Rješavanje tehničkih problema

Opis

Rješenja za razne teničke probleme na koje možete naići u radu sa programom.


Molimo vas da nam na ipos@ipos.hr dojavite sve nejasnoće iz ovih obavijesti kako bismo ih dopunili sa dodatnim objašnjenjima.


Tagovi (teme)

Sveukupno rješenja u bazi: 33

Grupa rješenja problema sa mrežnim radom

Izađite iz programa na svim računalima, nakon toga slijedite sljedeće korake:


 1. Provjerite da li možete u direktoriju ...Ipos knjigovodstvo\Data\Sistem\ obrisati datoteku nxTrans.cfg.

  Ako ne možete obrisati nxTrans.cfg tada restartajte sva računala u mreži. Ako nakon toga možete ući u program to znači da je neki proces držao zaključan datoteku nxTrans.cfg.

  Ako i dalje ne možete ući u program idite na sljedeći korak ...


 2. Pokušajte u direktoriju ...Ipos knjigovodstvo premenovati datoteku ipos.ini u npr. iposX.ini pa vidite da li tada možete ući u program.

  Ako nakon toga možete ući u program problem je u krivim postavkama ipos.ini, pogledajte upute za instalaciju mrežne verzije, ako nemate mrežnu verziju tada vam ipos.ini niti ne treba, obrišite je.

  Ako ne možete ući u program nakon što ste preimenovali ipos.ini idite na sljedeći korak ...


 3. Ako imate mrežnu verziju i u program ne možete ući na stanicama, a na serveru možete.

  Vjerojatno je razlog što u datoteci ipos.ini (nalazi se u direktoriju ... Ipos knjigovodstvo\) u redu gdje piše "putPodaci=" piše lokalna putanja do podataka, a treba pisati UNC naziv putanje tj. nešto kao \\IME SERVERA\D\Ipos knjigovodstvo. Za detalje pogledajte upute za instalaciju mrežne verzije.

  Ako i dalje ne možete ući u program idite na sljedeći korak ...


 4. Na SERVERU u opcijama Firewalla, Control Panel - System and Security - Windows Firewall - Allow a program through Windows Firewall dodajte nxServer.exe i knjigovodstvo.exe u popis dozvoljenih programa.

  Provjerite antivirusni program da li je nxServer dodan u exclusion/exception listu. Za početak samo radi provjere možete privremeno potpuno isključiti antivirusni program i vidjeti da li ima promjene.


  Ako i dalje ne možete ući u program idite na sljedeći korak ...


 5. Na STANICI u opcijama Firewalla, Control Panel - System and Security - Windows Firewall - Allow a program through Windows Firewall dodajte nxServer.exe i knjigovodstvo.exe u popis dozvoljenih programa.

  Provjerite antivirusni program da li je nxServer dodan u exclusion/exception listu. Za početak samo radi provjere možete privremeno potpuno isključiti antivirusni program i vidjeti da li ima promjene.


  Ako i dalje ne možete ući u program idite na sljedeći korak ...


 6. Ako nxServer imate pokrenut kao service tada ga zaustavite i pokrenite nxServer.exe kao program (shortcut sa parametrom /interactive). Nakon toga pokušajte prokrenuti program u mreži, ako radi zatvorite nxServer.exe kao program i pokrenite ga kao service, u većini skučajeva bi trebao raditi.

  Ako i dalje ne možete ući u program idite na sljedeći korak ...


 7. Ako u ipos.ini imate upisan red npr. remoteServerName=NexusDb@192.168.16.235 sa fiksnom TCP/IP adresom, a adresa mrežne kartice računala server se promjenila (iz bilo kojeg razloga) tada morate u ipos.ini ažurirati novu IP adresu ili obrišite taj red u ipos.ini ako se IP adresa računala dinamički mijenja.
 8. Ako ste neposredno prije toga radili doregistraciju ili nadogradnju programa moguće je da je oštećena sistemska datoteka sistem.prog


Pošaljite mail na ipos@ipos.hr sa detaljnim opisom poruka iz programa što se događa i što ste napravili od gore navedenih koraka
08.03.2017
  prijava na mrežu, ipos.ini, firewall id:0001

Poruka greške: (Application.exe) has encountered a problem and needs to close ...

Problemi sa Administratorskim ovlastima, Firewallom, Data Execution Prevention (DEP), problemi sa pokretanjem na Windows Server OS-u i dr.

"(Applicationname.exe) has encountered a problem and needs to close. ..." je generička poruka Windows operativnog sistema i ne govori mnogo o samom uzroku nastalog problema osim što upućuje na program kod čijeg pokretanja je nastao problem.

Ako u internet tražilici potražite tu rečenicu na internetu vidjet ćete da postoji cijeli niz takvih prijava za raznorazne programe i da su rješenja svakojaka, a sve u zavisnosti od stvarnog uzroka problema: da nema dovoljno mjesta na C disku, da antivirus blokira program bez upozorenja, da DEP (Data Execution Prevention) blokira program iz sigurnosnih razloga, negdje je problem vezan uz grafičku karticu, firewall, itd.

Prvi dijagnostički korak pokrenuti program kao user Administrator u Windowsima i ako tada nema problema kod pokretanja programa to automatski upućuje da se radi o tome da windowsi blokiraju pokretanje programa kod usera sa manjim ovlastima.

1. Rješenje Administrator

Prvo rješenje je dakle da se logirate kao Administrator prilikom ulaska u Windowse (što ne preporučujemo).

2. Rješenje Privilege level

Drugo rješenje je da napravite desni klik na Shortcut programa, zatim odaberete Properties, zatim tab Compatibility i na dnu označite u dijelu "Privilege level" opciju "Run this program as an administrator", i OK.

3. Rješenje Firewall

Treće rješenje je da u Windows Firewallu podesite opcije za "nxServer.exe" i "knjigovodstvo.exe" programe te tako tim aplikacijama omogućite komunikaciju kroz Windows Firewall:

 • logirajte se kao Administrator u Windowsima
 • otvorite Windows Firewall prozor (Control Panel>System and Security>Allow an app through Windows Firewall
 • u popisu aplikacija obrišite sve redove u vezi programa nxServer.exe i knjigovodstvo.exe
 • ponovo dodajte programe nxServer.exe i knjigovodstvo.exe na popis programa kojima se dopušta komunikacija kroz windows firewall (pronađite ih na mrežnom disku servera)

4. Rješenje Data Excecution Prevention (DEP)

A. Varijanta

 1. Podesite DEP settings u windowsima na putanji: Settings > Update & security > Windows Security > App & browser control > Exploit protection settings > Program settings
 2. odaberite: + Add program to customize (knjigovodstvo.exe)
 3. u opcijama odaberite: Data Execution Prevention (DEP) (označiti kvačicom Override system settings i staviti na off)

B. Varijanta

Npr. za Windows Server 2008. R2

 1. Otvorite Windows Explorer
 2. Desni klik na This PC or Computer i odaberite Properties
 3. Odaberite Advanced System Settings
 4. Zatim tab Advanced
 5. U dijelu Performance odaberite tipku Settings
 6. Tab Data Execution Prevention
 7. Odaberite drugu opciju Turn od DEP for all programs and services except those I select:
 8. Kliknite na Add tipku
 9. Odaberite program knjigovodstvo.exe (iz mrežnog direktorija)
08.03.2017
  firewall, DEP, nxserver id:0002

Ako iz bilo kojeg razloga ne možete ući u program zbog problema sa mrežnim radom generalno i brzo rješenje je da onemogućite pokretanje opcija koje se nalaze u datoteci ipos.ini koja se nalazi u istom direktoriju gdje i glavni program knjigovodstvo.exe.

