Promjene programa

Odabir verzija

Prikaži samo promjene nastale nakon označene verzije - datuma


Tip: Označite svoju tekuću verziju programa i dobit ćete popis novih promjena nastalih nakon vaše verzije


Odabir modula

Odaberite module za koje želite vidjeti promjene

    


Prikaz promjena po stranici

Sveukupno promjena u bazi za označene module: 2669

podver 19.0.2 rel 28.04.2023

Razno(4)

Općenito

Brzi kalkulator

Dok se nalazimo u brzom kalkulatoru (zaglavlje glavne forme) tipkama Del i Backspace brišemo po jedan znak, dodano brisanje svih znakova sa Ctr+Del.(27.04.2023)
Saldakonti kupaca

OPZ-STAT

Kod ispisa "Kupci > Izvještaji > Obrazac OPZ-STAT-1 (XML ePorezna)" i eksporta u XML za ePoreznu, a u slučaju da se nakon provedene konverzije HRK-EUR šalje OPZ-STAT-1 obrazac iz 2023. godine za 2022. godinu, podaci koji su inače u EUR-ima se automatski kod ispisa konvertiraju ponovo u HRK.

Uslijed te konverzije može doći do razlike zbrojeva reda veličine jedne lipe i sl., zbog toga su napravljena dodatna zaokruživanja kod ispisa.(25.04.2023)
Obračun dohodka

Platni listići

Dodatne korekcije zaokruživanja kod ispisa platnih listića.(27.04.2023)

Obračun kredita, izostavljene rate

Kod obračuna kredita u plaćama u nekoj kombinaciji kada je određena rata izostavljena jer nije ostalo dovoljno iznosa za isplatu nakon oduzimanje rate kredita, a prije toga je ista rata kredita već izostavljena u nekom od prethodnih razdoblja program je u Zabilješkama obračuna javljao grešku "ta1IzostRate: Key violaltion. Operation: Insert".

Napravljena je dodatna kontrola izostavljenih rata da li je tekuća rata već izostavljena u nekom drugom razdoblju.(28.04.2023)

podver 18.0.32 rel 27.04.2023

Razno(2)

Obračun dohodka

Platni listići

Dodatne korekcije zaokruživanja kod ispisa platnih listića.(27.04.2023)

Obračun kredita, izostavljene rate

Kod obračuna kredita u plaćama u nekoj kombinaciji kada je određena rata izostavljena jer nije ostalo dovoljno iznosa za isplatu nakon oduzimanje rate kredita, a prije toga je ista rata kredita već izostavljena u nekom od prethodnih razdoblja program je u Zabilješkama obračuna javljao grešku "ta1IzostRate: Key violaltion. Operation: Insert".

Napravljena je dodatna kontrola izostavljenih rata da li je tekuća rata već izostavljena u nekom drugom razdoblju.(28.04.2023)

podver 18.0.31 rel 25.04.2023

Razno(2)

Saldakonti kupaca

OPZ-STAT

Kod ispisa "Kupci > Izvještaji > Obrazac OPZ-STAT-1 (XML ePorezna)" i eksporta u XML za ePoreznu, a u slučaju da se nakon provedene konverzije HRK-EUR šalje OPZ-STAT-1 obrazac iz 2023. godine za 2022. godinu, podaci koji su inače u EUR-ima se automatski kod ispisa konvertiraju ponovo u HRK.

Uslijed te konverzije može doći do razlike zbrojeva reda veličine jedne lipe i sl., zbog toga su napravljena dodatna zaokruživanja kod ispisa.(25.04.2023)
PDV evidencije

Dodatne korekcije

Dodatne korekcije kod podjele računa u UR-ama.(18.04.2023)

ver 19.0 rel 23.04.2023

Delphi 11.3(3)

Sistem

Nove verzije razvojnih alata

1. Delphi Enterprise 11.3
2. NexusDb 4.70.01
3. QuickReport 6.0.0.x
4. Gnostice eDocEngine 5.0.0.587
5. TeeChart 2023.37
6. EldoS /nSoftware SBB 22.0.8505
7. Han-soft 1D barcode 12.2.1.2254
7. Han-soft 2d barcode 12.2.1.2612
(20.04.2023)

Manje i brže tablice podataka

Sa novom verzijom NexusDB baze dodan "Keyless Index Engine", datoteke su manje i brže su operacije čitanja/pisanja.(20.04.2023)
Fakturiranje u VP

Pita graf najvećih kupaca

U grafikonu "Fakturiranje > Grafikoni > Grafikon "N" najvećih kupaca - pita graf" je dodana opcija grupiranja manjih kupaca u jedan isječak prema kriteriju svi manji od nekog postotka ili iznosa.
Npr. 1000 najvećih kupaca, ali svi sa prodajom manjom od 1% su grupirani zajedno u jedan isječak grafa, ili svi sa prodajom manjom od 100 EUR su grupirani.(24.04.2023)

podver 18.0.30 rel 08.04.2023

Razno(2)

Glavna knjiga

Knjiženje deviznih izvoda

Kod knjiženja deviznih izvoda program prema podacima za određeni dokument u šifrarniku "Financijsko > Financijsko knjigovodstvo > Popis dokumenata glavne knjige" pronalazi podatke za šifru tečajne liste i valutu (3. i 4. podatak u polju konto, vidi upute).

Prema tečajnoj listi i valuti, a za datum izvoda upisuje u glavi knjiženja izvoda podatak o tečaju u polje desno od tipke Tečaj.
Inicijalno je taj podatak iznos domaće valute (EUR) za jedinicu strane valute (npr. USD) te se kod upisa deviznog iznosa strane valute automatski upisuje i iznos domaće valute množenjem sa tim podatkom.

