Tekuće aktualnosti

Info

Stranica na kojoj su objavljene tekuće aktualnosti, zatim hitne upute širem krugu korisnika i sl.

Naslov aktualnosti je link, klikom na njega se otvara i zatvara sadržaj aktualnosti.


Molimo vas da nam na ipos@ipos.hr dojavite sve nejasnoće iz ovih obavijesti kako bismo ih dopunili sa dodatnim objašnjenjima.


Tagovi (teme)

Sveukupno aktualnosti u bazi: 64

26.01.2024

Problemi sa antivirusnim programom Eset NOD32

Kod instaliranja podverzija neki korisnici koji koriste ESET NOD3 antivirusni program prijavili su da im antivirus izvršnu datoteku knjigovodstvo.exe stavlja u karantenu tj. obriše originalnu datoteku.

  virusi, eset nod32 id:0065
Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!

25.12.2023(zadnja promjena 29.01.2024)

Porezna reforma 2024.

Osvrt na promjene u vezi Porezne reforme 2024. i izmjene u programu Ipos u vezi istih

  porezna reforma 2024, free id:0064
31.12.2023. izdana je v2.0 dokumenta sa Kratkim podsjetnikom za prvi obračun plaća u 2024.

Sadržaj je u obliku PDF dokumenta i možete ga pogledati na linku Porezna reforma 2024 v3.0.pdf

Link za download na lokalno računalo Porezna reforma 2024 v3.0.pdf

Aktualne odgovore na pitanja korisnika na temu Porezne reforme 2024. možete pogledati na linku Pitanja i odgovori korisnika u vezi Porezne reforme 2024

Ako imate veći broj djelatnika za obračun plaća koji stanuju u većem broju općina/gradova (npr. više od 20-ak općina) na nižem linku možete skinuti datoteku PorDohodak.nx1 tj. šifrarnik Poreza na dohodak sa svim općinama/gradovima koji su do zaključno 20.12.2023. promjenili osnovne stope poreza na dohodak. Vjerojatno će još općina to napraviti do 31.12.2023.

Jednostavnije je jednokratno upisati/ažurirati jedan određeni broj općina i stopa poreza nego skidati i kopirati te datoteke i onda imati stotinjak općina u kojima je većina njih višak.
Još jednom, razrede poreza na dohodak upisujete samo za općine koje su mijenjale stope, a u kojima istodobno stanuju zaposlenici za koje obračunavate plaću, za sve ostale općine koriste se razredi općine 0 - svi gradovi/općine

Link za download Šifrarnik PorDohodak.nx1 i Opcine.nx1

Podatke o općinama u kojima nemate zaposlenike možete obrisati, sve općine iz popisa poreza na dohodak morate imati u šifrarniku općina tj. po potrebi ga ažurirajte.

Datoteke koje ste skinuli (PorDohodak.nx1 i Opcine.nx1) možete zatim kopirati u instalaciju Iposa u direktorij "...Ipos knjigovodstvo\Data\Skupne" preko postojećih datoteka PorDohodak.nx1 i Opcine.nx1.

Za postojeće datoteke PorDohodak.nx1 i Opcine.nx1 najprije napravite sigurnosnu kopiju na neko drugo mjesto!!

Ako vaši windowsi imaju drugačiji NLS datotečnog sustava potrebno je napraviti Pakiranje datoteka, samo grupu "Skupne datoteke za program", to možete sigurnosti radi napraviti bez obzira na NLS.

Na stranicama Porezne uprave u dijelu Porezna reforma 2024. možete skinuti/download excel tablicu sa svim općinama i stopama poreza aktualnim do određenog datuma, naziv linka "Stope godišnjeg poreza na dohodak".

Link stranicu PU Porezna reforma 2024

Godišnje stope/razredi za konačni obračun poreza na dohodak

Da bismo olakšali korisnicima unos/izmjenu stopa i raspona iznosa u programu će se godišnji porezni razredi (redni brojevi 101 i 102) generirati računski tako što će se svi iznosi na mjesečnom nivou množiti sa faktorom 12 (mjeseci).

Ovo će biti moguće samo ako godišnje stope ostanu iste kao mjesečne, godišnji iznosi ostanu kao 12 x mjesečni, ako to u nekom trenutku ne bude tako tada će biti potrebno dodati redove 101 i 102 za svaku općinu sa svojim parametrima godišnjeg obračuna.

Mjesečni porezni razredi moraju imati redne brojeve 1 i 2, nikako se redni brojevi ne smiju nastavljati nizom 1, 2, 3, 4, 5, ... preko drugih općina.

23.05.2023

Izuzimanje datoteka (podataka) u programu Ipos knjigovodstvo

Postoje slučajevi u kojima korisnici imaju potrebe izuzeti/obrisati neke poslovne partnere i/ili starije poslovne godine za koje vode poslovne knjige

  matične firme, poslovne godine, izuzimanje podataka id:0063
Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!

