Promjene programa

Odabir verzija

Prikaži samo promjene nastale nakon označene verzije - datuma


Tip: Označite svoju tekuću verziju programa i dobit ćete popis novih promjena nastalih nakon vaše verzije


Odabir modula

Odaberite module za koje želite vidjeti promjene

    


Prikaz promjena po stranici

Sveukupno promjena u bazi za označene module: 2612

podver 18.0.9 rel 20.09.2022

Razne korekcije(5)

Saldakonti kupaca

Prometi i salda kartica kupaca

U izvještaju "Kupci > Izvještaji > Prometi i salda kartica" ispravak kod ispisa sa uključenom opcijom U izvještaj uključi samo partnere vezane za komercijalistu.(13.09.2022)

Izvod otvorenih stavaka

U izvještaju "Kupci > Izvještaji > Izvod otvorenih stavaka" povećan prostor u adresi za prikaz naziva primatelja.(15.09.2022)
Saldakonti dobavljača

Izvod otvorenih stavaka

U izvještaju "Dobavljači > Izvještaji > Izvod otvorenih stavaka" povećan prostor u adresi za prikaz naziva primatelja.(15.09.2022)
Fakturiranje u VP

Ispis računa i predračuna

Kod ispisa podataka o kupcu na računima i predračunima uz naziv, adresu i oib mogu se vidjeti dodatni podaci: telefon, fax, web i mail, i to samo tri od njih zbog ograničenja prostora.

Zbog povećanja/promjene fonta u ver 18.0 umjesto makismalno tri dodatna podatka vidjela su se maksimalno samo dva.
Povećano ponovo na 3 podatka.(06.09.2022)
Robno-materijalno

Korekcija izvještaja kartice artikala

U izvještaju "Robno-mat. > Izvještaji > Kartice artikala" povećan je prostor za ispis broja dokumenta npr. OTPR 2022/1250
(20.09.2022)

podver 18.0.8 rel 26.08.2022

Promjene u e-Računima - dodatne 1.(1)

Pomoćni programi

Usklađivanje strukture e-Računa za Invoice-Račun

Zbog promjena u strukturi e-Računa kod slanja Računa na web, napravljeno je dodatno usklađivanje u Ipos knjigovodstvu sa navedenim izmjenama.(26.08.2022)

podver 18.0.7 rel 24.08.2022

Promjene u e-Računima(3)

Fakturiranje u VP

Ispravak ispisa predračuna

Kod ponavljajućeg ispisa "Fakturiranje > Izvještaji > Ispis predračuna" u kombinaciji sa prikazom domaće valute na deviznom predračunu iznos u domaćoj valuti se povećavao za iznos poreza, ispravljeno.(12.07.2022)

Kopiranje stavaka između predračuna

U "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Predračuni" u dijelu unosa/izmjene stavaka dodana je opcija Kopiraj (stavke) sa označenog predračuna u tabelarnom prikazu.
Dakle, moguće je u unosu/izmjeni proizvoljan broj puta kopirati stavke sa drugih predračuna u svrhu ako npr. želimo objediniti stavke sa dva ili više predračuna na jednom predračunu.(11.08.2022)
Pomoćni programi

Usklađivanje strukture e-Računa za CreditNote (Odobrenja, Knjižnja obavijest)

Zbog promjena u strukturi e-Računa kod slanja CreditNote (Odobrenja, Knjižna obavijest) na web, napravljeno je usklađivanje u Ipos knjigovodstvu sa navedenim izmjenama.

Bez ovih usklađenja se neće moći poslati CreditNote odobrenje kupcima tj. poslati Odobrenje na servis Moj-eRačuna i Pondi.(24.08.2022)

podver 18.0.6 rel 07.07.2022

Konverter valuta HRK-EUR po fiksnom tečaju(2)

Sistem

Prilagodbe BiH verzije

U verziji za Bosnu i Hercegovinu manje izmjene koje neutraliziraju promjene vezane za prelazak na EUR u Hrvatskoj verziji.(07.07.2022)
Općenito

U Brzom kalkulatoru dodan konverter valuta HRK-EUR

U "Brzi kalkulator", u glavnoj formi pri vrhu ekrana, je dodan i konverter valuta HRK i EUR, a prema fiksnom tečaju konverzije radi lakše provjere konverzija u razdoblju dvojnih iznosa.
Npr. ako želite konvertirati 100 kuna u eure tada upišete „100“ i slovo „E“ kao EUR, program će izbaciti:
100 HRK / 7,5345 = 13,2722808414626 EUR.
Ili obratno ako ste upisali eure tada za konverziju u kune pritisnete „H“ kao HRK.
100 EUR * 7,5345 = 753,45 HRK
Broj prikazanih decimala kod kalkulatora regulirate sa Ctrl+strelice gore i dole.
Izračunati iznos možete automatski upisati u bilo koje numeričko polje u programu na način dok ste pozicionirani u njemu pritisnete tipku „K“ kao Kalkulator
(21.06.2022)

podver 18.0.5 rel 11.06.2022

Implementirano Dvojno iskazivanje cijena u EUR-ima(1)

Sistem

Dvojno iskazivanje cijena u EUR

Poslovni subjekt (tvrtke, obrti i dr.) dužan je u razdoblju dvojnog iskazivanja iz članka 43. stavka 1. Zakona o uvođenju EUR-a pri ispostavljanju računa potrošaču dvojno iskazati ukupan iznos na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.

