Ver 14.0.11

IPOS

Tvrtka Ipos je osnovana 1992. godine u Zagrebu. Osnovna djelatnost je projektiranje informacijsko poslovnih sistema, a osnovni proizvod je knjigovodstveni paket za windowse IPOS knjigovodstvo.

Naš OIB: 81491680659

Udaljena podrška

Program Ipos knjigovodstvo

je prisutan na tržištu od 1992. godine, pokriva osnovne funkcije poslovanja malih i srednjih poduzetnika. Financijsko, saldakonti, blagajničko, fakturiranje, porezne evidencije, skladišta, maloprodaja, obračun dohodaka, dugotrajna imovina, proizvodnja, obrtnici ...

Možete birati između kupnje trajne licence ili povoljnog najma programa.

1300+
korisnika programa Ipos knjigovodstvo
0100+
knjigovodstvenih servisa
0050+
ekonomskih škola i obrazovnih ustanova

Tekuća verzija 14.0 - 21.11.2016

Tekuća podverzija 14.0.11 - 23.02.2017

Fiskalizacija novi protokoli od 9.1.2017., SDI samostalni prozori izvan aplikacije, High-DPI Awareness Support, SEPA XML izvadak, ... Pregled svih promjena

Iz prošlih verzija

Ver 13.4 - 23.05.2016
SEPA kreditni transfer - mini reforma platnog prometa, ...
Ver 13.3 - 27.01.2016
OPZ-STAT-1 obrazac, Obrazac DI
Ver 13.2 - 17.06.2015
Novi obrazac platnog listića IP1/NP1, XML exporti izvještaja glavne knjige, zaštićeni računi u plaćama
Ver 13.1 - 03.01.2015
Modul Kriptografija, digitalno potpisivanje računa, novi PDV obrazac (bez xml sheme), novi način oporezivanja, promjene u obračunu plaća
Ver 13.0 - 11.04.2014
Delphi XE5, stilovi programa, pretraživač menia, novi export, izmjena JOPPD-a
Ver 12.2 - 29.01.2014
Novi PDV obrazac, UR-e, IR-e, nova XML shema, JOPPD nove matematičke kontrole
Ver 12.1 - 01.01.2014
JOPPD obrazac, HUB-3 zbrojni nalog za plaće
Ver 12.0 - 01.07.2013
Novi PDV EU obrasci, podrška za Windows 8
Ver 11.1 - 31.12.2012
Fiskalizacija u Hrvatskoj, XML export svih tabela u programu, novi XML importi i dr.
Ver 11.0 - 09.08.2012
HUB 3, 3A Univerzalni nalog za plaćanje i Nalog za nacionalna plaćanja, HUB 3 Zbrojni nalog po novom formatu, IDD XML export v1.0, Povezivanje programa sa eksternom dokumentacijom ...

Ako želite naručiti nadogradnju možete poslati zahtjev za ponudom na mail ipos@ipos.hr.

Korisnici koji imaju pravo na BESPLATNU NADOGRADNJU na zadnju verziju (korisnici paušalnog održavanja i pretplatnici na nadogradnje) sa interneta mogu sami skinuti i instalirati nadogradnju.

Tekuće novosti

23.02.2017

Izdan je dodatak-podverzija 14.0.11 na ver 14.0

Nova verzija 2.0 xml sheme za DI obrazac (dugotrajna imovina) za slanje na ePoreznu.
Dodatak u poreznim evidencijama.
Pregled promjena programa

20.02.2017

Izdan je dodatak-podverzija 14.0.10 na ver 14.0

Korekcija tabelarnog prikaza VP cjenika u odnosu na podverziju 14.0.9.
Pregled promjena programa

17.02.2017

Izdan je dodatak-podverzija 14.0.9 na ver 14.0

Grafički logo adrese u dodatnim formatima gif, png, jpg, tif, ....
Razni dodaci i izmjene.
Pregled promjena programa

15.01.2017

Izdan je dodatak-podverzija 14.0.8 na ver 14.0

Nove kontrole Fiskalizacije, provjera .NET Frameworka i dr.
Automatsko spremanje modula glavnog izbornika.
Pregled promjena programa

07.01.2017

Prekid rada fiskalizacije u produkcijskom okruženju od 9.1.2017. u ver 13.4 i ranijima

Ponavljamo vijest koju smo objavili 21.9.2016.

