Pitanja i odgovori

Uputa

Za dodatno pretraživanje teksta prikazanih pitanja pritisnite CTRL+F u vašem browseru.


Redoslijed

Prikaži pitanja

Odabir modula

Odaberite module za koje želite vidjeti odgovore

    Sveukupno pitanja/odgovora u bazi za označene module: 1022

Grupa: Fiskalizacija HR 46

P: Prije skoro godinu dana, točno 31.08.2015 zatvorili smo maloprodaju u City centru One Jankomir, Zagreb.
Napravila sam odjavu fiskalizacije preko vašeg programa, da bi me sada zvali iz porezne da kod njih nije vidljiva odjava.
Fiskalizacija HR - ID:142661 - 08.07.2016
O: Niste ništa naveli o detaljima postupka koji ste napravili, ako se i sjećate nakon godinu dana

Kod ispravne komunikacije sa serverom PU ostaje vam kao trag povratna datoteka PU
U prozoru poslovnih jedinica imate tab Fiskalizacija HR, SOAP Zahtjev i SOAP Odgovor gdje se može učitati sadržaj datoteka, same datoteke se nalaze na disku u direktoriju ... Ipos knjigovodstvo\ \FiskalneDatoteke\partnerX

Ako imate njihov odgovor onda se oni mogu „slikati“, ako nemate onda kao i da niste napravili odjavu.
P: Od jutros nam ne radi fiskalizacija, a PU kaže da smo trebali podesiti softwerski dio.
Da li ste upoznati i da li je nešto trebalo mijenjati u postavkama programa?

Fiskalizacija HR - ID:142411 - 13.06.2016
O: Fina je 10.6.2016. na svojim stranicama objavila da će od 13.6.2016. biti promijenjen njihov poslužiteljski certifikat cis.porezna-uprava.hr, koji se koristi u produkcijskoj okolini u sustavu fiskalizacije od 13.06.2016. godine, te je potrebno pronaći obnovljeni certifikat i preuzeti javni ključ certifikata.

Obzirom da se radi o novom profilu certifikata, potrebno je preuzeti i dva nova FINA CA potpisna certifikata i smjestiti ih u „truststore“. Radi se o certifikatima FINA DIGITALNI CERTIFIKATI (SHA-256) - izdani od 07.12.2015..

Detalji vezani za upotrebu certifikata opisani su u dokumentu Fiskalizacija - Tehnička specifikacija za korisnike_v1.3., koja je objavljena na internetskim stranicama Porezne uprave.

Fina ujedno moli obveznike fiskalizacije (krajnje korisnike) da se obrate korisničkoj podršci proizvođača softvera radi nadogradnje RAČUNALA novim javnim ključem certifikata Porezne uprave. (Fina je očito svjesna da je postupak instalacije navedenih certifikata presložen za obične korisnike, a za njih preveliki posao).

Kao što se može vidjeti iz obavijesti, promjena poslužiteljskog certifikata Fine nema nikakve veze sa samim knjigovodstvenim programima (koji god to program bio) pa tako niti sa programom Ipos knjigovodstvo.

Ono što je korisnicima činiti je ili da sami postupe prema uputama na stranicama Fine i provedu postupak instalacije poslužiteljskih certifikata i dva nova FINA CA potpisna certifikata, ili mogu zatražiti korisničku podršku/intervenciju djelatnika Iposa da to naprave za njih.

Ako se odlučite za intervenciju djelatnika Iposa potrebno je poslati mail sa Zahtjevom za instalacijom Fina poslužiteljskog certifikata i lozinku Administratora računala na kojem će se postupak napraviti.
Po primitku zahtjeva poslat ćemo vam uputu za udaljeno spajanje.

Cijena intervencije je prema cjeniku intervencija objavljenog na webu. U ovom slučaju je to osnovna cijena od 200,00 kn + pdv za prvih pola sata intervencije, ne radi se o puno posla, ali ga treba znati odraditi.

Intervencija je kao i do sada BESPLATNA za korisnike koji imaju Paušalno održavanje (nadogradnje+podrška).

Korisnici koji imaju Pretplate na nadogradnje (nadogradnje bez podrške) i ostali korisnici (bez Paušalnog održavanja i Pretplata na nadogradnje), plaćaju intervencije prema pojedinim zahvatima.