U programu Ipos cijene se iskazuju dvojno u sljedećim situacijama:
- ispisi veleprodajnih računa i predračuna (ponuda)
- ispisi maloprodajnih računa (traka tekst, traka grafički, a6, a5 i a4 format)
- ispisi cjenika u veleprodaji
- ispisi cjenika u maloprodaji
- ispisi etiketa sa podacima o cijenama artikala
- iznosi na platnim listićima plaća

Detaljno o svim promjenama vezano uz konverziju KN u EUR za ulazak u Euro zonu pogledajte u Tekućim aktualnostima na linku
https://ipos.hr/aktualnosti/0059(10.06.2022)

podver 18.0.4 rel 26.05.2022

Razne korekcije(1)

Fakturiranje u VP

Povećanje širine polja kod ispisa

U izvještaju "Fakturiranje > Izvještaji > Rekapitulacija prodaje artikla po kupcima" povećan broj mjesta za podatak o šifri artikla sa 6 na 7.(26.05.2022)

podver 18.0.3 rel 04.05.2022

Razne korekcije(1)

Proizvodnja i servis

Ispravak kod unosa uređaja za servisiranje

U prozoru "Proizvodnja > Servis > Šifrarnik uređaja za servisiranje" pri vrhu prozora nisu vidljivi svi podaci za unos, ispravljeno.(04.05.2022)

podver 18.0.2 rel 22.04.2022

Razne korekcije(3)

Fakturiranje u VP

Korekcije ispisa adrese primatelja

Kod ispisa "Fakturiranje > Izvještaji > Ispis računa" i "Fakturiranje > Izvještaji > Ispis računa" zbog drugačijeg rada Delphi 11 duži naziv partnera se nije prebacivao u novi red, korigirano.(22.04.2022)

Povećanje širine polja kod ispisa

Kod ispisa "Fakturiranje > Izvještaji > Ispis računa" i "Fakturiranje > Izvještaji > Ispis predračuna" povećana je širina polja za šifru artikla tako da može primiti do 7 znamenaka. Problem je samo u windowsima kod slučaja uvećanja >100%.(22.04.2022)
PC kasa

Korekcija veličine fonta kod ispisa

Kod "PC blagajna > Izvještaji > Ispis maloprodajnog računa" formati papira A4, A5 i A6 korekcija veličine fonta na 100% scaliranju tj. pri 96 PPI, font je bio preveliki pa nisu stali u prikaz svi podaci o kupcu kod R-1 računa.(22.04.2022)

ver 18.0 rel 13.04.2022

Dvojno iskazivanje cijena EUR-o, Delphi 11 Alexandria, temeljne promjene za podršku Windows 11, novi grafikoni i promjene postojećih i dr.(55)

Sistem

Nove verzije razvojnih alata

Delphi RAD Studio 11.1
NexusDB v4.50.29
QuickReport v6.0.0
eDocEngine v5.0.0.581
TeeChart v2022.35
SecureBlackBox v20.0.8063
Barcode1d v12.1.0.2240
Barcode 2d v12.1.0.2595

Zbog drugačijeg rada Delphi ver 11 program drugačije reagira u zavisnosti rezolucije monitora tj. uvećanja 100%, 125%, 150% itd. pa su ručne promjene bile nužne u svakom od cca 1000 prozora u programu.

Zbog mogućnosti prikaza formi na monitorima različitih uvećanja (100%, 125% ... 350%) spremanje kolona od sada se radi posebno za svaku formu i za svako uvećanje, iz tog razloga će kod nadogradnje biti obrisane postojeće postavke spremljenih kolona u tabelarnim prikazima.(04.12.2021)

Windows11 Modern Light style

Novi stil izgleda programa Windows11 Modern Light, bit će automatski postavljen nakon nadodgradnje.(08.12.2021)

Automatsko klizanje u tabelama bez fokusa (mouse wheel scrolling)

Klizači u tabelama reagiraju na pomicanje kotačića miša (mouse wheel scrolling) bez obzira da li ste kliknuli na tabelu (without fokus), dovoljno je doći mišem iznad neke tabele i kotačićem se može pomicati po redovima.(09.12.2021)