06.04.2023

Zakon o održivoj uporabi pesticida i prodaja sredstava za zaštitu bilja SZB

Dana 23. travnja 2022. godine na snagu je stupio novi Zakon o održivoj uporabi pesticida. Od subjekata u prodaji sredstava za zaštitu bilja (SZB) zahtijevaju se intervencije na poslovnim programima (softverima) prodajnih mjesta u svrhu povezivanja s Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS-om).

  pesticidi, free id:0062

Dana 23. travnja 2022. godine na snagu je stupio novi Zakon o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“, br. 46/22.) (u daljnjem tekstu: Zakon). Kako bi njegova provedba bila u potpunosti omogućena, Fitosanitarni informacijski sustav (u daljnjem tekstu: FIS) je nadograđen, a od subjekata u prodaji sredstava za zaštitu bilja (SZB) zahtijevaju se intervencije na poslovnim programima (softverima) prodajnih mjesta u svrhu povezivanja s FIS-om.

Nadogradnjom FIS-a te prilagodbom softvera prodajnih mjesta biti će omogućena razmjena podataka o prodaji SZB (krajnjim korisnicima) između poljoprivrednih ljekarni i drugih prodajnih mjesta koja prodaju SZB i FIS-a putem web servisa. Ova razmjena podataka mora biti jednostavna, brza i sigurna.

Da bi se omogućila razmjena potrebno je osigurati osnovne funkcionalnosti:

 • preuzimanje kataloga SZB od strane prodajnih mjesta,
 • potvrda prava djelatnika u distribuciji za davanja savjeta i prodaju SZB,
 • mogućnost provjere prava kupovine za pojedinog kupca,
 • zaprimanje podataka o prodaji od strane FIS sustava.

Podaci o SZB moraju biti razvrstani u kategorije na oba mjesta (i u FIS-u i na prodajnom mjestu) te ti podaci moraju biti sinkronizirani. Sinkronizaciju podataka potrebno je obaviti prilikom povezivanja prodajnog mjesta sa FIS-om, na način da se povuku izmjene podataka od prethodnog dana. Stavljanje ovog sustava u rad predviđeno je za 1. siječnja 2023. godine, nakon čega subjekti prodajne mreže više neće prijavljivati količine SZB prodane krajnjim korisnicima preko e-obrazaca.

Svi distributeri, odnosno sva prodajna mjesta obvezni su do 23. travnja 2023. godine uskladiti svoje poslovanje s odredbama Zakona. Ona prodajna mjesta koja ne naprave integraciju s FIS-om neće biti u mogućnosti razmjenjivati podatke sa FIS-om, po pitanju provjere prava kupca putem barkod čitača, te provjere registracije SZB NEĆE SE MOĆI BAVITI DISTRIBUCIJOM I PRODAJOM SZB.

Korisnici programa Ipos koji se bave distribucijom i prodajom SZB-a mogu u svrhu usklađivanja poslovanja sa odredbama toga Zakona koristiti pomoćne programe vanjskih firmi kao što je npr. tvrtka Adriasoft sa svojom aplikacijom Quick.

Quick je aplikacija za vođenje poslovanja s modulom za FIS servise. Quick aplikacija se može koristiti samostalno ili kao nadopuna za postojeće programe koji nemaju mogućnost komuniciranja s FIS servisima. Podaci o produktima (sredstvima za zaštitu bilja, SZB) se automatski importiraju i ažuriraju u lokalnu bazu podataka i ne treba ih unositi ručno.

To znači da korisnici Ipos-a i dalje mogu nastaviti koristiti Ipos kako su ga do sada koristili, a u slučaju da je predmet prodaje jedno ili više sredstava za zaštitu bilja - SZB, onda svu potrebnu provjeru, evidenciju i komunikaciju mogu odraditi kroz aplikaciju Quick Adriasofta koja se instalira na istom računalu na kojem je Ipos aplikacija.

U vezi navedenog možete kontaktirati g. Lučić Jadranka iz Adriasofta:

 • mob: 091 565 5251
 • mail: jlucic@adriasoft.hr

Linkovi na dodatne informacije:

01.12.2022

Pregled novih cijena od 1.1.2023. godine

Pregled novog cjenika Ipos programa u eurima od 1.1.2023. godine usporedno sa starim cjenikom u kunama.

  cjenici, free id:0061

Cijene Ipos programa se nisu mijenjale gotovo desetljećima, već na samom početku 90-tih godina su kreirane pristupačne zaokružene cijene koje smo manje više zadržali do danas.

Uvođenjem EUR-a od 1.1.2023. godine naše cijene se neće jednostavno podijeliti sa fiksiranim tečajem 7,53450 kn za 1 eur nego će se formirati na način da budu zaokružene i jednostavne za računanje, zaokruživanje će biti na više, dakle biti će određeno povećanje cijena.

Istodobno će se napraviti i neka usklađenja između pojedinih modula/usluga kod kojih je tokom vremena došlo do značajnijih promjena.

Kako su cijene pretplata, nadogradnji i najma određene u postotku od ukupne vrijednosti programa korisnika prema tekućem cjeniku samim time će doći i do određenog povećanja cijena navedenih stavaka.

U tablici su paralelno prikazane sadašnje cijene u KN i nove cijene u EUR koje će vrijediti od 1.1.2023.