Napomena
Prema informacijama čini se da navedeni certifikati imaju problema sa Windows XP operativnim sustavom koji imaju tek SP2 (service pack 2), dakle ako imate XP potrebno je imati barem SP3.
P: Korisnik sam Vašeg programa i sa današnjim danom prestajemo raditi, odnosno zatvaram prodavaonicu u kojoj imam instaliran Vaš program PC kasu i maloprodaja. Račune od jučer nismo izdavali. Molim Vas za pomoć i upute , trebam li što i na koji način iz programa ugasiti fiskalizaciju računa da bi podaci otišli prema poreznoj upravi odnosno odjava prodajnog mjesta. Obrt još nisam zatvorila, ali sam podnijela zahtjev za zatvaranje izdvojenog pogona u kojoj sam koristila Vaš program. Također me zanima kako mogu spremiti podatke na neki prijenosni disk , stik i sl.
Fiskalizacija HR - ID:141900 - 01.04.2016
O: Svaki račun koji ste u trenutku izdavanja fiskalizirali i za koji ste dobili JIR (jedinstveni identifikator računa) je pohranjen u Poreznoj upravi.

Što se tiče prodajnog mjesta tj. u programu "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovne jedinice u firmi" možete za tu poslovnu jedinicu kroz izmjenu označiti kučicu „Zatvoren prostor“ i onda tipkom „Fiskal PP“ poslati taj podatak u Porenu upravu.
Međutim za točnije informacije, i da bi bili sigurni, najbolje je da kontaktirate svojeg referenta u PU.

Što se arhive programa i podataka tiče, u direktoriju „...Ipos knjigovodstvo“ se nalazi sve, i podaci i program i dovoljno je napraviti kopiju tog direktorija na neki prijenosni disk.
P: Na računu mi se ne prikazuje Račun br. 500/PJ-1/1 2015, nego mi se prikazuje Račun br. 500/PJ1/1 - što je krivo.

Kako da dobijem crticu u broju poslovne jedinice?
Fiskalizacija HR - ID:140208 - 21.09.2015
O: Nikako u programu ne možete dobiti tu crticu, zakonski oznaka poslovne jedinice je proizvoljna i ne propisuje nikakvu crticu.
U programu Ipos knjigovodstvo oznaka poslovne jedinice je PJX, gdje je X šifra poslovne jedinice u programu.
P: Problem: u "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Izlazni računi" korisnik prijavljuje da unosom rednog broja računa 535/2015 se upisuje fisklani broj računa 536 / PJ1 / 1 umjesto 535 / PJ1 / 1.

Unosom sljedećih računa 536, 537 itd fiskalni brojevi su za jedan broj veći od rednog broja tj. internog broja računa.
Fiskalizacija HR - ID:140163 - 14.09.2015
O: Rješenje: uvidom u korisnikove podatke ustanovljeno je da je već u internom broju računa 133/2015 bio upisan fiskalni broj 535 i zbog toga je program internom broju 535/2015 dodjelivao fiskalni broj 536 / PJ1 / 1, po logici da novom broju računa daje fisklani broj = navjeći fiskalni broj + 1.
Izmjenom u internom računu 133/2015 fiskalnog broja 535 u 133 problem je riješen.
P: Zvali su me iz porezne uprave Vrbovec (gdje imam drugu firmu koja nije u sustavu PDV-a) da prilikom fiskalizacije računa u njihovom sistemu se prikazuje da sam u sustavu PDV-a, a nisam. Molim Vas uputu kako da ispravim tu grešku.
Fiskalizacija HR - ID:137363 - 15.07.2014
O: U šifrarniku Poslovnih partnera pronađite vašu drugu firmu i kroz tipku Izmjena promjenite polje „Porezni obveznik prema PDV-u“ u šifru 3 NIJE obveznik PDV-a.
P: Ne radimo sa gotovinom, a rukovodeći se vašim pitanjima i odgovorima, no, kad je to sve obavljeno, i dalje kad kliknem na fakturiranje, pojavljuje se ovo: 'Nije registrirana komponenta FiskalizacijaDEV.COM! Možete je registrirati u postavkama grupa Fiskalizacija.'
Što to znači, ako mi nismo obveznici fiskalizacije?
Fiskalizacija HR - ID:136494 - 31.03.2014
O: Svi su obveznici fiskalizacije, osim onih koje je zakon izrijekom oslobodio toga.

