano uz ulaznu kalkulaciju i devizne tečajeve.
Kod izrade ulazne kalkulacije za robu u devizama postoji problem kada se u jednom danu rade 2 ili više kalkulacija sa različitim tečajevima iste valute.
Nije moguće odabrati tečaj -program nudi uvijek posljednji uneseni tečaj za neku valutu. Npr. Kad se rade 2 kalkulacije sa različitim tečajem iste valute u jednom danu možete koristiti samo 1 tečaj ( zadnji koji je unesen) Tečajeve koji su u širfrarniku uneseni možete samo pregledavat ali i ne odabrati da se po njemu radi kalkulacija. (ID:134701)
O: Netočno.

Kada u zaglavlju odaberete Tečajnu listu i Valutu program će iz tečajne liste odabrati tečaj na datum kalkulacije koji ste unijeli u zaglavlju, ako za taj dan nema upisanog tečaja onda će tražiti tečaj na prvi prethodni dan koji je unesen tj. vrijedi logika da uneseni tečaj na X dan vrijedi za sve X+n dana do sljedećeg unesenog datum tj. tečaja što je i logično jer nema smisla unositi tečaj za one dane gdje se tečaj nije mijenjao.

Logično je da se primjenjuje tečaj na datum na koji je i vezana i kalkulacija. Ako to iz nekog razloga i nije tako, unesite u kalkulaciji datum u zaglavlju onaj na koji želite povlačiti tečaj, napravite cijelu kalkulaciju, a onda ako želite možete kroz izmjenu samo promjeniti datum u zaglavlju kalkulacije. (28.11.2013)
P: Molim vas za informaciju i pomoć oko sljedećeg…
Da li ima mogućnost da se postojeći program robno materijalnog knjigovodstva nadogradi s podacima (izvještajem) za svaku pojedinu radnu jedinicu s specifikacijom UKUPNOG utrošak materijala po stavkama s jediničnom cijenom.

Naime, koliko sam upoznata, trenutno postoji samo mogućnost iskaza utroška materijala po radnim jedinicama tj. ispis internih izdatnica/povratnica po danima isporuke, ali nema mogućnost iskaza ukupnog ili određenog artikla koji se isporučio za radnu jedinicu. (ID:135071)
O: U izvještaju u meniu „Robno-mat>Izvještaji>Utrošak (iskaz) materijala po radnim jedinicama“ je moguće dobiti:
A. prikaz po radnim jedinicama, po dokumentima, po artiklima (kumulativ po artiklima, dokumentima, jedinicama i ukupno za izvještaj)
B. prikaz po radnim jedinicama, po dokumentima (kumulativ po dokumentima, jedinicama i ukupno za izvještaj)
C. prikaz po radnim jedinicama (kumulativ po jedinicama i ukupno za izvještaj)
D. prikaz po jedinicama, po artiklima (kumulativ po artiklima, jedinicama i ukupno za izvještaj)

Za sve jedinice, samo za određenu jedinicu, za raspon od do datuma, za izravni i neizravni materijal, samo izravni ili samo neizravni.

I druge kombinacije.

U prilogu svi primjeri A, B, C i D. (03.01.2014)
P: Da li je moguće postaviti u programu automatsko knjiženje
protustavki robnih dokumenata (primke, međuskladišnice, povratnice)? (ID:135548)
O: Moguće je, u prozoru postavki, grupa Temeljnice.

Međutim to vam ne preporučujem zbog puno kompliciranijeg rada tj. puno manje fleksibilnosti izmjena, dopuna i sličnog što je u robno-materijalnim kartica jako potrebno. Sve što jednom prenesete temeljnicom u glavnu knjigu kasnije ne možete mijenjati već sve mora ići dokumentima storna. (21.01.2014)
P: Nakon instalacije verzije 13.0.1 u meniju dokumenata robno materijalnog nema opcije za unos novog dokumenta. Slika u prilogu. (ID:136682) O: U prozorima dokumenata modula Robno-materijalnog, npr. Primke, nemate tipke Unos, Izmjena, Brisanje, Storniraj jer ste u program ušli kao korisnik kojemu je Nadzornik programa (korisnik sa rednim brojem 1) u "Sistem > Nadzornik > Ovlaštenja za rad s programom" zabranio izmjenu dokumenata Robno-materijalnog ili nekom općom zabranom izmjenu svih dokumenata.

Dakle, morate u program ući kao korisnik sa rednim brojem 1, Nadzornik, i u navedenom meniu maknuti zabranu za pojedine korisnike. (16.04.2014)
P: U fazi smo izrade web trgovine s modulom za maloprodaju od kreatora web trgovine pa smo dobili pitanje od programera za Vas kako slijedi:

"Koje su upute i na koji način možemo realizirati automatsku sinkronizaciju između našeg sustava za shop i IPOS-a?
Dakle, kad se na online shopu obavi kupnja i kupac naruči 2 vreće proizvoda ''x'' onda će se količine proizvoda ''x'' korigirati i u IPOS-u?" (ID:137237)
O: U vezi razmjene podataka između baze podataka progarma Ipos knjigovodstva i internet web shopa.

Ne možete imati automatsku sinkronizaciju sa promjenom stanja zaliha na web shopu preslikano u bazu Ipos knjigovodstva, a niti obratno.

Jasno je da su to potpuno različiti programi, promjene stanja u programu Ipos knjigovodstvo u modulima Maloprodaja i Robno-materijalno se odvijaju putem skladišnih dokumenata (primke, otpremnice itd.) sa kontrolama unosa u program.

Iz programa Ipos knjigovodstvo možete dobiti razne exporte podataka u formatima CSV, XML (kako gdje) i onda te podatke možete importirati u bazu za web shop. To su obično podaci o artiklima (svi podaci), podaci o cijenama, stanju zaliha i sl.
Npr. šifrarnik artikala kod ispisa ima mogućnost direktnog exporta u XML sa svim podacima, isto tako potražite u programu i druge exporte, najčešće u panelu prije ispisa izvještaja.

Obratno, iz web shopa exportirate podatke o prodaji, a koje onda možete importirati u program Ipos knjigovodstvo npr. u Pc kasi kod unosa stavaka možete preko tipke „Auto upis“ importirati XML ili CSV datoteku sa podacim o prodaji.
Detaljnije u helpu na linku http://www.ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm#27_PC_kasa/ID270010000 Racuni u maloprodaji.htm <http://www.ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm>
A onda naravno na osnovu tog računa možete razdužiti zalihu u modulu Maloprodaja. (27.06.2014)
P: Postoji li mogućnost praćenja ulaza i izlaza robe po IMEI broju.

Znači zaprimamo npr. Samsung S5 5kom sa različitim IMEI brojevima i istom šifrom iz iPOS-a, prodajom želimo razduživati robu materijalno + po IMEI brojevima.
Da li postoji takva mogućnost. (ID:137438)
O: Možete koristiti „Fakturiranje - Fakturiranje u veleprodaji - Evidencija serijskih brojeva“, detalji o toj evidenciji u helpu kada iz tog prozora pozovete F1, ili na linku na webu <http://www.ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm#15_Sifrarnici/ID150240000 Evidencija serijskih brojeva.htm>

Serijski broj (S/N) je oznaka na artiklu koja ga u skupini istih artikala jednoznačno određuje, to je nekakav skup alphanumeričkih znakova i nalazi se negdje na artiklu gdje se ne može skinuti bez vidljivih oštećenja kao zaštita od promjene serijskog broja.

Koristi se kod artikala koji su po svojoj prirodi takvi da je bitno da se svaki komad može jednoznačno označiti. Npr. kruh, mlijeko, kapa i slično su artikli kod kojih ne označavamo svaki pojedini komad, što ne znači da ne bismo mogli, ali za to nema praktične svrhe ili nije ekonomski isplativo ili je tehnički teško provedivo.

Karakteristike artikala koji se označavaju serijskim brojevima bi bile
veća financijska vrijednost
potreba za praćenjem svakog pojedinog komada artikla
potreba za servisiranjem artikla i dr.

U programu se evidencija serijskih brojeva nalazi u modulima Fakturiranje, Robno-materijalno, Pc kasa, Maloprodaja zalihe.

To je zapravo šifrarnik serijskih brojeva kao proširena verzija šifrarnika artikala.

U šifrarniku serijskih brojeva se za svaki pojedini artikl otvaraju podšifre tj. serijski brojevi, to je tablica u kojoj imamo broj zapisa koji je jednak broj artikala x broj serijskih brojeva, a to može biti veliki broj. (23.07.2014)
P: Da li je moguće da program dojavi korisniku kada neki artikl padne ispod zadane minimalne zalihe i kako se to postavi? (ID:137700) O: Automatska metoda koja bi u pozadini stalno provjeravala stanje pojedinog artikla i dojavljivala tu informaciju, ne postoji.

Međutim, dovoljno je povremeno, kako kome odgovara, zatražiti provjeru ispisom izvještaja "Robno-mat. > Izvještaji > Minimalne i maksimalne zalihe" gdje se odmah vide artikli koji su kandidati za nabavu ili za sniženje.

Ili za planiranje unaprijed izvještaj "Robno-mat. > Izvještaji > Procjena trajanja zaliha robe" koji nam na neki način može prognozirati kada bi trebali naručiti neku robu. (09.09.2014)
P: Sa tri velika kupca imamo plan uvesti komisijsku naplatu robe gdje bi mi njima predali veću količinu proizvoda i naplaćivali svaka 2tjedna.
Zanima me proces, tj. koraci kako to izvesti te dali trebamo još nešto nadograditi (ID:138439)
O: Korisnik programa Ipos knjigovodstvo (komitent) za svakog kupca (komisionara) treba u programu otvoriti novo skladište veleprodaje.

Isporuka robe komitenta komisionaru se u programu evidentira Međuskladišnicom i prebacuje se na „njihovo“ komisijsko skladište kako bi se u svakom trenutku znalo koja roba i u kojoj količini je kod kojeg komisionara.

Komisionar robu komitenta fakturira krajnjim kupcima po računima kao da je njegova.

Periodično komitent od komisionara dobiva izvještaj o prodanoj robi koja se tada razdužuje i fakturira komisionaru to se može napraviti na dva načina.
Prvi način je da se na osnovu izvještaja komisionara izradi račun sa svom robom koju je komisionar prodao i na kraju izrade računa program će nas pitati da li želimo napraviti automatsku otpremnicu koja će sa skladišta komisionara praktično razdužiti zalihu.

Drugi način je da prvo napravimo Otpremnicu sa skladišta komisionara i onda se u izradi računa pozovemo na tu otpremnicu kako bi automatski povukli stavke u račun.

Što se tiče prodajni cijena tj. marži možemo koristiti standardni cjenik kao i za ostale kupce, a možemo i fomirati poseban cjenik za komisionare ili poseban cjenik za svakom komisionara.
(komisijska prodaja, komisiona prodaja) (08.01.2015)
P: U slučaju brisanja automatskog početnog stanja, ima li kakvog načina povratka istog?

Kod ponovnog povlačenja početnog stanja program daje obavijest "U tekućoj godini je bilo već knjiženja početnog stanja". Da li se to može nekako poništit i da se ponovno uveze početno stanje? (ID:138950)
O: Pojedinačno ne, jedino što možete je vratiti kompletnu arhivu programa, ali to naravno ima smisla jedino ako ste je napravili prije samog brisanja jer bi njenim povratom možda vratili početno stanje, ali bi izgubili sve što ste radili od arhive na dalje.

Početno stanje se upisuje kao poseban dokument za svako skladište/prodavaonicu.
Očito ste obrisali samo početno stanje u jednom skladištu, ako želilte ponoviti automatsko početno stanje iz prošle godine morate prvo obrisati sva početna stanja u svim jedinicama. (19.02.2015)
Grupa: Proizvodnja i servis (4)
P: Instalacijom Verzije 8.6. izgubili smo podatke unesene od 01. siječnja do 31 srpnja o.g. u robnom knjigovodstvu i to Utrošeni materijali iz skladišta po radnom nalogu. Molimo Vas da nas uputite na koji način možemo vratiti navedene podatke, te na koji način ih možemo prenijeti u odgovarajuće područje modula proizvodnja za koji smo zatražili Vašu ponudu. (ID:108608) O: U pregledu promjena programa piše da tzv. radni nalozi, koji su bili samo šifrarnik, od tada i tada egzistiraju kao pravi radni nalozi u modulu proizvodnja i to su svi mogli pročitati koji su uzimali nadogradnju. To je bilo u ver 7.11 dakle kratko nakon vaše verzije.

Dakle šifrarnik koji je bio prije ne egzistira, podatak o broju radnog naloga koje ste upisivali u izdatnice u robnom sada se odnosi na radne nalogu u modulu proizvodnja.
Međutim izvještaj Robno-mat.>Izvještaji>Utrošak (iskaz) materijala po radnim nalozima bi trebao povući podatke o utrošenom materijalu po do sada upisanim podacima u izdatnicama jedino nećete imati nazive radnih naloga.

Nadalje možete te iste radne naloge evidentirati u modulu proizvodnja (probajte upisati nekoliko tih naloga bez obzira što nemate registriran taj modul), neko povlačenje podataka je bilo besmisleno jer nedostaje 95% podataka sadašnjeg radnog naloga.

Korisnici kojima treba proizvodnja, a žele i dalje u izdatnicama koristiti neku vrstu filtriranja mogu koristiti sličan izvještaj po radnim jedinicama. (14.08.2009)
P: Kod isprintanog radnog naloga isprinta se samo ukupna cijena svih artikala utrošenih u proizvodnji , a nama bi trebala ukupna cijena za svaki pojedini artikal koji je utrošen u proizvodnji. Da li postoji ikakva mogućnost da se i ta ukupna cijena svakog pojedinog artikla koji se troši u proizvodnji isprinta na papir. (ID:119884) O: Podatak koji tražite se nalazi u izvještaju Proizvodnja>Izvještaji>Skladišni iskaz utrošenog materijala po radnim nalozima.
Možete odabrati sve radne naloge ili konkretan radni nalog.
Isto tako ispis utrošenih materijala za taj radni nalog može biti :
- kumulativan po izdatnicama bez artikala
- kumulativan po izdatnicama i po artiklima
- kumulativan po artiklima za sve izdatnice zajedno (04.10.2010)
P: Da li će prilikom nove nabave i unosa cijene po toj nabavi radni nalozi povlačiti novu, ispravnu cijenu? (ID:120059) O: Za početak pitanje nije dovoljno obrazloženo da bi se mogao dati konkretan odgovor.
Obzirom da ste sa modulom Proizvodnja počeli raditi prije nekoliko tjedana pretpostavljam da možda niste pohvatali sve detalje.

Detaljnije o radnim nalozima pogledajte u helpu u sadržaju pod Proizvodnja, ili jednostavno iz prozora radnih naloga pozovite pomoć sa F1.

Koji je smisao radnih naloga?, postoje dva tipa Proizvodni i Servisni, niste naveli niti koji od njih koristite niti na koji način, dakle trebali biste mi detaljnije obrazložiti što gdje radite u programu (pozivanjem na točnu putanju u meniu i naziv polja i sl.) i što želite dobiti.

Kod proizvodnih radnih naloga kod samog unosa uz ostale podatke unosimo i popis proizvoda koji su predmet tog naloga.
To je tek prvi korak kojeg u prozoru radnih naloga unosite u tabu Pojedinačni prikaz, u tabu Obračun proizvodnje se nalaze podaci obračuna radnog naloga, a koje program povlači iz Dnevnika obračuna radnih naloga !!!!!!
Kompletni troškovi obračuna proizvodnje nekog proizvoda obuhvaćaju materijale, plaće, rad strojeva, vanjske usluge, amorizaciju, održavanje, troškove uprave, energiju itd. Korisnici često u početku koriste samo troškove izravnog materijala.

Za određeni radni nalog u prozoru Dnevnik obračuna radnih naloga otvaramo dnevnik za određeni mjesec npr. 10., ako pretpostavimo da imamo samo troškove izravnog materijala tada za određeni mjesečni obračun pozovemo Proizvodnja>Radni nalozi>Automatski obračun izravnih troškova proizvodnje gdje možemo vidjeti koje podatke će program za taj mjesec izračunati/povući iz knjigovodstva.
Kod materijala je slučaj da će program pretražiti u Robno-materijalnom sve izdatnice koje imaju datum iz odabranog mjeseca, a kod kojih je specificiran određeni radni nalog i na taj način će povući cijenu proizvodnje izravnog matarijala za taj radni nalog i taj mjesec.

Dakle, malo duži uvod, ali se nadam da ćete shvatiti odgovor.
Kod pokretanja obračuna radnih naloga za određeni mjesec program pretražuje izdatnice koje imaju signiran taj radni nalog (i iz tog su mjeseca) i u dnevnik obračuna radnog naloga tog mjeseca povlači nabavnu cijenu sa izdatnice (ne prosječnu cijenu) koja je bila u tom trenutku.
Istodobno ispisom obračuna radnog naloga vidljiv je izravni trošak materijala.

Nikakve naknadne izmjene u robno-materijalnim zalihama ne mijenjaju stanje dnevnika obračuna proizvodnje tj. radnih naloga.
Da bi se nešto promjenilo na radnom nalogu možete to napraviti na sljedeći način:
1. možete direktno u Dnevniku obračuna radnih naloga za određeni mjesec ručno promjeniti bilo koji iznos, automatski će se vidjeti na radnom nalogu
2. možete ići još jedan korak unatrag i promjeniti izlaznu nabavnu cijenu na izdatnici (kroz izmjenu dokumenta izdatnica) i nakon toga pokrenuti ponovo automatski izračun izravnih troškova materijala za određeni mjesec, program će obrisati postojeće podatke u obračunu i upisati ih ponovo, ali ovoga puta će imati novu cijenu nabave.

Budite oprezni sa promjenom cijena i količina u dokumentima robnog-knjigovodstva, bez problema možete to mijenjati samo na zadnjim dokumentima određenog artikla, izmjene na dokumentima nakon kojih su rađeni novi dokumenti dovodi u nesklad ukupnu tekuću prosječnu cijenu, ali što je važnije nije promjenjena cijena na dokumentima koji su nastali nakon tog dokumenta koji ste mijenjali.

U cijeloj toj priči važno je shvatiti odakle se povlače podaci na obračunu radnih naloga, odakle se povlače podaci na dnevniku obračunu radnih naloga (povijest toga uvijek imate u tabu Zabilješke obračuna).

Dakle, nova nabava i unos cijene neće utjecati na podatke na radnim nalozima.

Ako ste pak mislili na izvještaj „Robno-materijalno>Izvještaji>Utrošak (iskaz) materijala po radnim nalozima“ taj izvještaj daje popis izdatnica koje su vezane za određeni radni nalog i na njima se prikazuje količina i cijena koja je na njima i upisana jer to nema veze sa trenutnom prosječnom nabavnom cijenom.

Prosječna nabavna cijena je trenutna cijena za pojedini artikl na određenom skladištu koja se koristi kod izlaznih dokumenata za razliku od metoda FIFO i LIFO gdje se koristi prva ulazna tj. zadnja ulazna cijena ovdje se dakle koristi prosječna cijena kod svih izlaza, ona se ne mijenja sve dok se ne obavi novi ulaz po cijeni koja je različita od trenutne prosječne ili dok se ne napravi revalorizacija cijena (promjena cijena postoćoj zalihi bez unosa nove zalihe). (21.10.2010)
P: Ne snalazimo se na početku sa Radnim nalozima u modulu Proizvodnja (ID:133370) O: Krenite od čitanja pisanih uputa za modul Proizvodnja.
Pronađite u sadržaju pomoći dio Proizvodnja - praćenje troškova, servis>Radni nalozi, što više od uputa pročitate to će vam sve više biti jasnije.
Kao što ste i prije u starom šifrarniku otvarali radne naloge tako ih otvorite i sada u Proizvodnja>Radni nalozi>Pregled radnih naloga.
Kada ste otvorili radni nalog možete ga pozivati u izdatnicma kao što ste to i do sada radili, NE MORAJU imati iste redne brojeve, dapače jedan radni nalog može biti upisan na više izdatnica.
Kao što ćete vidjeti radni nalozi ne znače samo evidenciju utroška materijala, nego i plaća, vanjskih usluga, amortizacije, neizravni materijal itd. detaljnije o tome imate u pisanim uputama i u priručnicima za vođenje proizvodnje.
Naravno u samom početku možete radni nalog koristiti samo vezano uz materijal.
Trebat će vam malo vremena da pohvatate, ali ne odustajte.
U kratkim crtama vam navodim 3 primjera.
1. Primjer Servisnog radnog naloga
U Proizvodnja>Radni nalozi>Pregled radnih naloga, kliknite na Unos da biste unijeli novi radni nalog, Tip stavite Servisni.
Upišite šifru kupca (ako vam to nije bitno upišite svoju firmu).
U polje uređaj za servis upišite npr. Obnova kazete (pozovite šifrarnik da biste upisali tu novu šifru).
U polje Skladište materijala upišite šifru skladišta sa kojeg će se raditi izdatnica, ostalo po izboru (skl. proizvoda, cjenik ...)
Kliknite na Spremi da biste prešli u dio za upis specifikacije materijala i usluga.
Upišite željene materijale za obnovu kazete, ne morate upisivati izvršenu uslugu (njeno vrijeme ili količinu) ako ne želite, ali je logično da se to inače upiše.
Kliknite na tipku Izlaz da biste izašli iz unosa radnog naloga.
Zatim u tom istom prozoru kliknite na tipku Izdatnice i otvorit će vam se prozor izdatnica u Robno-materijalnom svi će podaci biti upisani u glavi pa pritisnite tipku Spremi da prijeđete na stavke.
U stavkama kliknite na tipku Auto upis i program će ponuditi upis stavaka sa radnog naloga (možete birati jednostavni upis ili složeni upis)
Nakon automatskog upisa možete ili dodatno mijenjati podatke ili pritisnite tipku Izlaz.
Kod ispisa radnog naloga na njemu će uz opće podatke biti ispisan i popis materijala koji je utrošen u servisu.
Nadalje možete isto tako koristiti i stari izvještaj Robno-mat>Izvještaji>Utrošak (iskaz) materijala po radnim nalozima.
2. Primjer
Možete jednostavno kao i do sada kreirati radni nalog u modulu Proizvodnja, zatim kod izrade izdatnice upisati taj broj radnog naloga i na kraju koristiti izvještaj Robno-mat>Izvještaji>Utrošak (iskaz) materijala po radnim nalozima.
Dakle sve isto kao i do sada.
3. Primjer
Unosite radni nalog kao u primjeru 1. samo stavljate Tip Proizvodni, kupac je ili poznati ili vaša firma za nepoznatog kupca.
U dijelu stavaka se unose proizvodi, u ovom slučaju Toner. Potrebno ga je prije kao i sve druge artikle unijeti u šifrarnik artikala.
Istodobno je poželjno za toner upisati planski normativ (prah, valjak itd.), logično je da postoje različiti toneri, kazete što već, ali za svaki taj tip iskustveno znamo neki planski normativ koji se naravno u praksi ne mora podudarati sa stvarnim.
Izdatnicu možete raditi na način kao i do sada ručnim unosom, a možete i iz radnog naloga pozvati tipkom Izdatnica pa će se otvoriti izdatnice i upisati glava, a u stavkama pozivate tipku Auto upis, tu odaberete Složeni upis pa će program za Toner upisati elemente iz normativa (prah, valjak ....).
Kod proizvodnog radnog naloga u igri je i primka kojom se gotovi proizvod zaprima na skladište i isto tako se evidentira u primci radni nalog pa sve onda zajedno dobiva smisao jer se u cjeniku određuje prodajna cijena proizvoda, a na skladištu imamo nabavne cijene elemenata.
Potrebno je Proizvodnja>Radni nalozi pokrenuti Automatski obračun izravnih troškova na radne naloge da bi se upisali podaci u prozoru radnog naloga u tabu Obračun proizvodnje.
Sve dobiva još veći smisao kada se uključe i ostali troškovi (opći fiksni, promjenjivi ...) tada je moguće vidjeti dobit proizvodnog ciklusa. (11.07.2013)
Grupa: PC kasa (56)
P: Počnete raditi sa PC blagajna - računi u maloprodaji gore na -izvještaj---rekapitulacija prodaje po računima - i sad si tu idem ispis od datuma do datuma da si provjerim stanje kase ALI tu sada treba stavit taj polog od 300kn da on zbraja onomu šta je prodano . 300kn početak dana da imaš nešto novaca u kasi i da to on zbraja i prenese u svaki sljedeći dan HVALA (ID:104257) O: U pravilu možete za sve dane uzeti da imate u blagajni početni polog od 300,00 kn pa po tom pitanju ne treba ništa posebno raditi.

Ali, ako želite da se to evidentira na izvještajima onda biste trebali napraviti sljedeće:
- u meniu Pc blagajna>Šifrarnici>Artikli i usluge unesite novu Uslugu (ne artikl), dajte joj naziv npr. Dnevni polog, jedinica mjere kn (kuna), tarifna skupina poreza neka bude neka novootvorena sa 0%
- u meniu Maloprodaja>Skladišni dokumenti>Skladišne primke idite na Unos nove primke, u stavkama unesite šifru usluge Dnevni polog, količinu stavite nula, a cijenu 1 kn.
- na početku dana unesite jedan račun u koji ćete upisati jednu stavku, a to je Dnevni polog, u polje količina upišite iznos pologa

Na taj način će Vam izvještaj za taj dan biti uvećan za taj dnevni polog.
Na početku sutrašnjeg dana istom tom računu samo promjenite datum za tekući dan i eventualno korigirajte iznos pologa (kroz količinu) ako je drugačiji. (17.02.2009)
P: Molio bih Vas da mi ukratko objasnite kako se izrađuje deklaracija u Ipos programu, te da li je potrebna nadogradnja Iposa zbog deklaracija i sa kojim aparatom za deklaracije je Ipos kompatibilan. (ID:116791) O: Ispis različitih naljepnica se vrši na pisače koji su prijavljeni u winodowsima, veličine i sadržaj definirate sami.
Pozovite help i u Search upišite etikete pa onda List topics. (22.02.2010)
P: Trebam izmjeniti cjenik maloprodaje, no nazalost neznam kako to ucinit.
Desilo nam se ( neznam kako) da kad se radi prodaja iz veleprodaje u
maloprodaji sa maloprodajnim cjenikom da su se cjene povecale za nekih
1 do 2 kn po artiklu.
Mozete mi kratko poslati upute kako da ispravim cijene? (ID:117882)
O: Prodaja iz veleprodaje u maloprodaji sa maloprodajnim cjenikom ??
Neznam na koju ste točno kombinaciju mislili, ali ću vam pokušati objasniti općenito.

U modulu PC blagajna se izdaju maloprodajni računi, imate dva prozora:
1- Računi u maloprodaji
2- Računi u maloprodaji iz veleprodaje

Pod 1 se cijene gledaju iz modula Maloprodaja koje se formiraju automatski sa unosom neke primke na zalihu prodavaonice. Ako trebate u tom modulu promjeniti cijenu nekom artiklu bez nove nabave tada formirajte fiktivnu primku sa količinama ulaza 0 i sa cijenom koju želite, program će nakon toga napraviti zapisnik o promjeni cijena.

Pod 2 se cijene gledaju u Cjenicima veleprodaje u modulu Fakturiranje, ovdje se cijene mijenjaju jedostavno tako da otvorite željeni cjenik (može ih biti više) i direktno promjenite cijenu.

Ako pak VP radite račune u modulu Fakturiranje tada se cijene uvijek gledaju u veleprodajnim cijenicima i direktno se mogu mijenjati.

Vaša iznenadna promjena cijena može biti iz raznoraznih razloga, vi biste trebali znati što ste radili.
Moguće je da je promjena možda kao posljedica promjene pdv-a sa 22 na 23% i sl. (07.06.2010)
P: Korisnik programa Ipos, Caffe bar XY koristi samo modul PC blagajne za izdavanje maloprodajnih računa u ugostiteljskom objektu. Na kraju radnog dana preko opcije Izvještaji rade rekapitulaciju MP računa za taj dan sa rekapitulacijom poreza po tarifama. No, osim tog izvještaja potreban im je i izvještaj o prodanim artiklima tj. Rekapitulacija prodaje po artiklima za taj dan. Problem je što na lokaciji ne koriste printer A4 formata te bi željeli isti izvještaj dobiti na POS printeru trake 76mm. (ID:118447) O: Imate mogućnosti:
- ako im treba uvid samo na toj lokaciji mogu ga vidjeti na ekranu
- kupiti neki A4 inkjet za 250 kn i ispisati ga
- exportirati izvještaj u pdf i onda ga ispisati bilo gdje (06.07.2010)
P: Postupamo na način kako je logično prema uputi: prozor-EXPORT cjenika, artikala iz CENTRA na VANJSKI medij, odabrali smo vanjski medij-prenosivi disk, pokrenuli Početak exsporta i nakon par sekundi dobili informaciju da je operacija uspješno završena. Uistinu, na prenosivom disku pronalazimo folder IposPRIJENOS sa datumom i satom zapisa.
Međutim kad na lokaciji PC kase pokrenemo prema uputi postupak importa prijenosa gornjeg zapisa dobijemo odgovor da na specificiranom disku ne postoje podaci za import a na tom istom disku čitamo isti folder kao i na centralnom računalu. (ID:119016)
O: Ako ste utvrdili da na prijenosnom mediju postoje isti podaci koji su bili kod exporta onda prvo provjerite da li ste u prozoru za import odredili oznaku diska (c, d, e, f ...) koji odgovara prijenosnom mediju prijavljenom na tom računalu.
Ako je prvo u redu onda provjerite da li podaci iz naziva direktorija npr.
„Promet Par1 God2007 2007.11.05 15h24m14s ponedjeljak Skl4 05.11.2007_05.11.2007“
odgovaraju u centralnoj instalaciji i instalaciji prodavaonice:
- Par1: šifra partnera
- God2007: poslovna godina
- Skl4: šifra poslovne jedinice prodavaonice/skladišta

Sva tri parametra moraju biti ista da bi se mogao izvršiti prijenos, sve piše u uputama. (15.08.2010)
P: 1. Da li program može koristit printer sa širinom trake 57 mm?
2. Da li ima negdje prekidač da u izvještaju Rekapitulacija maloprodaje po artiklima, redsoslijed ispisa po kvalifikaciji, računa sumu zadnjeg stupca odnosno cijene sa porezom? (ID:119169)
O: 1. Nije bitna širina trake nego koliko znakova ima u redu kod ispisa, mora ih biti barem 40
2. Nema, zato jer nema smisla zbrajati cijenu za 1 jedinicu mjere po artiklima (23.08.2010)
P: Display (displej) u svojim fontovima ne ispisuje slovo č već uvijek ispisuje ć. To se najviše reflektira jer na kraju prije plačanja računa na display piše UKUPNO RAĆUN. Taj tekst je definiran sa programske strane tako da tu ne mogu raditi promjene niti intervencije. Kada se pojavi bilo koji artikl koji ima u svom nazivu č displej ispisuje ć. Kada je ć u nazivu display opet ispisuje ć. Za ostala slova nismo primjetili nepravilnosti. (ID:119878) O: Pokušajte u Postavkama grupa Pc blagajna>Postavke displeja promjenite svaku opciju (kod page 1250, 852, 437) nakon svake promjene izađite iz programa i uđite ponovo te provjerite kakva je promjena na displeju.