Minimalno podržana verzija windowsa ver NT 6.1

Miminalna verzija Windowsa koja je podržana u programu je ver NT 6.1, a što predstavlja personal verziju Windows 7 i server verziju Windows Server 2008 R2.(13.12.2021)

U svim prozorima programa je promjenjen osnovni font u Segoe UI

U cca 1000 formi-prozora u programu je promjenjen dosadašnji font Arial 8 pt u Segoe UI 9 pt.
Fontovi su različiti pa je u mnogim prozorima bilo potrebno dodatno mijenjati razmake između pojedinih polja za unos i opisa.(26.12.2021)

Automatske postavke položaja prozora pregleda izvještaja

Kod ispisa bilo kojeg izvještaja u programu u PrintPreview (prozor pregleda izvještaja) taj će se prozor otvoriti na mjestu i u veličini koju ste spremili za taj prozor.
Postavke položaja i veličine istog tipa prozora se različito spremaju kod dodatnog otvaranja (program razlikuje iste prozore iako se isto zovu) tako da možete automatski ispisati i isti izvještaj jedan pored drugog u dva prozora.

Međutim ako otvarate dodatne PrintPreview prozore izvještaja (treći, četvrti, peti ...) za koje niste spremali postavke tada će se oni otvarati u istoj veličini, ali malo niže i malo desno od zadnje otvorenog prozora izvještaja.(16.01.2022)

Novi sistem otvaranja/pozivanja prozora

U dosadašnjem sistemu poziv prozora iz menia je otvarao novi prozor (npr. prozor Partnera).
Od sada ako prozor koji se poziva već postoji neće se otvarati novi nego će se već otvoreni prozor postaviti iznad ostalih prozora (ako je sakriven).
Ako ipak želimo otvoriti isti prozor dva ili više puta tada ćemo kod pozivanja istodobno držati tipku Ctrl.(13.02.2022)

Spremanje kolona u tabelama za svako pojedino uvećanje (scaliranje) monitora

Zbog mogućnosti prikaza formi na monitorima različitih uvećanja (100%, 125% ... 350%) spremanje kolona od sada se radi posebno za svaku formu i za svako uvećanje.(16.02.2022)
Općenito

Promjena kod upisa datuma

U poljima za unos datuma uz dan i mjesec je potrebno upisati i godinu.
Do sada se u nekim poljima moglo upisati "1.1" sada se mora upisati "1.1.2021" ili "1.1.21".(04.12.2021)

Brzi kalkulator, dodatak

Iznosi u brzom kalkulatoru sada se prikazuju sa točkom za odvajanje tisuća.(09.12.2021)

Kopiranje u Clipboard dokumenata eksterne dokumenacije

U prozorima gdje postoji tipka Dokument (Dokum) za eksternu dokumentaciju (ulazni računi, ugovori i sl.) klikom miša na tipku Dokument uz držanje na tastaturi Shift tipke pozivao se meni:
Odaberite akciju ...
1 Odustani
2 Otvori direktorij datoteke
3 Dodaj novu poveznicu
4 Otvori povezanu datoteku
5 Obriši poveznicu na datoteku-e
6 Pozivanje prozora pomoći
7 Obriši fizičku datoteku

Sada je dodana opcija "8 Kopiraj u clipboard" kojom se eksterni dokumenti kopiraju u Clipboard te se mogu sa Paste kopirati u neki direktorij u Windows Exploreru.
Istodobno se može kopirati i više od jedne datoteke.(12.12.2021)

Poslovni partneri

U "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovni partneri - poduzeća " ispod podatka o Općini nalazi se i podatak o Poreznoj ispostavi, podatak koji je potreban kod slanja raznih XML izvještaja na ePoreznu.(21.01.2022)
Glavna knjiga

Posebne oznake kupaca i dobavljača kod knjiženja izvoda

U prozoru "Financijsko > Financijsko knjigovodstvo > Knjiženje dnevnika glavne knjige" u pojedinačnom prikazu stavaka knjiženja tipovi stavaka će biti označeni sljedećim bojama slova:
- financijsko crno
- kupci zeleno
- dobavljači plavo

Oznaka cijelog tekućeg reda je zamjenjena sa oznakom pojedine kolone tekućeg reda.