Međutim, fiskalizirati (tj. poslati ih na poreznu upravu) morate samo one račune koji su plaćeni gotovinom.

U vezi poruke koja se javlja, ona se odnosi na posebnu komponentu koja služi fiskaliziranju računa, ako nećete imati niti jedan račun plaćen gotovinom možete tu poruku i isključiti.

"Sistem > Nadzornik > Postavke programa" grupa Fiskalizacija, postavka „Da li da program kod uključene fiskalizacije radi kontrolu Raverus registracije u ...“ ...VP računima i druga postavka ... u poslovnim jedinicama.

Fiskalizaciju u veleprodaji trebate imati uključenu da biste mogli ispisivati na računima broj računa u fiskalnom obliku broj/PJ/kasa, šifru poslovne jedinice upisujete isto u postavkama.
P: Imam jedan račun koji nije fiskaliziran, a zatim je taj isti račun napravljen ponovo na šifru drugog blagajnika i sve je u redu. Sada me zanima što da radim sa ovim krivo unesenim računom? Znaći on nije fiskaliziran, mogu li ga izbrisat bez posljedica? Brine me redni broj računa. Taj pogrešan račun je pod rednim brojem 7, a ispravan račun je pod rednim brojem računa 8. Da li je bitan redoslijed računa i ima li kakvih posljedica?
Fiskalizacija HR - ID:136437 - 22.03.2014
O: Ovakva pitanja trebate uputiti Poreznoj upravi, vjerojatno na njihovim stranicama pod razna pitanja već postoji odgovor na takvo pitanje.

Po nama, ako je neki račun napravljen zabunom ili je kupac odustao od kupovine i sl. trebalo bi ga stornirati, međutim i sam račun i storno računa treba fiskalizirati kako bi se zadovoljio slijed računa.

Tehnički račun možete obrisati/mijenjati samo ako nije fiskaliziran, u protivnom imate samo opciju storniranja računa i fiskalizaciju istog.

Koje su posljedice u računima koji su fiskalizirani i poslani u PU nedostaje neki redni broj morat ćete pitati PU, a možda vas i sami kontaktiraju ako primjete da vam računi nisu po rednim brojevima.
P: Imamo problem kod izdavanja računa javalja nam grešku kod fiskalizacije. I računi nam nemaju JIR.
Što da radimo? Internet veza postoji tako da nije do toga.
Danas imamo veliko događanje i veliku fluktuaciju ljudi pa Vas odgovor što hitnije.
Fiskalizacija HR - ID:136335 - 07.03.2014
O: Prva pomoć u toj situaciji je da otvorite prozor Sistem>Nadzornik>Postavke programa (ili pri vrhu ekrana ikona postavki Zupčanik).
U lijevom dijelu grupa Fiskalizacija i onda u desnom dijelu pronađite naslov „Razne provjere statusa za fiskalizaciju“, odaberite tipku „Provjeri SVE“ i dobit ćete inforamaciju što sve radi, a što ne.

Provjerili smo kod nas tu provjeru i poruka je „Stanje CIS servera se ne može provjeriti!“, zatim smo otišli na stranice Porezne uprave , ali stranice su nedostupne.

Čini se da ih je netko „nagazio“ jer sumnjam da bi radili neke sistemske nadogradnje u petak u 13h.
Isto tako ne rade niti stranice ePorezne ()
P: U programu IPOS kod Računi u veleprodaji - pomoćni šifrarnici - način plaćanja - dodali smo novu šifru “Transakcijski račun”.

Nakon toga napravili smo 2 veleprodajna računa sa tom novom šifrom i kod tabelarnog prikaza veleprodajnih računa u koloni fiskalizacija pojavili su se crveni uskličnici za ta 2 računa.

