Promjene programa

Odabir verzija

Prikaži samo promjene nastale nakon označe verzije - datuma


Tip: Označite svoju tekuću verziju programa i dobit ćete popis novih promjena nastalih nakon vaše verzije

Odabir modula

Odaberite module za koje želite vidjeti promjene

    
Sveukupno promjena u bazi za označene module: 2457

podver 17.0.8 rel 01.01.3000 U PRIPREMI: Eksport računa, kalkulator izračuna dobiti, ispis slika artikala na ponudama/računima, specifični tekstovi na računima(7)

Općenito

Promjena boje podloge matične firme i poslovne godine

Podloga tekuće matične firme i poslovne godine je bez boje ako smo u tekućoj godini, blago crvena ako smo u nekoj prošloj godini, blago plava ako smo u budućoj poslovnoj godini.(18.01.2021)

Matične firme i poslovne godine

Promjena matične firme i/ili poslovne godine je moguća samo ako trenutno nemamo otvorenih korisničkih prozora. Od sada je moguće i kod otvorenih drugih prozora pozvati prozor Matičnih firmi i poslovnih godina, ali samo u svrhu pretraživanja tj. pregledavanja.(18.01.2021)
Saldakonti kupaca

Eksport podataka o računima

U "Kupci > Dokumenti > Izlazni računi" je napravljena rutina za eksport podataka o računima. Slično kao i import podataka o računima.
Podaci se eksportiraju u tekstualnom CSV formatu u proizvoljnom rasponu datuma.

Eksportiraju se sljedeći podaci: Knjizenje, Godina, Broj, FiskalBroj, DatumRacuna, DatumIsporuke, DatumDospijeca, PartnerSifra, PartnerNaziv, PartnerOib, PartnerDrzava, Opis, Iznos, Porez, Osnovica, Neoporezivo, OznakaZatvaranja.
(13.01.2021)
Fakturiranje u VP

Posebni dijelovi slobodnog teksta prije i iza stavaka

Tekst koji se ispisuje samo na ponudama
U tekstu prije i iza stavaka možemo direktno upisati ili pozvati iz šifrarnika standardne tekstove, međutim pojedine dijelove teksta možemo posebno označiti tako da se prikazuju samo na ispisu ponuda/predračuna ili samo na ispisu računa.
Npr. ovako označavamo tekst koji će se ispisati samo na ponudi: #pontxt#Ovo nije fiskalizirani račun i po njemu se ne može odbiti PDV.#_pontxt#.

Tekst koji se ispisuje samo na računu
Kada se ponuda prebaci u račun i račun se ispiše, ovaj tekst se neće ispisati na računu.
Primjer teksta koji će se ispisati samo na računu, a neće se ispisivati na ponudi: #ractxt#Ovaj tekst se ispisuje samo na računu!#_ractxt#.(18.01.2021)

Ispis specifičnih tekstova partnera na ponudama i računima

Ispis specifičnog teksta samo za pojedinog kupca
Ako za određenog poslovnog partnera imamo neke podatke koje želimo pridodati kod ispisa svakog predračuna ili računa tada ćemo prvo u Zabilješkama toga partnera upisati taj tekst kojeg ćemo posebno označiti npr.: #partxt#Na temelju ugovora o prodaji 345/2020 od 15.6.2020.#_partxt#.
Zatim ćemo u tekstovima prije ili poslije stavaka (računa i predračuna) upisati varijablu #partxt# koju će program prilikom ispisa tog dokumenta zamijeniti sa našim tekstom o broju ugovora toga partnera.

Naravno kod svakog partnera-kupca ćemo u Zabilješkama upisati neki drugi tekst, a varijablu #partxt# koristimo univerzalno u bilo kojim spremljenim tekstovima.
Dodatno, ako želimo možemo kombinirati oznake npr. #partxt##ractxt#Na temelju ugovora o prodaji 345/2020 od 15.6.2020.#_ractxt##_partxt#, ovaj tekst će se sada pridodati na svakom dokumentu za tog kupca koji ima upisanu varijablu #partxt#, ali će se ispisati samo na računima.(18.01.2021)

Prikaz fotografija artikala na ispisu računa i predračuna

Kod ispisa računa i predračuna je moguće u postavkama uključiti ispis slika artikala, iste slike je moguće vidjeti i u prozoru artikala usluga.
U postavkama je isto tako moguće odrediti visinu slika (50 - 300 pix) dok će se širina automatski podešavati tako da slika ostane proporcionalna.(19.01.2021)
Pomoćni programi

Financijski kalkulator - izračun isplate dobiti

Uz već postojeće rutine u Financijskom kalkulatoru za izračun Potrošačkog kredita i izračun Zajma (kredita) dodana je i nova rutina u meniu "Financijsko > Financijski kalkulator > Izračun isplate dobiti"

Na osnovu podataka stanja na računu prije isplate, bruto dobiti prije oporezivanja, stope poreza na dobit, neto dobiti nakon oporezivanja, stope poreza na dohodak, stope prireza, iznosa za isplatu i stanja na računu nakon isplate, program radi izračune vrijednosti.
Moguće je zadati fiksne vrijednosti: neto dobit za isplatu, iznos za isplatu ili stanje na računu nakon isplate, a program izračunava ostale vrijednosti.