U novoj postavci je moguće odabrati dvije opcije "Glavna knjiga > U deviznim izvodima u glavi dokumenta u polju tečaja se upisuje" :
- iznos domaće valute za jedinicu strane valute
- iznos strane valute za jedinicu domaće valute
Program će prema statusu te postavke znati koji tip tečaja je upisan i prema tome iz deviznog iznosa preračunavati iznos u domaćoj valuti.(07.04.2023)
Fakturiranje u VP

Slanje računa i ponuda na eMail

Kod odabira tipke e-Mail za slanje računa i ponuda program od sada ostaje na istom redu, a za automatski prelazak na sljedeći red potrebno je istovremeno držati tipku Ctrl.(04.04.2023)

podver 18.0.29 rel 30.03.2023

Razno(1)

Glavna knjiga

Pretraživanje opisa knjiženja i opisa stavaka

U prozoru "Financijsko > Financijsko knjigovodstvo > Knjiženje dnevnika glavne knjige" je uz postojeće opcije pretraživanja (knjiženje, datum knjiženja, naziv dokumenta/broj, iznos stavke, iznos stavke brzi tragač) dodano pretraživanje opisa knjiženja i opisa stavaka.

U polju za pretraživanje se upisuje bilo koji dio riječi ili više riječi, može se koristiti znak % koji zamjenjuje bilo koji dio teksta npr. "plaće%markoni" i pronaći će se sva knjiženja tj. stavke gdje se pojavljuju riječi plaće i markoni prezime.

U statusnom redu program će prikazati koliko je knjiženja/stavaka pronađeno za upisani tekst i pozicionirat će se na prvo knjiženje tj. stavku sa pronađenim tekstom, daljnjim pretraživanjem program se pozicionira na sljedeće knjiženje/stavku i prikazuje preostali broj rezultata.

Pretraživanje je moguće pokretati i sa strelicom desno kada smo na zadnjem slovu u tekstu za pretraživanje.(25.03.2023)

podver 18.0.28 rel 23.03.2023

Razno(2)

PDV evidencije

Podjela plaćenih računa u UR-a

Kod postupka (načina) oporezivanja prema naplaćenim računima (opcija u poslovnim partnerima) u prozoru "PDV > Knjige ulaznih računa > ..." na tipku "Podijeli" može se podijeliti račun na plaćeni i neplaćeni dio upisom iznosa uplate i pdva.

Kada su upisani podaci za više osnovica (0, 5, 13 ili 25%) tada program ne može jednoznačno napraviti podjelu računa jer je to jednadžba sa više nepoznanica, u tom slučaju se javljala poruka Neuspjela podjela računa i neplaćeni dio računa nije bio upisan.

Sada je dodana dodatna kontrola koja omogućava pokretanje tipke Podijeli samo u slučaju ako je upisana jedna od četiri osnovice (0, 5, 13 ili 25%).
U slučajevima sa upisanim više od jedne osnovice podjelu računa je potrebno napraviti ručnim upisom.(23.03.2023)
Osnovna sredstva

Tolerancija sadašnje vrijednosti kod obračuna amortizacije

Kod obračuna amortizacije osnovnih sredstava sredstva se amortiziraju do sadašnje vrijednosti, u određenim situacijama prijenosa sadašnje vrijednosti kroz godine dolazi do zaokruživanja te se mjesečna amortizacija i sadašnja vrijednost neki puta ne poklapaju u 100-ti dio valute tj. cent.

Kod takvih situacija moguće je odrediti iznos tolerancije, npr. 0,019 znači da će se sadašnja vrijednost smatrati nula ako je manja ili veća od nule do 0,019 eur.
Ovaj iznos je moguće promjeniti u postavkama Osnovnih sredstava.(23.03.2023)

podver 18.0.27 rel 14.03.2023

Razno(2)

Glavna knjiga

Dnevnik glavne knjige

U prozoru "Financijsko > Financijsko knjigovodstvo > Knjiženje dnevnika glavne knjige" desno u pomoćnom tabelarnom prikazu "Kartica konta" za tekuće označeni konto stavke, u koloni "Opis", bit će prikazan Opis stavke, a ako on nije upisan bit će prikazan Opis knjiženja.
U pravilu kod upisa knjiženja dovoljno je upisati samo Opis knjiženja pa će i sve stavke toga knjiženja imati prikazan taj opis knjiženja.(14.03.2023)
Robno-materijalno

Narudžbe

Kod ulaza u "Robno-mat. > Robno knjigovodstvo > Narudžbe" automatski će se postaviti tekuće skladište određeno u "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovne jedinice u firmi".
Kod unosa novog artikla u narudžbu sa pozivom "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Cjenici artikala i usluga" automatski će se postaviti skladište selektirano u prozoru Narudžbi zbog prikaza zaliha artikala sa određenog skladišta.(14.03.2023)

podver 18.0.26 rel 08.03.2023

Razno(1)

Fakturiranje u VP

eRačuni

Dodatna podešavanja kod slanja eRačuna u slučaju kada se radi o normalnom porezu npr. 25%, ali stavka ima 100% popust i ne radi se o nekoj vrsti oslobođenja, u tom slučaju oznaka tarife nije E nego S.(08.03.2023)

podver 18.0.25 rel 06.03.2023

Automatske podverzije - dodatak(1)

Sistem

Automatske podverzije - dodatak

Ako je uključena postavka "Sistem> Nadzornik > Provjera novije podverzije programa Ipos", kod pokretanja programa pokreće se automatska provjera i eventulano instalacija novije podverzije sa weba.

Sada je dodana mogućnost da korisnik može i ručno pokrenuti provjeru i instalaciju novije podverzije u meniu "Sistem > Nadzornik > Provjera novije podverzije programa Ipos". Ručna provjera novije podverzije ima smisla u situaciji kada je korisnik u postavkama isključio automatsku provjeru prilikom ulaska u program.