Molim Vas hitan odgovor da li smo nešto krivo odradili i zašto su se uopće pojavili uskličnici?
Fiskalizacija HR - ID:134829 - 17.12.2013
O: Za početak detaljno pročitajte u helpu upute za fiskalizaciju
http://www.ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm#01_Rad_s_programom/ID920000127 Fiskalizacija HRV.htm

A u uputama između ostalog piše i:

Ako je za tekući račun već evidentiran JIR (jedinstveni identifikator računa) kojeg smo dobili od PU tada program neće fiskalizirati račun, tu informaciju vizualno možemo vidjeti i u samom tabelarnom prikazu računa u koloni "Fiskaliziran" će pisati:
· JIR ako je račun fiskaliziran
· ZKI ako račun nije fiskaliziran, ali ima upisan ZKI (zaštitini kod izdavatelja)
· ! ! ! ako je način plaćanja različit od transakcijskog računa, a račun nema JIR ili ZKI
· polje će ostati prazno ako račun nema JIR ili ZKI, i za njega nije obavezna fiskalizacija
P: Korisnik prijavljuje da nakon update-a na Windows 8.1 više ne može fiskalizirati račune u programu Ipos knjigovodstvo tj. ne može se spojiti na server PU.
Fiskalizacija HR - ID:134509 - 22.10.2013
O: Korisnik je javio da je otkrio u čemu je bio problem ....
Bili ste u pravu, nije bila greška ni do Windows-a ni do programa Ipos knjigovodsto nego je problem bio sa Java update-om i nakon update-a Jave veza je uspostavljena.
Dakle taj update Windowsa je u svezi sa update-om Jave stvarao problem kod spajanja jer se nismo mogli spojiti ni na e-banku i to smo otkrili slučajno.
P: Kod fiskalizacije računa dobila sam samo ZKI broj, vjerojatno zbog prekida internet veze, da li mogu ponoviti isti račun slanjem na tipku "fiskal"?
Fiskalizacija HR - ID:134498 - 21.10.2013
O: Prema uputama PU račun koji ima samo ZKI (zaštitni kod izdavatalja) tj. nije dobio JIR (jedinstveni identifikator računa) od PU je potrebno fiskalizirati u roku 2 dana, dakle trebate ponoviti postupak fiskalizacije računa odabirom iste tipke „Fiskal Rn“ u prozoru Veleprodajnih računa.
P: Nakon nadogradnje...na računima na kojima je način plaćanja Transakcijski račun pojavljuju se uskličnici u polju fiskaliziranje, a trebalo bi biti prazno jer nemamo gotovinske račune i nismo obveznici fiskalizacije.

Treba li negdje promjeniti još nekakvu postavku možda?
Fiskalizacija HR - ID:132909 - 26.06.2013
O: Transakcijski račun kao način plaćanja program tretira samo šifre načina plaćanja od 11 do 20, bez obzira kako ih vi zvali.
Sve detaljno piše u helpu u dijelu za fiskalizaciiju
Sadržaj: PC blagajna - Fakturiranje u maloprodaji > Fiskalizacija u Hrvatskoj

Kod vas to očito nije bio slučaj.
P: Jucer je pisana MP faktira I prozorcic gdje treba upisati KASA greskom je utipkan br.2 umjesto 1(a mi jedino imamo jednu kasu i racuni idu s kase 1), i fiskaliziran uredno.
E sad, taj nam racun uvijek ostaje zadnji u nizu, bez obzira sto je jucer napravljen.
Postoji li kakva mogucnost da se oznaka za kasu izmijeni ili da se faktura obrise ili nemam pojma sto?!?
Fiskalizacija HR - ID:132840 - 19.06.2013
O: Račun u svakom slučaju ne možete obrisati iz razloga što je poslan u Poreznu upravu (fiskaliziran).
Možete jedino napraviti storno (preko tipke Kopiraj), ako to morate napraviti.

