Promjene programa

Odabir verzija

Prikaži samo promjene nastale nakon označene verzije - datuma


Tip: Označite svoju tekuću verziju programa i dobit ćete popis novih promjena nastalih nakon vaše verzije


Odabir modula

Odaberite module za koje želite vidjeti promjene

    


Prikaz promjena po stranici

Sveukupno promjena u bazi za označene module: 2698

podver 19.0.7 rel 30.09.2023

Algoritam importa izvoda(2)

Glavna knjiga

Automatski import izvoda

Kod automatskog importa izvoda iz datoteka banaka promjenjen je algoritam traženja kupca na način da je kriterij pronalaženja kupca prema šifri kupca iz PBO oznake zatvaranja prebačen na početak algoritma, a prije kriterija po traženju IBAN transakcijskog računa kupca u partnerima.

Naime ima slučajeva gdje su npr. kupci škole pa se plaćanja za njih vrše sa računa županije, u tom slučaju kriterij pretraživanja IBAN računa nije prikladan jer se pronađe IBAN kupca i daljnje pretraživanje kriterija tu staje.

Istodobno su i ostali kriteriji promjenjeni u smislu preciznijeg pronalaženja partnera i konta.

Informacija
Da bi bili sigurni da program prema pozivu na broj PBO kupca nije odabrao krivog partnera u postavkama model poziva na broj postavite na HR01 jer taj model koristi kontrolni broj, a kod samog importa izvoda program neće PBO uzimati u obzir ako model poziva na broj na izvodu i u postavkama nisu isti.

Kod modela HR00 nema kontrolnog broja i kupac može bilo što upisati u podatke plaćanja, a program šifru kupca očekuje prema upisanom modelu podataka u postavkama.(28.09.2023)

Detaljni opis algoritma kod importa izvoda

Kod automatskog importa izvoda iz datoteka banaka istodobno će se u novom tabu Zabilješke ispisati kompletan algoritam što i gdje je program pretraživao kod pronalaženja kupca, dobavljača i konta te na koji način je na kraju došao do podataka koje je upisao u knjiženje izvoda.

Isto tako će su u direktoriju, odakle je importirana datoteka izvoda, kreirati dodatna tekstualna datoteka sa kompletnim zapisom algoritma importa.(28.09.2023)

podver 19.0.6 rel 26.09.2023

Isplatne liste obračuna plaća IP1 prema novim propisima(13)

Sistem

Indeksiranje nakon podverzije

Nakon postavljanja ove podverzije program će tražiti indeksiranje datoteka, korisnici kojima indeksiranje duže traje neka ovo uzmu u obzir.(25.09.2023)
Fakturiranje u VP

eRačuni izmjene

Zbog promjene u servisu Elektroničkih računa na webu došlo je do izmjene u programu Ipos kod kreiranja eRačuna za tip računa knjižna obavijest i to CreditNote gdje kupca odobravamo za neki iznos, iznos dokumenta je u tom slučaju negativan.

Bez ove izmjene neće prolaziti slanje Računa-knjižne obavijesti tipa CreditNote tj. odobrenja.(12.09.2023)

Tragač artikala u predračunima

U prozoru "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Predračuni" je uz postojeće mogućnosti pretraživanja dodano pretraživanje artikala.

Upisom šifre artikla i odabirom tipke Traži program će u statusnom redu napisati koliko je artikala pronašao i pozicionirat će se na predračun na kojem se nalazi prvi artikl, a u stavkama će se pozicionirati na stavku toga artikla.
Ponovnim odabirom tipke Traži program će ponovo upisati koliko je artikala pronašao (od tog mjesta na dalje) i pozicionirati će se na sljedeći predračun (ili isti ako na njemu ima više istih artikala) i na stavku toga artikla.

Rutina je pogodna npr. u slučaju kada u cjeniku imamo rezervaciju nekog artikla i zanimaju nas predračuni na kojima je ta rezervacija.(23.09.2023)

Specifikacija rezervacija artikala

U kombiniranom izvještaju "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Cjenici artikala i usluga" je uz opciju prikaza rezervacija artikala dodana i opcija prikaza specifikacija rezervacija koja za pojedini artikl osim stanja rezervacije prikazuje i popis predračuna sa brojem, partnerom i količinom za svaki predračun toga artikla.

Opcija specifikacija rezervacija se može isključiti nezavisno od samog stanja rezervacija.
Ova opcija daje brzi pregled predračuna i partnera koji imaju aktivne rezervacije.(23.09.2023)

Evidencija o promjenama cjenicima

U prozoru "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Cjenici artikala i usluga" u donjem redu će se uz postojeće podatke (o stanju, stanju u pripremi, fizičkom stanju, zadnjoj nabavnoj cijeni i datumu) prikazivati i podatak o datumu zadnje izmjene Cjenika za tekuće označeni artikl u tabelarnom prikazu.

Dodatno kada se prijeđe mišem na podatak o datumu izmjene cijene, u tooltip hintu (lebdeći tekst) će se prikazati i dodatni podaci:
- da li je unesena nova cijena ili izmijenjena stara
- šifra korisnika koji je promjenio cijenu
- izvor promjene cijene (npr. automatski kod u unosa ulazne kalkulacije, direktno u samom cjeniku, prilikom kopiranja iz cjenika u cjenik, prilikom importa iz vanjskog cjenika, prilikom automatskog povećanja/smanjanja cijena množenjem sa koeficijentom).
- koja je bila stara prethodna cijena (datum i cijena)

Isto tako u tabelarnom prikazu cjenika dodane su i posebne kolone Datum cjenika i Opis izmjene cjenika, a koje možete staviti na vama željeno mjesto, ako ih ne vidite obrišite prethodno spremljeni položaj i širine kolona.(24.09.2023)
Obračun dohodka

Nova IP1 isplatna lista

Obzirom na povećani broj vrsta rada koje Zakonodavac propisuje za isplatnu listu plaća IP1 obrazac, uz naznaku da se trebaju dodati i dodatne nespomenute vrste rada koje po prirodi ulaze u spomenute grupe, odustalo se od unaprijed određenog fiksnog popisa vrsta rada.

Korisnik u "ObrDohotka > Šifrarnici > Vrste rada" treba otvoriti sve potrebne vrste koje se traže, a koje on koristi kod obračuna.
Vezano uz to korisnik samostalno može grupirati vrste rada u proizvoljne grupe npr. Redoviti rad, Prekovremeni rad, Naknade, Bolovanja i dr.

