Ver 19.0.7

IPOS

Tvrtka Ipos je osnovana 1992. godine u Zagrebu. Osnovna djelatnost je projektiranje informacijsko poslovnih sistema, a osnovni proizvod je knjigovodstveni paket za windowse IPOS knjigovodstvo.

Naš OIB: 81491680659

Naša komunikacija je isključivo pisana putem e-maila radi detaljne dokumentacije. Kod složenijih problema koristimo udaljenu podršku spajanjem na računalo korisnika.

Udaljena podrška v15

Program Ipos knjigovodstvo

je prisutan na tržištu od 1992. godine, pokriva osnovne funkcije poslovanja malih i srednjih poduzetnika. Financijsko, saldakonti, blagajničko, fakturiranje, porezne evidencije, skladišta, maloprodaja, obračun dohodaka, dugotrajna imovina, proizvodnja, obrtnici ...

Možete birati između kupnje trajne licence ili povoljnog najma programa.

Kontaktirajte nas na e-mail: ipos@ipos.hr

1300+
korisnika programa Ipos knjigovodstvo
0100+
knjigovodstvenih servisa
0050+
ekonomskih škola i obrazovnih ustanova

Tekuća verzija 19.0 - 23.04.2023

Tekuća podverzija 19.0.7 - 30.09.2023

Delphi Alexandria ver 11.3, novija verzija baze podataka, nove isplatne liste IP1, NP1 Pregled svih promjena

Iz prošlih verzija

Ver 19.0 - 23.04.2023
Delphi Alexandria ver 11.3, novija verzija baze podataka
Ver 18.0 - 13.04.2022
Dvojno iskazivanje cijena EUR-o, Delphi 11 Alexandria, temeljne promjene za podršku Windows 11, novi grafikoni i promjene postojećih i dr.
Ver 17.1 - 11.11.2020
Delphi 10.4.2, nove verzije razvojenih alata, neaktivni artikli, provjera primatelja računa
Ver 17.0 - 11.11.2020
Delphi 10.4 Sydney, Import artikala i cjenika, Fiskalizacija QR kod, eRačuni EU EN16931, Boje stranih partnera
Ver 16.1 - 17.01.2020
Delphi Rio 10.3.3, Arhiviranje novi modul, Nadogradnja izmjena programa, SDI prozori
Ver 16.0 - 16.04.2019
Delphi Rio, grafički barkodovi, kriptiranje baze podataka
Ver 15.1 - 01.05.2018
Redizajn ikona u programu, slanje/primanje eRačuna preko servisa Moj-eRačun, RTF editor, dugi opis stavaka računa/predračuna, kartice artikala objedinjeni VP+MP
Ver 15.0 - 24.10.2017
Nove verzije razvojenih alata Delphi 10.2 Tokyo, promjena dizajna dokumenata za slanje, obrazac INO PPO, engleski prijevod računa i predračuna, optimizacije robno-materijalnog i maloprodaje i dr.
Ver 14.1 - 12.05.2017
Grafikoni korisničkih izvještaja i bruto bilance, korisnici u mrežnom radu, neaktivni korisnici, robno nove mogućnosti stanja zaliha, pretraživanje postavki, filtriranje dokumenata glavne knjige i dr., izvještaj rekapitulacija vrsta rada u plaćama i dr.
Ver 14.0 - 21.11.2016
Fiskalizacija novi protokoli od 9.1.2017., SDI samostalni prozori izvan aplikacije, High-DPI Awareness Support, SEPA XML izvadak, ...
Ver 13.4 - 23.05.2016
SEPA kreditni transfer - mini reforma platnog prometa, ...
Ver 13.3 - 27.01.2016
OPZ-STAT-1 obrazac, Obrazac DI
Ver 13.2 - 17.06.2015
Novi obrazac platnog listića IP1/NP1, XML exporti izvještaja glavne knjige, zaštićeni računi u plaćama
Ver 13.1 - 03.01.2015
Modul Kriptografija, digitalno potpisivanje računa, novi PDV obrazac (bez xml sheme), novi način oporezivanja, promjene u obračunu plaća
Ver 13.0 - 11.04.2014
Delphi XE5, stilovi programa, pretraživač menia, novi export, izmjena JOPPD-a
Ver 12.2 - 29.01.2014
Novi PDV obrazac, UR-e, IR-e, nova XML shema, JOPPD nove matematičke kontrole
Ver 12.1 - 01.01.2014
JOPPD obrazac, HUB-3 zbrojni nalog za plaće
Ver 12.0 - 01.07.2013
Novi PDV EU obrasci, podrška za Windows 8
Ver 11.1 - 31.12.2012
Fiskalizacija u Hrvatskoj, XML export svih tabela u programu, novi XML importi i dr.
Ver 11.0 - 09.08.2012
HUB 3, 3A Univerzalni nalog za plaćanje i Nalog za nacionalna plaćanja, HUB 3 Zbrojni nalog po novom formatu, IDD XML export v1.0, Povezivanje programa sa eksternom dokumentacijom ...

Ako želite naručiti nadogradnju možete poslati zahtjev za ponudom na mail ipos@ipos.hr.

Korisnici koji imaju pravo na BESPLATNU NADOGRADNJU na zadnju verziju (korisnici paušalnog održavanja i pretplatnici na nadogradnje) sa interneta mogu sami skinuti i instalirati nadogradnju.

Tekuće novosti

30.09.2023

Izdan je dodatak-podverzija 19.0.7 na ver 19.0

Kod automatskog importa izvoda iz datoteka banaka istodobno će se u novom tabu Zabilješke ispisati kompletan algoritam što i gdje je program pretraživao kod pronalaženja kupca, dobavljača i konta te na koji način je na kraju došao do podataka koje je upisao u knjiženje izvoda.

