Rješavanje tehničkih problema

Opis

Rješenja za razne teničke probleme na koje možete naići u radu sa programom.


Molimo vas da nam na ipos@ipos.hr dojavite sve nejasnoće iz ovih obavijesti kako bismo ih dopunili sa dodatnim objašnjenjima.


Tagovi (teme)

Sveukupno rješenja u bazi: 37

Grupa rješenja problema sa mrežnim radom

Kod pokretanja programa javlja se poruka "Neuspjela prijava na mrežu" i ne može se ući u program

Poruke mogu biti i "Ne može se pronaći ili konektirati nxServer" i dr.

Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
08.03.2017
  prijava na mrežu, ipos.ini, firewall id:0001

Poruka greške: (Application.exe) has encountered a problem and needs to close ...

Problemi sa Administratorskim ovlastima, Firewallom, Data Execution Prevention (DEP), problemi sa pokretanjem na Windows Server OS-u i dr.

Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
08.03.2017
  firewall, DEP, nxserver id:0002
Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
09.03.2017
  mrežni rad, nxserver id:0024
Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
08.03.2017
  mrežni rad, remoteserver id:0003
Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
08.03.2017
  writeshare id:0004
Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
08.03.2017
  read-only id:0005
Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
08.03.2017
  firewall, nxserver id:0006
Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
08.03.2017
  ipos.ini id:0007
Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
08.03.2017
  shortcut id:0008
Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
08.03.2017
  clienttimeout, timeout id:0009
Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
08.03.2017
  disk id:0010
Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
08.03.2017
  wireless mreža id:0011
Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
08.03.2017
  nxserver.exe id:0012
Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
08.03.2017
  singleExe id:0013
Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
08.03.2017
  nxServerException, nxserver id:0014
Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
08.03.2017
  XP Home id:0015
Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
08.03.2017
  Read/Write prava id:0016
Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
08.03.2017
  prekoračena licenca id:0017
Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
02.01.2020
   id:0033

Grupa Ostalih problema

Rješenja problema kod pokretanja nadogradnje

Rješenje nekih problema kod nadogradnje programa Ipos knjigovodstvo kao što je problem sa pokretanjem programa EStrS.exe, problem da nije prikazan identifikacijski broj za nadogradnju, da se ne može obrisati nxServer.exe i sl.

Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
08.11.2017
  nadogradnja, EStrS.exe, identifikacijski broj id:0026

Problem kod ulaska u program

Prilikom pokretanja programa javljaju se poruke tipa: "Neuspjela prijava na mrežu! Kod greške: 20", "Access violation at address ...", "System Error. Code 87, The parameter is incorrect", "Problem sa sistem.prog datotekom!", i sl.

Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
23.04.2018(zadnja promjena 20.01.2019)
  ulazak u program, kodna stranica, code page, code 87 id:0027
Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
08.03.2017
  naši znakovi id:0018
Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
08.03.2017
  arhiviranje id:0019
Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
08.03.2017
  arhiviranje id:0020

Problem kada je program zaključan i u probnom modu

Razni problemi kada je program zaključan i u probnom modu, kada je program registriran i otključan, a u statusnom redu i dalje piše da "Program nije za komercijalnu upotrebu" i računalo je zaključano.

Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
08.03.2017
  probna verzija, zaključano računalo, zaključana radna stanica id:0021

Nemogućnost prikazivanja Helpa (knjiga.chm) u mrežnom okruženju,"The page cannot be displayed"

Problem je prisutan kada se help.chm nalazi na mrežnoj putanji ili UNC name, u tom slučaju za određeni naslov u sadržaju može biti blokran prikaz teksta. Problem možete djelomično zaobići i tako da help.chm kopirate u neki drugi direktorij koji nije mrežni, ili možete otvoriti help na www.ipos.hr.

Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
08.03.2017
  help id:0022
Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
08.03.2017
  region and language id:0023

Poruka kod pokretanja programa u vezi NLS-a

Kod pokretanja programa dobivate poruku sa upozorenjem u vezi NLS-a (National Language Sistem) i ne možete ući u program.

Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
22.08.2017
  NLS id:0025

Zastoj kod otvaranja tabelarnih prikaza

Rješenje ako primjetite zastoj rada programa kod otvaranja tabelarnih prikaza sa eksternom dokumentacijom

Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
13.01.2019
  tabelarni prikazi, zastoj id:0028

Problem otvaranja direktorija kod doregistracije programa

Uzrok problema ako ne možete otvoriti direktorij sa registracijskom datotekom za doregistraciju programa

Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
11.02.2019
  doregistracija, registracijska datoteka id:0029

Problem sa konfig datotekom

Greška prilikom čitanja iz konfiguracijske datoteke! Sistemska poruka (TApplication:NexusDB: : Table does not exist. Root table "konfig" not found [$2728/10024])

Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
14.04.2019
  konfig, ta1Konfig id:0030

Problem kada nedostaju neki podaci nakon prijenosa na novo računalo

Kod kopiranja podataka na novo računalo ulaskom u program nedostaju podaci u nekim tabelama

Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
10.06.2019
  prijenos, nedostaju podaci, novo računalo id:0031

Problem sa ta1Konfig datotekom

Prilikom ulaska u program javlja vam se sljedeća poruka greške: "Greška prilikom čitanja iz konfiguracijske datoteke! Sistemska poruka (TApplication:ta1Konfig: Cannot perform this operation on a closed dataset)"

Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
31.07.2019
  ta1Konfig, konfig id:0032

Problem kod eksporta izvještaja u PDF i druge formate

Problem kada se u PrintPreview prozoru ne može spremiti izvještaj u PDF ili neki drugi format. "Poruka u programu: "Direktorij za spremanje privremene datoteke ne postoji na disku, kreirajte ga ili odaberite drugi:" Istodobno kada se mišem pozicionirate iznad tipke "PDF Export" prikaže se tekst: "Exportiraj PDF dokument ... Test.pdf", dakle nije navedena putanja direktorija.

Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
26.01.2021
  PDF, eksport, PrintPreview, izvještaj id:0034

Problem neispravno upisane putanje do eksternih dokumenata

Prilikom ulaska u program javlja vam se sljedeća poruka "Neispravno upisana putanja u postavkama do eksternih dokumenata! npr. D:\Ipos\Ipos knjigovodstvo ..."

Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
23.02.2022
  eksterni dokumenti id:0035

Poruka greške kod pokretanja programa: TheTransaction was corrupt due to an earlier failure

Prilikom pokretanja programa u mrežnom modu, a nakon nekih problematičnih radnji, javlja se poruka Iposa: Ne može se pronaći ili konektirati na nxServer. Provjerite da li je pokrenut nxServer. Sistemska poruka (Tfm1010002DataServer:NexusDB:nxSession: The Transaction was corrupt due to an earlier failure. No commit took place. You need to rollback this transaction. [$3C53/15443])

Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
29.11.2022
  transaction corrupt, rollback id:0036

Problem sa otvaranjem Ipos XML eksportiranih izvještaja u MS Excelu

Kada se eksportirani izvještaji iz Ipos programa u XML formatu kao što je npr. "Financijsko > Izvještaji > Bruto bilanca (XML) (graf)" i slični pokušaju učitati/otvoriti u Microsoft Excel programu javlja se greška u Excelu.

Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
05.07.2023
  XML eksporti, excel problem id:0037