Gore navedeno je u skladu sa propisom da je propisan sadržaj isplatne liste IP1, a ne njena forma.(05.09.2023)

Novi NP1 obračun neisplaćene plaće/naknade

Napravljen je obrazac NP1 obračunska liste neisplaćene plaće za varijantu neisplaćene plaće u cjelosti.

Na obrascu se trebaju prikazivati i podaci o doprinosu za MIO I, MIO II, porezu i prirezu, obustavama (članarine sindikata, kreditima ...) i to opis, iznos, podaci o uplatnom računu (naziv primatelja, IBAN, model i poziv na broj primatelja).

Obzirom na gore navedeno potrebno je povezati više datoteka sa podacima: popis doprinosa, članarine, krediti i dr., JOPPD, template HUB-ova u kojima se nalaze podaci o uplatnom računu.(07.09.2023)

Opis vrste rada

Novo polje kod "ObrDohotka > Obračun plaća > Unos podataka za obračun" za unos karakterističnog opisa kod: određenog razdoblja, određenog djelatnika i određene vrste rada.
Npr. kod IP1 isplatne liste unos mjeseca ili više mjeseci i godine na koje se odnose neki od primitaka, nadoknada i dr. (npr. regres, bonus ...).(10.09.2023)

Detaljni opis obračuna vrsta rada, kredita, obustava i dr.

Na IP1 isplatnoj listi detaljan matematički prikaz obračuna pojedine vrste rada, a koji se traži prema novom Pravilniku.

To uključuje opis toka izračuna sa nazivima iznosa, popisom svih vrsta rada za izračune prosjeka tekućeg ili prošlih razdoblja, režijski obračuni, obračun po učinku, stimulacije, 5% na godine, minuli rad i dr.
Detaljan opis obračuna za pojedinu vrstu rada je zapravo iznimno korisna informacija za provjeru izračuna, a i za saznavanje o načinu kako se došlo do iznosa u nekim kompliciranijim slučajevima.

npr.
1 Režijski rad (dnevni) 1
Režijski obračun 1 --> 20,00 sati rada * (1.300,00 bodovi / 182 prosj.mjes.god. fond sati) * 0,50 vrijednost boda * 1,00 koeficijent = 71,10

9 Državni praznik
Obračun 6 prosjek tekućeg razdoblja za šifre 50, 1 --> (2.061,94 iznos / 170,00 sati) prosjek po satu * 8,00 sati rada * 1,00 koeficijent = 97,03

16 Godišnji odmor
Obračun 4 prosjek prethodnih 2 razdoblja, za vrste rada 50 1327,23, 50 1327,23 --> (2.654,46 iznos / 360,00 broj sati) * 16,00 broj sati rada * 1,00 koeficijent = 117,98(10.09.2023)

Detaljni opis obračuna doprinosa

Na IP1 isplatnoj listi detaljan matematički prikaz obračuna pojedinog doprinosa.

To uključuje opis toka izračuna sa nazivima iznosa, popisom svih vrsta rada koje su uključene u osnovicu doprinosa, objašnjenja korekcija osnovice u slučaju kada radnik ne radi cijelo radno vrijeme, radi dio mjeseca, osnovica je manja od minimalne osnovice, ili veće od najviše osnovice i dr.

Primjer složenijeg opisa izračuna doprinosa sa premalim iznosom bruto plaće npr. 110 eur:
DOPRINOS ZA MIO I STUP
Osnovica po zbroju vrsta rada (50, 536) 110,00 je manja od min.osnovice 376,24 (prosj.plaća 990,11 * koef.min.osn. 0,38), radnik je radio nepuno radno vrijeme dio mjeseca, primjenjuje se korigirana osnovica 351,44 razmjerno radnom vremenu (sati rada 170,00 / sati mjeseca 182,00 * min.osn.dopr. 376,24), izračun --> osnovica 351,44 * stopa 15,00% / 100 = 52,72(13.09.2023)

Grupiranje vrsta rada na isplatnoj listi

U šifrarniku ObrDohotka > Šifrarnici > Vrste rada dodano je numeričko polje za grupiranje pojedinih vrsta rada. Mogu se unositi proizvoljno brojevi npr. grupe 10, 20, 30 ... ili 100, 200, 300 ...
Ovo grupiranje vrsta rada se vidi na platnom listiću IP1 isplatna lista. Ako neka vrsta rada nema upisanu grupu smatra se da ima upisan broj 0 te će se pozicionirati na početku popisa vrsta rada.

U tabelarnom prikazu kolona Grupa je označena sa plavom podlogom, a vrijednosti grupa se mogu mijenjati u samoj tabeli bez posebnog ulaska u mod izmjene.
Istodobno postoji i šifrarnik Nazivi grupa vrsta rada u koji se za pojedine šifra mogu upisati i nazivi grupe, međutim taj šifrarnik može ostati prazan, može biti ispunjen djelomično ili kompletno. Za one šifre grupa vrste rada koje imaju upisan naziv taj će naziv biti ispisan kao naslov grupe, ako šifra grupe nema upisan naziv tada će grupa vrsta rada biti samo sortirana-grupirana, a bez naslova.

Nakon što napravite neku izmjenu u polju Grupa potrebno je ponovo pokrenuti Obračun plaće da bi se navedene izmjene upisale u vrste rada koje se obračunavaju.
Ako upisane grupe nemaju upisane nazive u šifrarniku naziva grupa onda te grupe neće biti međusobno odvojene, ali će biti sortirane po šiframa grupa.(15.09.2023)

Postavljanje tekućeg/inicijalnog obračunskog razdoblja

U prozoru "ObrDohotka > Obračun plaća > Obračunska razdoblja" je uvedena mogućnost određivanja tekućeg/inicijalnog obračunskog razdoblja.

Radi se o razdoblju koje će biti inicijalno odabrano u slučajevima kada se treba postaviti obračunsko razdoblje kao što su npr. prozor evidencije rada, rezultati obračuna vrsta rada, doprinosa, kredita, sumarnih rezultata obračuna, auto HUB-ovi, unos podataka za obračun plaća, evidencije rada, pokretanje obračuna plaća i svi izvještaji plaća.

