Instalacija Nexus Servisa

Verzija 3.X Nexus servera

Servis

U verziji 3.0 i novijima instalacija Nexus servisa je pojednostavljena, dapače to je inicijalni način instalacije.

Dovoljno je samo pokrenuti program nxServer.exe i on će se instalirati kao servis. U trayu će biti prikazana ikonica nxServera, ako je sa crvenim kvadratićem potrebno je kliknuti na nju desnim klikom i iz menia odabrati Start za pokretanje servisa.

Nakon što je servis pokrenut desnim klikom na ikonicu (sada sa zelenim kvadratićem) možemo iz menia odabrati "Server configuration" i otvorit će se web stranica u internet pretraživaču sa podacima za administraciju.

Slika prozora Service - Server

 

Slika prozora Service - TCP/IP

Program (interactive)

Ako želimo nxServer pokrenuti kao običan izvršni program onda ga moramo pokrenuti sa parametrom "interactive" tj. shortcut koji ima u Target polju "...nxServer.Exe" /interactive.

U ovom modu nxServer je pokrenut kao svaki drugi program, dvostruki klik na ikonu u trayu ili desni klik pa Config otvara prozor programa za konfiguraciju.

Slika prozora Program - Server

Slika prozora Program - TCP/IP

 

Verzija 2.X Nexus servera

Jedno ograničenje Nexus Servera je da na server računalo uvijek neko mora biti logiran.
Korisnici Windowsa NT, 2000 ili XP-a, Nexus Server mogu instalirati kao WinNT Servis.

Prilikom instalacije je potrebno da budete logirani kao Administrator.

 

Za instalaciju Nexus Servisa pokrenite izvršnu datoteku nxServer.exe sa opcijom Install

nxServer/Install

Za deinstalaciju Nexus Servisa sa opcijom Uninstall

nxServer/Uninstall

Kod instalacije servera bit će potrebno upisati user account i password. Očekuje se u formatu DomainName\AccountName.
DomainName može biti '.' za local domain. Selektirani account mora imati prava kao 'logon as service'.

Ovo možete pridružiti user accountu sa Microsoft policy editorom.

Primjer:

NAPOMENA: Kod instalacije Nexus Servica na OS Windows 2003 Server tj. u pravom Client/Server okruženju User name i password stavite od Administratorskog accounta, Administrator.

Servis će biti instaliran kao Automatic, to znači da će se pokrenuti kod svakog podizanja računala.

Program verzija nxServera, za razliku od servisa, se pokreće bez ikakvih parametara

Ako želite prije početka rada Nexus Servisa promjeniti konfiguraciju servera (inicijalno je to urađeno samom instalacijom Ipos knjigovodstva) možete to učiniti na sljedeći način:

Nexus servis registrira se kao event message source i ako se dogodi neka greška, zapisuje se u Windows event log.

U nxServeru u "Database Settings>Transports>TCP/IP Transport>Threads>Concurrent IOCP Threds" mora biti veći broj od 0 inače se nećete moći spojiti sa više od jedne radne stanice u program.
Sumnja na krivu postavku u ovom polju ukazuje greška kod pokretanja druge instance programa:
"NexusDB:<unnamed TnxDatabase instance>: Cannot access file. File may be in use by another process. [$2405/9221]
Neuspjela prijava na mrežu."

Ne možete zamijeniti Nexus servis novom verzijom sve dok Event Viewer nije zatvoren tj. dok i sam Nexus servis nije zaustavljen.
OVO NAROČITO VRIJEDI KOD POKRETANJA NADOGRADNJE IPOS KNJIGOVODSTVA.

Copyright © IPOS 1992-2023.