Ako niti jedna opcija nije u redu tada stavite zadnju opciju "korisnički definirano" pa iza toga provjerite u PC blagajna>Postavke programa>Korisnički definirana naša slova na displeju za kupca, ovdje možete sami upisati bilo koji zamjenski znak za naša slova, pa isprobajte neke promjene.
Prvenstveno šifru 5 koja prikazuje veliko slovo Č. (01.10.2010)
P: Kod unosa artikala putem šifri i kod učitanja EAN 13 koda(proces traje cca 8 sek), pri čitanju koda s istim čitačem u notepad isti pročita za 0,5 sek.
Brzina računala je OK, instalaciju nismo posebno radili, nego smo kopirali Ipos knjigovodstvo, u direktorij Ipos, koji se nalazi u Program Files na C:disk-u.
Kod ručnog unosa šifri također
Iz navedenih razloga ne možemo započeti s radom u trgovinama gdje je pretežito unos dugih šifri ili bar code čitačem. (ID:122532)
O: U meniu Pc blagajna / Postavke programa / Postavke pc blagajne, otvorit će se grupa PC blagajna, isključite postavku: U MP cjeniku automatski izračun stvarne fizičke zalihe artikala. (03.03.2011)
P: Kod ispisa računa na fiskalni pisač javlja se poruka greške:
ErrorCode: 106
ErrorOPOS: OPOS_E_ILLEGAL
ErrorDescription: OPOS_E_ILLEGAL
(PrintRecItem): An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter was used. (ID:123695)
O: - potrebno je otvoriti CommTool program (pomoćni program za Tremol pisač)
- daktivirati printer
- u tabu Programiranje tipkom Učitavanje (Snimanje na PC) napraviti učitavanje baze artikala na PC
- ponovo aktivirati printer (17.06.2011)
P: Molim vas da mi odgovorite da li se može napisati račun bez da se izrazi PDV? Ja nisam u sustavu PDV-a od nove godine.
To znači da inventuru i ostale dokumente moram takodjer napisati bez PDV-a. Kako mogu izmijeniti postojeće podatke. Za taj podatak sam saznala nakon četiri mjeseca rada po starom sistemu. Osim toga moram u izlaznom računu napisati da nisam u sustavu PDV-a. (ID:123860)
O: Možete otvoriti novu tarifnu skupinu sa 0% i nazivom Izvan sustava PDV-a.
Kako postojeće artikle i dr. prebaciti na novu tarifu tj. sa 0% pogledajte u tekućim aktualnostima na linku

<http://www.ipos.hr/Pages/Tekuce_aktualnosti.aspx#20090723_obavijest_vladinih_promjena> (07.07.2011)
P: Može li se u PC kasi za korisnike isključiti mogućnost brisanja računa? (ID:124047) O: Meni Sistem>Nadzornik>Ovlaštenja za rad sa programom, u tabeli desno pronađite odgovarajuću radnju koja to regulira. (24.08.2011)
P: Molim vas da mi odgovorite da li se može prodavati tuđa roba, komisijska, i kako se ona odvaja od moje robe. (ID:124721) O: Za komisijsku robu možete otvoriti posebnu prodavaonicu-skladište. (15.11.2011)
P: Pregledao sam u uputama kako napraviti reklamirani račun ali nigdje nisma našao. (ID:124855) O: U glavi računa (mp i vp) su tri polja:
BF - broj fiskalnog računa
RF - broj reklamiranog fiskalnog računa (reklamirani računi imaju svoj poseban niz)
RBF - broj fiskalnog računa kojeg reklamiramo

Slobodno je za upis jedino polje RBF tj. polje u koje kod unosa novog računa upisujemo broj već postojećeg fisklanog računa (BF) kojeg želimo reklamirati.
Kada zadamo ispis tog računa na fiskalni pisač program će kao potvrdu ispravnog ispisa reklamiranog fiskalnog računa u polje RF upisati broj reklamiranog fiskalnog računa kojeg je kreirao u fiskalnog pisaču, ako iz nekog razloga fiskalni pisač nije upisao reklamirani fiskalni račun tada će to tome javiti poruku, a polje RF će ostati prazno.

Dakle polja BF i RF automatski puni program Ipos knjigovodstvo kada dobije povratnu potvrdnu inforamciju od Fiskalnog pisača da je ispisan fiskalni račun BF tj. ispisan reklamirani fiskalni račun RF. (30.11.2011)
P: Voditi dalje poslovanje na nas direktno i promijeniti podatke na ispisu maloprodajnih računa. (ID:124863) O: Promjena podataka na računu. Ako koristite običan traka format, ne grafički, tj. ako u postavkama programa meni: PC blagajna>Postavke programa>Postavke PC blagajne, u prozoru grupa PC blagajna>Postavke kod ispisa računa koristite Formati računa u maloprodaji: „Traka 76 mm širine“ ... tada je dovoljno u prozoru poslovnih partnera (tipka F5) pronaći vašu matičnu firmu i promjeniti joj podatke.
Dodatno u meniu: Šifrarnici>Osnovni šifrarnici>Poslovne jedinice u firmi pronađite vašu prodavaonicu i promite joj naziv i adresu jer se i ti podaci prikazuju na mp računu. (02.12.2011)
P: Nama zaista nije jasno kako tehnički zaprimiti robu u maloprodaju vezano uz povratnu naknadu (ID:124868) O: U maloprodaji:
- otvorite u šifrarniku (Malprodaja>Šifrarnici>Artikli i usluge) jedan artikl npr. pivo, upišite broj boca povratne naknade 1.
- zatim za taj artikl upišite jednu primku (Maloprodaja>Skladišni dokumenti>Skladišne primke), bitno je da u polje Povratna naknada upišete 0,50 kn.
- napravite mp račun (Pc blagajna>Pc blagajna>Računi u maloprodaji) za taj artikl
- ispišite račun i vidjet ćete da će na kraju računa biti iskazana povratna naknada (05.12.2011)
P: Problem sa neusklađenosti računa i zaliha. Ovakav je bio tijek događaja.
28.12. ujutro prije prodaje -izvadila sam izvještaj -automatsko stanje zalihe robe, za potrebe moje kolegice koja radi u knjigovodstvu.
Pregledala sam izvještaj i zapamtila podatak da je artikl _box swalk red na stanju 8 komada. Taj izvještaj imam pohranjen, jer sam ga slala mailom.

Tog istog dana, u popodnevnim satima, prodana su 4 artikla. Ja sam ih osobno prodala i naplatila sva 4. (Inače, danas sam također, još jednom, provjerila unatrag po računima i ta prodaja je zabilježena, kao i na roli koju printamo.)

Danas sam ponovno izvadila izvještaj - automatsko stanje robe na 30.12.
te zamijetila da je na stanju još uvijek 8 komada. Kako bih provjerila o čemu se radi, ušla sam u maloprodaja - kartice artikla - i odabrala naprijed spomenuti artikl, te tako provjerila sva knjiženja za taj artikl.

Tada sam primjetila da je zadnje knjiženje bilo 22.12. a obzirom da znam da je prodavan 28.12., uočila sam da će to biti problem pri inventuri, jer ću imati fiktivan manjak. (ID:125101)
O: (molim da navodite punu i točnu putanju npr. Maloprodaja>Izvještaji>Stanje automatske zalihe robe)

Da li ste upoznati sa činjenicom da prodajom nekog artikla tj. izradom računa za njega još uvijek niste taj isti artikl razdužili sa skladišta.

Istodobno, kada pokrećete PC Blagajna>PC blagajna>Razduženje zaliha prodavaonica, radite razduženje za određenu prodavonicu, ali i raspon datuma računa.

Nadalje provjerite da li je u prozoru računa PC blagajna>Pc blagajna>Računi u maloprodaji u redu za određeno skladište, kasu i broj računa taj račun u koloni Prenesen ima oznaku DA.
Ako nema oznaku DA onda je sve jasno tj. nije prenesen i za njega nije razdužena zaliha.

Ako ima oznaku DA onda mora postojati dokument Maloprodaja>Skladišni dokumenti>Otpremnice kupcima za navedenu prodavaonicu/skladište sa svojim datumom, a u opisu dokumenta piše i za koji raspon se radila otpremnica.

I na kraju morate znati da bilo tko može ući i u otpremnicu i u račun i ručno promjeniti bilo koji podatak, osim ako to korisni-nadzornik nije zabranio.

Ako na kraju svega utvrdite da imate problem neusklađenosti najprije potvrdite da je automatska evidencija zaliha točna tako što ćete je osvježiti u dijelu Maloprodaja>Automatska stanja>Usklađivanje evidencije stanja sa stanjem na karticama.
Nakon toga provjerite da li su preneseni svi računi koji trebaju biti preneseni i da li za iste prijenose postoje otpremnice.
Ako utvrdite razlike u računima i napravljenim otpremnicama uvijek možete i u otpremnicu ući kroz izmjenu i podestiti željeno stanje, ili obrisati otpremnicu i ponovo napraviti prijenos tih računa, ali to je već malo kompliciranije. (30.12.2011)
P: Ako se ne koristi maloprodajno skladište, da li se može generirati knjiga popisa? (ID:125563) O: Knjiga popisa robe se nalazi i u modulu Pc blagajna>Pc blagajna>Knjiga popisa robe.
U tom prozoru Knjiga popisa robe se može puniti ručno, automatski preko tipke „Auto unos“ (punjenje iz skladišta prodavaonica), i tipke „Auto unos računi“ (punjenje iz računa pc blagajne). (23.01.2012)
P: Kupac ima PC blagajnu gdje se koristi maloprodajnim računima iz veleprodaje. Kod automatske promjene skupine poreza na artiklu, cijena se uvećava za 2 posto. Da li postoji mogućnost da cijena ostane ista kao što je slučaj kod maloprodaje. Kupac ima samo modul PC Blagajne. (ID:126540) O: U VP cjenicima postoji mogućnost množenja skupine cijena sa nekim koeficijentom i na taj način možete jednostavno povećavati i smanjivati cijene po želji. (02.03.2012)
P: Da li ima kakva caka s displejom, vidim da se da u opcijama maloprodaje podešavaš jedino serijski port, a da li ima još kakvih podešavanja? Odnosno što se vidi na displeju - zadnja stavka koja se tipka na kasi ili može se kakva pozdravna poruka staviti (ono tipa „Dobrodošli u naš Kineski dućanćić“ J)?? (ID:126548) O: Display prikazuje trenutni artikl, cijenu, ukupni iznos računa i pozdravnu poruku u nekom početnom statusu mirovanja, a može ga se upisati u šifrarniku u meniu Pc blagajna>Postavke programa>Kontrolni kodovi za pos printer, ladicu i display. (02.03.2012)
P: Kako mi u svojim maloprodajama imamo i robu na komisiji i to od nekoliko dobavljača, interesira me na koji način to vodim tj. kako raditi kalkulaciju. Na kraju mjeseca trebam izvještaj o prodanoj robi u komisiji po dobavljačima. Trebam li još što dokupiti da bi to mogli raditi. (ID:127322) O: Robu u komisiji (tj. tuđa roba u vašem skladištu) bi morali posebno voditi, što se programa tiče to znači u posebnom skladištu/prodavaonici.

Znači u „Šifrarnici - Osnovni šifrarnici - Poslovne jedinice u firmi“ je potrebno otvoriti posebne prodavonice za svaku pojedinu komisiju i na nju zaprimati robu i razduživati robu, na taj način ćete imati potpuni uvid u stanje zaliha svake pojedine komisije i izvještaje prema njoj.

Mala mana je što pojedini maloprodajni račun možete izdati samo za robu sa jedne prodavaonice pa to znači da za dva artikla sa različitih prodavaonica je potrebno izdati dva računa. (04.04.2012)
P: Više puta nam se dogodilo da netko na mreži nehotice (moguće i čistačica) klikne gump "Prenesen" u PC kasi. Posljedica toga je da razduženje ne skine te artikle sa skladišta i one manjkaju na inventuri, kada to može (što se isto dogodilo) biti veliki financijski problem za one koji su odgovorni za robu, naši artikli su često dosta skupi.
Shvaćam da je to zapravo nap problem i da moramo paziti, ali samo želio predložiti da možda u nekoj od sliejdećih verzija ubacite osiguranje za klikanje tog gumba (tj. da program zatraži potvrdu radnje). (ID:127438)
O: U Sistem>Nadzornik>Ovlaštenja za rad s programom stavite korisnicima u Popis zabranjenih radnji „Pc kasa u maloprodaji - izmjena podataka“.

Tipke Prenesen, Izmjena, Brisanje će biti nedostupne, a korisnik će i dalje moći unositi nove račune.
Neće ih moći brisati, mijenjati na klasičan način nego će morati unijeti novi storno račun sa negativnom količinom, a što je izvrsna kontrola prodavača. (11.04.2012)
P: Pos printer spojiti preko USB. Od prodavača POS printera smo upozoreni da treba provjeriti da li program podržava USB port. Da to često ne radi. (ID:127851) O: Iz pc blagajne možemo ispisivati račune i na formate A4, A5 i A6. To su u pravilu grafički pisači (inkjet, laser ...) koji se prijavljuju u windowsima i onda su automatski podržani u programu Ipos knjigovodstvo.

Kada se radi o POS pisačima koji ispisuju na traka format papira 76 mm, među njima imamo isto tako grafičkih pisača (najčešće termalni) koji se prijavljuju u windowsima kao klasičan pisač, ali imamo i Generičkih/Text only pisača koji ne ispisuju grafički prikaz nego tekst u 40 kolona (matrični). Takvi pisači su najčešće sa serijskim ili paralelnim interfejsom (COM ili LPT port).

Sve detalje oko podešavanja POS pisača možete pogledati u uputama u sadržaju:
- PC blagajna - Fakturiranje u maloprodaji > Postavljanje POS pisača
- Osnovni podaci - šifrarnici > Manji pomoćni šifrarnici > POS kontrolni kodovi za printer, ladicu i display
- PC blagajna - Fakturiranje u maloprodaji > Postavke pc blagajne u maloprodaji

Predlažem vam da jednostavno uzmete pisač na probu i u probnoj verziji ispišete nekoliko računa, ili neka dobavljač pisača skine probnu verziju programa i sam ispiše nekoliko računa.

Tu se ne može dati 100% točan odgovor pa je najjednostavnije to isprobati kad već postoji ta mogućnost. (23.05.2012)
P: Kako idu brojevi računa u pc blagajni u maloprodaji? (ID:127986) O: Logika je sljedeća, za npr. skladište 1, kasa 1, brojevi računa idu u jednom nizu što znači da ne možete upisati dva ista broja računa pod tim skladište i kasom. Međutim možete preskočiti neki broj.
Isto tako ako je šifra skladišta različita od 1 i/ili šifra kase različita od 1 tada možete opet upisati neki broj koji već postoji pod skladište 1 i kasa 1 iz već navedenog razloga, a koji se može i ovako formulirati:
broj računa se sastoji od broja skladišta+broj kase+redni broj.

Kada uđete u prozor za izradu računa tada namjestite šifra skladišta i šifru kase, čim spremite glavu računa redni broj će biti postavljen za jedan veći od zadnjeg rednog broja za to skladište i kasu, ako ne zatvarate prozor računa program će jednostavno vrtiti redne brojeve za jedan više. (13.06.2012)
P: Molim vas možete mi odgovorit moguli preko vašeg programa instalirat ovaj program za fiksne blagajne. Dobivam razne ponude ali ja bi vam ostala vijerna,ako ne može od vas preporuka? (ID:128720) O: Pitanje je nejasno, vi imate program Pc kasa u maloprodaji što znači da ga možete pokretati na svakom računalu-uređaju koji ima Windows operativni sistem. To može biti klasično računalo, a može biti i neko malo računalo, notebook i sl.
Dodatno na to računalo mora biti priključen pisač, A4, traka format i sl. koji vama odgovara.

Ako ste pod fiksnim blagajnama mislili na klasične Registar blagajne onda ne jer te blagajne imaju svoj vlastiti softver-program za rad i u nju direktno ukucavate artikle cijene i sl.

Ako ste zabunom napisali „fiksne“, a mislili ste na fiskalne blagajne, ta će verzija programa biti dostupna krajem godine kada se donese konačna verzija Zakona o fiskalizaciju u prometu gotovinom.
Kako sada stvari stoje za to nećete trebati novo računalo, pisač i sl., trebat će vam samo nadogradnja programa Ipos knjigovodstvo, stalna internet veza i Fina digitalni certifikat (u obliku datoteke) za potpisivanje kojeg naplaćuju 300,00 kn. (18.10.2012)
P: Molim Vas da mi kažete kako da u Računima u maloprodaji podesim da se datum automatski ažurira.
Stoji mi na 13.07. i stalno moram paziti da mi ne ode krivo račun. (ID:128979)
O: Meni: PC blagajna>Postavke programa>Postavke pc blagajne, Način odabira datuma kod unosa novog računa.

U vašem slučaju je postavka na „Datum zadnjeg računa“ tj. datum sa računa koji je zadnji u tabelarnom prikazu, a možete postaviti i na „Tekući datum“. (04.12.2012)
P: Dana 06.12. zaprimili smo na stanje po primci 220/2012 sljedeće artikle po sljedećim cijenama:

šifra 15391 sony ericsson xperia arc x 2 kom po cijeni od 300,00 kn = 600,00 kn
šifra 15393 sony ericsson xperia ray gold x 1 kom po cijeni od 315,00 kn
šifra 14446 HTC One X white x 1 kom po cijeni od 633,00 kn

dana 07.12. zaprimili smo na stanje po primci 222/2012 sljedeće artikle po sljedećim cijenama:

šifra 15391 sony ericsson xperia arc x 1 kom po cijeni od 302,49 kn - razlika 2,49 x 2 = 4,98 kn
šifra 15393 sony ericsson xperia ray gold x 2 kom po cijeni od 319,00 kn=638,00 kn - razlika 4,00 kn
šifra 14446 HTC One X white x 1 kom po cijeni od 639,00 kn - razlika 6,00 kn

ukupna razlika je 14,98 kn - vezano za tu razliku pojavio se zapisnik o promjeni cijena broj 19 na skladištu 6 za taj iznos od 14,98 kn.

Navedena razlika pojavila se i u knjizi popisa robe.

Svi artikli su fakturirani sa 07.12.2012.

Kada bi izbrisali zapisnik o promjeni cijena, da li bi knjiga popisa odgovarala, I da li bi se pojavio problem u fakturiranim računima od 07.12.2012.godine ? (ID:129025)
O: Odmah na početku bih napomeno da svaki korisnik programa ima mogućnost rada u dodatnoj firmi Testiranje d.o.o. koja služi različitim testiranjima situacija za koje niste sigurni kako će se odraziti na ostale podatke pa da to ne radite sa stvarnim podacima nego u testnom okruženju koje je odvojeno od stvarnih podataka.

Knjiga popisa
Knjigu popisa možete puniti automatikom preko skladišnih dokumenata (primka, otpremnica ...) i preko izdanih računa, te ručnim unosom/izmjenom.
Ručne izmjene ili unosi u knjigu popisa ne mijenjaju skladišne dokumente i izdane račune, pa ni one na osnovu kojih se automatikom punila knjiga popisa. Proces automatike promjene knjige popisa je jednosmjeran tj. samo u smjeru prema knjizi popisa.

Skladišni dokumenti
Ista stvar je i kod automatskog kreiranje otpremnica u skladištu maloprodaje, ako ste na osnovu dnevnog prometa tj. izdanih računa u pckasi kreirali automatikom otpremnicu, a kasnije tu otpremnicu brisali/mijenjali i sl. to više nema utjecaja na izdane račune u pckasi.

Račune koje ste izdali 7.12.2012. su kreirani na osnovu podataka skladišnih dokumenata tj. iz njih su povučeni elementi cijena.

Brisanjem Zapisnika o promjeni cijena u skladištu maloprodaje se ne bi ništa automatski promjenilo u Knjizi popisa, a isto tako to ne bi imalo utjecaja na već kreirane račune u pckasi.

Promjenom skladišnih dokumenata u maloprodaji možete utjecati jedino na račune koji će se tek kreirati jer se podaci o cijenama povlače iz skladišnih dokumenata.
Zzadnji unos primke ili nekog dokumenta koji mijenja cijenu, određuje elemente cijene za kompletnu zalihu tog artikla, a zapisnikom o promjeni cijena se samo usklađuje financijska vrijednost već postojeće zalihe npr. ako je cijena povećana prema zadnjoj primci potrebno je zapisnikom povećati financijski iznos za kompletnu postojeću zalihu.

Dakle, kada bi obrisali Zapisnik o promjeni cijena u skladišnim dokumentima, a ostavili ga u Knjizi popisa očito je da vam skladište i Knjiga popisa ne bi financijski odgovarali.

Što se izdanih računa u pckasi tiče već sam rekao da svi računi koji su izdani nisu podložni nikakvim automatskim izmjenama, možete ih jedino ručno mijenjati. (10.12.2012)
P: Pošto u asortimanu odn. artiklima imamo proizvoda i robe kojih prodajemo kao trgovačku i kao ugostiteljsku robu, a isti imaju različite poreze, kako se to evidentira u šifrarniku.

Odn. kako se u programu vrši postavka na artiklima koji imaju potrošnju. (ID:129197)
O: Radi se o specifičnosti da se isti artikl različito oporezuje.

Npr. isto piće kod prodaje u dućanu ima 25% pdva, a u ugostiteljskom objektu 10% pdva.

Savjetujem da za artikle koji potpadaju pod 10% otvorite nove šifre tj. nove artikle u šifrarniku.
U nazivu im dodajte neku dodatnu oznaku kako bi ih mogli razlikovati osim po stopi pdva.

Što se poreza na potrošnju tiče dok ste u šifranriku Šifrarnici>Osnovni šifrarnici>Tarifne skupine poreza na promet, pozovite pomoć sa F1 i dobit ćete detaljno objašnjenje. (31.12.2012)
P: Kod importa cjenika na lokaciju prestane raditi fiskalizacija računa, naime u poslovnim jedinicama u firmi u koloni fiskaliziran nestane oznaka FIS,
Ponovno je potrebno ući u iste te tipkom Fiskal PP fiskalizirati određenu prodavaonicu.

Molim savjet što da se napravi kako bi određena prodavaonica ostala fiskalizirana i nakon importa cjenika? (ID:129443)
O: Upis poslovnih jedinica kao i njihovo fiskaliziranje se radi na centralnoj lokaciji, kao i ostale važnije stvari kao što je upis artikala, cijena i sl.

Dakle poslovna jedinica se fiskalizira u centru i kada se napravi prijenos podataka iz centra u prodavaonice sve će prodavaonice biti fiskalizirane. (04.01.2013)
P: U obrascu PC blagajna/izvještaji/mjesečno izvješće obračuna poreza na potrošnju i u unosu podataka u šifrarnici/osnovni šifrarnici/tarife skupine poreza na promet/npr. pojedinačni prikaz unosa tarife broj 40. PDV+ PP VINO kod unosa PP-MI AOP je upisano 01. Kad ispišem isti taj obrazac pod istom putanjom - obrazac je prazan. Kako da dobijem import podataka u tom obrazac (ID:130732) O: Upišite u polje PP-MI AOP tekst 01, ali ne u tarifnu skupinu pod 25%+3% nego u tarifnu skupinu gdje ste evidentirali PP 3% za vino. (25.02.2013)
P: Prilikom ispisa izvještaja “Rekapitulacija maloprodaje po računima” na traku 76mm, program ispiše izvještaj i još izvuče oko 10cm praznog papira.
Da li je moguće kroz postavke programa taj prazni prostor smanjiti? I kako? (ID:131140)
O: Pokušajte u Sistem>Nadzornik>Postavke programa, grupa Pc blagajna, postavka Broj praznih redova (entera) kod ispisa formata „Traka 76 mm širine“. (14.03.2013)
P: Prilikom upisa teksta adrese pošiljaoca na dokumentima (šifrarnici - tekstovi) postoji mogućnost upisa pod 3 šifre ( 1,2 i 3).
Stvar je u tome što mi se prilikom ispisa računa u maloprodaji uvijek javlja samo jedan od tih upisa kao adresa pošiljatelja (koji mi ne odgovara uvijek s obzirom na to da ispisujem račune za dva pravna subjekta, dakle i ti podaci bi trebali biti drugačiji za svakog od njih), a dok kreiram račun ne vidim gdje bih trebala upisati šifru promjene upisa teksta adrese pošiljaoca. (ID:131416)
O: Šifrarnici>Tekstovi>Tekst adrese pošiljaoca na dokumentima, šifra 3 Adresa matične firme na MP računu je na nivou programa.
U slučaju kada imate više firmi unutar iste instalacije morate u postavkama grupa Pc blagajna u postavki Tip adrese matične firme kod MP računa odabrati „program generira“, tada se podaci povlače iz šifrarnika Poslovnih partnera tj. drugačiji su za svaku matičnu firmu. (25.03.2013)
P: Imam jedno pitanje. U trgovini imamo uslugu npr. skraćivanje remena. Kako to imate u maloprodaji riješeno.Hvala. (ID:131500) O: U šifrarniku artikala i usluga unesite željene usluge, naravno označite ih kao uslugu.

Unesite primku i u popisu stavaka unesite usluge sa njihovim cijenama, količine stavite nula.

U računima ćete moći fakturirati usluge. (27.03.2013)
P: U prilogu je primjerak računa koji je fiskaliziran, molimo vas upute za izmjenu zaglavlja računa, naime, na postojećem računu u zaglavlju stoji TESTIRANJE d.o.o. a potrebno je zaglavlje naše firme. (ID:131795) O: Prozor Postavki, grupa PC blagajna, postavka Tip adrese matične firme kod MP računa.
Možete postaviti u program generira. (02.04.2013)
P: U postavkama Pc blagajne, postavka Tip adrese matične firme kod MP računa stoji nadodano - formata A6, odabrala sam "program generira", ali izgleda da se tada se podaci povlače iz šifrarnika Poslovnih partnera samo u slučaju da želim ispisivati račune A6 formata, što mi ne odgovara, pa me zanima je li moguće to napraviti za račune A4 formata? (ID:131966) O: Za ispis na A4 format se primjenjuje sljedeća postavka: grupa Program, postavka „Način generiranja adrese pošiljaoca na dokumentima“ stavite na „program generira“. (04.04.2013)
P: Imam problem, mi imamo proizvodnju, pa tako za skoro svaki posao dobivamo avans i u veleprodaji i u maloprodaji. Račune za maloprodaju pišem u PC blagajni- računi iz veleprodaje u maloprodaji. Za avans naravno moram izdati račun za predujam, a nakon konačnog računa i račun storno za predujam, a te opcije nemam u pc blagajni tj. ne mogu u minus. Do sada sam predujmove i storno pred. pisala u Wordu, a od sada bi morala u programu i naravno fiskalizirati ih, gledala sam u podešavanju programa, ali opcije za minus u pc blagajni nema. Molim Vas odgovor dali ikako mogu pisati storna u pc blagajni. (ID:132066) O: Jednostavno u šifrarniku artikala-usluga otvorite dvije nove usluge i nazovite ih Račun za predujam i Storno računa za predujam.
U postavkama grupa PC blagajna uključite postavku „Mogućnost upisa cijene na računu kod maloprodaje iz veleprodaje“.
Kod unosa predujma u polje cijena upišite iznos, a kod unosa storna predujma isti taj iznos, ali sa količinom -1.
Kod klasičnih računa u maloprodaji to neće ići.
Međutim Račune za predujam i Storna računa za predujam možete raditi u Fakturiranju u veleprodaji, njihova funkcija je ionako samo evidentiranje i storniranje uplaćenog iznosa. (08.04.2013)
P: Na POS pisaču u PC blagajni nemamo naše znakove (hrvatski znakovi čćšđžČĆŠĐŽ), kako to podesiti? (ID:132265) O: Potrebno je u prozoru PC blagajna>Postavke programa>Postavke pc blagajne odrediti postavku "Formati računa računa u maloprodaji" i to na "Traka 76 mm širine" za tekstualni ispis ili "Traka 76 mm grafika" za grafički ispis.

Univerzalno rješenje kod POS pisača je grafički ispis, ali je potrebno da pisač bude grafički kako bi kvaliteta ispisa bila zadovoljavajuća, npr. termalni i sl.

Ako se ide na tekstualni traka format 76 mm tada je obavezno da pisač ima naše znakove u svojoj memoriji jer mu program šalje samo kodove znakova.
U programu se preko postavke "Kodna stranica kod ispisa na POS pisač format traka 76 mm" mogu namjestiti pojedine kodne stranice (852, 437, 1250), nakon promjene je potrebno izaći iz programa, a koje bi kao takve trebalo preko DIP switcha hardverski podesiti i na pisaču.

Ako sve to ne daje rezultata tada ostaje još jedna univerzalna metoda, a to je odabrati u postavkama umjesto kodne stranice (852, 437, 1250) opciju „korisnički deifinirano“. Nakon toga u tabeli Pc blagajna>Postavke programa>Korisnički definirana naša zamjenska slova na POS pisaču treba eksperimentirati sa svakim pojedinim znakom.

Nakon postavljene postavke treba izaći i ući ponovo u program, u nekom artiklu upotrijebite sve naše znakove ČĆŠĐŽ čćšđž i vidjet ćete kako se oni ispisuju na pisaču, zatim u navedenoj tabeli upišite u polju „Znak koji se mijenja“ krive znakove koji su ispisani na računu, a u polju zamjenski znak upišite znak koji želite da se ispiše, možda ćete morati isprobati i veću količinu znakova dok ne pronađete ispravan znak čiji kod pogađa baš konkretni hrvatski znak u ASCII tabeli pisača.
Vjerojatno nećete na tastaturi pronaći sve potrebne znakove pa ćete ih morati upisati preko ALT+numerički kod iz ASCII tabele.

Ako vam to ne pomogne onda uvijek kao krajnje rješenje možete zamijeniti pisač.

To je odgovor koji se korisnicima naravno ne sviđa jer je financijski trošak, ali na svakoj ponudi i računu piše da je korisnik imao mogućnost prije kupnje programa isprobati sve mogućnosti programa i potvrđuje da oni odgovaraju njegovom poslovanju i njegovoj opremi. (20.04.2013)
P: Kada radim maloprodajni račun na kompjutoru mi je sat ok, ali na ispisu računa nekada je da ima razlike i do 1h, zašto? (ID:132293) O: Kada u prozoru PC blagajna>PC blagajna>Računi u maloprodaji kliknete na tipku Unos nalazite se u glavi maloprodajnog računa, onog trenutka kada kliknete na tipku Spremi i prebacite se na stavke program je upisao datum i vrijeme izrade računa, a koje možete vidjeti u Tabelarnom prikazu u koloni Datum i Vrijeme.

Pretpostavljamo da ste upisali glavu računa i prešli na stavke i tamo ostavili program da čeka sljedećeg kupca koji je došao nakon sat vremena.

Nakon završetka računa i ispisa na papir ili ostavite prozor u statusu Pregled ili u statusu Unos glave, status se vidi u donjem lijevom kutu prozora. (23.04.2013)
P: U našem dućanu radimo i prodaju ulaznica za koncerte drugih organizatora / tvrtki, a zbog fiskalizacije bi sada za svaku kupljenu ulaznicu trebali izdati račun. Prema naputku iz Porezne taj proces bi trebao izgledati tako da prilikom izdavanja računa za kupljenu ulaznicu mi dajemo račun s digitalnim certifikatom tvrtke koja je organizator koncerta, a ne našim certifikatom jer mi radimo uslugu trgovačkog zastupanja i to radimo za tuđe ime i za tuđi račun. Zanima nas kako je to moguće izvesti u Ipos programu jer nigdje to nismo mogli pronaći. (ID:132439) O: U uobičajenoj situaciji vaši partneri bi vama fakturirali ulaznice kao veleprodaja, a koje bi vi onda prodavali dalje kao maloprodaja, a u ovom slučaju radite kao komisiona prodaja.

Dok nije bilo fiskalizacije bilo je dovoljno otvoriti novu prodavonicu (jedinicu) unutar vaše matične firme i izdavati račune sa svake prodavonice posebno, na taj način ste imali kompletan izvještaj prema komisionaru koliko ste u kojem razdoblju prodali kako bi mogli napraviti izvještaj i obračun prema njemu.
Ova varijanta prolazi ako na svim računima mogu stajati vaši podaci, ako račun mora izgledati kao da ga je izdao komisionar onda morate primjeniti metodu dodatnih matičnih firmi kao što je niže opisan slučaj.

Za vas je vrlo nezgodno da PU traži da svaki račun fiskalizirate sa certifikatom vašeg komisionara tj. tvrtke organizatora koncerta.

U prozoru postavki Fakturiranje>Postavke programa, grupa Fiskalizacija se određuje aplikativni digitalni certifikat za fiskaliziranje računa. Postavka je na nivou matične firme (partnera), a sam certifikat se fizički onda nalazi u direktoriju „...Ipos knjgovodstvo\Data\PartnerX“.

Za svakog organizatora koncerta biste morali imati posebnu matičnu firmu kako bi joj mogli pridružiti certifikat i izdavati i fiskalizirati račune sa tim certifikatom.
Unutar programa se možete prebacivati između matičnih firmi.