Što se tiče toga da vam sada taj račun stoji uvijek kao zadnji u tabelarnom prikazu to je iz razloga redoslijeda: skladište / kasa / broj.
Međutim to za sam rad nema nikakve veze jer kada prvi puta uđete u prozor za izradu računa tada će program tražiti da upišete broj kase (inicijalno neće biti upisano ništa), kada upišete broj kase 1 kod svakog sljedećeg računa će vam automatski pisati broj kase 1, na taj način možete imati i 100 kasa i sasvim je svejedno da li postoje u tabelarnom prikazu i računi sa drugih kasa, ali na ovoj vašoj će se uvijek nuditi broj 1.
P: Morali smo traziti ponovno postavljanje pin kod za preuzimanje certifikata kod FINE. Pitanje je kako sada uskladiti ipos program sa novim kljucem??
Fiskalizacija HR - ID:132841 - 19.06.2013
O: Ako ste promjenili lozinku za certifikat tj. i sam certifikat potrebno je:
- prvo datoteku certifikata je potrebno spremiti u direktorij partnera matične firme npr. "...Ipos knjigovodstvo\Data\Partner2", preko stare datoteke,datoteku zatim pozivate u Sistem>Nadzornik>Postavke programa, grupa fiskalizacija
- drugo potrebno je upisati novu lozinku za certifikat u sljedeće polje
P: Pokušali smo prijaviti prostor u PU. Greška koja se javlja je "Greška kod kreiranja fiskalne datoteke. Neispravan ili nedostajuć OIB obveznika fiskalizacije.
Fiskalizacija HR - ID:132697 - 07.06.2013
O: U prozoru Poslovnih partnera (tipka F5) pronađite svoju firmu-obrt i u polju OIB upišite isti podatak.
Isto tako provjerite prije fiskaliziranja računa da li ste svim operaterima koji izdaju račune upisali OIB u meniu Sistem>Nadzornik>Korisnici programa.
P: U našem dućanu radimo i prodaju ulaznica za koncerte drugih organizatora / tvrtki, a zbog fiskalizacije bi sada za svaku kupljenu ulaznicu trebali izdati račun. Prema naputku iz Porezne taj proces bi trebao izgledati tako da prilikom izdavanja računa za kupljenu ulaznicu mi dajemo račun s digitalnim certifikatom tvrtke koja je organizator koncerta, a ne našim certifikatom jer mi radimo uslugu trgovačkog zastupanja i to radimo za tuđe ime i za tuđi račun. Zanima nas kako je to moguće izvesti u Ipos programu jer nigdje to nismo mogli pronaći.
Fiskalizacija HR - ID:132439 - 08.05.2013
O: U uobičajenoj situaciji vaši partneri bi vama fakturirali ulaznice kao veleprodaja, a koje bi vi onda prodavali dalje kao maloprodaja, a u ovom slučaju radite kao komisiona prodaja.

Dok nije bilo fiskalizacije bilo je dovoljno otvoriti novu prodavonicu (jedinicu) unutar vaše matične firme i izdavati račune sa svake prodavonice posebno, na taj način ste imali kompletan izvještaj prema komisionaru koliko ste u kojem razdoblju prodali kako bi mogli napraviti izvještaj i obračun prema njemu.
Ova varijanta prolazi ako na svim računima mogu stajati vaši podaci, ako račun mora izgledati kao da ga je izdao komisionar onda morate primjeniti metodu dodatnih matičnih firmi kao što je niže opisan slučaj.

Za vas je vrlo nezgodno da PU traži da svaki račun fiskalizirate sa certifikatom vašeg komisionara tj. tvrtke organizatora koncerta.

U prozoru postavki Fakturiranje>Postavke programa, grupa Fiskalizacija se određuje aplikativni digitalni certifikat za fiskaliziranje računa. Postavka je na nivou matične firme (partnera), a sam certifikat se fizički onda nalazi u direktoriju „...Ipos knjgovodstvo\Data\PartnerX“.

Za svakog organizatora koncerta biste morali imati posebnu matičnu firmu kako bi joj mogli pridružiti certifikat i izdavati i fiskalizirati račune sa tim certifikatom.
Unutar programa se možete prebacivati između matičnih firmi.

U slučaju da biste u istovremeno ili u kratko vremenu morali izdavati račune za više različitih organizatora logično bi bilo da imate istovremeno otvoreno više instanci programa (za svakog komisionara), a što u tom slučaju zahtijeva i mrežne licence za istovremeni rad u programu.
P: Od 01.04.2013. smo za jednu firmu počeli primjenjivati redne brojeve računa ponovno od broja 1. (Fiskalizacija u veleprodaji)
Zadala sam mu od kojeg broja počinje broj 1 i sve je to u redu i funkcionira.
Ali sada kada želim poslati prijepis ili imam neku izmjenu po računima koji su napraviljeni prije 01.04.2013., progam izadaje račune u minusu odnosno broji od novog broja 1 unazad (npr.Račun br.-67/PJ1/1 2013).
Dali to po postojećem zakonu o fiskalizaciji mora biti tako ili postoji neka opcija gdje se to može regulirati i da mi na računu izlazi broj računa 88/2013 prije fiskalizacije???
Fiskalizacija HR - ID:132242 - 18.04.2013
O: I sama Porezna uprava u svojim pripćenjima navodi da je ovo iznimka da računi u ovoj godini mogu ići dva puta od 1, od sljedeće godine svi idu od 1 i neće biti takvih situacija.