U verzijama 13.4 i ranijima programa Ipos knjigovodstvo od 9.1.2017. više neće radi fiskalizacija u produkcijskom okruženju Porezne uprave zbog prelaska Centralnog informacijskog sustava (CIS-a) Porezne uprave na nove sigurnosne protokole.
Od postojećih protokola SSL i TLS u novom okruženju će raditi samo TLS 1.1 i TLS 1.2, dakle SSL (sve verzije) i TLS 1.0. više ne rade.

Zbog navedenih promjena u sustavu Porezne uprave, bilo je potrebno prilagoditi program Ipos knjigovodstvo u ver 14.0 da radi sa novim protokolima.

Detaljnije o tome pogledajte u tekućim aktualnostima na linku

Aktualnost u vezi fiskalizacije

Zadnja pitanja i odgovori PiO

Sveukupno pitanja/odgovora u bazi: 1111

Klik na pitanje otvara i zatvara odgovor

P: Kod importa i provjere DI obrasca u poreznu upravu javlja se poruka da se ova verzija više ne koristi. Kako mogu koristiti verziju za 2016 godinu?

•1.2200.2.0.2.32 - Ova verzija obrasca se više ne može podnositi. Molimo koristite verziju obrasca za 2016. godinu.Osnovna sredstva - ID:145113 - 23.02.2017

O: Danas 23.2.2017. je izašla obavijest o novoj verziji xml obrasca, pa kada bude bit će u podverziji 14.0.11, pratite vijesti na webu.
P: Antivirusni program nam je u filu ipos knjigovodstvo exe našao Trojana (trojan:win32/Fuery.B!cl) i makao ga u karantenu. Što mi je činiti.Sistem - ID:145084 - 22.02.2017

O: Isto što i sa svakom drugom zaraženom izvršnom datotekom, ili je oporavite ili je zamijenite sa drugom ispravnom. Ako je vraćate iz neke arhive provjerite antivirusom i cijelu arhivu.
P: Koristimo Vaš računovodstveni ipos program već dugi niz godina, nismo radili nadogradnju, konta računskog plana su od davnina pa bi ih trebalo obnoviti (za neprofitne).Općenito - ID:145085 - 22.02.2017

O: Nadogradnju niste radili zadnjih 12 godina, međutim kontni plan je otvoren za sve izmjene korisnika i možete u njemu promjeniti sva konta i bez nadogradnje na novu verziju koja ionako neće ništa mijenjati u korisničkim podacima pa tako niti u kontnom planu.
P: Potrebno je promjeniti kontni plan.
Nazivi konta se mijenjaju i uvode se nova konta. Ranije je na nekim kontima bilo knjiženo potpuno drugačije, te ako uđem u ranije godine i listam izvještaje dobivamo pogrešne informacije.

Kako se to može promjeniti, tj. da u ranijim godinimama na tim kontima budu nazivi koji su tada vrijedili, a da od ove godine budu novi nazivi, te da se na pojedinim kontima ove godine bilježe promjene koje se na tim istim brojevima konti nije knjižilo u ranijim godinama.
Općenito - ID:145068 - 21.02.2017

O: Kontni plan je u programu Ipos knjigovodstvo na nivou programa (nivo N1) što znači da je zajednički za sve matične firme za koje vodite knjige i za sve poslovne godine u njima.

Normalno je da tokom godina dolazi do dopuna kontnog plana i manjih izmjena, međutim kada se radi o velikim i temeljnim promjena u kontnom planu koji je temelj svih knjiženja tada treba raditi i drastičnije zahvate da bi se to provelo nakon što se program koristi više godina.

Zahtjev za promjenom kontnog plana možemo podijeliti u dva pristupa.
1. Zahtijeva se promjena kontnog plana u tekućoj i svim povijesnim poslovnim godinama (i firmama)
2. Zahtijeva se promjena kontnog plana samo u tekućoj poslovnoj godini (u svim firmama), ali da u povijesnim poslovnim godinama ostane stari nepromijenjeni kontni plan.