U slučaju da biste u istovremeno ili u kratko vremenu morali izdavati račune za više različitih organizatora logično bi bilo da imate istovremeno otvoreno više instanci programa (za svakog komisionara), a što u tom slučaju zahtijeva i mrežne licence za istovremeni rad u programu. (08.05.2013)
P: Problem u slučaju kad je korisnik unio u šifrarnik artikala šifre artikala veće od 7 numerika (ID:132520) O: U šifrarniku artikala su za šifre predviđene vrijednosti do 7 decimala, što je sasvim dovoljno koliko god artikala korisnik ima. Sve šifre veće od 7 decimala kod unosa program tretira kao da se unosi EAN kod i po tome ih dalje traži.
Korisnici koji su zabunom unijeli veće šifre imaju problem koji mogu donekle riješiti na način da šifru veću od 7 znamenaka istodobno unesu u polje za EAN kod u šifrarniku artikala pa će program kod unosa npr. u račun program i te artikle pronaći po EAN kodu. Dakle program do 7. znamenke traži artikl po šifri, a nakon toga po EAN kodu. (16.05.2013)
P: Pojavljuje se problem u modulu Pc blagajne/računi iz veleprodaje/računi u maloprodaji iz veleprodaje. Naime, ujutro prije ispostavljanja prvog fiskalnog maloprodajnog računa iz nekog razloga program nudi jučerašnji datum. Ukoliko se to ne primjeti u izradi novog računa dolazi do fiskalizacije računa npr. današnjeg sa jučerašnjim datumom. Da li znate za taj problem i kako da ga otklonimo? (ID:132617) O: U prozoru postavki grupa PC blagajna imate postavku „Način odabira datuma kod unosa novog računa“, opcije su
- tekući datum
- datum zadnjeg računa
Datum zadnjeg računa je korisna opcija kada se želi unijeti više računa sa datumom koji nije današnji. (28.05.2013)
P: Ne mijenja nam se datum računa u maloprodaji u pc kasi kod unosa prvog računa u danu (ID:132722) O: U prozoru postavki grupa PC blagajna imate postavku „Način odabira datuma kod unosa novog računa“, opcije su
- tekući datum
- datum zadnjeg računa

Datum zadnjeg računa je korisna opcija kada se želi unijeti više računa sa datumom koji nije današnji. Ako vam je postavljena ta opcija onda je to razlog zašto vam se nije promjenio tekući datum.

Za program je tekući datum onaj koji se vidi u gornjem lijevom kutu u programu, program taj datum postavlja prilikom ulaska u program, a uzima ga iz tekućeg datuma u windowsima.

Međutim ako 3 dana niste izlazili iz programa tada će tamo pisati datum od prije 3 dana, možete ga tada ručno promjeniti ili samo ući i i izaći iz programa da se promjeni. (10.06.2013)
P: Mislila sam da će se cijene automacki mijenjati prilikom izrade nove kalkulacije, tako da sada više ne znam da li trebam raditi duple kalkulacije /u maloprodaji i u veleprodaji/,ručno formirati cijenike??? (ID:132831) O: Automatske cijene se u maloprodaji mogu kreirati jedino vođenjem zaliha u modulu Maloprodaja. Jedino skladišnim dokumentima (npr. Primka, Otpremnica itd.) se mijenja stanje zaliha i maloprodajne cijene koje se vide u PC blagajna>PC blagajna>Računi u maloprodaji.
Ulazna kalkulacija ne mijenja cijene, ali se ulazna kalkulacija može importirati u primku sa svojim stavkama i onda primka mijenja cijene na skladištu.

Ako nemate modul Maloprodaja tada koristite PC blagajna>Računi iz veleprodaje>Računi u maloprodaji iz veleprodaje.
Cijene se formiraju ručno u veleprodajnom cjeniku.
Možete koristiti ulazne kalkulacije u veleprodaji, !!! ispod naziva artikla imate kučicu za označavanje da li da se „Upisom stavke ažuriraj cjenik“ i možete birati koji cjenik.
Tu kvačicu možete predefinirati u postavkama Sistem>Nadzornik>Postavke programa, grupa Robno-materijalno , druga postavka.

Napravite test na jednom artiklu tako što ćete za njega unijeti ulaznu kalkulaciju sa opcijom promjene cijene i onda provjerite u cjeniku da je došlo do promjene cijene. (18.06.2013)
P: Jucer je pisana MP faktira I prozorcic gdje treba upisati KASA greskom je utipkan br.2 umjesto 1(a mi jedino imamo jednu kasu i racuni idu s kase 1), i fiskaliziran uredno.
E sad, taj nam racun uvijek ostaje zadnji u nizu, bez obzira sto je jucer napravljen.
Postoji li kakva mogucnost da se oznaka za kasu izmijeni ili da se faktura obrise ili nemam pojma sto?!? (ID:132840)
O: Račun u svakom slučaju ne možete obrisati iz razloga što je poslan u Poreznu upravu (fiskaliziran).
Možete jedino napraviti storno (preko tipke Kopiraj), ako to morate napraviti.

Što se tiče toga da vam sada taj račun stoji uvijek kao zadnji u tabelarnom prikazu to je iz razloga redoslijeda: skladište / kasa / broj.
Međutim to za sam rad nema nikakve veze jer kada prvi puta uđete u prozor za izradu računa tada će program tražiti da upišete broj kase (inicijalno neće biti upisano ništa), kada upišete broj kase 1 kod svakog sljedećeg računa će vam automatski pisati broj kase 1, na taj način možete imati i 100 kasa i sasvim je svejedno da li postoje u tabelarnom prikazu i računi sa drugih kasa, ali na ovoj vašoj će se uvijek nuditi broj 1. (19.06.2013)
P: Molim informacije u procesu smo nabavljanja barcode čitača pa nas zanima imate li kakvih iskustava ili prijedloga. (ID:134131) O: Bar kode (barcode) čitač je periferni uređaj za unos podataka isto kao i tastatura što znači da nema puno veze sa samim programom.
Kada ste u polju gdje treba unijeti barcode sasvim je svejedno za program da li ćete ga unijeti preko tastature, preko barcode čitača ili sa kopi/paste.

Ali kao što je to uvijek u životu skuplje je bolje, neki barcode čitači imaju mogućnost programiranja pa možete odrediti npr. da se nakon unosa barcode kode automatski upiše i dodatni kod za Enter i sl.

Sugestiju o nekom posebnom modelu nemamo. (30.08.2013)
P: Molim vas,možete provjerit šta nije uredu, određene šifre mi ne skida za zaliha maloprodaje te nemogu uskladit stanje na zalihi. Gledala sam ako ima veze dotični artikli su u šifrarnicima>Artikli - usluge redak- Tip registrirani kao usluge, a ja to nemogu promjenit u artikl.
Kad pišem rn,u maloprodaji sve ok ali neskida artikle sa zalihe. (ID:134141)
O: Ako u šifrarniku artikala-usluga te artikle imate označene kao uslugu onda vam svakako te stavke neće skidati sa zalihe (bez obzira kakav je naziv stavke).

Morate se u šifrarniku artikala-usluga u tabelarnom prikazu pozicionirati na određeni artikl, odabrati tipku Izmjena i umjesto Usluga označiti Tip Artikl i spremiti izmjenu.

Ako ne možete ući u izmjenu tj. nije vam dostupna ta tipka tada ste možda ušli u progam kao korisnik kojem je ta izmjena zabranjena, uđite u progam kao korisnik sa rednim brojem 1, on je uvijek Nadzornik bez obzira na naziv i njemu ništa nije zabranjeno. (02.09.2013)
P: Molim objašnjenje da li se može zabraniti ponovni ispis već ispisanih računa u Pc blagajni. (ID:134184) O: Ne, ali u meniu Sistem>Nadzornik>Dnevnik aktivnosti korisnika u programu je zabilježen svaki ispis računa pa eventualno možete provjeriti višekratni ispis istih računa. (06.09.2013)
P: Prilikom izdavanja računa u maloprodaji javlja slijedeće greške koje Vam šaljem u prilogu.
"TremolFP
Error: Cannot create result file: The directory or file cannot be created." (ID:134340)
O: Poruka kod fiskaliziranja računa (BiH):
"TremolFP
Error: Cannot create result file: The directory or file cannot be created."

Ukazuje na to da direktoriji koji su upisani u Tremol FP Server ili ne postoje ili nije moguće upisivanje tj. kreiranje datoteka.
Provjerite u Tremol FP serveru o kojim se direktorijima radi i onda provjerite na disku računala da li oni postoje. (26.09.2013)
P: Da li je moguće izdati R-1 račun iz PC blagajne, odnosno maloprodaje, jer mi imamo samo maloprodaju (ID:134552) O: Na samom kraju računa gdje se određuje način plaćanja postoje polja za upis podataka o kupcu, kada se ti podaci upišu tada se na računu ispisuje R-1 oznaka i podaci o kupcu. (30.10.2013)
P: Do sada smo uredno i bez problema radili prijenose iz PC blagajne, ali nam se nešto desilo 30.10. - naime, od tada nam prilikom exporta prometa iz prodavaonice na vanjski medij uvijek ponudi za razdoblje od 30.10.2013. do 30.10.2013., dok nam kod importa prometa s vanjskom medija u centar stavlja datum 31.10. do 31.10.2013. - tako da moramo uvijek mijenjati datum, a prije toga je datume mijenjao automatski na tekući datum (ID:134658) O: Kod exporta prometa iz prodavaonice na vanjski medij program složi sve račune u redoslijedu (jedinica, kasa, broj računa), pozicionira se na zadnji račun i iz njega očita šifru prodavaonice i datum računa koji onda ponudi. (25.11.2013)
P: Da li postoji rekapitulacija maloprodaje po računima - modul PC blagajna - rekapitulacija - a koji ne printa sve stavke računa, već samo broj računa i iznose (prodajni, nabavni, marža...)? Naime, taj izvještaj rekapitulacija nam je podloga za knjiženje prihoda, marže, razduženja zaliha itd., pa ako ga ispisujemo za jedan mjesec zna biti i po 100 stranica. (ID:135119) O: PC blagajna / Izvještaji / Rekapitulacija maloprodaje po računima.

Izvještaj ima sve opcije, sa stavkama, bez stavaka, bez računa itd. (05.01.2014)
P: Gdje se u programu postavlja oznaka R-1 za gotovinske račune? Znači, prilikom ispisa Pc blagajna/računi iz veleprodaje/računi u maloprodaji iz veleprodaje/račun nema na ispisu oznaka R-1 (ID:136061) O: „Računi u maloprodaji iz veleprodaje“ ne znači da su to veleprodajni računi nego da se u tom dijelu mogu izrađivanti maloprodajni računi koji će cijene povlačiti iz veleprodajnog cjenika, a ne iz maloprodajnih zaliha.

Na ispisu maloprodajnih računa oznaka R-1(2) će biti onda kada u zadnjem koraku prije ispisa upišete podatke o kupcu. (13.02.2014)
P: Imam jedan račun koji nije fiskaliziran, a zatim je taj isti račun napravljen ponovo na šifru drugog blagajnika i sve je u redu. Sada me zanima što da radim sa ovim krivo unesenim računom? Znaći on nije fiskaliziran, mogu li ga izbrisat bez posljedica? Brine me redni broj računa. Taj pogrešan račun je pod rednim brojem 7, a ispravan račun je pod rednim brojem računa 8. Da li je bitan redoslijed računa i ima li kakvih posljedica? (ID:136437) O: Ovakva pitanja trebate uputiti Poreznoj upravi, vjerojatno na njihovim stranicama pod razna pitanja već postoji odgovor na takvo pitanje.

Po nama, ako je neki račun napravljen zabunom ili je kupac odustao od kupovine i sl. trebalo bi ga stornirati, međutim i sam račun i storno računa treba fiskalizirati kako bi se zadovoljio slijed računa.

Tehnički račun možete obrisati/mijenjati samo ako nije fiskaliziran, u protivnom imate samo opciju storniranja računa i fiskalizaciju istog.

Koje su posljedice u računima koji su fiskalizirani i poslani u PU nedostaje neki redni broj morat ćete pitati PU, a možda vas i sami kontaktiraju ako primjete da vam računi nisu po rednim brojevima. (22.03.2014)
P: Da li postoji kakva mogućnost rada sa poklon bonovima, tj.darovnim bonovima? Primjer: DM darovni bon od 100 kn koji kupac kupi i pokloni drugoj osobi. (ID:136514) O: U samom programu nema nekih posebnih dijelova vezano za bonove, međutim vi uvijek možete definirati artikl „DM darovni bon 100 kn“ kao i svaki drugi artikl i kao takav ga prodati nekom kupcu. Unutar tih 100 kn mora biti uračunat i porez, što je u maloprodaji sasvim logično.

Kada primatelj bona dođe sa bonom vi izdajete novi račun gdje ga kucate sa količinom -1, a istovremeno kucate neki drugi artikl sa iznosom >, < ili = iznosu bona i naplaćujete od kupca samo razliku.
Na taj način imate i evidenciju o bonovima na zalihi, izdanim bonovima i sl.

Sve se na neki način radi kao da kupac vraća neki regularan artikl, a ne bon. (03.04.2014)
P: Šaljem rekapitulaciju maloprodaje po računima iz PC blagajne zajedno sa mjesečnim izvještajem o obračunu poreza na potrošnju.
Na izvještaju rekapitulaciju vidite rekapitulaciju poreza po tarifama gdje je naveden porez na potrošnju na iznos 28,32 - 3% - iznos poreza 0,85.
Na mjesečnom izvještaju o obračunu poreza taj porez je naveden u stavci 4. Stavka 5 tog mjesečnog izvještaja odnosi se na ukupno sve stavke od 1-4, i tu bi trebao dati samo te iznose koji su navedeni pod stavkom 4. (ID:136988)
O: U "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Tarifne skupine poreza na promet" kod složenih poreza imate npr.
- r.b. 1. osnovni porez 25%
- r.b. 2. porez na potrošnju bezalkoholnih pića 3%
- r.b. 3. kao posebna stavka se unosi složeni porez od 25%+3% kao PDV+PP bez.pića

Da bi se na izvještaju "PC blagajna > Izvještaji > Mjesečno izvješće o obračunu poreza na potrošnju PP-MI" ispravno upisao porez na potrošnju potrebno je samo u r.b. 2 PP 3% u polju PP-MI AOP upisati „04“.

Vi ste kao vjerojatno i u r.b. 1 osnovni porez 25% upisali oznaku „04“ u polje PP-MI AOP, a što je pogrešno. (16.05.2014)
P: Kod importa i exporta u pc kasi "PC blagajna > Prijenos podataka > ..." javlja se poruka neuspio prijenos. (ID:137492) O: U direktoriju za prijenos nisu ispravne datoteke, jedan od uzroka može biti i ako ste direktorij sa datotekama komprimirali zip-ali, a nakon raspakiravanja na ciljnom računalu su kreirana dva direktorija npr. d:\Ipos prijenos\Cjenici Par2 God2014 ....\Cjenici Par2 god2014 ...., smije biti samo jedan Cjenici Par2 .... i onda u njemu pojedine datoteke, a ne još jedan direktorij. (01.08.2014)
P: Dobili smo obavijest od PU gdje tvrde da se ne vide navedeni podaci, iako je sve uredno unešeno u Ipos i na računima kase se nalaze svi podaci i fiskalizacija uredno prolazi.
Obavijest PU: u našoj bazi fiskalizacije nisu iskazani slijedeći podaci:
- iznos osnovice PDV-a,
- iznos PDV-a,
- iznos koji ne podliježe oporezivanju,
- iznos oslobođenja,
- iznos koji ne podliježe oporezivanju i iznos oslobođenja.
Budući je XY j.d.o.o. u sustavu PDV-a, naprijed navedeni podaci bi trebali biti iskazani. Molim Vas dostavu očitovanja i datum kad je programska greška otklonjena. Unaprijed hvala… Lp! (ID:137765)
O: To što se svi porezi (osnovica, iznos poreza, stopa poreza, naziv) jasno vide na računu nije dovoljno jer PU uprava traži da se kod fiskalizacije (tj. slanja računa na server PU) dodatno grupiraju porezi u 5 kategorija (PDV, PP, ostali, oslobođenja, ne podliježe oporezivanju).

Korisnik samostalno formira šifrarnik tarifnih skupina poreza, a da bi program znao u koju od 5 grupa treba svrstati pojedini porez to treba posebno odrediti u skraćenom nazivu prema niže navedenoj uputi, program to ne može znati prema opisnom nazivu poreza ili stopi poreza.

Navodima vam izvadak iz uputa programa Ipos knjigvodostvo u vezi fiskalizacije:

Kako program razvrstava poreze kod slanja u PU

U Šifrarnici>Osnovni šifrarnici>Tarifne skupine poreza na promet je potrebno u polju Skraćeni naziv odrediti prva dva slova po kojima će program razvrstati poreze pdv, PP, luksuz i dr. i to na način da su prva dva slova:

1- PD..., porez na dodanu vrijednost (npr. PDV)
2- PP..., porez na potrošnju (npr. PPVina, PPŽest, PPPiva, PPBeza)
3- ....., kategorizira se u ostale poreze (porez na luksuz itd.)

Imamo 5 kategorija poreza koje treba razdvojiti:
1. Porez na dodanu vrijednost
Ako je oznaka PD... i (porez <> 0)

2. Porez na potrošnju
Ako je oznaka PP...

3. Ostali porezi
Ako oznaka nije PD..., nije PP... i (porez <> 0)

4. Oslobođeno od poreza na dodanu vrijednost
Ako je oznaka PD... i (porez = 0)

5. Iznos koji ne podliježe oporezivanju
Ako oznaka nije PD..., nije PP... i (iznos = 0)

Kompletnu uputu u vezi fiskalizacije možete pogledati na linku
http://www.ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm#01_Rad_s_programom/ID920000127 Fiskalizacija HRV.htm

Pozitivno je to što je evidencija fiskaliziranih računa u PU samo fiskalna kontrola poduzetnika, izdani računi su valjani prema svim propisima, a porez je plaćen prema izvještajima iz programa prema tarifnim skupinama koje korisnik samostalno kreira. (30.09.2014)
Grupa: Maloprodajne zalihe (26)
P: molim vas odgovore !
1. Kada robu skinemo sa npr. nekog vp skladišta i nismo je još fakturirali, gdje se ta roba nalazi? Nije više na lageru ali nije ni kod kupca. Možemo li negdje vidjeti tu robu?
2. Slično pitanje je i kod prebacivanja robe npr. iz vp skladišta na mp skladište. Kada smo napravili internu izdatnicu, a još nismo napravili skladišnu primku na mp skladište, opet se roba nalazi „negdje“. Više nije na veleprodaji, ali nije ni u maloprodaji. (ID:117791)
O: 1. Kada robu skinete sa nekim izlaznim dokumentom (izdatnica, otpremnica i sl.) roba više nije u papirnatoj evidenciji tog skladišta.
Gdje je?, tamo gdje piše na izlaznom dokumentu ili na putu do tamo.
Izuzetak je međuskladišnica gdje je roba istovremeno sa razduženjem jednog skladišta zadužena na drugo skladište.

Ako vas zanima količina te robe možete je vidjeti na ispisima tih izlaznih dokumenata ili na njihovim rekapitulacijama u raznim izjveštajima u robnom.

2. Isti odgovor kao pod 1. (27.05.2010)
P: Trebam izmjeniti cjenik maloprodaje, no nazalost neznam kako to ucinit.
Desilo nam se ( neznam kako) da kad se radi prodaja iz veleprodaje u
maloprodaji sa maloprodajnim cjenikom da su se cjene povecale za nekih
1 do 2 kn po artiklu.
Mozete mi kratko poslati upute kako da ispravim cijene? (ID:117882)
O: Prodaja iz veleprodaje u maloprodaji sa maloprodajnim cjenikom ??
Neznam na koju ste točno kombinaciju mislili, ali ću vam pokušati objasniti općenito.

U modulu PC blagajna se izdaju maloprodajni računi, imate dva prozora:
1- Računi u maloprodaji
2- Računi u maloprodaji iz veleprodaje

Pod 1 se cijene gledaju iz modula Maloprodaja koje se formiraju automatski sa unosom neke primke na zalihu prodavaonice. Ako trebate u tom modulu promjeniti cijenu nekom artiklu bez nove nabave tada formirajte fiktivnu primku sa količinama ulaza 0 i sa cijenom koju želite, program će nakon toga napraviti zapisnik o promjeni cijena.

Pod 2 se cijene gledaju u Cjenicima veleprodaje u modulu Fakturiranje, ovdje se cijene mijenjaju jedostavno tako da otvorite željeni cjenik (može ih biti više) i direktno promjenite cijenu.

Ako pak VP radite račune u modulu Fakturiranje tada se cijene uvijek gledaju u veleprodajnim cijenicima i direktno se mogu mijenjati.

Vaša iznenadna promjena cijena može biti iz raznoraznih razloga, vi biste trebali znati što ste radili.
Moguće je da je promjena možda kao posljedica promjene pdv-a sa 22 na 23% i sl. (07.06.2010)
P: Dakle,u zadnje vrijeme pojavio se niz problema sa Ipos knjigovotstvom. Prije svega,unoseći novu robu došlo je do zabune pa je tako jedan prozvod unesen sa 22% pdv-a,kasnije je taj pdv povučen u rekapitulaciji za 10.mj,nakon što smo ispravili sve u primkama rekapitulacija i dalje ostaje ista.Mi nekako predpostavljamo da bi se
trebalo ulaziti dublje u programe za ispravak. U četvrtak je bio Igor i pokušavao je popraviti taj problem sa pdv-om
i imeđu ostalog je na windowsima promjenio datum (vratio jedam mjesec unatrag) dok je Ipos bio otvoren.Nakon toga je došlo do niza problema.Uobičajeno je da Ipos otvaramo sa desktopa,sada nam se pokazuje neko upozorenje koje kaže da server nije aktivan ili nešto sl. te moramo ulaziti u my computer i tamo pod D naći ipos knjigovotstvo pa server i tako ga otvoriti. Osim toga neke cijene su se promjenile,npr. snow fairy od 100g koji košta 39 kn odjednom je bio 39 i nešto sitno lipa. Bilo bi super kada bi nam se što prije javio da to uspješno rješimo! (ID:120383)
O: Vi imate jednokorisničku verziju i ne bi trebalo biti nikakvih problema kod pokretanja u vezi nxServera i sl.
Predostrožnosti radi jednostavno obrišite ipos.ini datoteku koja se nalazi u direktoriju gdje i izvršni program knjigovodstvo.exe.

To što gdin. navodi da ne može pokrenuti program sa desktopa je stvar samo u shortcut-u, dakle netko mora za to računalo pronaći gdje je knjigovodstvo.exe i izvući ispravn shortcut na dekstop.

Neznam što se htjelo postići vraćanjem datuma u windowsima.

Sasvim je logično da iz ovakvih objašnjenja, a pogotovo i iz pretpostavke da tamo više nitko nezna niti što je tko i gdje mijenjao ne postoji čaroban štapić koji to može "odmotati".

Bez obzira što postoji mogućnost direktnih izmjena robnih dokumenata, a ona postoji samo ako je nadzornik programa to dozvolio, to ne znači svatko može ulaziti u dokumente i mijenjati ih retroaktivno.
Izmjena podataka na nekoj povijesnoj primci neće promjeniti podatke na dokumentima koji su slijedili iza nje ili prevedeno nije pametno izvlačiti stolicu na kojoj netko sjedi.

Takve izmjene bi trebale slijediti osnovnu knjigovodstvenu logiku koja se primjenjuje i u ručnom vođenju, a to je da se svaka izmjena treba evidentirati na novom dokumentu tako da je jasno vidljiva. (storna, zapisnici o viškovima i manjkovima, revalorizacije cijena ...).

Može se problem riješiti i ispravljanjem unatrag, ali za početak netko mora točno znati što radi i gdje to treba napraviti.
U vezi toga čak postoji mjesto u programu (Sistem-Program-Robno-materijalno direktni upis podataka izvan programa) gdje se može promijeniti bilo koji podataka na bilo kojem skladišnom dokumentu, u tom prozoru je crvenim slovima naglašeno da se sve izmjene rade na vlastitu odgovornost.

Bez puno filozofije možete za dotični artikl napraviti revaloziraciju cijena na željenu cijenu. (24.11.2010)
P: Trgovine u trgovac(kim centrima imaju zadane termine održavanja godišnje inventure odnosno 06.01.2011.g.

Da li se može prodavati roba u 2011.g. ako nije preneseno stanje skladišta iz 2010.g.? (ID:121019)
O: U veleprodaji bi to išlo, ali u maloprodaji morate imati robu na zalihama prodavaonice da bi se kreirali cjenici prema dokumentima.
Preporučam da najnormalnije prenesete početno stanje u 2011. i da inventuru tj. inventurne viškove i manjkove napravite u 2011. kada vam bude odgovaralo.

Svaku složeniju situaciju možete simulirati na način da uzmete jednu praznu probnu verziju, stavite je u neki temp direktorij, otvorite 2010. i 2011. godinu, unesete dva artikla i napravite bilo koji scenarij. Na dva artikla će se sve jasno vidjeti što se događa, što se može, a što ne. (28.12.2010)
P: Korisniku XY d.o.o. je otvorena nova godina 2011 u Iposu, međutim stranka je prilikom prebacivanja automatskih stanja prekinula proces i cijene 70% artikala se nisu prebacile u 2011 godinu.

Molim Vas da kažete na koji je način moguće obrisati 2011 godinu s obzirom da kroz aplikaciju nismo mogli. Vidjeli smo da je eventualno moguće obrisati kroz Windows explorer, ali želimo biti sigurni te da li će nakon brisanja godine kroz windows explorer i ponovnog otvaranja 2011 biti moguće napraviti prebacivanje stanja. (ID:122330)
O: Samo u Maloprodaja / Skladišni dokumenti / početna inventura obrišite inventure koje su se kreirale.

A inače za brisanje izvan programa se morate prebaciti u 2010. i postaviti je kao stalnu promjenu kod ulaska u program, izaći iz programa i nakon toga možete u windows exploreru obrisati direktorij „....Ipos knjigovodstvo\Data\PartnerX\Godina2011“ te je unutar programa ponovo otvoriti.
X je šifra matične firme iz šifrarnika partnera. (17.02.2011)
P: Danas smo imali tržišnu inspekciju i između ostalog su nam napravili primjedbu da ne upisujemo na istaknute cijene artikala „redni broj iz trgovačke knjige“ (pogledajte prilog).
Mi cijene za artikle ispisujemo direktno iz programa. Što znači da nemamo mogućnost da nigdje upišemo taj redni broj koji bi se mogao ispisati na etiketama za cijene. S toga mi je palo na pamet da bi možda bilo najjednostavnije da se uključi i polje opis dokumenta (od kalkulacija ili još bolje primki maloprodaje) da se može ispisati na etikete u koje bismo unijeli i taj „famozni“ evidencijski broj. (ID:123639)
O: Za početak otvorite help u sadržaju : Osnovni podaci - šifrarnici > Popis šifrarnika s tekstovima > Tekstovi etiketa artikala
i vidjet ćete da na naljepnicama mogu biti i broj i godina ulaznog dokumenta (primka, kalkulacija ...., sa datumom i brojem skladišta).

Npr. možete otvoriti prozor primki u maloprodaji, označite jedan red (jednu primku) i odaberite tipku u zaglavlju drugi red zadnja desno, preko nje možete ispisati etikete za sve artikle sa te primke uključujući i broj dokumenta i datum.
Taj broj je jednakopravan kao i broj trgovačke knjige jer je poanta u tome da se može provjeriti kad je i gdje ušao pojedini artikl. (08.06.2011)
P: Problem sa neusklađenosti računa i zaliha. Ovakav je bio tijek događaja.
28.12. ujutro prije prodaje -izvadila sam izvještaj -automatsko stanje zalihe robe, za potrebe moje kolegice koja radi u knjigovodstvu.
Pregledala sam izvještaj i zapamtila podatak da je artikl _box swalk red na stanju 8 komada. Taj izvještaj imam pohranjen, jer sam ga slala mailom.

Tog istog dana, u popodnevnim satima, prodana su 4 artikla. Ja sam ih osobno prodala i naplatila sva 4. (Inače, danas sam također, još jednom, provjerila unatrag po računima i ta prodaja je zabilježena, kao i na roli koju printamo.)

Danas sam ponovno izvadila izvještaj - automatsko stanje robe na 30.12.
te zamijetila da je na stanju još uvijek 8 komada. Kako bih provjerila o čemu se radi, ušla sam u maloprodaja - kartice artikla - i odabrala naprijed spomenuti artikl, te tako provjerila sva knjiženja za taj artikl.

Tada sam primjetila da je zadnje knjiženje bilo 22.12. a obzirom da znam da je prodavan 28.12., uočila sam da će to biti problem pri inventuri, jer ću imati fiktivan manjak. (ID:125101)
O: (molim da navodite punu i točnu putanju npr. Maloprodaja>Izvještaji>Stanje automatske zalihe robe)

Da li ste upoznati sa činjenicom da prodajom nekog artikla tj. izradom računa za njega još uvijek niste taj isti artikl razdužili sa skladišta.

Istodobno, kada pokrećete PC Blagajna>PC blagajna>Razduženje zaliha prodavaonica, radite razduženje za određenu prodavonicu, ali i raspon datuma računa.

Nadalje provjerite da li je u prozoru računa PC blagajna>Pc blagajna>Računi u maloprodaji u redu za određeno skladište, kasu i broj računa taj račun u koloni Prenesen ima oznaku DA.
Ako nema oznaku DA onda je sve jasno tj. nije prenesen i za njega nije razdužena zaliha.

Ako ima oznaku DA onda mora postojati dokument Maloprodaja>Skladišni dokumenti>Otpremnice kupcima za navedenu prodavaonicu/skladište sa svojim datumom, a u opisu dokumenta piše i za koji raspon se radila otpremnica.

I na kraju morate znati da bilo tko može ući i u otpremnicu i u račun i ručno promjeniti bilo koji podatak, osim ako to korisni-nadzornik nije zabranio.

Ako na kraju svega utvrdite da imate problem neusklađenosti najprije potvrdite da je automatska evidencija zaliha točna tako što ćete je osvježiti u dijelu Maloprodaja>Automatska stanja>Usklađivanje evidencije stanja sa stanjem na karticama.
Nakon toga provjerite da li su preneseni svi računi koji trebaju biti preneseni i da li za iste prijenose postoje otpremnice.
Ako utvrdite razlike u računima i napravljenim otpremnicama uvijek možete i u otpremnicu ući kroz izmjenu i podestiti željeno stanje, ili obrisati otpremnicu i ponovo napraviti prijenos tih računa, ali to je već malo kompliciranije. (30.12.2011)
P: Na koji način se u maloprodaji formiraju cijene usluga, a da to ne mijenja stanje skladišta. (ID:128472) O: U modulu Maloprodaja napravite redovnu primku, kao stavke upišite usluge koje želite, upište cijene, ali količinu stavite nula.
Na taj način ćete imati definirane cijene, a stanje skladišta se neće mijenjati jer je količina nula. (11.09.2012)
P: Imam 10.5.1 verziju programa i jos uvijek imam problema sa 23% stopom PDV-a. Kada radim kalkulaciju jos uvijek mi neki artikli povlace 23%. Ima li kakvo instant rijesenje za ovaj problem. Radi se o određenim šiframa koje kad ih upisujemo u kalkulaciji povlače porez 23% iako je u šifraniku artikala postavljen 25%. (ID:128749) O: U maloprodajnim kalkulacijam se povlače podaci od zanjeg unosa, dakle kad za jedan artikl unesete ručno ispravan pdv, već sljedeći puta će vam povlačiti taj novi ispravan. (25.10.2012)
P: Dana 06.12. zaprimili smo na stanje po primci 220/2012 sljedeće artikle po sljedećim cijenama:

šifra 15391 sony ericsson xperia arc x 2 kom po cijeni od 300,00 kn = 600,00 kn
šifra 15393 sony ericsson xperia ray gold x 1 kom po cijeni od 315,00 kn
šifra 14446 HTC One X white x 1 kom po cijeni od 633,00 kn

dana 07.12. zaprimili smo na stanje po primci 222/2012 sljedeće artikle po sljedećim cijenama:

šifra 15391 sony ericsson xperia arc x 1 kom po cijeni od 302,49 kn - razlika 2,49 x 2 = 4,98 kn
šifra 15393 sony ericsson xperia ray gold x 2 kom po cijeni od 319,00 kn=638,00 kn - razlika 4,00 kn
šifra 14446 HTC One X white x 1 kom po cijeni od 639,00 kn - razlika 6,00 kn

ukupna razlika je 14,98 kn - vezano za tu razliku pojavio se zapisnik o promjeni cijena broj 19 na skladištu 6 za taj iznos od 14,98 kn.