To možete napraviti na način da preimenujete ipos.ini u npr. iposX.ini ili da tu datoteku maknete iz tog direktorija. Nakon toga restartajte računalo kako bi se oslobodile datoteke koje eventualno još uvijek "drži" nxServer program.

09.03.2017
  mrežni rad, nxserver id:0024

U ipos.ini datoteci upisan red "remoteServer=true", a u programu nije uključen mrežni rad (uključuje se u meniu Sistem>Mreža>Uključivanje/dIsključivanje mrežnog rada), ili nije pokrenut nxServer.exe uz uključen mrežni rad u programu.

Čak i ako je sve u redu (uključen je mrežni rad, ispravno je podešen ipos.ini, ispravno je pokrenut nxServer.exe) razlog pojavljivanja greške može biti da je neki Firewall blokirao pristup nxServeru.

Rješenje je da:
 1. uključite mrežni rad
 2. onemogućite ipos.ini ako nemate licencu za mrežni rad na način da ga jednostavno preimenujete u drugi naziv
08.03.2017
  mrežni rad, remoteserver id:0003
Provjerite da li ste postavili Write Share opciju na direktoriju Ipos knjigovodstvo na serveru, način provjere npr. da sa radne stanice pokušate u tom direktoriju kreirati datoteku test.txt, otvoriti je i nešto u nju pokušajte upisati, ako to ne uspijete imate problem sa Write Share opcijom.
08.03.2017
  writeshare id:0004
Ako ste direktorij Ipos knjigovodstvo bili kopirali sa nekog optičkom medija provjerite da li ste na svim datotekama maknuli ReadOnly attribute (desni klik na direktorij, pa Properties, pa Attributi)
08.03.2017
  read-only id:0005

Ako na serveru imate podignut Firewall ili nekakav antivirus on može sprječavati komunikaciju nxServera sa clientima-stanicama, kako to provjeriti?
Pokušajte kopirati direktorij "Ipos knjigovodstvo\Server" na neku radnu stanicu i tamo pokrenuti program nxServer.exe, nakon toga pokušajte pokrenuti program knjigovodstvo.exe na toj i drugim stanicama, ako sada uspijete to je bio problem

Rješenje je da na serveru u opcijama Firewalla, "Control Panel - System and Security - Windows Firewall - Allow a program through Windows Firewall" dodate u nxServer.exe u popis dozvoljenih programa. Neće škoditi ako to napravite i na radnoj stanici.

08.03.2017
  firewall, nxserver id:0006
Neki puta u ipos.ini nije upisana ispravna putanja do programa knjigovodstvo.exe, svakako preko UNC name, najsigurniji način da to napravite je:
 1. da prvo obrišete ipos.ini (nalazi se u direktoriju gdje i knjigovodstvo.exe)
 2. zatim idite na radnu stanicu, obrišite postojeći shortcut na knjigovodstvo.exe i povucite novi
 3. pokrenite knjigovodstvo.exe preko shortcuta, pokrenut će se u singleExe modu
 4. u meniu Sistem>Mreža pokrenite opciju Upisivanje podataka u Ipos.ini za mrežni rad
 5. izađite iz programa i pokušajte ponovo pokrenuti program, ovaj puta se treba pokrenuti u modu RemoteServer, a što se može vidjeti u zadnjem statusnom redu kada se pozicionirate mišem iznad matične firme u naslovu
08.03.2017
  ipos.ini id:0007

Shortcut preko kojeg se pokreće program na stanicama u Start in polju mora imati upisanu punu UNC putanju kao npr.:

 • Target: "\\Server\c\Program Files\Ipos\IPOS knjigovodstvo\Knjigovodstvo.exe"
 • Start in: "\\Server\c\Program Files\Ipos\IPOS knjigovodstvo"
08.03.2017
  shortcut id:0008
Poruka se povremeno dobije kod pokretanja programa sa neke radne stanice, ili imate sporu mrežu ili nešto usporava rad u toj mreži, expresno si možete pomoći tako da u Ipos.ini dodate red: "clienttimeout=20000" što će povećati inicijalnu vrijednost odziva sa 10 na 20000 milisekundi tj. 20 sekundi. Dugoročno biste trebali provjeriti što je s mrežom
08.03.2017
  clienttimeout, timeout id:0009

Ako vam se računalo "ruši" iz raznih razloga kao što su nestanak struje, neispravnost memorije i sl., od nxServera mogu zaostati temp datoteke koje su inicijalno velike reda veličine Gigabajt.

Objašnjenje ... nxServer za svoj rad (keširanje i sl.) kreira temp datoteke koje se inicijalno nalaze u Temp direktoriju lokalnog računala (servera). Taj temp direktorij je određen sistemskom varijablom i zavisi kako ste logirani na server. Kako se radi o sistemskim datotekama potrebno je u windows exploreru uključiti opciju "Show hidden files and folder"

Temp direktorij (ili Tmp) se u WinXP nalazi u \Documents and Settings\Username\Local Settings\Temp, a u Visti je to \Users\Username\AppData\Local\Temp. Dakle ovdje slobodno obrišite sve datoteke velike cca oko gigabajta.

08.03.2017
  disk id:0010
Javljaju se kod nekih korisnika na os-u win2003 server, posljedica je gubitka veze sa nexus serverom na mreži. Ako netko od korisnika ima bežičnu vezu, takva veza povremeno ide u off line mode radi štednje energije i tada program na stanici izgubi vezu sa nexus serverom, to se kod win2003 može podesiti
08.03.2017
  wireless mreža id:0011

Kada pokrenete nxServer.exe potrebno je provjeriti da li je TCP/IP komunikacija aktivna tj. da li je sam server aktivan ili neaktivan.

Pazite, nakon što ste server postavili neaktivnim i zatvorili ga on je automatski spremio postavke, pa kad ga sljedeći puta pokrenete on će inicijalno biti neaktivan.

Isto tako provjerite da niste pokrenuli više programa nxServer.exe na istom ili na nekom drugom računalu u mreži.
08.03.2017
  nxserver.exe id:0012

Greška je odmah jasna kad se u prvoj instanci programa ustanovi da je program pokrenut kao SingleExe (vidi se u statusnom redu programa kad je miš na matičnoj firmi).

