Ver 15.0.4

IPOS

Tvrtka Ipos je osnovana 1992. godine u Zagrebu. Osnovna djelatnost je projektiranje informacijsko poslovnih sistema, a osnovni proizvod je knjigovodstveni paket za windowse IPOS knjigovodstvo.

Naš OIB: 81491680659

Udaljena podrška

Program Ipos knjigovodstvo

je prisutan na tržištu od 1992. godine, pokriva osnovne funkcije poslovanja malih i srednjih poduzetnika. Financijsko, saldakonti, blagajničko, fakturiranje, porezne evidencije, skladišta, maloprodaja, obračun dohodaka, dugotrajna imovina, proizvodnja, obrtnici ...

Možete birati između kupnje trajne licence ili povoljnog najma programa.

1300+
korisnika programa Ipos knjigovodstvo
0100+
knjigovodstvenih servisa
0050+
ekonomskih škola i obrazovnih ustanova

Tekuća verzija 15.0 - 24.10.2017

Tekuća podverzija 15.0.4 - 09.11.2017

Nove verzije razvojenih alata Delphi 10.2 Tokyo, promjena dizajna dokumenata za slanje, obrazac INO PPO, engleski prijevod računa i predračuna, optimizacije robno-materijalnog i maloprodaje i dr. Pregled svih promjena

Iz prošlih verzija

Ver 14.1 - 12.05.2017
Grafikoni korisničkih izvještaja i bruto bilance, korisnici u mrežnom radu, neaktivni korisnici, robno nove mogućnosti stanja zaliha, pretraživanje postavki, filtriranje dokumenata glavne knjige i dr., izvještaj rekapitulacija vrsta rada u plaćama i dr.
Ver 14.0 - 21.11.2016
Fiskalizacija novi protokoli od 9.1.2017., SDI samostalni prozori izvan aplikacije, High-DPI Awareness Support, SEPA XML izvadak, ...
Ver 13.4 - 23.05.2016
SEPA kreditni transfer - mini reforma platnog prometa, ...
Ver 13.3 - 27.01.2016
OPZ-STAT-1 obrazac, Obrazac DI
Ver 13.2 - 17.06.2015
Novi obrazac platnog listića IP1/NP1, XML exporti izvještaja glavne knjige, zaštićeni računi u plaćama
Ver 13.1 - 03.01.2015
Modul Kriptografija, digitalno potpisivanje računa, novi PDV obrazac (bez xml sheme), novi način oporezivanja, promjene u obračunu plaća
Ver 13.0 - 11.04.2014
Delphi XE5, stilovi programa, pretraživač menia, novi export, izmjena JOPPD-a
Ver 12.2 - 29.01.2014
Novi PDV obrazac, UR-e, IR-e, nova XML shema, JOPPD nove matematičke kontrole
Ver 12.1 - 01.01.2014
JOPPD obrazac, HUB-3 zbrojni nalog za plaće
Ver 12.0 - 01.07.2013
Novi PDV EU obrasci, podrška za Windows 8
Ver 11.1 - 31.12.2012
Fiskalizacija u Hrvatskoj, XML export svih tabela u programu, novi XML importi i dr.
Ver 11.0 - 09.08.2012
HUB 3, 3A Univerzalni nalog za plaćanje i Nalog za nacionalna plaćanja, HUB 3 Zbrojni nalog po novom formatu, IDD XML export v1.0, Povezivanje programa sa eksternom dokumentacijom ...

Ako želite naručiti nadogradnju možete poslati zahtjev za ponudom na mail ipos@ipos.hr.

Korisnici koji imaju pravo na BESPLATNU NADOGRADNJU na zadnju verziju (korisnici paušalnog održavanja i pretplatnici na nadogradnje) sa interneta mogu sami skinuti i instalirati nadogradnju.