Navedena razlika pojavila se i u knjizi popisa robe.

Svi artikli su fakturirani sa 07.12.2012.

Kada bi izbrisali zapisnik o promjeni cijena, da li bi knjiga popisa odgovarala, I da li bi se pojavio problem u fakturiranim računima od 07.12.2012.godine ? (ID:129025)
O: Odmah na početku bih napomeno da svaki korisnik programa ima mogućnost rada u dodatnoj firmi Testiranje d.o.o. koja služi različitim testiranjima situacija za koje niste sigurni kako će se odraziti na ostale podatke pa da to ne radite sa stvarnim podacima nego u testnom okruženju koje je odvojeno od stvarnih podataka.

Knjiga popisa
Knjigu popisa možete puniti automatikom preko skladišnih dokumenata (primka, otpremnica ...) i preko izdanih računa, te ručnim unosom/izmjenom.
Ručne izmjene ili unosi u knjigu popisa ne mijenjaju skladišne dokumente i izdane račune, pa ni one na osnovu kojih se automatikom punila knjiga popisa. Proces automatike promjene knjige popisa je jednosmjeran tj. samo u smjeru prema knjizi popisa.

Skladišni dokumenti
Ista stvar je i kod automatskog kreiranje otpremnica u skladištu maloprodaje, ako ste na osnovu dnevnog prometa tj. izdanih računa u pckasi kreirali automatikom otpremnicu, a kasnije tu otpremnicu brisali/mijenjali i sl. to više nema utjecaja na izdane račune u pckasi.

Račune koje ste izdali 7.12.2012. su kreirani na osnovu podataka skladišnih dokumenata tj. iz njih su povučeni elementi cijena.

Brisanjem Zapisnika o promjeni cijena u skladištu maloprodaje se ne bi ništa automatski promjenilo u Knjizi popisa, a isto tako to ne bi imalo utjecaja na već kreirane račune u pckasi.

Promjenom skladišnih dokumenata u maloprodaji možete utjecati jedino na račune koji će se tek kreirati jer se podaci o cijenama povlače iz skladišnih dokumenata.
Zzadnji unos primke ili nekog dokumenta koji mijenja cijenu, određuje elemente cijene za kompletnu zalihu tog artikla, a zapisnikom o promjeni cijena se samo usklađuje financijska vrijednost već postojeće zalihe npr. ako je cijena povećana prema zadnjoj primci potrebno je zapisnikom povećati financijski iznos za kompletnu postojeću zalihu.

Dakle, kada bi obrisali Zapisnik o promjeni cijena u skladišnim dokumentima, a ostavili ga u Knjizi popisa očito je da vam skladište i Knjiga popisa ne bi financijski odgovarali.

Što se izdanih računa u pckasi tiče već sam rekao da svi računi koji su izdani nisu podložni nikakvim automatskim izmjenama, možete ih jedino ručno mijenjati. (10.12.2012)
P: Poštovani molim vas info na koji način možemo promijeniti MPC cijenu jednog ili dva artikla u maloprodaji. (ID:129044) O: Ako radite klasičnu maloprodaju (dakle ne maloprodaju iz veleprodajnog skladišta) tada je za promjenu cijene nekog artikla u Maloprodaja-Skladišni dokumenti-Skladišne primke unijeti novu primku (stavite svoju firmu kao dobavljača), unesite željeni artikl, količinu 0 i upišite željene elemente cijene.

Nakon upisa primke program će vjerojatno ponuditi zapisnik o promjeni cijena.

Na osnovu toga je automatski promjenjen cjenik artikala u pc kasi. (12.12.2012)
P: Molim Vas pojašnjenje kod prijenosa artikala između prodavaonica.
Primjer: Coca colu iz trgovine A po cijeni 5 kn trebam prebaciti u trgovinu B po cijeni 8 kn?
Kako to napraviti, kada se automatski radi promjena cijene prema skladištu izlaza? (ID:130950)
O: Zapisnik o promjeni cijena se radi automatski kod svakog ulaza robe na skladište bilo da se radi o primci, povratnici, međuskladišnici.
Princip zapisnika je uvijek isti, a to je da se kompletna zaliha svodi na cijenu novog ulaza, dakle u ovom slučaju na cijenu 5 kn. Ako želite da bude 8 kuna morate napraviti promjenu cijena. (06.03.2013)
P: U prilogu vam šaljem prvu i zadnju stranu dnevnika jedne maloprodaje i lager iste, trenutna razlika je 1.839.71 kojim dokumentom da je nađem razliku i sravnim stanje (ID:134061) O: Kao prvo uopće ne možete uspoređivati ta dva izvještaja jer su na dnevniku skaldišni dokumenti, a u automatskoj evidenciji zaliha su artikli.

1. U Maloprodaja>Automatska stanja pokrenite Usklađivanje evidencije stanja sa stanjem na karticama

2. Zatim ponovo izlistajte izvještaj Maloprodaja>Izvještaji>Stanje automatske zalihe robe

3. Ispišite Maloprodaja>Izvještaji>Prometi i salda kartica

Ta dva izvještaja se već mogu uspoređivate jer možete usporediti ukupan iznos, ali i pojedinačni iznos po artiklima, ako ukupan iznos ne odgovara onda tražite na kojim artiklima je razlika, kada neđete artikl onda dalje možete tražiti gdje je došlo do greške.

Našli grešku ili ne razliku možete usaglasiti dokumentima Inventurni višak i manjak ako ne odgovara količina na stanju ili Revalorizaicjom cijena tj. Zapisnikom o promjeni cijena zaliha ako ne odgovara financijsko stanje.

Nema čarobnog štapića isto kao i kod ručnog vođenja knjiga, sve je na vama. (22.08.2013)
P: Imamo ulazni račun za kavu i sokove, te je na istima naznačen PDV od 25%. Mi moramo unijeti te artikle u program maloprodajne zalihe - šifarnici - artikli i usluge i tu nas program traži tarifu poreza. Koju tarifu ćemo tu naznačiti s obzirom da u ulaznom računu imamo PDV 25 %, dok mi u izlaznom računu moramo imati stopu PDV 10% jer smo uslužna djelatnost? (ID:134477) O: Tarifa poreza koju upisujete u Maloprodaja>Šifrarnici>Artikli i usluge je samo inicijalna tarifa koju će program povlačiti u određenim dijelovima programa gdje ćete pozivati artikle iz šifrarnika. U tim istim dijelovima se ta tarifa može i promjeniti kod svakog unosa u neki dokument.
Dakle inicijalna tarifa koju ćete upisati neka bude ona koja se najviše koristi ili ako se jedina koristi.

U konkretnom slučaju koji ste naveli ulazni račun ćete u saldakonti dobavljača knjižiti sa PDV-om od 25% kako bi pdv mogli provesti kroz konta za glavnu knjigu i kroz porezne knjige UR-a i PDV obrazac.

Međutim unos u modul Maloprodajne zalihe direktno kroz dokument Skladišna primka (ili prvo kroz Ulaznu kalkulaciju pa onda povlačenje u primku) morate napraviti sa PDV-om od 10% tj. sa tim PDV-om zadužujete zalihu jer je to tarifa koju koju ćete iskazivati na vašim maloprodajnim računima.

Dakle logično je da ćete u šifrarniku Artikala i usluga upisati tarifu za 10%, ona od 25% se ionako evidentira samo kao ukupan iznos za cijeli ulazni račun u saldakonti dobavljača. (17.10.2013)
P:
Molim upute kako kreirati složeni proizvod u programu Maloprodajne zalihe_Artikli i usluge_Normativi. Naime, imamo proizvod Kava s mlijekom koja nam se sastoji od 2 artikla i trebamo povezati ta dva artikla u jedan i definirati za isto prodajnu cijenu.
Sutra otvaramo vrata naše trgovine, a ne uspijevamo nikako kreirati složene proizvode u modulu Maloprodaja_Artikli i usluge_Normativi. Npr.kava s mlijekom sastoji se od kave espresso i mlijeka - mi u normativima upišemo naziv složenog proizvoda - Kava s mlijekom - zatim, nam daje materijal - st.1. upišemo kava espreso i nakon toga nam ne daje mogućnost upisa 2.stavke. Molim što prije odgovor jer nam navedeno treba što prije. (ID:134495)
O: Prvo upišite sve artikle Maloprodaja>Šifrarnici>Artikli i usluge, i složene (espreso) i jednostavne (kava i mlijeko).

Zatim u prozoru Maloprodaja>Šifrarnici>Normativi artikala i usluga idete na „Unos“, upišete šifru složenog artikla (Espresso), upišete šifru prvog jednostavnog artikla (kava) i količinu, zatim tipka Sljedeći, pa upišete drugi jednostavni artikl (mlijeko), ako je to kraj odaberete „Spremi“, ako imate još jednostavnih artikala (normativa) za unos idete i dalje na tipku „Sljedeći“.

U ovoj situaciji gdje imate upisan jedan jednostavni artikl i želite dodati još jedan idete ponovo na „Unos“ i upišete ponovo istu šifru složenog artikla, čim prijeđete na polja za unos jednostavnog artikla vidjet ćete da program stavlja redni broj 2, upišite drugi jednostavni artikl i kliknite na tipku „Spremi“.

U Maloprodaja>Skladišni dokumenti>Skladišne primke na zalihu zaprimate jednostavne artikle (kavu i mlijeko).
Preko dodatne primke definirate cijenu za složeni artikl Espresso kako bi taj artikl imao cijenu kod izrade računa u Pc kasi, dobavljač je matična firma, količina je NULA, a cijena koju odaberete.

Nadalje potrebno je u prozoru Pc kasa>Postavke programa>Postavke pc blagajne uključiti opciju „Kod razduženja zaliha maloprodaje razduženje složenih artikala po normativu“ kako bi program umjesto Espressa razdužio njegove elemente.

Nakon što prodate jedan Espresso po računu u Pc kasi i napravite Pc blagajna>Pc blagajna>Razduženja zaliha prodavaonice, program će dati obavijest da je kreirao izdatnicu (sa kojom je razdužio kavu i mlijeko po normativu), zatim primku (kojom je zaprimio Espresso na zalihu) i otpremnicu (kojom je razdužio prodani Espresso).

I za kraj, što ste čekali puna 3 mjeseca od kupnje programa da bi danas u nedjelju tražili hitan odgovor za sutra ujutro. (20.10.2013)
P: Za prijenos robe u drugi dućan se radi kao međuskladišnica ili prijenosnica. (ID:134563) O: Kada govorimo modulu Maloprodaja prijenos robe iz jednog skladišta u drugo unutar iste instalacije se radi sa dokumentom Međuskladišnica. U tom slučaju se istovremeno razdužuje jedno skladište i zadužuje drugo.

Kada se radi prijenos robe sa skladišta iz jedne instalacije (programa) u skladište u drugoj instalaciji tada se koristi dokument Prijenosnica. U prvoj instalaciji-skladištu će se roba samo razdužiti, i potrebnoj ju je posebnim postupkom zadužiti u drugoj instalaciji skladištu.
U tu svrhu postoji i export Prijenosnice tj. import za razmjenu podataka, naravno bitno je da su šifrarnici artikala kompatibilni.

Isto tako postoji i rutina za Prijenos podataka u modulu Pc blagajna, detaljnije upute u helpu. (31.10.2013)
P: Iako ste nas uputili na vaša objašnjenja kako isprintati deklaracije za robu po ulaznoj fakturi to nije uspjelo niti kompjuterski najpismenijim ljudima. (ID:136470) O: Postupak za ispis etiketa ulaznih kalkulacija maloprodaje (isto vrijedi i za kalkulacije u veleprodaji):
1. Otvorite u meniu prozor "Maloprodaja > Maloprodaja > Ulazne kalkulacije"
U tabu Tabelarni prikaz ćete vidjeti dvije tabele, gornja sa popisom zaglavlja kalkulacija i donja sa stavkama trenutno označene kalkulacije.

2. Kliknite mišem na jednu kalkulaciju koja ima stavke, primjetit ćete da je u zaglavlju prozora tipka za ispisivanje etiketa (koja izgleda kao papir sa dvije kolone crtica) dobila sa desne strane broj 1 što znači da je označena jedna kalkulacija.

3. Kliknite mišem na tipku za ispis kalkulacija i otvorit će se prozor „Fakturiranje u veleprodaji - izvještaji->Ispis etiketa artikala“ u kojem će pisati „Ukupno označeno MP ulaznih kalkulacija za ispis: 1 ukupno stavaka X“ (x je broj artikala u kalkulaciji).
Inicijalno šifra teksta za ispis etiketa je 12 Ulazna kalkulacija MP.
Inicijalna šifra dimenzije etikete je 3473 Etiketa 70 x 37 mm x 24 kom.
(Inicijalne šifre se mogu podesiti u postavkama.)

Ostale opcije odaberite proizvoljno.

4. Kliknite na ispis (neka prvi ispis lokacije bude na ekran), ispisat će se podaci za etikete.
Inicijalno podaci koji se prikazuju na etiketei su: broj i datum kalkulacije, šifra i naziv artikla, VP i MP cijena.

Ako želite promjeniti podatke koji se prikazuju na pojedinim etiketama tada otvorite u meniu "Šifrarnici > Tekstovi > Tekstovi etiketa artikala", pronađite šifru teksta koji želite mijenjati i preko tipke Izmjena promjenite tekst.

Koje varijable možete upotrijebiti u etikete pogledajte u pomoći u sadržaju Osnovni podaci - šifrarnici > Popis šifrarnika s tekstovima > Tekstovi etiketa artikala ili na linku
http://www.ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm#15_Sifrarnici/ID159991083 Tekstovi etiketa artikala.htm (26.03.2014)
P: U maloprodaji-ulazne kalkulacije- unosimo fakturnu cijenu i rabat koji dobivamo od dobavljača, kao i porez i prodajnu cijenu. Na osnovu toga program pretpostavljam izračunava maržu.

Imamo dobavljača sa kojim je bio dogovoren rabat 30%, i koji je prilikom unosa ulazne kalkulacije naveden na svakom artiklu (a ima ih 50-tak). U međuvremenu smo sa dobavljačem dogovorili povećanje rabata 35%. Kako mi isključivo radimo u komisiji, ispada da bi za svaki taj artikl koji je unesen sa rabatom 30% trebali napraviti izmjenu sa rabatom 35% u nekoj novoj kalkulaciji.

Pitanje glasi: Da li postoji mogućnost u programu da ne radimo izmjenu za svaki artikl, već da program povuče sve artikle za tog dobavljača i napravi tu izmjenu? (ID:137139)
O: Povuče, napravi .... uvijek morate navesti u koji dio u programu točno gledate.

Što se tiče same ulazne kalkulacije na kojoj sada svaki artikl ima 30% rabata, možete ići u njenu izmjenu, spremiti glavu i doći na stavke.
Budite u statusu pregled stavaka (ne izmjena ili unos).
Možete npr. kliknuti na tipku Rabat i u novom prozoru odabrati Brisanje svih rabata, nakon toga upisati ukupan iznos rabata za cijelu kalkulaciju (izračunate ga sami za sve artikle) i kliknte na Izračun rabata.

Drugi način je da se pozicionirate na prvu stavku-artikl, označite polje Rabat, u kojem piše 30,00, upišete 35, zatim odaberete tipku Enter ....
program će spremiti stavku, sam napraviti unos nove, pozicionirati se opet na polje Rabat i označiti rabat 30,00 vi samo morate upisati 35 (ili CTRL+V za paste), opete odaberete Enter na tastaturi .... na taj način možete za vaših 50 stavaka to riješiti za 50 sekundi.

ps
Ulazne kalkulacije nisu skladišne primke, kalkulacije se samo mogu iskoristiti za automatsko kreiranje skladišnih primki. (06.06.2014)
P: U fazi smo izrade web trgovine s modulom za maloprodaju od kreatora web trgovine pa smo dobili pitanje od programera za Vas kako slijedi:

"Koje su upute i na koji način možemo realizirati automatsku sinkronizaciju između našeg sustava za shop i IPOS-a?
Dakle, kad se na online shopu obavi kupnja i kupac naruči 2 vreće proizvoda ''x'' onda će se količine proizvoda ''x'' korigirati i u IPOS-u?" (ID:137237)
O: U vezi razmjene podataka između baze podataka progarma Ipos knjigovodstva i internet web shopa.

Ne možete imati automatsku sinkronizaciju sa promjenom stanja zaliha na web shopu preslikano u bazu Ipos knjigovodstva, a niti obratno.

Jasno je da su to potpuno različiti programi, promjene stanja u programu Ipos knjigovodstvo u modulima Maloprodaja i Robno-materijalno se odvijaju putem skladišnih dokumenata (primke, otpremnice itd.) sa kontrolama unosa u program.

Iz programa Ipos knjigovodstvo možete dobiti razne exporte podataka u formatima CSV, XML (kako gdje) i onda te podatke možete importirati u bazu za web shop. To su obično podaci o artiklima (svi podaci), podaci o cijenama, stanju zaliha i sl.
Npr. šifrarnik artikala kod ispisa ima mogućnost direktnog exporta u XML sa svim podacima, isto tako potražite u programu i druge exporte, najčešće u panelu prije ispisa izvještaja.

Obratno, iz web shopa exportirate podatke o prodaji, a koje onda možete importirati u program Ipos knjigovodstvo npr. u Pc kasi kod unosa stavaka možete preko tipke „Auto upis“ importirati XML ili CSV datoteku sa podacim o prodaji.
Detaljnije u helpu na linku http://www.ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm#27_PC_kasa/ID270010000 Racuni u maloprodaji.htm <http://www.ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm>
A onda naravno na osnovu tog računa možete razdužiti zalihu u modulu Maloprodaja. (27.06.2014)
P: Molim pojašnjenje programa oko mogućnosti i veze između poslovnih jedinica i skladišnih dokumenata i to:

Maloprodaja_skladišni dokumenti_međuskladišnice
Malprodaja_skladišni dokumenti_prijenosnice

I kod jednog i kod drugog dokumenta navodimo putanju robe "sa poslovne jedinice - skladište, prodavaonica itd." na poslovnu jedinicu.

Pitanje glasi da li možemo kod međuskladišnica i prijenosnica robu "prenositi" među svim postojećim poslovnim jedinicama? Npr.iz prodavaonice u skladište, iz skladišta na upravu i administraciju itd. (ID:137270)
O: U programu imamo dva modula u kojima se vode zalihe (robe, materijala, proizvoda):
1. Robno-materijalno knjigovodstvo (dalje Robno)
2. Maloprodajne zalihe (dalje Maloprodaja)

Osnovna razlika među njima je što se u Robnom zalihe vode po nabavnoj cijeni, a u Maloprodaji po maloprodajnoj cijeni sa uključenim PDV-om.

Sve poslovne jedinice firme se nalaze u jednom šifrarniku, ali se međusobno razlikuju po tipu. Tip poslovne jedinice određuje gdje će se u programu koristiti ta poslovna jedinica.

Poslovne jedinice mogu biti četiri tipa:
- organizacijska (organizacijskog karaktera, nije ni radna ni skladište)
- radna (pogoni, radne jedinice, gradilišta i sl.)
- skladište (veleprodajna skladišta, skladišta materijala i sl.)
- prodavaonica (koriste se isključivo u maloprodaji)

Skladišnu jedinicu koristimo kada želimo otvoriti skladište artikala, materijala, proizvoda i dr. u robno-materijalnom knijgovodstvu.
Namjena ove jedinice je dakle vođenje zaliha po nabavnim cijenama.

Jedinica tipa prodavaonica predstavlja kao što i njen naziv kaže prodavaonicu u maloprodaji. Ovaj tip jedinice koristimo isključivo za otvaranje prodavaonica. U prodavaonicama vodimo zalihe po maloprodajnim cijenama.

Kod Međuskladišnica je moguće prenositi artikle samo između sljedećih poslovnih jedinica:
- iz skladišta u skladište
- iz prodavaonice u prodavaonicu
Istovremeno se radi i razduženje i zaduženje.

Izradom Prijenosnice će se artikli samo skinuti sa zalihe (storno sa negativnim ulazom) na izlaznoj jedinici, ali se za razliku od Međuskladišnice neće automatski unijeti na zalihu na jedinicu koju smo odredili.
To je iz razloga što Prijenosnice služe prijenosu artikala između jedinica koje se ne nalaze u istom programu ili se nalaze jedna u Maloprodaji, a druga u Robnom.

Unos artikala prijenosnice (kao druga faza) u ciljanu jedinicu se može napraviti ručno ili se za prijenosnicu može napraviti export stavaka koje se onda mogu importirati na nakoj drugoj lokaciji ili unutar istog programa, npr. Robnom ako je export bio iz Maloprodaje.

Kod Prijenosnice (za razliku od Međuskladišnice) kao ciljanu jedinicu možete navesti bilo koju od 4 tipa poslovne jedinice, logično je odabrati radnu, skladište ili maloprodaju. Organizacijska je ostavljena kao priprema nove mogućnosti. (03.07.2014)
P: Postoji li mogućnost praćenja ulaza i izlaza robe po IMEI broju.

Znači zaprimamo npr. Samsung S5 5kom sa različitim IMEI brojevima i istom šifrom iz iPOS-a, prodajom želimo razduživati robu materijalno + po IMEI brojevima.
Da li postoji takva mogućnost. (ID:137438)
O: Možete koristiti „Fakturiranje - Fakturiranje u veleprodaji - Evidencija serijskih brojeva“, detalji o toj evidenciji u helpu kada iz tog prozora pozovete F1, ili na linku na webu <http://www.ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm#15_Sifrarnici/ID150240000 Evidencija serijskih brojeva.htm>

Serijski broj (S/N) je oznaka na artiklu koja ga u skupini istih artikala jednoznačno određuje, to je nekakav skup alphanumeričkih znakova i nalazi se negdje na artiklu gdje se ne može skinuti bez vidljivih oštećenja kao zaštita od promjene serijskog broja.

Koristi se kod artikala koji su po svojoj prirodi takvi da je bitno da se svaki komad može jednoznačno označiti. Npr. kruh, mlijeko, kapa i slično su artikli kod kojih ne označavamo svaki pojedini komad, što ne znači da ne bismo mogli, ali za to nema praktične svrhe ili nije ekonomski isplativo ili je tehnički teško provedivo.

Karakteristike artikala koji se označavaju serijskim brojevima bi bile
veća financijska vrijednost
potreba za praćenjem svakog pojedinog komada artikla
potreba za servisiranjem artikla i dr.

U programu se evidencija serijskih brojeva nalazi u modulima Fakturiranje, Robno-materijalno, Pc kasa, Maloprodaja zalihe.

To je zapravo šifrarnik serijskih brojeva kao proširena verzija šifrarnika artikala.

U šifrarniku serijskih brojeva se za svaki pojedini artikl otvaraju podšifre tj. serijski brojevi, to je tablica u kojoj imamo broj zapisa koji je jednak broj artikala x broj serijskih brojeva, a to može biti veliki broj. (23.07.2014)
P: Serijske brojeve smo počeli koristiti (kroz račune)

Ne mogu u uputama na internetu naći kako se razdužuju serijski brojevi kad se radi prebacivanje iz dućana iz dućan (prijenosnica). (ID:137480)
O: Serijski brojevi se vežu samo uz ulazne i izlazne račune (vp i mp), nemaju veze sa skladišnim dokumentima.

Export prijenosnice radi sa podacima o šiframa i količinama artikala, podaci o serijskim brojevima su zapisani u posebnoj evidenciji na nivou programa tj. matične firme.

Ako ste mislili prebacivati podatke o serijskim brojevima iz jedne u drugu instalaciju preko skladišnih dokumenata, to neće ići.

To je moguće samo sa varijantom rada „Izdvojenih lokacija“.

Linkovi:
<http://www.ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm#15_Sifrarnici/ID150240000 Evidencija serijskih brojeva.htm>
<http://www.ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm#15_Sifrarnici/ID150230000 Rad s izdvojenim lokacijama.htm> (30.07.2014)
P: Koristim printanje naljepnica za artikle iz kalkulacije medutim nemogu naci ili neznam kako odrediti kolicinu naljepnica za određeni artikal.Naime ako u printanju označim pomnoži sa kolicinom, a recimo imam par artikala po dvije, tri stavke i kolut kabla od 100m program ce mi isprintat 100 naljepnica za po metar kabla, a trebam samo jednu. (ID:137583) O: Kod određivanja broj naljepnica u ovom slučaju su moguće samo dvije varijante, prva da se ispiše po jedna naljepnica za svaku stavku ili da se za svaku stavku ispiše broj naljepnica u navedenoj količini stavke.

U slučaju koluta od 100m jedino praktično rješenje koje vam mogu sugerirati je da privremeno u kalkulaciji upišete količinu 1 m kabla i da je nakon printanja naljepnica vratite na 100 m. (21.08.2014)
P: Od 1.1. tvrtka nam ulazi u sustav PDV te nas zanima da li možemo sve artikle (baze) prebaciti i nekako promijeniti da budu s PDV-om ili moramo svaki artikl ''ručno'' mijenjati (ID:138254) O: U veleprodaji je potrebno u "Fakturiranje > Šifrarnici > Artikli i usluge" promjeniti polje Tarifa poreza, to ćete lako napraviti tako da uđete u izmjenu prvog artikla, a nakon toga kada upišete novu tarifu odabirete na tastaturi samo Enter (Return) i program sam prelazi na novi artikl u isto polje.
Sve aktivne predračune koje prebacite u 2015. ćete morati ručno imjeniti.
U maloprodaji se poslužite automatskom rutinom za promjenu poreza, uputa na linku
<http://www.ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm#26_Maloprodaja/ID260000003 Automatska promjena poreza.htm> (31.12.2014)
P: Prenijeli smo automatsko početno stanje maloprodaje, s time da još neke artikle nismo uspjeli prekontrolirati, pa imamo različita stanja u inventuri 31.12.2014. i početnom stanju 01.01.2015. Željeli bi to ispraviti u početnom stanju, a u vašim uputama stoji :
"No uvijek možete nakon prijenosa početnog stanja pregledati što je preneseno, ući u izmjenu početnog stanja i prilagoditi rezultat onako kako želite."
Dakle, mi smo pozicionirani u 2015.godini, maloprodaja, skladišni dokumenti, početno stanje. Ulazimo u izmjenu tog dokumenta, pozicioniramo se na artikl koji želimo izmjeniti (trenutno mu je stanje 2, a mi želimo napraviti 0), i program nam u novom prozoru daje sljedeće:
Obavezan unos veći od nule.
Molim pojašnjenje kako da riješimo navedeno. (ID:138349)
O: Pa obrišite tu stavku ako nema zaliha. (05.01.2015)
P: U slučaju brisanja automatskog početnog stanja, ima li kakvog načina povratka istog?

Kod ponovnog povlačenja početnog stanja program daje obavijest "U tekućoj godini je bilo već knjiženja početnog stanja". Da li se to može nekako poništit i da se ponovno uveze početno stanje? (ID:138950)
O: Pojedinačno ne, jedino što možete je vratiti kompletnu arhivu programa, ali to naravno ima smisla jedino ako ste je napravili prije samog brisanja jer bi njenim povratom možda vratili početno stanje, ali bi izgubili sve što ste radili od arhive na dalje.

Početno stanje se upisuje kao poseban dokument za svako skladište/prodavaonicu.
Očito ste obrisali samo početno stanje u jednom skladištu, ako želilte ponoviti automatsko početno stanje iz prošle godine morate prvo obrisati sva početna stanja u svim jedinicama. (19.02.2015)
Grupa: Osnovna sredstva (13)
P: Prilikom rada s programom (Ipos knjigovodstvo v.8.5) naišli smo na problem prilikom unosa početnog stanja osnovnog sredstava "Zemljišta".

Naime, prilikom unosa novog osnovnog sredstva program IPOS knjigovodstvo obavezno zahtijeva odabir "amortizacijske skupine OS".
Kako osnovna sredstva "zemljište" i "knjige" nemaju vijek trajanja, niti se amortiziraju, (odnosno amortizacija im je 0), nastaje problem jer se "amortizacijska skupina" s tim parametrima ne može kreirati.

Iz toga proizlazi da se ni zemljište ne može unijeti u početno stanje kao osnovno sredstvo.

Molim za Vašu sugestiju - kako riješiti taj problem? (ID:106396)
O: U šifrarniku osnovnih sredstava imate CheckBox polje "Da li obračun amortizacije", isključite ga za zemljišta i ostala sredstva koja se ne amortiziraju. (01.06.2009)
P: Prilikom rada s programom Ipos knjigovodstvo v.8.5 zaključila sam da se osnovno sredstvo ne može direktno prenijeti u saldakonti dobavljača (nego samo kao ulazni račun).
Može se prenijeti naknadno iz glavne knjige i to na desnu stranu kao uplata, ali ne i na lijevu.
Zanima me da li sam možda negdje previdjela neku kvačicu, ili je to tako.
Ako je tako, onda osnovno sredstvo unosimo dva puta kao ulazni račun i opet pomoću osnovna sredstva temeljnica ulaza.
Znam da temeljnicu osnovnih sredstava ne moram prenijeti u glavnu knjigu. (ID:106848)
O: Ulazni račun za osnovno sredstvo unosite u saldakonti dobavljača,
temeljnicu kontirate npr. 1400, 0341 / 2200

Zaprimanje ulaz osnovnog sredstva unosite u Osnovna sredstva kroz dokument ulaz,
temeljnicu kontirate npr. 0312 / 0341

Kada se obje temeljnice prenesu u glavnu knjigu rezultat je
1400, 0312 / 2200

Po knjiženju izvoda
2200 / 1000 (09.07.2009)
P: Evidentirati ga u popisu osnovnih sredstava, ali da se ne obračunava amortizacija. (ID:117467) O: U popisu osnovnih sredstava postoji kvačica pored rečenice „Da li obračun amortizacije“, treba je isključiti. (26.04.2010)
P: Koji je mogući razlog da se os.sredstvo koje je otpisano i proknjiženo kao "izlaz"
i dalje pojavljuje na popisu sredstava a u koloni "isknjiženo" ne piše ništa? (ID:117671)
O: Upišite datum isknjiženja u šifrarniku sredstava. (14.05.2010)
P: Imamo problem s temeljnicom obračuna amortizacije i knjiženja iste. Naime, 31.03.2010. napravili smo obračun amortizacije i prijenosom temeljnice izvršili knjiženje u glavnoj knjizi. Trebamo napraviti obračun sa 30.06.2010. i postupamo na isti način i akcijom obračun i knjiženje amortizacije ostvarimo obračun koji se zorno vidi ali nema temeljnice za prijenos. (ID:118734) O: Da ste samo u prozoru za knjiženje amortizacije pritisnuli tipku F1 za pomoć dobili bi odmah odgovor.

Za svako sredstvo u jednoj poslovnoj godini automatski izračun neće vršiti knjiženje ako već postoji knjižena amortizacija tj. knjiženje amortizacije se može vršiti samo jednom temeljnicom na kraju godine.

U svrhu raznih izvještaja tokom godine imate simulaciju obrčauna amortizacije na proizvoljan datum, sve isto samo se ne kreira temeljnica. Rezultat te simulacije možete direktno unijeti u potrebne izvještaje ili možete simulaciju upisati u glavnu knjigu kao redovno knjiženje za potrebe izlista privremene bilance pa je kasnije obrisati. (19.07.2010)
P: Imamo sljedeći problem: osnovna sredstva > šifrarnici > amortizacijske skupine pod nazivom zemljište, kada upišemo konto sredstva 0200 i probamo spremiti, program javlja: Konto koji ste upisali ne postoji u kontnom planu. Konto amortizacije, konto troška amortizacije i konto revalorizacije ostavljamo prazne jer se zemljište ne otpisuje. (ID:119846) O: U sva četiri polja upišite konta bez obzira da li ćete ih koristiti ili ne. (29.09.2010)
P: Pokrenula sam automatski obračun amortizacije osnovnih sredstava. Kako da to prensem u glavnu knjigu. (ID:121176) O: Kao i svaku drugu temeljnicu. (05.01.2011)
P: Prodali smo osnovno sredstvo koje još nije bilo amortizirano u cjelosti. Napravila sam izlaz osnovnog sredstva kroz dokument-izlaz osnovnog sredstva po knjigovodstvenoj cijeni, i na kartici tog sredstva je količina nula isto kao i vrijednost, ali kod obračuna amortizacije i dalje obračunava amortizaciju za to vozilo. Da li je još negdje trebalo isknjižiti to vozilo kako nebi vuklo amortizaciju, ili je možda kod same prodaje i iskljiženja trebalo obračunati amortizaciju u cjelosti za to vozilo? (ID:125805) O: 1. Najprije za to sredstvo obračunate amortizaciju do datuma prodaje za tu poslovnu godinu.