Za razliku od tabelarnog prikaza stavaka knjiženja, od ranije, boja slova reda koji je označen teal bojom (tirkizno plavo zelena) označava kupca ili dobavljača čiji IBAN nemamo upisan u poslovnim partnerima.
Klikom na taj red automatski će se upisati IBAN sa izvoda u šifrarnik partnera.(12.12.2021)

Izvod iz knjigovodstva dodatna opcija bez zaključnih knjiženja

U izvještaju "Financijsko > Izvještaji > Izvod iz knjigovodstva" dodana opcija da se u izvještaju ne uključuju knjiženja dokumenata šifre 99 Zaključna knjiženja.(31.12.2021)

Bruto bilanca dodatna opcija bez zaključnih knjiženja

U izvještaju "Financijsko > Izvještaji > Bruto bilanca (XML)" dodana opcija da se u izvještaju ne uključuju knjiženja dokumenata šifre 99 Zaključna knjiženja.(31.12.2021)

Grafikoni

Izvršene su vizualne promjene na postojećim grafikonima "Financijsko > Grafikoni > ...", stavljene su pastelne boje i prozirnost grafova.(31.12.2021)

Novi Area/prostorni grafikon prometa i stanja konta

Novi grafikon "Financijsko > Grafikoni > Grafikon prometa i stanja konta sintetika/analitika - prostorni" koji može za bilo koji sintetički ili analitički konto prostorno prikazati kretanje na dugovnoj, potražnoj strani ili salda.

Radi usporedbe moguće je upisati i više od jednog konta npr. odnos troškova i prihoda "40, 70" ili odnos na transakcijskim računima "1001, 1002, 1003, 1004, 1005"
Za svaki konto posebno je moguće odrediti da li će se prikazati bilo koja kombinacija podataka duguje, potražuje ili saldo.

Moguće je na samom grafu odrediti za koju poslovnu godinu se traže podaci bez promjene tekuće poslovne godine.

Prikazi su mogući po danima, tjednima ili mjesecima.(31.12.2021)

Ispis dnevnika dodatna opcija

U "Financijsko > Izvještaji > Dnevnik glavne knjige (XML)" opcija ispisa da naziv konta i opis stavke ne prelaze u novi red, radi preglednosti izvještaja.(16.01.2022)

Ispis kartica dodatna opcija

U "Financijsko > Izvještaji > Kartice glavne knjige" opcija ispisa da opis stavke ne prelazi u novi red, radi preglednosti izvještaja.(16.01.2022)

Ispis izvoda knjiženja dodatna opcija

U "Financijsko > Izvještaji > Izvod iz knjigovodstva" opcija ispisa da naziv konta ne prelazi u novi red, radi preglednosti izvještaja.(16.01.2022)

Grafikon prihoda, troškova i dobiti pita

U grafikonu "Financijsko > Grafikoni > Grafikon prihoda, troškova i dobiti - pita graf" do sada se mogao prikazivati samo jedan pita graf tj. mogla se uključiti istodobno samo jedna vrijednost. Od sada je moguće uključiti sve vrijednosti tj. bilo koju kombinaciju pa će se prikazivati istodobno više pita grafova.(18.03.2022)

Prikaz tablice sa podacima ispod grafikona

U niže navedenim grafikonima je dodana opcija "Tablica podataka" da se ispod grafikona prikazuje i tablica sa svim podacima iz grafikona:
Financijsko > Grafikoni > Grafikon prometa i stanja konta sintetika/analitika - prostorni
Financijsko > Grafikoni > Grafikoni priliva i odliva sredstava - stupčasti i linijski
Financijsko > Grafikoni > Grafikon prihoda, troškova i dobiti - stupčasti i linijski
Financijsko > Grafikoni > Grafikon prihoda i troškova - prostorni graf
Financijsko > Simulacija i analiza poslovanja > Pokazatelji likvidnosti grafikon
Financijsko > Simulacija i analiza poslovanja > Pokazatelji financijske stabilnosti grafikon
Financijsko > Simulacija i analiza poslovanja > Pokazatelji zaduženosti grafikon
Financijsko > Simulacija i analiza poslovanja > Pokazatelji aktivnosti grafikon
Financijsko > Simulacija i analiza poslovanja > Pokazatelji profitabilnosti grafikon
Financijsko > Simulacija i analiza poslovanja > Pokazatelji proizvodnosti rada grafikon
Financijsko > Izvještaji > Bruto bilanca (XML) (graf)
Financijsko > Izvještaji > Bilanca stanja - mali poduzetnici (XML) (graf)
Financijsko > Izvještaji > Račun dobiti i gubitka - mali poduzetnici (XML) (graf)
Financijsko > Izvještaji > Bilanca stanja - srednji i veliki poduzetnici (XML) (graf)
Financijsko > Izvještaji > Račun dobiti i gubitka - srednji i veliki poduzetnici (XML) (graf)
Financijsko > Izvještaji > Izvještaj o novčanom tijeku - direktna (izravna) metoda (XML) (graf)
Financijsko > Izvještaji > Bilanca stanja - statistički godišnji izvještaj (XML) (graf)
Financijsko > Izvještaji > Račun dobiti i gubitka - statistički godišnji izvještaj (XML) (graf)
Financijsko > Izvještaji > Tromjesečni statistički izvještaj (XML) (graf)
Financijsko > Izvještaji > Godišnja prijava poreza na dobitak (XML) (graf)
Financijsko > Izvještaji > Brutto bilanca korisnički SIMULATOR (XML) (graf)
Svi sadašnji i budući korisnički definirani izvještaji.(23.03.2022)