Tekuće novosti

09.11.2017

Izdan je dodatak-podverzija 15.0.4 na ver 15.0

Dodani filter prikaza svih kartica artikala (robno i maloprodaja) bez obzira na stanje i promet, dodana postavka inicijalnog prikaza.
Pregled promjena programa

07.11.2017

Izdan je dodatak-podverzija 15.0.3 na ver 15.0

Korekcije u pregledu kartica stanja artikala koji nemaju stanje zaliha.
Pregled promjena programa

27.10.2017

Izdan je dodatak-podverzija 15.0.2 na ver 15.0

U postavkama grupa Fakturiranje > Ispis računa / predračuna dodane su postavke za podešavanje svjetline crne boje teksta i linija kod ispisa računa i predračuna.
Pregled promjena programa

24.10.2017

IZDANA JE VERZIJA PROGRAMA 15.0

Nove verzije razvojenih alata Delphi 10.2 Tokyo, promjena dizajna dokumenata za slanje, obrazac INO PPO, engleski prijevod računa i predračuna, optimizacije robno-materijalnog i maloprodaje ...
Pregled promjena programa

22.08.2017

Aktulanost u vezi razvrstavanja poreza kod fiskalizacije računa

To što se svi porezi (osnovica, iznos poreza, stopa poreza, naziv) jasno vide na računu nije dovoljno jer PU uprava traži da se kod fiskalizacije (tj. slanja računa na server PU) dodatno grupiraju porezi u 5 kategorija (PDV, PP, ostali, oslobođenja, ne podliježe oporezivanju). Ovdje se često rade greške jer je razrada poreza u fiskalnoj datoteci koja se šalje u PU detaljnija od onoga što se vizualno vidi na računu.
Aktualnosti

Zadnja pitanja i odgovori PiO

Sveukupno pitanja/odgovora u bazi: 1177

Klik na pitanje otvara i zatvara odgovor

P: Rješenje nekih problema kod nadogradnje programa Ipos knjigovodstvo kao što je problem sa pokretanjem programa EStrS.exe, problem da nije prikazan identifikacijski broj za nadogradnju.
Sistem - ID:146562 - 08.11.2017

O: Kada sa weba skinete program za nadogradnju "Ipos_update_zip.exe" radi se zapravo o zip-anoj (komprimiranoj) samodearhivirajućoj datoteci.
Kada ju pokrenete raspakirati će se zipana samodearhivirajuća datoteka u novi direktorij "Ipos update" i u njemu će se automatski pokrenuti program "update.exe" te se pojavljuje prozor programa za nadogradnju.

1. Problem
Ako pri automatskom pokretanju programa za nadogradnju dobijete poruku "Greška kod pokretanja programa EStrS.exe" nešto je u windowsima blokiralo pokretanje tog programa.
Zatvorite prozor programa za nadogradnju i ponovo ga pokrenite tako što ćete direktno pokrenuti program "update.exe" iz novokreiranog (raspakiranog) direktorija "Ipos update".

2. Problem
Ako unutar prozora programa za nadogradnju nakon odabira programa knjigovodstvo.exe kojeg želite nadograditi u donjem lijevom dijelu program nije prikazao identifikacijski broj (koji vam treba za dobivanje ključa nadogradnje) tada izađite iz programa za nadogradnju, zaustavite nxServer servis i ponovo pokrenite program za nadogradnju.

Kako zaustaviti nxServer servis?
1. Način
Ikona NexusDB servisa se najčešće vidi u taskbaru u windowsima, dolje desno u alatnoj traci
Desni klik miša na ikonu i odabir "Stop Service"
Ako nema ikone možete pokrenuti program ...Ipos knjigovodstvo\Server\nxServer.exe i pojavit će se ikona.

2. Način
Kreirajte shortcut programa ...Ipos knjigovodstvo\Server\nxServer.exe i u njemu u desni klik miša pa Properties i u polju Target upišite parametar " /stop" te pokrenite shortcut, zaustavit će se servis
Ako želite potpuno deinstalirati servis umjesto stop upišite parametar /uninstall

3. Način
U tragaču u windowsima upišite riječ "services" i kliknite na pronađeni program za Servise.
Zatim u popisu servisa pronađite "NexusDB Server V4" servis te kliknite na opciju "Stop the service".
P: U zadnjih par verzija što nam kod pojedinih prozora ne radi klizač gore-dolje i lijevo-desno, osim skrolanje kotačićem miša ili na tipkovnici strelicama.
Sistem - ID:146529 - 06.11.2017

O: Probajte mišem smanjiti ili povećati prozor, nakon toga bi trebalo raditi.
Čini se da je nekakav problem sa novim verzijama windowsa.
P: Da li je moguće kreirati XML datoteku(obrazac PD-IPO) u XML formatu za učitavanje u sustav e-porezna preko ipos programa.PDV evidencije - ID:146373 - 17.10.2017

O: Ne. Obrazac PD-IPO - izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama za sada nije u planu izrade.