Kod pokušaja pokretanja dodatnih instanci programa koji je već pokrenut u jednokorisničkoj verziji javljat će se razne generičke poruke greške u windowsima.

08.03.2017
  singleExe id:0013

Poruka u log datoteci glasi:

*** Server started ***
Time: [13261359] 2.7.2008 11:44:44
Exception: EAssertionFailed Message:
Assertion failure (D:\Delphi\3p\NexusDB2\nxseRecordEngineStatic.pas, line 233)
... Callstack:
[005168C6] nxseRecordEngineStatic.TnxStaticRecordEngine.AddRecord (Line 233, "nxseRecordEngineStatic.pas")
[0057BC7E] nxsrServerEngine.TnxServerTableCursor.sbcRecordInsert (Line 12297, "nxsrServerEngine.pas")
... [00405790] System.ThreadWrapper (Line 12110, "sys\system.pas")
==============================================================
******************************** ********
*** Fatal Exception Flag has been set ***
*****************************************

U najvećem broju slučajeve je rješenje pokrenuti Popravak svih datoteka u meniu Sistem>Nadzornik>Popravak datoteka s podacima.

Prijet popravka morate obavezno napraviti kopiju cijelog direktorija Ipos knjigovodstvo
08.03.2017
  nxServerException, nxserver id:0014

Ako imate mrežnu verziju u kojoj je program instaliran na računalu (server) na kojem je operativni sistem Windows XP Home edition tada toplo savjetujemo ili da prebacite program na računalo sa Win XP professional verzijom ili da XP Home zamijenite sa professional verzijom. Naravno možete staviti i: Vistu, Windows 2003, Windows 2008.

U praksi je primjećeno da u svim slučajevima sa Win XP Home gdje je bilo problema, problemi su nestali kod preseljenja na drugi OS.

Problem može biti i "Use simple file sharing opcija" koju je potrebno isključiti na način da otvorite Windows Explorer, u meniu Tools, Folder options, kliknite na View tab u Advanced settings isključite navedenu opciju. Kad je ta opcija uključena ne možete detaljnije odrediti prava na određenom direktoriju.

08.03.2017
  XP Home id:0015

Kada ste prvi puta instalirali program i podešavali mrežni rad disku ili direktoriju gdje se nalazi program Ipos knjigovodstvo ste odredili Sharing and security prava za pristup sa drugih računala u mreži. Najčešće Everyone korisniku ste dodijelili Read/Write prava ili Full access.

Kada ste naknadno kopirali novu podverziju knjigovodstvo.exe umjesto postojeće ta prava na nekim računalima više na vrijede za tu novu knjigovodstvo.exe datoteku pa je potrebno desnim klikom miša na knjigovodstvo.exe pozvati meni, odabrati Properties pa tab Security i ponovo dodijeliti prava pristupa.

08.03.2017
  Read/Write prava id:0016

Najvjerojatnije nemate uključen mrežni rad, uključite ga u meniu Sistem>Mreža>Uključivanje/isključivanje mrežnog rada.

08.03.2017
  prekoračena licenca id:0017
 1. Kod pokretanja nxServer.exe programa u TCP/IP protokolu se koristi IP adresa npr. 192.168.16.5, u nekim slučajevima DHCP server, npr. vaš router, iz nekog razloga promjeni IP adresu računala i u tom slučaju nxServer više nema pristup bazi podataka.

  Ako ste npr. još u ipos.ini upisali trajnu IP adresu tada više nećete moći ući u program dok tu IP adresu na promjenite u ipos.ini (vidi u helpu kako se popunjava ipos.ini) na onu koju sada ima vaše računalo. Ako vam se to često događa savjetujemo da u vašem DHCP serveru upišete trajnu IP adresu povezanu sa fizičkom adresom mrežne kartice.

 2. Ako imate bežičnu (wireless) mrežu, u konfiguraciji bežičnih protokola i adaptera je možda namješteno da se iskopčavaju nakon nekog vremena rada (idle stanje).

 3. Ako ste na bilo kojem računalu u lokalnoj mreži pokrenuli još jedna nxServer, bilo kao program ili kao servis što se ne vidi na desktopu, tada se mogu pojavljivati ovakvi problemi.

  NxServer se ne mora pokretati samo ručno, može se pokrenuti i automatski kod pokretanja nekog računala. U takvim slučajevima se program slučajno spaja na bilo koji nxServer što uzrokuje probleme.

02.01.2020
   id:0033

Grupa Ostalih problema

Rješenja problema kod pokretanja nadogradnje

Rješenje nekih problema kod nadogradnje programa Ipos knjigovodstvo kao što je problem sa pokretanjem programa EStrS.exe, problem da nije prikazan identifikacijski broj za nadogradnju, da se ne može obrisati nxServer.exe i sl.

Kada sa weba skinete program za nadogradnju "Ipos_update.zip" radi se o zip-anoj (komprimiranoj) datoteci. Kada ju raspakirate kreirat će se novi direktorij "Ipos update" i u njemu "update.exe" program za nadogradnju kojeg trebate pokrenuti.

1. Problem

Ako pri okretanju programa za nadogradnju dobijete poruku "Greška kod pokretanja programa EStrS.exe" nešto je u windowsima blokiralo pokretanje tog programa.
Zatvorite prozor programa za nadogradnju, pokušajte privremeno zaustaviti antivirusni program, zatim ponovo pokrenuti program "update.exe".

2. Problem

Ako se unutar prozora programa za nadogradnju nakon odabira programa knjigovodstvo.exe kojeg želite nadograditi u donjem lijevom dijelu program nije prikazao identifikacijski broj (koji vam treba za dobivanje ključa nadogradnje) tada izađite iz programa za nadogradnju, zaustavite, deinstalirajte i zatvorite nxServer servis i ponovo pokrenite program za nadogradnju.

Kako zaustaviti nxServer servis?

1. Način

Ikona NexusDB servisa se najčešće vidi u taskbaru u windowsima, dolje desno u alatnoj traci Desni klik miša na ikonu i odabir "Stop Service".
Ako nema ikone možete pokrenuti program ...Ipos knjigovodstvo\Server\nxServer.exe i pojavit će se ikona.

2. Način

Kreirajte shortcut programa ...Ipos knjigovodstvo\Server\nxServer.exe i u njemu u desni klik miša pa Properties i u polju Target upišite parametar " /stop" te pokrenite shortcut, zaustavit će se servis.
Ako želite potpuno deinstalirati servis umjesto stop upišite parametar /uninstall

3. Način

U tragaču u windowsima upišite riječ "services" i kliknite na pronađeni program za Servise.
Zatim u popisu servisa pronađite "NexusDB Server V4" servis te kliknite na opciju "Stop the service".

Kako ponovo pokrenuti nxServer servis nakon nadogradnje?

Slično kao i kod zaustavljanja servisa samo obrnuto ...