2. Nakon toga u dokumentu OsSredstva>Dokumenti>Izlaz osnovnog sredstva u stavkama upisujete šifru sredstva i količinu, nabavnu vrijednost i iznos obračunate amortizacije kako bi se sravnili iznosi na analitičkoj kartici sredstva u modulu osnovna sredstva.
To je dio vezan uz analitički modul osnovna sredstva.

3. Zatim u nastavku u protustavkama za glavnu knjigu radite:
Isknjiženje
- kto sredstva P za iznos nabavne vrijednosti
- kto akumulirane amortizacije D za iznos akumulirane amortizacije
Prodaja
- kto sredstva u pripremi D za iznos prodaje
- kto troška prodane neamortizirane vrijednosti D ako je iznos prodaje manji od knjigovodstvene vrijednosti

4. Dodatno u OsSredstva>Šifrarnici>Popis osnovnih sredstava za to sredstvo kroz izmjenu upišete datum isknjiženja.

5. U modulu saldakonti kupaca kod izlaznog računa knjiženje u temeljnici za glavnu knjigu:
- kto kupaca D (iznos prodaje + pdv)
- kto sredstva u pripremi P za iznos prodaje
- kto obveze za PDV P (07.02.2012)
P: Molim da mi objasnite kako mogu isknjižiti osnovno srestva. Znam napraviti izlaz, ali ne znam gdje se treba staviti datum izlaza os. (ID:128143) O: Datum isknjiženja osnovnog sredstva upisujete na istom mjestu gdje i datum nabave tj. u šifrarniku osnovnih sredstava gdje ste sredstvo i evidentirali-upisali.

Sam izlaz osnovnog sredstva upisujete kroz dokument Izlaz osnovnog sredstva, u stavkama radite izlaz u Osnovnim sredstvima, a u protustavkama kroz kontiranje vezano za Glavnu knjigu. (18.07.2012)
P: Kako da unesem grupu "građevinsko zemljište", ako ono ne podlježe amortizaciji. Kada sam stavila stopu 0% program odgovara "stopa mora biti veća od 0 %". Kako rješiti problem i upisati osnovno sredstvo? (ID:133157) O: Imate u šifrarniku osnovnih sredstava check box „Da li obračun amortizacije“, ako ga deoznačite amortizacija se neće obračunavati, bez obzira na unesenu stopu. (03.07.2013)
P: U prilogu su dva obračuna amortizacije 2012 i 2013 . U obračunu u 2013 mi vuće obračuna am za sredstva koja su u 2012 knjigovodstvena vrijednost 0 i obračunava im i dalje am u 2013. (ID:134681) O: U 2012. saldo kartice npr. „1 Deko print“ nakon knjiženja amortizacije bi trebao biti nula i nakon što se napravi prijenos u 2013. bi i tamo isto trebao biti nula.

Izgleda kao da je prvo napravljen prijenos početnog stanja iz 2012. u 2013., a onda nakon toga obračun i knjiženje amortizacije u 2012., pa bi bilo logično zašto je to sredstvo ponovo amortizirano u 2013.

Ako se pogleda kartica toga sredstva u 2013. i njeno početno stanje puno toga bi trebalo biti jasnije. (27.11.2013)
P: Greškom sam pustila obračun amortizacije s knjiženjem u osnovnim sredstvima. Tada mi je program obračunao amortizaciju na zemljište in a ona osnovna sredstva na koja amortizacija ne ide. U podacima za ta osnovna sredstva stavljena je stopa amortizacije 0,001% , jer program nije htio prihvatiti amortizacijusku stopu od 0%.

Obzirom das am pustila obračun amortizacije s knjiženjem , obračunata amortizacija upisala se i kod građevinskog zemljišta, te umanjila vrijednost građevinskog zemljišta i ostalih stavaka koje ne podliježu amortizaciji.
Na koji način mogu ispraviti grešku? (ID:136481)
O: U "OsSredstva > Šifrarnici > Popis osnovnih sredstava" imate polje Check box „Da li obračun amortizacije“, kada ga isključite za to osnovno sredstvo se neće obračunavati amortizacija tako da nema potrebe upisivati 0,001% i sl.

U "OsSredstva > Amortizacija > Pregled amortizacija" imate popis svih knjiženih amortizacija, a zadnje ili jedino u tom popisu će biti i knjiženje amortizacije koje ste pokrenuli.

Možete:
a) Ući u izmjenu toga knjiženja i korigirati/obrisati stavke koje nisu u redu ili
b) Obrisati cijelo knjiženje (amortizaciju) i pokrenuti je ponovo, naravno nakon što ispravite podatke o građevinskim zemljištima. (28.03.2014)
P: U maloprodaji-ulazne kalkulacije- unosimo fakturnu cijenu i rabat koji dobivamo od dobavljača, kao i porez i prodajnu cijenu. Na osnovu toga program pretpostavljam izračunava maržu.

Imamo dobavljača sa kojim je bio dogovoren rabat 30%, i koji je prilikom unosa ulazne kalkulacije naveden na svakom artiklu (a ima ih 50-tak). U međuvremenu smo sa dobavljačem dogovorili povećanje rabata 35%. Kako mi isključivo radimo u komisiji, ispada da bi za svaki taj artikl koji je unesen sa rabatom 30% trebali napraviti izmjenu sa rabatom 35% u nekoj novoj kalkulaciji.

Pitanje glasi: Da li postoji mogućnost u programu da ne radimo izmjenu za svaki artikl, već da program povuče sve artikle za tog dobavljača i napravi tu izmjenu? (ID:137139)
O: Povuče, napravi .... uvijek morate navesti u koji dio u programu točno gledate.

Što se tiče same ulazne kalkulacije na kojoj sada svaki artikl ima 30% rabata, možete ići u njenu izmjenu, spremiti glavu i doći na stavke.
Budite u statusu pregled stavaka (ne izmjena ili unos).
Možete npr. kliknuti na tipku Rabat i u novom prozoru odabrati Brisanje svih rabata, nakon toga upisati ukupan iznos rabata za cijelu kalkulaciju (izračunate ga sami za sve artikle) i kliknte na Izračun rabata.

Drugi način je da se pozicionirate na prvu stavku-artikl, označite polje Rabat, u kojem piše 30,00, upišete 35, zatim odaberete tipku Enter ....
program će spremiti stavku, sam napraviti unos nove, pozicionirati se opet na polje Rabat i označiti rabat 30,00 vi samo morate upisati 35 (ili CTRL+V za paste), opete odaberete Enter na tastaturi .... na taj način možete za vaših 50 stavaka to riješiti za 50 sekundi.

ps
Ulazne kalkulacije nisu skladišne primke, kalkulacije se samo mogu iskoristiti za automatsko kreiranje skladišnih primki. (06.06.2014)
Grupa: Obračun dohodka (150)
P: Pomoć oko IP kartica, pojavio se specifičan problem da kad se otvori excel tablica od Porezne uprave i klikne na "Učitaj CSV" pokrene se Visual Basic. (ID:96899) O: Rješenje tog problema je da treba u excelu u opcijama, security tab, opcije za makro naredbe smanjiti nivo sigurnosti sa High na Medium ili Low i onda ta tipka radi. (22.01.2008)
P: Poštovani, kako već satima bezuspješno tragam po netu za informacijom, zanima me nna koji način mogu promijeniti faktor osobnog odbitka, odnosno njegov iznos, koji je iznosio 1600,00 kn a sada iznosi 1800,00 kn!????? (ID:106965) O: U meniu ObrDohotka>Obračun plaća>Obračunska razdoblja promjenite podatak u polju "Osnovni osobni odbitak". (21.07.2009)
P: Rješenje problema neispravnog izračunavanja doprinosa na platnom listiću. Na iznos brutto plaće na platnom listiću je bio neispravno obračunat doprinos 5 i 15%, razlika je bilo u lipama. (ID:108597) O: Ustanovljeno da je program Minimalnu plaću podijelio sa fondom sati i onda pomnožio sa brojem sati rada radnika, te je dobio osnovicu koja je bila za 60 lipa veća od iznosa brutto plaće što je zbunjujuće upućivalo da se radi o zaokruživanju, a nije. (14.08.2009)
P: Zainteresirani smo za vaš program Ipos knjigovodstvo. Skinuli smo s vaših stranica probnu verziju, međutim neki moduli su nam ograničeni. Primjerice, htjeli bismo isprobati obračune plaća na našim radnicima, ali prilikom klika na Unos u modulu Kadrovska/djelatnici, javlja se obavijest: Prekoračili ste ograničenje Probne verzije za ovaj modul. Da li je moguće instalirati ili besplatno nadograditi probnu verziju kako bismo vidjeli kako program funkcionira u slučaju naših radnika? (ID:111850) O: Obrišite višak radnika i obračuna tako da maknete ograničenje probne verzije.
Logika je da ono što radi na nekoliko radnika radi i na nekoliko tisuća, prva verzija plaća je bila instalirana u Nadi Dimić (Endi international).

U meniu ObrDohotka>Rezultati obračuna>Brisanje starih podataka obračuna
odaberite godinu ili obračunsko razdoblje koje želite obrisati iz evidencije. (02.11.2009)
P: U 2009 godini nije bilo isplata plaća,kako isprintati prazan IP obrazac (dužni smo predati poreznoj upravi i prazan obrazac ili dati radniku) (ID:116184) O: Otvorite za 2009. godinu jedno obračunsko razdoblje npr. šifra razdoblja 20090101, bitno je da je datum isplate u 2009. godini.

Zatim za svakog radnika iz kadrovske za kojeg znate da je radio, iako nije primio plaću, unesite za to razdoblje jednu vrstu rada i to odaberite neku ili otvorite novu gdje se upisuje samo broj sati rada, broj sati koji ćete upisati nije bitan.
Pokrenite obračun, neće biti nikakvog obračunavanja iznosa jer ih niste niti upisali.

Ispišite IP kartice za 2009. godinu.

Savjet, napravite to za početak samo za jednog radnika da vidite kako izgleda, ako je ok napravite i za ostale.

Kod nosa vrsta rada imate Check box "Novi unos novi djelatnik" kojim ćete ubrzati unos tako da za novog djelatnika unosite samo broj sati, a koji ako želite može svuda biti 1. (25.01.2010)
P: Molim za pomoć- ne mogu u programu, niti na disku C pronaći CSV datoteku na koju se istovremeno s ispisom exportiraju podaci IP obrazaca. (ID:116285) O: Poštovanje, piše vam plavom tekstu kod ispisa ....Data\Temp

EXPORT podataka iz IP kartica u CSV datoteku naziva npr. IP-012345678901-2009 u direktoriju "...Data\Temp"
(drugi
podatak je OIB, a treći godina)
(OIB MORA BITI 11, telefon je u formatu +385(pozivni broj bez vodeće nule)broj telefona.
Npr. +385(32)6789567)


!!! Ova datoteka se ne predaje u PU nego služi za izradu XML datoteke koja se predaje. !!!

Porezna uprava je kreirala posebnu Excel tablicu (da, morate imati excel program) u koju se mogu ručno upisati
podaci za IP obrazac ili se može automatski učitati CSV datoteka koja se kreira u Ipos knjigovodstvu.
Nakon što ste (ručno ili automatski) upisali podatke u excel tablicu potrebno je iz excela exportirati XML datoteku
sa IP obrascima i to je datoteka koja se predaje. (27.01.2010)
P: Dali postoji u programu obračuna plaća gdje se nemora unositi broj bodova jer mi neradimo po bodovanju, naši radnici su na satnici ( npr. 14,50 ).Plaće smo uvijek radili po satnici te se satnica množila sa satima rada i tako se dobila brutto plaća. (ID:117293) O: Priprema:
- radno mjesto Skladištar, broj bodova npr. 1000 za to radno mjesto
- 1 radnik skladištar (radno mjesto se odredi u kadrovskoj)
- u obračunskom razdoblju se odredi vrijednost boda za taj mjesec 7,3 kn, prosj. mjes. god. fond sati je već duže 182h

Upis:
- recimo da radnik taj mjesec radi 180h, što mu se upiše u neku vrstu rada koja u šifrarniku vrsta rada ima tip obračuna Režijski obračun
- pokrene se obračun i program sam izračuna sljedeće:
- pronađe za tog radnika da radi na radnom mjestu skladištara
- vidi da je mjesto skladištara 1000 bodova
- vidi da je PMGF sati 182 i podijeli 1000/182 i dobije da je satnina broj bodova po satu 5,494505
- zatim program iz obračunskog razdoblja vidi da je vrijednost boda 7,3 kn i to pomnozi sa satninom i dobije vrijednost sata 40,11 kn
- zatim vrijednost sata pomnoži sa brojem sati rada za tu vrstu rada (može ih biti više) tj. 40,11 x 180 = 7219,78 kn to je njegova bruto plaća
- ako nam se iznos ne sviđa jedostavno u obračunskom razdoblju promjenimo vrijednost boda npr. umjesto 7,3 kn u 7,1 kn i njegov iznos plaće je sada 5,494505 bod/h x 7,1 kn/bod x 180 h = 7021,98 kn.

Nitko vas ne spriječava da u popis poslova upišete onoliko poslova koliko i radnika, da u broj bodova za posao upišete satnicu (npr. 40,11 kn) , da u obračunskom razdoblju vrijednost boda upišete 182.
Kod takvog obračuna program računa: 40,11 bod / 182 h x 182 kn/bod x 180 h = 7219,78 kn (13.04.2010)
P: Trebamo obračunati bruto plaću u iznosu 60.000,00 kn.
Nakon što unesemo podatke i izvršimo obračun, pogrešno se obračuna doprinos iz plaće za MIO
20 %.Naime iznos nije limitiran na 9.259,2 kn već se dobije neka mala cifra.Raznim kombinacijama utvrdili smo da IPOS korektno obračunava plaću s max.bruto iznosom plaće od 39.390,00 kn ( doprinos je 7.878,00 kn ).
Tražio sam u prekidačima neku moguću korekciju ali mislim da za navedeni slučaj ne postoji samo - podrška. (ID:117436)
O: Provjerite u prozoru Obračunskih razdoblja polje „Prosječna plaća“.
Nadalje u prozoru „Vrste primitaka (dohodaka)“ tamo su vam ograničenja za doprinose koja su vezana za prosječnu plaću. (23.04.2010)
P: Kod odabira izvještaja, kartice knjiženja radnika bilo sumarno ili pojedinačno po radniku, ne iskazuju se svi podaci (godišnji odmor, prekovremeni, državni praznik..) iako je kod obračuna
u platnom listiću takva vrsta rada navedena.Ostali podaci kao što su bolovanja, redovan rad su navedeni.U čemu je problem? (ID:117497)
O: U šifrarniku vrsta rada pozovite pomoć, dobit ćete prikaz tabele iz koje se vidi da npr. godišnji odmor treba imati šifru 16 po kojoj program prepoznaje vrstu rada godišnji odmor. (28.04.2010)
P: Prilikom registracije instalacije1 ostala su nam i dalje zasjenjena polja plaća i kadrovske evidencije
Kako nam je to od izuzetne važnosti ljubazno Vas molimo da nas uputite što smo dužni ućiniti da to ispravimo ili nas obavijestite što smo dužni učiniti kako bismo mogli koristiti te dvije aplikacije . (ID:117558)
O: Kao što možete primjetiti u mailu niže dolje gdje su navedeni moduli koje imate u 1. i 2. instalaciji (molim da se pozivate na te brojeve) vi nemate registrirane module Obračun plaća i Kadrovsku evidenciju.
Dakle ako ih želite trebate zatražiti ponudu i uplatiti ih. (04.05.2010)
P: Naišli smo na jedan problem , naime radi se o R-Sm obrazcu neznamo dali je do Vas tj.do programa ili je u nečemu drugome problem.

Dakle, napravili smo kompletan R-Sm obrazac sa A stranicom i B stranicom. Spremili smo na Data / Temp zatim snimili na CD, međutim kada smo predali u REGOS
došlo je do problema oni nemogu uopće otvoriti. (ID:117664)
O: Logično bi bilo da ste poslali tu datoteku, pitanje je što ste sinimili na CD.
To je inače obična tekstualna datoteka koju možete otvoriti u notepadu pa je možete i sami provjeriti. (13.05.2010)
P: Molim Vas da mi objasnite na koji način obračunat plaću u naravi za 5 mj izvući za nju odgovarajući R-sm sa datumom 31.5.pošto Rsm za pl.u naravi mora biti predan posebno, a redovna plaća za 5 mj će biti uplaćena 10.06. , ID obrazac koji datum isplate mora imati da bi bio ispravan.
Dali postoji mogućnost obračuna plaće za istog radnika u jednom mjesecu u dva djela (posebno redovna plaća -jedna obračunska lista , a plaća u naravi druga obr.lista sa umanjenim osobnim odbitkom i porezom na doh.) (ID:117788)
O: U jednom mjesecu možete otvoriti više obračunskih razdoblja (vidi upute za obr. razdoblja), svako to razdoblje je obračun sam za sebe, a za svako razdoblje se može generirati zaseban RSm obrazac.
Za program je nebitno da je li isti radnik na više obračunskih razdoblja istog mjeseca.
Obratite samo pažnju na osobne odbitke, pogledajte i postavke u vezi toga. (27.05.2010)
P: Naime, ja bi sad trebala obračunati unazad plaće za ovih 5 meseci kako bi imala sve podatke u obrascima IP,....i sl. Do sada sam imala to u excel obliku.
Imam problem što mi se krizni porez razlikuje za 1 lipu (mjesečno) između onoga što sam računala ranije i ovoga izračunatog u programu. Postoji li način da negdje "uđem" u obračun i promijenim taj iznos? (ID:117981)
O: U programu postoje podaci koje korisnik direktno unosi preko tastature npr. podaci o radnicima, obračunska razdoblja, podaci obračuna plaće tekućeg razdoblja koje će program koristiti za obračun i sl.
Kada korisnik pokrene obračun plaće program na osnovu tih podataka u fazi obračuna napravi nove podatke koje isto tako zapiše.

Kada nakon toga korisnik ispisuje razne izvještaje on samo čita podatke koje su zapisane tokom pokretanja obračuna plaća.
Ti podaci se nalaze u meniu ObrDohotka>Rezultati obračuna i dalje u četiri tablice.
Svaka od tih tablica ima šifru obračunskog razdoblja, šifru radnika i šifru podatka na koji se odnosi (vrsta rada, doprinos, kredit i sl.).

Ako korisnik uđe u bilo koju od tih tablica može na bilo kojem redu napraviti dvostruki klik na nekom polju i izmijeniti podatak, nakon toga svi će izvještaji automatski prikazivati nove promjenjene podatke.
Ovome treba pristupiti oprezno jer tu program ne radi nikakve kontrole, može se upisati bilo što. Ako se nakon toga opet pokrene obračun program će ponovo upisati svoje podatke. (16.06.2010)
P: Molim Vas za pojašnjenje zbog čega na isplatnoj listi se ne obračunavaju doprinosi na plaću za inos bruto stimulacije? U prilogu se nalazi primjer isplatne liste za koju nam ne obračunava dobro doprinose na plaću. (ID:118446) O: Otvorite u programu u meniu: ObrDohotka>Šifrarnici>Kombinacije pridruženih doprinosa vrstama rada
i onda pozovite pomoć sa F1, dobit ćete detaljno objašnjenje kako se određuje na koje vrste rada se obračunavaju doprinosi, a na koje ne. (06.07.2010)
P: U prilogu "Placa Radnika" sa dva netocna iznosa. (mozda), krivo obračunati doprinos na bruto plaću.
Molimo Vas da pogledate. (ID:118545)
O: Iz podataka vašeg platnog listića je vidljivo da obračunati Doprinos za MIO I Stup od 20% ne odgovara iznosu ukupnog bruto dohotka koji se sastoji od Redovnog rada, Prekovremenog rada i Državnog praznika.

Jednostavnom računicom doprinos / 20% * 100 se dobije osnovica na koju je doprinos obračunat, a to je iznos Redovnog rada, a što znači da doprinos nije obračunat na prekovremeni rad i državni praznik.

Upućujem vas da u programu u meniu „ObrDohotka>Šifrarnici>Kombinacije pridruženih doprinosa vrstama rada“ pozovete pomoć sa F1 (otvorit će se pomoć upravo za taj prozor) i detaljno proučite kako se određuju veze između radnika, vrsta rada i doprinosa.
Naime korisnik sam može odrediti na koje će se vrste rada obračunavati koji doprinosi. (08.07.2010)
P: Ne mogu nigdje pronaći gdje bi mogla definirati ostvarene sate rad prema
tome koliko je provedeno na godišnjem odmoru, koliko na praznicima itd.. kod obračuna dohodaka. (ID:118572)
O: Za to jednostavno trebate otvoriti nove vrste rada npr. Državni praznik, Godišnji odmor i sl., za svaku vrstu rada se definira koji su ulazni podaci (sati, iznos, postotak i sl.) i koji je sistem obračuna npr. ručni unos, režijski po sati, prosjek po satu i sl.

Za to molim pogledajte u sustavu pomoći programa. (09.07.2010)
P: Kako da u platnom listiću bude prikazan postotak za svaku vrstu rada, kao što stoji za minuli rad? (ID:118676) O: Ne čini vam se da je pitanje bez smisla, prikaz stope je logičan samo za vrste rada koje po svojoj prirodi trebaju stopu kao što je npr. minuli rad, stimulacija u postotku i sl.

Pogledajte u šifrarniku vrsta rada npr. Stimulaciju u postotku pa ćete vidjeti kako trebaju stajati opcije da bi se vidjela stopa uz vrstu rada. (14.07.2010)
P: Radi se o obračunu osobnih dohodaka i iz toga proizašlih izvještaja za Poreznu upravu. Budući da je jedna osoba na porodiljskom, morali smo uzeti zamjenu, pa nas je sada ukupno 4.
Kad se na ID obrascu radi automatski Izvješće o primicima od nesamostalnog… za PU, program izbacuje u rubrici 5. Broj osiguranih osoba … 3, a nas je 4!
Što da radimo? (ID:118908)
O: ID obrazac nezna za radnike za koje niste napravili obračun.
Napravite obračun i za radnika koji je na bolovanju, možete mu npr. upisati neku vrstu rada bolovanje po potrebi možete upisati i samo broj sati bez iznosa, bitno da ima podatke za obračun u sumarnim podacima i na platnom listiću.
Kako se to dalje radi molim pogledajte detaljno u helpu i video uputama. (06.08.2010)
P: Molim Vas da li postoji mogućnost da se platni listić malo prilagodi listanju na jednm papiru. Sadašnji pl.listići printaju se na dva papira pa imamo reklamacije naših komitenata, pogotovo onih koji imaju 60 i više djelatnika. (ID:119850) O: Sukladno novim propisima koji traže još detaljniji prikaz podataka o plaćama smanjivanje količine informacija očito ne dolazi u obzir, a zbog preglednosti se ne mogu smanjivati fontovi i sl.

Objektivno ne vidim tu neki problem ako jedan list papira košta 0,05 kn x 60 djelatnika = 3 kn.
Ako pak želite iz nekih funkcionalnih razloga imati platni listić na jednom listu danas postoje vrlo dostupni pisači koji mogu ispisivati dvije stranice na jednom listu papira. (29.09.2010)
P: Prilikom kreiranja R-SM obrasca sve sam radila kao i do sada, ali ovaj put Ipos nije dodijelio HASH kontrolni broj. Recite postoji li neki način upisivanja HASH kontrolnog broja - i ako da molim Vas da ga objasnite. (ID:119874) O: Ne mogu znati kako ste do sada radili, da li ste nakon kreiranja RSma kliknuli na tipku „Upis na disketu“ i dobili poruku „Uspješno kreiranje R-Sm datoteke ... i kontrolnog HASH broja, ispišite A stranicu!“ ? (01.10.2010)
P: Zbog prigovora inspektora rada da nam na platnom listiću nedostaje broj tekućeg računa i račun banke gdje djelatnik prima plaću. Molimo Vas da nam što hitnije ako je moguće popravite u listiću isplate plaće. (ID:119885) O: Na platnom listiću u dijelu ISPLATA su navedeni svi načini isplate plaće na koje je taj djelatnik za taj mjesec dobio plaću: gotovina, čekovi, knjižica, tekući.
Ako je način isplate knjižica ili tekući tada je navedena i banka i broj tekućeg računa djelatnika.

Da bi isto bilo prikazano potrebno je u Kadrovska>Kadrovska evidencija>Djelatnici u dijelu Podaci o dokumentima u polje Način isplate navesti način isplate npr. 200 Tekući račun Zagrebačka banka (gotovina šifra 100, tekući računi su šifre 200-299, štedne knjižice 300-399, žiro računi 400-499) i u polje ispod navesti broj tekućeg računa radnika. (04.10.2010)
P: Mi kao paušalni korisnici koristimo u Vašem programu samo obračun plaća za naše komitente. Javlja nam se problem kod koeficijenta uvećanja za prekovremene sate. Svi naši komitenti ne obračunavaju jednak koeficijent uvećanja za prekovremene sate (što je sukladno Zakonu o radu). Međutim koeficijent uvećanja pojavljuje se i mijenja u svim firmana pri svakoj promjeni u pojedinoj firmi i to unazad. Da li je moguće jednostavno izostavti koeficijent uvećanja u iznosu tako da se jednostavno ne pojavljuje. (ID:119886) O: U ObrDohotka>Šifrarnici>Vrste rada su navedene sve vrste rada u programu koje vrijede za sve poslovne godine i sve matične firme.
Inicijalno je upisano nekih 50-ak vrsta rada, a među njima i vrsta rada sa šifrom 7 Prekovremeni rad koji vi koristite i kod koje je u polje koeficijent uvećanja upisano 1,5 što znači 50%-tno uvećanje.

Međutim korisnici mogu proizvoljno otvarati nove vrste rada što u vašem konkretnom slučaju znači da možete otvoriti novu vrstu rada i upisati:
- šifra: prva sljedeća veća
- naziv: Prekovremeni rad 30%
- Tip vrste rada: 1 Brutto1
- Tip obračuna: 1 Režijski obračun 1
- Koeficijent uvećanja: 1,30
itd.

Dakle možete otvoriti više vrsta Prekovremenog rada gdje ćete za svakog pojedinačno moći odrediti stopu uvećanja, u vašem slučaju to je kumulativni broj različitih stopa vaših firmi komitenata.

Nadalje možete otvoriti vrstu rada sa nazivom Prekovremeni rad, a da se obračun uopće ne vrši metodom Režijskog obračuna, možete odabrati bilo koji tip obračuna npr. Ručni obračun sat, iznos i upisati što god želite. Sam naziv vrste rada ne određuje ništa, bitan je tip obračuna i ostali parametri te vrste rada. (04.10.2010)
P: Molio bih za pomoć. Za 11. listopada sam pripremio plaću, međutim imam problem kod RS-m obrasca.
Naime kod automatskog punjenja obrasca kod MBG pojavljuje se JMBG radnika umjesto OIB-a. Isto tako na A-stranici
obrasca umjesto OIB-a tvrtke pojavljuje se matični broj. Isto tako program mi ne dozvoljava ispravak na stranici A te mi javlja poruku
identifikator se satoji od 6 znamenki:
- G oznaka godine
- RRR redni broj isplate u godini
- rr razlikovanje ponavljajučih R-S obrazaca (ID:119929)
O: To što se na B stranici kod radnika pojavljuje JMBG umjesto OIB-a indicira da ti radnici namaju upisan OIB u kadrovskoj evidenciji!

Druga stvar koju trebate provjeriti je da li u postavkama u grupi Sistem imate postavku „Podešavanje sistema korištenja poreznog broja ...“ namješteno na „Novi sistem: OIB“.

Nadalje u vezi identifikatora pozovite pomoć sa F1 dok se nalazite u ObrDohotka>Obračun plaća>Obrazac RS-m za Regos 2010 i dobit ćete detaljno objašnjenje u vezi toga.

Identifikator R-Sm obrasca

Identifikator (tj. pojedini R-Sm obrazac) je vezan uz određeno obračunsko razdoblje.

Od 1.1.2010. Regos je iz identifikatora izbacio prvi broj koji je označavao godinu no u programu Ipos knjigovodstvo je radi kompatibilnosti sa podacima iz prošlih godina interno zadržan taj sistem .

Stara struktura identifikatora u Ipos knjigovodstvu do 31.12.209.

GRRRrr tj. GRRrr gdje je G zadnji broj godine, RRR (RR za obrtnike) redni broj obrasca u godini, rr dodatni brojač u Ipos knjigovodstvu interno radi razlikovanja kod ponavljajućih obrazaca. Identifikator koji se prikazuje na R-Sm obrascu kod ispisa je samo GRRR tj. GRR npr. 9004 četvrti obrazac u 2009. godini.

Nova struktura identifikatora od 1.1.2010.

GGRRRRrr gdje je GG zadnja dva broja godine za koju se predaje obrazac, RRRR redni broj obrasca u tekućoj godini, rr interni brojač za ponavljajuće obrasce. Npr. 10000500, 10 za 2010. godinu, 0005 za peti obrazac, 00 interni brojač.
Identifikator koji se ispisuje na R-Sm obrascu je RRRR npr. 0005, dok se na stranici B uz identifikator dodatno naglašava godina.

VAŽNO: na početku nove poslovne godine program će automatski kod unosa povećati redni broj za 1, kako jedino korisnik može znati da li želi novi redni broj ili želi novu godinu sa rednim brojem 1 trebate za prvi obrazac u godini ručno promjeniti identifikator.
Za 2010. godinu to treba biti GGRRRRrr 10000100. (07.10.2010)
P: Problem: kod automatskog punjenja RSma upisivali su se podaci o JMBGu, a ne OIB (ID:119934) O: Korisnik je pozivao krivi RSm obrazac koji u naslovu prozora ima "Obrazac R-Sm", a ne "Obrazac R-Sm 2010".
Razlika se vidi i u tome što su u prozoru "Obrazac R-Sm" svi redovi sa novim obrascima zasivljeni, a u prozoru "Obrazac R-Sm 2010" nisu. (07.10.2010)
P: Izvršili smo preoblikovanje društva te nam naziv tvrtke više nije „d.d.“ već „d.o.o.“ pa vas molim upute kako da to izmjenimo na platnim listićima. (ID:119973) O: Podaci na platnim listićima se pozivaju iz šifrarnika poslovnih partnera.
Promjenite podatak u poslovnim partnerima i vidjet će se na sljedećem ispisu platnog listića. (13.10.2010)
P: Trebamo ukinuti krizni porez od 01.11.2010. Javite jel možemo to sami ili nam je potrebna Vaša intervencija (ID:120022) O: U postavkama programa u grupi Obračun dohodaka imate postavku kojom se može kompletno isključiti krizni porez. (18.10.2010)
P: Mi smo Vaši paušalni korisnici i u Vašem programu koristimo program za plaće. Pojedini naši komitenti žele obračun plaće krajem ili odmah početkom mjeseca,a s obzirom da dolazi do promjena vezanih za poseban porez zanima nas kad će doći nova verzija po navedenim promjenama? (ID:120086) O: U postavkama programa u grupi Obračun dohodaka imate postavku Obračun kriznog poreza i Obračun samo na 4% ..., isključite obje i neće biti obračuna kriznog poreza.
Ako pak za neki obračun unatrag to želite onda privremeno uključite postavku. (23.10.2010)
P: Kao što sam se već javila vezano za probleme kod predaje RSm-a šaljem Vam način nakoji spremam.

U prilogu je datoteka koja se predaje.