Istodobno je dodan i parametar kod pokretanja programa koji određuje da li će se prilikom ulaska u program automatski provjeravati da li postoji novija podverzija na webu i ponuditi korisniku automatska instalacija.
Automatska provjera će se dakle pokrenuti ako je uključen parametar ILI ako je uključena postavka za podverziju, može biti uključeno oboje, ali je smisleno da je uključeno samo jedno.

Parametar /pvr se upisuje u shortcut knjigovodstvo.exe iza teksta u Target polju, a koristi u situaciji kada se radi o mrežnoj verziji programa sa više korisnika i kada se ne želi da se kod ulaska svih korisnika radi provjera. Tada jedan korisnik, npr. nadzornik može u svoj shortcut uključiti parametar /pvr i samo kod njega će se raditi automatska provjera i instalacija novije podverzije.(06.03.2023)

podver 18.0.24 rel 02.03.2023

Razno(1)

Saldakonti kupaca

OPZ-STAT-1

OPZ-STAT-1 obrazac se kreira u 2023. poslovnoj godini za izlazne račune na dan 31.12.2022. koji nisu naplaćeni do 31.12.2022.
Kada je napravljena Osnovna ili Dodatna konverzija podaci u 2023. godini su u EUR-ima, a OPZ-STAT se za račune do 31.12.2022. predaje u HRK.

Iz tih razloga će u takvoj situaciji program kod generiranja OPZ-STAT obrasca iznose u EUR-ima privremeno konvertirati natrag u HRK.
Dakle samo kada je napravljena konverzija i kada kreiranje obrasca pokrećemo u 2023. poslovnoj godini.(02.03.2023)

podver 18.0.23 rel 01.03.2023

Automatske podverzije(4)

Sistem

Automatske podverzije

Automatsko instaliranje novijih podverzija sa weba.

Prilikom pokretanja program na webu provjerava da li postoji novija podverzija od one koju korisnik trenutno ima instaliranu na svojem računalu.
Ako postoji nova podverzija program će o tome dati poruku i pitati korisnika da li želi instalirati noviju podverziju tj. download sa weba i instaliranje umjesto postojeće.

Ako korisnik odgovori da ne želi, program će se dalje normalno pokrenuti.
Ova automatska provjera se može isključiti u postavkama "Sistem > Kod pokretanja programa automatska provjera nove podverzije na webu, download i instalacija"(25.02.2023)
Glavna knjiga

Promjene izvještaja

U izvještajima "Financijsko > Izvještaji > Dnevnik glavne knjige (XML)" i "Financijsko > Izvještaji > Kartice glavne knjige" dodatna podešavanja u vezi ispisa kod uključene opcije "U izvještaj uključi samo poslovnu jedinicu".(15.02.2023)
Fakturiranje u VP

eRačuni Pondi i statusi računa

Kod slanja eRačuna preko Pondi servisa, a prema javnim naručiteljima dodatne kontrole kod prihvaćanja statusa poslanog računa.(21.02.2023)
Robno-materijalno

Ispis etiketa/naljepnica

U "Robno-mat. > Robno knjigovodstvo > Ulazne kalkulacije" kod odabira ispisa etiketa kao moguća šifra u krerianje etiketa je dodan i podatak o porezu #iznos_por#.(17.02.2023)

podver 18.0.22 rel 13.02.2023

Razno(1)

PDV evidencije

Knjiga U-RA

Dodatno podešavanje "PDV > Izvještaji > Knjige U-RA (XML ePorezna)"(09.02.2023)

podver 18.0.21 rel 09.02.2023

Razno(2)

PDV evidencije

Ispravak I-RA i U-RA 2022.

U 2022. poslovnoj godini omogućen ispis starih knjiga I-RA i U-RA, isto tako XML eksport u V1-0 knjige U-RA tj. verzija 2022.
U poslovnoj godini 2023. ispisi i eksport verzije 2023.

Ne ePoreznoj aplikaciji "U-RA 2022" je za verziju 2022, a "U-RA" je za verziju 2023.

Izgled panela za unos U-RA i I-RA je isti u 2022. i 2023. godini jer nema promjena.

ZP, PDV-S, PPO, INO-PPO samo kozmetičke promjene EUR/HRK u zavisnosti u kojoj smo poslovnoj godini i statusu izvršene konverzije HRK-EUR.(08.02.2023)
Fakturiranje u VP

eRačuni

Dodatna podešavanja kod importa eRačuna u "Dobavljači > Dokumenti > Ulazni računi".
Podržani razni tipovi ulaznih računa šifre iz liste UNTDID 1001:
82 – Račun za mjerene usluge
326 – Parcijalni račun
380 – Komercijalni račun
384 – Korektivni račun
386 – Račun za predujam
394 – Račun za leasing(06.02.2023)

podver 18.0.20 rel 03.02.2023

Razno(1)

Fakturiranje u VP

eRačuni

Dodatna usklađivanja decimala između ispisa vp računa i xml-a eRačuna.(03.02.2023)

podver 18.0.19 rel 02.02.2023

PDV obrazac 2023(3)

Saldakonti dobavljača

Import XML računa

U prozoru "Dobavljači > Dokumenti > Ulazni računi" preko tipke "eRačuni" moguće je importirati podatke o ulaznom računu dobavljača.

Kako postoje razne interpretacije polja sa podacima računa i dobavljača između Fine i drugih informacijskih posrednika, a isto tako i raznih programskih rješenja koje generiraju XML datoteke eRačuna određeni podaci se nalaze u različitim poljima zavisno tko je informacijski posrednik ili kreator programskog rješenja.
Uslijed toga kod nekih dobavljača program ne uspijeva pronaći sve potrebne podatke za unos.

