Ver 15.0.5

IPOS

Tvrtka Ipos je osnovana 1992. godine u Zagrebu. Osnovna djelatnost je projektiranje informacijsko poslovnih sistema, a osnovni proizvod je knjigovodstveni paket za windowse IPOS knjigovodstvo.

Naš OIB: 81491680659

Udaljena podrška v13

Program Ipos knjigovodstvo

je prisutan na tržištu od 1992. godine, pokriva osnovne funkcije poslovanja malih i srednjih poduzetnika. Financijsko, saldakonti, blagajničko, fakturiranje, porezne evidencije, skladišta, maloprodaja, obračun dohodaka, dugotrajna imovina, proizvodnja, obrtnici ...

Možete birati između kupnje trajne licence ili povoljnog najma programa.

1300+
korisnika programa Ipos knjigovodstvo
0100+
knjigovodstvenih servisa
0050+
ekonomskih škola i obrazovnih ustanova

Tekuća verzija 15.0 - 24.10.2017

Tekuća podverzija 15.0.5 - 04.12.2017

Nove verzije razvojenih alata Delphi 10.2 Tokyo, promjena dizajna dokumenata za slanje, obrazac INO PPO, engleski prijevod računa i predračuna, optimizacije robno-materijalnog i maloprodaje i dr. Pregled svih promjena

Iz prošlih verzija

Ver 14.1 - 12.05.2017
Grafikoni korisničkih izvještaja i bruto bilance, korisnici u mrežnom radu, neaktivni korisnici, robno nove mogućnosti stanja zaliha, pretraživanje postavki, filtriranje dokumenata glavne knjige i dr., izvještaj rekapitulacija vrsta rada u plaćama i dr.
Ver 14.0 - 21.11.2016
Fiskalizacija novi protokoli od 9.1.2017., SDI samostalni prozori izvan aplikacije, High-DPI Awareness Support, SEPA XML izvadak, ...
Ver 13.4 - 23.05.2016
SEPA kreditni transfer - mini reforma platnog prometa, ...
Ver 13.3 - 27.01.2016
OPZ-STAT-1 obrazac, Obrazac DI
Ver 13.2 - 17.06.2015
Novi obrazac platnog listića IP1/NP1, XML exporti izvještaja glavne knjige, zaštićeni računi u plaćama
Ver 13.1 - 03.01.2015
Modul Kriptografija, digitalno potpisivanje računa, novi PDV obrazac (bez xml sheme), novi način oporezivanja, promjene u obračunu plaća
Ver 13.0 - 11.04.2014
Delphi XE5, stilovi programa, pretraživač menia, novi export, izmjena JOPPD-a
Ver 12.2 - 29.01.2014
Novi PDV obrazac, UR-e, IR-e, nova XML shema, JOPPD nove matematičke kontrole
Ver 12.1 - 01.01.2014
JOPPD obrazac, HUB-3 zbrojni nalog za plaće
Ver 12.0 - 01.07.2013
Novi PDV EU obrasci, podrška za Windows 8
Ver 11.1 - 31.12.2012
Fiskalizacija u Hrvatskoj, XML export svih tabela u programu, novi XML importi i dr.
Ver 11.0 - 09.08.2012
HUB 3, 3A Univerzalni nalog za plaćanje i Nalog za nacionalna plaćanja, HUB 3 Zbrojni nalog po novom formatu, IDD XML export v1.0, Povezivanje programa sa eksternom dokumentacijom ...

Ako želite naručiti nadogradnju možete poslati zahtjev za ponudom na mail ipos@ipos.hr.

Korisnici koji imaju pravo na BESPLATNU NADOGRADNJU na zadnju verziju (korisnici paušalnog održavanja i pretplatnici na nadogradnje) sa interneta mogu sami skinuti i instalirati nadogradnju.

Tekuće novosti

04.12.2017

Izdan je dodatak-podverzija 15.0.5 na ver 15.0

Razni manji dodaci, nove mogućnosti u karticama artikala robnom i maloprodaje, kupci, dobavljači i dr.
Pregled promjena programa

09.11.2017

Izdan je dodatak-podverzija 15.0.4 na ver 15.0

Dodani filter prikaza svih kartica artikala (robno i maloprodaja) bez obzira na stanje i promet, dodana postavka inicijalnog prikaza.
Pregled promjena programa

07.11.2017

Izdan je dodatak-podverzija 15.0.3 na ver 15.0

Korekcije u pregledu kartica stanja artikala koji nemaju stanje zaliha.
Pregled promjena programa

27.10.2017

Izdan je dodatak-podverzija 15.0.2 na ver 15.0

U postavkama grupa Fakturiranje > Ispis računa / predračuna dodane su postavke za podešavanje svjetline crne boje teksta i linija kod ispisa računa i predračuna.
Pregled promjena programa

