Ver 18.0.9

IPOS

Tvrtka Ipos je osnovana 1992. godine u Zagrebu. Osnovna djelatnost je projektiranje informacijsko poslovnih sistema, a osnovni proizvod je knjigovodstveni paket za windowse IPOS knjigovodstvo.

Naš OIB: 81491680659

Naša komunikacija je isključivo pisana putem e-maila radi detaljne dokumentacije. Kod složenijih problema koristimo udaljenu podršku spajanjem na računalo korisnika.

Udaljena podrška v15

Program Ipos knjigovodstvo

je prisutan na tržištu od 1992. godine, pokriva osnovne funkcije poslovanja malih i srednjih poduzetnika. Financijsko, saldakonti, blagajničko, fakturiranje, porezne evidencije, skladišta, maloprodaja, obračun dohodaka, dugotrajna imovina, proizvodnja, obrtnici ...

Možete birati između kupnje trajne licence ili povoljnog najma programa.

Kontaktirajte nas na e-mail: ipos@ipos.hr

1300+
korisnika programa Ipos knjigovodstvo
0100+
knjigovodstvenih servisa
0050+
ekonomskih škola i obrazovnih ustanova

Tekuća verzija 18.0 - 13.04.2022

Tekuća podverzija 18.0.9 - 20.09.2022

Dvojno iskazivanje cijena EUR, Delphi 11 Alexandria, temeljne promjene za podršku Windows 11, novi grafikoni i promjene postojećih i dr. Pregled svih promjena

Iz prošlih verzija

Ver 17.1 - 11.11.2020
Delphi 10.4.2, nove verzije razvojenih alata, neaktivni artikli, provjera primatelja računa
Ver 17.0 - 11.11.2020
Delphi 10.4 Sydney, Import artikala i cjenika, Fiskalizacija QR kod, eRačuni EU EN16931, Boje stranih partnera
Ver 16.1 - 17.01.2020
Delphi Rio 10.3.3, Arhiviranje novi modul, Nadogradnja izmjena programa, SDI prozori
Ver 16.0 - 16.04.2019
Delphi Rio, grafički barkodovi, kriptiranje baze podataka
Ver 15.1 - 01.05.2018
Redizajn ikona u programu, slanje/primanje eRačuna preko servisa Moj-eRačun, RTF editor, dugi opis stavaka računa/predračuna, kartice artikala objedinjeni VP+MP
Ver 15.0 - 24.10.2017
Nove verzije razvojenih alata Delphi 10.2 Tokyo, promjena dizajna dokumenata za slanje, obrazac INO PPO, engleski prijevod računa i predračuna, optimizacije robno-materijalnog i maloprodaje i dr.
Ver 14.1 - 12.05.2017
Grafikoni korisničkih izvještaja i bruto bilance, korisnici u mrežnom radu, neaktivni korisnici, robno nove mogućnosti stanja zaliha, pretraživanje postavki, filtriranje dokumenata glavne knjige i dr., izvještaj rekapitulacija vrsta rada u plaćama i dr.
Ver 14.0 - 21.11.2016
Fiskalizacija novi protokoli od 9.1.2017., SDI samostalni prozori izvan aplikacije, High-DPI Awareness Support, SEPA XML izvadak, ...
Ver 13.4 - 23.05.2016
SEPA kreditni transfer - mini reforma platnog prometa, ...
Ver 13.3 - 27.01.2016
OPZ-STAT-1 obrazac, Obrazac DI
Ver 13.2 - 17.06.2015
Novi obrazac platnog listića IP1/NP1, XML exporti izvještaja glavne knjige, zaštićeni računi u plaćama
Ver 13.1 - 03.01.2015
Modul Kriptografija, digitalno potpisivanje računa, novi PDV obrazac (bez xml sheme), novi način oporezivanja, promjene u obračunu plaća
Ver 13.0 - 11.04.2014
Delphi XE5, stilovi programa, pretraživač menia, novi export, izmjena JOPPD-a
Ver 12.2 - 29.01.2014
Novi PDV obrazac, UR-e, IR-e, nova XML shema, JOPPD nove matematičke kontrole
Ver 12.1 - 01.01.2014
JOPPD obrazac, HUB-3 zbrojni nalog za plaće
Ver 12.0 - 01.07.2013
Novi PDV EU obrasci, podrška za Windows 8
Ver 11.1 - 31.12.2012
Fiskalizacija u Hrvatskoj, XML export svih tabela u programu, novi XML importi i dr.
Ver 11.0 - 09.08.2012
HUB 3, 3A Univerzalni nalog za plaćanje i Nalog za nacionalna plaćanja, HUB 3 Zbrojni nalog po novom formatu, IDD XML export v1.0, Povezivanje programa sa eksternom dokumentacijom ...