Napravljene su dodatne promjene kako bi se to pokušalo uskladiti.(30.01.2023)
PDV evidencije

Novi PDV obrazac 2023

Promjene u poreznim evidencijama,
- novi PDV obrazac 2023 sa novom shemom v10-0
- promjena obrasca U-RA sa novom shemom v2-0
- promjena obrasca I-RA
- kozmetičke promjene obrasci PDV-S, PPO, ZP(29.01.2023)
Pomoćni programi

Promjene eRačuna i polja narudžbe

Kod XML eksporta eRačuna podaci o broju narudžbe i datumu narudžbe su razdvojeni. Moguće je poslati eRačun bez broja narudžbe i datuma, samo sa brojem narudžbe ili sa oba podatka.(26.01.2023)

podver 18.0.18 rel 25.01.2023

Razno(4)

Fakturiranje u VP

Ispravak kod eRačuna

Ispravak kod XML exporta eRačuna i upisa decimalne točke i odvajanja tisućica u podacima za količinu stavaka na računima.(25.01.2023)
Robno-materijalno

Promjena kod automatskog početnog stanja (inventure)

Kod prijenosa početnog stanja iz stare poslovne godine u novu, u prozoru "Robno-mat. > Automatska stanja > Automatsko početno stanje" program provjerava količinu i cijenu za svaki artikl.
Ako je stanje veće od nule (na 3 decimale), a cijena (na 2 decimale) iz nekog razloga jednaka nuli program je taj artikl logično ipak prenio u početno stanje nove godine, ali kako je cijena nepoznata (nula) stavio je privremenu cijenu 1,00.

U ovoj podverziji 18.0.18 program cijenu provjerava na 6 decimala.
Isto je napravljeno i kod Usklađivanja evidencije stanja sa stanjem na karticama.

Kod korisnika koji su u 2022. imali kunske cijene artikala u lipama, pa i manje od toga npr. 0,0034 kn, pretvorbom kuna u eure ta cijena je postala još manja tj. cijena od npr. 0,02 kn je postala 0,002654 eur tj. program ju je detektirao kao 0,00 i stavio na 1,00 eur.

Ako ste već napravili automatsko početno stanje tj. automatsku inventuru, možete u dokumentu "Robno-mat. > Skladišni dokumenti > 1. Početna inventura" ući u izmjenu i ručno promjeniti cijenu 1,00 na ispravnu na 6 decimala.
Početna inventura se kreira za SVAKO SKLADIŠTE posebno.
Nakon toga provedite "Robno-mat. > Automatska stanja > Usklađivanje evidencije stanja sa stanjem na karticama".

Ako nakon početnog stanja niste još unosili nove dokumente možete obrisati početnu inventuru u 2023. i prenijeti je ponovo.

U praksi se artikli sa cijenama manjim od 0,01 ne zaprimaju kao jedinica mjere gram, komad ... (npr. 1 naljepnica) nego kao desetine, stotine ili tisuće komada tj. kg i sl., tako da im se cijene svedu unutar stotog dijela valute.(25.01.2023)
Maloprodajne zalihe

Promjena kod automatskog početnog stanja (inventure)

Kod prijenosa početnog stanja iz stare poslovne godine u novu, u prozoru "Maloprodaja > Automatska stanja > Automatsko početno stanje" program provjerava količinu i cijenu za svaki artikl.
Ako je stanje veće od nule (na 3 decimale), a cijena (na 2 decimale) iz nekog razloga jednaka nuli program je taj artikl logično ipak prenio u početno stanje nove godine, ali kako je cijena nepoznata (nula) stavio je privremenu cijenu 1,00.

U ovoj podverziji 18.0.18 program cijenu provjerava na 6 decimala.

Kod korisnika koji su u 2022. imali kunske cijene artikala u lipama, pa i manje od toga npr. 0,0034 kn, pretvorbom kuna u eure ta cijena je postala još manja tj. cijena od npr. 0,02 kn je postala 0,002654 eur tj. program ju je detektirao kao 0,00 i stavio na 1,00 eur.

Ako ste već napravili automatsko početno stanje tj. automatsku inventuru, možete u dokumentu "Maloprodaja > Skladišni dokumenti > 1. Početna inventura" ući u izmjenu i ručno promjeniti cijenu 1,00 na ispravnu na 6 decimala.
Početna inventura se kreira za SVAKO SKLADIŠTE posebno.
Nakon toga provedite "Maloprodaja > Automatska stanja > Usklađivanje evidencije stanja sa stanjem na karticama".

Ako nakon početnog stanja niste još unosili nove dokumente možete obrisati početnu inventuru u 2023. i prenijeti je ponovo.

U praksi se artikli sa cijenama manjim od 0,01 ne zaprimaju kao jedinica mjere gram, komad ... (npr. 1 naljepnica) nego kao desetine, stotine ili tisuće komada tj. kg i sl., tako da im se cijene svedu unutar stotog dijela valute.(25.01.2023)
Pomoćni programi

HUB-ovi promjena

HUB-ovi promjena Vrste naloga u grupi kod Sepa001 plaćanja
1 - SEPA nacionalna platna transakcija u lokalnoj valuti
2 - SEPA nacionalna platna transakcija u stranoj valuti
3 - SEPA međunarodna/prekogranična platna transakcija
4 - ostali (non SEPA) kreditni transfer
5 - plaće, ostala redovna i povremena primanja(20.01.2023)

podver 18.0.17 rel 17.01.2023

Razno(4)

Općenito

U određenim prozorima dodatna poruka nakon tipke Odustani

U određenim prozorima sa većim unosom/izmjenom nakon odabira tipke Odustani postavit će se dodatno pitanje sa upozorenjem da uneseni podaci neće biti spremljeni.

"Kupci > Dokumenti > Izlazni računi"
"Dobavljači > Dokumenti > Ulazni računi"
"Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Predračuni"
"Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Veleprodajni računi"
"PDV > PDV obrazac > PDV obrazac"
"Kadrovska > Kadrovska evidencija > Djelatnici"
"Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovni partneri - poduzeća "
"ObrDohotka > Obračun plaća > Obrazac JOPPD (XML ePorezna)"(15.01.2023)
Fakturiranje u VP

Ispravak valute kod slanja eRačuna

Kod slanja eRačuna u XML datoteci valuta je bila HRK.
Od sada će valuta biti promjenjena u zavisnosti u kojoj ste poslovnoj godini 2022 ili 2023 i u kojem ste statusu konverzije HRK, EUR1 ili EUR2.
Dakle i dalje možete slati XML datoteku sa HRK valutom, ali i sa EUR.

