Tekuće aktualnosti

Info

Stranica na kojoj su objavljene tekuće aktualnosti, zatim hitne upute širem krugu korisnika i sl.

Naslov aktualnosti je link, klikom na njega se otvara i zatvara sadržaj aktualnosti.


Molimo vas da nam na ipos@ipos.hr dojavite sve nejasnoće iz ovih obavijesti kako bismo ih dopunili sa dodatnim objašnjenjima.22.02.2017

Način ostvarivanja podrške registriranih korisnika i Uputa za prijavu pitanja

Uputa kako prijaviti problem u programu djelatnicima Iposa, na koji način možete ostvariti podršku, koja podrška se naplaćuje, kako ostvariti besplatnu podršku ...

  -PRIJAVA PROBLEMA, podrška, free id:0039

Način ostvarivanja podrške registriranih korisnika

1. Paušalno održavanje

Paušalno održavanje uključuje sve nadogradnje u razdoblju održavanja i neograničenu podršku korisnicima mailom i udaljenom intervencijom.

2. Pretplate na nadogradnje

Pretplate na nadogradnje uključuju samo nove verzije programa u razdoblju održavanja, dakle NE uključuju besplatnu podršku korisnicima kao što je slučaj sa Paušalnim održavanjem.

3. Plaćene intervencije

Podrška korisnicima koji nemaju "Paušalno održavanje" (nadogradnje + podrška) se naplaćuje prema cjeniku intervencija objavljenom na webu, uz napomenu da se naplaćuje utrošeno vrijeme na intervenciju, a ne rezultat intervencije. Cjenik intervencija na linku Cjenik intervencija

4. Besplatna baza znanja

Svi korisnici se mogu služiti besplatnom bazom znanja koja uključuje:
  1. Novosti u vezi programa na linku Novosti
  2. Pregled svih promjena na linku Promjene
  3. Tekuće aktualnosti u vezi programa na linku Aktualnosti
  4. Baza pitanja i odgovora na linku Pitanja i odgovori
  5. Rješavanje tehničkih problema na linku Tehnička rješenja
  6. Pisane upute u programu ili na na linku Pisane upute
Ako nemate Paušalno održavanje i niste pronašli rješenje za vaš problem u besplatnoj bazi znanja možete zatražiti intervenciju.

Molimo vas da na početku maila za prijavu-pitanje potvrdite da ste suglasni sa uvjetima plaćanja intervencije, međutim ako utvrdimo da se radi o grešci samog programa intervencija se naravno neće naplatiti.

Uputa za prijavu


Molimo vas ...

Ako nemate Paušalno održavanje na početku prijave najprije potvrdite da ste suglasni sa plaćenjem podrške.

Svoje pitanje-problem uvijek šaljite mailom.

Uvijek u potpisu maila navedite naziv firme koja je registrirani korisnik programa, ako imate više instalacija onda i šifru i naziv instalacije, kako bismo vas lakše pronašli u bazi 1500+ korisnika.

Navedite koju verziju programa imate instaliranu X.Y.Z
Prije prijave problema uvijek provjerite da li za svoju verziju X.Y.z imate zadnju podverziju (x.y.Z) programa (x.y je broj verzije, a z je broj podverzije). Link na Pregled svih verzija

Ne šaljite pitanja u kojima samo pitate “zašto”, ili konstatirate “ovo ne radi”.
Na tako postavljena pitanja nije moguće dati odgovor i samo ćete dobiti mail sa zahtjevom za dodatnim pojašnjenjem.
Umjesto toga navedite što ste točno napravili i što želite napraviti da bismo vam što prije i preciznije mogli dati odgovor.
Vizualno opišite što se događa u programu. Uvijek imajte na umu da mi ne znamo što ste prije radili i da ne vidimo ono što vi vidite na ekranu.

Ako želite postaviti tehničko pitanje u vezi nekog dijela programa obavezno navedite putanju u meniu do prozora o kojem govorite i naziv polja na koje se odnosi pitanje. Primjer pitanja:
Meni Fakturiranje>Fakturiranje u veleprodaji>Predračuni, otvori se tab Pojedinačni prikaz, Glava predračuna čemu služi polje Model plaćanja.

U tragaču menia ( Ctrl+Q) možete pretraživati bilo koju stavku menia u cijelom programu i onda tu putanju preko tipke kopirati u Clipboard i paste u mail.

Kod objašnjavanja nekog dijela programa gdje ima više podataka uvijek se pokušajte ograničiti na jedan podatak npr. jedan račun i na njemu objasnite logiku pitanja.

Ako se radi o obračunu plaće uzmite primjer “jednog” radnika i exportirajte njegov platni listić u PDF format i pošaljite ga mailom uz dodatni komentar što na listiću nije u redu i kako bi trebalo biti, na platnom listiću uključite prikaz šifre vrste rada.

Navedite točno sve poruke iz programa koje imaju veze sa greškom koju prijavljujete.

Poruku koja se pojavljuje u prozorčiću možete jednostavno kopirati u clipboard (međuspremnik) klikom na tipku niže desno od teksta poruke.

Ako se greška može svaki puta izazvati, navedite skrećeni primjer gdje i koje podatke da unesemo u program kod nas da bismo dobili istu grešku koju i vi imate.