U vašem slučaju kada imate potrebu ispisati arhivske račune sa starim izgledom i brojem jednostavno privremeno u postavkama grupa Fiskalizacija isključite postavku Uključena fiskalizacija u veleprodaji, ispišite željeni račun i uključite je ponovo.
P: Htjela sam fiskalizirati račun u VP, prijavila posl.jedinicu i uredno je prijavljena, a kada sam htjela rač fiskalizirati, javlja mi da nije prijavljena poslovna jedinica, šta da radim kupac me čeka.
Fiskalizacija HR - ID:132125 - 11.04.2013
O: Provjerite da li se radi o istim poslovnim jedinicama tj. šiframa istih.

Prva koju ste fiskalizirali u meniu Šifrarnici>Osnovni šifrarnici>Poslovne jedinice u firmi. Provjerite kod koje šifre stoji oznaka FIS u koloni Fiskaliziran.

Nakon toga provjerite u meniu Sistem>Nadzornik>Postavke program, lijevo grupa Fiskalizacija i zatim polje „Šifra poslovne jedinice određene za izdavanje računja u VP“. To je šifra koju program koristi kod izdavanja računa u veleprodaji i ako ta šifra poslovne jedinice nije fiskalizirana u šifrarniku poslovnih jedinica tu je problem.

Možete ili u postavkama upisati poslovnu jedinicu koju ste već fiskalizirali, ili možete u Poslovnim jedinicama po potrebi otvoriti tu šifru jedinice i fiskalizirati je.
P: Kada uključim fiskalizaciju svi prijašnji računi mi se promjene i od prijašnjih godina. Da li postoji način da prijašnje godine zaključam?
Fiskalizacija HR - ID:132053 - 08.04.2013
O: Ništa vam se ne promjeni, samo se kod ispisa dodaju podaci koje ste namjestili u fiskalizaciji.
Ako baš imate potrebu printati račune iz prijašnjih godina privremeno isključite postavku fiskalizacije.
P: Imam problem, mi imamo proizvodnju, pa tako za skoro svaki posao dobivamo avans i u veleprodaji i u maloprodaji. Račune za maloprodaju pišem u PC blagajni- računi iz veleprodaje u maloprodaji. Za avans naravno moram izdati račun za predujam, a nakon konačnog računa i račun storno za predujam, a te opcije nemam u pc blagajni tj. ne mogu u minus. Do sada sam predujmove i storno pred. pisala u Wordu, a od sada bi morala u programu i naravno fiskalizirati ih, gledala sam u podešavanju programa, ali opcije za minus u pc blagajni nema. Molim Vas odgovor dali ikako mogu pisati storna u pc blagajni.
Fiskalizacija HR - ID:132066 - 08.04.2013
O: Jednostavno u šifrarniku artikala-usluga otvorite dvije nove usluge i nazovite ih Račun za predujam i Storno računa za predujam.
U postavkama grupa PC blagajna uključite postavku „Mogućnost upisa cijene na računu kod maloprodaje iz veleprodaje“.
Kod unosa predujma u polje cijena upišite iznos, a kod unosa storna predujma isti taj iznos, ali sa količinom -1.
Kod klasičnih računa u maloprodaji to neće ići.
Međutim Račune za predujam i Storna računa za predujam možete raditi u Fakturiranju u veleprodaji, njihova funkcija je ionako samo evidentiranje i storniranje uplaćenog iznosa.
P: Prilikom unosa maloprodajnog računa iz PC blagajne greškom sam unijela umjesto kasa br.1 broj kase 7, raćun je fiskaliziran.
Na koji način da ispravim isti?
Fiskalizacija HR - ID:131992 - 05.04.2013
O: Nema ispravaka, morate stornirati taj račun na način da unesete isti sa negativnim predznakom stavaka, naravno sa drugim brojem.
Storno možete napraviti preko tipke Kopiraj.