Nije teška matematika, ali je praktična stvar kod isprobavanja raznih varijanti iznosa isplata dobiti i stanja na računu.(16.01.2021)

podver 17.0.7 rel 12.01.2021 Razno(1)

Fakturiranje u VP

Korekcija podataka radnog naloga

Kod ispisa računa u veleprodaji korekcija prikaza podataka u radnim nalozima.(12.01.2021)

podver 17.0.6 rel 08.01.2021 eRačuni, BiH promjene, rekapitulacija povratne ambalaže, kaskadni rabat(5)

PDV evidencije

Verzija BiH promjene za 2021. godinu

1. U knjigama KIF i KUF je omogućeno spremanje cijelog sloga i u varijanti kada nije upisan niti jedan iznos tj. kada su svi iznosi nula.

2. Inopartneri usluge, u CSV pdv/pib/jib prazna polja umjesto nula

3. Kada je u nekoj od KIF-a upisan podatak "Ne podliježe oporezivanju" tada se u CSV export on upisuje u CSV 14. Iznos fakture za ostale isporuke oslobođene plaćanja PDV-a“ (kolona N), a "Iznos računa s porezom se ne upisuje"

4. Program u CSV KUF datoteku u kolonu kolonu (R) „18. Ulazni PDV koji se ne može odbiti, a koji se unosi u polje 32 PDV prijave“, upisuje podatak iz polja (prozor unosa u knjigu KUF) „Pretporez – Ne može se odbiti“ i to bez obzira o kojoj se knjizi KUF radi

5. U slučaju kada je primatelj i izdavatelj računa ista šifra program smatra da se radi o Internom računu za vanposlovnu svrhu te iznos ide u polje 12, osnovica u 17, pdv u 18 i 19 polje.(27.12.2020)
Fakturiranje u VP

Rekapitulacija povratne ambalaže na VP računima

U "Fakturiranje > Šifrarnici > Artikli i usluge" unesu se svi artikli koji su povratna ambalaža, u polju kataloški broj je potrebno kod takvih artikala upisati bilo gdje tekst #pamb# (Povratna AMBalaža) po čemu će ih sustav prepoznati.

Za prodajne artikle koji se isporučuju sa povratnom ambalažom kreiraju se "Fakturiranje > Šifrarnici > Normativi artikala i usluga", pojednostavljeno u normativu za svaki prodajni artikl upišemo artikle-ambalažu i njihovu količinu. Možemo upisati jedan ili više ambalažnih artikala uz količinu normativa sa kojom ta ambalaža sudjeluje u prodajnom artiklu.

Kod ispisa VP računa program će prvo provjeriti da li je uključena postavka za ispis rekapitulacije povratne ambalaže, zatim da li u nekoj od upisanih stavaka na računu ima pridruženih artikala-ambalaže (normativ), ako su oba uvjeta zadovoljena program će za taj račun ispisati rekapitulaciju povratne ambalaže.(08.04.2020)

Mogućnost upisa dodatnog kaskadnog popusta na razini stavke računa i predračuna

U prozorima "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Izlazni računi" i "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Predračuni" je uz osnovni popust omogućen unos dodatnog popusta na razini stavaka dokumenta.
Taj dodatni popust će neki koristiti kao akcijski, sezonski i sl. zavisno od situacije.

Dodatni popust je kaskadni tj. gradi se na osnovni npr. 20+10% je u stvari 28% popusta.
U tabelarnim prikazima računa i predračuna u koloni Popust će biti prikazan kao 20+10%.

Isto tako i kod ispisa računa i predračuna će u koloni popusta pisati 20+10%, a u rekapitulaciji nakon stavaka dokumenta će u redu sa ukupnim popustom biti iskazano posebno (osnovni popust + dodatni popust).
(06.12.2020)

DokumentProcessStatus eRačuna

Dodatna opcija kod statusa eRačuna, status procesa u kojem je eRačun.

U prozoru za provjeru statusa eRačuna dostupna je dodatna opcija-checkbox "Provjera statusa procesa dokumenta (DocumentProcessStatus) koji za Dostavljene račune može upisati dodatne opcije statusa kao što su: Odobren, Odbijen, Plaćen u cjelosti, Plaćen djelomično, Isporučen potvrđeno, Primljen u Inbox npr. kod Fina servisa.(25.12.2020)
PC kasa

Rekapitulacija povratne ambalaže na MP računima

Rekapitulacije povratne ambalaže se ispisuje samo na MP računima A4 format i traka grafički format.

U "Fakturiranje > Šifrarnici > Artikli i usluge" se unesu svi artikli koji su povratna ambalaža, u polju kataloški broj je potrebno kod takvih artikala upisati bilo gdje tekst #pamb# (Povratna AMBalaža) po čemu će ih sustav prepoznati.