1. Za prvi zahtjev u programu Ipos knjigovodstvo postoji alat kojim se to može napraviti, radi se o automatskoj zamjeni kontnog plana u svim dokumentima, svih firmi i svim poslovnim godinama u programu. Potrebno je slijediti određenu proceduru, a osnova je da se odrede parovi konta za zamjenu tj. koji stari konto se mijenja sa kojim novim kontom.

Rezultat takve procedure će biti da će u u svim knjiženjima biti samo novi kontni plan. U svrhu arhive uvijek možemo imati (ReadOnly) kopiju stare instalacije sa starim kontnim planom i starim kontima u knjiženjima.

Za detaljnu uputu otvorite u sadržaju helpa/uputa "Glavna knjiga > Zamjena postojećih konta novima i provjera upisanih konta", link na web upute:


2. Drugi zahtjev da se kontni plan promjeni samo u tekućoj godini, a da u povijesnim godinama ostane stari je moguće samo djelomično ispuniti, osim toga takvo što bi automatski značilo da više ne možemo raditi izvještaje i grafikone koji uključuju više poslovnih godina.

Ono što se može napraviti je da se napravi kopija instalacije tj. direktorija Ipos knjigovodstvo (ReadOnly) za pristup povijesnim podacima poslovnih godina.

Na originalnoj instalaciji napravimo promjene u kontnom planu za tekuću godinu, a stare poslovne godine obrišemo.
Alternativa je da u originalnoj instalaciji ne brišemo stare poslovne godine nego da provedemo proceduru iz točke 1. tj. da promjenimo konta u svim poslovnim godinama, a da stare poslovne godine sa starim kontnim planom zadržimo samo u kopiji instalacije za pregledavanje.
P: Da li postoji mogućnost ispisa 2D barkodova na HUB obrascima?Pomoćni programi - ID:145047 - 19.02.2017

O: Trenutno ne postoji.
P: Dobili smo prigovor od našeg revizora da na karticama artikla u 2017.g. stoji početno stanje temeljem inventure 2017 koja još nije provedena.
Može li se to nekako promijeniti?
Primjedba se odnosi na polje Dokument, INVE 2017/1.
Robno-materijalno - ID:145033 - 16.02.2017

O: Zatečeni smo primjedbom vašeg revizora koji bi trebao znati da postoji tzv. papirnata inventura i fizička inventura.

Možete napraviti što god želite da ga zadovoljite, provesti fizičku inventuru, promjeniti naziv spornog dokumenta itd.
P: Na sreću, promjenjen je PDV sa 25% na 13% za sadnice, sjeme, gnojiva i pesticide i druge agrokemijske proizvode.
Osim navedenih proizvoda imamo i druge gdje ostaje PDV 25%.

Na nesreću, čini se da izmjene u programu nije jednostavno napraviti jer bi mogli sve zbrčkati.

Jedno rješenje je da se vi spojite, sve to napravite i naplatite svoj honorar.Maloprodajne zalihe - ID:145034 - 16.02.2017

O: Napravite kopiju direktorija Ipos knjigovodstvo i zatim slijedite proceduru iz helpa:

Automatska promjena poreza
U slučaju kada se dogodi da moramo mijenjati stopu poreza većoj količini artikala u tu svrhu se možemo poslužiti automatskom rutinom.
· evidentirajte u "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Tarifne skupine poreza na promet" novu tarifnu skupinu ako ne postoji
· evidentirajte u "Maloprodaja > Šifrarnici > Artikli i usluge" novu stopu pdv-a za artikle
· u meniu Maloprodaja>Skladišni dokumenti>Skladišne primke unesite novu skladišnu primku kroz tipku Unos
· dobavljača postavljamo vlastitu matičnu firmu, spremamo glavu i prelazimo na stavke
· program nas automatski stavlja u mod za unos nove stavke i tu odabiremo tipku odustani da se vratimo u mod za pregled stavaka
· zatim odabiremo tipku Auto porez i potvrđujemo akciju: program nas pita da li želimo Automatski upis stavaka za artikle kojima se tarifa ili stopa poreza na stanju razlikuju prema šifrrniku artikala, odaberemo Auto upis
· dodatno pitanje da li će promjenom poreza biti promjenjena Prodajna cijena sa pdvom, a marža ostati ista ILI će biti promjenjena marža, a prodajna cijena sa pdvom ostati ista
· program na kraju javlja koliko je stavaka upisao što vidimo i po rednom broju stavke
· nakon izlaska iz dijela sa stavkama (tipka Izlaz) program radi automatski zapisnik o promjeni cijena