Zatim se storno račun isto fiskalizira i na kraju radite treći ispravan račun.
P: Naime, imam potrebu izdati račun za predujam, a iz porezne tvrde da bi takvi računi trebali krenuti od rednog broja 1, te se naplatno mjesto za predujmove na računalo predstaviti kao dodatna blagajna.
Od jutra se konzultiram s nekoliko knjiogovđa i poreznom upravom i ništa nisam riješio, odnosno oni tvrdeda je slijed računa od 1 jedini ispravni način. Možeš li provjeriti, navodno da je tako i po RRIF naputku.

Kako da u IPOS-u postupim u tom slučaju???
Odabirom tipa računa za predujam ništa se ne desi, kako da podesim program da mi predujmove izdaje sa naplatnog mjesta br. 3, recimo (jer već koristim 2 blagajne)?
Fiskalizacija HR - ID:132005 - 05.04.2013
O: Po mojem skromnom mišljenju ta priča ne drži vodu iz razloga što ima mali milion dokumenata koji se izdaju u svrhu računa pa bi onda za svaku takvu vrstu dokumenta trebalo imati poseban slijed od 1 do N?, svakako ne.

Nadalje kada se izda krivi račun onda se za njega radi storno, bez obzira o razlozima toga, imamo tri dokumenta (generalno su to sve računi), prvi račun, zatim drugi koji ga stornira, i treći koji radi pravi promet.
I nigdje se ne spominje da storno računi moraju imati svoj slijed, dapače nastavljaju slijed u nizu sa naglaskom da ne smije biti nikakvih „rupa“ u nizu brojeva.

U toj situaciji nema nikakve razlike sa računima za predujam, prvi račun je za primljeni predujam što je zapravo samo privremeni račun koji služi kupcu za odbitak pretporeza i on ne pravi nikakav promet, drugi račun je storno tog računa za predujam, a treći račun je redovan račun koji u knjigovodstvu radi prihod.

Nadalje nigdje na stranicama Porezne uprave nema tumačenja da bi računi za predujam imali svoj slijed, čak niti u njihovoj zadnjoj uputi od 20.03.2013 u vezi brojeva računa od 1.4.2013. tj. 1.7.2013.

U zadnjem RRIF-u broj 4/2013 na stranici 189. ima članak o slučaju primljenog predujma i objašnjava da treba izdati tri računa koji se svi fiskaliziraju ako se radi o gotovini kao što sam gore naveo, ali se nigdje ni slučajno ne spominje da ti računi moraju imati svoj poseban niz.

Što je sasvim logično.
P: Kod pokušaja instalacije FiskalizacijaDev komponente (Register.bat) na računalu sa WinXP ver 2003 SP3 javlja se sljeldeća poruka greške: "Unable to find a version of the runtime to run this application".
Na računalu je inače instaliran NET Framework 4.0.

Druga poruka kod neuspjelog pokretanja Register.bat može biti:
RegAsm.exe - Application Error: The application failed to initialize properly (0xc0000135). Click on OK to terminate the application.
Fiskalizacija HR - ID:131920 - 03.04.2013
O: COM komponenta FiskalizacijaDev je inače napravljena da radi i na NET Framework 2.0.
Rješenje je da se, bez obzira što postoji NET Framework 4, instalira i NET Framework 2.0 SP2.
Može se skinuti sa linka http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=1639, datoteka NetFx20SP2_x86.exe.
Nakon toga uredno prolazi registracija FiskalizacijaDEV tj. komanda Register.bat
P: Hoću prijaviti poslovnu jedinicu firme Pa mi piše Greška kod kreiranja Fiskalne XML datoteke… Neispravan ili nedostajuči oib obveznika Fiskalizacije
Fiskalizacija HR - ID:131792 - 02.04.2013
O: Upišite ispravan OIB u šifrarniku Poslovnih partnera za firmu za koju vodite knjige tj. onu koja je u zaglavlju programa.

chanel replica
chanel replica handbags
moncler piumini uomo