Ver 18.0.6

IPOS

Tvrtka Ipos je osnovana 1992. godine u Zagrebu. Osnovna djelatnost je projektiranje informacijsko poslovnih sistema, a osnovni proizvod je knjigovodstveni paket za windowse IPOS knjigovodstvo.

Naš OIB: 81491680659

Naša komunikacija je isključivo pisana putem e-maila radi detaljne dokumentacije. Kod složenijih problema koristimo udaljenu podršku spajanjem na računalo korisnika.

Udaljena podrška v15

Program Ipos knjigovodstvo

je prisutan na tržištu od 1992. godine, pokriva osnovne funkcije poslovanja malih i srednjih poduzetnika. Financijsko, saldakonti, blagajničko, fakturiranje, porezne evidencije, skladišta, maloprodaja, obračun dohodaka, dugotrajna imovina, proizvodnja, obrtnici ...

Možete birati između kupnje trajne licence ili povoljnog najma programa.

Kontaktirajte nas na e-mail: ipos@ipos.hr

1300+
korisnika programa Ipos knjigovodstvo
0100+
knjigovodstvenih servisa
0050+
ekonomskih škola i obrazovnih ustanova

Tekuća verzija 18.0 - 13.04.2022

Tekuća podverzija 18.0.6 - 07.07.2022

Dvojno iskazivanje cijena EUR, Delphi 11 Alexandria, temeljne promjene za podršku Windows 11, novi grafikoni i promjene postojećih i dr. Pregled svih promjena

Iz prošlih verzija

Ver 17.1 - 11.11.2020
Delphi 10.4.2, nove verzije razvojenih alata, neaktivni artikli, provjera primatelja računa
Ver 17.0 - 11.11.2020
Delphi 10.4 Sydney, Import artikala i cjenika, Fiskalizacija QR kod, eRačuni EU EN16931, Boje stranih partnera
Ver 16.1 - 17.01.2020
Delphi Rio 10.3.3, Arhiviranje novi modul, Nadogradnja izmjena programa, SDI prozori
Ver 16.0 - 16.04.2019
Delphi Rio, grafički barkodovi, kriptiranje baze podataka
Ver 15.1 - 01.05.2018
Redizajn ikona u programu, slanje/primanje eRačuna preko servisa Moj-eRačun, RTF editor, dugi opis stavaka računa/predračuna, kartice artikala objedinjeni VP+MP
Ver 15.0 - 24.10.2017
Nove verzije razvojenih alata Delphi 10.2 Tokyo, promjena dizajna dokumenata za slanje, obrazac INO PPO, engleski prijevod računa i predračuna, optimizacije robno-materijalnog i maloprodaje i dr.
Ver 14.1 - 12.05.2017
Grafikoni korisničkih izvještaja i bruto bilance, korisnici u mrežnom radu, neaktivni korisnici, robno nove mogućnosti stanja zaliha, pretraživanje postavki, filtriranje dokumenata glavne knjige i dr., izvještaj rekapitulacija vrsta rada u plaćama i dr.
Ver 14.0 - 21.11.2016
Fiskalizacija novi protokoli od 9.1.2017., SDI samostalni prozori izvan aplikacije, High-DPI Awareness Support, SEPA XML izvadak, ...
Ver 13.4 - 23.05.2016
SEPA kreditni transfer - mini reforma platnog prometa, ...
Ver 13.3 - 27.01.2016
OPZ-STAT-1 obrazac, Obrazac DI
Ver 13.2 - 17.06.2015
Novi obrazac platnog listića IP1/NP1, XML exporti izvještaja glavne knjige, zaštićeni računi u plaćama
Ver 13.1 - 03.01.2015
Modul Kriptografija, digitalno potpisivanje računa, novi PDV obrazac (bez xml sheme), novi način oporezivanja, promjene u obračunu plaća
Ver 13.0 - 11.04.2014
Delphi XE5, stilovi programa, pretraživač menia, novi export, izmjena JOPPD-a
Ver 12.2 - 29.01.2014
Novi PDV obrazac, UR-e, IR-e, nova XML shema, JOPPD nove matematičke kontrole
Ver 12.1 - 01.01.2014
JOPPD obrazac, HUB-3 zbrojni nalog za plaće
Ver 12.0 - 01.07.2013
Novi PDV EU obrasci, podrška za Windows 8
Ver 11.1 - 31.12.2012
Fiskalizacija u Hrvatskoj, XML export svih tabela u programu, novi XML importi i dr.
Ver 11.0 - 09.08.2012
HUB 3, 3A Univerzalni nalog za plaćanje i Nalog za nacionalna plaćanja, HUB 3 Zbrojni nalog po novom formatu, IDD XML export v1.0, Povezivanje programa sa eksternom dokumentacijom ...

