Ver 14.1.7

IPOS

Tvrtka Ipos je osnovana 1992. godine u Zagrebu. Osnovna djelatnost je projektiranje informacijsko poslovnih sistema, a osnovni proizvod je knjigovodstveni paket za windowse IPOS knjigovodstvo.

Naš OIB: 81491680659

Udaljena podrška

Program Ipos knjigovodstvo

je prisutan na tržištu od 1992. godine, pokriva osnovne funkcije poslovanja malih i srednjih poduzetnika. Financijsko, saldakonti, blagajničko, fakturiranje, porezne evidencije, skladišta, maloprodaja, obračun dohodaka, dugotrajna imovina, proizvodnja, obrtnici ...

Možete birati između kupnje trajne licence ili povoljnog najma programa.

1300+
korisnika programa Ipos knjigovodstvo
0100+
knjigovodstvenih servisa
0050+
ekonomskih škola i obrazovnih ustanova

Tekuća verzija 14.1 - 12.05.2017

Tekuća podverzija 14.1.7 - 13.06.2017

Grafikoni korisničkih izvještaja i bruto bilance, korisnici u mrežnom radu, neaktivni korisnici, robno nove mogućnosti stanja zaliha, pretraživanje postavki, filtriranje dokumenata glavne knjige i dr., izvještaj rekapitulacija vrsta rada u plaćama i dr. Pregled svih promjena

Iz prošlih verzija

Ver 14.0 - 21.11.2016
Fiskalizacija novi protokoli od 9.1.2017., SDI samostalni prozori izvan aplikacije, High-DPI Awareness Support, SEPA XML izvadak, ...
Ver 13.4 - 23.05.2016
SEPA kreditni transfer - mini reforma platnog prometa, ...
Ver 13.3 - 27.01.2016
OPZ-STAT-1 obrazac, Obrazac DI
Ver 13.2 - 17.06.2015
Novi obrazac platnog listića IP1/NP1, XML exporti izvještaja glavne knjige, zaštićeni računi u plaćama
Ver 13.1 - 03.01.2015
Modul Kriptografija, digitalno potpisivanje računa, novi PDV obrazac (bez xml sheme), novi način oporezivanja, promjene u obračunu plaća
Ver 13.0 - 11.04.2014
Delphi XE5, stilovi programa, pretraživač menia, novi export, izmjena JOPPD-a
Ver 12.2 - 29.01.2014
Novi PDV obrazac, UR-e, IR-e, nova XML shema, JOPPD nove matematičke kontrole
Ver 12.1 - 01.01.2014
JOPPD obrazac, HUB-3 zbrojni nalog za plaće
Ver 12.0 - 01.07.2013
Novi PDV EU obrasci, podrška za Windows 8
Ver 11.1 - 31.12.2012
Fiskalizacija u Hrvatskoj, XML export svih tabela u programu, novi XML importi i dr.
Ver 11.0 - 09.08.2012
HUB 3, 3A Univerzalni nalog za plaćanje i Nalog za nacionalna plaćanja, HUB 3 Zbrojni nalog po novom formatu, IDD XML export v1.0, Povezivanje programa sa eksternom dokumentacijom ...

Ako želite naručiti nadogradnju možete poslati zahtjev za ponudom na mail ipos@ipos.hr.

Korisnici koji imaju pravo na BESPLATNU NADOGRADNJU na zadnju verziju (korisnici paušalnog održavanja i pretplatnici na nadogradnje) sa interneta mogu sami skinuti i instalirati nadogradnju.

Tekuće novosti

16.08.2017

Aktualnost u vezi obračuna doprinosa plaća

Obračun doprinosa iz i na plaće doprinosa kao i sam obračun plaća je prilično složen zbog raznih propisa koji ograničavaju ili povećavaju osnovice i u takvim okolnostima korisniku neki puta nije jasno odakle je program dobio osnovicu za obračunati doprinos. Ovdje navodimo postupak-algoritam što program radi i provjerava prilikom obračuna doprinosa kako bi bilo jasnije kako se došlo do pojedinih iznosa.
Dodatno od ver 15 program će o svakoj korigiranoj osnovici za radnika i pojedini doprinos dati poruku u zabilješkama obračuna.
Aktualnosti