Informacija o tekućeg razdoblju će biti zabilježena za tekućeg korisnika i matičnu firmu.
Svrha je da ako korisnik npr. unaprijed otvori neka obračunska razdoblja, ili otvori neka razdoblja za testiranje da mu se kod stvarnog obračuna ne nudi automatski zadnje obračunsko razdoblje nego ono u kojem radi, a koje on može odabrati.
Ili ako jednostavno ima potrebu nešto raditi ili ispisivati u nekom prošlom obračunskom razdoblju da ne mora kod svakog izvještaja ponovo prebacivati na željeno razdoblje.(25.09.2023)
Kadrovska evidencija

Filtriranje radnika u kadrovskoj evidenciji

Omogućeno je filtriranje radnika "Kadrovska > Kadrovska evidencija > Djelatnici" i to prema:
- svi radnici
- radni odnos
- radni odnos - zaposleni
- radni odnos - prestali
- izvan radnog odnosa

Inicijalno je aktivan filter: radni odnos - zaposleni.

Dodatno radnici u aktivnom radnom odnosu imaju zelenu podlogu za ime i prezime, a radnici kojima je radni odnos prestao crvenu.(14.09.2023)

podver 19.0.5 rel 03.08.2023

Razno(3)

Saldakonti dobavljača

Automatski upis knjiženja za glavnu knjigu

U prozoru "Dobavljači > Dokumenti > Ulazni računi" gdje se koristi šifrarnik "Dobavljači > Dokumenti > Tipovi knjiženja protustavaka temeljnica" za automatski upis knjiženja za glavnu knjigu broj automatskih upisa konta je povećan sa 5 na 8 kako bi se mogle pokriti neke specifične situacije knjiženja gotovinskih računa, automatsko kontiranje inventara i sl.
(29.06.2023)
Blagajna

Putni nalozi

Dodatne korekcije kod zaokruživanja decimala.(03.08.2023)
PDV evidencije

Dodatne korekcije

Dodatne korekcije kod podjele računa u UR-ama.(13.07.2023)

podver 19.0.4 rel 26.06.2023

Razno(7)

Sistem

Automatski download nove podverzije

Kod automatske provjere i download-a novije podverzije dodatne provjere u slučaju nedostupnosti podataka na webu.(23.06.2023)
Općenito

Prozor postavki

Korekcija u tabeli pretraživanja postavki, kod kretanja po redovima rezultata pretraživanja pomicao se pokazivač ali nije bio sjenčan tekući red na kojem je pokazivač(18.06.2023)

Tragač menia

Korekcija u tabeli Tragača menia, kod kretanja po redovima rezultata pretraživanja pomicao se pokazivač ali nije bio sjenčan tekući red na kojem je pokazivač(18.06.2023)
Fakturiranje u VP

Cjenici artikala i usluga

U prozoru "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Cjenici artikala i usluga" u tabelarnom prikazu je dodana nova kolona "Način/mjesto skladištenja".
Ako inicijalno ne vidite tu kolonu, pozicionirajte se u tabelu i u glavnom prozoru programa odaberite ikonu za brisanje spremljenih kolona, izađite iz prozora i uđite ponovo.(13.06.2023)

Postavke prikaza decimala kod ispisa računa i predračuna

U postavkama nove postavke "Fakturiranje - ispis računa/predračuna > Kod ispisa računa cijena zaokružena na 6 decimala" i "Fakturiranje - ispis računa/predračuna > Kod ispisa predračuna cijena zaokružena na 6 decimala".

U prozoru postavki se određuje inicijalni status postavki kod ulaza u ispis računa/predračuna. Prije samog ispisa je moguće privremeno promjeniti tu opciju za pojedini dokument tj. ona se ne sprema trajno.
Obzirom na navedeno potrebno je u postavkama ponovo odrediti inicijalne postavke.(18.06.2023)

Prikazivanje teksta u podnožju računa i predračuna

Dodatne korekcije kod prikazivanja teksta u podnožju računa i predračuna u slučajevima kada se tekst koji se ispisuje prelama sa jedne na drugu stranicu.
U postavkama se ti tekstovi nalaze u "Program > Naslov: Tekstovi adresa pošiljaoca na dokumentima (nivo partnera)".
(26.06.2023)
PC kasa

Cjenici artikala i usluga

U prozoru "PC blagajna > PC blagajna > Maloprodajni cjenici artikala i usluga" u tabelarnom prikazu je dodana nova kolona "Način/mjesto skladištenja".
Ako inicijalno ne vidite tu kolonu, pozicionirajte se u tabelu i u glavnom prozoru programa odaberite ikonu za brisanje spremljenih kolona, izađite iz prozora i uđite ponovo.(13.06.2023)

podver 19.0.3 rel 05.06.2023

Razno(4)

Sistem

Korištenje kotačića miša za pomicanje klizača panela

Obzirom na promjene u zadnjoj verziji Delphi 11.3 tj. usklađivanjem sa windows pravilima više se u scrollBox panelima klizač ne pomiče automatski sa kotačićem miša jer se npr. u nekim grafičkim prozorima kotačić miša može koristiti i za zumiranje i dr. akcije. Zbog toga su ručno dodane mogućnosti pomicanja klizača sa kotačićem miša u takvim klizajućim panelima.(03.06.2023)
Saldakonti dobavljača

Automatski upis XML ulaznih računa i datum dospijeća

Kod importa XML ulaznih računa u "Dobavljači > Dokumenti > Ulazni računi" tipka "eRačuni" u XML strukturi eRačuna informacijski posrednici su mijenjali polje za Datum dospijeća računa.
U skladu sa time u Iposu je izvršeno usklađivanje sa tom promjenom.(05.06.2023)
PC kasa

Maloprodajni računi

Kod MP računa (A4, A5, A6, traka grafički, traka tekstualni) dodatno zaokruživanje zadnjih decimala kod prikaza dvojnog HRK iznosa iz sveukupnog EUR iznosa.(19.05.2023)
Obračun dohodka

Platni listići

Dodatne korekcije kod zaokruživanja nadoknada na platnim listićima.(10.05.2023)

podver 19.0.2 rel 28.04.2023

Razno(4)

Općenito

Brzi kalkulator

Dok se nalazimo u brzom kalkulatoru (zaglavlje glavne forme) tipkama Del i Backspace brišemo po jedan znak, dodano brisanje svih znakova sa Ctr+Del.(27.04.2023)
Saldakonti kupaca

OPZ-STAT

Kod ispisa "Kupci > Izvještaji > Obrazac OPZ-STAT-1 (XML ePorezna)" i eksporta u XML za ePoreznu, a u slučaju da se nakon provedene konverzije HRK-EUR šalje OPZ-STAT-1 obrazac iz 2023. godine za 2022. godinu, podaci koji su inače u EUR-ima se automatski kod ispisa konvertiraju ponovo u HRK.