Ako želite naručiti nadogradnju možete poslati zahtjev za ponudom na mail ipos@ipos.hr.

Korisnici koji imaju pravo na BESPLATNU NADOGRADNJU na zadnju verziju (korisnici paušalnog održavanja i pretplatnici na nadogradnje) sa interneta mogu sami skinuti i instalirati nadogradnju.

Tekuće novosti

08.07.2022

Tekuće aktualnosti: O verzijama, podverzijama i nadogradnjama

Izdana je nova aktulanost, osvrt na učestalosti verzija i podverzija programa Ipos nekad i sada, razlike verzija i podverzija, informacije o nadogradnjama, mogućnosti nadogradnje od strane Iposa.

O verzijama, podverzijama i nadogradnjama

25.06.2022

Izdana je BETA probna ver 18.0.994 u vezi Konverzije HRK-EUR

Ovo je neslužbena beta-verzija i nije namijenjena za stvarni rad nego za potrebe testiranja Konverzije HRK-EUR za ulazak u Euro zonu.
Može se preuzeti u meniu: "Korisnici > Preuzimanje datoteka - registrirani korisnici", na dnu stranice datoteka "Ipos_knjigovodstvo_18.0.994.zip".

Istodobno je izdana nova verzija 2.0 upute za "Konverziju KN u EUR za ulazak u Euro zonu" koja sadrži sve detalje vezano za EURO.

Za potrebe testa možete provesti sve akcije: simulaciju, konverziju, povratnu konverziju.

Preporučujemo da provedete čitav postupak opisan u dokumentu "Konverzija KN u EUR za ulazak u Euro zonu" u poglavlju "Vremenski tok radnji konverzije" jer ćete na taj način napraviti stvarnu simulaciju onoga što će se događati u 2022. i 2023. godini.

U beta verziji za isprobavanje, fiksni tečaj je stavljen 1 EUR = 10,00000 HRK, moći ćete lakše kontrolirati konvertirane iznose.

NAPOMENA
U ovoj beta verziji osim što možete raditi testove na priloženim testnim podacima, testove konverzije možete raditi i na svojim STVARNIM PODACIMA, ali samo ako imate instaliranu zadnju verziju 18.0 programa Ipos.

Uputa konverzija HRK u EUR

11.06.2022

Izdan je dodatak-podverzija 18.0.5 na ver 18.0 - Dvojno iskazivanje cijena

Promjene vezane uz Dvojno iskazivanje cijena u HRK i EUR, a u vezi uvođenja EUR-a u Hrvatskoj kao službene valute.

Na nižem linku možete pogledati detaljne Upute konverzija HRK u EUR za ulazak Hrvatske u Euro zonu
Uputa konverzija HRK u EUR

10.06.2022

Izdana je uputa za konverziju HRK u EUR za ulazak Hrvatske u Euro zonu

Poslovni subjekt (tvrtke, obrti i dr.) dužan je u razdoblju dvojnog iskazivanja iz članka 43. stavka 1. Zakona o uvođenju EUR-a pri ispostavljanju računa potrošaču dvojno iskazati ukupan iznos na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.

U razdoblju dvojnog iskazivanja iz članka 43. stavka 1. Zakona o uvođenju EUR-a poslodavac je dužan dvojno iskazati ukupan iznos isplaćen radniku na račun na ispravi o isplati plaće, naknadi plaće, otpremnine i drugih materijalnih prava koji se radniku isplaćuju na temelju propisa, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.

Uskoro se očekuje podverzija 18.0.5 u kojoj će biti implementirano sve u vezi dvojnog iskazivanja cijena.