U ovoj automatskoj rutini program će:
· za tekuće skladište otvoriti automatsku evidenciju zaliha i vrtiti sve artikle koji su tamo navedeni
· prvo provjerava da li artikl postoji u šifrarniku artikala, ako ne preskače artikl
· da li tarifna skupina poreza navedena u šifrarniku artiklala postoji i šifrarniku tarifnih skupina, ako ne preskače artikl
· da li je šifra tarife u šifrarniku artikala ista kao u automatskoj evidenciji zaliha, ako je dalje provjerava da li je stopa poreza ista kao u šifrarniku tarifnih skupina, ako JE preskače artikl, ako ne artikl ide u obradu
· nakon toga taj artikl se upisuje u primku sa količinom nula, postojećim elementima cijene i upisuje se novi podatak o porezu tj. tarifa i/ili stopa
P: Kod nadogradnje programa javlja se poruka 'Ne može se eksluzivno preuzeti nadzor nad programom!, 'Provjerite da li imate pokrenut program na ovom računalu ili na bilo kojoj drugoj radnoj stanici u mreži!!!'Sistem - ID:145026 - 14.02.2017

O: Ova poruka osim da je pokrenut knjigovodstvo.exe (možda i zaostao što se može vidjeti u Task manageru) može značiti i da vam nedostaje "...Ipos knjigovodstvo\Server\nxServer.exe" program.
P: Kad pokušavam u programu izmijeniti i spremiti naziv države (npr. "afganistan" u "Afganistan" i skr.naziv iz "afg" u "AFG") program mi prijavljuje grešku "Naziv već postoji" i ne da mi spremiti izmjenu. Nama je datoteka kojom smo simulirali unos preko tipkovnice unijela sve zemlje malim slovima premda su u samoj datoteci unesene normalno (prva slova imena zemlje veliko i skraćeni nazivi velikim slovima), pa sam htjela ručno korigirati bar one zemlje s kojima radimo, da nam u dokumentima ne stoje nazivi zemalja malim slovima. Postoji li neki drugi način da to ispravimo? Ne smeta nam ni da nazivi budu potpuno velikim slovima.
Općenito - ID:145011 - 13.02.2017

O: Najprije kroz izmjenu promjenite "afganistan" tako da dodate neki dodatni znak, može i space, npr. "afganistan." spremite i onda izmjenite u "Afganistan".
P: Pokušao sam napraviti pomoću 2 metode iz vašeg dopisa pa mi pri pretvaranju jpg u wmf smrda slova izgubi boju logo itd.. ne izgleda kako bi trebalo biti.

LOGO poduzeća mora biti u WMF extenziji ili može biti i jpg i kako ga ubaciti?
Općenito - ID:144939 - 04.02.2017

O: Ubacujete ga kao i svaki logo, u direktoriju "...Ipos knjigovodstvo\Data\PartnerX" mora biti datoeka "Logo.xxx".

Ekstenzija datoteke može biti: gif, png, jpg, jpeg, bmp, tif, tiff, ico, emf, wmf.

U prilogu imate tri logo datoteke koje sam na brzinu složio, ako želite da se slika što manje razvlači složite je na dimenziju papira tj. 210 minus margine

Ako želite prikaz loga na dijelu papira tada opet napraviti dimenziju loga po širini papira na način da ostatak slike popuniti praznom bjelinom koja se neće printati jer će program sliku uvijek pokušati razvući na punu širinu papira 205 mm.
Pregled svih pitanja i odgovora po modulima