Uslijed te konverzije može doći do razlike zbrojeva reda veličine jedne lipe i sl., zbog toga su napravljena dodatna zaokruživanja kod ispisa.(25.04.2023)
Obračun dohodka

Platni listići

Dodatne korekcije zaokruživanja kod ispisa platnih listića.(27.04.2023)

Obračun kredita, izostavljene rate

Kod obračuna kredita u plaćama u nekoj kombinaciji kada je određena rata izostavljena jer nije ostalo dovoljno iznosa za isplatu nakon oduzimanje rate kredita, a prije toga je ista rata kredita već izostavljena u nekom od prethodnih razdoblja program je u Zabilješkama obračuna javljao grešku "ta1IzostRate: Key violaltion. Operation: Insert".

Napravljena je dodatna kontrola izostavljenih rata da li je tekuća rata već izostavljena u nekom drugom razdoblju.(28.04.2023)

podver 18.0.32 rel 27.04.2023

Razno(2)

Obračun dohodka

Platni listići

Dodatne korekcije zaokruživanja kod ispisa platnih listića.(27.04.2023)

Obračun kredita, izostavljene rate

Kod obračuna kredita u plaćama u nekoj kombinaciji kada je određena rata izostavljena jer nije ostalo dovoljno iznosa za isplatu nakon oduzimanje rate kredita, a prije toga je ista rata kredita već izostavljena u nekom od prethodnih razdoblja program je u Zabilješkama obračuna javljao grešku "ta1IzostRate: Key violaltion. Operation: Insert".

Napravljena je dodatna kontrola izostavljenih rata da li je tekuća rata već izostavljena u nekom drugom razdoblju.(28.04.2023)

podver 18.0.31 rel 25.04.2023

Razno(2)

Saldakonti kupaca

OPZ-STAT

Kod ispisa "Kupci > Izvještaji > Obrazac OPZ-STAT-1 (XML ePorezna)" i eksporta u XML za ePoreznu, a u slučaju da se nakon provedene konverzije HRK-EUR šalje OPZ-STAT-1 obrazac iz 2023. godine za 2022. godinu, podaci koji su inače u EUR-ima se automatski kod ispisa konvertiraju ponovo u HRK.

Uslijed te konverzije može doći do razlike zbrojeva reda veličine jedne lipe i sl., zbog toga su napravljena dodatna zaokruživanja kod ispisa.(25.04.2023)
PDV evidencije

Dodatne korekcije

Dodatne korekcije kod podjele računa u UR-ama.(18.04.2023)

ver 19.0 rel 23.04.2023

Delphi 11.3(3)

Sistem

Nove verzije razvojnih alata

1. Delphi Enterprise 11.3
2. NexusDb 4.70.01
3. QuickReport 6.0.0.x
4. Gnostice eDocEngine 5.0.0.587
5. TeeChart 2023.37
6. EldoS /nSoftware SBB 22.0.8505
7. Han-soft 1D barcode 12.2.1.2254
7. Han-soft 2d barcode 12.2.1.2612
(20.04.2023)

Manje i brže tablice podataka

Sa novom verzijom NexusDB baze dodan "Keyless Index Engine", datoteke su manje i brže su operacije čitanja/pisanja.(20.04.2023)
Fakturiranje u VP

Pita graf najvećih kupaca

U grafikonu "Fakturiranje > Grafikoni > Grafikon "N" najvećih kupaca - pita graf" je dodana opcija grupiranja manjih kupaca u jedan isječak prema kriteriju svi manji od nekog postotka ili iznosa.
Npr. 1000 najvećih kupaca, ali svi sa prodajom manjom od 1% su grupirani zajedno u jedan isječak grafa, ili svi sa prodajom manjom od 100 EUR su grupirani.(24.04.2023)

podver 18.0.30 rel 08.04.2023

Razno(2)

Glavna knjiga

Knjiženje deviznih izvoda

Kod knjiženja deviznih izvoda program prema podacima za određeni dokument u šifrarniku "Financijsko > Financijsko knjigovodstvo > Popis dokumenata glavne knjige" pronalazi podatke za šifru tečajne liste i valutu (3. i 4. podatak u polju konto, vidi upute).

Prema tečajnoj listi i valuti, a za datum izvoda upisuje u glavi knjiženja izvoda podatak o tečaju u polje desno od tipke Tečaj.
Inicijalno je taj podatak iznos domaće valute (EUR) za jedinicu strane valute (npr. USD) te se kod upisa deviznog iznosa strane valute automatski upisuje i iznos domaće valute množenjem sa tim podatkom.

U novoj postavci je moguće odabrati dvije opcije "Glavna knjiga > U deviznim izvodima u glavi dokumenta u polju tečaja se upisuje" :
- iznos domaće valute za jedinicu strane valute
- iznos strane valute za jedinicu domaće valute
Program će prema statusu te postavke znati koji tip tečaja je upisan i prema tome iz deviznog iznosa preračunavati iznos u domaćoj valuti.(07.04.2023)
Fakturiranje u VP

Slanje računa i ponuda na eMail

Kod odabira tipke e-Mail za slanje računa i ponuda program od sada ostaje na istom redu, a za automatski prelazak na sljedeći red potrebno je istovremeno držati tipku Ctrl.(04.04.2023)

podver 18.0.29 rel 30.03.2023

Razno(1)

Glavna knjiga

Pretraživanje opisa knjiženja i opisa stavaka

U prozoru "Financijsko > Financijsko knjigovodstvo > Knjiženje dnevnika glavne knjige" je uz postojeće opcije pretraživanja (knjiženje, datum knjiženja, naziv dokumenta/broj, iznos stavke, iznos stavke brzi tragač) dodano pretraživanje opisa knjiženja i opisa stavaka.