Korisnici koji su svojim kupcima slali PDF vizualizaciju iz Iposa nisu imali problema, samo oni koji su koristili vizualizaciju informacijskih posrednika (Moj-eRačun, Pondi ...).(16.01.2023)
Osnovna sredstva

Promjena kod obračuna Osnovnih sredstava nakon Osnovne konverzije

U uputama za konverziju koje su dostupne od 10.06.2022. je navedeno:

"OSNOVNA SREDSTVA
Ako u šifrarniku OsSredstva > Šifrarnici > Popis osnovnih sredstava, koji je na nivou matične firme, imate unos sredstva kod kojeg ste u polju „Osnovica za amortizaciju“ upisali fiksni iznos osnovice tada ćete u 2022. ručno morati taj iznos korigirati iz eura u kune jer je kod konverzije promjenjen u eure.

INFORMACIJA
Korisnici ovo polje znaju pogrešno upotrebljavati, a zapravo ga rijetki trebaju. Ako je u ovo polje upisan iznos onda ste programu naložili da uvijek uzima tu osnovicu za amortizaciju bez obzira na sve iznose početnog stanja, ulaza, izlaza i dr.
Ovo polje se koristi samo u specifičnim situacijama kod sredstava koje uvijek imaju fiksni iznos osnovice, npr. zemljišta."

Pokazalo se da jedan broj korisnika pogrešno upotrebljava to polje pa je napravljena dodatna rutina kako bi im se olakšao posao.

Nakon napravljene Osnovne konverzije, kod obračuna amortizacije u 2022. godini i ranijima, program će ako je upisana osnovica za amortizaciju direktno u šifrarniku osnovnih sredstava automatski kod obračuna amortizacije iznos eura privremeno konvertirati natrag u kune i uzimati će tu kunsku osnovicu.
Ako se nalazite u 2023. godini program će kao osnovicu uzimati upisane eure.

Ova izmjena nema utjecaja ako nije napravljena nikakva konverzija (sve je u HRK) ili ako je napravljena Dodatna konverzija (sve je u EUR2).

Dodatno, ako su neki korisnici u međuvremenu osnovice u eurima preračunali i upisali u kunama tada ovu rutinu mogu i isključiti u postavkama grupa Sistem.

Kao i do sada UVIJEK prije Obračuna amortizacije s knjiženjem napravite Simulaciju obračuna amortizacije bez knjiženja.(17.01.2023)
Pomoćni programi

Promjene kod unosa tečajnih lista

Zbog promjene načina prikazivanja tečajnih lista banaka u bazi je omogućen upis na 6 decimala iznosa valuta u prozoru "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Tečajne liste".

Do 2023. godine tečajne liste banaka su prikazivale jedinice strane valute kao 1 ili 100 i iznos tečaja u domaćoj valuti kuni npr.
100 HUF = 1,879537 HRK
1 GBP = 8,495033 HRK
1 USD = 7,064035 HRK
1 BAM = 3,852329 HRK

Od sada se tečajevi preuzimaju iz Europske središnje banke ESB gdje su svi iznosi stranih valuta prikazani za 1 EUR npr.
398,98 HUF = 1 EUR
0,88758 GBP = 1 EUR
1,0812 USD = 1 EUR
1,95583 BAM = 1 EUR

Ako želite u tečajnim listama imati isti prikaz kao u 2022. i ranije, u tečajnim listama je potrebno 1 Eur podijeliti sa iznosom strane valute npr.
100 HUF = 0,250639 EUR
1 GBP = 1,126659 EUR
1 USD = 0,924898 EUR
1 BAM = 0,511292 EUR

Potpuno je nebitno da li je tečaj zapisan kao "1,0812 USD = 1 EUR" ili "1 USD = 0,924898 EUR", tečaj je isti.(16.01.2023)

podver 18.0.16 rel 09.01.2023

Ispravak konverzije(1)

PDV evidencije

Ispravak kod donosa neplaćenih računa iz 2022. u 2023. i Osnovne konverzije

Ispravak kod donosa neplaćenih R-2 računa i neplaćenih ulaznih i izlaznih računa iz 2022. godine u 2023. godinu uz istovremenu konverziju HRK u EUR ako je napravljena Osnovna konverzija.
Radi se o rutinama u meniu:
"PDV > Početni saldo > Donos neplaćenih R-2 Rn iz prošle godine (izdani RN)"
"PDV > Početni saldo > Donos svih neplaćenih ulaznih i izlaznih Rn iz prošle godine (naplaćeni RN)"(09.01.2023)

podver 18.0.15 rel 08.01.2023

Automatska promjena/zaokruživanje cijena(4)

Fakturiranje u VP

Cjenici u veleprodaji prikaz VP cijena na 2 ili 6 decimala

U "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Cjenici artikala i usluga" dodana je u tabelarnom prikazu opcija prikaza VP cijene bez pdv-a na 2 ili 6 decimala.(05.01.2023)

Mogućnost automatskog zaokruživanja VP cijena na željeni broj decimala

Kod Povećanja/Smanjena cijena u VP cjenicima preko tipke Povećanje (Smanjenje) dodana je mogućnost odabira na koji će se broj decimala zaokružiti rezultat povećanja/smanjena cijena.
Broj decimala može biti 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Nula znači da će cijena biti zaokružena na 1 eur, 1 cijena će biti zaokruženana 10 centi itd.

Ova opcija nema utjecaja kada je cijena zadana kao stopa marže.