Novi TreeView graf prikaza bruto bilance

Novi grafikon kod ispisa izvještaja "Financijsko > Izvještaji > Bruto bilanca (XML) (graf)"
Kod ispisa bruto bilance moguće je uključiti opciju "Uključi kreiranje grafa izvještaja", nakon kreiranja samog izvještaja u PrintPreview prozoru otvorit će se novi prozor sa istim podacima prikazanim grafički.
Uz već postojeće grafove Pie graf pozicije, Bar graf pozicije, Pie graf mjeseci, Bar graf mjeseci, napravljen je novi TreeView graf.

TreeView graf prikazuje pozicije (sintetička i analitička konta) u obliku pravokutnika gdje se pravokutnik svakog nižeg nivoa konta nalazi unutar pravokutnika konta višeg nivoa, pri čemu je veličina svakog pravokutnika proporcionalna iznosu pozicije (dugovni, potražni, razlika). Moguće je prikazati bilo koji konto i podkonta, kao i cijelo stablo kontnog plana.
Tree graf vizualno prikazuje odnos veličine iznosa pojedinih konta.

Lijevim klikom miša na pravokutnik ulazimo stablo prikaza, a desnim klikom izlazimo jedan nivo više.
Kada se pozicioniramo mišem iznad nekog pravokutnika-pozicije u prozorčiću se prikazuje: konto, naziv, vrijednost, stopa od ukupno, relativna stopa od konta roditelja.(10.04.2022)

Novi TreeView grafikoni prikaza korisničkih izvještaja glavne knjige

Novi grafikoni kod ispisa izvještaja "Financijsko > Izvještaji > Račun dobiti i gubitka, Bilanca stanja ..., Korisnički izvještaji ...
Kod navedenih izvještaja moguće je uključiti opciju "Uključi kreiranje grafa izvještaja", nakon kreiranja samog izvještaja u PrintPreview prozoru otvorit će se novi prozor sa istim podacima prikazanim grafički.
Uz već postojeće grafove Pie graf pozicije, Bar graf pozicije, Pie graf mjeseci, Bar graf mjeseci, napravljen je novi TreeView graf.

TreeView graf prikazuje pozicije u obliku pravokutnika gdje se pravokutnik svakog nižeg nivoa pozicije nalazi unutar pravokutnika poziciji višeg nivoa, pri čemu je veličina svakog pravokutnika proporcionalna iznosu pozicije. Moguće je prikazati bilo koju poziciju i podpoziciju, kao i cijelo stablo izvještaja.
Tree graf vizualno prikazuje odnos veličine iznosa pojedinih pozicija.

Lijevim klikom miša na pravokutnik ulazimo stablo prikaza, a desnim klikom izlazimo jedan nivo više.
Kada se pozicioniramo mišem iznad nekog pravokutnika-pozicije u prozorčiću se prikazuje: šifra i opis pozicije, vrijednost, stopa od ukupno, relativna stopa od pozicije roditelja.(10.04.2022)
Saldakonti kupaca

Promjena prozora upita za izvještaje

U prozoru "Kupci > Izvještaji > ..." nalazi se veći broj izvještaja, zbog preglednosti odabira izvještaja maknuti su tabovi sa nazivima svih izvještaja i stavljen je samo naslov tekućeg odabranog izvještaja iz izbornika.
Istodobno pored naziva izvještaja je tipka sa kojom se može pozvati popis izvještaja u ostalim tabovima.(21.02.2022)

Poziv prozora VP računa

U "Kupci > Dokumenti > Izlazni računi" je dodana tipka za pozivanje "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Izlazni računi" i pozicioniranje na broj računa koji je tekući u saldakonti kupaca.(13.03.2022)

Grafikoni

Izvršene su vizualne promjene na postojećim grafikonima "Kupci > Grafikoni > ...", stavljene su pastelne boje i prozirnost grafova.(21.03.2022)
Saldakonti dobavljača

Promjena prozora upita za izvještaje

U prozoru "Dobavljači > Izvještaji > ..." nalazi se veći broj izvještaja, zbog preglednosti odabira izvještaja maknuti su tabovi sa nazivima svih izvještaja i stavljen je samo naslov tekućeg odabranog izvještaja iz izbornika.
Istodobno pored naziva izvještaja je tipka sa kojom se može pozvati popis izvještaja u ostalim tabovima.(21.02.2022)

Grafikoni

Izvršene su vizualne promjene na postojećim grafikonima "Dobavljači > Grafikoni ...", stavljene su pastelne boje i prozirnost grafova.(21.03.2022)
PDV evidencije