Za prodajne artikle koji se isporučuju sa povratnom ambalažom kreiraju se "Fakturiranje > Šifrarnici > Normativi artikala i usluga", pojednostavljeno u normativu za svaki prodajni artikl upišemo artikle-ambalažu i njihovu količinu. Možemo upisati jedan ili više ambalažnih artikala uz količinu normativa sa kojom ta ambalaža sudjeluje u prodajnom artiklu.

Kod ispisa MP računa program će prvo provjeriti da li je uključena postavka za ispis rekapitulacije povratne ambalaže, zatim da li u nekoj od upisanih stavaka na računu ima pridruženih artikala-ambalaže (normativ), i da li je na računu ispisana adresa kupca. Ako su svi uvjeti zadovoljeni program će za taj račun ispisati rekapitulaciju povratne ambalaže.(08.04.2020)

podver 17.0.5 rel 23.12.2020 Razno(1)

Fakturiranje u VP

eRačuni

Dodatak u vezi razrade tarifa poreza na eRačunima.(23.12.2020)

podver 17.0.4 rel 12.12.2020 Razno(8)

Sistem

Kreiranje dodataka za program

Za ispravan rad ove predverzije prilikom prvog ulaska u program knjigovodstvo.exe tražit će se pokretanje rutine za kreiranje dodataka programa koji su neophodni za rad nakon ove predverzije.
Nitko od drugih korisnika ne smije biti u programu dok se ne izvrši kreiranje dodataka programa prilikom prvog pokretanja!
Rutina za kreiranje dodataka će prije promjene bilo koje postojeće datoteke napraviti sigurnosnu arhivu u direktoriju ...Data\Temp\Promjena....(06.12.2020)
Fakturiranje u VP

Rok za fiskalizaciju

Dosadašnji rok za fiskalizaciju VP računa je povećan sa 78 na 120 sati (5 dana)(27.11.2020)

Potpisi računa

Potpisi vezani uz otpremnicu na dokumentu Račun-otpremnica su stavljeni iza potpisa računa.(27.11.2020)

Stavke rabata na računima i predračunima

Vezano uz dosadašnju mogućnost upisa dodatnog rabata (uz osnovni) gdje se klikom na tipku Rabat automatski upisuje iznos rabata za sve stavke na računu, dodatne opcije su klik+ctrl za automatski upis rabata samo za prethodnu stavku i klik+shift za automatski upis rabata za sve prethodne stavke do prve stavke sa naslovom (ako se želi upisati rabat za grupu stavaka).(27.11.2020)

Fiskalizacija BiH

Ispravak BiH fiskalizacije kada je uključena postavka "Fiskalizacija > Kod ispisa veleprodajnih fiskalnih računa ispis samo sumarnog iznosa bez stavaka", količina i iznos treba biti pozitivan.(03.12.2020)

eRačuni ispravak

Ispravak greške u slučaju kada šaljete račun na servis eRačuna i uz njega dodatni privitak npr. otpremnicu i sl.(03.12.2020)
PC kasa

Rok za fiskalizaciju

Dosadašnji rok za fiskalizaciju MP računa je povećan sa 78 na 120 sati (5 dana)(27.11.2020)
Pomoćni programi

Ispis dnevnika događaja

U dnevniku događaja kod odabira tipke Izvještaji ako se istovremeno drži tipka Ctrl+Shift direktno se pokreće ispis selektiranog događaja u tabeli.
U poslovnim partnerima isto je kod odabira tipke za ispis dnevnika događaja, uz dodatak ako se drži samo tipka Ctrl tada je brzi ispis kompletne kartice partnera.(07.12.2020)

podver 17.0.3 rel 24.11.2020 Razne dopune(3)

Općenito

Putanja do eksportiranih datoteka u prozoru Pregleda izvještaja

Putanja do eksportiranih datoteka u PrintPreview prozoru "Pregled izvještaja - naziv izvještaja" automatski se zapisuje u postavke na nivou korisnika, svaki puta kada ju pojedini korisnik promjeni preko tipke "Export" u istoimenom prozoru preko koje je moguće odabrati putanju.
Kada korisnik u istoimenom prozoru odabire tipke "PDF Export", "Potpiši PDF" i sl. koristi se ta spremljena putanja.

Od sada se ta putanja može vidjeti i promjeniti i direktno u Postavkama, grupa Program, naslov Izvještaji, pregled i ispis.(21.11.2020)

Promjena boja EU i treće zemlje

Promjena boja podloge na svjetlije za EU (zeleno) i treće zemlje (plavo) kako se ne bi previše isticale u odnosu na tekući red.(23.11.2020)
Fakturiranje u VP

eRačuni promjena

Kod kreiranja XML datoteke eRačuna, podatak o odgovornoj osobi na računu više nije obavezan podatak nego opcija.(24.11.2020)