24.10.2017

IZDANA JE VERZIJA PROGRAMA 15.0

Nove verzije razvojenih alata Delphi 10.2 Tokyo, promjena dizajna dokumenata za slanje, obrazac INO PPO, engleski prijevod računa i predračuna, optimizacije robno-materijalnog i maloprodaje ...
Pregled promjena programa

Zadnja pitanja i odgovori PiO

Sveukupno pitanja/odgovora u bazi: 1183

Klik na pitanje otvara i zatvara odgovor

P: Problem kod obračuna i nakon toga prikazivanja poreza na dohodak i prireza na platnom listiću kod djelatnika koji ne bi trebao imati obračun dohotka jer mu je osobni odbitak veći od bruto dohotka?Obračun dohodka - ID:146822 - 01.12.2017

O: Problem je što nije dovoljno gledati samo podatke u tekućem obračunskom razdoblju nego i u svim prethodnim razdobljima koji su po tom mjesecu povezani sa tim razdobljem. Osobni odbitak je moguće odbiti samo jednom mjesečno, a ako se plaća isplaćuje više puta vezano za taj mjesec sve te isplate treba uzeti u obzir kod svakog sljedećeg obračuna.

U postavkama obračuna plaća ovdje bitnu ulogu igra opcija Obračun odbitaka u slučaju više isplata u toku mjeseca.

Opcija ZA MJESEC znači da će program iz šifre razdoblja npr. 20171101 uzeti šifru mjeseca, u ovom slučaju 11, i pronaći sva prethodna obračunska razdoblja te u njima zbrojiti prethodne odbitke, prethodne osnovice i prethodni porez.

Opcija U MJESECU znači da se gleda datum isplate upisan u obračunsko razdoblje i na osnovu njega se određuje mjesec za koji će se pretraživati svi prethodni odbici, osnovice, porez.

Na osnovu podataka tekućeg razdoblja i na osnovu podataka prethodnih razdoblja (prema jednoj ili drugoj opciji) će se izračunavati porez na dohodak tekućeg razdoblja.

Greška koja se ovdje fantomski pojavljuje može biti čak i u nekom razdoblju prošle godine, ako je netko greškom npr. u tom razdoblju upisao datum isplate koji je u istom mjesecu kao i tekući mjesec tj. datum isplate. Dakle program ih je povezao preko istog mjeseca datuma isplate i prikazao skupni obračun poreza na dohodak.

Naravno rješenje je jednostavno ispraviti taj krivi datum isplate u povijesnom obračunskom razdoblju. Kod opcije ZA MJESEC je manje vjerojatno da se tako pogriješi.
P: Situacija raspodjele, dijeljenog, osobnog odbitka kod više poslodavaca kod obračuna plaćaObračun dohodka - ID:146810 - 30.11.2017

O: Od ver 15.0.5 u "Kadrovska > Kadrovska evidencija > Djelatnici" omogućen je unos negativnog Faktora odbitaka kod plaće kako bi se omogućilo umanjenje osobnog odbitka zbog npr. raspodjele na dva poslodavca ili ako uzdržavanje djeteta treba biti podijeljeno između oba roditelja.

Primjer
Radnik ima osobni odbitak 3.800 + (koef. 0,7 x 2.500) = 5.550,00 kn koji bi se trebao kod A poslodavca koristiti u 50%-tnom iznosu tj. 2.775,00 kn.
Prema formuli 3.8000 + (koef. K x 2.500) = 2.775, izračun Faktora osobnog odbitka iznosi K = - 0,41
Primjenjeno 3.800 + (- 0,41 x 2.500) = 2.775,00 kn.

Dakle da bi se u ovakvom primjeru osobni odbitak kod A poslodavca sveo na 50% iznosa potrebno je u kadrovskoj evidenciji u polju Faktor odbitaka kod plaće upisati - 0,41.
U zabilješkama tog djelatnika možete navesti da se radi o podjeli osobnog odbitka 50% i da je osnovni faktor 0,7.
P: Vezano uz posebnu rutinu izdvojene lokacije.
Riječ je o Internim izdatnicama, kad kolege u Zagrebu(lokacija) mjenaju internu izdatnicu (tipa, mjenjaju robu na izdatnici) i kad se ažuriraju podataci iz Zagreba u centar Zaprešić, kad idemo gledati njihove Interne izdatnice na svom Iposu u centrali Zaprešiću, promjene se ažuriraju, kako i treba da bude.
Ali kada kolege u Zagrebu izbrišu neku od Internih izdatnica (recimo, fakturirali su robu i interna izdatnica se briše, više nije potrebna kao takva) i kada se ažuriraju podatci iz Zagreba u Zaprešić, kad idemo gledati njihove Interne izdatnice na svom Iposu u centrali Zaprešić, promjene se nisu dogodile, tj.u Zaprešiću su i dalje ostale sve Interne Izdatnice koje su oni obrisali u Zagrebu.
Zašto se to događa?Robno-materijalno - ID:146741 - 22.11.2017

O: Izdatnice, kao niti drugi skladišni dokumenti, se ne brišu.

