Cjenik najma programa

Program Ipos knjigovodstvo, osim klasične kupnje kada stječete trajnu licencu korištenja, možete koristiti i plaćanjem usluge iznajmljivanja programa.

Cijena najma na mjesečnom nivou određuje se u postotku od ukupne vrijednosti modula programa koje želite koristiti.

U razdoblju kada vam traje usluga najma imate status regularnog korisnika programa sa pristupom zaštićenom dijelu weba sa dodatnim podacima i mogućnošću otključavanja programa.

Najam programa se plaća za tromjesečno razdoblje (1-3. mj., 4-6. mj., 7-9. mj., 10-12. mj.). Na početku svakog tromjesečja dobivate ponudu koja dospijeva do početka tromjesečja. Uplatom potvrđujete najam za buduće razdoblje i dobivate račun na ukupan iznos tromjesečnog najma kao i novu registracijsku datoteku koja vam omogućava rad za plaćeno tromjesečje.

Nakon svakog tromjesečja možete zatražiti promjenu registracije (korištenje novih modula, dodatne mrežne licence, zamjena modula i sl.), zahtjev morate dostaviti mailom najmanje 30 dana prije početka novog tromjesečja.

Najam programa možete bez ikakvih obaveza prekinuti nakon bilo kojeg tromjesečja. Program sa unesenim podacima, koji će se nakon isteka razdoblja najma prebaciti u probni mod, možete neograničeno zadržati kako biste u njemu mogli čuvati i pregledavati unesene podatke.

Uslugu iznajmljivanja programa ne mogu koristiti postojeći korisnici programa za dodatne module i sl., a koji već imaju kupljenu trajnu licencu za neke od modula. Razlog tome je što ne bi bilo moguće razdvojiti korištenje za dio postojećih modula, firmi, mrežnih licenci klasične pretplate na nadogradnje ili održavanja od dijela koji bi bio u najmu.

Napomena: ako se unutar godine dana odlučite na kupnju programa na računu ćemo vam dati popust na ukupan iznos koji se u mjesečnim uplatama odnosio na cijenu najma 1%. To je u najmu sa nadogradnjama 50% mjesečne uplate (1% od 2%), a u najmu sa uključenim održavanjem 25% mjesečne uplate (1% od 4%). Iznos popusta može biti najviše do ukupne vrijednosti programa minus 1 eur.

Možete birati između dvije opcije najma:

  • Najam programa sa uključenim nadogradnjama
  • Najam programa sa uključenim održavanjem (nadogradnje + podrška)

Najam programa sa uključenim nadogradnjama

Koristite program uvijek u aktualnoj verziji sa aktualnim propisima, novim verzijama windowsa ...

U ovoj opciji uz najam programa dobivate sve nadogradnje koje budu izdane u razdoblju najma. Nadogradnja obično uključuje zakonske promjene, razne ispravke grešaka, dorade programa prema zahtjevima drugih korisnika ili samoinicijativno od strane Iposa. U cijeni najma nisu uključene instalacije nadogradnji (korisnik ih instalira sam prema danim pisanim uputama) i podrška koju korisnik ostvaruje preko dostupnih uputa ili kupnjom pojedinačnih intervencija.

Cijena mjesečnog najma ove opcije je 2% od vrijednosti programa prema trenutnom cjeniku, a sastoji se od 1% najma programa + 1% pretplata na nadogradnje. Miminalni mjesečni iznos ove opcije je 25,00 eur.

Najam programa sa uključenim održavanjem

Koristite program uvijek u aktualnoj verziji sa podrškom u radu kada vam treba ...

U ovoj opciji uz najam programa imate i mjesečno održavanje koje uključuje sve nove verzije programa i podršku za rad programa.

Cijena mjesečnog najma ove opcije je 4% od vrijednosti programa prema trenutnom cjeniku, a sastoji se od 1% najma programa + 3% cijene održavanja programa. Minimalni mjesečni iznos ove opcije je 50,00 eur.

Detaljnije o tome što je sve uključeno u pretplate na nadogradnje i održavanje tj. podršci pogledajte na Cjenik i uvjeti održavanja, točnu cijenu najma za konkretno odabrane module možete jednostavno vidjeti preko Kalkulator-narudžbe

Da li kupiti program ili plaćati uslugu najma programa?

Ako koristite opciju najam (1%) + pretplate na nadogradnje (1%) to praktično znači da ćete punu cijenu programa od 100% platiti nakon 100 mjeseci tj. nakon 8 godina i 4 mjeseca, kao da ste program otplaćivali na rate bez kamata.

Za male iznose programa povoljnije kupiti program, eventualno najam možete koristiti unutar prve godine i onda kupiti program uz povrat uplaćenog iznosa koji se odnosi na najam 1%.

Dio od 1% pretplata na nadogradnje nije gubitak nego korist, pretplate na nadogradnje ima i najveći broj korisnika koji imaju trajnu licencu.