Pitanja i odgovori

Uputa

Za dodatno pretraživanje teksta prikazanih pitanja pritisnite CTRL+F u vašem browseru.


Redoslijed

Prikaži pitanja

Odabir modula

Odaberite module za koje želite vidjeti odgovore

    Sveukupno pitanja/odgovora u bazi za označene module: 1123

Grupa: Fiskalizacija HR 54

P: Imam problem, nakon nadogradnje mi opet ne radi CIS sustav porezne.
Izbaci mi ovu poruku...

Sistemska poruka
(Tfm0000601Postavke:The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send)

Postavke: .....)
Što trebam napraviti?
Fiskalizacija HR - ID:144545 - 11.01.2017
O: Bio je problem u NET Framework-u, nisam mogao instalirati 4.6.2 verziju jer nemam SP1 na W7, ali sad radi sa verzijom 4.5.2, a to je zadnja verzija koja se može instalirati na W7 bez SP1.
P: Problem kod fiskalizacije, provjera registracija Raverus komponente je ispravna, provjeri internet ispravno, provjeri potpisivanje ispravno, provjera CIS-a NEISPRAVNO sa porukom:

Stanje CIS servisa se ne može provjeriti !
Sistemska poruka
(Tfm0000601Postavke:The requested security protocol is not supported)

Sve je odrađeno prema uputama, u čemu je problem?
Fiskalizacija HR - ID:144389 - 10.01.2017
O: Instalirajte na računalu Microsoft .NET Framework 4.6.2 to će riješiti problem.
Možete ga skinuti sa linka https://support.microsoft.com/en-us/kb/3151802
P: Od jutros nam ne radi fiskalizacija, kod pokušaja fiskaliziranja maloprodajnog računa javlja se poruka:
"Greška kod fiskalizacije ...
Nije dobiven odgovor od PU na kon slanja XML datoteke RacunZahtjev."

Da li je problem naš ili njihov?
Fiskalizacija HR - ID:144276 - 09.01.2017
O: Vjerojatno na tom računalu niste ispravno registrirali raverus komponentu FiskalizacijaDEV.COM u postavkama grupa Fiskalizacija.

Detaljnije upute pogledajte na linku
https://www.ipos.hr/aktualnosti/0035
P: Imamo ver 11.1 iz 2012. godine, kod pokušaja fiskalizacije računa u veleprodaji dobivamo sljedeću grešku:
"Greška kod fiskalizacije ...
Greška kod slanja /spajanja sa PU !
Tfm250300RacuniVP: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.
Upisan je zaštitni kod izdavatelja."
Fiskalizacija HR - ID:144277 - 09.01.2017
O: Savjetujemo da redovno pratite vijesti na www.ipos.hr ili da uključite u programu Ipos knjigovodstdvo u postavkama, grupa sistem, Prikaz novosti u programu kod objave na webu.

Od 9.1.2017. Porezna uprava je promjeila sigurnosne protokole fiskalizacije, radi toga je bilo potrebno napraviti promjene u programu Ipos knjigovodstvo, a koje su implementirane u ver 14.0 još 21.11.2016., a danas je 9.1.2017.
P: Obzirom je porezna objavila da sutra mijenja nekakve certifikate strah me da će nešto poći po zlu pa da se pripremim..
Još uvijek nema nikakvih problema međutim od sutra ujutro se tek uvode.
Fiskalizacija HR - ID:143316 - 10.11.2016
O: Dakle, radi se o FiskalCis.cer certifikatu.

Po meni, taj famozni certifikat ne bi trebao ništa značiti jer se on koristi ako se radi kontrola od koga stiže JIR, tako da ne treba ništa mijenjati sve do 9.1.2017. kada se uvode novi TLS protokoli.

Pričekajte 11.11.2016. pa ćemo vidjeti.
P: U Testnom okruženju kod pokušaja fiskalizacije dobivamo poruke "Nije dobiven odgovor od PU nakon slanja XML datoteke", kod provjere u postavkama dobivamo poruku:
Poruka: "Stanje CIS servisa se ne može provjeriti !
Sistemska poruka: (Tfm0000601Postavke: The underlying connection was closed: Could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure chanel)"
Fiskalizacija HR - ID:143069 - 21.09.2016
O: Od 1.9.2016. više ne radi fiskalizacija u testnom okruženju Porezne uprave zbog prelaska CIS-a na nove sigurnosne protokole.
Od postojećih protokola SSL i TLS u novom testnom okruženju radi samo TLS 1.1 i TLS 1.2, dakle SSL (sve verzije) i TLS 1.0. više ne rade.

Ovo je priprema za prelazak na isto u Produkcijskom okruženju koje se planira 7.1.2017.

Što to znači za program Ipos knjigovodstvo?
Generalna provjera da li fiskalizacija radi ili ne se inače uvijek može napraviti u prozoru Postavki grupa Fiskalizacija, potrebno je odabrati tipku "Provjeri SVE" nakon čega bi sve četiri kontrole (Raverus komponenta, veza na internet, status rada Centralnog informacijskog sustava porezne uprave CIS-a , potpisivanje sa aplikativnim certifikatom) trebale vratiti ispravan odgovor.