Na nižem linku možete pogledati detaljne Upute konverzija HRK u EUR za ulazak Hrvatske u Euro zonu
Uputa konverzija HRK u EUR

26.05.2022

Izdan je dodatak-podverzija 18.0.4 na ver 18.0

U izvještaju "Fakturiranje > Izvještaji > Rekapitulacija prodaje artikla po kupcima" povećan broj mjesta za podatak o šifri artikla sa 6 na 7.
Pregled promjena programa

Zadnja pitanja i odgovori PiO

Sveukupno pitanja/odgovora u bazi: 1415

Klik na pitanje otvara i zatvara odgovor

P: Koristim IPOS verziju 14.0.10 rel. 20.02.2017.
zanima me je li moguće na navedenu verziju nadograditi novu verziju fakturanja koja će mi od 01.01.2023. biti potrebna?
Ljubazno Vas molim da me educirate u tom smislu.
Općenito - ID:158961 - 21.07.2022

O: Svaku verziju programa Ipos knjigovodstvo, pa i ver 1.0 iz 1997. godine, je moguće nadograditi na tekuću/zadnju verziju.
Moguće su nadogradnje čak i DOS verzija iz razdoblja 1992.-1997. godine, ali takve instalacije više nitko ne koristi.

Aktualnost "O verzijama, podverzijama i nadogradnjama programa Ipos knjigovodstvo" možete pogledati na linku
https://ipos.hr/aktualnosti/id0060

Aktualnost "Konverzija KN u EUR za ulazak u Euro zonu, upute v2.0" možete pogledati na linku
https://ipos.hr/aktualnosti/id0059

Novosti u vezi programa su na linku
https://www.ipos.hr/Pages/Novosti.aspx

Stanje vaše trenutne registracije (nalazi se na svakoj ponudi/računu)
Stanje na dan 31.12.2016
Vrijednost po tekućem cjeniku: 10.125,00
Osnovice instalacija: 8.125,00
1% pret=101,25 3% održ=303,75 12% nadogradnja=1.215,00 * 6g=7.290,00

ver 14.0 - 18.06.2019
Dodatne rutine: regrut_digitpotpis
- Saldakonti kupaca
- Saldakonti dobavljača
- Porezne evidencije
- Fakturiranje u veleprodaji
- Robno knjigovodstvo
- Obračun plaća, A cjenik
- Kadrovska evidencija, A cjenik
- Poslovanje obrtnika

Nekadašnji cjenik A sa ograničenjem unosa je ukinut pred više godina, korisnici koji imaju module po tom cjeniku mogu ih koristiti kao i do sada, ali kod prve sljedeće promjene registracije moraju ih dokupiti/doregistrirati na normalnu neograničenu verziju.

Vaše sljedeće pitanje će vjerojatno biti, "A koliko nas košta nadogradnja?"
Detaljno o cijenama nadogradnje je opisano u gornjem dokumentu "O verzijama, podverzijama i nadogradnjama programa Ipos knjigovodstvo"

U prilogu neobvezujuća ponuda za nadogradnju na ver 18.0.
Napominjem da se zbog inflacije uskoro očekuje povećanje cijena koje nismo mijenjali ako se dobro sjećam već 25 godina.
P: Nakon nadogradnje sa ver 16.0 na ver 17.0 problem je sada da mi je šifra kao korisnika Petar Petrović  "1", a u korisnicima ne mogu izmjeniti šifru, niti dodati korisnika. SW kaže izmjena je dozvoljene samo nadzorniku , korisniku s identifikacijom 1.
E sad sam u banani Ako bi to mogli nekako riješiti.
Sistem - ID:158881 - 14.07.2022

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: DOBAR DAN, ZAŠTO NAKON NADOGRADNJE PROGRAM NE DOZVOLJAVA OTVORITI VIŠE ISTIH PROZORA?

NPR. PRIJE SMO MOGLI OTVORITI 2 ILI 3 PROZORA PREDRAČUNA A SADA DOZVOLJAVA SAMO JEDAN. 

NE DOZVOLJAVA NITI BILO KOJI DRUGI PROZOR IZLAZNI RAČUNI, MALOPRODAJNI RAČUNI ITD.
Sistem - ID:158859 - 11.07.2022

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: Molim vas na koji način se formira broj računa? Gdje je to u postavkama (sistem, program, ili u postavkama fakturiranja
Već sat vremana tražim u postavkama🙁
Sada mi je broj 1/2022, a želim da bude npr 001/1/2022
Fiskalizacija HR - ID:158553 - 13.05.2022

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: Korisnik prijavljuje grešku kod pokušaja fiskalizacije računa u veleprodaji
"Greška kod kreiranja fiskalne XML datoteke ...
OIB korisnika-operatera je neispravan!
Upišite ga u Sistem>Nadzornik>Korisnici programa."
Fiskalizacija HR - ID:158544 - 11.05.2022