U polju za pretraživanje se upisuje bilo koji dio riječi ili više riječi, može se koristiti znak % koji zamjenjuje bilo koji dio teksta npr. "plaće%markoni" i pronaći će se sva knjiženja tj. stavke gdje se pojavljuju riječi plaće i markoni prezime.

U statusnom redu program će prikazati koliko je knjiženja/stavaka pronađeno za upisani tekst i pozicionirat će se na prvo knjiženje tj. stavku sa pronađenim tekstom, daljnjim pretraživanjem program se pozicionira na sljedeće knjiženje/stavku i prikazuje preostali broj rezultata.

Pretraživanje je moguće pokretati i sa strelicom desno kada smo na zadnjem slovu u tekstu za pretraživanje.(25.03.2023)

podver 18.0.28 rel 23.03.2023

Razno(2)

PDV evidencije

Podjela plaćenih računa u UR-a

Kod postupka (načina) oporezivanja prema naplaćenim računima (opcija u poslovnim partnerima) u prozoru "PDV > Knjige ulaznih računa > ..." na tipku "Podijeli" može se podijeliti račun na plaćeni i neplaćeni dio upisom iznosa uplate i pdva.

Kada su upisani podaci za više osnovica (0, 5, 13 ili 25%) tada program ne može jednoznačno napraviti podjelu računa jer je to jednadžba sa više nepoznanica, u tom slučaju se javljala poruka Neuspjela podjela računa i neplaćeni dio računa nije bio upisan.

Sada je dodana dodatna kontrola koja omogućava pokretanje tipke Podijeli samo u slučaju ako je upisana jedna od četiri osnovice (0, 5, 13 ili 25%).
U slučajevima sa upisanim više od jedne osnovice podjelu računa je potrebno napraviti ručnim upisom.(23.03.2023)
Osnovna sredstva

Tolerancija sadašnje vrijednosti kod obračuna amortizacije

Kod obračuna amortizacije osnovnih sredstava sredstva se amortiziraju do sadašnje vrijednosti, u određenim situacijama prijenosa sadašnje vrijednosti kroz godine dolazi do zaokruživanja te se mjesečna amortizacija i sadašnja vrijednost neki puta ne poklapaju u 100-ti dio valute tj. cent.

Kod takvih situacija moguće je odrediti iznos tolerancije, npr. 0,019 znači da će se sadašnja vrijednost smatrati nula ako je manja ili veća od nule do 0,019 eur.
Ovaj iznos je moguće promjeniti u postavkama Osnovnih sredstava.(23.03.2023)

podver 18.0.27 rel 14.03.2023

Razno(2)

Glavna knjiga

Dnevnik glavne knjige

U prozoru "Financijsko > Financijsko knjigovodstvo > Knjiženje dnevnika glavne knjige" desno u pomoćnom tabelarnom prikazu "Kartica konta" za tekuće označeni konto stavke, u koloni "Opis", bit će prikazan Opis stavke, a ako on nije upisan bit će prikazan Opis knjiženja.
U pravilu kod upisa knjiženja dovoljno je upisati samo Opis knjiženja pa će i sve stavke toga knjiženja imati prikazan taj opis knjiženja.(14.03.2023)
Robno-materijalno

Narudžbe

Kod ulaza u "Robno-mat. > Robno knjigovodstvo > Narudžbe" automatski će se postaviti tekuće skladište određeno u "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovne jedinice u firmi".
Kod unosa novog artikla u narudžbu sa pozivom "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Cjenici artikala i usluga" automatski će se postaviti skladište selektirano u prozoru Narudžbi zbog prikaza zaliha artikala sa određenog skladišta.(14.03.2023)

podver 18.0.26 rel 08.03.2023

Razno(1)

Fakturiranje u VP

eRačuni

Dodatna podešavanja kod slanja eRačuna u slučaju kada se radi o normalnom porezu npr. 25%, ali stavka ima 100% popust i ne radi se o nekoj vrsti oslobođenja, u tom slučaju oznaka tarife nije E nego S.(08.03.2023)

podver 18.0.25 rel 06.03.2023

Automatske podverzije - dodatak(1)

Sistem

Automatske podverzije - dodatak

Ako je uključena postavka "Sistem> Nadzornik > Provjera novije podverzije programa Ipos", kod pokretanja programa pokreće se automatska provjera i eventulano instalacija novije podverzije sa weba.

Sada je dodana mogućnost da korisnik može i ručno pokrenuti provjeru i instalaciju novije podverzije u meniu "Sistem > Nadzornik > Provjera novije podverzije programa Ipos". Ručna provjera novije podverzije ima smisla u situaciji kada je korisnik u postavkama isključio automatsku provjeru prilikom ulaska u program.

Istodobno je dodan i parametar kod pokretanja programa koji određuje da li će se prilikom ulaska u program automatski provjeravati da li postoji novija podverzija na webu i ponuditi korisniku automatska instalacija.
Automatska provjera će se dakle pokrenuti ako je uključen parametar ILI ako je uključena postavka za podverziju, može biti uključeno oboje, ali je smisleno da je uključeno samo jedno.

Parametar /pvr se upisuje u shortcut knjigovodstvo.exe iza teksta u Target polju, a koristi u situaciji kada se radi o mrežnoj verziji programa sa više korisnika i kada se ne želi da se kod ulaska svih korisnika radi provjera. Tada jedan korisnik, npr. nadzornik može u svoj shortcut uključiti parametar /pvr i samo kod njega će se raditi automatska provjera i instalacija novije podverzije.(06.03.2023)

podver 18.0.24 rel 02.03.2023

Razno(1)

Saldakonti kupaca

OPZ-STAT-1

OPZ-STAT-1 obrazac se kreira u 2023. poslovnoj godini za izlazne račune na dan 31.12.2022. koji nisu naplaćeni do 31.12.2022.
Kada je napravljena Osnovna ili Dodatna konverzija podaci u 2023. godini su u EUR-ima, a OPZ-STAT se za račune do 31.12.2022. predaje u HRK.

Iz tih razloga će u takvoj situaciji program kod generiranja OPZ-STAT obrasca iznose u EUR-ima privremeno konvertirati natrag u HRK.
Dakle samo kada je napravljena konverzija i kada kreiranje obrasca pokrećemo u 2023. poslovnoj godini.(02.03.2023)

podver 18.0.23 rel 01.03.2023

Automatske podverzije(4)

Sistem

Automatske podverzije

Automatsko instaliranje novijih podverzija sa weba.