R.b. Naziv modula/usluge Cijena stara KN Cijena nova EUR
Osnovni moduli
Glavna knjiga 1.500,00 250,00
Saldakonti kupaca 1.000,00 150,00
Saldakonti dobavljača 1.000,00 150,00
Blagajna, putni nalozi, loko vožnja 1.000,00 150,00
PDV obrazac, knjige UR-a i IR-a 1.000,00 150,00
Robno i materijalno poslovanje 2.000,00 300,00
Fakturiranje u veleprodaji 1.500,00 250,00
Proizvodnja i servis 2.000,00 300,00
PC blagajna 1.000,00 200,00
Maloprodajne zalihe 2.000,00 300,00
Osnovna sredstva 1.000,00 150,00
Obračun plaća i drugih dohodaka 1.500,00 250,00
Kadrovska evidencija 750,00 150,00
Poslovanje obrtnika (KPI, KPR) 500,00 100,00
Dodatne rutine u programu
Rad sa instalacijama na izdvojenim lokacijama 4.000,00 600,00
Digitalno potpisivanje PDF dokumenata 2.000,00 300,00
Automatski prošireni XML LagerVpMp 2.000,00 300,00
Zabranjene firme/godine 2.000,00 300,00
Slanje/primanje eRačuna 2.000,00 300,00
Kriptiranje baze podataka 2.000,00 300,00
Razne usluge
Cijena sata intervencije (udaljeno, pismeno ...)
Obračun za svakih započetih 15 minuta
400,00 80,00
Minimalno mjesečna Pretplata nadogradnje 50,00 10,00
Minimalno mjesečno Paušalno održavanje 200,00 40,00
Minimalno mjesečni najam+nadogradnje 150,00 25,00
Minimalno mjesečni najam+održavanje 300,00 50,00
Minimalno mjesečni najam 100,00 15,00
Doplata kod usluge nadogradnje jednokorisnička ver 100,00 20,00
Doplata kod usluge nadogradnje mrežna ver 200,00 40,00
Doplata kod usluge konverzije HRK-EUR 30,00
Minimalna cijena nadogradnje 500,00 100,00
Doplata kod usluge instalacije/intervencije za dodatnu instalaciju 200,00 40,00
Cijena sata programiranja 400,00 80,00

08.07.2022

O verzijama, podverzijama i nadogradnjama programa Ipos knjigovodstvo

Osvrt na učestalosti verzija i podverzija programa Ipos nekad i sada, razlike verzija i podverzija, informacije o nadogradnjama.

  verzije, nadogradnje, free id:0060

O verzijama

Program Ipos knjigovodstvo kod označavanja verzija koristi 4 broja X.Y.Z.N koje se obično zovu major.minor.release.build. Svaki proizvođač software-a može odlučiti na koji način će označavati svoj proizvod.

Npr. u verziji programa Ipos 18.0.5.2204 značenja su: 18.0 verzija - 5 podverzija - 2204 oznaka godine i mjeseca izlaska verzije (odnedavno)

Dakle prva dva broja X.Y označavaju verziju, treći broj Z je oznaka podverzije verzije, a N je samo informativno godina i mjesec i zato se taj broj obično izostavlja u informacijama, ali ako pogledate Properties programa knjigovodstvo.exe vidjet ćete da postoji i taj četvrti broj.

Bitno je da se kod izlaska svake nove verzije X.Y starija verzija (npr. 17.1) mora nadograditi programom za nadogradnju iz razloga što se radi o većim promjenama.

Kod izlaska podverzije mijenja se treći broj npr. 18.0.1, 18.0.2 itd. Ako imate osnovnu verziju 18.0 za instalaciju svake podverzije je dovoljno samo kopirati osnovni program knjigovodstvo.exe umjesto postojećeg. U nekim iznimnim situacijama je potrebno napraviti i neke dodatne radnje npr. staviti novu verziju NexusDb servera i sl.

Uvijek provjerite da li imate za određenu verziju X.Y (npr. 18.0) zadnju podverziju x.y.Z (npr. 18.0.3, 18.0.4 itd.) koja se nalazi na istoj stranici http://www.ipos.hr/PagesUser/DownloadUser.aspx gdje i datoteka za nadogradnju. Za podverziju nema instalacije samo se zamijeni datoteka knjigovodstvo.exe.
(Datoteka je komprimirana i nakon skidanja se zove npr. Knjigovodstvo_18.0.4.zip, potrebno ju je raspakirati u originalnu datoteku knjigovodstvo.exe koju ćete samo kopirati na mjesto postojeće u direktorij Ipos knjigovodstvo, nema nikakave dodatne instalacije, otključavanja i sl.)

U verzijama 17.1 (Delphi 10.4), 18.0 (Delphi 11) i sl. prvi broj označava da je program napravljen sa drugom verzijom razvojnog alata Delphi tj. veću promjenu, dok ako je razlika samo u drugom broju znači da su obje verzije napravljene sa istom verzijom Delphi alata, ali opet je promjena takva da je potrebna klasična nadogradnja, update.

Učestalost verzija

Korisnici koji već duže vrijeme rade u Iposu će primjetiti da su nekad (2003.-2012.) osnovne verzije programa X.Y izlazile češće, u prosjeku 4 verzije u godini, dok unatrak nekoliko godina osnovne verzije izlaze 1 do 2 godišnje.
Današnji windowsi, antivirusi, firewalli su postali kompleksniji i kod klasične nadogradnje često treba malo više znanja od običnog pokretanja nadogradnje te smo odlučili smanjiti broj osnovnih nadogradnji kako bismo olakšali rad korisnicima.