09.08.2017

Aktualnost u vezi fiskalizacije poslovnih prostora od 1.7.2017

Od 1.srpnja 2017.godine ukida se mogućnost prijave podataka poslovnih prostora fiskalizacije slanjem XML poruka iz korisničke aplikacije Ipos knjigovodstvo u CIS Porezne uprave. Od tog dana obveznici podatke poslovnih prostora unose preko aplikacije ePorezna Porezne uprave, međutim uvođenjem novog načina prijave poslovnih prostora nastale su i neke nove situacije koje korisnicima prave probleme.
Aktualnosti

06.08.2017

Nova aktualnost u vezi fiskalnih datoteka kod fiskaliziranja računa

Kod fiskaliziranja računa i uključene postavke za kreiranje XML arhivskih fiskalnih datoteka kod pojedinih korisnika to može biti prilično veliki broj datoteka jer se kreiraju 2 datoteke RacunZahtjev...XML i RacunOdgovor...XML za svaki račun. Pročitajte uputu što napraviti.
Aktualnosti

23.07.2017

Objavljene su promjene progama za buduću verziju 15.0

Nove verzije razvojnih alata Delphi Tokyo.
Prijevodi računa i predračuna na engleski jezik.
Detaljnije informacije kod pokretanja obračuna plaća o primjenjenim osnovicama doprinosa.
Pregled promjena programa

13.06.2017

Izdan je dodatak-podverzija 14.1.7 na ver 14.1

Ispravak u pripremnoj inventuri.
Pregled promjena programa

Zadnja pitanja i odgovori PiO

Sveukupno pitanja/odgovora u bazi: 1164

Klik na pitanje otvara i zatvara odgovor

P: Kod redovnog održavanja servera primijetili smo da veliko zauzeće C diska vašeg servera.
Do zauzeća je došlo zbog dvije temp baze:
NexusDB_TemporaryStorage_5500_4269602048.tmp
NexusDB_TemporaryStorage_6688_4269532960.tmp

Baze se nalaze u direktoriju:
C:\Windows\Temp

Možete li molim provjeriti sa Ipos podrškom smiju li se te dvije baze obrisati?
Sistem - ID:145947 - 27.07.2017

O: Zatvorite sve programe Ipos knjigovodstva.
Zaustavite nxServer service.
Obrišite navedene temp datoteke.
Ponovo sve pokrenite.
P: Kod verifikacije poslovnog prostora putem ePorezna za poslovni prostor oznake PJ1 je bio postavljen kao POKRETNI POSLOVNI PROSTOR a on to nije .

Da bi se napravila izmjena iz pokretni u fiksni poslovni prostor ePorezna aplikacija NE DOZVOLJAVA izmjenu podatka o tipu poslovnog prostora već se mora postojeći poslovni prostor(pokretni) zatvoriti te otvoriti novi poslovni prostor sa novom oznakom ( mi bi stavili PJ4).

Molimo Vas da nam date upute kako to napraviti u kasi da nam računi izlaze sa oznakom poslovnog prostora PJ4.
Ako nije moguće staviti znaku PJ4 molimo Vas da nam kažete koje vrste oznaka je moguće staviti.

Molimo Vas upute kako prebaciti stanje skaldišta i ostalo iz PJ1 U PJ4.Fiskalizacija HR - ID:145905 - 17.07.2017

O: Ako ste kod prethodne prijave poslovnog prostora (prije 1.7.2017.) upisali bilo što u polje "Opis prostora bez adrese" u PU su ga tretirali kao Pokretni poslovni prostor.

Aplikacija ePorezna bi po logici stvari trebala omogućiti ili izmjenu tipa poslovnog prostora, ili nakon zatvaranja poslovnog prostora unos novog prostora sa istom oznakom, ali to na žalost nije tako.

U Pc blagajni računi imaju sljedeću oznaku računa xxxx / PJyyyyy / zzzz, gdje je xxxxx broj računa, yyyyy šifra poslovnog prostora, zzzzz broj kase, PJ je fiksna oznaka za poslovni prostor, svi brojevi su bez vodećih nula.

Oznaka poslovnog prostora se automatski dodjeljujue kao PJ + šifra prodavaonice u šifrarniku poslovnih jedinica.