 1. Kao i kod zaustavljanja, samo ovoga puta odaberete "Start service"
 2. Kao i kod zaustavljanja samo je parametar /start
 3. Kao i kod zaustavljanja samo odaberete Start service

3. Problem

Ako ste ispravno pokrenuli program za nadogradnju, odabrali knjigovodstvo.exe kojeg nadograđujete, dobili identifikacijski broj i na webu generirali ključ za nadogradnju te pokrenuli postupak nadograđivanja, ALI u jednom trenutku dobili poruku da se ne može obrisati datoteka nxServer.exe.

Razlog je taj što neki proces u windowsima "drži" tu datoteku i program za nadogradnju je ne može obrisati da bi je zamijenio novom.
Zatvorite program za nadogradnju i deinstalirajte nxServer.exe servis.

Kako deinstalirati nxServer servis?

Prvo napravite zaustavljanje nxServer servica prema gornjoj uputi.

1. Način

Dolje desno u alatnoj traci Desni klik miša na ikonu i odabir "Uninstall service".

2. Način

Kreirajte shortcut programa ...Ipos knjigovodstvo\Server\nxServer.exe i u njemu u desni klik miša pa Properties i u polju Target upišite parametar " /uninstall" te pokrenite shortcut

Za ponovnu instalaciju i pokretanje nxServer servica je potrebno samo pokrenuti program nxServer.exe i slijediti upute na ekranu.

SAVJET
Da biste maksimalno spriječili probleme kod nadogradnje programa knjigovodstvo.exe koji se koristi u mrežnoj verziji preporučamo ZAUSTAVITI nxServer servis, DEINSTALIRATI nxServer servis i ZATVORITI ikonu nxServera u windows tray-u tako što ćete nakon desnog klika mišem odabrati opciju EXIT.

4. Problem

Nalazite se u programu za nadogradnju, update.exe, kod pozivanja programa knjigovodstvo.exe za pokretanje nadogradnje javlja se poruka “NexusDb nxSession: Name not unique in this context.”

Radi se o slučaju kada na disku imate više od jedne instalacije Ipos knjigovodstva, a program za nadogradnju je automatikom pronašao instalaciju koju ne želite, zatim ste odabrali drugu željenu instalaciju, ali se nakon toga pojavljuje navedena poruka

Zatvorite program za nadogradnju, privremeno preimenujte direktorij instalacije koju program za nadogradnju automatski pronalazi, pokrenite nadogradnju i odaberite željenu instalaciju, nakon nadogradnje ponovo vratite staro ime preimenovanom direktoriju prve instalacije.

5. Problem

Kod pokretanja programa update.exe dobivate poruku sa upozorenjem u vezi NLS-a (National Language Sistem) i ne možete ući u program.

U vezi NLS-a pogledajte rješenja pod naslovom Poruka kod pokretanja programa u vezi NLS-a, tamo se nalaze i rješenje u vezi NLS-a kod nadogradnje.

6. Problem

Kod pokretanja programa update.exe dobivate poruku "(Applicationname.exe) has encountered a problem and needs to close. ...", to je generička poruka Windows operativnog sistema i ne govori mnogo o samom uzroku nastalog problema osim što upućuje na program kod čijeg pokretanja je nastao problem.

Za rješenje pogledajte rješenje na ovoj stranici pod naslovom Poruka greške: (Application.exe) has encountered a problem and needs to close ...

08.11.2017
  nadogradnja, EStrS.exe, identifikacijski broj id:0026

Problem kod ulaska u program

Prilikom pokretanja programa javljaju se poruke tipa: "Neuspjela prijava na mrežu! Kod greške: 20", "Access violation at address ...", "System Error. Code 87, The parameter is incorrect", "Problem sa sistem.prog datotekom!", i sl.

1. Neispravna putanja do programa

Ako imate mrežnu verziju program, provjerite u konfiguracijskoj datoteci ipos.ini da niste upisali krivu putanju do izvršne datoteke knjigovodstvo.exe tj. podataka.

Ako i nemate mrežnu verziju programa moguće je da je upisana putanja, ali kriva. U tom slučaju možete slobnodno obrisati datoteku ipos.ini jer vam za jednokorisničku verziju ne treba.

2. Neispravna kodna stranica (CodePage)

Za ispravan rad je potrebno u Windowsima imati CodePage 1250 tj. windows-1250 ANSI Central European; Central European (Windows).

Ako se javlja greška vjerojatno imate CodePage 1252 tj. windows-1252 ANSI Latin 1; Western European (Windows) ili neki drugi.

Potrebno je podesiti settings-postavke windowsa:

 1. u Windowsima otvorite Control Panel
 2. zatim odaberite Clock, Language, and Region
 3. zatim Region and Language (na Windows7) ili Region (na Windows 8, 10)
 4. otvorit će se prozor Region and Language (na Win7) ili Region (na Win8, Win10), otvorite tab (karticu) Administrative
 5. kliknite na tipku Change system locale...
 6. u novom prozoru Region Settings odaberite Hrvatski i potvrdite na tipku OK
 7. na kraju je potrebno restartati windowse pa u ponuđenom prozoru odaberite Restart now

3. Neispravna datoteka sistem.prog

Tek ako ništa od gore navedenog nije riješilo problem tada možemo sumnjati u mogućnost da je oštećena datoteka ...Ipos knjigovodstvo\Data\Sistem\sistem.prog.

Postupak rješavanja

 1. premjestite postojeću sistem.prog na neko drugo arhivsko mjesto
 2. uzmite sistem.prog datoteku iz neke ispravne arhive ako je imate, bitno je da je ista verzija programa X.Y (npr. 15.1)
 3. ako nemate takvu arhivu skinite probnu verziju sa weba, raspakirajte ju, uzmite sistem.prog iz nje i stavite ju u svoju instalaciju na isto mjesto
 4. nakon toga uzmite svoju registracijsku datoteku sa kojom ste prvi puta registrirali program IposReg.prog, ako nemate tu datoteku ili imate stariju verziju morate je zatražiti ponovo od Iposa
 5. registrirajte program preko Sistem > Registracija-probni rad > Registracija programa

Ako je to bio uzrok problema program bi po logici trebao raditi, u protivnom uzrok je negdje drugdje.

23.04.2018(zadnja promjena 20.01.2019)
  ulazak u program, kodna stranica, code page id:0027

Problem je u settings-postavkama windowsa:

 1. u Windowsima otvorite "Control Panel"
 2. zatim odaberite "Clock, Language, and Region"
 3. zatim "Region and Language" (na Windows7) ili "Region" (na Windows 8, 10)
 4. otvorit će se prozor "Region and Language" (na Win7) ili "Region" (na Win8, Win10), otvorite tab (karticu) "Administrative"
 5. kliknite na tipku "Change system locale..."
 6. u novom prozoru "Region Settings" odaberite "Hrvatski" i potvrdite na tipku "OK"
 7. na kraju je potrebno restartati windowse pa u ponuđenom prozoru odaberite "Restart now"
08.03.2017
  naši znakovi id:0018

Ako ste prilikom pokretanja arhiviranja dobili poruku: ?Na disk C: koji ste specificirali za arhivu ne mogu se upisivati podaci““ Mogući razlozi: disk-disketa je zaključana, na disku nema mjesta, nemate prava za upis na npr. mrežni disk, specificirani disk ne postoji i dr.“

Disk C: je uvijek problematičan za pisanje podataka jer je to Sistemski disk gdje su instalirani windowsi. Razlog zašto ne možete arhivirati podatke na C disk je vjerojatno u nedovoljnim pravima nad diskom za tu akciju.