Broj promjena i dodataka u programu se nije smanjio, ali smo dobar dio između dvije osnovne verzije ubacili u podverzije koje se vrlo jednostavno implementiraju ubacivanjem novog knjigovodstvo.exe programa. Čak smo u nekim situacijama gdje je to bilo moguće i dodavanje novih polja u bazu napravili kroz podverzije.

Cijene nadogradnji

Što se tiče cijena nadogradnji za korisnika, na njih ta učestalost ne utječe jer je cijena godišnje nadogradnje uvijek 12% od vrijednosti korisnikovog programa, pomnožena sa brojem godina razlike od korisnikove verzije do verzije koju kupuje.

Zato uvijek kažemo da je isplativije tokom 5 godina kupiti svaku godinu nadogradnju, nego kupiti jednu nadogradnju u 5 godina. U prvoj varijanti korisnik uvijek ima sve tekuće promjene, a u drugoj 5 godina ne koristi prednosti tekućih promjena, a na kraju plaća istu cijenu jer će se kad tad dogoditi neka obavezna zakonska promjena zbog koje će trebati nadograditi program.

Može se dogoditi situacija da zbog izvanrednih okolnosti u jednoj godini izađu dvije (ili više) verzija sa neophodnim zakonskim izmjenama, tom slučaju korisnik plaća npr. 2 x cijenu godišnje nadogradnje jer je 12% vrijednosti programa minimalna cijena.

Dodatna prednost je i to što korisnici tekuće verzije programa imaju potpuni pristup bazi znanja na webu dok drugi korisnici imaju pristup redovnim uputama-helpu i ograničenom dijelu baze znanja.

Svi koji žele koristiti program u ozbiljnom poslovanju, zbog učestalih propisa su primorani kad tad uhvatiti korak sa promjenama, a najpovoljnija varijanta za to je korištenje Pretplata na nadogradnje.
Isto tako je financijski lakše plaćati tokom vremena manje iznose mjesečnih cijena nego nakon nekoliko godina odjednom veći iznos.

Zašto se mora plaćati cijena nadogradnji više godina unatrag?

Kod određivanja cijena za nadogradnju programa moguće su bile dvije varijante, jedna je bila da se određuje cijena za svaku promjenu u programu kojih trenutno ima 2288 (popis svih na linku https://ipos.hr/promjene). Ovo bi bilo dosta komplicirano za ovako veliki broj promjena i dodataka.

Druga varijanta je da se odredi cijena za sve promjene u nekom kalendarskom razdoblju. Kako cijena ne može biti ista za nekoga tko ima vrijednost programa 1.000 kn ili 30.000 kn ta je cijena određena u postotku kao 12% godišnje.
Podloga za to je neko uobičajeno vrijeme amortizacije nematerijalne dugotrajne imovine, u ovom slučaju je pretpostavljeno vrijeme cca 8,3 godine. Kada korisnik ima verziju stariju od 8,3 godine cijena nadogradnje je izjednačena sa cijenom samog programa i ne može biti veća od toga.

Dakle, cijena nadogradnje je cijena svih promjena koje se odnose na module koje korisnik posjeduje. Da bi iznos koštanja nadogradnje bio jasniji ta cijena nije izražena u jednom apsolutnom iznosu nego je podijeljena po godinama.

Primjer: Vrijednost programa po tekućem cjeniku 5.000 kn
Korisnik posjeduje verziju koja je više od dvije godine starija od tekuće verzije
5.000 kn x 12% = 600 kn cijena jednogodišnje nadogradnje
600 kn x 3 godine = 1.800 kn cijena ukupne nadogradnje

Dakle u toj cijeni su sadržane sve promjene koje su nastale od datuma vaše verzije koju trenutno imate pa do datuma zadnje tekuće verzije koju kupujete.

Ukupna cijena koštanja nadogradnje će biti ista bez obzira da li kupovali nadogradnju svake godine ili svake 3 godine, što je i u redu jer u oba slučaja dobivate iste promjene.


Usluga instalacije nadogradnje

Korisnici koji smatraju da je za njih instalacija nadogradnje prekomplicirana, pogotovo mrežna verzija, mogu zatražiti intervenciju Iposa da im se instalira nadogradnja. Cjenik intervencija je na linku https://ipos.hr/odrzavanje#intervencije

10.06.2022(zadnja promjena 17.01.2023)

Konverzija KN u EUR za ulazak u Euro zonu, upute v2.7

Informacije o radnjama vezano za uvođenje EUR-a kao službene valute u Republici Hrvatskoj, terminski planovi u programu Ipos knjigovodstvo i ostale specifičnosti

  hrk-eur, euro, pdf uputa, free id:0059

Upute za konverziju

Sadržaj je u obliku PDF dokumenta i možete ga pogledati klikom na link Konverzija KN u EUR za ulazak u Euro zonu v2.7.pdf

Link za download uputa Konverzija KN u EUR za ulazak u Euro zonu v2.7.pdf

Aktualne odgovore na pitanja korisnika na temu Konverzije KN u EUR možete pogledati na linku Pitanja i odgovori korisnika u vezi konverzije

Konverziju možete uspješno napraviti i uz pomoć niže navedenih kratkih uputa za konverziju ako ne želite proučavati opširnije upute sa gornjeg linka ili ako vam nisu dovoljno razumljive.