Opcija se može iskoristiti i samo za jednostavno zaokruživanje VP cijena bez poreza na način da koeficijent povećanja/smanjenja stavite na 1,000 i odredite broj decimala.
Primjer cijene 1.2345,67891 eur
0 dec =1.2345,00 eur
1 dec = 1.2345,70 eur
2 dec = 1.2345,68 eur
3 dec = 1.2345,679 eur
4 dec = 1.2345,6789 eur

Automatika se provodi samo na artiklima koji su vidljivi u trenutnom prikazu cjenika, a koji se može filtrirati prema raznim filterima.(05.01.2023)
PC kasa

Cjenici u maloprodaji prikaz MP cijena sa porezom na 2 ili 6 decimala

U "PC blagajna > PC blagajna > Maloprodajni cjenici artikala i usluga" dodana je opcija prikaza prodajne cijene sa porezom na 2 ili 6 decimala.(05.01.2023)
Maloprodajne zalihe

Rutina za automatsko povećanje/smanjenje/zaokruživanje MP cijena

U prozoru "Maloprodaja > Maloprodaja > Cjenici artikala i usluga" je preko tipke "Povećanje" dodana mogućnost automatskog povećanja/smanjenja maloprodajne cijene sa porezom.
Povećanje/smanjenje se provodi množenjem svih cijena sa željenim koeficijentom.

Povećanje cijena je sa koeficijentom većim od jedan, smanjenje cijena je sa koeficijentom većim od nula, ali manjim od jedan.
npr. koeficijent 1,03 je povećanje za 3%, koeficijent 0,98 je smanjenje cijena za 2%

Istodobno je dodana mogućnost odabira na koji će se broj decimala zaokružiti rezultat povećanja/smanjena cijena.
Broj decimala može biti 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Nula znači da će cijena biti zaokružena na 1 eur, 1 cijena će biti zaokruženana 10 centi itd.

Opcija se može iskoristiti i samo za jednostavno zaokruživanje MP cijena sa porezom na način da koeficijent povećanja/smanjenja stavite na 1,000 i odredite broj decimala.
Primjer cijene 1.2345,67891 eur
0 dec =1.2345,00 eur
1 dec = 1.2345,70 eur
2 dec = 1.2345,68 eur
3 dec = 1.2345,679 eur
4 dec = 1.2345,6789 eur

Automatika se provodi samo na artiklima koji su vidljivi u trenutnom prikazu cjenika, a koji se može filtrirati prema raznim filterima.
(08.01.2023)

podver 18.0.14 rel 03.01.2023

Konverzija razno(1)

Glavna knjiga

Promjena rutine za automatski import izvoda

U "Financijsko > Financijsko knjigovodstvo > Knjiženje dnevnika glavne knjige" promjena rutine "Auto upis SEPA XML" za automatski import izvoda. Od sada rutina provjerava da li je napravljena konverzija i koja, da li smo u 2022. ili 2023. godini i prema tome provjerava da li je valuta u XML izvodu EUR ili HRK ispravna.(03.01.2023)

podver 18.0.13 rel 02.01.2023

Konverzija razno(2)

Fakturiranje u VP

Promjena valute kod 2D bar koda

Kod ispisa računa i predračuna sa 2D barkode "HUB podaci za plaćanje" koji se ispisuje na dokumentu, promjena valute iz HRK u EUR.

Oznake poziva na broj ostaju HR.(02.01.2023)
Obračun dohodka

Joppd

Dodatna zaokruživanja na JOPPD obrascu u slučaju kada je JOPPD napravljen u kunama pa zatim konvertiran u eure pa nakon toga eksportiran/ispisan, možete napraviti izmjenu Joppd-a i kod izlaza će se ponovo zbrojiti A strana sa zaokruženim pojedinim stavkama.(02.01.2023)

podver 18.0.12 rel 01.01.2023

Konverzija razno(1)

PC kasa

Pomoćna rutina kod povrata gotovinskog novca

U prijelaznom periodu do 15.1.2023. na maloprodajnim mjestima je moguće plaćanje i u kunama i u eurima, ali vraćanje ostatka novca samo u eurima.

U prozooru "PC blagajna > PC blagajna > Računi u maloprodaji" kod evidencije primljenog novca na kraju izdavanju maloprodajnog računa preko tipke EUR/HRK može se označiti valuta primljenog novca.
Ako je označeno HRK tada upisujete iznos koji ste primili u kunama, a program prema fiksnom tečaju izračunava koliko trebate vratiti kupcu u eurima.(29.12.2022)

podver 18.0.11 rel 19.12.2022

Promjene rutine konverzije i dr.(5)

Sistem

Promjena u rutini za konverziju hrk-eur

Kod osnovne konverzije mijenjao se predznak (2 slova) kod modela plaćanja platitelja i primatelja u HUB-ovima iz HR u EU, to je sada promjenjeno, predznak i dalje ostaje HR.(08.12.2022)

Promjena u vezi User Account Control (UAC)

U zavisnosti kako je namještena opcija UAC u vašim windowsima kod pokretanja programa knjigovodstvo.exe mogu se pojavljivati razne sigurnosne poruke u windowsima, a koje ne utječu na ispravnost rada programa.

Napravljena je izmjena (Execution level As Invoker) kojom bi se te poruke trebale pojavljivati rjeđe ili uopće ne, opet zavisi i od postavki windowsa.(19.12.2022)
Glavna knjiga

Rutina za konverziju knjiženja HRK / EUR

U "Financijsko > Financijsko knjigovodstvo > Knjiženje dnevnika glavne knjige" je dodana rutina za konverziju iznosa svih stavaka tekućeg knjiženja prema odabranoj valuti i fiksnom tečaju 7,53450, tipka "Konvert". Može se odabrati EUR>HRK ili HRK>EUR.