Dakle trenutno ćete u Testnom okruženju kod pokušaja fiskalizacije dobivate poruke "Nije dobiven odgovor od PU nakon slanja XML datoteke", kod provjere u postavkama ćete dobiti poruku "Stanje CIS servisa se ne može provjeriti" Sistemska poruka: The underlying connection was closed ...

Za rad u novom Testnom okruženju će biti potrebno izdati novu verziju programa Ipos knjigovodstvo (dakle noviju od 13.4.4) koja će raditi sa novim sigurnosnim protokolima.
Program Ipos knjigovodstvo (postojećaj verzija 13.4.4.) u Produkcijskom okruženju će NORMALNO RADITI do 7.1.2017. kada će i tamo doći do promjene sigurnosnih protokola.

U vremenu do 7.1.2016. će, naravno na vrijeme, biti izdana nova verzija programa Ipos knjigovodstvo koja će podržavati nove sigurnosne protokole od 7.1.2017.
Nova verzija će biti izdana prije roka i moći će se koristiti sa starim i novim protokolima tako da će svi imati dovoljno vremena za prelazak na noviju verziju i testiranje iste.

Ukratko, u stvarnom Produkcijskom okruženju možete raditi normalno.
Za rad u Testnom okruženju ćete morati pričekati noviju verziju na kojoj trenutno radimo.
P: Od Porezne uprave sam dobila ovaj upit - popis grešaka u fiskalizaciji -zanima me ovaj detalj “ukupan iznos na računu nije ispravan prema formuli“.
Mene zanima možda znate na što se odnosi gore navedena greška, pa da uopće ne moram tražiti račun jer moram napisati obrazloženje prema poreznoj.

Sa strane je dan JIR jednog od računa s greškom. Ja ga ne mou naći jer ima preko 11.000 računa u maloprodaji, a nisam našla pretraživač po JIR.
Fiskalizacija HR - ID:142875 - 24.08.2016
O: Vezano uz poruku greške

Formula koju spominju (bez da je navode) je:
- Šifra: v137
- Poruka: 'Ukupan iznos na računu' nije ispravan prema formuli.
- Opis: Formula za kontrolu ukupnog iznosa je:
SUM(Iznos osnovica PDV) + SUM(Iznos PDV) + (Iznos PNP) + (Iznos oslobođenja) + (Iznos koji ne podliježe oporezivanju) + SUM(Iznos naknada).
Dopuštena tolerancija je +/- 0,01 kuna.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a.

Formula se nalazi u Tehničkoj specifikaciji Apisa na linku
http://www.porezna-uprava.hr/HR_Fiskalizacija/Documents/Tehnicka%20specifikacija%20za%20korisnike%201.4.pdf

Na forumu za fiskalizaciju na linku
http://fiskalizacija.codeplex.com/discussions/654583

u jednom postu je naveden odgovor jednog korisnika koji je dobio odgovor iz PU u vezi navedene greške
Poštovani,
vezano uz grešku fiskalizacije „Ukupan iznos na računu“ nije ispravan prema formuli održana je edukacija u Poreznoj upravi tijekom travnja 2016.g. i dodatno je dana uputa referentima PU kako u slučaju razlika do 1 kunu nije potrebno pozivati obveznike, niti se isto smatra greškom.
Također, uskoro će se i sistemski onemogućiti da se takva greška pojavljuje.

S poštovanjem,
Porezna uprava

Inače greška ne mora biti samo zbog matematičkog zbroja nego i zbog pogrešno iskazanih grupa poreza od strane korisnika gdje se porez označi kao da ne podliježe i sl. i iskaže se kao 0 kn.

Vezano uz pronalaženje računa

Vezano uz pronalaženje JIR-a računa, u programu u glavnoj formi postoji ikona-tipka pri vrhu ekrana sa oznakom Kada se takva tablica (konkretno sa računima) eksporitra u xml datoteku ista se može učitati u npr. Excel ili XML Notepad i onda pretraživačem pronaći bilo koji tekst, pa i JIR.

Bilo kakav odgovor u vezi zaokruživanja računa naravno nije moguće dati bez da se ima na uvid konkretan račun sa svim iznosima, zatim xml datoteka računa koja je poslana u PU i xml datoteka odgovora iz PU.

Nadalje, najčešće je greška u nepoznavanja rada programa Ipos knjigovodstvo od strane korisnika programa.

U vezi problema fiskalizacije iskazivanja statusa u sustavu PDV-a, pogrešno iskazivanje iznosa oslobođenja i tarifa poreza na računima.

Korisnici ne čitaju upute tj. pogrešno koristite program.