Kratke upute za konverziju KN u EUR

Dvojne cijene su dostupne od lipnja 2022., finalna verzija je dostupna od 4.12.2022, uvijek provjerite i instalirajte zadnju podverziju 18.0.X.

Konverzija se radi u dva dijela koji su nazvani Osnovna konverzija i Dodatna konverzija. Obje konverzije se pokreću unutar samog programa Ipos odabirom tipke i automatski se izvršavaju.
Obje konverzije se izvršavaju nad cijelim programom istovremeno, dakle ne na pojedinačnim matičnim firmama.

Osnovna konverzija se odnosi na promjenu podataka vezanih za godine >=2023 uključujući i skupne podatke za program i matične firme (npr. VP cjenici) u kojima se nakon te konverzije radi u eurima, dok podaci u godinama <=2022 ostaju nepromijenjeni i u njima se i dalje radi u kunama. Ova konverzija se uobičajeno radi oko 31.12.2022. godine, može prije, a može i kasnije.

Prijenosi početnih stanja analitika iz 2022. u 2023. godinu se mogu raditi i prije i poslije osnovne konverzije, program vodi o tome računa da ih se ispravno prebacuje.

Dodatna konverzija se radi nakon završnih obračuna 2022. godine i ona konvertira kune u eure u godinama <=2022.

Vizualna informacija o tome da li je i koja konverzija napravljena će biti pri vrhu glavne forme desno od datuma preko sljedećih oznaka: HRK, EUR1, EUR2.

Bitno je znati sljedeće:

 1. Prije bilo koje konverzije svi podaci su u kunama (oznaka HRK)
 2. Nakon Osnovne konverzije podaci u godinama <=2022. su i dalje u kunama, u godinama >=2023. su u eurima (oznaka EUR1)
 3. Nakon Dodatne konverzije svi podaci su u eurima (oznaka EUR2)
Postupak konverzije
 1. Pričekajte do negdje pred kraj 2022. godine i napravite arhivu programa "Sistem > Nadzornik > Arhiviranje - backup podataka"
 2. U prozoru "Sistem > Nadzornik > Konverzija HRK u EUR za ulazak u Euro zonu" postavite Odabir akcije "Konverzija HRK-EUR", Odabir konverzije "OSNOVNA konverzija HRK u EUR godine >= 2023" i na tipku Konverzija-osnovna pokrenite konverziju
 3. Otvorite poslovnu godinu 2023. i možete raditi istovremeno u 2022. i 2023. godini
 4. Kada završite sa svim knjiženjima u 2022. godini, zaključite sva stanja i prenesite ih u 2023.
 5. Napravite dodatnu arhivu programa "Sistem > Nadzornik > Arhiviranje - backup podataka"
 6. U prozoru "Sistem > Nadzornik > Konverzija HRK u EUR za ulazak u Euro zonu" postavite Odabir akcije "Konverzija HRK-EUR", Odabir konverzije "DODATNA konverzija HRK u EUR godina <= 2022" i na tipku Konverzija-dodatna pokrenite konverziju

Testiranje konverzije

Finalna konverzija je dostupna od 4.12.2022., zadnja podverzija je uvijek vidljiva na naslovnici, može se preuzeti u meniu: "Korisnici > Preuzimanje datoteka - registrirani korisnici".

Napravite u zadnjoj podverziji kopiju svojeg direktorija sa stvarnim podacima, ili jednostavno napravite arhivu i zatim je raspakirajte npr. u direktorij D:\IposTestKonverzija.
Neka ta kopija bude na istom disku kao i originalni direktorij kako bi program i dalje bio otključan.

UPOZORENJE
Obavezno u kopiji test instalacije obrišite ipos.ini datoteku iz osnovnog direktorija gdje se nalazi knjigovodstvo.exe kako pokrenuti program ne bi gledao u stvarni direktorij na nekom drugom mjestu, a koji je kod mrežne verzije zapisan u datoteci ipos.ini.

SAVJET
U poslovnim partnerima testne instalacije promjenite naziv vaše matične firme za koju vodite knjige, npr. ako vam se firma zove „Zagreb promet d.o.o.“ promjenite ga u „TESTIRANJE KONVERZIJE - Zagreb promet d.o.o.“, izađite iz programa i uđite ponovo, pri vrhu ekrana ćete prema nazivu matične firme vidjeti da se nalazite u kopiji instalaciji za testiranje konverzije.

Potrebno je simulirati rad prije osnovne konverzije, osnovnu konverziju, rad nakon osnovne konverzije, prijenos početnih stanja analitika u 2023, redovan hibridni rad u eurima i kunama, završni obračun u 2022., prijenos početnog stanja sintetika u 2023, dodatnu konverziju 2022. godine.