Ova rutina će biti od koristi u situacijama kada radimo u 2023. godini u eurima, a određeni poslovni događaj je potrebno unijeti u glavnu knjigu 2022. u kunama. U tom slučaju se knjiženje u 2022. može upisati u eurima i automatski konvertirati u kune, kao što je npr. slučaj sa plaćom za 12. mjesec koja se obračunava u siječnju.(19.12.2022)
Saldakonti kupaca

Automatski upis poreza

U "Kupci > Dokumenti > Izlazni računi" upisom iznosa računa sa porezom automatski se izračunava iznos poreza prema tekstu iz polja "Tip unosa u knjigu I-RA" i upisuje u polje Porez.
(13.12.2022)
Fakturiranje u VP

Ispravak kod ispisa VP cjenika

Kod ispisa "Fakturiranje > Izvještaji > Cjenik artikala-usluga (XML) (CSV)" ispravak kod ponavljanja prikaza fiksnog tečaja konverzije u zaglavlju izvještaja.(14.12.2022)

podver 18.0.10 rel 04.12.2022

Službeno dostupna rutina za konverziju HRK-EUR(3)

Sistem

Rutina za konverziju HRK-EUR

U meniu "Sistem > Nadzornik > Konverzija HRK u EUR za ulazak u Euro zonu" službeno je dostupna rutina za finalnu konverziju HRK-EUR.

Za razliku od BETA verzije gdje je tečaj 10,00000, ovdje je službeni tečaj konverzije tj. 7,53450.

1. NAPOMENA
Korisnik sam odlučuje kada će napraviti Osnovnu, a kada Dodatnu konverziju.

2. NAPOMENA
Ne radite konverziju ako niste detaljno proučili upute za konverziju na webu.

INFORMACIJA
Nakon postavljanja podverzije 18.0.10 možete napraviti kopiju svojeg originalnog direktorija i na njemu raditi testne simulacije rada.
(03.12.2022)
Fakturiranje u VP

Naknadni prijenos izlaznih računa u PDV IRE

U prozoru "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Prijenos računa u saldakonti kupaca" napravljena je dodatna opcija za naknadni unos VP računa u PDV knjige IRA.
Kod normalnog prijenosa iz Fakturiranja u Saldakonti se kod upisa u Saldakonti upisuje i PDV knjiga IRA, ali kada VP račun već postoji u saldakonti tada se naravno ne upisuje, a onda se ne upisuje niti PDV IRA.

Opcija se dakle koristi samo u slučaju ako u Fakturiranju VP imate račune koji su već preneseni u Saldakonti kupaca, a ne postoje u PDV knjigama IRA, npr. modul PDV ste registrirali naknadno.
Opcija se uključuje u postavkama Poreznih evidencija jednokratno tj. vrijedi samo do izlaska iz programa.(06.10.2022)
Pomoćni programi

Izbor active/passive transfer mode kod ftp slanja LagerVpMp datoteke

U postavkama Robno-materijalno - Prošireni XML export datoteke Lager VP+MP u dodatnom modulu, dodana postavka za Transfer mode passive, ili active mode ako je isključeno.
Zbog limitiranosti nekih firewalla/routera active transfer mode ne funkcionira dobro i treba prebaciti na passive mode.(20.11.2022)

podver 18.0.9 rel 20.09.2022

Razne korekcije(5)

Saldakonti kupaca

Prometi i salda kartica kupaca

U izvještaju "Kupci > Izvještaji > Prometi i salda kartica" ispravak kod ispisa sa uključenom opcijom U izvještaj uključi samo partnere vezane za komercijalistu.(13.09.2022)

Izvod otvorenih stavaka

U izvještaju "Kupci > Izvještaji > Izvod otvorenih stavaka" povećan prostor u adresi za prikaz naziva primatelja.(15.09.2022)
Saldakonti dobavljača

Izvod otvorenih stavaka

U izvještaju "Dobavljači > Izvještaji > Izvod otvorenih stavaka" povećan prostor u adresi za prikaz naziva primatelja.(15.09.2022)
Fakturiranje u VP

Ispis računa i predračuna

Kod ispisa podataka o kupcu na računima i predračunima uz naziv, adresu i oib mogu se vidjeti dodatni podaci: telefon, fax, web i mail, i to samo tri od njih zbog ograničenja prostora.

Zbog povećanja/promjene fonta u ver 18.0 umjesto makismalno tri dodatna podatka vidjela su se maksimalno samo dva.
Povećano ponovo na 3 podatka.(06.09.2022)
Robno-materijalno

Korekcija izvještaja kartice artikala

U izvještaju "Robno-mat. > Izvještaji > Kartice artikala" povećan je prostor za ispis broja dokumenta npr. OTPR 2022/1250
(20.09.2022)

podver 18.0.8 rel 26.08.2022

Promjene u e-Računima - dodatne 1.(1)

Pomoćni programi

Usklađivanje strukture e-Računa za Invoice-Račun

Zbog promjena u strukturi e-Računa kod slanja Računa na web, napravljeno je dodatno usklađivanje u Ipos knjigovodstvu sa navedenim izmjenama.(26.08.2022)

podver 18.0.7 rel 24.08.2022

Promjene u e-Računima(3)

Fakturiranje u VP

Ispravak ispisa predračuna

Kod ponavljajućeg ispisa "Fakturiranje > Izvještaji > Ispis predračuna" u kombinaciji sa prikazom domaće valute na deviznom predračunu iznos u domaćoj valuti se povećavao za iznos poreza, ispravljeno.(12.07.2022)

Kopiranje stavaka između predračuna

U "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Predračuni" u dijelu unosa/izmjene stavaka dodana je opcija Kopiraj (stavke) sa označenog predračuna u tabelarnom prikazu.
Dakle, moguće je u unosu/izmjeni proizvoljan broj puta kopirati stavke sa drugih predračuna u svrhu ako npr. želimo objediniti stavke sa dva ili više predračuna na jednom predračunu.(11.08.2022)
Pomoćni programi

Usklađivanje strukture e-Računa za CreditNote (Odobrenja, Knjižnja obavijest)

Zbog promjena u strukturi e-Računa kod slanja CreditNote (Odobrenja, Knjižna obavijest) na web, napravljeno je usklađivanje u Ipos knjigovodstvu sa navedenim izmjenama.