Dokument kojim biste prebacili određene artikle sa jedne na drugu prodavaonicu npr. iz prodavaonice 1 u prodavaonicu 4 je "Maloprodaja > Skladišni dokumenti > A. Međuskladišnice", ali na žalost ne postoji tipka kojom biste automatski prebacili sve artikle.
P: Dali je u programu moguče voditi popis sitnog inventara .Osnovna sredstva - ID:145896 - 17.07.2017

O: U modulu Osnovna sredstva, koristite isti šifrarnik za osnovna sredstva i sitan inventar, ali ih razlikujete prema amortizacijskoj skupini.

Prvo u "OsSredstva > Šifrarnici > Amortizacijske skupine" unesite Sitan inventar sa vijekom trajanja 1 godina i stopom otpisa 100%, a zatim u
"OsSredstva > Šifrarnici > Popis osnovnih sredstava" upotrijebite tu amortizacijsku skupinu.
P: Trebali bi mi određeni podaci za 2013 g koji mi nisu dostupni u programu ali koje smo arhivirali na hard disk a možda su i arhivirani u Iposu. Sistem - ID:145888 - 13.07.2017

O: Arhiviranje Ipos knjigovodstva, bez obzira da li se radi unutar programa ili iz Windows Explorera, se uvijek svodi na kopiranje cijelog direktorija Ipos knjigovodstvo u kojem su i podaci i registracija i sam izvršni program.

Trebate pronaći gdje vam se nalazi taj arhivski direktorij iz željenog perioda, pronaći u njemu datoteku knjigovodstvo.exe i pokrenuti ju, ali prije toga trebate svakako obrisati datoteku ipos.ini koja se nalazi zajedno sa datotekom knjigovodstvo.exe.

Ako je sa arhivom sve u redu moći ćete ući u program, vjerojanto u probnom modu, i pregledati sve podatke.
P: Pokušavam kreirati jedan Račun u maloprodaji iz veleprodaje i što god odaberem za skladište , nakon SPREMI izađe pop-up prozor:
„Šifra jedinice tipa skladište veleprodaje ne postoji !“
Fiskalizacija HR - ID:145864 - 06.07.2017

O: Kada bi otvorili "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovne jedinice u firmi" onda bi vidjeli da u koloni "Tip jedinice" nemate upisan niti jedan red u kojem piše "skladište".
P: Pitanje fiksnog poslovnog prostora smo odredili na e-poreznoj, tj. moje računovodstvo.
Da bi mogli to napraviti morali smo promijeniti oznaku računa

Dakle sad više nije 1/PJ1/2017

Nego bi trebalo biti 1/P1/2017.

Da li ja mogu sama napraviti promjenu oznake poslovnog prostora iz „ PJ1“ u „P1“Fiskalizacija HR - ID:145860 - 05.07.2017

O: Oznaka PJ u programu je predefinirana, to piše u helpu pa shodno tome promjenite oznaku poslovnog prostora na ePoreznoj.
P: Knjigovođa mi uređuje prijavu na e-poreznoj.
No sustav javlja da je naša blagajna pokretna, a nije, pa kažu da u Iposu to treba ispraviti

Kod prve prijave 08.01.2014. stavljeno je s vaše strane da je naš poslovni prostor pokretni a ne fiksni.
Javite mi kako to možemo ispraviti, da li to možete vi ispraviti ili ja trebam negdje to u sustavu kod sebe?
Fiskalizacija HR - ID:145848 - 03.07.2017

O: Do sada se u programu Ipos knjigovodstvo u "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovne jedinice u firmi" upisivalo podatke za sve poslovne prostore i fikslizirali prostori tipkom Fiskal PP.

Od 1.7.2017. se fiskalizacija/prijava/izmjena poslovnih prostora radi direktno u ePorezna aplikaciji, detaljne upute o tome na stranicama Porezne uprave i ePorezna aplikaciji na internetu.
P: Sad smo vidjeli da nam je krivo upisan broj računa u programu pa kada maloprodajni račun izdamo, na njemu piše taj broj. Ljudi uplačuju, a uplate ne sjedaju..Kako to zamjenimo?

U prilogu primjer (dakle gornji desni kut RAČUN)PC kasa - ID:145828 - 29.06.2017

O: Trenutno imate odabran način prikaza podataka pošiljatelja "Program generira" što znači da se podaci povlače iz baze partnera, u poslovnim partnerima pronađite svoju firmu i promjenite podatke.
Pregled svih pitanja i odgovora po modulima