Osvrt na potrebu razumijevanja uputa i prethodnog testiranja konverzija

U vezi konverzije kn u eur za ulazak u euro zonu do sada se dosta govorilo u javnim glasilima i stručnim časopisima.

Da bi se taj posao kvalitetno odradio potrebno je o tome imati određena saznanja, a tek nakon toga možete kvalitetno pratiti upute za tehničku provedbu u programu Ipos knjigovodstvo, ali zar nije tako i sa ostalim radnjama u računovodstvu?

Prema dosadašnjim saznanjima jednoj grupi korisnika je manje više sve jasno iz uputa za konverziju u Iposu, to su korisnici koji su odradili i probne konverzije nad svojim podacima u beta verziji Iposa, neki samostalno, a neki uz pomoć djelatnika Iposa. Oni će taj isti postupak jednostavno ponoviti kada za to dođe vrijeme.

Druga grupa korisnika su oni koji kažu da su pročitali uputu Iposa za konverziju hrk-eur, ali smatraju da oni to ne mogu napraviti, ne navode koji dijelovi uputa im nisu jasni.
Zapravo oni pričaju o svojem dojmu, izražavaju svoj strah, nisu niti pokušali napraviti testnu konverziju nad svojim podacima jer ih je strah zakočio.

Treća grupa korisnika su oni koji će o konverziji razmišljati "onda kada to bude aktualno" na kraju godine.

Postupak izrade OSNOVNE konverzije se tehnički svodi samo na pokretanje radnje u jednom prozoru, isto kao što se radi npr. arhiviranje podataka, indeksiranje, prijenos neke temeljnice i sl., dakle svodi se na pritisak mišem na JEDNU tipku.

Zašto se neki korisnici toga boje, zašto misle da oni to ne mogu?

Zato što možda u prvom pokušaju nisu razumjeli konkretno što se događa kod koje konverzije (osnovna, dodatna), što se smije raditi nakon konverzije, zato što nisu niti pokušali napraviti test konverzije kojim ne mogu napraviti nikakvu štetu.

Tko god misli da će uspješno napraviti konverziju samo klikom miša na tipku za pokretanje konverzije, a bez razumijevanja tehničkih uputa „Konverzija kn u eur za ulazak u euro zonu“ taj će vjerojatno nešto napraviti krivo.

Napraviti će krivo i svaki onaj kome će djelatnici Iposa kliknuti na tipku za pokretanje konverzije, a da ne razumiju tehničku pozadinu konverzije iz uputa.

Zašto će napraviti krivo?

Konverzija ne traje samo par minuta dok program Ipos ne pretvori kune u eure!

Automatska konverzija će odraditi svoj dio posla, međutim korisnici moraju razumjeti što se gdje napravilo konverzijom, na koji način rade u 2022., na koji u 2023., kada bi za njihovo poslovanje bilo potrebno napraviti osnovnu, a kada dodatnu konverziju.

Potrebno je proučiti iz uputa kako se unose podaci nakon koje konverzije, vidjeti koji su izuzeci koje treba uzeti u obzir, nadalje različite firme će neke stvari raditi drugačije, u različito vrijeme itd.

Za sve to nije dovoljno samo pročitati upute, treba ih razumjeti, treba ih provesti u praksi na testnoj konverziji na kopiji svojih podataka. I jednako važno, potrebno je na manjem broju podataka simulirati stvarni rad nakon osnovne i nakon dodatne konverzije.

Rijetko tko će razumjeti upute za konverziju, ako ih u praksi ne isproba prije stvarne konverzije. Isto je i sa svakim drugim poslom, jedno je čitati teoriju, a drugo isprobati to u praksi.

Dakle ...

 1. Proučite dokument upute za konverziju, i više puta ako treba
 2. Pitajte sve što nije jasno u tim uputama, dopunit ćemo ih i objaviti nove
 3. Pokušajte napraviti test konverziju nad svojim podacima
 4. Pitajte ako negdje zapnete ili nešto nije jasno, sada smo slobodni za to, u zadnjim danima ove godine to će biti upitno

NAPRAVITE ODMAH SADA KONVERZIJU NAD SVOJIM PODACIMA na kopiji direktorija i suočite se sa svim eventualnim problemima kod konverzije i rada između i nakon konverzije, a mi ćemo vam sada pomoći to razriješiti.

Na kraju godine samo ćete ponoviti taj postupak NA ISTI NAČIN na stvarnim podacima, ali sa puno manje stresa i neizvjesnosti.

05.07.2021

Povezivanje Iposa i Web shopa

Opis kako se podaci o artiklima (nazivi, cijene, stanje ...) mogu povezati sa Web shopom.

  web shop, free id:0058

„Maloprodaja“ preko web shopa može se tretirati kao trenutak izdavanja računa, može uključivati skladišne zalihe, narudžbe, ponude, otpremnice itd.
Kada se radi o dva potpuno odvojena programa (dvije evidencije), kao što je online Web shop aplikacija i offline Knjigovodstvena aplikacija kod korisnika, tada je pitanje koji dio se radi u kojem programu.

Možemo reći da je dio prezentacije-ponude artikala korisnicima preko interneta dio koji se odnosi isključivo na web shop, tu u pravilu ulazi i dio narudžbi kupaca koji na webu odabiru što žele kupiti, a web aplikacija mora imati informaciju o stanju pojedinog artikla i cijeni.