Moguća rješenja:
 1. Uđite u program kao administrator, desni klik na knjigovodstvo.exe i iz menia odaberite "Run as Administrator"
 2. Dodijelite full access (prava) disku ili direktorijima
 3. Obzirom da Windowsi imaju velike restrikcije na C disk, a pogotovo na root C diska, možete program premjestiti u direktorij c:\ProgramData\Ipos\Ipos knjigovodstvo, a zatim mapirati direktorij c:\ProgramData\Ipos kao novi disk/drive npr. Z.
 4. Rješenje da odaberete drugi disk npr. D:, ako ga nemate uvijek se može kreirati dodatna particija od slobodnog prostora C: diska.
 5. Kao dodatno rješenje za arhiviranje možete otvoriti Windows Explorer i pomoću njega napraviti kopiju cijelog direktorija „...\Ipos\Ipos knjigovodstvo“ u arhivski direktorij. Inače je preporuka da se arhiva ne radi na isti disk gdje su podaci.
 6. Arhiviranje iz programa Ipos knjigovodstvo je za manje i manje iskusne korisnike, svima ostalima preporučujemo automatska rješenja za arhiviranje.
  Najpraktičnije i najefikasnije rješenje je da instalirati neki od programa za automatski backup kao što je npr. Acronis (www.acronis.com ), imaju i besplatnu verziju. Nakon što instalirate taj program i podesite ga da periodično kopira točno određene direktorije (npr. Ipos knjigovodstvo i ostale vama važne direktorije sa podacima) možete zaboraviti na njega jer će on sve raditi automatski. Možete čak i raditi u programu dok on radi backup.
08.03.2017
  arhiviranje id:0019

U slučaju da dobijete poruku 'Detektiran je problem u windowsima, broj datoteka za arhiviranje je manji od stvarnog broja!, Ne može se ispravno napraviti arhiviranje!', radi se o sljedećem:

Program prije samog arhiviranja radi neke provjere. U ovom slučaju je to broj datoteka za arhiviranje za kojeg je program ustanovio da ih je manje od 100, a što svakako nije točno. Broj datoteka za arhiviranje piše i u samom prozoru prije samog arhiviranja „Ukupan broj datoteka XY“. Uputa Ako je taj broj isti i nakon više ulaska i izlaska iz programa napravite arhiviranje iz Windows Explorera, napravite to tako da kopirate cijeli direktorij Ipos knjigovodstvo, isto to radi i program za arhiviranje.

08.03.2017
  arhiviranje id:0020

Problem kada je program zaključan i u probnom modu

Razni problemi kada je program zaključan i u probnom modu, kada je program registriran i otključan, a u statusnom redu i dalje piše da "Program nije za komercijalnu upotrebu" i računalo je zaključano.

Mogući razlozi su sljedeći:

1. Nalazite se u matičnoj firmi Testiranje d.o.o. - PROBA kod 1

Kod rada u firmi Testiranje d.o.o. program vas prebacuje u probni mod jer je ta firma namijenjena samo za testiranje, to je tzv. n+1 matična firma tj. za nju možete otvoriti poslovne knjige i kada ste ispunili kvotu dozvoljenog broja firmi. Kada se prebacite u redovnu matičnu firmu i dalje ćete biti u probnom modu te je potrebno izaći iz programa i ponovo ući.

2. Program je zaključan - PROBA kod 2

Program nije bio otključavan ili je ključ neispravan zbog promjene računala, diska, prijenosa na drugo računalo i dr.

Otključajte ponovo program na webu.

U mrežnom radu je česta situacija da neka od radnih stanica ima mrežnu putanju do programa na serveru drugačiju nego što je navedeno u konfiguracijskoj datoteci ipos.ini. Npr. program je instaliran na \\Server\D\Ipos knjigovodstvo kao što je i navedeno u ipos.ini, međutim radna stanica pristupa programu preko putanje \\Server\Ipos knjigovodstvo tj. mjesto programa je drugačije mapirano nego u ipos.ini, iz tog razloga je program na toj radnoj stanici zaključan iako je otključan na serveru i ostalim radnim stanicama. Potrebno je za tu radnu stanicu mapirati mrežno mjesto programa kao što je navedeno u ipos.ini i kako je program inicijalno otključan.

3. Program je registriran sa vremenskim ograničenjem trajanja licence koja je istekla - PROBA kod 3

Ako imate najam programa i istekla je vremenska licenca u naslovu glavnog prozora će pisati PROBNA VERZIJA kod 2. Potrebno je dokupiti licencu za sljedeće razdoblje najma i doregistrirati program sa novom registracijskom datotekom.

4. Broj otvorenih matičnih firmi je veći od registriranih (kupljenih) firmi - PROBA kod 4

Ako je u matičnim firmama broj firmi veći od dozvoljenog prema registraciji tada će program biti u probnom modu dok ne obrišete višak matičnih firmi.

5. Testna firma nema ispravan naziv - PROBA kod 5

Broj otvorenih matičnih firmi je jednak broj registriranih firmi +1, ali dodatna +1 firma za testiranje nema naziv "Testiranje d.o.o."

Da bi program firmu n+1 tretirao kao firmu za testiranje ona mora imati u poslovnim partnerima naziv točno Testiranje d.o.o.. Rješenje promjenite naziv firme u šifrarniku poslovnih partnera.

6. U registraciji ne postoji oznaka broja dozvoljenih firmi - PROBA kod 6

Radi se o neispravnoj registraciji, zatražite novu registraciju od Iposa.

7. Tip prikaza aplikacije je SDI, a taj tip nije registriran za tu instalaciju - PROBA kod 7

Program je u probnom modu radi testiranja rutine SDI (mogućnost otvaranja prozora izvan glavne forme). U postavkama je netko uključio SDI mod prikaza aplikacije, vratite natrag MDI mod te ponovo uđite u program.

8. Program je neregistriran

Ako u zaglavlju piše da je program neregistriran tada je to razlog zašto je u probnom modu. Program je potrebno prvo registrirati i nakon toga otključati.