1. Idem na upis na disketu
2. Spremim na disk (računalo nema disketu) 3. Ispišem stranicu A s kontrolnim brojem 4. Sa diska spremim na CD koji predajem u REGOS, koji je odbačen
zbog:

citiram: "MAGNETNI MEDIJ JE ODBAČEN ZBOG POGREČKE PAR9999S- POGREŠKA PRI ODABIRU DATOTEKE ILI DATOTEKA NIJE U PROPISANOM FORMATU SLOGA.

Faxom Vam šaljem ispisobrasca A i B strane. (ID:120194)
O: Vaša verzija programa je 8.9 koliko vidim, ali je veći problem što je 8.9.1.

Morate uvijek imati zadnju podverziju, u ovom slučaju 8.9.12.
Postojao je problem sa RSm obrascem i to je dokumentirano u popisu promjena na internetu još u verziji 8.9.3 gdje je to riješeno.
Dakle skinite podverziju 8.9.12 sa interneta uputu kako da to napravite vam šaljemo u posebnom mailu. (04.11.2010)
P: Kod prvog zaposlenja zaposlenik je oslobođen plaćanja godinu dana doprinosa na plaću, zanima me je li postoji mogućnost da to ipos sam obračunava...Hvala, (ID:120265) O: Obračunajte normalno plaću za sve radnike, a nakon toga u Postavkama programa grupa Obračun dohodaka isključite postavku Obračun doprinosa na plaću, obračunajte ponovo plaću samo za one radnike koji su oslobođeni doprinosa na plaću i nakon toga vratite postavku na staro. (12.11.2010)
P: Poštovani, lijepo vas molim da mi pomognete otkloniti ovu grešku.
Pokušala sam sama ali nikako nisam uspjela, možda se nešto zablokiralo. Kako se sada s plaćom za 11/2010 mora napraviti godišnji obračun poreza na dohodak pa mi je vaša pomoć prijeko potrebna, što prije ste u mogućnosti da mi pomognete.
Privitak IP obrazac. (ID:120689)
O: Za početak vas molim da tekst napišete u mailu, a ne u faxu da ga ne moramo prepisivati.

Iz vašeg IP obrasca se vidi da ste zaokružili iznos plaće za 10 mjesec, što znači da trebate pregledati sva obračunska razdoblja i vidjeti koja od njih (vjerojatno više od jednog) imaju datum isplate u 10. mjesecu.
Ako tu ne nađete nešto nelogično onda morate tražiti u rezultatima obračuna (meni: ObrDohotka-Rezultati obračuna-Tabela obračunatih sumarnih rezultata.

Nema tu čarobnog štapića morate pronaći rezultate plaća i vidjeti odakle se generira taj iznos.

Što se tiče konačnog obračuna poreza iz plaća sve je objašnjeno na webu na linku <http://www.ipos.hr/Pages/Tekuce_aktualnosti.aspx#20101130_godisnji_obracun_poreza> (09.12.2010)
P: Kod obračune plaće za 11 mjesec 2010, a koja se isplaćuje u 12 mjesecu 2010, imamo situaciju da djelatnik prelazi maksimalnu godišnju osnovicu po osnovi MIO I.
Da li bili ljubazni i uputili nas kako i gdje se isto može obračunati u modulu plaća? Potrebno je da kod obračune plaće program automatski limitira iznos koji je ostao za obračun po osnovi za MIO I. (ID:120892)
O: U prilogu imate platni listić (primjer) za radnika sa bruto plaćom 10.000.000 kn, vidi se da je program obračunao 15% MIO I 6.714,00 kn.
Dakle 6.714 / 15% * 100% = 44760 kn osnovica.

U obračunskom razdoblju u polju prosječna plaća je upisano 7.460,00 kn.
U šifrarniku ObrDohotka - Šifrarnici - Vrste primitaka je za red Plaća - član OMF-a upisano 6 u polje Koeficijent na prosječnu plaću za maksimalnu osnovicu doprinosa tj. 7.460,00 * 6 = 44.760,00 kn.

Dakle program je na osnovu iznosa prosječne plaće i broja od 6 prosječnih plaća ograničio obračun doprinosa za MIO I. (16.12.2010)
P: Da li nam možete objasniti na koji način se može kroz program provesti obračun plaće, a da se pri tome ne obračunava maksimalna mjesečna osnovica za MIO.
Dakle, ako je plaća 50.000,00 da na taj cjelokupan iznos obračuna doprinose za MIO. (ID:120954)
O: Maksimalna mjesečna osnovica doprinosa se regulira kroz niže navedena polja, malo probajte kombinirati različite unose u ta polja pa ćete vidjeti kako se mijenja osnovica.

ObrDohotka - Obračun plaća - Obračunska razdoblja: polje Prosječna plaća.

ObrDohotka - Šifrarnici - Vrste primitaka (dohodaka): polje Koeficijent na prosječnu plaću za maksimalnu osnovicu doprinosa

Po potrebi help sa F1 u tim prozorima. (21.12.2010)
P: Kako da napravim godišnji obračun poreza na dohodak za radnika koji je bio 10 mjeseci na bolovanju na teret HZZO-a? (ID:121171) O: Da vidimo sljedeće, imaš radnika koji je bio na bolovanju HZZO-a 10 mjeseci, to znači da je za 2 mjeseca ipak imao obračun i da je za ta 2 mjeseca imao i dva odbitka.

Otvoriš prazno obračunsko razdoblje npr. 2010 12 02 (uvjeri se u rezultatima obračuna da nema nikakvih obračuna za njega).
U ObrDohotka - Obračun plaća - Konačni godišnji obračun poreza iz plaća otvoriš prozor, u obračunsko razdoblje upišeš 2010 12 02, označiš Jednog djelatnika i upišeš njegovu šifru, pokreneš Konačni obračun plaća.

Ako ti javi poruku da nema podataka za obračun onda mu nisi obračunala plaću za ona dva mjeseca koja je radio (ovdje se gleda datum isplate !!!!), ako pak uopće nema obračunatih plaća u toj godini onda ti za njega ne treba konačni obračun jer nije bilo obračuna poreza na dohodak, a što znači da mu nemaš što odbiti.

Pripazi na datum isplate plaća za to zadnje prazno obračunsko razdoblje, datum mora biti u godini za koju radiš obračun tj. 31.12.2010. što znači da će program kod pokretanja obračuna tražiti razdoblja koja imaju datum isplate u 2010. godini.

Ako nađe barem jedno razdoblje sa datumom isplate u toj godini tada će na taj dohodak primjeniti godišnji obračun. (04.01.2011)
P: Kako mogu u R-Sm obrascu formirati dva reda za istog djelatnika ,znači ima rad i porodilnji dopust tj dvije različite šifre.
Dodjelila sam ih kod obračuna plaće međutim program mi je formirao samo jedan red . (ID:121343)
O: Kako podesiti RSm obrazac kod specifičnih obračuna ?
Automatsko kreiranje obrasca RSm za Regos u obračunu plaća koji se predaje Fini je moguće kompletno automatski napraviti za najveći broj standardnih obračuna, za ostali dio specifičnih situacija je potrebno ručno kroz izmjenu doraditi podatke za specifične obračune pojedinih radnika.
Kada napravite obračun plaća slijedi kreiranje RSm obrasca:
· U samom prozoru RSm obrasca odaberite tipku Auto R-Sm, nakon toga odaberite željeno obračunsko razdolje i kreirat će se RSm obrazac A i B stranica
· Uđite u izmjenu RSm obrasca preko tipke Izmjena i zatim tipka Spremi (na A stranici) da biste došli do izmjene B stranice tj. pojedinih redova
· Pronađite red u kojem je upisan radnik sa specifičnim obračunom za kojeg program automatikom nije upisao sve podatke, odaberite tipku Izmjena i promjenite podatke toga reda onako kako smatrate da treba biti.
· Najčešće je potrebno upisati i više od jednog reda za pojedinog radnika pa to po potrebi učinite tako da odaberete tipku Unos kako biste unijeli novi red u RSm B stranicu. Upišite željeni broj redova sa podacima.
· Pri upisu novih redova u polje Redni broj upisujte isti redni broj kao što je redni broj reda koji je već upisan za tog radnika kako bi vam svi redovi tog radnika bili zajedno, trebalo bi da svi redovi istog radnika imaju isti broj. Neka vas za sada ne zabrinjava ako redovi imaju isti broj, ali nisu sortirani prema poljima razdoblja od do.
· Kada ste završili sa unosom svih specifičnih situacija pojedinih radnika potrebno je osigurati da svi redovi za istog radnika imaju isti redni broj i da su istovremeno sortirani po datumima razdoblja od do. To ćemo postići tako da ćemo dok smo u Pregledu stavaka B stranice (dakle nismo u unosi ili izmjeni) odabrati tipku Renumeriraj i program će ponovo napraviti renumeraciju po radnicima i po datumima razdoblja od do.
· Napomena: redovi istog radnika prije renumeracije ne moraju imati isti redni broj, ali moraju biti jedan iza drugoga u nizu, redni brojevi ostalih radnika ne moraju biti po redu!!!
· Izađite iz Podataka B stranice i odaberite tipku Zbroji stavke pri vrhu ekrana nakon čega će program ponovo zbrojiti sve redove B stranice i upisati nove iznose na A stranicu, uključujući i broj djelatnika koji nije isto što i broj redova na B stranici.
· Na kraju preko tipke Upis na disketu generirate datoteku koja se predaje, istodobno se generira i HASH broj na A stranici. (14.01.2011)
P: „Konačna verzije exporta IP kartica za 2010. u XML datoteku za predaju u poreznu upravu. (12.01.2011)“
Optimistično molim da me uputite gdje mogu naći kako se to radi? (ID:121525)
O: Kod ispisa izvještaja IP kartica imate Check box kojim se uključuje istovremeno kreiranje te datoteke.
Što sa tom datotekom konkretno treba napraviti je na stranicama porezne uprave <http://www.porezna-uprava.hr/e-Porezna/e-ip.asp?id=b03d9> (20.01.2011)
P: Kako obračunati neplaćeni dopust? (ID:121702) O: U našim propisima se može napraviti na tisuće kombinacija specifičnih obračuna plaća i naravno da to ne može pokriti niti jedan program.
Zato je program Ipos knjigovodstvo i koncipiran na način da korisnik kreira različite tipove obračuna, a tamo gdje to i nije moguće da može intervenirati u podacima rezultata obračuna, pa na kraju ako treba i na samo exportu izvještaja (npr. rtf).

U ovom slučaju se treba obračunati MIO doprinos 20% na jedan određeni iznos (35% prosječne plaće na nivou cijelog mjeseca), a da se istovremeno taj dio ne isplaćuje, da se na njega ne obračunavaju porez i prirez.

1. Otvoriti novu vrstu rada Neplaćeni dopust (možete staviti Brutto1, tip obračuna npr. Ručni: iznos, sati, osnovica za porez na dohodak deoznačiti).
2. Otvoriti vrstu rada Storno neplaćenog dopusta (isto brutto 1, tip obračuna npr. Ručni: iznos, osnovicu za porez deoznačiti)
U ObrDohotka / Kombinacije pridruženih doprinosa vrstama rada za određenu kombinaciju za vrstu rada Neplaćeni dopust dodati doprinos za MIO da se obračunava, za Storno neplaćenog dopusta ne dodavati doprinose jer nam storno služi samo da storniramo iznos koji se neće isplaćivati.

U unosu podataka za obračun upišemo redovne vrste rada, zatim Neplaćeni dopust iznos i sate te Storno neplaćenog dopusta samo iznos.
Nakon pokrenutog obračuna obračunat će se MIO na Neplaćeni dopust (i ostale vrste rada), ali ne i na Storno nepl. dopusta, a istovremeno će Storno neplaćenog dopusta umanjiti bruto iznos, a samim tim i iznos za isplatu.

Moguće su i druge varijante, ali kao što sam rekao sve ovisi o korisniku i kako on to želi raditi, u slučaju da vam ne odgovaraju iznosi na ID i RSm obrascima za navedeni način obračuna uvijek možete napraviti ručnu intervenciju na tim dokumentima. (24.01.2011)
P: Imamo malih problema sa snimanjem ip obrazaca XML export podataka za poreznu upravu, moj upit je što postupamo dalje sa datotekom kada napravimo export podataka u DATA/TEMP? Jel se ona dalje obrađuje kroz www.stranicu <http://www.stranicu> porezne uprave(CMV konverzija) ili je to datoteka koja se samo snimi na stik i uz prateći list nosi u poreznu upravu. (ID:121786) O: Datoteka XML koja se exportira je konačna datoteka koja se predaje uz prateći list.

Sve informacije na stranicama porezne uprave na linku
<http://www.porezna-uprava.hr/e-Porezna/e-ip.asp?id=b03d9> (26.01.2011)
P: Plaće radim za više firmi.Dogadja mi se kada nešto mjenjam u postavkama kod jedne firme promjena mi se očituje i na ostalim firmama.Konkretno,neke firme imaju obračun sa minulim stažem a neke ne, pa upravo kod te postavke imam problem. (ID:121881) O: Tamo gdje je postavka na nivou programa tj. za sve matične firme morat ćete kod obračuna plaće za npr. drugu firmu promjeniti postavku, a kod obračuna prve firme je ponovo vratiti. (28.01.2011)
P: Kako uvesti radnika u kadrovsku evidenciju ako je već radio radio u firmi (zaključio radni odnos), jedno vrijeme radio u drugoj firmi i sad se ponovo vratio.
Ne može se uvesti, /snimiti/ razlog već postoji čovjek s tim imenom i prezimenom (ID:122011)
O: Kod drugog unosa na kraju imena dodajte jedan prazan znak (space). (02.02.2011)
P: Možete mi pogledati IP karticu u prilogu. Naime, ja sam ručno napravila konačni obračun plaće (kroz modul obračun plaće-rezultati obračuna-tabela obračunatih sumarnih rezultata djelatnika) i na našoj IP kartici je sve ok. Međutim, kad idem na export podataka u XML u podacima se ne vide podaci 12. mjeseca odnosno tog obračuna, pa samim time ne štima ni zbroj kartice. Imate kakav prijedlog? (ID:122053) O: U tabeli obračunatih sumarnih rezultata djelatnika za 12 mjesec, koji nije exportiran u XML zato što je iznos plaće nula, upišite u polje brutto1 jednu kunu (1,00) umjesto 0,00.
To će potaknuti program da u IP XML ubaci i taj mjesec, nakon toga napravite export u XML.
Nakon exporta u XML možete u tabele u programu vratiti iznos na 0,00 kn.
Zatim otvorite XML datoteku (to je obična tekstualna datoteka) i u tom 12 mjesecu u polju <IsplPlMir>1.00</IsplPlMir> upišite <IsplPlMir>0.00</IsplPlMir>,
a pod Ukupno u istom polju IsplPlMir iznos umanjite za tu jednu kunu, pripazite da notacija bude točna, točka je umjesto decimalnog zareza.
Spremite XML i to je to.
Ovo je jednostavnije nego da ručno u XML unesete cijeli 12 mjesec i korigirate Ukupno sva polja. (03.02.2011)
P: U jednom sam mjesecu imala ispravke plaće te sam nekoliko puta radila obračun pl. Kod izvještaja ID obrazac za uplaćene doprinose program je zbrojio sve moje ispravke (tj.obračune ), kako ispraviti i
Prikazati samo zadnji koji je i ujedno točan obračun pl. (ID:132176)
O: Kao što ste mogli vidjeti u panelu prije ispisa ID obrasca piše da ID povlači podatke iz onih obračunskih razdoblja kojima se datum isplate nalazi u mjesecu za koji tražite ID obrazac.

Dakle, privremenom ili trajnom promjenom datuma isplate u tim razdobljima možete sami odrediti koje ili koja razdoblja tj. podaci će biti uključeni u izvještaj ID obrasca. (12.04.2013)
P: Po novom zakonu neiskorišteni godišnji odmor kod prestanka rada djelatnika se ne prenosi na drugo zaposlenje već se treba isplatiti . Na taj znos se obračunavaju doprinosi, a nema radnih sati to je naknada.koju šifru u programu mogu koristit jer je šifra 16 za normalni godišnji odmor sa satima. (ID:122243) O: Otvorite novu vrstu rada sa istim podacima, a u polje Tip obračuna mžete upotrijebiti šifru 53 - Ručni obračun: iznos ili 56 - Ručni obračun: iznos za isplatu. (14.02.2011)
P: Imam jednu nejasnoću s unosom podataka za posebni doprinos korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu. Naime, ne mogu nigdje naći u uputama kako prikazati taj podatak u obračunu plaća i da se kasnije vidi u id obrascu. Kako podatak ne ovisi o plaći (nego o danim provedenim u inozemstvu) nezmam kao to sprovesti u obračunu. (ID:122468) O: Ako iz bilo kojih razloga trebate obračunati neki doprinos (iz ili na plaće) na iznos koji se zapravo ne isplaćuje tj. nije dio dohotka na koji se kasnije obračunavaju porez i prirez tada je potrebno uvesti fiktivnu vrstu rada za koju će se odrediti iznos i/ili broj sati kao osnovica, i storno te fiktivne vrste rada koji će u dohotku poništiti iznos, ali ne i osnovicu za doprinos.
Fiktivna vrsta rada nam služi da bismo preko nje dobili osnovicu za doprinos, a storno vrsta rada da bismo stornirali njen iznos i naravno na storno vrstu rada ne obračunavamo doprinos.

Npr. otvorimo novu vrstu rada ObrDohotka / Šifrarnici / Vrste rada, Naziv Osnovica za zdrav. zašt. u inozemstvu, Tip vrste rada 1 Brutto1, Tip obračuna npr. 52 Ručni obračun: sat, iznos.
Otvorimo novu vrstu rada Storno osnovice za zdrav. zašt. u inozemstvu sa istim postavkama.

U ObrDohotka / Šifrarnici / Kombinacije pridruženih doprinosa vrstama rada, je potrebno za obje vrste rada odrediti koji doprinosi se obračunavaju, a koji ne na te vrste rada. Detaljnije o tome pogledajte u pomoći za taj dio.

Kod upisa vrste rada broj dana pretvorite u sate, a iznos morate sami izračunati i upisati. (02.03.2011)
P: Pitanje, zašto mi u drugoj instalaciji, prilikom pokušaja učitavanja Rsm obrasca na disketu program javlja „Greška prilikom kreiranja datoteke - neispravna šifra ovlaštene firme.“ (ID:122495) O: Provjerite u ObrDohotka / Šifrarnici / Ovlaštena firma za predaju RSm obrasca, polje Šifra ovlaštene firme treba biti ili potpuno prazno ili treba biti upisan čisti numerički broj. (02.03.2011)
P: Zabunom je u programu pokrenut konačni obračun poreza iz plaća i sad ne možemo nijednu plaću normalno formirati jer povlači sve. Postoji li način da se to izbriše, popravi? (ID:122658) O: U meniu ObrDohotka > Rezultati obračuna u svim tabelama pronađite šifru željenog razdoblja i obrišite redove sa istim.
Ili možete u Brisanje starih podataka obračuna koristiti automatsko brisanje, dobro sve proučite. (15.03.2011)
P: Problem: izračun doprinosa iz plaća za određene radnike na platnom listiću plaća nije ispravan (ID:122704) O: Uzrok: neispravno podešeni Proječna i minimalna plaća koje koje određuju minimalnu i maksimalnu osnovicu za obračun doprinosa
Rješenje: upis 7.657,00 i 2.814,00 u obračuskom razdoblju. (17.03.2011)
P: Imam problem, kada hoću za određenog djelatnika unijeti na platnu listu komentar:
"Ostali podaci iz čl.3 st.1 podst. 3 do 6. Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine nisu navedeni, budući da nisu ostvareni." izbaci mi grešku da je brojčanik 1-100.000, a meni taj djelatnik ima šifru200.721. kada promjenim šifru djelatnika na ispod 100.000 anda mi ne prepoznaje tog djelatnika. (ID:122858)
O: Još od davne 2006. godine kada su napravljeni Autorski honorari, ugovori ... (Obračun drugih dohodaka) djelatnici se djele na one koji primaju plaću (šifre 1-100.000) i dohodak izvan radnog odnosa > 100.000.
Napravite si kopiju programa sa tekućim podacima koje ćete koristiti za pristup arhivskim podacima, kopija direktorija Ipos knjigovodstvo u nekom posebnom direktoriju.

U tekućoj verziji-kopiji ćete morati promjeniti šifre djelatnicima u kadrovskoj tj. 1-100.000 s time da njihovi dosadašnji unosi o plaćama u toj kopiji ne vrijede jer imaju druge šifre djelatnika pa je logičnije da ih obrišete u meniu: ObrDohotka>Rezultati obračuna>Brisanje starih podataka obračuna. (28.03.2011)
P: Problem: za određenog djelatnika program kod obračuna nije uzeo u obzir njegov osobni odbitak iako je sve napravljeno isto kao i prošli mjesec. (ID:123009) O: Uzrok: program, prema propisima, osobni odbitak računa na sve isplate u određenom mjesecu, a uvidom u podatke je ustanovljeno da je za razdoblje 3. mjeseca 2011 stavljen datum isplate 5.4.2011, ali je isto tako stavljen datum 4.4.2011 za isplatu u razdoblju 12.2010. Kako je dakle u 4.2011 već korišten osobni odbitak (plaća 12.2010) nije uziman ponovo za razdoblje 3.2011
Rješenje: promjena datuma isplate za razdoblje 12.2010 i ponovni obračun plaće za razdoblje 3.2011, nakon toga je osobni odbitak uzet u obzir (05.04.2011)
P: Gdje se definira porezna olakšica za pojedinog radnika.?
U dolje konkretnom slučaju sam u postavkama -kadrovi- unijela podatak o koef. osobnog odbitka. Nažalost, obračun mi koef.ne povlači, ne znam zašto?
Dostavljam Vam primjerke obračuna, pa Vas molim za kratki odgovor.
2,2 * 1800 =3.960 kn osobnog odbitka. (ID:123133)
O: Pa zar nije logično da osobni odbitak može biti najviše do iznosa Dohodka, da je iznos Dohodka npr. 4.000 kn onda bi se uzeo ukupni osobni odbitak 3.960 kn, a kako je Dohodak 2.240 kn osobni odbitak ne može biti veći od njega jer bi onda sve otišlo u minus. (14.04.2011)
P: Problem upisa u kadrovsku evidenciju istog sezonskog djelatnika.
Kako smo građevinska tvrtka imamo dosta sezonskih djelatnika koji se zapošljavaju na određeno vrijeme po potrebi, te se u jednoj godini zapošljavaju dva i više puta. Vidimo da su drugi programi omogućili da se isti djelatnik može pod istim brojem - šifrom zaposliti više puta, odnosno kod unosa datuma zapošljavanja i odlaska ima više mogućnosti upisa datuma početka, odnosno prestanka rada.
Jeste li o tome razmišljali do omogućite upis a posebno radi IP Obrasca u kojem je sada nemoguće ispravljati za takove slučajeve kod dostave na mediu Poreznoj upravi. (ID:123435)
O: Kada se radnik zaposli prvi puta zavedite ga u evidenciju i upišite datum zaposlenja, kada prestane sa radnim odnosom upišite datum odlaska.

Kada se taj isti radnik želi ponovo zaposliti kod vas tada mu prethodni datum zaposlenja i prestanja upišite pod Zabilješke (zadnje polje), upišite datum zaposlenja i obrišite datum prestanka, i tako svaki puta.

Na taj način će svi podaci za tog radnika u tekućoj godini biti prikazani na IP obrascu. (18.05.2011)
P: S obzirom na promjene u platnim listama, mislim da bi na platnim listama trebalo pisati datum očekivane isplate, a ne datum isplate plaće ( u zaglavlju platne lista), barem je tako objašnjeno u RRIF-u (ID:123492) O: Piše točno: „Datum određen za isplatu plaće“.
„NIje šija nego vrat“ .... Datum isplate plaće je datum koji je određen za isplatu plaće.
Isto kao što su do sada taj obrazac zvali OP, a sada ga kao ne zovu tako, kao da se nešto bitno u međuvremenu na njemu promjenilo ... nije.
Ako znate datum isplate napišite ga u obračunskom razdoblju, ako ispisujete platni listić, a ne znate datum isplate tada u dodatnim podacima Obračunskog razdoblja napišite „Datum određen za isplatu“, „očekivani datum“ ili što god želite i to će se prikazati na platnom listiću.
Isto vrijedi i za datum dospijeća plaće koja nije isplaćena.
Treba vam biti jasno da je ovo „lutanje“ koja neće tako skoro završiti barem ne dok nam propise pišu ljudi koji uopće ne znaju što hoće i nemaju viziju realizacije tih propisa u praksi. (23.05.2011)
P: Kod ispisa platne liste uz vrstu rada bolovanje ne ispisuje na platnom listiću takovu osnovu, podredno zbroj sati ne odgovara planiranom. Molim Vas uputu kako dobiti osnovu rada bolovanje na platnoj listi iako nije osnova rada ali zbog fonda sati mora biti vidljivo na listama. (ID:123633) O: Pretpostavljam da mislite na vrstu rada Bolovanje fond (tip vrste rada 3), a koja se inače prikazuje na platnom listiću u dijelu nadoknada.
Platni listić mora imati neki svoj slijed, dakle od vrha se slažu vrste rada sa satima i iznosima da bi se dobio brutto koji je osnova za obračun doprisnosa iz plaća, pa onda slijede osobni odbici, obustave (porezi i dr.), nadoknade, neto isplata i informativno porezi na dohodak.

Kada bi se u vrstama rada prikazivali i iznosi koji nisu osnovica za dohodak, obračun poreza, tada bi taj slijed bio nelogičan.

Obzirom na konfuzne i neplanske promjene koje donose novi propisi, a koji u ovom slučaju traže da se prikaže ukupni fond sati radi usporedbe sa planiranim možete to zadovoljiti na način da otvorite novu vrstu rada npr. „Bolovanje fond - obr. OP“, tip vrste rada 1 Brutto1, tip obračuna 54 Ručni obračun: sati (dakle samo unos sati), a u polju Šifra za obrazac OP možete unijeti jednu od veznih šifri u zavisnosti u kojem redu želite prikaz tih sati npr. 320 (vidite detaljnije u šifrarniku vrsta rada pa pomoć sa F1).

Na taj način će kod ispisa platnog listića uz redovne vrste rada i bolovanja poduzeća biti prikazani i sati bolovanja fonda (bez iznosa) preko novootvorene vrste rada, a istodobno će bolovanje fond (standardna vrsta rada bolovanja fonda) biti prikazano u dijelu nadoknada gdje možete po potrebi dodati i iznos. (08.06.2011)
P: Molim Vas, gdje se u postavkama mijenje Porezna Ispostava koja se prikazuje u gornjem desnom kutu kod ispisa PDV obrasca (meni PDV>Izvještaji>PDV obrazac). (ID:123810) O: Prvo u poslovnim partnerima za matičnu firmu za koje vodite knjige upišete šifru općine u polju Općina.
Šifrarnik općina se može pozvati iz tog polja, a i iz menia Šifrarnici>Šifrarnici plaća>Popis općina.

Kroz izmjenu za određenu općinu upišite poreznu ispostavu koju želite (isto šifrarnik) i ona će se prikazati kod ispisa PDV obrasca. (04.07.2011)
P: Od 01.10.2011. godine Regos više neće primati Obrasce RS-m na disketi nego na CD-u ili na STIKU.
Molimo Vas da nas izvjestite kada ćete napraviti nadogradnju sa mogućnošću snimanja Obrasca RS-m na CD, odnosno na STIK. (ID:124024)
O:
Kod spremanja odabirite Disk, a ne Disketu, a onda sa diska (...Data\Temp) možete datoteku spremiti na što god želite (CD, stick itd.). (22.08.2011)
P: Pokušala sam slati obrazac pdv i riješila sam šifru općine ali sada mi javlja za telefon , kod mene je napisano u šifrarniku +385(1)2944427 i to mi ne prolazi (ID:124342) O: +38512944427 (26.09.2011)
P: U prilogu je ono što se formira kod exporta rsm obrasca zbog slanja e-finom.Ne prolazi mi u regosu i rekli su mi da mi ne odgovara prvi slog tj prvi red trebam biti ja a drugi red ta firma zakoju šaljem.... (ID:124401) O: Regos je predvidio da u slučajevima kada knjigovodstveni servis ili neka druga osoba predaje obrasce za druge pravne osobe može upisati svoje podatke kao ovlaštene osobe uz naravno podatke o poreznom obvezniku.
Ako to želite tada je potrebno u meniu "Šifrarnici>Šifrarnici plaća>Ovlaštena firma za predaju rs obrasca" upisati šifru firme (knjigovodstveni servis) iz baze partnera da se ti podaci mogu upisati na datoteku.
Za te podatke vrijedi isto kao i za matičnu firmu tj. mora biti upisana osoba, telefon, mail. (30.09.2011)
P: Molim vas zašto u izvještaju obrasca - IP (važeći od 01.01.2011) printa za sve djelatnike
a zadam za jednog djelatnika. Maknem kvačicu i napišem ime djelatnika u izvješatju ali to ne pomaže. (ID:124477)
O: Radi se o grešci, bit će ispravljena u sljedećoj verziji programa 10.4, a do tada je možete zaobići na način da otvorite panel za ispis starog IP obrasca i na njemu maknete kvačicu za „Ispis za sve djelatnike“, nakon toga možete u panelu za ispis novog IP obrasca odrediti djelatnika za kojeg želite ispis.
Problem možete zaobići i na način da ispišete sve djelatnike u export datoteku (PDF, RTF i sl.) pa onda na pisač ispišete samo željene stranice-djelatnike. (07.10.2011)
P: U kadrovskoj evidenciji i obračunu plaća, ne mogu pronaći opciju kada zaposlenik plaća doprinos samo za MIO na temelju generacijske solidarnosti ( I STUP). (ID:124872) O: Pozovite pomoć unutar programa sa tipkom F1 i u sadržaju na navedenoj putanji možete pronaći detaljni odgovore na to pitanje:
Obračun plaća > Kombinacije doprinosa, pojašnjenje veza radnici, doprinosi, vrste rada (05.12.2011)
P: Kako promijeniti podatak u ID obrascu npr. broj radnika i onda ga pripremiti za slanje u PU? (ID:124898) O: ID obrazac nije forma za unos nego izvještaj i podaci se povlače iz rezultata obračuna plaća npr. u meniu ObrDohotka>Rezultati obračuna>Tabela obračunatih sumarnih rezultata obračuna. Program kod kreiranja izvještaja broj radnike koji zadovoljavaju kritterije.

Ako želite izmijeniti pisani oblik izvještaja tada možete izvještaj exportirati npr. u RTF format, promjeniti broj radnika i ispisati ga na pisač.

Ako želite promjeniti XML formu koja se elektronski šalje u Poreznu upravu tada exportirajte izvještaj (opcija Export podataka u XML obrazac za PU), zatim otvorite tu datoteku npr. obrID2011-12_Par2.XML koja je obična tekstualna datoteka.
Podaci koje trebate promjeniti su:
<Podatak800>10</Podatak800>
<Podatak500>10</Podatak500>
U ovom slučaju je broj radnika 10 kojeg možete promjeniti u željeno, nakon toga samo spremite promjene u datoteci. (08.12.2011)
P: Molim Vas za informaciju dali ćete nam za konačni obračun poreza na dohodak za 2011. napraviti program. (ID:124900) O: Nema promjena u obračunu u odnosu na 2010., promjene se odnose samo na stope poreza u šifrarniku ObrDohotka>Šifrarnici>Porez na dohodak možete to sami napraviti tako da prilagodite tablicu:

Rb Iznos> Iznos<= Stopa Stopa na ukupno
----- --------- ----------- -------- ------------------------
1. 0 2 12% DA
2. 2 6 25% NE
3. 6 100 40% NE
101. 0 43200 12% DA
102. 43200 129600 25% NE
103. 129600 10000000 40% NE

Redni brojevi od 1 do 100 se odnose na regularne obračune i stope su na mjesečnom nivou, a redni brojevi od 101 na dalje su za godišnji obračun i stope su na godišnjem nivou. (08.12.2011)
P: Imam problem kod konačnog obračuna godišnjeg poreza i prireza. Možete mi molim Vas reći od kud taj obračun vuće podatke. Npr. imam djelatnika koji je radio samo 1 mjesec u godini, a ostalih 11 je bio na porodiljnom dopusti, i kod konačnog obračuna vuće iznos osobnog odbitka -75.050,00 kn.... (ID:124932) O: Automatski godišnji obračun poreza ne može izračunati svaku specifičnu situaciju, u takvim slučajevima pojedine radnike je potrebno obračunati ručno.