Upute na linku
https://www.ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm#01_Rad_s_programom/ID920000127 Fiskalizacija HRV.htm

Isto tako možete se poslužiti besplatnim pitanjima i odgovorima na linku
https://www.ipos.hr/PiO
P: Šifarnik grešaka kod provjere računa fiskalizacije koji se koristi prilikom provjere računa dostavljenih u
Poreznu upravu.
Fiskalizacija HR - ID:142877 - 24.08.2016
O: Šifra greške
Poruka greške
Opis greške
v100
'Poruka je ispravna'
Poruka ne sadrži ni jednu od u nastavku navedenih grešaka.

v101
'Datum i vrijeme slanja' je za više od 6 sati manje ili veće od 'Datum i vrijeme obrade'.
Datum i vrijeme slanja računa je za više od 6 sati manje ili veće od datuma i vremena zaprimanja računa u sustav fiskalizacije.

v102
'Datum i vrijeme izdavanja' računa je za više od 78 sati manje od 'Datum i vrijeme obrade'.
Račun nije dostavljen u sustav fiskalizacije u roku od 78 sati od trenutka izdavanja računa.

v103
'Datum i vrijeme izdavanja' računa je za više od 6 sati veće od 'Datum i vrijeme obrade'.
Datum i vrijeme izdavanja računa je za više od 6 sati veće od datuma i vremena zaprimanja računa u sustav fiskalizacije.

v104
'Datum i vrijeme izdavanja' računa je veće od 'Datum i vrijeme slanja'.
Oba datuma i vremena se generiraju na strani obveznika. Prvo se generira datum i vrijeme izdavanja računa, a tek kasnije datum i vrijeme slanja računa, stoga bi datum i vrijeme izdavanja trebao biti manji ili jednak datumu i vremenu slanja računa.

v105
'Brojčana oznaka računa' ima vrijednost '0'.
Brojčana oznaka računa ne smije biti manja od broja 1.

v106
'Brojčana oznaka računa' ima više od 6 znamenki.

v110
'Porezna stopa PDV-a' nije iz dozvoljenog skupa poreznih stopa.
Porezna stopa PDV-a je definirana Zakonom o PDV-u.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a.

v112
'Osnovica PDV-a' je veća od podatka 'Ukupni iznos' kada je 'Ukupni iznos' pozitivnog predznaka ili je jednak 0.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako je imao grešku 'v137'.
Kod ove provjere se sumiraju sve osnovice i onda se iznos uspoređuje s ukupnim iznosom.

v113
‘Osnovica PDV-a' je manja od podatka 'Ukupni iznos' kada je 'Ukupni iznos' negativnog predznaka ili je jednak 0.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako je imao grešku 'v137'.
Kod ove provjere se sumiraju sve osnovice i onda se iznos uspoređuje s ukupnim iznosom.

v114 'Osnovica PDV-a' nije istog predznaka kao i 'Ukupni iznos'.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako je imao grešku 'v137'.
Kod ove provjere se sumiraju sve osnovice i onda se iznos uspoređuje s ukupnim iznosom.

v115
'Iznos poreza PDV-a' je za više od 1 kn manji od izračuna iznosa PDV-a.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a. Izračuna se iznos PDV-a po formuli
Osnovica*Stopa. Dobiveni iznos se ne
zaokružuje. Postavlja se raspon dozvoljenih vrijednosti na način:
dobiveni iznos +/- 1 kn. Iznos PDV iz poruke se uspoređuje s navedenim rasponom. Koriste se stroge nejednakosti. Ako iznos iz poruke naruši donju granicu dozvoljenog raspona onda ova greška.

V116
'Iznos poreza PDV-a' je za više od 1 kn veći od izračuna iznosa poreza PDV-a.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a. Izračuna se iznos PDV-a po formuli
Osnovica*Stopa. Dobiveni iznos se ne
zaokružuje. Postavlja se raspon dozvoljenih vrijednosti na način: Dobiveni iznos +/- 1 kn. Iznos PDV iz poruke se uspoređuje s navedenim rasponom. Koriste se stroge nejednakosti. Ako iznos iz poruke naruši gornju granicu dozvoljenog raspona onda ova greška.

v117
'Porezna stopa PNP-a' ja manja od 0,00.

v118
'Porezna stopa PNP-a' ja veća od 3,00.

v120
'Osnovica PNP-a' je veća od podatka 'Ukupni iznos' kada je 'Ukupni iznos' pozitivnog predznaka ili je jednak 0.
Za obveznika koji je na računu iskazao da je u sustavu PDV-a ova provjera se radi ako ima grešku 'v137'. Kod ove provjere prvo se sumiraju sve osnovice i onda se iznos uspoređuje s ukupnim iznosom.
Ako je obveznik na računu iskazao da nije u sustavu PDV-a onda treba uvijek provjeravati ovu grešku.

v121
'Osnovica PNP-a' je manja od podatka 'Ukupni iznos' kada je 'Ukupni iznos' negativnog predznaka ili je jednak 0.
Ako je obveznik na računu iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137' onda se radi ova provjera. Kod ove provjere prvo se sumiraju sve osnovice i onda se iznos uspoređuje s ukupnim iznosom.
Ako je obveznik na računu iskazao da nije u sustavu PDV-a onda treba uvijek provjeravati ovu grešku.