Isto tako će su u direktoriju, odakle je importirana datoteka izvoda, kreirati dodatna tekstualna datoteka sa kompletnim zapisom algoritma importa.
Pregled promjena programa

26.09.2023

Izdan je dodatak-podverzija 19.0.6 na ver 19.0

Nove isplatne liste IP1, NP1 u plaćama prema novim propisima od 1.10.2023.
Izmjene u servisu eRačuna zbog promjena kod Elektroničkih računa na webu.
Tragača artikala u predračunima, specifikacije rezervacija artikala.
Evidencije o promjenama u cjenicima.
Postavljanje tekućeg razdoblja u plaćama.
Filtriranje radnika u kadrovskoj evidenciji.

Napomena, nakon stavljanja podverzije 19.0.6 program će tražiti indeksiranje datoteka.
Pregled promjena programa

03.08.2023

Izdan je dodatak-podverzija 19.0.5 na ver 19.0

Povećanje broja tipova knjiženja protustavaka temeljnica u saladakonti dobavljača, putni nalozi dodatne korekcije zaokruživanja, dodatne korekcije podjele računa u PDV UR-ama.
Pregled promjena programa

26.06.2023

Izdan je dodatak-podverzija 19.0.4 na ver 19.0

Prikaz mjesta skladištenja u cjenicima i dr. korekcije.
Pregled promjena programa

05.06.2023

Izdan je dodatak-podverzija 19.0.3 na ver 19.0

Promjene strukture eRačuna.
Klizač u scrollBox panelima.
Dodatno zaokruživanje MP računi.
Dodatne korekcije platni listići.
Pregled promjena programa

Zadnja pitanja i odgovori PiO

Sveukupno pitanja/odgovora u bazi: 1525

Klik na pitanje otvara i zatvara odgovor

P: Ako bi mogli u Iposu kreirati (prekopirati…) identičan GFI-POD obrazac kakav se predaje Fini te da možemo označiti konta iz bruto bilance koja bi se onda upisivala (tj. njihova stanja ili zbrojevi stanja pojedinih konta) u zato predviđeno polje u GFI-POD.
Zatim bi tako karirani GFI-POD samo prepisali u xls file od Fine
Glavna knjiga - ID:162503 - 25.09.2023

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: Program smo prebacili na novo računalo, otključali ga i probali na svim radnim stanicama. Sve je OK.

Samo još izbacuje jednu pogrešku:
Neispravno upisana putanja u postavkama do UBL datoteke eRačun!
//Marijan-Novo\D\Ipos knjigovodstvo

Gdje se u programu to može podesiti? Nismo uspjeli naći u bazi odgovora.
Sistem - ID:162493 - 22.09.2023

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: Možete li me uputiti na mogući razlog nemogućnosti pokretanja programa na jednoj od instalacija na kojoj je pc blagajna od jutros se ne može pokrenuti program. Otvori se prozor Ipos knjigovodstvo pokretanja programa i provjera dostupnosti novijih podverija i tu se smrzne. Ne otvara dalje prozor sa odabirom korisnika i unosom lozinke, niti se ovaj prozor pokretanja može zatvoriti.
Sistem - ID:162465 - 18.09.2023

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: Molila bih , ako je moguće, kod knjiženja ulaznih računa , razrada poreza i osnovica da se proširi.
Imam jako puno ulaznih računa sa stopama od 5%,13% i 25% gdje su sve stope i sve osnovice na jednom ulaznom računu
Jel moguće to nekako napraviti da nakon uriranja ne moram ići za savki račun u knjige URA i mijenjati ih ručno.

Nakon unosa osnovnih podataka biram knjigu ura za 25% broj 5 , u iznos upišem ukupan iznos, u PDV samo iznos PDVa od 25%  , sve ostalo u zadnju kućicu neoporezivo. U temeljnici razradim sve pojedinčno , svaka stopa PDVa na pripadajući konto pretporeza. Onda idem u knjuge URA i ručno radim razradu poreza i osnovica prema rekapitulaciji u fakturi. Htjela bih ako je moguće da odmah kod unosa podataka koji idu u knjige URA odmah razradim sve porezne stope i osnovice.
Saldakonti dobavljača - ID:162456 - 15.09.2023

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: Kupcu smo poslali knjižnu obavijest preko e-računa, a kupac je dobio terećenje.
Podrška Elektroničkih računa su nas uputili na Vas. Kako možemo riješiti problem?
Fakturiranje u VP - ID:162418 - 11.09.2023

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: Za jednog radnika program je do sada izračunavao osobni odbitak 530,90+(0,7*331,81)=763,17 što je točno, međutim sada mu ispada 763,16 jer zakruži 0,7*331,81 =232,267 na 232,26 umjesto na 232,27.
Kako da to korigiramo?
Obračun dohodka - ID:162384 - 01.09.2023

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: Da li je moguće slanje e-računa na 2 e-mail adrese?
Ako da, kojim znakom se odvajaju?
Pomoćni programi - ID:162375 - 25.08.2023

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: Pomoć korisniku kod brisanja podataka matične firme za koje se vode knjige.Sistem - ID:162362 - 17.08.2023

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: Korisnik prijavljuje grešku kod unosa u saldakonti dobavljača nakon što je jutros nestalo struje:
"Neuspjelo spremanje, probajte ponovo spremiti podatke!
Sistemska poruka
(Tfm2200300UplataDob:NexusDB: ta2DneDob: Corrupt table/index header. [$2301/8961])"
Sistem - ID:162298 - 25.07.2023

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
Pregled svih pitanja i odgovora po modulima