Prilikom pokretanja program na webu provjerava da li postoji novija podverzija od one koju korisnik trenutno ima instaliranu na svojem računalu.
Ako postoji nova podverzija program će o tome dati poruku i pitati korisnika da li želi instalirati noviju podverziju tj. download sa weba i instaliranje umjesto postojeće.

Ako korisnik odgovori da ne želi, program će se dalje normalno pokrenuti.
Ova automatska provjera se može isključiti u postavkama "Sistem > Kod pokretanja programa automatska provjera nove podverzije na webu, download i instalacija"(25.02.2023)
Glavna knjiga

Promjene izvještaja

U izvještajima "Financijsko > Izvještaji > Dnevnik glavne knjige (XML)" i "Financijsko > Izvještaji > Kartice glavne knjige" dodatna podešavanja u vezi ispisa kod uključene opcije "U izvještaj uključi samo poslovnu jedinicu".(15.02.2023)
Fakturiranje u VP

eRačuni Pondi i statusi računa

Kod slanja eRačuna preko Pondi servisa, a prema javnim naručiteljima dodatne kontrole kod prihvaćanja statusa poslanog računa.(21.02.2023)
Robno-materijalno

Ispis etiketa/naljepnica

U "Robno-mat. > Robno knjigovodstvo > Ulazne kalkulacije" kod odabira ispisa etiketa kao moguća šifra u krerianje etiketa je dodan i podatak o porezu #iznos_por#.(17.02.2023)

podver 18.0.22 rel 13.02.2023

Razno(1)

PDV evidencije

Knjiga U-RA

Dodatno podešavanje "PDV > Izvještaji > Knjige U-RA (XML ePorezna)"(09.02.2023)

podver 18.0.21 rel 09.02.2023

Razno(2)

PDV evidencije

Ispravak I-RA i U-RA 2022.

U 2022. poslovnoj godini omogućen ispis starih knjiga I-RA i U-RA, isto tako XML eksport u V1-0 knjige U-RA tj. verzija 2022.
U poslovnoj godini 2023. ispisi i eksport verzije 2023.

Ne ePoreznoj aplikaciji "U-RA 2022" je za verziju 2022, a "U-RA" je za verziju 2023.

Izgled panela za unos U-RA i I-RA je isti u 2022. i 2023. godini jer nema promjena.

ZP, PDV-S, PPO, INO-PPO samo kozmetičke promjene EUR/HRK u zavisnosti u kojoj smo poslovnoj godini i statusu izvršene konverzije HRK-EUR.(08.02.2023)
Fakturiranje u VP

eRačuni

Dodatna podešavanja kod importa eRačuna u "Dobavljači > Dokumenti > Ulazni računi".
Podržani razni tipovi ulaznih računa šifre iz liste UNTDID 1001:
82 – Račun za mjerene usluge
326 – Parcijalni račun
380 – Komercijalni račun
384 – Korektivni račun
386 – Račun za predujam
394 – Račun za leasing(06.02.2023)

podver 18.0.20 rel 03.02.2023

Razno(1)

Fakturiranje u VP

eRačuni

Dodatna usklađivanja decimala između ispisa vp računa i xml-a eRačuna.(03.02.2023)

podver 18.0.19 rel 02.02.2023

PDV obrazac 2023(3)

Saldakonti dobavljača

Import XML računa

U prozoru "Dobavljači > Dokumenti > Ulazni računi" preko tipke "eRačuni" moguće je importirati podatke o ulaznom računu dobavljača.

Kako postoje razne interpretacije polja sa podacima računa i dobavljača između Fine i drugih informacijskih posrednika, a isto tako i raznih programskih rješenja koje generiraju XML datoteke eRačuna određeni podaci se nalaze u različitim poljima zavisno tko je informacijski posrednik ili kreator programskog rješenja.
Uslijed toga kod nekih dobavljača program ne uspijeva pronaći sve potrebne podatke za unos.

Napravljene su dodatne promjene kako bi se to pokušalo uskladiti.(30.01.2023)
PDV evidencije

Novi PDV obrazac 2023

Promjene u poreznim evidencijama,
- novi PDV obrazac 2023 sa novom shemom v10-0
- promjena obrasca U-RA sa novom shemom v2-0
- promjena obrasca I-RA
- kozmetičke promjene obrasci PDV-S, PPO, ZP(29.01.2023)
Pomoćni programi

Promjene eRačuna i polja narudžbe

Kod XML eksporta eRačuna podaci o broju narudžbe i datumu narudžbe su razdvojeni. Moguće je poslati eRačun bez broja narudžbe i datuma, samo sa brojem narudžbe ili sa oba podatka.(26.01.2023)

podver 18.0.18 rel 25.01.2023

Razno(4)

Fakturiranje u VP

Ispravak kod eRačuna

Ispravak kod XML exporta eRačuna i upisa decimalne točke i odvajanja tisućica u podacima za količinu stavaka na računima.(25.01.2023)
Robno-materijalno

Promjena kod automatskog početnog stanja (inventure)

Kod prijenosa početnog stanja iz stare poslovne godine u novu, u prozoru "Robno-mat. > Automatska stanja > Automatsko početno stanje" program provjerava količinu i cijenu za svaki artikl.
Ako je stanje veće od nule (na 3 decimale), a cijena (na 2 decimale) iz nekog razloga jednaka nuli program je taj artikl logično ipak prenio u početno stanje nove godine, ali kako je cijena nepoznata (nula) stavio je privremenu cijenu 1,00.

U ovoj podverziji 18.0.18 program cijenu provjerava na 6 decimala.
Isto je napravljeno i kod Usklađivanja evidencije stanja sa stanjem na karticama.

Kod korisnika koji su u 2022. imali kunske cijene artikala u lipama, pa i manje od toga npr. 0,0034 kn, pretvorbom kuna u eure ta cijena je postala još manja tj. cijena od npr. 0,02 kn je postala 0,002654 eur tj. program ju je detektirao kao 0,00 i stavio na 1,00 eur.

Ako ste već napravili automatsko početno stanje tj. automatsku inventuru, možete u dokumentu "Robno-mat. > Skladišni dokumenti > 1. Početna inventura" ući u izmjenu i ručno promjeniti cijenu 1,00 na ispravnu na 6 decimala.
Početna inventura se kreira za SVAKO SKLADIŠTE posebno.
Nakon toga provedite "Robno-mat. > Automatska stanja > Usklađivanje evidencije stanja sa stanjem na karticama".