v122
'Osnovica PNP-a' nije istog predznaka kao i 'Ukupni iznos'.
Ako je obveznik na računu iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137' onda se radi ova provjera. Kod ove provjere prvo se sumiraju sve osnovice i onda se iznos uspoređuje s ukupnim iznosom.
Ako je obveznik na računu iskazao da nije u sustavu PDV-a onda treba uvijek provjeravati ovu grešku.

v123
'Iznos poreza PNP-a' je za više od 1 kn manji od izračuna iznosa poreza PNP -a.
Izračuna se iznos PNP-a po formuli Osnovica*Stopa. Dobiveni iznos se ne zaokružuje. Postavlja se raspon dozvoljeniih vrijednosti na način: Dobiveni iznos +/- 1 kn. Iznos PNP iz poruke se uspoređuje s navedenim rasponom. Koriste se stroge nejednakosti. Ako iznos iz poruke naruši donju granicu dozvoljenog raspona onda ova greška.

v124
'Iznos poreza PNP -a' je za više od 1 kn veći od izračuna iznosa poreza PNP-a.
Izračuna se iznos PNP-a po formuli Osnovica*Stopa. Dobiveni iznos se ne zaokružuje. Postavlja se raspon dozvoljeniih vrijednosti na način:

Dobiveni iznos +/- 1 kn. Iznos PNP iz poruke se uspoređuje s navedenim rasponom. Koriste se stroge nejednakosti. Ako iznos iz poruke naruši gornju granicu dozvoljenog raspona onda ova greška.

v125
'Na računu postoji podatak 'Ostali porezi' različit od '0,00'.
Trenutno ne postoje 'Ostali porezi'.
Provjerava se postoji li stopa, osnovica ili iznos poreza različiti od 0.

v126
Iznos oslobođenja' je veći od podatka 'Ukupni iznos' kada je 'Ukupni iznos' pozitivnog predznaka ili je jednak 0.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137'.

v127
Iznos oslobođenja' je manji od podatka 'Ukupni iznos' kada je 'Ukupni iznos' negativnog predznaka ili je jednak 0.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137'.

v128
Iznos oslobođenja' nije istog predznaka kao i 'Ukupni iznos'.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137'.

v129
'Iznos marže' je veći od podatka 'Ukupni iznos' kada je 'Ukupni iznos' pozitivnog predznaka ili je jednak 0.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137'.

v130
'Iznos marže' je manji od podatka 'Ukupni iznos' kada je 'Ukupni iznos' negativnog predznaka ili je jednak 0.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137'.

v131
'Iznos marže' nije istog predznaka kao i 'Ukupni iznos'.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137'.

v132
Iznos koji ne podliježe oporezivanju' je veći od podatka 'Ukupni iznos' kada je 'Ukupni iznos' pozitivnog predznaka ili je jednak 0.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137'.

v133
'Iznos koji ne podliježe oporezivanju' je manji od podatka 'Ukupni iznos' kada je 'Ukupni iznos' negativnog predznaka ili je jednak 0.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137'.

v134
'Iznos koji ne podliježe oporezivanju' nije istog predznaka kao i 'Ukupni iznos'.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137'.

v135
'Iznos naknade' je veći od 1.000,00 kn.

v136
'Iznos naknade' je manji od -1.000,00 kn.

v137
'Ukupan iznos na računu' nije ispravan prema formuli.
Formula za kontrolu ukupnog iznosa je: SUM(Iznos osnovica PDV) + SUM(Iznos PDV) + (Iznos PNP) + (Iznos oslobođenja) + (Iznos koji ne podliježe oporezivanju) + SUM(Iznos naknada). Dopuštena tolerancija je +/- 0,01 kuna.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a.

v138
Maksimalni ukupni iznos za vrstu plaćanja 'Gotovina', 'Kartica' ili 'Ček' je veći ili manji od +/- 105.000,00 kn kada je Ukupni iznos pozitivnog/negativnog predznaka.

v139
Maksimalni ukupni iznos za vrstu plaćanja 'Transakcijski račun' i 'Ostalo' je veći ili manji od 1 mil kn kada je Ukupni iznos pozitivnog/negativnog predznaka.

v141
Polje 'Specifična namjena' nije prazno.
Polje 'Specifična namjena' je namijenjeno za buduće potrebe.

v142
Na računu postoji podatak 'PDV' različit od '0,00'.
Provjerava se postoji li osnovica, stopa ili iznos PDV-a različit od 0,00 kn.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da nije u sustavu PDV- a.

v143
Na računu postoji podatak 'Iznos oslobođenja' različit od 0,00 kn.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da nije u sustavu PDV- a.

v144
Na računu postoji podatak 'Iznos marže' različit od 0,00 kn.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da nije u sustavu PDV- a.

v145
Na računu postoji podatak 'Iznos koji ne podliježe oporezivanju' različit od 0,00 kn.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da nije u sustavu PDV- a.
P: Prije skoro godinu dana, točno 31.08.2015 zatvorili smo maloprodaju u City centru One Jankomir, Zagreb.
Napravila sam odjavu fiskalizacije preko vašeg programa, da bi me sada zvali iz porezne da kod njih nije vidljiva odjava.
Fiskalizacija HR - ID:142661 - 08.07.2016
O: Niste ništa naveli o detaljima postupka koji ste napravili, ako se i sjećate nakon godinu dana