Ako ih želite poništiti onda se koristi storno koji se isto tako prenosi.

Ako ih, iz nekog razloga, baš želite obrisati onda ih morate obrisati i u centru.
P: Da li je moguće u Modulu - Kadrovska u matičnim podacima djelatnika napraviti unos više datuma zaposlenja u sadašnjoj firmi?
npr. ako je djelatnik otišao pa se nakon nekog vremena ponovo zaposli u firmi, da se ne moraju stalno gaziti prethodni datumi zaposlenja,
nego da ima nekakav pregled svih zaposlenja u firmi ako ih je bilo više.
Isto tako ako je neki djelatnik bio u radnom odnosu, pa prelazi na ugovor o djelu da mu se ne mijenja matični broj u evidenciji,
isti moramo promijeniti u šifru drugog dohotka , jer se ne može istog radnika 2x unositi. Kadrovska evidencija - ID:146721 - 21.11.2017

O: U prozoru "Kadrovska > Kadrovska evidencija > Djelatnici" podaci se mogu upisivati u strukturiranom i nestrukturiranom obliku.
Strukturirani podaci su sva konkretna polja za upis:ime, prezime, kvalifikacija, datum zaposlenja itd.

Nestrukturirani podaci se nalaze u opisnim poljima u koje možete upisivati različite podatke kao što su: završena škola, ostali podaci (trudnoća, majčinstvo, profesionalna bolest, nesposobnost za rad itd.), zabilješke.

Postoji datum "Datum prvog zaposlenja uopće" i datum "Datum zaposlenja u sadašnjoj firmi" te vezano uz to podaci za prethodni staž "Mjeseci" i "Dani". Na osnovu tih podataka program može jednoznačno znati ukupni staž, godine, mjeseci i dani.

Sve ostale povijesne datume zaposlenja, odlaska, zaposlenja, odlaska itd. možete upisati u nestrukturirane podatke tj. polja Ostalo ili Zabilješke.

Radnik u radnom odnosu i radnik koji radi npr. na ugovor o djelu i sl. su dvije različite šifre.
Radnici u radnom odnosu šifre 1 do 100.000, izvan radnog odnosa 100.001 na dalje.

Da bi vam prihvatio isto ime i prezime uvijek možete na kraj imena ili prezimena dodati space prazan znak.
P: Rješenje nekih problema kod nadogradnje programa Ipos knjigovodstvo kao što je problem sa pokretanjem programa EStrS.exe, problem da nije prikazan identifikacijski broj za nadogradnju.
Sistem - ID:146562 - 08.11.2017

O: Kada sa weba skinete program za nadogradnju "Ipos_update_zip.exe" radi se zapravo o zip-anoj (komprimiranoj) samodearhivirajućoj datoteci.
Kada ju pokrenete raspakirati će se zipana samodearhivirajuća datoteka u novi direktorij "Ipos update" i u njemu će se automatski pokrenuti program "update.exe" te se pojavljuje prozor programa za nadogradnju.

1. Problem
Ako pri automatskom pokretanju programa za nadogradnju dobijete poruku "Greška kod pokretanja programa EStrS.exe" nešto je u windowsima blokiralo pokretanje tog programa.
Zatvorite prozor programa za nadogradnju i ponovo ga pokrenite tako što ćete direktno pokrenuti program "update.exe" iz novokreiranog (raspakiranog) direktorija "Ipos update".

2. Problem
Ako unutar prozora programa za nadogradnju nakon odabira programa knjigovodstvo.exe kojeg želite nadograditi u donjem lijevom dijelu program nije prikazao identifikacijski broj (koji vam treba za dobivanje ključa nadogradnje) tada izađite iz programa za nadogradnju, zaustavite nxServer servis i ponovo pokrenite program za nadogradnju.

Kako zaustaviti nxServer servis?
1. Način
Ikona NexusDB servisa se najčešće vidi u taskbaru u windowsima, dolje desno u alatnoj traci
Desni klik miša na ikonu i odabir "Stop Service"
Ako nema ikone možete pokrenuti program ...Ipos knjigovodstvo\Server\nxServer.exe i pojavit će se ikona.