Bez ovih usklađenja se neće moći poslati CreditNote odobrenje kupcima tj. poslati Odobrenje na servis Moj-eRačuna i Pondi.(24.08.2022)

podver 18.0.6 rel 07.07.2022

Konverter valuta HRK-EUR po fiksnom tečaju(2)

Sistem

Prilagodbe BiH verzije

U verziji za Bosnu i Hercegovinu manje izmjene koje neutraliziraju promjene vezane za prelazak na EUR u Hrvatskoj verziji.(07.07.2022)
Općenito

U Brzom kalkulatoru dodan konverter valuta HRK-EUR

U "Brzi kalkulator", u glavnoj formi pri vrhu ekrana, je dodan i konverter valuta HRK i EUR, a prema fiksnom tečaju konverzije radi lakše provjere konverzija u razdoblju dvojnih iznosa.
Npr. ako želite konvertirati 100 kuna u eure tada upišete „100“ i slovo „E“ kao EUR, program će izbaciti:
100 HRK / 7,5345 = 13,2722808414626 EUR.
Ili obratno ako ste upisali eure tada za konverziju u kune pritisnete „H“ kao HRK.
100 EUR * 7,5345 = 753,45 HRK
Broj prikazanih decimala kod kalkulatora regulirate sa Ctrl+strelice gore i dole.
Izračunati iznos možete automatski upisati u bilo koje numeričko polje u programu na način dok ste pozicionirani u njemu pritisnete tipku „K“ kao Kalkulator
(21.06.2022)

podver 18.0.5 rel 11.06.2022

Implementirano Dvojno iskazivanje cijena u EUR-ima(1)

Sistem

Dvojno iskazivanje cijena u EUR

Poslovni subjekt (tvrtke, obrti i dr.) dužan je u razdoblju dvojnog iskazivanja iz članka 43. stavka 1. Zakona o uvođenju EUR-a pri ispostavljanju računa potrošaču dvojno iskazati ukupan iznos na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.

U programu Ipos cijene se iskazuju dvojno u sljedećim situacijama:
- ispisi veleprodajnih računa i predračuna (ponuda)
- ispisi maloprodajnih računa (traka tekst, traka grafički, a6, a5 i a4 format)
- ispisi cjenika u veleprodaji
- ispisi cjenika u maloprodaji
- ispisi etiketa sa podacima o cijenama artikala
- iznosi na platnim listićima plaća

Detaljno o svim promjenama vezano uz konverziju KN u EUR za ulazak u Euro zonu pogledajte u Tekućim aktualnostima na linku
https://ipos.hr/aktualnosti/0059(10.06.2022)

podver 18.0.4 rel 26.05.2022

Razne korekcije(1)

Fakturiranje u VP

Povećanje širine polja kod ispisa

U izvještaju "Fakturiranje > Izvještaji > Rekapitulacija prodaje artikla po kupcima" povećan broj mjesta za podatak o šifri artikla sa 6 na 7.(26.05.2022)

podver 18.0.3 rel 04.05.2022

Razne korekcije(1)

Proizvodnja i servis

Ispravak kod unosa uređaja za servisiranje

U prozoru "Proizvodnja > Servis > Šifrarnik uređaja za servisiranje" pri vrhu prozora nisu vidljivi svi podaci za unos, ispravljeno.(04.05.2022)

podver 18.0.2 rel 22.04.2022

Razne korekcije(3)

Fakturiranje u VP

Korekcije ispisa adrese primatelja

Kod ispisa "Fakturiranje > Izvještaji > Ispis računa" i "Fakturiranje > Izvještaji > Ispis računa" zbog drugačijeg rada Delphi 11 duži naziv partnera se nije prebacivao u novi red, korigirano.(22.04.2022)

Povećanje širine polja kod ispisa

Kod ispisa "Fakturiranje > Izvještaji > Ispis računa" i "Fakturiranje > Izvještaji > Ispis predračuna" povećana je širina polja za šifru artikla tako da može primiti do 7 znamenaka. Problem je samo u windowsima kod slučaja uvećanja >100%.(22.04.2022)
PC kasa

Korekcija veličine fonta kod ispisa

Kod "PC blagajna > Izvještaji > Ispis maloprodajnog računa" formati papira A4, A5 i A6 korekcija veličine fonta na 100% scaliranju tj. pri 96 PPI, font je bio preveliki pa nisu stali u prikaz svi podaci o kupcu kod R-1 računa.(22.04.2022)

ver 18.0 rel 13.04.2022

Dvojno iskazivanje cijena EUR-o, Delphi 11 Alexandria, temeljne promjene za podršku Windows 11, novi grafikoni i promjene postojećih i dr.(55)

Sistem

Nove verzije razvojnih alata

Delphi RAD Studio 11.1
NexusDB v4.50.29
QuickReport v6.0.0
eDocEngine v5.0.0.581
TeeChart v2022.35
SecureBlackBox v20.0.8063
Barcode1d v12.1.0.2240
Barcode 2d v12.1.0.2595

Zbog drugačijeg rada Delphi ver 11 program drugačije reagira u zavisnosti rezolucije monitora tj. uvećanja 100%, 125%, 150% itd. pa su ručne promjene bile nužne u svakom od cca 1000 prozora u programu.

Zbog mogućnosti prikaza formi na monitorima različitih uvećanja (100%, 125% ... 350%) spremanje kolona od sada se radi posebno za svaku formu i za svako uvećanje, iz tog razloga će kod nadogradnje biti obrisane postojeće postavke spremljenih kolona u tabelarnim prikazima.(04.12.2021)