Ako nakon početnog stanja niste još unosili nove dokumente možete obrisati početnu inventuru u 2023. i prenijeti je ponovo.

U praksi se artikli sa cijenama manjim od 0,01 ne zaprimaju kao jedinica mjere gram, komad ... (npr. 1 naljepnica) nego kao desetine, stotine ili tisuće komada tj. kg i sl., tako da im se cijene svedu unutar stotog dijela valute.(25.01.2023)
Maloprodajne zalihe

Promjena kod automatskog početnog stanja (inventure)

Kod prijenosa početnog stanja iz stare poslovne godine u novu, u prozoru "Maloprodaja > Automatska stanja > Automatsko početno stanje" program provjerava količinu i cijenu za svaki artikl.
Ako je stanje veće od nule (na 3 decimale), a cijena (na 2 decimale) iz nekog razloga jednaka nuli program je taj artikl logično ipak prenio u početno stanje nove godine, ali kako je cijena nepoznata (nula) stavio je privremenu cijenu 1,00.

U ovoj podverziji 18.0.18 program cijenu provjerava na 6 decimala.

Kod korisnika koji su u 2022. imali kunske cijene artikala u lipama, pa i manje od toga npr. 0,0034 kn, pretvorbom kuna u eure ta cijena je postala još manja tj. cijena od npr. 0,02 kn je postala 0,002654 eur tj. program ju je detektirao kao 0,00 i stavio na 1,00 eur.

Ako ste već napravili automatsko početno stanje tj. automatsku inventuru, možete u dokumentu "Maloprodaja > Skladišni dokumenti > 1. Početna inventura" ući u izmjenu i ručno promjeniti cijenu 1,00 na ispravnu na 6 decimala.
Početna inventura se kreira za SVAKO SKLADIŠTE posebno.
Nakon toga provedite "Maloprodaja > Automatska stanja > Usklađivanje evidencije stanja sa stanjem na karticama".

Ako nakon početnog stanja niste još unosili nove dokumente možete obrisati početnu inventuru u 2023. i prenijeti je ponovo.

U praksi se artikli sa cijenama manjim od 0,01 ne zaprimaju kao jedinica mjere gram, komad ... (npr. 1 naljepnica) nego kao desetine, stotine ili tisuće komada tj. kg i sl., tako da im se cijene svedu unutar stotog dijela valute.(25.01.2023)
Pomoćni programi

HUB-ovi promjena

HUB-ovi promjena Vrste naloga u grupi kod Sepa001 plaćanja
1 - SEPA nacionalna platna transakcija u lokalnoj valuti
2 - SEPA nacionalna platna transakcija u stranoj valuti
3 - SEPA međunarodna/prekogranična platna transakcija
4 - ostali (non SEPA) kreditni transfer
5 - plaće, ostala redovna i povremena primanja(20.01.2023)

podver 18.0.17 rel 17.01.2023

Razno(4)

Općenito

U određenim prozorima dodatna poruka nakon tipke Odustani

U određenim prozorima sa većim unosom/izmjenom nakon odabira tipke Odustani postavit će se dodatno pitanje sa upozorenjem da uneseni podaci neće biti spremljeni.

"Kupci > Dokumenti > Izlazni računi"
"Dobavljači > Dokumenti > Ulazni računi"
"Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Predračuni"
"Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Veleprodajni računi"
"PDV > PDV obrazac > PDV obrazac"
"Kadrovska > Kadrovska evidencija > Djelatnici"
"Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovni partneri - poduzeća "
"ObrDohotka > Obračun plaća > Obrazac JOPPD (XML ePorezna)"(15.01.2023)
Fakturiranje u VP

Ispravak valute kod slanja eRačuna

Kod slanja eRačuna u XML datoteci valuta je bila HRK.
Od sada će valuta biti promjenjena u zavisnosti u kojoj ste poslovnoj godini 2022 ili 2023 i u kojem ste statusu konverzije HRK, EUR1 ili EUR2.
Dakle i dalje možete slati XML datoteku sa HRK valutom, ali i sa EUR.

Korisnici koji su svojim kupcima slali PDF vizualizaciju iz Iposa nisu imali problema, samo oni koji su koristili vizualizaciju informacijskih posrednika (Moj-eRačun, Pondi ...).(16.01.2023)
Osnovna sredstva

Promjena kod obračuna Osnovnih sredstava nakon Osnovne konverzije

U uputama za konverziju koje su dostupne od 10.06.2022. je navedeno:

"OSNOVNA SREDSTVA
Ako u šifrarniku OsSredstva > Šifrarnici > Popis osnovnih sredstava, koji je na nivou matične firme, imate unos sredstva kod kojeg ste u polju „Osnovica za amortizaciju“ upisali fiksni iznos osnovice tada ćete u 2022. ručno morati taj iznos korigirati iz eura u kune jer je kod konverzije promjenjen u eure.

INFORMACIJA
Korisnici ovo polje znaju pogrešno upotrebljavati, a zapravo ga rijetki trebaju. Ako je u ovo polje upisan iznos onda ste programu naložili da uvijek uzima tu osnovicu za amortizaciju bez obzira na sve iznose početnog stanja, ulaza, izlaza i dr.
Ovo polje se koristi samo u specifičnim situacijama kod sredstava koje uvijek imaju fiksni iznos osnovice, npr. zemljišta."

Pokazalo se da jedan broj korisnika pogrešno upotrebljava to polje pa je napravljena dodatna rutina kako bi im se olakšao posao.

Nakon napravljene Osnovne konverzije, kod obračuna amortizacije u 2022. godini i ranijima, program će ako je upisana osnovica za amortizaciju direktno u šifrarniku osnovnih sredstava automatski kod obračuna amortizacije iznos eura privremeno konvertirati natrag u kune i uzimati će tu kunsku osnovicu.
Ako se nalazite u 2023. godini program će kao osnovicu uzimati upisane eure.

Ova izmjena nema utjecaja ako nije napravljena nikakva konverzija (sve je u HRK) ili ako je napravljena Dodatna konverzija (sve je u EUR2).