2. Način
Kreirajte shortcut programa ...Ipos knjigovodstvo\Server\nxServer.exe i u njemu u desni klik miša pa Properties i u polju Target upišite parametar " /stop" te pokrenite shortcut, zaustavit će se servis
Ako želite potpuno deinstalirati servis umjesto stop upišite parametar /uninstall

3. Način
U tragaču u windowsima upišite riječ "services" i kliknite na pronađeni program za Servise.
Zatim u popisu servisa pronađite "NexusDB Server V4" servis te kliknite na opciju "Stop the service".
P: U zadnjih par verzija što nam kod pojedinih prozora ne radi klizač gore-dolje i lijevo-desno, osim skrolanje kotačićem miša ili na tipkovnici strelicama.
Sistem - ID:146529 - 06.11.2017

O: Probajte mišem smanjiti ili povećati prozor, nakon toga bi trebalo raditi.
Čini se da je nekakav problem sa novim verzijama windowsa.
P: Da li je moguće kreirati XML datoteku(obrazac PD-IPO) u XML formatu za učitavanje u sustav e-porezna preko ipos programa.PDV evidencije - ID:146373 - 17.10.2017

O: Ne. Obrazac PD-IPO - izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama za sada nije u planu izrade.

Većina podataka koja je potrebna za unos u PD-IPO se ne nalazi u programu Ipos knjigovodstvo pa možete koristiti neki od Excel predložaka koji imaju i mogućnost exporta u XML, a možete ih pronaći na webu.
P: U 4 mjesecu sam napravila ulazu kalkulaciju za robu koju sam zaprimila. Pred par dana primijetila sam da su dva artikla duplo skuplja nego inače.
Reklamirala sam kod dostavljača i dobila knjižno odobrenje. Sada pokušavam nabavnu cijenu tih artikala dovesti u red.

Pokušala sam sa revalorizacijom nabavnih cijena. No mijenja mi se samo cijena komada koji su još na skladištu , a onih koje smo već prodali nabavna cijena ostaje sa kalkulacije iz 4 mjeseca. Možete li mi pomoći.
Robno-materijalno - ID:146353 - 16.10.2017

O: Kod automatske metode prosječnih cijena svi ulazi i izlazi jedne kartice su povezani tj. cijena svakog ulaza i izlaza robe zavisi od prethodnih promjena.
Uslijed toga je logično da se Revalorizacija nabavnih cijena odnosi samo na postojeću zalihu artikala, a ne i na povijesnu zalihu od prije 6 mjeseci.

Revalorizacijom postojeće zalihe možete dodati (oduzeti) financijski iznos nabave za određeni artikl i preko tekuće zalihe jer je financijsko stanje nabavne vrijednosti količina x tekuća cijena, u tom slučaju će vam tekuća nabavna cijena biti veća nego što je stvarna po trenutnom ulaznom računu dobavljača, ali će generalno biti usklađena na na nivou poslovne godine.

Koliku ćete NOVU nabavnu cijenu staviti u dokumentu Revalorizacija nabavne cijene morat ćete izračunati na način da odredite koliki želite financijski iznos nabavne vrijednosti na skladištu za taj artikl, zatim to podijelite sa stanjem zaliha i dobit ćete nabavnu cijenu na koju morate svesti trenutnu zalihu.
Ili, ako znate za koji financijski iznos želite povećati saldo kartice predmetnog artikla tada taj iznos podijelite sa trenutnom količinom artikla i dobit ćete razliku nabavne cijene za koju morate povećati trenutnu cijenu. Zatim ćete u NOVU nabavnu cijenu kod revalorizacije upisati cijenu koja je postojeća cijena + razlika cijene, a sve da biste saldo nabavnog iznosa kartice artikla sveli na željenu vrijednost.

Druga varijanta bi bila storniranje svih dokumenata od trenutka pogrešnog unosa (primke, otpremnice ...) i upis ispravnih dokumenata, što vam ne bih preporučio.

Treća varijanta je ako želite zaobići cijelu priču i direktno u programu upisati cijene koje želite u bilo kojem dokumentu.
U prozoru "Sistem > Program > Robno-materijalno direktni upis podataka izvan programa" pod "Stavke robnih dokumenata" pronađite željeni dokument prema broju knjiženja i šifri artikla te skladištu, zatim možete direktnom izmjenom promjeniti bilo koju cijenu, ali OPREZ morate onda promjeniti i cijene dokumenata koji su nastali nakon toga.

U svakom slučaju moja preporuka je da koristite prvu metodu preko dokumenta Revalorizacije cijena jer je regularna i sve se vidi, a i jednostavnija je.
Pregled svih pitanja i odgovora po modulima