Kod ispravne komunikacije sa serverom PU ostaje vam kao trag povratna datoteka PU
U prozoru poslovnih jedinica imate tab Fiskalizacija HR, SOAP Zahtjev i SOAP Odgovor gdje se može učitati sadržaj datoteka, same datoteke se nalaze na disku u direktoriju ... Ipos knjigovodstvo\ \FiskalneDatoteke\partnerX

Ako imate njihov odgovor onda se oni mogu „slikati“, ako nemate onda kao i da niste napravili odjavu.
P: Od jutros nam ne radi fiskalizacija, a PU kaže da smo trebali podesiti softwerski dio.
Da li ste upoznati i da li je nešto trebalo mijenjati u postavkama programa?

Fiskalizacija HR - ID:142411 - 13.06.2016
O: Fina je 10.6.2016. na svojim stranicama objavila da će od 13.6.2016. biti promijenjen njihov poslužiteljski certifikat cis.porezna-uprava.hr, koji se koristi u produkcijskoj okolini u sustavu fiskalizacije od 13.06.2016. godine, te je potrebno pronaći obnovljeni certifikat i preuzeti javni ključ certifikata.

Obzirom da se radi o novom profilu certifikata, potrebno je preuzeti i dva nova FINA CA potpisna certifikata i smjestiti ih u „truststore“. Radi se o certifikatima FINA DIGITALNI CERTIFIKATI (SHA-256) - izdani od 07.12.2015..

Detalji vezani za upotrebu certifikata opisani su u dokumentu Fiskalizacija - Tehnička specifikacija za korisnike_v1.3., koja je objavljena na internetskim stranicama Porezne uprave.

Fina ujedno moli obveznike fiskalizacije (krajnje korisnike) da se obrate korisničkoj podršci proizvođača softvera radi nadogradnje RAČUNALA novim javnim ključem certifikata Porezne uprave. (Fina je očito svjesna da je postupak instalacije navedenih certifikata presložen za obične korisnike, a za njih preveliki posao).

Kao što se može vidjeti iz obavijesti, promjena poslužiteljskog certifikata Fine nema nikakve veze sa samim knjigovodstvenim programima (koji god to program bio) pa tako niti sa programom Ipos knjigovodstvo.

Ono što je korisnicima činiti je ili da sami postupe prema uputama na stranicama Fine i provedu postupak instalacije poslužiteljskih certifikata i dva nova FINA CA potpisna certifikata, ili mogu zatražiti korisničku podršku/intervenciju djelatnika Iposa da to naprave za njih.

Ako se odlučite za intervenciju djelatnika Iposa potrebno je poslati mail sa Zahtjevom za instalacijom Fina poslužiteljskog certifikata i lozinku Administratora računala na kojem će se postupak napraviti.
Po primitku zahtjeva poslat ćemo vam uputu za udaljeno spajanje.

Cijena intervencije je prema cjeniku intervencija objavljenog na webu. U ovom slučaju je to osnovna cijena od 200,00 kn + pdv za prvih pola sata intervencije, ne radi se o puno posla, ali ga treba znati odraditi.

Intervencija je kao i do sada BESPLATNA za korisnike koji imaju Paušalno održavanje (nadogradnje+podrška).

Korisnici koji imaju Pretplate na nadogradnje (nadogradnje bez podrške) i ostali korisnici (bez Paušalnog održavanja i Pretplata na nadogradnje), plaćaju intervencije prema pojedinim zahvatima.

Napomena
Prema informacijama čini se da navedeni certifikati imaju problema sa Windows XP operativnim sustavom koji imaju tek SP2 (service pack 2), dakle ako imate XP potrebno je imati barem SP3.
P: Korisnik sam Vašeg programa i sa današnjim danom prestajemo raditi, odnosno zatvaram prodavaonicu u kojoj imam instaliran Vaš program PC kasu i maloprodaja. Račune od jučer nismo izdavali. Molim Vas za pomoć i upute , trebam li što i na koji način iz programa ugasiti fiskalizaciju računa da bi podaci otišli prema poreznoj upravi odnosno odjava prodajnog mjesta. Obrt još nisam zatvorila, ali sam podnijela zahtjev za zatvaranje izdvojenog pogona u kojoj sam koristila Vaš program. Također me zanima kako mogu spremiti podatke na neki prijenosni disk , stik i sl.
Fiskalizacija HR - ID:141900 - 01.04.2016
O: Svaki račun koji ste u trenutku izdavanja fiskalizirali i za koji ste dobili JIR (jedinstveni identifikator računa) je pohranjen u Poreznoj upravi.

Što se tiče prodajnog mjesta tj. u programu "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovne jedinice u firmi" možete za tu poslovnu jedinicu kroz izmjenu označiti kučicu „Zatvoren prostor“ i onda tipkom „Fiskal PP“ poslati taj podatak u Porenu upravu.
Međutim za točnije informacije, i da bi bili sigurni, najbolje je da kontaktirate svojeg referenta u PU.

