Kalkulator-narudžba

Pogledajte

Uputa

Kod kupnje programa postoje dvije mogućnosti:

  1. kupnja trajne licence ili
  2. mjesečni najam programa

U obje varijante je potrebno izračunati iznos koštanja programa, kod trajne licence to je konačan iznos koji se plaća, a kod najma je to osnovica za izračun cijene mjesečnog najma.

Obavezno je u A. Popisu osnovnih modula odabrati glavne module koje želite koristiti u programu, njihov iznos je jednostavni zbroj pojedinačnih cijena modula.

Zatim možete odabrati B. Dodatne opcije kao što je broj firmi, mrežni rad i broj stanica, da li ste knjigovodstveni servis ili obrazovna ustanova. Iznos ovih opcija se obračunava u postotku od iznosa osnovnih modula koje ste odabrali.

U Dodatnim opcijama moge se odabrati i Dodatne rutine (npr. izdvojene lokacije, digitalno potpisivanje, eRačuni itd.), a čija pojedinačna cijena se jednostavno zbraja u ukupan iznos.

Vrijednost programa koju ste dobili je cijena trajne licence.

Ako želite izračunati cijenu mjesečnog najma tada je samo dodatno potrebno označiti jednu od dvije C. Opcije najma programa kojom određujete što je uključeno u najam:

  1. najam + sve nadogradnje
  2. najam + sve nadogradnje + besplatna podrška

Vrijednost koju ste dobili je cijena mjesečnog najma.

U prostoru za D. Posebne napomene možete upisati eventualne specifičnosti (više instalacija i sl.).

Napomena

Ovu stranicu možete koristiti ili samo za informativni izračun cijene ili možete na dnu stranice ispuniti E. Podatke o korisniku programa i zatražiti ponudu prema ovoj narudžbi.

Eventualnu uplatu možete izvršiti jedino prema službenoj ponudi IPOS-a koju ćete dobiti nakon što pošaljete ovu narudžbu.

Nakon što pošaljete narudžbu, kopiju narudžbe ćete dobiti i na mail koji ste naveli u kontakt podacima.

A. Popis osnovnih modula

Ako radite narudžbu za dodatnu instalaciju navedite to u napomeni.
R.b. Naziv modula        Cijena eur
1. Glavna knjiga Financijsko sintetičko knjigovodstvo, sadrži dnevnik i kartice glavne knjige sa pripadajućim izvještajima. Ne sadrži analitike tipa kupaca, dobavljača i sl.
2. Saldakonti kupaca Vođenje kartica kupaca, automatske evidencije o zatvaranjima, plaćanjima i dr.
3. Saldakonti dobavljača Vođenje kartica dobavljača, automatske evidencije o zatvaranjima, plaćanjima i dr.
4. Blagajna, putni nalozi, loko vožnja Klasična blagajna, uplatnice i isplatnice. Uključuje i putne naloge, loko vožnju.
5. PDV obrazac, knjige UR-a i IR-a Vođenje poreznih evidencija, knjige UR, IR i PDV obrazac, e-Porezna XML: U-RA, PDV, ZP, PDV-S, PPO ...
6. Robno i materijalno poslovanje Vođenje skladišne evidencije po nabavnim cijenama (veleprodaja), metoda prosječnih cijena, FIFO. Automatsko povezivanje sa računima u Fakturiranju.
7. Fakturiranje u veleprodaji Kreiranje izlaznih računa i predračuna veleprodaje, automatsko kreiranje slanje i primanje eRačuna.
8. Proizvodnja i servis Proizvodni i servisni radni nalozi, automatski izračuni izravnih i općih troškova na radne naloge.
9. PC blagajna Izrada računa u maloprodaji, formati A4, A5, A6 i traka format.
10. Maloprodajne zalihe Vođenje zaliha maloprodaje po maloprodajnim cijenama.
11. Osnovna sredstva Evidencija dugotrajne imovine, amortizacija.
12. Obračun plaća i drugih dohodaka Uz ovaj modul je obavezan i modul Kadrovska evidencija. Automatski obračuni plaća, kredita, JOPPD-ovi, HUB-ovi i dr.
13. Kadrovska evidencija Evidencija o djelatnicima
14. Poslovanje obrtnika (KPI, KPR) Vođenje knjige primitaka i izdataka i knjige prometa, za ostale evidencije su potrebni dodatni moduli.
15. Besplatni pomoćni programi 0,00
  Ukupno moduli 0,00

B. Dodatne opcije

Dodatne opcije se zbrajaju na iznos osnovnih modula
U istoj instalaciji će se voditi poslovne knjige za ukupno firmi
Cijena 20% od vrijednosti osnovnih modula za dodatnu firmu
0,00
Mi smo registrirani knjigovodstveni servis i želimo voditi ukupno firmi
Cijena 2% od vrijednosti osnovnih modula
0,00
Mi smo registrirana ustanova za obrazovanje i koristit ćemo program isključivo za za potrebe nastave, odredite broj firmi-polaznika
(potrebno je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kao potvrdu)
Cijena 1% od regularnog cjenika
0,00
Navedeni moduli će raditi u mreži sa istovremenim brojem pristupa u program
Cijena 25% od vrijednosti (osnovnih modula + dodatnih firmi) za svaku stanicu
0,00
Dodatne rutine

Dodatne rutine imaju fiksnu cijenu po instalaciji tj. ne ovise o broju firmi, mrežnim licencama.

Za ovu rutinu su potrebne minimalno 2 instalacije

600,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
0,00
Vrijednost programa bez PDV-a 0,00
Vrijednost programa sa PDV-om 0,00

C. Opcija najma programa

Osnovica za najam je vrijednost programa (A+B)
Usluga najma programa s uključenim nadogradnjama na nove verzije

Mjesečna cijena je 2% (1% najam + 1% nadogradnje) od ukupne vrijednosti programa 0,00  plaćanje je tromjesečno. Miminalni mjesečni iznos za uplatu je 25,00 eur (minimalni mjesečni najam 15,00 eur + miminalna mjesečna pretplata na nadogradnje 10,00 eur).
0,00
Usluga najma programa s uključenim održavanjem (nadogradnje + podrška)

Mjesečna cijena je 4% (1% najam + 3% održavanje) od ukupne vrijednosti programa 0,00  plaćanje je tromjesečno. Miminalni mjesečni iznos za uplatu je 50,00 eur (minimalni mjesečni najam 15,00 eur + miminalno mjesečno održavanje 40,00 eur)
0,00

Napomena: ako se unutar godine dana odlučite na kupnju programa na računu ćemo vam dati popust na iznos koji se u mjesečnim iznosima odnosio na najam.

Detaljnije o uvjetima najma možete pogledati na Cjenik i uvjeti najma programa

D. Posebna napomena

E. Podaci o korisniku programa

Naziv firme/obrta
   
Ulica
 
Pošta i grad
 
E-mail
   
OIB
 
Kako ste došli do informacije o nama