Pitanja i odgovori

Uputa

Za dodatno pretraživanje teksta prikazanih pitanja pritisnite CTRL+F u vašem browseru.


Redoslijed

Prikaži pitanja

Odabir modula

Odaberite module za koje želite vidjeti odgovore

    
Tagovi (teme)

Tražite tekst hrk-eur za prikaz pitanja u vezi konverzije!

Ukupno pronađeno pitanja/odgovora: 4

Grupa: Obračun dohodka 4

P: U šifrarniku općina postavio sam 0 - svi gradovi/općine.
Jel to Ok (Polja prazna za: Porezna ispostava, Županija, Uplatni račun)?

Čitajući pažljivije, a nakon unosa Općina: Velika Gorica, Sv. Ivan Zelina, Senj koji imaju porezne stope 20% i 30%
Shvatio sam da ih u stvari nisam ni trebao upisivati jer bi program za njih uzimao podatak iz općine 0 Svi gradovi/općine?
Da li smeta da ih sada ne brišem kada sam ih već upisao?
Obračun dohodka - ID:163050 - 29.12.2023
  porezna reforma 2024
O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: Da li su redovi 101 i 102 obavezni kako bi program mogao izračunavati Konačni obračun poreza ili
ako ih obrišem Konačni obračun će se zbog promjena koje ste napravili „u pozadni“  obračunati ispravno?
Obračun dohodka - ID:163051 - 29.12.2023
  porezna reforma 2024
O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: U prilog maila je moj joppd za 12-23 sa popisom grešaka
Stranica A ,TOČKA VI.4  2 ne upisuje dobro
Stopu umanjenja je upisao u doprinos za zapošljavanje invalida

RM_AVI42_1
Iznos VI.4.2 mora biti jednak zbroju B.12.9 ili 0,00 ako je u B.12.9. iskazana umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO I stup
Obračun dohodka - ID:163018 - 27.12.2023
  joppd, porezna reforma 2024
O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: Možete dodatno pojasniti što treba napraviti u programu Ipos po pitanju promjena stopa poreza na dohodak od 1.1.2024 po općinama?
Obračun dohodka - ID:162964 - 21.12.2023
  porez na dohodak, porezna reforma 2024
O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!