Što se arhive programa i podataka tiče, u direktoriju „...Ipos knjigovodstvo“ se nalazi sve, i podaci i program i dovoljno je napraviti kopiju tog direktorija na neki prijenosni disk.
P: Na računu mi se ne prikazuje Račun br. 500/PJ-1/1 2015, nego mi se prikazuje Račun br. 500/PJ1/1 - što je krivo.

Kako da dobijem crticu u broju poslovne jedinice?
Fiskalizacija HR - ID:140208 - 21.09.2015
O: Nikako u programu ne možete dobiti tu crticu, zakonski oznaka poslovne jedinice je proizvoljna i ne propisuje nikakvu crticu.
U programu Ipos knjigovodstvo oznaka poslovne jedinice je PJX, gdje je X šifra poslovne jedinice u programu.
P: Problem: u "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Izlazni računi" korisnik prijavljuje da unosom rednog broja računa 535/2015 se upisuje fisklani broj računa 536 / PJ1 / 1 umjesto 535 / PJ1 / 1.

Unosom sljedećih računa 536, 537 itd fiskalni brojevi su za jedan broj veći od rednog broja tj. internog broja računa.
Fiskalizacija HR - ID:140163 - 14.09.2015
O: Rješenje: uvidom u korisnikove podatke ustanovljeno je da je već u internom broju računa 133/2015 bio upisan fiskalni broj 535 i zbog toga je program internom broju 535/2015 dodjelivao fiskalni broj 536 / PJ1 / 1, po logici da novom broju računa daje fisklani broj = navjeći fiskalni broj + 1.
Izmjenom u internom računu 133/2015 fiskalnog broja 535 u 133 problem je riješen.
P: Zvali su me iz porezne uprave Vrbovec (gdje imam drugu firmu koja nije u sustavu PDV-a) da prilikom fiskalizacije računa u njihovom sistemu se prikazuje da sam u sustavu PDV-a, a nisam. Molim Vas uputu kako da ispravim tu grešku.
Fiskalizacija HR - ID:137363 - 15.07.2014
O: U šifrarniku Poslovnih partnera pronađite vašu drugu firmu i kroz tipku Izmjena promjenite polje „Porezni obveznik prema PDV-u“ u šifru 3 NIJE obveznik PDV-a.
P: Ne radimo sa gotovinom, a rukovodeći se vašim pitanjima i odgovorima, no, kad je to sve obavljeno, i dalje kad kliknem na fakturiranje, pojavljuje se ovo: 'Nije registrirana komponenta FiskalizacijaDEV.COM! Možete je registrirati u postavkama grupa Fiskalizacija.'
Što to znači, ako mi nismo obveznici fiskalizacije?
Fiskalizacija HR - ID:136494 - 31.03.2014
O: Svi su obveznici fiskalizacije, osim onih koje je zakon izrijekom oslobodio toga.

Međutim, fiskalizirati (tj. poslati ih na poreznu upravu) morate samo one račune koji su plaćeni gotovinom.

U vezi poruke koja se javlja, ona se odnosi na posebnu komponentu koja služi fiskaliziranju računa, ako nećete imati niti jedan račun plaćen gotovinom možete tu poruku i isključiti.

"Sistem > Nadzornik > Postavke programa" grupa Fiskalizacija, postavka „Da li da program kod uključene fiskalizacije radi kontrolu Raverus registracije u ...“ ...VP računima i druga postavka ... u poslovnim jedinicama.

Fiskalizaciju u veleprodaji trebate imati uključenu da biste mogli ispisivati na računima broj računa u fiskalnom obliku broj/PJ/kasa, šifru poslovne jedinice upisujete isto u postavkama.
P: Imam jedan račun koji nije fiskaliziran, a zatim je taj isti račun napravljen ponovo na šifru drugog blagajnika i sve je u redu. Sada me zanima što da radim sa ovim krivo unesenim računom? Znaći on nije fiskaliziran, mogu li ga izbrisat bez posljedica? Brine me redni broj računa. Taj pogrešan račun je pod rednim brojem 7, a ispravan račun je pod rednim brojem računa 8. Da li je bitan redoslijed računa i ima li kakvih posljedica?
Fiskalizacija HR - ID:136437 - 22.03.2014
O: Ovakva pitanja trebate uputiti Poreznoj upravi, vjerojatno na njihovim stranicama pod razna pitanja već postoji odgovor na takvo pitanje.

Po nama, ako je neki račun napravljen zabunom ili je kupac odustao od kupovine i sl. trebalo bi ga stornirati, međutim i sam račun i storno računa treba fiskalizirati kako bi se zadovoljio slijed računa.

Tehnički račun možete obrisati/mijenjati samo ako nije fiskaliziran, u protivnom imate samo opciju storniranja računa i fiskalizaciju istog.

