Tekuće aktualnosti

Info

Stranica na kojoj su objavljene tekuće aktualnosti, zatim hitne upute širem krugu korisnika i sl.

Naslov aktualnosti je link, klikom na njega se otvara i zatvara sadržaj aktualnosti.


Molimo vas da nam na ipos@ipos.hr dojavite sve nejasnoće iz ovih obavijesti kako bismo ih dopunili sa dodatnim objašnjenjima.16.07.2018

Iznos stavke na ispisu računa i predračuna

Dodatna objašnjenja oko Iznosa stavke na ispisu računa u modulu Fakturiranje u veleprodaji i od čega se sastoji njegov iznos u zavisnosti od podešavanja postavki

  fakturiranje, ispis računa id:0051
Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!