Ako želite naručiti nadogradnju možete poslati zahtjev za ponudom na mail ipos@ipos.hr.

Korisnici koji imaju pravo na BESPLATNU NADOGRADNJU na zadnju verziju (korisnici paušalnog održavanja i pretplatnici na nadogradnje) sa interneta mogu sami skinuti i instalirati nadogradnju.

Tekuće novosti

20.09.2022

Izdan je dodatak-podverzija 18.0.9 na ver 18.0

Razne manje korekcije.
Pregled promjena programa

19.09.2022

Promjenjeni su uvjeti Paušalnog održavanja programa

Prošireni su mogućnosti kod Paušalnog održavanja sa mogućnost instalacije nadogradnje u sklopu održavanja.

Izvadak:
"Održavanje također uključuje podršku korisniku u slučaju problema kod nadogradnje na noviju verziju.
Iako za nadogradnju programa na noviju verziju postoje detaljne korisničke pisane i video upute, korisnik koji smatra da je za njega instalacija nadogradnje prekomplicirana može u sklopu održavanja zatražiti instalaciju nadogradnje nove verzije."

Cjenik i uvjeti održavanja

26.08.2022

Izdan je dodatak-podverzija 18.0.8 na ver 18.0

Izdana je podverzija vezano za usklađivanje sa promjenama u eRačunima, podverzija je obavezna za slanje eRačuna na servise Moj-eRačun i Pondi.
Pregled promjena programa

18.08.2022

Izdana je Uputa za konverziju HRK u EUR za ulazak Hrvatske u Euro zonu v2.1

Izdana je dopuna upute za konverziju HRK u EUR za ulazak Hrvatske u Euro zonu v2.1 sa dodatnim pojašnjenjima već postojećih dijelova.

Korisnicima preporučujemo da provedu čitav postupak opisan u poglavlju Vremenski tok radnji konverzije jer ćete na taj način napraviti stvarnu simulaciju onoga što će se događati u 2022. i 2023. godini.
To znači da ćete simulirati vremenski slijed svih radnji iz navedenog Vremenskog toka radnji. Sama konverzija HRK-EUR oko 31.12.2022. je čista matematička operacija i ona ne predstavlja toliko problem koliko hibridni (miješani) rad sa istovremeno dvije valute HRK i EUR.

Potrebno je simulirati rad prije osnovne konverzije, osnovnu konverziju, rad nakon osnovne konverzije, prijenos početnih stanja analitika u 2023, redovan hibridni rad u eurima i kunama, završni obračun u 2022., prijenos početnog stanja sintetika u 2023, dodatnu konverziju 2022. godine.

Ako u BETA verziji provedete samo osnovnu i dodatnu konverziju bez simulacije ostalih radnji knjiženja dokumenata prije, između i poslije konverzije niste napravili nikakav test.
O složenosti problematike govori i to da će razni korisnici imati drugačiji slijed radnji iz popisa Vremenskog toka radnji.
Uputa konverzija HRK u EUR

08.07.2022

Tekuće aktualnosti: O verzijama, podverzijama i nadogradnjama

Izdana je nova aktulanost, osvrt na učestalosti verzija i podverzija programa Ipos nekad i sada, razlike verzija i podverzija, informacije o nadogradnjama, mogućnosti nadogradnje od strane Iposa.