Koje su posljedice u računima koji su fiskalizirani i poslani u PU nedostaje neki redni broj morat ćete pitati PU, a možda vas i sami kontaktiraju ako primjete da vam računi nisu po rednim brojevima.
P: Imamo problem kod izdavanja računa javalja nam grešku kod fiskalizacije. I računi nam nemaju JIR.
Što da radimo? Internet veza postoji tako da nije do toga.
Danas imamo veliko događanje i veliku fluktuaciju ljudi pa Vas odgovor što hitnije.
Fiskalizacija HR - ID:136335 - 07.03.2014
O: Prva pomoć u toj situaciji je da otvorite prozor Sistem>Nadzornik>Postavke programa (ili pri vrhu ekrana ikona postavki Zupčanik).
U lijevom dijelu grupa Fiskalizacija i onda u desnom dijelu pronađite naslov „Razne provjere statusa za fiskalizaciju“, odaberite tipku „Provjeri SVE“ i dobit ćete inforamaciju što sve radi, a što ne.

Provjerili smo kod nas tu provjeru i poruka je „Stanje CIS servera se ne može provjeriti!“, zatim smo otišli na stranice Porezne uprave , ali stranice su nedostupne.

Čini se da ih je netko „nagazio“ jer sumnjam da bi radili neke sistemske nadogradnje u petak u 13h.
Isto tako ne rade niti stranice ePorezne ()
P: U programu IPOS kod Računi u veleprodaji - pomoćni šifrarnici - način plaćanja - dodali smo novu šifru “Transakcijski račun”.

Nakon toga napravili smo 2 veleprodajna računa sa tom novom šifrom i kod tabelarnog prikaza veleprodajnih računa u koloni fiskalizacija pojavili su se crveni uskličnici za ta 2 računa.

Molim Vas hitan odgovor da li smo nešto krivo odradili i zašto su se uopće pojavili uskličnici?
Fiskalizacija HR - ID:134829 - 17.12.2013
O: Za početak detaljno pročitajte u helpu upute za fiskalizaciju
http://www.ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm#01_Rad_s_programom/ID920000127 Fiskalizacija HRV.htm

A u uputama između ostalog piše i:

Ako je za tekući račun već evidentiran JIR (jedinstveni identifikator računa) kojeg smo dobili od PU tada program neće fiskalizirati račun, tu informaciju vizualno možemo vidjeti i u samom tabelarnom prikazu računa u koloni "Fiskaliziran" će pisati:
· JIR ako je račun fiskaliziran
· ZKI ako račun nije fiskaliziran, ali ima upisan ZKI (zaštitini kod izdavatelja)
· ! ! ! ako je način plaćanja različit od transakcijskog računa, a račun nema JIR ili ZKI
· polje će ostati prazno ako račun nema JIR ili ZKI, i za njega nije obavezna fiskalizacija
P: Korisnik prijavljuje da nakon update-a na Windows 8.1 više ne može fiskalizirati račune u programu Ipos knjigovodstvo tj. ne može se spojiti na server PU.
Fiskalizacija HR - ID:134509 - 22.10.2013
O: Korisnik je javio da je otkrio u čemu je bio problem ....
Bili ste u pravu, nije bila greška ni do Windows-a ni do programa Ipos knjigovodsto nego je problem bio sa Java update-om i nakon update-a Jave veza je uspostavljena.
Dakle taj update Windowsa je u svezi sa update-om Jave stvarao problem kod spajanja jer se nismo mogli spojiti ni na e-banku i to smo otkrili slučajno.
P: Kod fiskalizacije računa dobila sam samo ZKI broj, vjerojatno zbog prekida internet veze, da li mogu ponoviti isti račun slanjem na tipku "fiskal"?
Fiskalizacija HR - ID:134498 - 21.10.2013
O: Prema uputama PU račun koji ima samo ZKI (zaštitni kod izdavatalja) tj. nije dobio JIR (jedinstveni identifikator računa) od PU je potrebno fiskalizirati u roku 2 dana, dakle trebate ponoviti postupak fiskalizacije računa odabirom iste tipke „Fiskal Rn“ u prozoru Veleprodajnih računa.
P: Nakon nadogradnje...na računima na kojima je način plaćanja Transakcijski račun pojavljuju se uskličnici u polju fiskaliziranje, a trebalo bi biti prazno jer nemamo gotovinske račune i nismo obveznici fiskalizacije.

Treba li negdje promjeniti još nekakvu postavku možda?
Fiskalizacija HR - ID:132909 - 26.06.2013
O: Transakcijski račun kao način plaćanja program tretira samo šifre načina plaćanja od 11 do 20, bez obzira kako ih vi zvali.
Sve detaljno piše u helpu u dijelu za fiskalizaciiju
Sadržaj: PC blagajna - Fakturiranje u maloprodaji > Fiskalizacija u Hrvatskoj

Kod vas to očito nije bio slučaj.
P: Jucer je pisana MP faktira I prozorcic gdje treba upisati KASA greskom je utipkan br.2 umjesto 1(a mi jedino imamo jednu kasu i racuni idu s kase 1), i fiskaliziran uredno.
E sad, taj nam racun uvijek ostaje zadnji u nizu, bez obzira sto je jucer napravljen.
Postoji li kakva mogucnost da se oznaka za kasu izmijeni ili da se faktura obrise ili nemam pojma sto?!?
Fiskalizacija HR - ID:132840 - 19.06.2013
O: Račun u svakom slučaju ne možete obrisati iz razloga što je poslan u Poreznu upravu (fiskaliziran).
Možete jedino napraviti storno (preko tipke Kopiraj), ako to morate napraviti.