Opcija eMaila, telefona i faxa u nekim obrascima

Kod exporta PDV-S obrasca, PPO obrasca, ZP obrasca podaci o eMailu, telefonu i faxu su postavljeni samo kao opcija tj. mogu se izostaviti.(21.01.2022)
Fakturiranje u VP

U VP cjenicima tipka Veze za pozivanje kartica, kalkulacija, serijskih brojeva tekućeg artikla

U prozoru "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Cjenici artikala i usluga" je preko nove tipke Veze omogućeno pozivanje prozora:
- "Robno-mat. > Robno knjigovodstvo > Pregled robnih kartica" za tekući artikl i skladište
- zadnje "Robno-mat. > Robno knjigovodstvo > Ulazne kalkulacije" za tekući artikl
- "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Evidencija serijskih brojeva" za tekući artikl(16.02.2022)

Dodatne opcije ispisa cijena na predračunima

Dosadašnja opcija ispisa predračuna bez prikaza cijena i iznosa u cijelom dokumentu je zamijenjena sa opcijama:
1. Prikaz svih cijena i iznosa
2. Prikaz BEZ cijena i iznosa stavaka, ali sa ukupnim iznosima dokumenta
3. Prikaz BEZ svih cijena i iznosa

U opciji 2 u stavkama se neće prikazivati kolone koje sadrže: cijene, cijene sa popustom, stopu popusta, jedinični porez, iznos poreza, stopu poreza, iznos bez poreza i iznos stavke. Dakle u toj varijanti predračun izgleda kao da ima samo jednu složenu stavku čiji iznosi se nalaze u sumarnim podacima dokumenta.(17.02.2022)

Promjena prozora upita za izvještaje

U prozoru "Fakturiranje u veleprodaji > Izvještaji > ..." nalazi se veći broj izvještaja, zbog preglednosti odabira izvještaja maknuti su tabovi sa nazivima svih izvještaja i stavljen je samo naslov tekućeg odabranog izvještaja iz izbornika.
Istodobno pored naziva izvještaja je tipka sa kojom se može pozvati popis izvještaja u ostalim tabovima.(21.02.2022)

Ispis etiketa artikala

Kod ispisa etiketa artikala i polja sa podatkom o faktoru sa kojim se množe cijene označene sa *, broj mogućih decimala u polju je povećan na 6 zbog mogućnosti paralelnog ispisa cijena na etiketama npr. kunama i eurima.(27.02.2022)

HUB podaci za plaćanje

Umjesto samo HR od sada je broj modela upisan kao HR00 kod osnovnog modela koji nema kontrolnih brojeva.
Npr. HR 115-2022 sada je HR00 115-2022.(12.03.2022)

Grafikoni

Izvršene su vizualne promjene na postojećim grafikonima "Fakturiranje > Grafikoni ...", stavljene su pastelne boje i prozirnost grafova.(21.03.2022)

Novi TreeView grafikoni prikaza korisničkih izvještaja Fakturiranja

Novi grafikoni kod ispisa izvještaja "Fakturiranje > Izvještaji > Korisnički izvještaji ..."
Kod navedenih izvještaja moguće je uključiti opciju "Uključi kreiranje grafa izvještaja", nakon kreiranja samog izvještaja u PrintPreview prozoru otvorit će se novi prozor sa istim podacima prikazanim grafički.
Uz već postojeće grafove Pie graf pozicije, Bar graf pozicije, Pie graf mjeseci, Bar graf mjeseci, napravljen je novi TreeView graf.

TreeView graf prikazuje pozicije u obliku pravokutnika gdje se pravokutnik svakog nižeg nivoa pozicije nalazi unutar pravokutnika poziciji višeg nivoa, pri čemu je veličina svakog pravokutnika proporcionalna iznosu pozicije. Moguće je prikazati bilo koju poziciju i podpoziciju, kao i cijelo stablo izvještaja.
Tree graf vizualno prikazuje odnos veličine iznosa pojedinih pozicija.

Lijevim klikom miša na pravokutnik ulazimo stablo prikaza, a desnim klikom izlazimo jedan nivo više.
Kada se pozicioniramo mišem iznad nekog pravokutnika-pozicije u prozorčiću se prikazuje: šifra i opis pozicije, vrijednost, stopa od ukupno, relativna stopa od pozicije roditelja.(10.04.2022)
Robno-materijalno

Promjena prozora upita za izvještaje

U prozoru "Robno-materijalno > Izvještaji > ..." nalazi se veći broj izvještaja, zbog preglednosti odabira izvještaja maknuti su tabovi sa nazivima svih izvještaja i stavljen je samo naslov tekućeg odabranog izvještaja iz izbornika.
Istodobno pored naziva izvještaja je tipka sa kojom se može pozvati popis izvještaja u ostalim tabovima.(21.02.2022)