Povezivanje baze artikala iz Iposa sa web shopom

Mogućnost direktnog online povezivanja sa drugim platformama/programima/servisima ne postoji jer to znači da bi se takvo što moralo raditi za svaki pojedini program, i to je skupa varijanta, u tom slučaju je i održavanje takvog sustava skupo.

Za tu svrhu u programu Ipos postoji mogućnost automatskog eksporta/upload-a u posebnoj rutini:Automatski prošireni XML export konsolidiranog stanja zaliha VP+MP, detaljnije u uputama na linku Automatski eksport zaliha

U programu Ipos je taj eksport u meniu Pomoćni pr. > Dodatni moduli > Automatski prošireni XML export konsolidiranog stanja zaliha VP+MP

Dakle način povezivanja je da program Ipos automatikom u zadanim intervalima uploda na određenu FTP lokaciju podatke o artiklima, zalihama i cijenama, koje onda web aplikacija može dalje koristiti.

Da bi se eventualno koristila tipka Auto upis iz web shopa se mora dobiti strukturiranu datoteka, više o tome u helpu na linkuAutomatski upis stavaka iz vanjske datoteke

Postupak rada

Korisnik programa Ipos normalno radi u programu sve kao i do sada, nevezano da li radi u maloprodaji ili veleprodaji, dakle kreiraju se artikli, cijene, zaprimaju zalihe i dr.

U programu Ipos uključi se automatski eksport preko FTP-a 0-24h na određenu web lokaciju, korisnik oko toga više ne brine.

Kao što se vidi u prozoru Pomoćni pr. > Dodatni moduli > Automatski prošireni XML export konsolidiranog stanja zaliha VP+MP u tabu Opcije artikala kod eksporta, moguće je filtrirati artikle prema izboru korisnika tj. samo one koji su za web shop, npr. uključenjem filtera „WEB“.

Tvrka koja radi web shop treba napraviti rutinu kojom će periodično iz primljenog XML eksporta iz Iposa dohvaćati podatke i koje će onda osvježiti na webu, u svakom novom eksportu može biti promjena koje se odnose na promjenu asortimana, novi artikli, izbačeni artikli, promjena naziva, opisa, promjena cijena, promjena stanja itd.

XML eksport iz Iposa može se podesiti na način da je naziv datoteke svaki puta drugačiji, ili web shop aplikacija može provjeravati datum promjene eksporta tako da vrlo brzo može detektirati da li ima promjena u eksportu tj. da li ga treba importirati.

Ovdje su moguće varijante što je napravio web shop:
a) Kreirana je samo narudžba kupca
b) Kreirana je narudžba i online plaćanje kupca
c) Kreirana je narudžba, plaćanje kupca i izdan je račun

U kojoj god varijanti, web shop o tome šalje informaciju korisniku Iposa koji onda dalje poduzima radnje u zavisnosti što treba da se završi prodaja. Npr. ako je b) web shop kreirao narudžbu i online plaćanje kupca, tada korisnik treba u Iposu kreirati račun i poslati robu kupcu te skinuti zalihu u Iposu.

Onog trenutka kada korisnik skine zalihu u Iposu novo stanje artikala će automatski biti uključeno u sljedeći XML eksport na FTP lokaciju sa koje će web shop preuzeti novo stanje.

Za artikle kojih nema u XML eksportu web shop treba smatrati da su maknuti iz prodaje. Za nove artikle u eksportu web shop treba smatrati da su naravno novi u prodaji. Za artikle kojima je podatak stanje <= 0 web shop treba smatrati da ih nema na zalihama, kako će to web shop prezentirati na webu kupcima da li će maknuti te artikle iz ponude ili će samo staviti info da ih nema na stanju to je stvar dogovora kreatora web shopa i korisnika Iposa

Kada bi se radila kompletna automatizacija da umjesto čovjeka sve odradi aplikacija onda je jedino logično da se to sve nalazi u web shop aplikaciji.

Dakle što se tiče obavještavanja korisnika Iposa prema web shopu o tome kojih artikala nema na stanju to na jednoj strani automatski odrađuje Ipos, a na drugoj Web shop, korisnik tu osim standardnog rada u Iposu ništa posebno ne poduzima.

Što se tiče praćenja stanja artikala u Ipos programu bez obzira da li postoji web shop ili ne tu postoji niz izvještaja u kojima se može vidjeti čega ima i čega nema na stanju npr.:
- "Maloprodaja > Maloprodaja > Pregled robnih kartica", kartice se mogu filtrirati da prikazuju samo artikle sa stanjem nula
- "Maloprodaja > Izvještaji > Prometi i salda kartica"
- "Maloprodaja > Izvještaji > Minimalne i maksimalne zalihe"
- "Maloprodaja > Izvještaji > Procjena trajanja zaliha robe"
i svi drugi izvještaji u kojima se nalazi stanje artikala.

Za kreatore web shopa ovdje su dvije ključne stvari, prvo povlačenje podataka iz Ipos XML eksporta i novi prikaz podataka na webu, drugo slanje obavijesti korisniku Iposa o izvršenim radnjama na web shopu (narudžba, plaćanje, račun).