Što se tiče toga da vam sada taj račun stoji uvijek kao zadnji u tabelarnom prikazu to je iz razloga redoslijeda: skladište / kasa / broj.
Međutim to za sam rad nema nikakve veze jer kada prvi puta uđete u prozor za izradu računa tada će program tražiti da upišete broj kase (inicijalno neće biti upisano ništa), kada upišete broj kase 1 kod svakog sljedećeg računa će vam automatski pisati broj kase 1, na taj način možete imati i 100 kasa i sasvim je svejedno da li postoje u tabelarnom prikazu i računi sa drugih kasa, ali na ovoj vašoj će se uvijek nuditi broj 1.
P: Morali smo traziti ponovno postavljanje pin kod za preuzimanje certifikata kod FINE. Pitanje je kako sada uskladiti ipos program sa novim kljucem??
Fiskalizacija HR - ID:132841 - 19.06.2013
O: Ako ste promjenili lozinku za certifikat tj. i sam certifikat potrebno je:
- prvo datoteku certifikata je potrebno spremiti u direktorij partnera matične firme npr. "...Ipos knjigovodstvo\Data\Partner2", preko stare datoteke,datoteku zatim pozivate u Sistem>Nadzornik>Postavke programa, grupa fiskalizacija
- drugo potrebno je upisati novu lozinku za certifikat u sljedeće polje
P: Pokušali smo prijaviti prostor u PU. Greška koja se javlja je "Greška kod kreiranja fiskalne datoteke. Neispravan ili nedostajuć OIB obveznika fiskalizacije.
Fiskalizacija HR - ID:132697 - 07.06.2013
O: U prozoru Poslovnih partnera (tipka F5) pronađite svoju firmu-obrt i u polju OIB upišite isti podatak.
Isto tako provjerite prije fiskaliziranja računa da li ste svim operaterima koji izdaju račune upisali OIB u meniu Sistem>Nadzornik>Korisnici programa.
P: U našem dućanu radimo i prodaju ulaznica za koncerte drugih organizatora / tvrtki, a zbog fiskalizacije bi sada za svaku kupljenu ulaznicu trebali izdati račun. Prema naputku iz Porezne taj proces bi trebao izgledati tako da prilikom izdavanja računa za kupljenu ulaznicu mi dajemo račun s digitalnim certifikatom tvrtke koja je organizator koncerta, a ne našim certifikatom jer mi radimo uslugu trgovačkog zastupanja i to radimo za tuđe ime i za tuđi račun. Zanima nas kako je to moguće izvesti u Ipos programu jer nigdje to nismo mogli pronaći.
Fiskalizacija HR - ID:132439 - 08.05.2013
O: U uobičajenoj situaciji vaši partneri bi vama fakturirali ulaznice kao veleprodaja, a koje bi vi onda prodavali dalje kao maloprodaja, a u ovom slučaju radite kao komisiona prodaja.

Dok nije bilo fiskalizacije bilo je dovoljno otvoriti novu prodavonicu (jedinicu) unutar vaše matične firme i izdavati račune sa svake prodavonice posebno, na taj način ste imali kompletan izvještaj prema komisionaru koliko ste u kojem razdoblju prodali kako bi mogli napraviti izvještaj i obračun prema njemu.
Ova varijanta prolazi ako na svim računima mogu stajati vaši podaci, ako račun mora izgledati kao da ga je izdao komisionar onda morate primjeniti metodu dodatnih matičnih firmi kao što je niže opisan slučaj.

Za vas je vrlo nezgodno da PU traži da svaki račun fiskalizirate sa certifikatom vašeg komisionara tj. tvrtke organizatora koncerta.

U prozoru postavki Fakturiranje>Postavke programa, grupa Fiskalizacija se određuje aplikativni digitalni certifikat za fiskaliziranje računa. Postavka je na nivou matične firme (partnera), a sam certifikat se fizički onda nalazi u direktoriju „...Ipos knjgovodstvo\Data\PartnerX“.

Za svakog organizatora koncerta biste morali imati posebnu matičnu firmu kako bi joj mogli pridružiti certifikat i izdavati i fiskalizirati račune sa tim certifikatom.
Unutar programa se možete prebacivati između matičnih firmi.

U slučaju da biste u istovremeno ili u kratko vremenu morali izdavati račune za više različitih organizatora logično bi bilo da imate istovremeno otvoreno više instanci programa (za svakog komisionara), a što u tom slučaju zahtijeva i mrežne licence za istovremeni rad u programu.

chanel replica
chanel replica handbags
moncler piumini uomo