9. Problem sa većim brojem otključavanja programa u verzijama 7.5 i nižim

U verzijama 7.5 i nižim nakon što se računalo otključa šesti puta dolazi do greške iz opisa, u verzijama 7.6 i kasnijim je to riješeno. Rješenje za 7.5 je da treba ponovo iskopirati datoteku sistem.prog u direktorij ...Data>Sistem (sistem.prog se može iskopirati i sa cd iz direktorija Ipos knjigovodstvo>Data>Sistem) - ponovo treba registrirati program sa registracijskom datotekom/disketom - treba ponovo otključati program

08.03.2017
  probna verzija, zaključano računalo, zaključana radna stanica id:0021

Problems viewing MS HTML Help (.chm) files over a network

Author: productdocumentation, Created on: Aug 3, 2006 12:47 PM

In response to increasing security problems involving Microsoft HTML Help files (.chm extension), Microsoft introduced Security Update 896358 (see http://support.microsoft.com/kb/896054). The security update prevents CHM files from opening unless those files reside locally on the user's hard drive. After the update is installed, users who access OpenEdge from a server or network location will not be able to open the Help and will receive the messages "Action canceled" or "The page cannot be displayed." This security update affects all CHM files.

Fixes:

To alleviate this issue, please refer to Microsoft Knowledge Base ID 896054 http://support.microsoft.com/kb/896054. We recommend that you use Method 1: Modify the ItssRestrictions registry entry to enable a specific Web application, which is located under the Consumers and non-enterprise customers section of the article.

 1. Click Start, click Run, type regedit, and then click OK.
 2. Locate and then click the following subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions Note: If this registry subkey does not exist, create it. To do this, follow these steps:
  1. On the Edit menu, point to New, and then click Key.
  2. Type ItssRestrictions, and then press Enter.
 3. Right-click the ItssRestrictions subkey, point to New, and then click String Value.
 4. Type UrlAllowList, and then press Enter.
 5. Right-click the UrlAllowList value, and then click Modify.
 6. In the Value data box, type the path to the application that you want to enable, and then click OK. Add two entries corresponding to the UNC path, using the following syntax: (Server je ime vašeg servera, Ipos je direktorij gdje je Ipos knjigovodstvo) \\Server\Ipos\;file://\\Server\Ipos

Automatizacije za ostala računa je na način da se exportira sam taj branch iz regedit editora u datototeku i onda se importira na svakom računalu. Ja sam kreirao EnableChm.reg

08.03.2017
  help id:0022

Rješenje problema u Windows 7, a vezan je očito uz regional settings problem se manifestira na način da kada se npr. u saldakonti dobavljača, ulazni računi klikne na unos program se ne prebaci iz tabelarnog prikaza u pojedinačni, slično u ostalim prozorima.

Rješenje koje je do sada pomoglo je da se u Control panelu>Clock, Language, and Region>Region and Language> Aditional Settings, tab Date klikne dolje desno na tipku "Reset" tj. "Postavi izvorno" za hrvatske windowse. Nakon toga problem je u većem broju slučajeva riješen.

08.03.2017
  region and language id:0023

Poruka kod pokretanja programa u vezi NLS-a

Kod pokretanja programa dobivate poruku sa upozorenjem u vezi NLS-a (National Language Sistem) i ne možete ući u program.

Kompletna poruka glasi:

Baza podataka ima drugačiji NLS (NLS-National Language Sistem) od tekućeg na ovom operativnom sistemu-računalu! Prije daljnjeg rada je potrebno uskladiti NLS tako što ćete pokrenuti pakiranje svih datoteka u sljedećem prozoru! Razlog promjene NLS je ako ste bazu premjestili sa nekog drugog računala!

Od verzije 11.0 tabele sa podacima sadrže National Language Support (NLS) Locale Identifiers, tj. sadrže informacije o country/region kodovima, a koji su drugačiji na svakom operativnom sistemu (WinXP, Win Vista, Win 7, Win8, Win 10 i dr.) pa je kod prijenosa programa na drugo računalo obavezno napraviti Pakiranje svih datoteka kako bi se datoteke prilagodile tekućem NLS-u, ako program primjeti da je NLS drugačiji sve će datoteke biti read-only tj. samo za čitanje dok se ne napravi pakiranje datoteka

Najčešći slučaj ovog upozorenja kod pokretanja programa je kada se program, tj. direktorij Ipos knjigovodstvo, premjesti sa jednog na drugo računalo na kojem su različite verzije windowsa.

Međutim mogući su i drugi slučajevi, niže navodimo neke od njih iz baze pitanja i odgovora korisnika

1. slučaj

P: Korisnik ima ver 11.1 koja je prije bila pod Win7 OS-om.
Nakon automatske nadogradnje sa Win7 na Win10 OS korisnik je pokretao program u Compatibility modu za Win7.

Problem nastaje kod pokušaja nadogradnje programa na ver 14.0 jer program za nadogradnju opetovano traži usklađivanje NLS-a sa Win10 OS-om.

Usklađivanje NLS-a (pakiranje datoteka) pod Win7 ne rješava problem jer datoteke nisu usklađene sa Win10, a opet program se u ver 11.1 ne može pokrenuti pod Win10 da bi se napravilo usklađivanje.
Sistem - ID:144005 - 02.01.2017

O: Rješenje je pokretanje programa knjigovodstvo.exe u compatibility modu Win7 i pakiranje, nakon toga pokretanje update.exe u kompatibiliti modu Win7 da bi se napravila nadogradnja.

Na kraju pokretanje knjigovodstvo.exe u normalnom modu Win10 i indeksiranje.

2. slučaj

P: Napravili smo reinstalaciju Windowsa sa verzije 7 x64 na verziju 8.1 x64. Kopirali smo IPOS folder na isto mjesto u Windowsima 8.1 (c:\Program Files (x86)\IPOS\IPOS knjigovodstvo\). Verzija IPOS-a je 13.4.2

Sada prilikom pokretanja IPOS-a dobijemo poruku "Baza podataka ima drugačiji NLS od tekućeg na ovom operativnom sistemu-računalu. Prije daljnjeg rada je potrebno uskladiti NLS tako što ćete pokrenuti pakiranje svih datoteka u sljedećem prozoru!". Kada pokrenemo pakiranje dobijemo poruku "Pakiranje nije kompleno uspjelo! Sistemska poruka (Tfm0002500Indeksi:NexusDB: taDneprog: Database is read only. [$2905/10501]).
Sistem - ID:142938 - 30.08.2016

O: Morate staviti program tj. direktorij "...Ipos knjigovodstvo" na dio diska gdje kao korisnik imate pravo pisanja jer vas widnowsi blokiraju.

Savjetujemo npr. "D:\Ipos\Ipos knjigovodstvo", stavite na direkorij prava Read/Write, ako to ne pomaže probajte se logirati kao Administrator da vidite da li ima razlike.

3. slučaj

P: Program imamo instaliran na serveru sa operativnim sistemom Windows Server 2012 i svaki put kad trebamo napraviti nadogradnju izgubimo pola dana na taj posao jer nadogradnju pokrećemo sa radne stanice (Windows 7) i kad trebamo početi samu nadogradnju javlja se poruka
„ NLS baze podataka je različit od NLS-a operativnog sistema“.

Kad kopiram Program na radnu stanicu pojavi se novi identifikacijski broj i normalno onda nadogradnju ne možeš više taj dan napraviti
Sistem - ID:138438 - 08.01.2015

O: U pravilu se nadogradnja radi na računalu na kojem se fizički nalazi instalacija tj. direktorij Ipos knjigovodstvo i onda navedene poruke neće biti.