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: Korisnik prijavljuje nemogućnost fiskalizacije u pc kasi u maloprodaji.
Poruka greške:
"Greška kod kreiranja XML datoteke RacunZahtjev.
Sistemska poruka
(... The specified network password is not correct.)"
Fiskalizacija HR - ID:158479 - 30.04.2022

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: Da li ova nadogradnja 18.0 vrijedi do kraja tekuće 2022. godine?
Naša zadnja nadogradnja 17.0 je bila 11.11.2020., a sada su nam na ponudi stavljene dvije godine.
Da li su u zadnjoj verziji 18.0 uključene sve verzije?
Sistem - ID:158469 - 27.04.2022

O: Nadogradnja 18.0 koja je na ponudi uključuje sve izmjene koje su navedene na linku https://ipos.hr/promjene pod verzijama 18.0, 17.1, ... i starijima.
Nadogradnja 18.0 također uključuje i sve njene buduće podverzije 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3, ... itd. bez obzira kada izađu.

Vaša osnovna verzija 17.0 je od 11.11.2020., do 11.11.2021. nadogradnja se obračunava (12% od vrijednosti programa) kao jedna godina, nakon toga se obračunavaju dvije godine do 11.11.2022. (tj. 12% x 2)

Na prošloj ponudi za nadogradnju na verziju 17.1 ste imali jednu godinu jer je razlika između vaše osnovne verzije 17.0 od 11.11.2020. do verzije koju kupujete 17.1 od 15.08.2021 bila unutar jedne godine.

"Da li ova nadogradnja 18.0 vrijedi do kraja tekuće 2022. godine?"
Kao što je gore navedeno u sklopu ver 18.0 dobivate sve izmjene koje izađu u njenim podverzijama 18.0.1, 18.0.2 itd., bez obzira da datum izlaska.

"Naša zadnja nadogradnja 17.0 je bila 11.11.2020., a sada su nam na ponudi stavljene dvije godine."
Odgovoreno također u gornjem tekstu, zato što ste ušli u drugu godinu razlike vaše verzije 17.0 i verzije koju kupujete 18.0.

"Da li su u zadnjoj verziji 18.0 uključene sve verzije?"
U zadnjoj verziji su uključene sve promjene iz ranijih verzija od te tj. 18.0, 17.1, 17.0, 16.1, ... itd., ali naravno ne i buduće verzije 18.1, 19.0 i slično.

Htio bih napomenuti sljedeće, najisplativija varijanta je koristiti pretplate na nadogradnje jer koliko god čekali da biste kupili neku nadogradnju sa vama zanimljivim izmjenama ona će vas uvijek koštati najmanje koliko bi bio iznos pretplata da ste ih koristili ili više od toga ako nadogradnje izađu češće od jedne godine razlike.
Dodatno kod pretplate imate uvijek sve aktualne izmjene odmah, iako to ne znači i da morate odmah instalirati svaku nadogradnju.

Čekanjem na verziju u kojoj će izaći npr. promjene vezane uz prijelaz sa HRK na EUR-o nećete ništa profitirati, osim toga pretpostavlja se da će u vezi toga biti dosta prijelaznih propisa tokom vremena, a što će onda biti implementirano u budućim verzijama ili podverzijama.

Najsigurnije je uzeti odmah nadogradnju na tekuću verziju i nakon toga do daljnjega koristiti Pretplate na nadogradnje, pa kad ustanovite da više ne očekujete velike promjene u propisima možete otkazati Pretplatu na nadogradnje.

Na vašu vrijednost programa od 21.500,00 kn cijena mjesečne pretplate na nadogradnje je 212,50 kn.
P: Radio sam probe sa maloprodajnim računima iz  firme Testiranje i nakon povratka u vlastitu firmu kod unosa računa iz  PC blagajna > Računi iz veleprodaje > Računi u maloprodaji iz veleprodaje
Javlja se obavijest  o prekoračenju u Probnoj verziji.
Potrebno je izaći i ponovno ući i tada radi, greška u prilogu.
Općenito - ID:158443 - 22.04.2022

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: Molimo vas informaciju. Proširili bi paket najma pa bi uz robno-materojalno i proizvodnju, uzeli i fiskalnu. Da li program može raditi na android kasi, imamo Billy kasu.PC kasa - ID:158440 - 22.04.2022

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
Pregled svih pitanja i odgovora po modulima