Dodatno, ako su neki korisnici u međuvremenu osnovice u eurima preračunali i upisali u kunama tada ovu rutinu mogu i isključiti u postavkama grupa Sistem.

Kao i do sada UVIJEK prije Obračuna amortizacije s knjiženjem napravite Simulaciju obračuna amortizacije bez knjiženja.(17.01.2023)
Pomoćni programi

Promjene kod unosa tečajnih lista

Zbog promjene načina prikazivanja tečajnih lista banaka u bazi je omogućen upis na 6 decimala iznosa valuta u prozoru "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Tečajne liste".

Do 2023. godine tečajne liste banaka su prikazivale jedinice strane valute kao 1 ili 100 i iznos tečaja u domaćoj valuti kuni npr.
100 HUF = 1,879537 HRK
1 GBP = 8,495033 HRK
1 USD = 7,064035 HRK
1 BAM = 3,852329 HRK

Od sada se tečajevi preuzimaju iz Europske središnje banke ESB gdje su svi iznosi stranih valuta prikazani za 1 EUR npr.
398,98 HUF = 1 EUR
0,88758 GBP = 1 EUR
1,0812 USD = 1 EUR
1,95583 BAM = 1 EUR

Ako želite u tečajnim listama imati isti prikaz kao u 2022. i ranije, u tečajnim listama je potrebno 1 Eur podijeliti sa iznosom strane valute npr.
100 HUF = 0,250639 EUR
1 GBP = 1,126659 EUR
1 USD = 0,924898 EUR
1 BAM = 0,511292 EUR

Potpuno je nebitno da li je tečaj zapisan kao "1,0812 USD = 1 EUR" ili "1 USD = 0,924898 EUR", tečaj je isti.(16.01.2023)

podver 18.0.16 rel 09.01.2023

Ispravak konverzije(1)

PDV evidencije

Ispravak kod donosa neplaćenih računa iz 2022. u 2023. i Osnovne konverzije

Ispravak kod donosa neplaćenih R-2 računa i neplaćenih ulaznih i izlaznih računa iz 2022. godine u 2023. godinu uz istovremenu konverziju HRK u EUR ako je napravljena Osnovna konverzija.
Radi se o rutinama u meniu:
"PDV > Početni saldo > Donos neplaćenih R-2 Rn iz prošle godine (izdani RN)"
"PDV > Početni saldo > Donos svih neplaćenih ulaznih i izlaznih Rn iz prošle godine (naplaćeni RN)"(09.01.2023)

podver 18.0.15 rel 08.01.2023

Automatska promjena/zaokruživanje cijena(4)

Fakturiranje u VP

Cjenici u veleprodaji prikaz VP cijena na 2 ili 6 decimala

U "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Cjenici artikala i usluga" dodana je u tabelarnom prikazu opcija prikaza VP cijene bez pdv-a na 2 ili 6 decimala.(05.01.2023)

Mogućnost automatskog zaokruživanja VP cijena na željeni broj decimala

Kod Povećanja/Smanjena cijena u VP cjenicima preko tipke Povećanje (Smanjenje) dodana je mogućnost odabira na koji će se broj decimala zaokružiti rezultat povećanja/smanjena cijena.
Broj decimala može biti 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Nula znači da će cijena biti zaokružena na 1 eur, 1 cijena će biti zaokruženana 10 centi itd.

Ova opcija nema utjecaja kada je cijena zadana kao stopa marže.

Opcija se može iskoristiti i samo za jednostavno zaokruživanje VP cijena bez poreza na način da koeficijent povećanja/smanjenja stavite na 1,000 i odredite broj decimala.
Primjer cijene 1.2345,67891 eur
0 dec =1.2345,00 eur
1 dec = 1.2345,70 eur
2 dec = 1.2345,68 eur
3 dec = 1.2345,679 eur
4 dec = 1.2345,6789 eur

Automatika se provodi samo na artiklima koji su vidljivi u trenutnom prikazu cjenika, a koji se može filtrirati prema raznim filterima.(05.01.2023)
PC kasa

Cjenici u maloprodaji prikaz MP cijena sa porezom na 2 ili 6 decimala

U "PC blagajna > PC blagajna > Maloprodajni cjenici artikala i usluga" dodana je opcija prikaza prodajne cijene sa porezom na 2 ili 6 decimala.(05.01.2023)
Maloprodajne zalihe

Rutina za automatsko povećanje/smanjenje/zaokruživanje MP cijena

U prozoru "Maloprodaja > Maloprodaja > Cjenici artikala i usluga" je preko tipke "Povećanje" dodana mogućnost automatskog povećanja/smanjenja maloprodajne cijene sa porezom.
Povećanje/smanjenje se provodi množenjem svih cijena sa željenim koeficijentom.

Povećanje cijena je sa koeficijentom većim od jedan, smanjenje cijena je sa koeficijentom većim od nula, ali manjim od jedan.
npr. koeficijent 1,03 je povećanje za 3%, koeficijent 0,98 je smanjenje cijena za 2%

Istodobno je dodana mogućnost odabira na koji će se broj decimala zaokružiti rezultat povećanja/smanjena cijena.
Broj decimala može biti 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Nula znači da će cijena biti zaokružena na 1 eur, 1 cijena će biti zaokruženana 10 centi itd.

Opcija se može iskoristiti i samo za jednostavno zaokruživanje MP cijena sa porezom na način da koeficijent povećanja/smanjenja stavite na 1,000 i odredite broj decimala.
Primjer cijene 1.2345,67891 eur
0 dec =1.2345,00 eur
1 dec = 1.2345,70 eur
2 dec = 1.2345,68 eur
3 dec = 1.2345,679 eur
4 dec = 1.2345,6789 eur

Automatika se provodi samo na artiklima koji su vidljivi u trenutnom prikazu cjenika, a koji se može filtrirati prema raznim filterima.
(08.01.2023)

podver 18.0.14 rel 03.01.2023

Konverzija razno(1)

Glavna knjiga

Promjena rutine za automatski import izvoda

U "Financijsko > Financijsko knjigovodstvo > Knjiženje dnevnika glavne knjige" promjena rutine "Auto upis SEPA XML" za automatski import izvoda. Od sada rutina provjerava da li je napravljena konverzija i koja, da li smo u 2022. ili 2023. godini i prema tome provjerava da li je valuta u XML izvodu EUR ili HRK ispravna.(03.01.2023)