Svi rezultati obračuna se nalaze u ObrDohotka>Rezultati obračuna, tu se nalaze tablice iz kojih se vuku podaci za izvještaje, a i za godišnji obračun. Da biste npr. promjenili rezultate obračuna pojedinog radnika potrebno je u svakoj od tablica pronaći obračunsko razdoblje i šifru radnika i možete za njega promjeniti podatke koji će se istog trenutka reflektirati na izvještaje koje budete ispisivali.
Isto tako u tim tablicama možete za pojedine slučajeve sami upisati rezultat godišnjeg obračuna poreza. (13.12.2011)
P: Djelatnici koji su prestali s radom u listopadu 2011, a koje smo u auto unosu unijeli iz prethodnog mjeseca s vrstama zarada u tom mjesecu, iste smo obrisali (ctrl+delete) iz popisa, te smo napravili obračun plaća.
Kod obračuna navedeni djelatnici nisu ušli u obračun ali se pojavljuju na platnim listama i svim ostalim izvještajima. Molimo Vaš savjet kako otkloniti navedeni problem. (ID:125007)
O: Najbitnija informacija koju morate znati je da se svi podaci o obračunu plaća za pojedine djelatnike nalaze u meniu ObrDohotka>Rezultati obračuna i to u 4 tabele: Obračunate vrste rada, Obračunati sumarni rezultati, Obračunati doprinosi i Obračunati krediti. Pod podacima mislimo na podatke koje smo unijeli za obračun i podatke koje je program generirao kod samog obračuna.

Svi kasniji izvještaji se generiraju na osnovu podataka iz te 4 tabele, možete napraviti mali test i npr. u nekoj od tabela ručno promjeniti neki podatak i vidjet ćete da je na svim izvještajima taj podatak promjenjen.

Dakle, kada ste automatskim kopiranjem podataka iz prethodnog razdoblja kreirali podatke za tekuće razdoblje tada ste automatski upisali te podatke u navedene 4 tabele. Svaki red u tim tabelama ima šifru razdoblja i šifru radnika na koje se odnosi.

Ono što ste trebali napraviti je u tim tabelama obrisati redove koji se odnose na radnike za koje ne želite obračun u tekućem razdoblju, a ne obrisati radnike u kadrovskoj evidenciji, dapače ti radnici trebaju i dalje ostati u kadrovskoj evidenciji radi same evidencije samo im treba upisati datum prestanka rada.
Samim tim što ste obrisali radnike iz kadrovske evidencije niste obrisali i podatke za unos tj. rezultate obračuna za te radnike.

Savjet što biste trebali napraviti, unesite ponovo u kadrovsku evidenciju radnike koje ste obrisali, pazite da imaju iste šifre kao i prije kako bi se mogli povezati sa svojim podacima iz obračuna ranijih razdoblja.
Nakon toga u navedene 4 tabele obrišite sve redove koji imaju šifru tekućeg razdoblja (onog kojeg želite brisati) i šifre radnika koje želite obrisati iz tekućeg obračuna, na taj način ćete obrisati podatke o obračunu.

Kada ste nakon kopiranja podataka za obračun pokrenuli obračun plaće nisu se obračunavali radnici koje ste obrisali iz kadrovske evidencije, ali su za njih i dalje ostali podaci za unos obračuna plaća koje ste unijeli auto kopiranjem.

Možete napraviti i drugu varijantu nakon ponovnog unosa radnika u kadrovsku evidenciju, a to je da u rezultatima obračuna koristite rutinu za Brisanje starih podataka obračuna i automatski obrišete sve podatke za unos i obračun tekućeg razdoblja pa onda ručno unesete podatke za obračun samo onih radnika za koje i želite obračun, a ne i onih koji su otišli, a koji su imali obračun u prethodnom razdoblju, vaš odabir. (21.12.2011)
P: Postoji li u Iposu Export R-Sm obrasca prilagođen za import u e-regos? (ID:125104) O: Da, na <https://eregos.fina.hr> , i da naravno morate imati Fina e-karticu sa certifikatima.
Svi detalji o tome na <http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=1387>

Ili općenito <http://www.fina.hr> (30.12.2011)
P: Kod ispisa Pdv obrasca/označavanja exporta podataka u XML za predaju PU javlja da se export ne može izvršiti obzirom šifre porezne uprave moraju imati 4 znamenke. Gdje da upišem te znamenke (ID:125565) O: Šifrarnici>Šifrarnici plaća>, vidjet ćete Općine, Porezne ispostave ... (23.01.2012)
P: IP obrazac. U 2011.g. imam radnicu koja je na porodiljskom bila cijelu godinu. Na koji način mogu
napraviti prazan OBRAZAC IP, ako nije bilo niti jedne isplate plaće. (ID:125593)
O: Da bi se za nekog radnika ispisao IP obrazac potrebno je da ima upisanu u barem jednom obračunskom razdoblju barem jednu vrstu rada. To treba biti vrsta rada kod koje se ne upisuju iznosi nego samo npr. sati. Na osnovu toga će program generirati IP obrazac i to sa iznosima nula za sve mjesece i za takav IP obrazac će program ispravno generirati XML datoteku za export.

U slučaju porodiljskog na teret fonda odaberite vrstu rada 34 (ObrDohotka>Šifrarnici>Vrste rada), ako je za tu vrstu rada predviđen unos iznosa, uđite u izmjenu te vrste rada i u polju „Tip obračuna“ umjestu šifre „52 Ručni obračun: sat, iznos“ upišite šifru „53 Ručni obračun: sati“.

Pokrenite obračun plaće za tog radnika i nakon toga ćete moći ispisati praznu IP karticu. (25.01.2012)
P: IP kartica za ovog radnika nije ispravna jer da mi osobni odbitak nemože biti veći od dohotka, što krivo radim? (ID:125893) O: Nemoguće je utvrditi sada retroaktivno što ste radili kod obračuna i da li su bile naknadne izmjene, ali jednostavno napravite ono što smatrate da treba tj. ono što gđa želi.

U programu u meniu ObrDohotka>Rezultati obračuna>Tabela obračunatih sumarnih rezulatata, pronađite red sa šifrom razdoblja i šifru tj. naziv djelatnika.
Zatim u tom redu pronađite kolone koje želite promjeniti, u ovom slučaju pretpostavljam kolona „Iznos odbitaka“, kliknite na iznos i promjenite ga što mislite da treba.
Nakon toga će svi ispisi tog podatka biti promjenjeni u iznos koji ste upisali uključujući IP karticu i sve ostale izvještaje. (14.02.2012)
P: Vezano za MIP 1023 obrazac, greška u polju 18 gdje treba da stoji iznos koji je jednak proizvodu faktora osobnog odbitka(iz polja 17) sa iznosom od 300.Napr. faktor osobnog odbitka 2.7x300=810-pa tako treba da u izvještaju stoji iznos 810. Trenutno u tom polju se nalazi iznos mogućeg odbitka koji zavisi od visine plate zaposlenika(u našem slučaju na bruto plaću od 600 stoji 414, za isti faktor odbitka od 2,7) (ID:126049) O: Iznos osobnog odbitka u koloni 18. ne može biti veći od kolone 16. Prihoda umanjenih za doprinose jer kad bi to bilo tako onda bi kolona 19. Osnovice poreza bila negativna, a onda samim tim i kolona 20. Iznos poreza, a što sve skupa ne bi bilo matematički ispravno.

Iz svega toga je logično da je ukupan iznos osobnog odbitka ograničen maksimalno na iznos prihoda od kojeg se oduzima iznos odbitka u protivnom sva matematika iza toga je netočna.

Ako pak želite takvu nelogičnost na obrascu možete, za takve pojedinačne slučajeve, u meniu ObrDohotka>Rezultati obračuna>Tabela obračunatih sumarnih rezultata, pronaći red sa šifrom razdoblja i šifrom djelatnika te jednostavno promjeniti iznos osobnog odbitka kako smatrate da treba i tako će se ispisati na obrascu. (27.02.2012)
P: Podnošenje RS-m obrasca za drugu firmu.
Fina traži uz identifikacijski broj obaveznika i OIB opunomočenika za podnošenje RS-m obrasca (koji u mojem slučaju nisu isti zbog vođenja druge firme). (ID:126074)
O: U programu u meniu Šifrarnici>Šifrarnici plaća>Ovlaštena firma za predaju RSm obrasca. (27.02.2012)
P: Radi se osobnom odbitku, koji kaže da je 2.200,00 a u prikazu na platnom listiću odbitak računa 400,00 kuna (ID:126360) O: Provjerite datume isplata za to razdoblje i da li još neka razdoblja imaju isplatu u istom mjesecu jer u jednom mjesecu radnik ima pravo samo na jedan osobni odbitak. (01.03.2012)
P: Na ispisu platnog listića kod vrste rada, koja u šifrarniku vrsta rada nije označena kao Osnovica za porez na dohodak, program obračunava porez na dohodak? (ID:126798) O: U postavkama programa grupa Obračun dohodaka je postavka Obračun odbitaka u slučaju više isplata u toku mjeseca, opcije su ZA mjesec i U mjesecu. Prva opcija uzima u obzir godinu i broj mjeseca, a druga mjesec prema datumu isplate za obračunsko razdoblje.
Dakle program kod pokretanja obračuna za predmetno razdoblje je prvo provjerio da li postoji još neko razdoblje koje ima datum isplate za taj mjesec i pronašao ga je te je za određenog radnika zbrojio osnovice poreza na dohodak iz oba razdoblja, oduzeo već obračunati porez na dohodak i obračunao ostatak u razdoblju u kojem i nije bilo osnovice. Prema poreznim propisima kod više isplata u nekom mjesecu osnovice za porez se zbrajaju i obračunavaju kod svake isplate.
Možete:
- provjeriti datume ili namjestiti drugačiji sistem u postavkama
- kod specifičnih kompliciranih situacija privremeno isključiti obračun poreza na dohodak.
- ručno kod specifičnih radnika u rezultatima obračuna obrisati obračunati porez na dohodak (08.03.2012)
P: Na koji način se upisuju kamate na RSM obrazac. Naime kod RSM obrasca za kamate - stranica A treba biti prazno polje za obračunsko razdoblje i prazno polje za podaci za: mjesec/godinu, ali ako ne upišem ništa pod ta dva polja ne želi mi snimiti obrazac.
Naime Regos ne želi primiti obrazac sa ta dva popunjena polja, niti ga mogu predati putem e-fina kartice. (ID:126823)
O: U obračunskim razdobljima plaća otvorite novo obračunsko razdoblje npr. ako je zadnje bilo 2012-02-01 tada možete otvoriti 2012-02-02, u naziv stavite npr. Zatezna kamata za II. stup MIO, ostali podaci nisu bitni.

Otvorite novi RS-m obrazac i pod I. Osnovni podaci upišite novootvoreno obračunsko razdoblje (za koje nećete raditi nikakav obračun), mjesec stavite 0 i godinu 2012.
Pod 3. Vrsta obračuna/ispravka 08.
Dalje upišite broj osiguranika i ostale podatke.
Pod III. Kontrolni podaci sve ostavite prazno osim pod 4. Iznos obračunatog doprinosa za II. stup upišite iznos kamata.

Pod IV. Podaci po osiguranicima
4. Osnova obračuna je 10 0
5. Razdboblje s istom osnovom obračuna 0 0
10. Iznos obračunatog doprinosa za II. stup upišite iznos kamata za pojedinog djelatnika.

Iznos kamata za pojedinog djelatnika ćete dobiti prema postotku udjela.
Uzmete njegov iznos uplaćenog doprinosa, podijelite ga sa ukupnim doprinosom za poduzeće i podijelite sa 100.
Zatim taj postotak primjenjujete na ukupan iznos kamata. (08.03.2012)
P: Molim Vas da mi pomognete , zašto mi na platnom lističu u privitku nije dobro izračunati osobni odbitak 1.5x2200.00 ne računa mi iznos od 3.300.00 kn. (ID:127037) O: Pa kad bi vam osobni odbitak bio izračunat veći od tog iznosa onda bi vam osnovica za opoerezivanje bila manja od nule, a u ovom slučaju je nula. (16.03.2012)
P: Kako u obrascu ID na poziciji III.3.3. dopisati doprinos za korištenje zdrastvene zaštite u inozemstvu kod sl.puta. (ID:127449) O: Otvorite prozor za pomoć F1 i u sadržaju pronađite Obračun plaća > Evidencija doprinosa
Imate tablicu veza na ID i RS, u šifrarniku doprinosa ćete u polje Veza ID upisati željenu šifru sa kojom želite povezati pojedini doprinos.

U konkretnom slučaju u šifrarniku doprinosa pod veza treba biti broj 6. (12.04.2012)
P: Imam problem prilikom obračun dohodka za novog radnika. Naime, napravila sam ko test probu obračuna za novog radnika i upisala mu obustavu. Tu sam probu izbrisala i npavila "pravu " plaću za travanj". Pojavio se problem kod obračuna plaće za tog djelatnika jer mu je program zapamtio kao da mu je to druga isplata za mjesec travanj, i kao dam mu nije obrisana test proba pa mu ne uzima odbitak (kao da je odbitak već iskoristio). Neznam na koji način to popraviti. (ID:127763) O: U Pitanjima i odgovorima na webu (<http://www.ipos.hr/Pages/Pitanja_odgovori.aspx>) postoji odgovor koji će vam pomoći.
Kada otvorite stranicu sa CTRL+F pronađite šifru odgovora tako da ćete tražiti tekst ID:125007 (10.05.2012)
P: Sukladno izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (Nar. nov. , br. 22/12 ), od 01. svibnja 2012. godine doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje obračunava se po stopi od 13%.

Zanima me hoće li biti nadogradnje na programu ili si možemo sami napraviti izmjene preko:
ObrDohotka - Šifranici - Doprinosi - Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje na plaću - te stopu 15,000% izmjeniti i staviti 13,000%. (ID:127887)
O: Dali ste dobar i detaljan odgovor na pitanje, napravite tako.
Dakle nema nadogradnje. (29.05.2012)
P: Sad sam vidjela da ne obračunava minuli rad na godišnji odmor, a trebao bi.imaš ideju? (ID:128005) O: Putanja u meniu:
ObrDohotka>Šifrarnici>Zavisnosti vrsta rada, kolona Minuli rad sa popisom vrsta rada na koje se obračunava Minuli rad.
Potrebno je u kolonu šifra u prvi sljedeći prazni red upisati šifru vrste rada godišnjeg odmora. (15.06.2012)
P: 19.06.2012 godine izvršili smo nadogradnju programa vrezija 10.5.7 kod koje smo uočili da na ID obrazcu pravi grešku i to:
II. 2. krivi zbroj
2.2. zbraja MO II. stup i Zdravstvo osnovno
III. 2.1. isti zbroj kao pod 2.2.
3.1. nedostaje iznos Zdravstvenog osig. osnovnog
Radi boljeg uvida u privitku Vam dostavljamo ID obrazac i Rekapitulaciju plaće za isti obrazac. (ID:128047)
O: Korigirajte u šifrarniku doprinosa polje Veze doprinosa za ID i RS prema uputi iz helpa u sadržaju Obračun plaća > Plaće redoslijed obračuna > Evidencija doprinosa. (28.06.2012)
P: Možete mi reći zašto na Kartici knjiženja radnika nema iskazano sati prekovremeni rad, sati godišnji odmor, sati državni praznik -sve je na strani 2- ako je tijekom godine toga bilo? (ID:128090) O: Za sljedeće evidencije program uzima podatke prema šifri vrste rada (bez obzira na naziv):
Prekovremeni rad mora biti šifra vrste rada 7.
Državni praznik šifra vrste rada 9.
Plaćeni dopust šifra vrste rada 11.
Opravdani izostanak šifra vrste rada 12.
Neopravdani izostanak šifra vrste rada 13.
Godišnji odmor šifra vrste rada 16.
Razlika OD-a šifra vrste rada 24.
Itd. kao što je i navedeno u šifrarniku vrsta rada. (04.07.2012)
P: Imam problem kod obračuna plaće, naime, kad radim novo obračunsko razdoblje i uzimam podatke iz predhodnog mjeseca (automatski unos podataka plaće iz predloška), naravno program povuče sve ljude, a onda one koji više nisu u radnom odnosu, njih ručno obrišem. Međutim, jednog djelatnika mi uporno obračunava, iako ga izbrišem iz tog obračunskog razdoblja i ne povučem ga u obračun plaća, kada izlistam platnu listu svih radnika, on se na njoj pojavljuje. U kadrovskoj evidenciji zaključen mu je radni odnos (radnik je preminuo 17.02.2012. te mu je tako i upisano u karton), no i dalje mi se pojavljuje na listi od ožujka, travnja itd.
Možete li mi molim Vas pomoći, da li sam nešto predvidjela ili krivo unijela, do sada nikada još nismo imali takav problem. Također, u 2. mj. su još dva druga djelatnika zaključila radni odnos i njih ne vuče niti ih prikazuje na listama od sljedećih mjeseci, a sve je isto unešeno. (ID:128136)
O: Za početak kod automatskog unosa podataka za plaće iz predloška uzmite obračunsko razdoblje u kojem nema radnika koji više nisu u radnom odnosu ako ste kao predložak uzeli stvarno razdoblje, ako ste kreirali poseban predložak onda iz njega obrišite radnike koji više nisu u radnom odnosu.

Potpuno brisanje podataka za nekog radnika u određenom obračunskom razdoblju možete napraviti jedino ako za njega obrišete sve redove u ObrDohotka>Rezultati obračuna u sljedećim tabelama:
- Tabela obračunatih vrsta rada
- Tabela obračučunatih sumarnih rezultata djelatnika
- Tabela obračunatih doprinosa
- Tabela obračunatih kredita

Tražite šifru razdoblja i šifru radnika.

Na izvještajima se prikazuju samo radnici koji u tim tabelama imaju redove u kojima je upisana ta šifra razdoblja i ta šifra radnika. Te tabele su Alfa i Omega svega što se događa u plaćama, možete ih čak i ručno korigiriati nakon što program automatski obračuna plaću i upiše podatke u te tabele. (17.07.2012)
P: Molim vas da nam pomognete vezano za ID obrasce kod izaslanih djelatnika.
Djelatnici koji su izaslani više od 183 dana plaćaju porez i prirez u inozemstvu, temeljem toga na ID obrascu indentifikator 6. prikazuju se samo doprinosi pod III. Obračunati..., a prvi dio ID obasca pod II Primici,izdaci... ostaje prazan (objašnjeno u RRIF-u za 10/2008). Otvorila sam poseban dop.za MIO za izaslane ali veza s ID obrascem uvijek mi uđe i pod.II i pod III. (ID:128192)
O: Kako takvih situacija kao i njenih kombinacija može biti više najjednostavnije je da napravite sljedeće ...

1) Ako imate pristup e-Poreznoj aplikaciji preko interneta

Jednostavno uploadate XML export datoteku, u e-Porezna aplikaciji imate nakon toga mogućnost pregleda i izmjene pojedinih polja. Jednostavno obrišite iznose u poljima pod rimsko II. 1. do 8., spremite i potpišite xml datoteku


2. Ako nemate pristup e-Porezna aplikaciji pa XML export datoteku fizički predajete na šalterima Fine ili šaljete mailom.

Da kreirate normalni XML export za takav ID obrazac i nakon toga ga otvorite u nekom programu za jednostavno čitanje i editiranje XML datoteka.

Jedan takav besplatan programa je i Microsoft XML Notepad 2007 kojeg možete skinuti sa linka
<http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7973>

Nakon instalacije tog programa kada kreirate XML ID exportiranu datoteku jednostavnim klikom na nju otvorit će se u programu XMLNotepad te nakon toga možete jednostavno promjeniti željena polja, a to su pod ObrazacID > Tijelo > IsplaćeniPrimiciIObracunPoreza sljedeći podaci logično prema šiframa iz papirnatog obrasca:
Podatak100, 200, 210, 220, 230, 300, 400, 500, 600, 610, 620, 700, 800 tj. analogija na papirnatom obrascu 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 5, 6, 6.1, 6.2, 7, 8.

Nakon toga XML datoteku spremite i uploadate na e-Poreznu. (01.08.2012)
P: Prilikom prenosa MIP obrasca u xtml datoteku koja nam je potrebna za predavanje u poreznu upravu istu nam ne prihvaćaju zbog šifre općina koje počinju sa 0 (primjer šifra općine velika kladuša je 097) a kada se kreira xtml datoteka obrasca MIP 1023 iz modula obračun plaća nulu program izostavlja zato što je na prvom mjestu.
U ručnom pregledu podataka nemožemo dodati nulu tako da nemožemo koristiti tu datoteku za poreznu nego moramo koristiti tuđi program što nam otežava rad i smatramo da je to nepotrebno. (ID:128262)
O: Datoteka MIP*****.XML je obična tekstualna datoteka koju možete otvoriti u MS Notepadu, potražite sa CTRL-F šifru općine i dodajte joj potrebnu nulu te spremite dokument.

Za čitljiviji prikaz XML datoteke koristite "XML Notepad 2007" program, a možete ga skinuti na linku <http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7973>

Export MIP obrasca u XML datoteku je korigiran na način da šifru općine popunjava nedostajućim nulama do 3 mjesta i bit će u sljedećoj verziji programa 11.1 (18.08.2012)
P: Racunovodstveni servis je imao problema sa obracunom doprinosa za RSm obrazac koji nisu nikako mogli nastimati, te je sam izvjestaj odbacen od REGOSa.

Problem je nastao kako slijedi:
1. Zaposlenica je imala bolovanje u 7.mj, te je od 176 sati imala samo 40 redovnog rada, a 136 bolovanja
2. Buduci da zaposlenica ima malu placu, a minimalna osnovica je 2714,60, kod obracuna place i doprinosa nije bio dobar rezultat jer je program kao osnovicu uzeo 2814,00
3. Osnovica za obracun doprinosa je trebala biti 2097,65 kn zbog proporcionalnog smanjenja u odnosu na minimalac
4. Slijedom toga su krivo izracunati i svi doprinosi

Pitanje glasi:
Da li je moguce negdje podesiti kako se izracunava osnovica automatski, i ako da gdje i kako. (ID:128489)
O: Program je kao osnovicu uzeo Minimalnu plaću prema Zakonu o radu tj. 2.814,00.
Taj podatak se nalazi u obračunskom razdoblju te ga kao i ostale možete slobodno promjeniti. Ako promjenu želite napraviti samo za tog radnika tada nakon promjene napravite obračun samo za tog radnika.

Isto tako za specifične slučajeve možete direktno u meniu ObrDohotka>Rezultati obračuna promjeniti bilo koji podatak koji je program izračunao kod automatskog obračuna, kod ispisa izvještaja program podatke uzima isključivo iz tih tabela.

Isto tako u RSm obrascu po potrebi možete ući u izmjenu i promjeniti bilo koji podatak i nakon toga napraviti export u datoteku. (13.09.2012)
P: Kako mogu obračunati isplatu primitka iznad 1.600,00 kuna po osnovi drugog dohotka sportašu amateru?? Pokušala sam ali ne znam di bi trebala unijeti odbitnu stavku od 1600 kuna?? (ID:128537) O: Kako u ObrDohotka>Šifrarnici>Vrste primitaka (dohodaka) postoji polje za umanjenje osnovice doprinosa i poreza, ALI samo sa mogućnošću unosa postotka izdatka to polje nam ne može pomoći.
Mogli bismo za pojedinačne slučajeve npr. kod primitka od 2500,00 kn upisati stopu priznatog izdatka od 64% što bi umanjilo osnovicu od 2500,00 kn upravo za traženi apsolutni iznos od 1600,00 kn.

Možete primjeniti sljedeće rješenje na primjeru isplate primitka od 2.500,00 kn:
1. U ObrDohotka>Šifrarnici>Vrste primitaka (dohodaka) otvorite novu vrstu primitka i nazovite je npr. „Drugi dohodak - sportaši amateri“, stopa priznatog izdatka 0%, ostala polja prema važećim propisima.

2. U ObrDohotka>Šifrarnici>Vrste rada otvorite dvije nove vrste rada naziva npr:
a) Honorar sportaša amatera oporeziv
b) Honorar sportaša amatera - neoporeziv
Kod obje vrste rada stavite tip vrste rada 1 Brutto 1, tip obračuna 53 Ručni obračun: iznos

3. Za a) „Honorar sportaša amatera oporeziv“ u ObrDohotka>Šifrarnici>Kombinacije pridruženih doprinosa vrstama rada postavite da se obračunava MIO iz primitaka 20% i Zdravstvene na primitke 15%. Za b) primitak ne određujete ništa jer je neoporeziv.
Detaljnije kako to napraviti pogledajte u helpu pritiskom na tipku F1 unutar tog prozora.

4. Za određenu osobu sportaš-amater u Kadrovska>Kadrovska evidencija>Djelatnici u polju „Vrsta primitka (dohotka) koji će se koristiti kod ovog radnika, kombinacije doprinosa“ upišete šifru vrste primitka koju ste upisali pod točkom 1.
Detaljnije o ovim povezivanjima također u helpu iz točke 3.

5. Daljnji postupak je klasičan unos podataka za obračun i pokretanje obračuna. Specifinost je u tome da ćete u ObrDohotka>Obračun plaća>Unos podataka za obračun unijeti vrst rada a) u iznosu 900,00 kn i vrstu rada b) 1600,00 kn. Na taj način će biti oporeziv samo iznos od 900,00 kn od kojeg će se odbiti obračunati doprinosi, porez i prirez, a ostatak će se pribrojiti neoporezivom iznosu od 1600,00 kn koji onda zajedno čini iznos isplate.

Platni listić obračuna za navedeni primjer u prilogu. (19.09.2012)
P: Da li je moguca automatska raspodjela bruto iznosa na godisnji/praznik/redovan rad, odnosno dodjela iznosa po vrsti rada u modulu unos podataka za obracun placa?
Da li postoji evidencija gdje pise koji zaposlenik ima koliku placu? (ID:128550)
O: Automatska raspodjela bruto iznosa ne postoji, ali postoje template-i koje možete unaprijed definirati i onda koristiti kao automatski unos plaće.

Neznam da li mislite na evidenciju već isplaćenih plaća ili na neku buduću evidenciju iz koje bi se kreirali podaci za buduće obračune.
U prvom slučaju to su svi postojeći izvještaji za plaće, u drugom slučaju možete koristiti template obračune kao unaprijed pripremljenu shemu za unos i obračun. (21.09.2012)
P: Radi se o knjiženju izvoda banke (Zagrebačka banka). Kod isplate plaća ne mogu podesiti polje u kontnom planu da se stavka izvoda automatski knjiži prema pozivu na broj.

Konkretno, prilikom auto-upisa izvoda, na ekranu polje "Zatvaranje, PBO" izgleda ovako:
HR68 2003-26928300431-1122 (u TXT datoteci izvoda piše HR682003-26928300431-1122)

Želim da se ta stavka knjiži na konto 2742 i u polju "Transakcijski račun ili dio teksta..." tog konta sam pokušavao upisati sve, od cijelog teksta doslovno, pa bez razmaka, djelomično no ništa ne uspijeva - funkcionira samo ako upišem broj transakcijskog računa? (ID:128923)
O: Za početak je bitno da proučite detaljno opisan algoritam kako program radi u helpu u sadržaju: Glavna knjiga > Rad s bankovnim izvodima.

Da bi program u vašem konkretnom slučaju automatski kontirao navedenu stavku dovoljno će biti da u kontom planu u polju Transakcijski račun ili dio teksta iz poziva na broj odobrenja upišete tekst: HR68 2003 (28.11.2012)
P: Ja sam unijela stope i iznose za konačni obračun poreza ali mi se ne slaže obračun sa mojom ručnom provjerom, molim Vas da mi provjerite jesam li dobro unijela. (ID:128933) O: Sve u vezi konačnog obračuna plaće pročitajte detaljno u helpu u sadržaju:
Obračun plaća > Plaće redoslijed obračuna > Obračun plaća djelatnika

Isto tako imate uputu kako ispraviti podatke u slučaju da vam izračun ne odgovara. (29.11.2012)
P: Kod automatskog generiranja HUB-ova plaća. Za doprinose pravilno popuni HUB, no HUB-ovi radnika ne funkcioniraju sasvim. Opis plaćanja se popuni ispravno, ali poziv na broj primatlja ne. (ID:128955) O: Kod template-a HUB-3 obrasca za automatsko punjenje plaća za netto isplatu plaća u polje huba Poziv na broj primatelja možete upisivati samo sljedeće varijable koje se u postupku kreiranja HUB-a zamjenjuju sa svojim vrijednostima:
#RS#
#JMBG#
#OIBG#
#TEKRN#
#KNJRN#
#ZIRRN#
Dakle sadržaj vašeg polja: #OIB#-#MJE##GOD#-0 je neispravan jer nije OIB nego OIBG, a mjesec i godina se ne koriste kod huba za neto isplatu u tom polju, ali ih možete koristiti u polju Poziv na broj primatelja (MB, MJE, GOD). (30.11.2012)
P: Ne radi dobro končani obračun poreza za plaće...vuče ukupnu olakšicu 26.400,00, a ona iznosi 25.600,00. (ID:128981) O: Obzirom da je osnovni osobni odbitak promjenjen u 3. mjesecu 2012. sa 1.800,00 na 2.200 kn što zbrojeno po mjesecima iznosi 25.600,00 , prije pokretanja konačnog obračuna je potrebno u obračunskom razdoblju promjeniti podatak u polju za Osnovni osobni odbitak sa važećih 2.200,00 na 2.133,33 kn (2.133,333333 x 12 = 25.600,00)

Ako se radi varijanta izmjenom zadnjeg obračuna onda se to napravi privremeno prije konačnog obračuna, ako se radi varijanta sa posebnim obračunskim razdobljem onda se u to razdoblje unosi prosječni mjesečni Osnovni osobni odbitak tj. 2.133,333333 kn. (05.12.2012)
P: Molim da nam pošaljete uputu za konačni obračun poreza iz plaća za 2012.
Imamo djelatnicu na komplikacijama i trebamo isplatiti neto razliku preplaćenog poreza po godišnjem obračunu poreza i prireza, znači umanjiti poreze i prireze , a isplatiti neto djelatnici. ne znamo kako to na fizički provesti na isplatnom listiću. s kojom šifrom i kako to napraviti da nam ne obračuna doprinose iz plaće i na plaću? (ID:129010)
O: Obzirom da je metodologija ista, samo je razlika u tablici poreza na dohodak pogledajte uputu za 2010 tj. 2011. na linku
<http://www.ipos.hr/Pages/Tekuce_aktualnosti.aspx#20101130_godisnji_obracun_poreza>

Nadalje ako imate specifičnosti kod nekog radnika uvijek možete napraviti obračun za sve radnike, pa nakon toga samo za tog radnika pojedinačno (kod obračuna možete birati: razdoblje, jedinica, jedan djelatnik.

Ako nemate željenu vrstu rada na kojoj bi to obračunali možete je otvoriti kao novu, a onda za nju definirati uvjete kakve god želite npr. da li da se na tu vrstu rada obračunavaju doprinosi ili ne, porezi i dr. To se regulira u ObrDohotka-Šifrarnici-Kombinacije pridruženih doprinosa vrstama rada.
Međutim isto tako možete ako želite u postavkama privremeno isključiti npr. obračun doprinosa, poreza i dr. za neki konkretan obračun i nakon obračuna ponovo to uključiti.

Nadalje kako god obračun pokazao podatke uvijek možete ući u ObrDohotka-Rezultati obračuana i u pripadajućim tabelama za pojedinog radnika kroz izmjenu u tabelarnom prikazu promjeniti bilo koji iznos. Svaka promjena u tim tabelama automatski mijenja sadržaj svih izvještaja.

Kako to knjigovodstveno treba biti prikazano morate konzultirati knjigovođu, što se programa tiče sve što nije moguće dobiti automatski se može za pojedinačnog radnika ručno upisati/promjeniti. (06.12.2012)
P: Polje poziva na broj primatelja kod različitih banaka
ima različiti sadržaj (to se odnosi isključivo na isplate plaća putem tekućeg računa). Npr.