Ako pak nadogradnju želite napraviti na nekom drugom računalu tada:

 1. Kopirate cijeli direktorij Ipos knjigovodstvo u neki Temp direktorij na drugom računalu
 2. Pokrenete program za nadogradnju na tom računalu
 3. Očitate identifikacijski broj nadogradnje i generirate ključ na internetu
 4. Vratite cijeli direktorij Ipos knjigovodstvo natrag na prvotno računalo
 5. Tek sada otključate finalno program koji se zaključa nakon nadogradnje

Poruka „ NLS baze podataka je različit od NLS-a operativnog sistema“ će se javiti svaki puta kada pristupate bazi na drugom operativnom sistemu i nakon toga je potrebno napraviti Pakirane datoteka.

Ako program za nadogradnju pokrenete na računalu A i generirati identifikacijski broj i ključ i ne krenete sa samom nadogradnjom nego premjestite instalaciju na računalo B i tamo nastavite nadogradnju logično je da ključ neće odgovarati.

4. slučaj

P: Problem kada se kod nadogradnje programa sa novom verzijom uzastopno javlja poruka niže i nakon što je provedeno pakiranje datoteka. "NLS baze podataka je različit od NLS-a operativnog sistema.

Zatvorite program za nadogradnju, na ovom računalu uđite u program Ipos knjigovodstvo i pokrenite pakiranje svih datoteka kako bi uskladili NLS baze i OS-a!!"
Sistem - ID:135265 - 09.01.2014

O: Ova situacija se javlja većinom onda kada je korisnik npr. neku stariju verziju, koja nije predviđena za rad na novijoj verziji windowsa npr. Windows 8, pokretao na način da je izvršnu datoteku pokretao u tzv. Compatibility modu npr. za Windows 7.

Ako to nije slučaj tada može pomoći ako se i direktorij Ipos knjigovodstvo i Ipos update premjeste u neki drugi direktorij npr. koji nije u rootu diska, nakon toga se poruka najčešće ne javlja.

5. slučaj

P: Problem kada se kod nadogradnje programa sa novom verzijom uzastopno javlja poruka niže i nakon što je provedeno pakiranje datoteka. "NLS baze podataka je različit od NLS-a operativnog sistema

Zatvorite program za nadogradnju, na ovom računalu uđite u program Ipos knjigovodstvo i pokrenite pakiranje svih datoteka kako bi uskladili NLS baze i OS-a!!"
Sistem - ID:135265 - 09.01.2014

O: Ova situacija se javlja većinom onda kada je korisnik npr. neku stariju verziju, koja nije predviđena za rad na novijoj verziji windowsa npr. Windows 8, pokretao na način da je izvršnu datoteku pokretao u tzv. Compatibility modu npr. za Windows 7.

Ako to nije slučaj tada može pomoći ako se i direktorij Ipos knjigovodstvo i Ipos update premjeste u neki drugi direktorij npr. koji nije u rootu diska, nakon toga se poruka najčešće ne javlja.

6. slučaj

P: Problem kod nadogradnje na 12.0 u vezi NLS-a. Svi koji su verziju 11.1, koja nije predviđena za Windows 8, pokretali na Windows 8 na način da su knjigovodstvo.exe pokretali u kompatibiliti modu za Win 7 ili XP neće moći napraviti nadogradnju na ver 12.0 koja podržava Windows 8.

Kada pokrenu nadogradnju program će javiti da baza ima drugačiji NLS tj. onaj za Win 7 i da je potrebno pokrenuti program i napraviti pakiranje datoteka. Međutim kada se to napravi NLS se nije promjenio jer je potrebno pakiranje napraviti u Windowsima 8 bez kompatibiliti moda, a program se bez kompatibilit moda ne može pokrenuti na Win 8.
Sistem - ID:132934 - 28.06.2013

O: Potrebno je program prebaciti na Win 7 ili XP i tamo napraviti nadogradnju (nije potrebno otključati program prije nadogradnje). Nakon nadogradnje program se može vratiti na Windows 8 i tamo pokrenuti pakiranje i otključavanje.

Drugo rješenje bi bilo pokrenuti i program za nadogradnju u kompatibilnom modu, napraviti nadogradnju i nakon toga ver 12.0 pokrenuti u normalnom modu za Windows 8 i napraviti indeksiranje i pakiranje.

7. slučaj

P: Zašto mi kad kog želim ući u program (drugu licencu) stalno traži pakiranje datoteka. U programu radim ja i kolegica, naravno ne istovremeno. Kad to napravim ja nakon toga kolegica ne može ući na svom računalu dok se ne napravi pakiranje. Možemo li to kako otkloniti?
Sistem - ID:130088 - 25.01.2013

O: Zato što u drugoj instalaciji nemate mrežnu verziju.

U novijim verzijama programa se respektira NLS (national language sistem) od Microsofta, očigledno kolegica pristupa programu kroz mrežu sa drugog računala, ili obratno. Ili ćete morati ulaziti u tu instalaciju na istom računalu ili ćete morati instalirati mrežnu verziju da bi NLS bio isti tj. da ne traži pakiranje datoteka kod promjene korisnika.

8. slučaj

P: Program kod svakog ulaska javlja poruku bez obzira na traženo izvršeno pakiranje, poruka glasi:
'Baza podataka ima drugačiji NLS od tekućeg na ovom operativnom sistemu-računalu! Prije daljnjeg rada je potrebno uskladiti NLS tako što ćete pokrenuti pakiranje svih datoteka u sljedećem prozoru! Razlog promjene NLS je ako ste bazu premjestili sa nekog drugog računala (NLS-National Language Sistem)!'

Kako riješiti taj problem?
Sistem - ID:129688 - 10.01.2013

O: Razlog što program i nakon pakiranja javlja o drugačijem NLS-u prilikom pokušaja ulaska u program je što su vam u direktoriju "...Ipos knjigovodstvo\Data" ostale backup datoteke pa npr. datoteka "Partneri.nx1" ima svoj duplikat "Partneri_Backup.nx1" ili je prisutna samo "Partneri_Backup.nx1".

U tom slučaju je potrebno napraviti sljedeće:

 • ako postoje datoteke npr. „Datoteka_Backup.nx1“ i „Datoteka.nx1“ vjerojatno su istog datuma i veličine tada obrišite „Datoteka_Backup.nx1“ datoteku
 • ako postoji samo „Datoteka_Backup.nx1“ bez „Datoteka.nx1“ tada je ne brišite nego preimenujte u „Datoteka.nx1“.

Za brisanje/preimenovanje ćete morati srušiti nxServer ako imate mrežnu verziju.

(kod pakiranja se ne pakiraju *_backup datoteke, ali se kod provjere NLS-a radi kontrola i na njima i od tuda taj problem.

