Tekuće aktualnosti

Info

Stranica na kojoj su objavljene tekuće aktualnosti, zatim hitne upute širem krugu korisnika i sl.

Naslov aktualnosti je link, klikom na njega se otvara i zatvara sadržaj aktualnosti.


Molimo vas da nam na ipos@ipos.hr dojavite sve nejasnoće iz ovih obavijesti kako bismo ih dopunili sa dodatnim objašnjenjima.01.12.2022

Pregled novih cijena od 1.1.2023. godine

Pregled novog cjenika Ipos programa u eurima od 1.1.2023. godine usporedno sa starim cjenikom u kunama.

  cjenici, free id:0061

Cijene Ipos programa se nisu mijenjale gotovo desetljećima, već na samom početku 90-tih godina su kreirane pristupačne zaokružene cijene koje smo manje više zadržali do danas.

Uvođenjem EUR-a od 1.1.2023. godine naše cijene se neće jednostavno podijeliti sa fiksiranim tečajem 7,53450 kn za 1 eur nego će se formirati na način da budu zaokružene i jednostavne za računanje, zaokruživanje će biti na više, dakle biti će određeno povećanje cijena.

Istodobno će se napraviti i neka usklađenja između pojedinih modula/usluga kod kojih je tokom vremena došlo do značajnijih promjena.

Kako su cijene pretplata, nadogradnji i najma određene u postotku od ukupne vrijednosti programa korisnika prema tekućem cjeniku samim time će doći i do određenog povećanja cijena navedenih stavaka.

U tablici su paralelno prikazane sadašnje cijene u KN i nove cijene u EUR koje će vrijediti od 1.1.2023.

R.b. Naziv modula/usluge Cijena stara KN Cijena nova EUR
Osnovni moduli
Glavna knjiga 1.500,00 250,00
Saldakonti kupaca 1.000,00 150,00
Saldakonti dobavljača 1.000,00 150,00
Blagajna, putni nalozi, loko vožnja 1.000,00 150,00
PDV obrazac, knjige UR-a i IR-a 1.000,00 150,00
Robno i materijalno poslovanje 2.000,00 300,00
Fakturiranje u veleprodaji 1.500,00 250,00
Proizvodnja i servis 2.000,00 300,00
PC blagajna 1.000,00 200,00
Maloprodajne zalihe 2.000,00 300,00
Osnovna sredstva 1.000,00 150,00
Obračun plaća i drugih dohodaka 1.500,00 250,00
Kadrovska evidencija 750,00 150,00
Poslovanje obrtnika (KPI, KPR) 500,00 100,00
Dodatne rutine u programu
Rad sa instalacijama na izdvojenim lokacijama 4.000,00 600,00
Digitalno potpisivanje PDF dokumenata 2.000,00 300,00
Automatski prošireni XML LagerVpMp 2.000,00 300,00
Zabranjene firme/godine 2.000,00 300,00
Slanje/primanje eRačuna 2.000,00 300,00
Kriptiranje baze podataka 2.000,00 300,00
Razne usluge
Cijena sata intervencije (udaljeno, pismeno ...)
Obračun za svakih započetih 15 minuta
400,00 80,00
Minimalno mjesečna Pretplata nadogradnje 50,00 10,00
Minimalno mjesečno Paušalno održavanje 200,00 40,00
Minimalno mjesečni najam+nadogradnje 150,00 25,00
Minimalno mjesečni najam+održavanje 300,00 50,00
Minimalno mjesečni najam 100,00 15,00
Doplata kod usluge nadogradnje jednokorisnička ver 100,00 20,00
Doplata kod usluge nadogradnje mrežna ver 200,00 40,00
Doplata kod usluge konverzije HRK-EUR 30,00
Minimalna cijena nadogradnje 500,00 100,00
Doplata kod usluge instalacije/intervencije za dodatnu instalaciju 200,00 40,00
Cijena sata programiranja 400,00 80,00