Zagrebačka banka koristi model HR17 a u polje poziva na broj se upisuje broj tek.računa pa -50
Privredna banka koristi model HR69 a u polje poziva na broj se upisuje 40002-OIB firme
Hypo banka koristi model HR00 a u polje poziva na broj se upisuje broj tek.računa

Dakle, tri banke nemaju niti jedan element koji je zajednički, pa se izvod sa takve tri isplate ne
može automatski kontirati na konto neto plaće pretragom samo po polju "poziv na broj primatelja". (ID:129264)
O: Probajte sljedeće, oformite dodatna analitička konta za netto plaće ....
4201, 4202, 4203 .... zavisno koliko imate različitih banaka, zatim za svaki taj konto u zadnjem polju „Transakcijski račun ili dio teksta ...“ upišite transakcijski račun te banke.
Kada će program raditi automatsko kontiranje sa izvoda će imati podatak o transakcijskom računu banke tj. računu primatelja, taj račun će pronaći u određenim kontima kontnoga plana i prema tome svaku takvu stavku izvoda kontirati sa pripadnim kontom iz kontnog plana.
U ovom slučaju ćete imati neto plaću za svaku banku na posebnom kontu, ali je to kranje nebitno jer se sve to ionako automatski zbraja u kontu 420. (02.01.2013)
P: Mi smo do sada za obračun plaće koristili obračun ukupno sati i iznos za isplatu . Iznos za isplatu koji unosimo u Ipos dobili smo ručnim obračunom sati u excel tablici .
Kako možemo kreirati obračun plaće sukladno novom Pravilniku o obračunu plaće gdje bi unosili sate dnevnog rada , noćnog rada, prekovremenog, godišnjeg odmora , praznika koje bi množili sa satnicom koja je za svakog radnika različita . U izvještaju Obračunska isprava za isplatu plaće vidimo da postoji rubrike ali neznam kako to sve kreiram . (ID:129904)
O: Pitanje i odgovor su prekompleksni zato u helpu postoje detaljnija objašnjenja koja morate proučiti.

Za početak svaka vrsta rada iz šifrarnika ObrDohotka-Šifrarnici-Vrste rada ima polje naziva Šifra za obrazac OP (obračunski list plaća) preko kojeg program zna gdje da na tom obrascu upiše podatke za tu vrstu rada. Dok ste u tom prozoru pozovite pomoć sa F1 i dobit ćete detaljnu uputu.

Dakle možete direktno sami upisati u svakom razdoblju vrste rada koje želite u obračunu, a koje će se onda automatski prikazati na obrascu OP.

Ako želite upisivati vrste rada koje za unos imaju samo broj sati (režijski obračun), a da se taj broj sati množi sa satnicom i tako dalje dobije iznos, morate pročitati upute o toj vrsti obračuna, dakle formirati "Kadrovska-Kadrovska evidencija-Popis poslova djelatnika", za svaki posao odrediti broj bodova, svakom radniku u kadrovskoj trebate odrediti na kojem radnom mjestu radi iz tog šifrarnika poslova i na kraju koristiti te vrste rada koji imaju tip obračuna Režijski obračun.

Ako želite dodatnu automatizaciju na način da samo evidentirate podatke u "Kadrovska-Evidencija vremena" tada prvo formirate "Kadrovska-Evidencija vremena-Popis aktivnosti", već je većim dijelom formiran, ali je bitno da povežete vaše vrste rada sa aktivnostima preko polja "Vrsta rada za upis sati kod obračuna plaća".

Na kraju, preporučamo da u firmi Testiranje isprobate navedeno za jednog djelatnika, lakše ćete pratiti, pa onda to primjenite na svojim podacima. (17.01.2013)
P: Kako se na IP obrascu mijenja šifra općine prebivališta, radnik je tijekom 2012. Godine mijenjao prebivalište? (ID:130040) O: Program ima mogućnost upisa samo jedne općine prebivališta, u takvim specifičnim situacijama trebate ručno na IP obrascu za tog djelatnika promjeniti šifru općine za pojedine mjesece.

IP XML datoteka je obična tekstualna datoteka i može se otvoriti/editirati u bilo kojem editoru, ali je to najjednostavnije i najsigurnije napraviti u XML editoru.

Za čitljiviji prikaz XML datoteke koristite besplatan Microsoftov "XML Notepad 2007" program, a možete ga skinuti na linku http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7973 (23.01.2013)
P: Zašto je program jednom radniku neispravno obračunao MIO I i MIO II doprinose iz plaće? (ID:130390) O: Problem:
Kod radnika sa šifrom 2 na platnom listiću je
- ukupno obračunati iznos brutto plaće 2.411.72 kn uz 167h rada
- obračun doprinosa MIO II 5% je obračunat na iznos 129,82 kn tj. na osnovicu od 2.596,40 kn.
- obračun MIO I 15% je obračunat 389,45 kn
Istodobno u je u obračunskom razdoblju postavljeno:
- broj sati u razdoblju 181
- prosječna plaća 7.867,00
- minimalna plaća 2.814,00
(ostali podaci nebitni)

Rješenje:
Prvi kriterij koji program uzima za minimalnu osnovicu obračuna doprinosa je 35% prosječne plaće 7867,00 x 0,35 = 2753,45; drugi kriterij je minimalna plaća od 2.814,00 kn. Kako je minimalna plaća veća ona se uzima kao minimalna osnovica za obračuna doprinosa.

Međutim u situaciji kada radnik nije radio cijelo radno vrijeme tog mjeseca kao što je ovdje slučaj 167h od 181h tada se minimalna osnovica za obračun doprinosa korigira za koeficijent 167/181 = 0,922651934 tj. 0,922651934 x 2814,00 = 2.596,40 kn i to je minimalna osnovica za obračun doprinosa.

- MIO II = 2.596,40 kn x 5% = 129,82 kn
- MIO I = 2596,40 kn x 15% = 389,46 kn

Dakle program je ispravno obračunao MIO doprinose, a ako želite da odnos bruto plaće i stopa doprinosa na platnom listiću bude jednak matematičkom tada povećajte radniku brutto plaću barem na minimalnu plaću 2.814,00 kn tj. za 161h na 2.596,40 kn. (06.02.2013)
P: Kako ste predvidjeli u kadrovskoj i plaćama vođenje osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa kojima se ne obračunava plaća već samo doprinosi na najnižu mjesečnu osnovicu i mora se voditi evidencija o radnom vremenu. Imam ih tri i zaista sam u nedoumici... (ID:130427) O: KADROVSKA
Takve osobe evidentirate u Kadrovska>Kadrovska evidencija>Djelatnici sa šiframa 100.001 na dalje kao i sve ostale osobe tipa Drugi dohodak, ugovor o djelu, honorari, sportaši, nagrade, stipendije i dr., a koje nisu zaposlene u firmi. Podatke u kadrovskoj evidentirate one koje su potrebne za obračune.

Ovdje posebno naglašavam polje na dnu prozora za unos djelatnika „Vrste primitaka (dohotka) koji će se koristiti kod ovog radnija, kombinacije doprinosa“

EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU
Ona je ista kao i kod zaposlenih radnika dakle ništa specifično, otvorite po potrebi dodatne šifre. Obračunsko razdoblje upotrebljavate ono koje ćete otvoriti za obračun.

OBRAČUN PLAĆA
Za isplatu takvim osobama u toku mjeseca npr. siječnja 2013. uz redovn obračunsko razdoblje 2013 01 01 otvorite dodatno obračunsko razdoblje npr. 2013 01 02 i kao Tip dohotka ga označite „ostali dohodak izvan radnog odnosa“

Da li ćete u šifrarniku ObrDohotka>Šifrarnici>Vrste primitaka (dohodaka) za takve osobe iskoristiti neku već postojeću šifru ili ćete otvoriti novu to je računovodstvena odluka vezana uz propise.

Nadalje vezano uz šifru Vrste primitaka koju ste pridružili tim osobama potrebno je podesiti Vrste rada i Doprinose koji će se obračunavati, to napravite u ObrDohotka>Šifrarnici>Kombinacije pridruženih doprinosa vrstama rada (detaljnu uputu ćete dobiti kada u tom prozoru pozovete pomoć sa F1).

SLUČAJ AKO NEMA ISPLATE, SAMO OBRAČUN DOPRINOSA
Ako se radi o slučaju da nema nikakve isplate (zarade) nego se samo obračunavaju doprisnosi poslužite se trikom.

Otvorite novu vrstu rada i nazovite je Osnovica za doprinose osoba na stručnom osposobljavanju, tip vrste rada 1 Bruto1, tip obračuna 52 Ručni obračun: sati, iznos.
Otvorite dodatnu vrstu rada Storno iznosa i sl., tip vrste rada 1 Bruto1, tip obračuna 53 Ručni obračun: iznos (da poništimo iznos, ne i sate).

U prozoru kombinacija doprinosa za tu vrstu primitka tih osoba odredite za prvu vrstu rada koji će se doprinosi obračunati, a za drugu vrstu rada bez obračuna doprinosa.

Kod unosa obračuna za prvu vrstu rada unosite iznos i sate, a za drugu samo iznos sa negativnim predznakom.
Kao što smo rekli na drugu vrstu rada se ne obračunavaju doprinosi, ona nam treba samo da poništimo bruto iznos da na platnom listiću ne ispada da je bila neka isplata.

Ostali detalji su slični kao i kod normalnih obračuna, po potrebi uključite i isključite određene dijelove obračuna.

Program se ponaša kao neka vrsta Excela za računovodstvo gdje možete podešavati stvari, ali i ručno mijenjati. (08.02.2013)
P: Kod slanja RSm-a preko internata dobivaju poruku neispravan identifikacijski broj obveznika. (ID:130522) O: Uzrok je bio što nije upisan OIB u matičnoj firmi. (13.02.2013)
P: Da li u programu negdje mogu izbrisat iznos plaće za isplatu!
Naime radnik mi je bio na neplaćenom dopustu i sad kad sam napravila plaću na platnoj listi mu stoji Ukupan iznos za isplatu xx kuna a u biti bi trebalo biti 0,00 da li to mogu negdje izbrisat! (ID:131232)
O: Svi rezultati obračuna tj. podaci od kuda program povlači informacije za izvještaje se nalaze u ObrDohotka>Rezultati obračuna, u pripadajućim tabelama, a koje možete i mijenjati ručno. (18.03.2013)
P: Neiskorišteni godišnji odmor isplaćuje se kao vrsta rada. Na obračunatu svotu obračunavaju se svi doprinosi kao i na plaću , nema osobnog odbitka jer je to još jedna isplata u tijeku mjeseca. Obračunati se mora posebno jer za njega ide poseban RS-m obrazac. (ID:132002) O: Kao što u ObrDohotka>Šifrarnici>Vrste rada imate inicijalno upisanu vrstu rada 16 Godišnji odmor, tako možete upisati i novu vrstu rada xx Neiskorišteni godišnji odmor.

Ako u šifrarniku vrsta rada imate već otvorenu neku koja bi za to bila prikladna možete nju iskoristiti.

Sam naziv vrste rada ništa ne određuje on je važan samo po tome što se taj tekst prikazuje na platnom listiću, tek parametri koje odredite za vrstu rada određuju što će ona zapravo biti.
Najvažnije je da je polje „Tip vrste rada“ određen kao Brutto 1 tj. da se vrsta rada tretira kao i sve ostale vrste rada.

Sljedeći važan podatak kod vrste rada je „Tip obračuna“, možete odabrati neki od automatskih vrsta obračuna iz šifrarnika, a možete radi jednostavnsti odabrati šifru 52 „Ručni obračun: sat, iznos“, a što znači da ćete kod unosa moći jednostavno upisati i iznos i broj sati.

Ako ste upotrijebili neku postojeću vrstu rada tada za nju već imate definirane sve doprinose koji će se na nju obračunavati, a ako ste za tu svrhu upisali novu vrstu rada tada je potrebno odrediti doprinose koji će se na nju obračunavati.

To se radi u ObrDohotka>Šifrarnici>Kombinacije pridruženih doprinosa vrstama rada, za tog radnika već imate podatke u koloni Vrste primitaka gdje se u tabeli ispod Pridruženi radnici vidi naziv radnika.
Potrebno je u tabeli desno Vrste rada pronaći novootvorenu vrstu rada, označiti je i u tabelama doprinosa, krajnje desno, odrediti koji će se doprinosi obračunati na tu vrstu rada. U ovom slučaju to će biti isti doprinosi kao i kod ostalih redovnih vrsta rada.

Nakon toga je potrebno u ObrDohotka>Obračun plaća>Obračunska razdoblja, otvoriti posebno obračunsko razdoblje u kojem ćete obračunati tu vrstu rada za tog radnika kako bi se za to razdoblje mogao formirati poseban RSm obrazac.

Ako u ObrDohotka>Obračun plaća>Obrazac RSm za Regos, preko tipke Auto R-Sm nema tog tipa obrasca koji trebate uđite u Unos novog obrasca i možete upisati svaku specifičnost što neće biti problem jer se radi o povremenim specifičnim situacijama sa manjim brojem podataka.

Ostalo sve isto kao kod redovne plaće. (05.04.2013)
P: Prilikom slanja RSm obrasca na e-Regos (https://eregos.fina.hr) kroz Internet Explorer nakon odabira datoteke i klika na tipku "Potpišite i pošaljite datoteku" dobivate poruku "Nije moguće dohvatiti HASH dokumenta" (ID:132269) O: Sa obrascem je sve u redu što se HASHA tiče, problem je sigurnosne prirode. Potrebno je u Internet Exploreru u meniu Tools-Internet Options-Security-Trusted sites odabrati tipku Sites i dodati https://eregos.fina.hr. Nakon toga se dokument uspješno potpisuje. (22.04.2013)
P: Kada želim IP kartice prikazati na ekran za sve radnike počinje mi otvarati kartice i nakon nekoliko sekundi nestane sa ekrana,kada otvaram za svakog radnika pojedinačno u redu je.Taj problem ne nastao nakon predzadnje nadogradnje. (ID:132563) O: Vjerojatno imate problem u podacima na nekom radniku, pokušajte detektirati za kojeg radnika ne možete izlistati IP karticu pa provjerite u podacima ObrDohotka>Rezultati obračuna da li možete otkriti u čemu je problem te to možete istodobno tamo i ispraviti. (23.05.2013)
P: Molim Vas recite mi gdje i što trebam ispraviti kod isplate drugog dohotka, da da bi u obrascu IDD taj obračunati dohodak izašao u koloni 4, umjesto u koloni 3.

Naime radi se o isplati drugog dohotka za nerezidenta , sa zemljom imamo potpisan ugovor o socijalnom osiguranju i na isplaćeni drugi dohodak nisam obračunala doprinose MIO I i II niti doprnos za zdravstveno osiguranje, što sam za osobu kojoj sam isplatila drugi dohodak u obračunu dohotka, u šifrarnicima, u kombinaciji pridruženih doprinosa vrstama rada uredila tako da je obračun primitaka korektno obračunat.

Međutim kod izlista IDD obrasca navedeni primitak izašao je u koloni 3 obrasca umjesto u koloni 4 obrasca. Kako da to ispravim. (ID:132619)
O: U prozoru ObrDohotka>Šifrarnici>Kombinacije pridruženih doprinosa vrstama rada ste upotrijebili konkretnu vrstu primitka (501, 502 ....) za Drugi dohodak te ste za tu vrstu primitka u dijelu prozora Vrste rada za određenu vrstu rada odredili doprinose, i to ste sve dobro napravili.

Vrste primitaka iz tog prozora se nalaze u šifrarniku u ObrDohotka>Šifranici>Vrste primitaka (dohodaka), otvorite taj prozor, pozicionirajte se na neki red sa šifrom 501 ili sl., odaberite tab Pojedinačni prikaz, zadnje polje „Broj kolone u IDD obrascu kod drugih dohodaka“ određuje u koju kolonu će se puniti podaci za tu vrstu primitka tj. ovdje trebate upisati broj kolone 4.

Vrste primitaka su zapravo različite kombinacije (vrsta rada, doprinosa i sl.) koje se u praksi mogu pojavljivati, kao što je i ovaj vaš slučaj, pa trebate odlučiti da li ćete za ovaj slučaj upotrijebiti već postojeću šifru Vrste primitka ili ćete možda otvoriti novu šifru. (29.05.2013)
P: Kako isplatiti plaće zaposlenicima jednom datotekom zbrojnog naloga banci? (ID:132807) O: Struktura datoteke Zbrojnog naloga je propisana od strane Hrvatske udruge banaka i Fine, identična je i obvezujuća za sve banke u Hrvatskoj, a radi se o slanju samo jedne datoteke u banku za sve zaposlenike.

U meniu ObrDohotka>Obračun plaća>Automatski HUBovi plaća, u prozoru postoji opcija „Kreiraj HUB za netto isplatu posebno za svakog radnika“ te se na taj način automatski mogu kreirati hubovi za isplatu plaće svih radnika i putem exporta u datoteku zbrojnog naloga se mogu poslati odjednom u banku.

Potrebno je samo kreirati HUB template na osnovu kojeg će se kreirati pojedini HUBovi, detaljan opis u helpu u sadržaju
Pomoćni programi > HUB obrasci > Automatski HUB-obrasci plaća i drugih dohodaka, podnaslov Kreiranje HUB-ova za netto isplatu za pojedinog radnika.

Kako kreirati HUB template, primjer za Zagrebačku banku:
- Potrebno je unijeti novi red u tabelu HUB-ova.
- u polju šifra HUB-a upisujete PTL_NETTO_XXX gdje je XXX šifra načina isplate,
npr. PTL_NETTO_200 za isplatu na tekući račun
- polje iznosa: bilo što
- podaci o vašoj firmi su automatski upisani samim ulaskom u panel unosa (podaci o platitelju, IBAN platitelja).
- IBAN primatelja: upišete iban zagrabačke banke HR88 2360 0001 0000 0001 3
- podaci o primatelju: „#PREZ# #IME#, ZABA 016207“
- model platitelja: „HR67“ i „#MB#-#MJE##GOD#-0“ (umjesto MB, MJE, GOD će se upisati pravi podaci kod kreiranja huba)
- model primatelja: „HR17“ i „#TEKRN#-50“
- opis plaćanja: „NETTO PLAĆE #MJE#/#GOD#“

Ukratko ispunite HUB kao što bi ga ispunili kada bi nekome htjeli uplatiti neki iznos na njegov tekući račun kod banke.

Dopuna 1.1.2014.
Od verzije 12.1 postoji HUB-3 Univerzalni obrazac za plaće. (17.06.2013)
P: Problem kod kreiranja RSm obrasca, nakon odabira tipke Auto RSm te odabira tipke Auto unos u novom prozoru ništa se ne događa tj. ne pokreće se kreiranje RSm obrasca? (ID:133874) O: U meniu "Sistem - Nadzornik - Indeksiranje popravak indeksnih datoteka" pokrenite pakiranje datoteka preko tipke Pakiraj pa onda pokušajte ponovo kreiranje RSm obrasca. (12.08.2013)
P: Kod template za isplatu poreza i prireza kod drugog dohotka porez i prirez se uplaćuju na OIB primatelja., A NE NA oib FIRME/OBRTA, pa kod kreiranja template za isplatu drugogo dohotka vuče oib firme isplatitelja što je neispravno.
Kako to možemo ispraviti? (ID:134256)
O: Program vuče ono što mu korisnik zada, to je i smisao template zar ne?

Jeste li gledali u hepu <http://www.ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm#31_Obracun_placa/id310160000 automatski hub-obrasci placa.htm>

koje su sve varijable moguće za upis?

#RS# - šifra RS-a
#MJE# - mjesec plaće iz rs-a
#GOD# - godina plaće iz rs-a
#OPC# - naziv općine
#OPCSIF# - šifra općine
#MB# - matični broj firme ili obrta
#OIB# - osobni identifikacijski broj firme/obrta
#PBPOR# - oznaka poreza u pozivu na broj odobrenja kod hub-a za porez i prirez
#IME# - ime radnika iz kadrovske
#PREZ# - prezime radnika iz kadrovske
#JMBG# - jmbg radnika iz kadrovske (koriste se kod polja poziv na broj odobrenja)
#OIBG# - osobni identifikacijski broj građana (koriste se kod polja poziv na broj odobrenja)
#TEKRN# - tekući račun radnika iz kadrovske (koristi se u poljima računa primatelja i pozivu na broj odobrenja)
#ZIRRN# - tekući račun radnika iz kadrovske (koristi se u poljima računa primatelja i pozivu na broj odobrenja) (12.09.2013)
P: Molim Vas da mi pomognete kod obračuna plača, kod jedne djelatnice mi na platnoj listi obračunava 4% posebnog poreza na plače , ne mogu naču zašto mi taj porez obračunava i gdje ga moram maknuti da mi se makne s obračuna?? (ID:134262) O: Logično bi bilo da pogledate u u programu u postavkama Sistem>Nadzornik>Postavke programa, razmišljajući dalje logika nalaže da u prozoru postavki pogledate u grupu Obračun dohodaka i na kraju da pročitate koje sve postavke tamo postoje.
Čitajući vrlo brzo ćete doći do postavke Obračun kriznog (solidarnog poreza) na iznos za isplatu tj. Obračun samo 4% na ukupni iznos .... (13.09.2013)
P: Molim pojašnjenje u vezi obračuna plaća kada je djelatnica na porodiljskom dopustu. Dakle, obr.dohotka_unos podataka za obračun navela sam šifru porodiljskog dopusta na teret fonda i stavila iznos 6.000,00 kn.
U obračunu plaće obračunava sljedeće: Doprinos za MIO II stup 300,00 kn, zatim u osnovici za oporezivanje navodi tih 300,00 kn, ali sa negativnim predznakom (dakle -300,00), u nadoknadama navodi 6.000,00 kn, te u isplati navodi 5.700,00 kn, a mi praktički ne vršimo isplatu. Cijela plaća je na teret fonda, ali me zbunjuje tih 300,00 kn i zbunjuje me navodni trošak radnika koji je na obračunskom listiću naveden u iznosu od 6.000,00 kn.
Isto tako u rekapitulaciji plaće u dijelu Ukupno dohodak za isplatu djelatnicima zbraja i plaću koja je na teret fonda, pa mi nije jasno da li trebam zanemariti taj podatak, jer po rekapitulaciji vršim knjiženje plaće. (ID:134501)
O: Ako ne želite prikaz iznosa na platnom listiću i rekapitulaciji poduzeća primjenite vrstu rada za koju se upisuje samo broj sati, a ne i iznos.

Npr. u ObrDohotka>Šifrarnici>Vrste rada pronađite vrstu rada „Bolovanje fond porodiljski“ (inicijalna šifra 34), kliknite na tipku Izmjena i u polju Tip obračuna umjesto šifre „52 Ručni obračun: sat, iznos“ upišite šifru „54 Ručni obračun: sati“.

(Ako ne želite mijenjati postojeću vrstu rada možete unijeti i potpuno novu vrstu rada sa istim parametrima.)

Nakon toga ćete u unosu podataka za tog radnika upisati samo broj sati bolovanja na teret fonda, platni listić neće imati iznosa nego samo naziv nadoknade i broj sati, isto i rekapitualacija poduzeća. (21.10.2013)
P: U prilogu vam šaljem obračun plača za jednu djelatnicu koja ima vrste rada 50 REDOVAN RAD I vrstu rada 51 rad nedjeljom. Kod obračunavanja doprinosa za I stup po stopi od 20% obračunato mi je 20% samo na vrstu rada 50 što nije ispravno. (ID:134586) O: U prozoru u meniu „ObrDohotka>Šifrarnici>Kombinacije pridruženih doprinosa vrstama rada“ je dio u kojem se određuje za koju vrstu primitka i za koju vrstu rada se obračunavaju pojedini doprinosi.

U vašem slučaju očito za vrstu rada pod šifrom 51 nije određeno da se obračunava taj doprinos. (06.11.2013)
P: Korisnik prijavljuje da se na vrsti rada 51 Rad nedjeljom ne obračunava Doprinos za MIO 20% kao na vrstu rada 50 Redovan rad, za radnika sa šifrom 31 Pero Perić za razdoblje 20130901 (ID:134611) O: Potrebno je u šifrarniku ObrDohotka>Šifrarnici>Kombinacije pridruženih doprinosa vrstama rada:
1) pozicionirati se u tablici Vrste primitaka na šifru "2 Plaća - nije član OMF-a" (koji je pridružen tom radniku u kadrovskoj evidenciji)
2) pozicionirati se U tablici "Vrste rada" na vrstu rada 51 Rad nedjeljom
3) u tablici "Popis doprinosa" dvostrukim klikom označiti i prenijeti u tablicu "Pridruženi doprinosi" one doprinose za koje se želi da se obračunavaju na tu vrstu rada
4) nakon toga ponovo pokrenuti obračun plaća za to razdoblje i tog radnika (12.11.2013)
P: Zanima me gdje u postavkama programa prilagoditi da se na obračunskoj listi vide iz planiranih i ostvareni sati po radnom vremenu i sati u vrijeme blagdana. Liste su nam potrebne za neisplaćene plaće. (ID:134629) O: Uvidom u Platni listić i Obračunsku listu plaća koje ste poslali se vidi da u šifrarniku ObrDohotka>Šifrarnici>Vrste rada niste uopće pridružili šifre za povezivanje vrsta rada sa redovima OP obrasca.

Kao što piše u uputama za one vrste rada za koje niste napravili pridruživanje program automatski pridružuje šifru 600 Ostali propisani, utvrđeni ili ugovoreni primici.

Otvorite help-pomoć u programu i u sadržaju Obračun plaća >Ažuriranje vrsta rada pročitajte detaljnu uputu kako se podešava navedena veza (18.11.2013)
P: Na Fini ne mogu učitati datoteku RSm obrasca koju smo exportirali iz programa. (ID:134641) O: Datoteka koju ste poslali u dodatku maila „Obrazac R-Sm 13001600.xls“ evidentno nije „REGOS.RM0“, da bi se to utvrdilo ne trebate imati nikakvo posebno znanje.

I u helpu je navedeno, a i u prošlom mailu smo vam naveli da se exportirana datoteka zove REGOS.RM0.

Vi ste na Finu odnijeli Excel datoteku koju ste dobili na način da ste iz PrintPreview prozora exportirali izvještaj A stranice RSm obrasca, to je isto kao i da ste im samo dali papirnati ispis.

Dakle, kada ste u prozoru ObrDohotka>Obračun plaća>Obrazac RSm za Regos 2010, pozicionirate se na konkretan red-obrazac i odaberete tipku „Export u datoteku“, nakon toga u „... Ipos knjigovodstvo\Data\Temp“ pronađete datoteku REGOS.RM0 i nju na nekom magnetskom mediju nosite u Finu ili šaljete internetom u eRegos. (21.11.2013)
P: Kada se iz programa formira IP obrzac, da li je moguće napraviti promjenu u njemu? (ID:134676) O: Datoteka u koju se exportira IP obrazac u ver 12.0 je XML datoteka.

Datotaka koja će se kreirati je IP_nnnnnnnnnnn_01.XML gdje 11 n predstavlja OIB firme.
Datoteka će se kreirati u direktoriju ...Ipos knjigovodstvo\Data\Temp.

XML datoteka je obična tekstualna datoteka sa XML notacijom upisivanja podataka. Tekstualna znači da je možete otvoriti u običnom Notepadu ili Wordu, a XML notacija znači da se podaci u njoj zapisuju po određenim pravilima.

Dakle možete je editirati u običnom tekst editoru ako je potrebno samo promjeniti neke postojeće iznose, ali ako želite raditi veće izmjene kao što su dodavanje novih polja ili redova tada je preporučljivo koristiti neki XML editor sa kojim se to može sigurnije napraviti npr. sa „XML Notepad 2007 programom“ kojeg možete skinuti na linku
<http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7973> (27.11.2013)
P: Molim Vas recite mi da li prvo obračunam plaću za 11/2013, pa onda nakon toga pokrenem opciju konačnog obračuna plaće ili prvo napravim konačan obračun plaće , pa onda plaću za 11/2013.
gdje o tome mogu pročitati opširnije. (ID:134739)
O: Možete pogledati na linkovima:
- <http://www.ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm#31_Obracun_placa/id310000014 obracun placa djelatnika.htm>

- <http://www.ipos.hr/Pages/Tekuce_aktualnosti.aspx#20111208_godisnji-obracun-poreza2011>

- <http://www.ipos.hr/Pages/Tekuce_aktualnosti.aspx#20101130_godisnji_obracun_poreza> (05.12.2013)
P: u PTL HUB obrasca,kod unošenja podataka u poziv na br.odobrenja ne mogu do kraja unijeti slijedeći podatak(npr. MIO I) :8168-05083051103-#JOPPD#, jer nakon unošenja #JOP ne dozvoljava mi daljnji upis. Navedeni podatak sam unjela na slijedeći način:8168-#OIB#-#JOPPD# (ID:135030) O: Ne upisujete OIB direktno u template nego kao #OIB#, a program će ga kod automatskog kreiranja povući. (03.01.2014)
P: Instalirali smo verziju12.1.2. , napravili obračun plaće obračunati su doprinosi iz i na plaću , ali nisu prikazani u JOPPD obrascu. Molim Vas što moramo napraviti. (ID:135074) O: Molimo da prije rada sa JOPPD obrascem proučite sljedeće upute

Tekuće aktualnosti-upute u vezi JOPPD-a:
http://www.ipos.hr/Pages/Tekuce_aktualnosti.aspx#20131203_uputa-u-vezi-joppd-obrasca <http://www.ipos.hr/Pages/Tekuce_aktualnosti.aspx>

Detaljna uputa za JOPPD:
http://www.ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm#31_Obracun_placa/ID310260000 Obrazac JOPPD.htm <http://www.ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm>

Objašnjenje automatskog unosa JOPPD-a:
http://www.ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm#31_Obracun_placa/ID310260100 Obrazac JOPPD automatski unos.htm <http://www.ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm>

Objašnjenje kontrola JOPPD-a:
http://www.ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm#31_Obracun_placa/ID310260200 Provjera JOPPD.htm <http://www.ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm>


ps
Vjerojatno niste u šifrarniku doprinosa upisali vezu sa JOPPD obrascem. (03.01.2014)
P: Prilikom izrade ID-1 OBRASCA za poreznu upravu pojavljuje se slijedeća greška : sistemska poruka Tfm-310133OpReptDcrtal1;'''' is not valid integer value. (ID:135313) O: U prozoru djelatnika Kadrovska>Kadrovska evidencija>Djelatnici se nalazi polje „Vrsta primitka (dohotka) koji će se koristiti kod ovog radnika, kombinacije doprinosa“, zapišite tu šifru vrste primitka za konkretnog djelatnika.

U prozoru „ObrDohotka>Šifrarnici>Kombinacije pridruženih doprinosa vrstama rada“ pronađite šifru vrste primitka, a u pojedinačnom prikazu pogledajte što je upisano u polje „Poziv na broj odobrenja automatskih HUB-ova za porez i prirez“, desno od polja je tekst (4 znamenke šifre računa za ID-1).

Te 4 znamenke predstavljaju brojčane oznake za uplaćene poreze (1422, 1805, 1457, 1465, 1473, 1546, 1570, itd.) ako u tom polju niste ništa upisali javit će se poruka greške koju ste naveli. (11.01.2014)
P: Kako izgenerirati dopis koji prati obrazac IP na mediju iz programa ili taj dopis trebamo sami napraviti . (ID:135315) O: Sve o IP obrascu možete pogledati na stranicama PU na linku
<http://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Stranice/IP_obrazac.aspx>

Kada kliknete na „Upute za poslodavce u PDF formatu“ vidjet ćete da je na jednoj stranici i formular kojeg možete isprintati i popuniti, u samom programu ne postoji taj formular. (11.01.2014)
P: (ID:135337) O: Da, morat ćete otvoriti novu šifru za tu osobu u kadrovskoj evidenciji. (13.01.2014)
P: na koji način mogu izlistati rekapitulaciju poreza i prireza za svaku općinu posebno ?

Na starom obrascu ID na B strani je bio prikazan obračunati porez i prirez za svaku općinu pojedinačno, a na JOPPD obrascu na strani A je iskazan ukupni

iznos poreza i prireza. Tražili smo i na pisanim uputama ali nismo uspjeli pronaći. (ID:135380)