Većina podataka koja je potrebna za unos u PD-IPO se ne nalazi u programu Ipos knjigovodstvo pa možete koristiti neki od Excel predložaka koji imaju i mogućnost exporta u XML, a možete ih pronaći na webu.
P: U 4 mjesecu sam napravila ulazu kalkulaciju za robu koju sam zaprimila. Pred par dana primijetila sam da su dva artikla duplo skuplja nego inače.
Reklamirala sam kod dostavljača i dobila knjižno odobrenje. Sada pokušavam nabavnu cijenu tih artikala dovesti u red.

Pokušala sam sa revalorizacijom nabavnih cijena. No mijenja mi se samo cijena komada koji su još na skladištu , a onih koje smo već prodali nabavna cijena ostaje sa kalkulacije iz 4 mjeseca. Možete li mi pomoći.
Robno-materijalno - ID:146353 - 16.10.2017

O: Kod automatske metode prosječnih cijena svi ulazi i izlazi jedne kartice su povezani tj. cijena svakog ulaza i izlaza robe zavisi od prethodnih promjena.
Uslijed toga je logično da se Revalorizacija nabavnih cijena odnosi samo na postojeću zalihu artikala, a ne i na povijesnu zalihu od prije 6 mjeseci.

Revalorizacijom postojeće zalihe možete dodati (oduzeti) financijski iznos nabave za određeni artikl i preko tekuće zalihe jer je financijsko stanje nabavne vrijednosti količina x tekuća cijena, u tom slučaju će vam tekuća nabavna cijena biti veća nego što je stvarna po trenutnom ulaznom računu dobavljača, ali će generalno biti usklađena na na nivou poslovne godine.

Koliku ćete NOVU nabavnu cijenu staviti u dokumentu Revalorizacija nabavne cijene morat ćete izračunati na način da odredite koliki želite financijski iznos nabavne vrijednosti na skladištu za taj artikl, zatim to podijelite sa stanjem zaliha i dobit ćete nabavnu cijenu na koju morate svesti trenutnu zalihu.
Ili, ako znate za koji financijski iznos želite povećati saldo kartice predmetnog artikla tada taj iznos podijelite sa trenutnom količinom artikla i dobit ćete razliku nabavne cijene za koju morate povećati trenutnu cijenu. Zatim ćete u NOVU nabavnu cijenu kod revalorizacije upisati cijenu koja je postojeća cijena + razlika cijene, a sve da biste saldo nabavnog iznosa kartice artikla sveli na željenu vrijednost.

Druga varijanta bi bila storniranje svih dokumenata od trenutka pogrešnog unosa (primke, otpremnice ...) i upis ispravnih dokumenata, što vam ne bih preporučio.

Treća varijanta je ako želite zaobići cijelu priču i direktno u programu upisati cijene koje želite u bilo kojem dokumentu.
U prozoru "Sistem > Program > Robno-materijalno direktni upis podataka izvan programa" pod "Stavke robnih dokumenata" pronađite željeni dokument prema broju knjiženja i šifri artikla te skladištu, zatim možete direktnom izmjenom promjeniti bilo koju cijenu, ali OPREZ morate onda promjeniti i cijene dokumenata koji su nastali nakon toga.

U svakom slučaju moja preporuka je da koristite prvu metodu preko dokumenta Revalorizacije cijena jer je regularna i sve se vidi, a i jednostavnija je.
P: Napravio sam devizni račun, ali to nas ne zadovoljava. Trebao bi imati mogučnost kreirati devizni cjenik i da za svaki proizvod imam istu cijenu, a ne da mi to određuje tečajna list. To nam je jako bitno za rad sa stranim kompanijama.
Koje opcije nudite.Fakturiranje u VP - ID:146178 - 18.09.2017

O: Pretpostavljam da ste za termin "iste cijene" mislili na stalne, nepromjenjive cijene.
Isto tako pretpostavljam da cijene želite unijeti isključivo u valuti EUR.

U "Fakturiranje > Izvještaji > Popis cjenika" kreirajte npr.
Devizni cjenik u EUR
Devizni cjeniku u KN

U "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Tečajne liste " kreirajte jednu internu tečajnu listu za EUR i stavite jedinstveni tečaj npr. 7,5 kn po eur.