9. slučaj

P: Nakon nadogradnje programa Ipos na novu verziju 11.01 imamo veliki problem. Kako se na stroj na kojem je program instaliran (Win XP) preko Remote Desktpoa spaja naš knjigovodstveni servis (koji radi na Win 7), kod svakog takvog spajanja program zahtjeva indeksiranje s pakiranjem, a isto tako kada mi zelimo koristiti program nakon njihove seanse, program zahtjeva indeksiranje. Ova praksa nam oduzima puno vremena i ometa nas u radu.
Sistem - ID:128368 - 28.08.2012

O: Izgleda da radom preko RemoteDesktopa njihov Windows 7 radi kao da je cijeli program kod njih tj. kao da su oni vaš disk prijavili kao jedan od svojih diskova, iz tog razloga je to tehnički kao da se program vrti na njihovom računalu, a ne na vašem.

Kako vi imate Windows XP svaka promjena na bazi u Win 7 stavlja drugi NLS što kad se vratite na Win XP traži pakiranje datoteka kako bi se NLS uskladio.

Ukratko imate dve rješenja:

 1. Da vidite s njima da se nekako drugačije spoje npr. da oni preuzmu nadzor nad vašim računalom i da rade kao na Win XP
 2. Da uskladite operativne sisteme tj. ili oba račnala Win XP ili oba računala Win 7.

Tehnički mi ne možemo tu ništa učiniti jer je problem u samim windowsima, možete vidjeti tehnički opis problema na http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd464640(VS.85).aspx

22.08.2017
  NLS id:0025

Zastoj kod otvaranja tabelarnih prikaza

Rješenje ako primjetite zastoj rada programa kod otvaranja tabelarnih prikaza sa eksternom dokumentacijom

Eksterni dokumenti se ne nalaze u bazi programa Ipos knjigovodstvo nego u vanjskim datotekama na disku, ali su pohranjene u točno određenim direktorijima i kod povezivanja sa programom Ipos knjigovodstvo program im mijenja naziv tako da ih može povezati sa npr. dokumentima u saldakontiju, fakturiranju, robnim dokumentima, kadrovskoj itd.

U niže navedenim prozorima se u tabelarnom prikazu nalaze informacije o dokumentima koji su povezani sa vanjskim datotekama:

 • Partneri
 • Roba
 • Dnedog
 • RacunKup
 • ObavijestKup
 • DnevnikKup
 • RacunDob
 • ObavijestDob
 • KarticeDob
 • DnevnikDob
 • PutNal
 • LokoVoznja
 • DokumRob
 • DnevnikRob
 • KalkRob
 • RacuniVp
 • DokumRobM
 • DnevnikRobM
 • KalkRobM
 • Os
 • DokumOs
 • DnevnikOs
 • Radnici
 • Razdoblja
 • Kpi
 • Predracuni
 • RadnalUredjaji
 • Narudbe
 • DneBlag
 • Dnegk

U prozoru Postavki nalazi se postavka Program > Putanja na disku do osnovnog direktorija "Dokumenti".

Ako je UNC name do mrežnog računala npr. \\Server-01 upisana krivo, funkcija koja pretražuje disk kako bi prikazala koji vanjski dokumenti su povezani sa pojedinim dokumentima u bazi programa, može na kraće vrijeme zaustaviti program i tabelarni prikaz jer ne može na mreži pronaći navedeno računalo, nakon kraćeg vremena program nastavlja sa radom bez prikaza veza sa eksternim dokumentima.

Potrebno je provjeriti da li je putanja ispravno upisana, svaki razmak, točka i sl. utječe da li je putanja ispravna. Možete jednostavno kopirati cijelu putanju u Windows Explorer i provjeriti da li se na mreži može pronaći ta putanja.
13.01.2019
  tabelarni prikazi, zastoj id:0028

Problem otvaranja direktorija kod doregistracije programa

Uzrok problema ako ne možete otvoriti direktorij sa registracijskom datotekom za doregistraciju programa

Kao što je navedeno u popisu promjena programa ver 15.1

Novi izgled dijaloga za otvaranje i spremanje datoteka

Zamjena dijaloga za otvaranje i spremanje datoteka sa novim modernijim izgledom novih windowsa u sljedećim mjestima/prozorima:

- prozor za pregled izvještaja
- rutina za simulaciju unosa preko tipkovnice
- prozor postavki
- otvaranje registracija
itd.

Za ispravan prikaz novih windows dijaloga morate imati novije Windowse 10 jer je verzija Iposa 15.1 napravljena za noviji OS, a koristi se rutina za import datoteka iz windowsa.

Ako imate mrežnu verziju programa gdje se program nalazi na starom OS-u npr. Win7 i sl., a na nekoj od radnih stanica imate Windows 10 tada pokušajte pokrenuti doregistraciju na toj radnoj stanici.
11.02.2019
  doregistracija, registracijska datoteka id:0029

Problem sa konfig datotekom

Greška prilikom čitanja iz konfiguracijske datoteke! Sistemska poruka (TApplication:NexusDB: : Table does not exist. Root table "konfig" not found [$2728/10024])

Kada se npr. kopira direktorij, a nxServer je aktivan ne uspiju se kopirati konfig.nx1 i još neke datoteke koje tada vjerojatno nedostaju u novoj kopiji. Treba ugasiti nxServer prije kopiranja datoteka.
14.04.2019
  konfig, ta1Konfig id:0030

Problem kada nedostaju neki podaci nakon prijenosa na novo računalo

Kod kopiranja podataka na novo računalo ulaskom u program nedostaju podaci u nekim tabelama

Ulaskom u određene prozore npr. Obračunska razdoblja, Kartice glavne knjige nedostaju podaci u tabelarnom prikazu, indikativno je da tipke u zaglavlju prozora nemaju svoje ikone. Kopirani su podaci sa vanjskog arhivskog diska radi usporedbe, pokretanjem programa ustanovljeno da u arhivi postoje svi podaci. Nakon testno provedenog indeksiranja na jednom partneru podaci se ponovo vide. Sugerirano da se napravi indeksiranje cijele baze jer se nešto očito dogodilo prilikom prijenosa podataka sa starog na novi server.
10.06.2019
  prijenos, nedostaju podaci, novo računalo id:0031

Problem sa ta1Konfig datotekom

Prilikom ulaska u program javlja vam se sljedeća poruka greške: "Greška prilikom čitanja iz konfiguracijske datoteke! Sistemska poruka (TApplication:ta1Konfig: Cannot perform this operation on a closed dataset)"

 • zatvorite program Ipos knjigovodstvo (redovno ili preko Task Managera)
 • ako imate mrežnu verziju isto tako zatvorite sve ostele instance programa na mreži
 • restartajte računalo na kojem je pokrenut nxServer.exe program/service
 • restartajte računalo na kojem je bio pokrenut program

U najvećem broju slučajeva to će riješiti problem ulaska u program, u protivnom imate neki problem sa bazom podataka, javite se djelatnicima Iposa na mail radi udaljene intervencije.

31.07.2019
  ta1Konfig, konfig id:0032