O verzijama, podverzijama i nadogradnjama

Zadnja pitanja i odgovori PiO

Sveukupno pitanja/odgovora u bazi: 1427

Klik na pitanje otvara i zatvara odgovor

P: Dobro jel to moguće da mi za 2 minute posla naplacujete 250kn ? Intervencija?Općenito - ID:159765 - 18.09.2022

O: Ako se sjećate na vaše pitanje sam vam čak dva puta odgovorio "Vjerojatno niste odradili sve prema uputama"
Vi ste oba puta to zanemarili i niste pročitaili uputu nego ste preko mobitela nastavili mailati kao da se taj problem rješava preko mobitela.

A u uputama stoji:
"Uvijek provjerite da li imate za određenu verziju X.Y (npr. 18.0) zadnju podverziju x.y.Z (npr. 18.0.3, 18.0.4 itd.) koja se nalazi na istoj stranici gdje i datoteka za nadogradnju. Za podverziju nema instalacije samo se zamijeni datoteka knjigovodstvo.exe."

U uvjetima intervencija jasno stoji da se naplaćuje minimalno prvih pola sata, dio razloga za to je i što se utroši dodatno vrijeme i prije i poslije intervencije.
Taj dan smo inače razmjenili 5-6 mailova.

Ne naplaćuje vam se 250 kn nego 200 kn, 50 kn pdv je prolazna stavka.

Taj Nalog za intervenciju je imao rok dospijeća 5.9., a danas je 18.9., pitanje je da li bi vi i kada reagirali da vam nismo ponovljeno poslali taj nalog.

I da to je moguće, ali u ovakvim branšama se zapravo naplaćuje znanje, te "po vama 2 minute" utrošenog vremena možda koštaju 2 kn, ali onih 198 kn vas košta znanje zbog kojeg ste tražili intervenciju.

Ako 200 kn smatrate "deranjem" onda sljedeći puta razmislite da li ćete ipak prije malo pogledati na webu u bazi znanja ili ćete odmah tražiti intervenciju.
P: Jednostavno: postoji li mogućnost brze razmjene podataka između dvije IPOS instalacije? - npr. ja sada račune koje izdajem kupcima u svojoj instalaciji IPOS-a šaljem u formi pdf-a knjigovođi koji ih ponovno unosi u svoj program, također ulazni računi stoje u njegovoj arhivi a ja nemam izravnog uvida u njih na analitičkoj razini, kao ni u status po karticama kupca/ dobavljača. Nije veliki problem, ali bi bilo praktično kada bi mogli imati određenu razinu umreženosti.Sistem - ID:159734 - 14.09.2022

O: Najjednostavnije rješenje koje možete napraviti je da doregistrirate program na mrežnu verziju sa dvije mrežne stanice.
U toj varijanti je program kao i do sada instaliran na jednom računalu, a može se pokretati istodobno sa tog ili bilo koja dva računala u vašoj lokalnoj mreži.

Jedno računalo rezervirajte da se preko njega knjigovođa može spajati preko npr. TeamViewera od bilo kuda i u bilo koje doba dana.
Kada se knjigovođa spoji na to računalo može pokrenuti program Ipos knjigovodstvo i u njemu raditi kao da je kod vas.

Sve unesene podatke vi ćete istog trenutka vidjeti jer su uneseni u istoj instalaciji u kojoj i vi radite.
Ne morate ništa prenositi, slati knjigovođi niti ona vama i rješenje je odmah upotrebljivo.

Sve što trebate je samo dogovoriti se sa knjigovođom tko će što od vas raditi u programu tj. tko će unositi koje podatke.
Na taj način možete lako kontrolirati što i kada knjigovođa radi jer se u dnevniku aktivnosti vidi dan i vrijeme kada je tko što radio, istodobno knjigovođa može kontrolirati vas da li ste ispravno nešto radili i sl.

Ne trebam posebno naglašavati da se na isti način i bilo koji vaš zaposlenik može udaljeno spajati na neko računalo u uredu i raditi u programu. Za ovakav rad na daljinu ne treba neka posebna brzina interneta jer se sve odvija u vašoj lokalnoj mreži, a putuju jedino slike ekrana i tipkovnica.