U "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Cjenici artikala i usluga", odaberite Devizni cjenik u EUR i u njega unesite sve cijene u eurima.
Zatim kopirajte sve te cijene u Devizni cjenku u KN (preko tipke Kopiraj), nakon toga preko tipke Povećanje pomnožite sve cijene u Devizni cjenik u KN sa 7,5 i dobit ćete cijene u kn.

Kada fakturirate odaberite vaš internu fiksnu tečajnu listu 1 eur = 7,5 kn i cijene se nikad neće mijenjati jer se ne mijenja tečaj, osim kada sami promjenite cijenu.
P: Korisnik sam vašeg programa i imam potrebu za izdavanjem predračuna i računa u eurima.
Molim Vas dali je moguće izdati račun u eurima i koja je procedura postavke programaFakturiranje u VP - ID:146169 - 16.09.2017

O: Pojedinačni prikaz u glavi dokumenta opcija "Devizni račun/predračun"

Ako želimo ispisati dokument za inozemstvo u nekoj drugoj valuti potrebno je označiti da se radi o deviznom računu, odrediti tečajnu listu, valute i datum tečaja.

Iznosi se i dalje unose u domaćoj valuti, a samo se prilikom ispisa dokument preračunava u deviznu valutu, prilikom ispisa možemo odrediti da se i devizni računu ispisuju u domaćoj valuti

U sljedećoj verziji 15.0
Engleski prijevod ispisa računa i predračuna

U "Fakturiranje > Izvještaji > Ispis računa/predračuna" je uvedena opcija "Ispis deviznog računa/predračuna na engleskom jeziku".

Preko te opcije će se kod ispisa deviznog računa/predračuna prevesti kompletan ispis (99%) dokumenta, jedan dio teksta prevodi automatski sam program, a jedan dio teksta je otvoren za korisnika da kroz postavke može mijenjati i hrvatski i engleski prijevod.

Prevedeno je npr. svi datumi, valute, nazivi dokumenata, mogućnost engleskih tekstova, kolone zaglavlja stavaka, nazivi artikala-usluga, jedinice mjere, popratni tekstovi Ukupno, Sveukupno, Popusti, kompletan tekst cassa sconta, izradio, izdao, kontrolirao, podnožja ...
P: A šta je ovo dolje što porezna navodi kao grešku, kako se to ispravlja?
prilikom obrade prijave poreza na dobit za 2016.g. ustanovljene su greške fiskalizacije u 2016.g. kod poreznog obveznika ??????? D.O.O..., OIB: 11111122233 i to greška oznake 137 - 'Ukupan iznos na računu' nije ispravan prema formuli, te 125 - Na računu postoji podatak 'Ostali porezi' različit od '0,00'.

Fiskalizacija HR - ID:146164 - 13.09.2017

O: Ovo što su oni naveli kao greške odnosi se na prošle račune i oni se ne ispravljaju tj. ostaju kakvi jesu jer su sa ispravnim iznosom i pdv-om, osim što pdv nije grupiran prema njihovim grupama "kako su oni to zamislili".

Ispravak se misli da se budući računi ispravno grupiraju prema pdv-u.

U aktualnostima na nižem linku popis svih grešaka PU i njihov opis.


I greška 137 i 125 su posljedica neispravnog grupiranja tarife pdv-a.

Iz PU su vam poslali i primjer konkretnog računa koj je neispravan, koliko vidim očito ste na njemu upotrijebili neku tarifnu skupinu koja u skraćenom nazivu nije imala oznaku PD i PP, a porez je bio različit od nule, i kod svih računa koji su imali tu tarifu je problem.

Dakle tarife koje upotrebljavate moraju imati prva dva slova PD i porez različit od nule.
Ako imate porez na potrošnju, ostale poreze, oslobođenja od poreza, porez koji ne podliježe oporezivanju onda morate uvesti i te tarife i ispravno iz označiti prema uputi, ali o tome morate prvo sa knjigovođom.
P: Imam situaciju kad od ponude napravim račun, bez obzira kako je, i da li je taj račun naplaćen mi uvijek piše da je plaćeno po toj ponudi.Fakturiranje u VP - ID:146160 - 13.09.2017

O: U "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Izlazni računi" u glavi računa pronađite polja ispod podnaslova Predračun / avans (Godina, broj, datum, iznos).