Grafikoni

Izvršene su vizualne promjene na postojećim grafikonima "Robno-mat > Grafikoni ...", stavljene su pastelne boje i prozirnost grafova.(21.03.2022)

Novi toplinski graf (HeatMap) vrijednosti zaliha po danima i cijenama

Napravljen je "Robno-mat. > Grafikoni > Grafikon vrijednosti zaliha po danima i cijenama artikala - toplinski graf" HeatMap tzv. toplinski graf gdje je treća dimenzija/vrijednost prikazana nijansama boje i na taj način vizulano ukazuje na potencijalna mjesta, a u ovom slučaju na mjesta gdje su najveće vrijednosti zaliha vezane na skladištu i to prema grupama dana i grupama cijena artikala.

Za graf se može definirati bilo koji raspon dana trajanja zaliha (npr. 0-1, 1-5, 5-10, 10-30, 30-90, 90-180, 180-360, >360) i bilo koji raspon cijena artikala dok će se u grafu nijansama boja prikazivati mjesta sa većim ili manjim vrijednostima tj. tamnije ili svjetlije nijanse.
Grupe dana i cijena se mogu spremiti u postavkama.
Moguća opcija za sva skladišta ili za pojedino skladište.(01.04.2022)
PC kasa

Promjene u izgledu svih maloprodajnih računa (A4, A5, A6, traka format)

Promjene u izgledu su u vezi novog sistemskog fonta programa Segoe UI i u vezi pojednostavljenog izgleda zaglavlja te visine pojedinih podataka.(26.12.2021)

U MP cjenicima tipka Veze za pozivanje kartica, kalkulacija, serijskih brojeva tekućeg artikla

U prozoru "PC blagajna > Izvještaji > Maloprodajni cjenici artikala i usluga" je preko nove tipke Veze omogućeno pozivanje prozora:
- "Maloprodaja > Maloprodaja > Pregled robnih kartica" za tekući artikl i skladište
- zadnje "Maloprodaja > Maloprodaja > Ulazne kalkulacije" za tekuću prodavaonicu i artikl
- "Maloprodaja > Maloprodaja > Evidencija serijskih brojeva" za tekući artikl(16.02.2022)

Grafikoni

Izvršene su vizualne promjene na postojećim grafikonima "PC blagajna > Grafikoni ...", stavljene su pastelne boje i prozirnost grafova.(21.03.2022)

Novi TreeView grafikoni prikaza korisničkih izvještaja PC blagajne

Novi grafikoni kod ispisa izvještaja "PC blagajna > Izvještaji > Korisnički izvještaji ..."
Kod navedenih izvještaja moguće je uključiti opciju "Uključi kreiranje grafa izvještaja", nakon kreiranja samog izvještaja u PrintPreview prozoru otvorit će se novi prozor sa istim podacima prikazanim grafički.
Uz već postojeće grafove Pie graf pozicije, Bar graf pozicije, Pie graf mjeseci, Bar graf mjeseci, napravljen je novi TreeView graf.

TreeView graf prikazuje pozicije u obliku pravokutnika gdje se pravokutnik svakog nižeg nivoa pozicije nalazi unutar pravokutnika poziciji višeg nivoa, pri čemu je veličina svakog pravokutnika proporcionalna iznosu pozicije. Moguće je prikazati bilo koju poziciju i podpoziciju, kao i cijelo stablo izvještaja.
Tree graf vizualno prikazuje odnos veličine iznosa pojedinih pozicija.

Lijevim klikom miša na pravokutnik ulazimo stablo prikaza, a desnim klikom izlazimo jedan nivo više.
Kada se pozicioniramo mišem iznad nekog pravokutnika-pozicije u prozorčiću se prikazuje: šifra i opis pozicije, vrijednost, stopa od ukupno, relativna stopa od pozicije roditelja.(10.04.2022)
Maloprodajne zalihe

Promjena prozora upita za izvještaje

U prozoru "Maloprodaja > Izvještaji > ..." nalazi se veći broj izvještaja, zbog preglednosti odabira izvještaja maknuti su tabovi sa nazivima svih izvještaja i stavljen je samo naslov tekućeg odabranog izvještaja iz izbornika.
Istodobno pored naziva izvještaja je tipka sa kojom se može pozvati popis izvještaja u ostalim tabovima.(21.02.2022)

Ispis etiketa artikala

Kod ispisa etiketa artikala i polja sa podatkom o faktoru sa kojim se množe cijene označene sa *, broj mogućih decimala u polju je povećan na 6 zbog mogućnosti paralelnog ispisa cijena na etiketama npr. kunama i eurima.(27.02.2022)

Grafikoni

Izvršene su vizualne promjene na postojećim grafikonima "Maloprodaja > Grafikoni ...", stavljene su pastelne boje i prozirnost grafova.(21.03.2022)

Novi toplinski graf (HeatMap) vrijednosti zaliha po danima i cijenama

Napravljen je "Maloprodaja > Grafikoni > Grafikon vrijednosti zaliha po danima i cijenama artikala - toplinski graf" HeatMap tzv. toplinski graf gdje je treća dimenzija/vrijednost prikazana nijansama boje i na taj način vizulano ukazuje na potencijalna mjesta, a u ovom slučaju na mjesta gdje su najveće vrijednosti zaliha vezane na skladištu i to prema grupama dana i grupama cijena artikala.