Udaljeni pristup se može napraviti i na profesionalniji način preko posebnog servera za RemoteDesktop, ali to ne možete sami nego morate angažirati informatičke stručnjake, a ima i svoju cijenu.

Treća opcija je da kupite dodatnu rutinu u Ipos knjigovodstvu koja se zove Rad sa izdvojenim lokacijama, detaljnije o tome pogledajte u helpu na linku
Rad sa izdvojenim lokacijama

Skraćeno
1. Mrežna verzija Iposa sa TeamViewerom za udaljeni rad
- dugoročno najjeftinije rješenje
- najpraktičnije jer sve imate pod svojom kontrolom 24/7
- najjednostavnije za održavanje

2. Off-line rad sa Izdvojenim lokacijama
- traži određena podešavanja i usaglašavanja sa šiframa partnera, artikala
- datoteke sa podacima se periodično moraju ekportirati i importirati da bi stanje bilo aktualno

3. Profesionalni Microsoft Windows Server sa RDS-om koji omogućava rad lokalno i udaljeno
- u startu skupo
- traži u firmi ili izvan firme informatičare za održavanje i podršku sustava što sve naravno treba plaćati
P: Kada se kod ispisa deviznog računa "Fakturiranje > Izvještaji > Ispis računa" ispisuje ispod ukupnog deviznog iznosa računa i ukupan iznos računa u HRK kako isključiti prikaz dvojnog iznosa koji još ispod iznosa u HRK ispisuje iznos u EUR sa prikazom fiknosnog tečaja.Fakturiranje u VP - ID:159607 - 07.09.2022

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: Na koji način oduzeti devizne račune od konverzije fiksnog tečaja?Sistem - ID:159600 - 06.09.2022

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: Nakon instaliranja nove verzije Ipos programa javlja mi kod slanja grešku:
U postavkama je sve ok koliko vidim.

Slanje eRačuna na servis Moj-eRačun...
Dokument: Račun 1127/2022 Greška kod HTTP spajanja na servis ...
Socket Error # 10013
Access denied.
Pomoćni programi - ID:159566 - 06.09.2022

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: Zaprimili smo vašu prijavu u vezi nemogućnosti pokretanja nadogradnje na 2. instalaciji.Sistem - ID:159496 - 03.09.2022

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: Radim cjenik , i npr : žarulja koja košta u eurima 1,46 , promjenila bi da bude 1,40 ili 1,50 eur , da li to samo mogu raditi preko brzog kalkulatora ili ima i nekakav lakši način ?Fakturiranje u VP - ID:159422 - 01.09.2022

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: Kad se otvoreni prozor minimizira ostane mu samo zaglavlje koje dalje ne reagira, ne može s povećati prozor, ne može se zatvoriti niti izići iz programa jer program javlja da broj otvorenih prozora =1. A taj se ne da zatvoriti.
Sistem - ID:159277 - 24.08.2022

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: Korisnik prijavljuje problem kod ispisa naljepnica/etiketa sa dvojnim cijenama hrk eur, "Šifrarnici > Tekstovi > Šifrarnik dimenzija etiketa", konkretno šifra 3651, Etiketa 52,5 x 29,7 mm x 40 kom, 4 kolone i 10 redova.

Problem je nastao kada se u ispis uključio i podatak o dvojnoj cijeni u eurima koji, kod artikala koji sa dužim nazivom prelomljenim u novi red, više nije stao u veličinu etikete tj. nije se vidio.
Općenito - ID:159213 - 23.08.2022

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: Napravljena nadogradnja
 
"Maloprodaja – cjenici artikala i usluga"   tu je još vidljiva cijena u HRK, dali je tako ok?
 
Cijena  artikla  u € gdje mogu vidjeti kolika je za ispis?
Maloprodajne zalihe - ID:159175 - 22.08.2022

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
Pregled svih pitanja i odgovora po modulima