1. Ako obrišete sve podatke u tim poljima tekst PLAĆENO PONUDOM i OSTAJE ZA PLATITI se neće uopće pojavljivati na računu

2. Ako je ukupan iznos računa npr. 500 kn, a vi u polje za iznos predračuna upišete 100 kn tada će pisati
PLAĆENO PONUDOM = 100,00
OSTAJE ZA PLATIITI = 400,00

3. Ako uz iznos upišete još i podatke o broju ponude i datum tada će i to pisati npr.
PLAĆENO PONUDOM broj 5 od 15.08.2017 = 100,00
OSTAJE ZA PLATIITI = 400,00

4. Ako je iznos za plaćeno ponudom veći ili jednak iznosu samog računa tada će pisati
PLAĆENO PONUDOM broj 5 od 15.08.2017 = 500,00
OSTAJE ZA PLATIITI = 0,00


Kod automatskog kreiranja računa iz ponude/predračuna podaci o ponudi će se automatski upisati, ali ih vi nakon toga možete proizvoljno mijenjati.

Možete koristiti i sljedeči automatizam:
1. proknjižite bankovni izvod u glavnoj knjizi i automatski prebacite iznos uplata kupaca u "Kupci > Dokumenti > Uplate kupaca"
2. otvorite prozor uplata kupaca i u tabelarnom prikazu pronađite kolone "Iznos" (uplate) i "Zatvoren sa" (iznos sa kojim je uplata zatvarana ili + ako je uplata kompletno zatvorena)
3. Označite red sa uplatom koju želite koristiti za zatvaranje ponude za tog kupca i kliknite na tipku "Ponude" u glavi prozora, program će otvoriti prozor Predračuna i pokušati pronaći predračun za tog kupca, ako ga pronađe u novom prozorčiću će prikazati podatke:
- naziv kupca
- podatke o predračunu
- predloženi datum računa koji će se kreirati
- predloženi datum isporuke računa
- predloženi uplaćeni iznos
a) možete ostaviti iznos uplate ili upisati koji želite
b) možete upisati iznos nula ako ništa nije plaćeno
c) možete obrisati sve u polju iznos ako ništa nije plaćeno i ne žeite pozivanje na predračun na računu
P: Po isteku rata kredita prilikom obračuna plaće /bilo je 12 rata, a sada se kredit nastavlja i za sljedeću godinu/, koje radnje u šifrarniku kredita trebam poduzeti, budući da mi dopušta samo stopiranje i izmjenu naziva kredita. Da li trebam ponovno unijeti iste podatke samo pod novim nazivom, ili?Obračun dohodka - ID:146135 - 06.09.2017

O: Ako su obračunate sve rate koje su bile kod kreiranja kredita onda je kredit završen, ako želite nastaviti morat ćete unijeti novi kredit.
P: Dali je moguce, da ukoliko imam jos jedan uredaj(laptop,tablet) imam jos jedan program na tom uredaju, ali da je program umrezen na oba uredaja kako bih uvijek mogao imati ponude i racune kraj sebe... dali je to moguce?
Sistem - ID:146131 - 05.09.2017

O: Vi trenutno imate jednokorisničku verziju programa što znači da je program instaliran na jednom računalu i na njemu se i pokreće program.

Možete imati mrežnu verziju programa gdje je potrebno dokupiti dvije ili više mrežnih licenci, a što omogućava istovremeni rad u programu više korisnika kojise nalaze u lokalnoj mreži.

Ne možete imati umrežen laptop ili tablet, kojeg nosite izvan ureda, sa programom koji se nalazi u uredu na računalu jer program nije umrežen preko interneta neko preko lokalne mreže.

Moguće su sljedeće varijante rješenja:

1) Možete po potrebi povremeno kopirati cijeli direktorij Ipos knjigovodstvo sa računala u uredu na laptop (kao dodatnu arhivu), takvu arhivu na laptopu nije potrebno otključavati jer za pregledavanje podataka, ispisivanje izvještaja nije potrebno da je program otključan.
Ne možete unositi dodatne podatke na laptopu.

2) Ako na laptopu imate bežični internet, možete se preko programa TeamViewer spojiti na računalo u uredu i raditi preko laptopa na njemu tj. na bilo kojem programu pa tako i u programu Ipos knjigovodstvo.
Ovo je najelegantnije rješenje jer u tom slučaju možete na laptopu raditi sve kao i da ste u uredu na glavnom računalu tj. i unositi podatke.
Pregled svih pitanja i odgovora po modulima