Za graf se može definirati bilo koji raspon dana trajanja zaliha (npr. 0-1, 1-5, 5-10, 10-30, 30-90, 90-180, 180-360, >360) i bilo koji raspon cijena artikala dok će se u grafu nijansama boja prikazivati mjesta sa većim ili manjim vrijednostima tj. tamnije ili svjetlije nijanse.
Grupe dana i cijena se mogu spremiti u postavkama.
Moguća opcija za sva skladišta ili za pojedino skladište.(02.04.2022)
Obračun dohodka

Promjena prozora upita za izvještaje

U prozoru "Obračun plaća > Izvještaji > ..." nalazi se veći broj izvještaja, zbog preglednosti odabira izvještaja maknuti su tabovi sa nazivima svih izvještaja i stavljen je samo naslov tekućeg odabranog izvještaja iz izbornika.
Istodobno pored naziva izvještaja je tipka sa kojom se može pozvati popis izvještaja u ostalim tabovima.(21.02.2022)
Pomoćni programi

64-bitna ZIP rutina za datoteke veće od 4 GB

Rutina za arhiviranje koja sažima (zip-a) datoteke u arhivu od sada može kreirati ZIP datoteku veću od 4 GB.(09.12.2021)

Dnevnik događaja, sitne dorade

"Pomoćni pr. > Dnevnik događaja > Dnevnik događaja" filter popisa događaja je proširen u odnosu na samu tipku događaja, maknut je podebljani stil.(09.12.2021)

Promjena u programu za Nadogradnju

U programu za Nadogradnju se neće automatski upisivati putanja do starog programa kojeg se ažurira nego će se morati ručno otvoriti točno mjesto na izvršni program "...\Ipos knjigovodstvo\knjigovodstvo.exe".
Razlog tome je što su korisnici na raznim mjestima imali rezervne kopije direktorija Ipos knjigovodstvo, ili probne verzije, pa je program automatski nadograđivao te kopije umjesto stvarne.(09.01.2022)

Promjena izvještaja partnera i suradnika

Vizualno je promjenjen ispis za "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovni partneri - poduzeća " i "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovni suradnici - fizičke osobe".(15.01.2022)

Elektronički računi

Obzirom da je u Postavkama za Elektroničke račune moguće odabrati dva informacijska posrednika Moj-eRačun i ePoslovanje-Pondi od sada se za svaki od tih servisa korisničko ime i lozinka spremaju posebno, u slučaju da netko koristi povremeno oba servisa.(21.01.2022)

Arhiviranje podataka

Kod arhiviranja je uz inicijalni naziv arhive npr. "Arhiva 2021.04.21 19h19m53s srijeda v17.0.5.zip" moguće dodati dodatni tekst koji dodatno opisuje arhivu npr. "prije prijenosa temeljnica" i sl. pa bi naziv bio "Arhiva 2021.04.21 19h19m53s srijeda v17.0.5 prije prijenosa temeljnica.zip"(12.03.2022)

podver 17.1.7 rel 09.12.2021

Korekcija platnih listića(3)

Općenito

Dnevnik događaja dodatne funkcionalnosti

U šifrarniku "Pomoćni pr. > Dnevnik događaja > Tipovi događaja" je moguće odrediti Favorit događaje upisom oznake #F npr. na kraj naziva.
Takvi događaji će se prikazati na vrhu popisa događaja.

Kod upisa u "Filtriraj tipa događaja" pretraživanje će se vršiti po svim riječima, a ne samo od početnog dijela kao do sada.(27.11.2021)

Tragač menia mogućnost blokiranja zatvaranja

U tragaču menia dodana tipka za blokiranje zatvaranja prozora tragača nakon odabira stavke(08.12.2021)
Obračun dohodka

Korekcija ispisa platnog listića vezano uz konačni obračun poreza

U situaciji kada se konačan obračun poreza radi u posebnom obračunskom razdoblju, tj. ne u razdoblju sa zadnjom plaćom, tada ne postoje bruto primanja i dr. pa se kod ispisa platnih listića nisu ispisivali podaci o isplati, korigirano.(09.12.2021)