Rutina u Iposu za automatski export košta 2.000 kn, ali obzirom da bi ona trebala raditi 0-24h automatski za nju bi se trebalo dodatno rezervirati jednu mrežnu licencu (ulaz u program).

Računi u Iposu se mogu raditi u modulu Pc kasa ili u modulu Fakturiranju u veleprodaji.
Zalihe se mogu voditi u Robno-materijalnom (u posebnom skladištu)" ili u modulu Maloprodaja (malo kompliciraniji sistem jer su cijene sa porezom).

Struktura XML-a za web shop

Na linku https://www.ipos.hr/Pages/Download.aspx može se skinuti probna verzija programa Ipos koja već sadrži neke probne podatke, a u meniu Pomoćni pr. > Dodatni moduli > Automatski prošireni XML export konsolidiranog stanja zaliha VP+MP se može eksportirati XML datoteka iz koje se može detaljno vidjeti primjer strukture za web shop.

Artikli imaju opciju hrvatskih i engleskih naziva u exportu.

Iz cijelog XML dovoljno je uzeti samo Node „Stavke“ u kojem se nalaze svi potrebni podaci. Export trenutno ne podržava SFTP protokol, samo FTP.

01.01.2021(zadnja promjena 01.01.2022)

Podsjetnik na radnje kod otvaranje nove poslovne godine

Na kraju stare ili na početku nove poslovne godine potrebno je u programu Ipos knjigovodstvo otvoriti novu poslovnu godinu, prebaciti početna stanja skladišta maloprodaje i veleprodaje, aktivnih predračuna, kupaca, dobavljača, dugotrajne imovine i kasnije financijsko početno stanje. Ovdje možete pročitati kratak podsjetnik o tome, kao i razne savjete i trikove kako to međurazdoblje prebacivanja između stare i nove poslovne godine učiniti jednostavnijim.

  početna stanja, nova poslovna godina id:0050
Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!

19.05.2020

Istek poslužiteljskog certifikata fiskalizacije

Ministarstvo financija je svim poreznim obveznicima fiskalizacije poslalo obavijest o isteku poslužiteljskog certifikata cis.porezna-uprava.hr koji se koristi u produkcijskoj okolini fiskalizacije, inače će im biti upitna fiskalizacija računa.

  certifikati, fiskalizacija, free id:0057

Citat obavijesti MF:

"Najavljujemo obveznicima fiskalizacije da u svibnju 2020. godine ističe valjanost poslužiteljskog certifikata Porezne uprave cis.poreznauprava.hr koji se koristi u produkcijskoj okolini sustava fiskalizacije.

Novi poslužiteljski certifikat će se u četvrtak 21. svibnja 2020. godine u 5:00 sati implementirati na strani sustava Porezne uprave.

Obveznici će javni ključ novog certifikata moći početi preuzimati prije njegove zamjene, od 30. travnja 2020. godine, kroz FINA tražilicu certifikata (http://rdc.fina.hr/certificatesearch/) ili na Internet stranici Porezne uprave.

Preporučujemo obveznicima da se za pomoć pri preuzimanju i pohrani javnog ključa poslužiteljskog certifikata obrate proizvođaču / održavatelju programskog rješenja za fiskalizaciju kojeg koriste i/ili svojoj IT podršci jer, u suprotnom, nakon zamjene certifikata na Centralnom poslužitelju Porezne uprave će im biti upitna fiskalizacija računa."

Radi se o certifikatu koji je izdala Fina kao jedini pružatelj usluga certificiranja u RH i logično bi bilo da MF i Fina izdaju detaljne upute za isto kao i da osiguraju pružanje podrške svim korisnicima fiskalizacije koji trebaju provesti njihovu uputu - besplatno.

Podsjetimo se da je fiskalizacija uvedena kako bi se kontroliralo "loše momke" da ne kradu državu, ali su se pritom svim poreznim obveznicima nametnuli dodatni troškovi kod provođenja te fiskalizacije (troškovi programskih rješenja, usluga održavanja istih, edukacije ljudi i dr.).

Umjesto toga oni izdaju preporuku da se obveznici fiskalizacije obrate za pomoć proizvođačima / pružateljima programskog rješenja ili svojoj IT podršci, ne navodeći pri tome tko će to platiti, zna se, obveznici fiskalizacije.

Da ne duljimo, kao što je navedeno u njihovoj obavijesti da ne bi bila upitna fiskalizacija računa korisnici programskih rješenja fiskalizacije trebaju postupiti prema njihovim uputama ili se mogu obratiti za pomoć proizvođaču programskog rješenja, ili svojoj IT podršci.

Korisnici koji žele da im djelatnici IPOS-a to odrade mogu zatražiti intervenciju udaljenim pristupom s naznakom da se radi o instalaciji poslužiteljskog certifikata porezne uprave, kod spajanja moraju osigurati da su logirani kao Administrator u windowsima.
Cjenik intervencija na linku https://ipos.hr/odrzavanje#intervencije.

Korisnici koji imaju aktivno Paušalno održavanje programa ovu uslugu dobivaju kroz održavanje. Održavanje nije isto što i Pretplate na nadogradnje.